Monitorul Oficial
nr. 664/6 septembrie 2002

Publicare
  1.   H.G. nr.943/29-08-2002 
HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.334/2001 privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2002 pentru companiile, societățile naționale și societățile comerciale aflate sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului Industriei și Resurselor, precum și a transferurilor pentru societățile comerciale din sectorul minier și pentru Societatea Comercială "Romplumb" - S.A. Baia Mare
T
  2.   H.G. nr.945/29-08-2002 
HOTĂRÂRE privind aprobarea acordării unui avans de 30% în anul 2002 producătorilor agricoli cultivatori de sfeclă de zahăr, pentru costul lucrărilor agricole de pregătire a terenului din toamna anului 2002 pentru producția de sfeclă de zahăr din anul 2003
T
  3.   H.G. nr.946/05-09-2002 
HOTĂRÂRE privind numirea în funcția de guvernator, președinte al Asociației pentru implementarea și monitorizarea Strategiei de dezvoltare a Văii Jiului
i
  4.   H.G. nr.948/05-09-2002 
HOTĂRÂRE privind garantarea unui credit extern pentru Ministerul Justiției, necesar finanțării lucrărilor de consolidare, reparații capitale și restaurare la Palatul Justiției București
V
  5.   H.G. nr.979/05-09-2002 
HOTĂRÂRE privind redobândirea cetățeniei române de către unele persoane
i
  6.   O. nr.61/22-08-2002 (A.P.A.P.S.)
ORDIN al ministrului Autorității pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială "Dermatina" - S.A. Timișoara
V
  7.   O. nr.62/22-08-2002 (A.P.A.P.S.)
ORDIN al ministrului Autorității pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială "Uztel" - S.A. Ploiești
V


Vineri, 31 martie 2023, 12:39

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.