Monitorul Oficial
nr. 640/29 august 2002

Publicare
  1.   H.G. nr.859/16-08-2002 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea Instrucțiunilor privind metodologia de calcul al impozitului pe profit
V
  2.   H.G. nr.865/16-08-2002 
HOTĂRÂRE privind aprobarea prealabilă, în vederea recunoașterii prin hotărâre judecătorească, a Organizației Center for International Private Enterprise din Statele Unite ale Americii
I
  3.   H.G. nr.866/16-08-2002 
HOTĂRÂRE privind trecerea unor imobile din domeniul privat al statului și din administrarea Ministerului Sănătății și Familiei în domeniul public al municipiilor, orașelor și comunelor și în administrarea consiliilor locale respective
i
  4.   H.G. nr.874/16-08-2002 
HOTĂRÂRE pentru stabilirea cotei majorărilor de întârziere datorate pentru neplata la termen a obligațiilor bugetare și a cotei majorărilor datorate pe perioada amânării sau eșalonării la plată a obligațiilor bugetare
A
  5.   H.G. nr.875/16-08-2002 
HOTĂRÂRE privind garantarea de către Ministerul Finanțelor Publice a unor credite externe în favoarea Societății Comerciale de Producere a Energiei Electrice și Termice "Termoelectrica" - S.A. București, în vederea completării finanțării achizițiilor de resurse energetice pentru iarna 2002-2003
V
  6.   H.G. nr.877/16-08-2002 
HOTĂRÂRE privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.330/2001 pentru aprobarea Contractului-cadru privind condițiile acordării asistenței medicale spitalicești, îngrijirilor la domiciliu, serviciilor de urgență prespitalicești și altor tipuri de transport medical, precum și a serviciilor de recuperare-reabilitare a sănătății, în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate
N
  7.   H.G. nr.878/16-08-2002 
HOTĂRÂRE privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.245/2001 pentru aprobarea Contractului-cadru privind condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate în asistența medicală ambulatorie de specialitate pentru specialitățile clinice, paraclinice și stomatologice
N
  8.   H.G. nr.879/16-08-2002 
HOTĂRÂRE pentru modificarea indicatorilor tehnico-economici prevăzuți în anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 918/1994 privind aprobarea studiilor de fezabilitate a unor obiective de investiții din municipiul Iași
i
  9.   H.G. nr.881/16-08-2002 
HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2002 al Regiei Autonome "Multiproduct"
T
  10.   H.G. nr.882/16-08-2002 
HOTĂRÂRE privind organizarea la București, în perioada 2-6 septembrie 2002, a Conferinței țărilor dunărene din cadrul Programului hidrologic internațional UNESCO
T


Vineri, 12 august 2022, 20:31

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.