Monitorul Oficial
nr. 494/10 iulie 2002

Publicare
  1.   L. nr.394/14-06-2002 
LEGE pentru ratificarea Acordului referitor la traficul ilicit pe mare, adoptat la Strasbourg la 31 ianuarie 1995, în aplicarea articolului 17 din Convenția Națiunilor Unite împotriva traficului ilicit de stupefiante și substanțe psihotrope, întocmită la Viena la 20 decembrie 1988
V
  2.   D. nr.547/13-06-2002 
DECRET privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului referitor la traficul ilicit pe mare, adoptat la Strasbourg la 31 ianuarie 1995, în aplicarea articolului 17 din Convenția Națiunilor Unite "mpotriva traficului ilicit de stupefiante și substanțe psihotrope, întocmită la Viena la 20 decembrie 1988
-
  3.   L. nr.415/27-06-2002 
LEGE privind organizarea și funcționarea Consiliului Suprem de Apărare a Țării
V
  4.   D. nr.574/27-06-2002 
DECRET pentru promulgarea Legii privind organizarea și funcționarea Consiliului Suprem de Apărare a Țării
-
  5.   D. nr.604/28-06-2002 
DECRET privind eliberarea din funcție a unor judecători și procurori
-
  6.   H.G. nr.651/20-06-2002 
HOTĂRÂRE privind trecerea unui teren agricol din domeniul privat al statului și din administrarea Agenției Domeniilor Statului în domeniul public al județului Vaslui și în administrarea Consiliului Județean Vaslui
i
  7.   H.G. nr.652/20-06-2002 
HOTĂRÂRE privind trecerea unor terenuri arabile din domeniul public al statului și din administrarea unor societăți comerciale cu profil agricol din județul Teleorman în domeniul privat al statului
i
  8.   H.G. nr.653/20-06-2002 
HOTĂRÂRE privind trecerea unui teren din domeniul privat al statului, aflat în administrarea Ministerului Agriculturii, Alimentației și Pădurilor Agenția Domeniilor Statului, în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Finanțelor Publice, Direcția Generală a Vămilor
i
  9.   H.G. nr.654/20-06-2002 
HOTĂRÂRE privind trecerea unui imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Finanțelor Publice - Direcția Generală a Finanțelor Publice Vaslui în administrarea Consiliului Local al Comunei Muntenii de Jos, județul Vaslui
i


Miercuri, 27 septembrie 2023, 08:42

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.