Monitorul Oficial
nr. 359/29 mai 2002

Publicare
  1.   H.C.D. nr.11/20-05-2002 
HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Camerei Deputaților nr. 45/2000 privind aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
i
  2.   O. nr.127/202/08-05-2002 (M.A.P., M.A.A.P.)
ORDIN al ministrului administrației publice și al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor pentru aprobarea Normelor metodologice privind gestionarea Fondului de ameliorare a fondului funciar, constituit potrivit anexei nr. 1 la Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările ulterioare
V
  3.   O. nr.262/10-05-2002 (A.N.C.E.S.I.A.C)
ORDIN al președintelui Agenției Naționale de Control al Exporturilor Strategice și al Interzicerii Armelor Chimice privind supunerea unui produs, care nu figurează în listele cuprinzând produsele strategice, regimului de control prevăzut de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/1999 privind regimul exporturilor și importurilor de produse strategice
V
  4.   O. nr.275/15-05-2002 (A.N.C.E.S.I.A.C)
ORDIN al președintelui Agenției Naționale de Control al Exporturilor Strategice și al Interzicerii Armelor Chimice privind raportarea derulării operațiunilor de export definitiv de produse strategice supuse regimului de control prevăzut de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/1999 privind regimul exporturilor și importurilor de produse strategice
A
  5.   O. nr.4/10-04-2002 (C.S.A.)
ORDIN pentru punerea în aplicare a Normelor prudențiale privind acoperirea riscurilor de catastrofe naturale
V


Vineri, 29 septembrie 2023, 10:46

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.