Monitorul Oficial
nr. 381/5 iunie 2002

Republicare:
  1.   O.U.G. nr.28/25-03-1999 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind obligația agenților economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale
V
Rectificare:
  2.   H.G. nr.1.342/27-12-2001 
HOTĂRÂRE privind reorganizarea Societății Comerciale de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A
V
  3.   O. nr.488/03-04-2002 (M.L.P.T.L.)
ORDIN al ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței privind aprobarea Procedurii de autorizare a inspectorilor de șantier
A
  4.   H.G. nr.349/11-04-2002 
HOTĂRÂRE privind gestionarea ambalajelor și deșeurilor de ambalaje
-
  5.   H.G. nr.509/23-05-2002 
HOTĂRÂRE privind finanțarea unor proiecte pentru promovarea imaginii externe a României
V
  6.   O. nr.262/10-05-2002 (A.N.C.E.S.I.A.C)
ORDIN al președintelui Agenției Naționale de Control al Exporturilor Strategice și al Interzicerii Armelor Chimice privind supunerea unui produs, care nu figurează în listele cuprinzând produsele strategice, regimului de control prevăzut de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/1999 privind regimul exporturilor și importurilor de produse strategice
V
  7.   O. nr.275/15-05-2002 (A.N.C.E.S.I.A.C)
ORDIN al președintelui Agenției Naționale de Control al Exporturilor Strategice și al Interzicerii Armelor Chimice privind raportarea derulării operațiunilor de export definitiv de produse strategice supuse regimului de control prevăzut de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/1999 privind regimul exporturilor și importurilor de produse strategice
A
Publicare
  8.   H.G. nr.523/23-05-2002 
HOTĂRÂRE privind participarea României în anii 2002-2004 la Programul Uniunii Europene "Cultura 2000" și plata contribuției financiare la acest program
V
  9.   H.G. nr.529/23-05-2002 
HOTĂRÂRE privind finanțarea unităților sanitare și a instituțiilor din rețeaua Ministerului Sănătății și Familiei
V


Joi, 30 martie 2023, 23:49

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.