Monitorul Oficial
nr. 740/10 octombrie 2002

Republicare:
  1.   L. nr.108/16-06-1999 
LEGE pentru înființarea și organizarea Inspecției Muncii
A
Publicare
  2.   D.C.C. nr.229/10-09-2002 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 27 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăților comerciale, aprobată prin Legea nr. 44/1998 și modificată prin Legea nr. 99/1999 privind unele măsuri pentru accelerarea reformei economice
-
  3.   D.C.C. nr.250/17-09-2002 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 6 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 221/2000 privind pensiile și alte drepturi de asigurări sociale ale avocaților și ale art. 36 din Statutul Casei de Asigurări a Avocaților
-
  4.   O.U.G. nr.124/02-10-2002 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă
-
  5.   H.G. nr.1.082/02-10-2002 
HOTĂRÂRE privind aprobarea finanțării proiectului "Expediția românească - Everest 2003"
i
  6.   H.G. nr.1.084/02-10-2002 
HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Culturii și Cultelor în domeniul public al municipiului Alba Iulia și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Alba Iulia, județul Alba, a lucrării de artă monumentală "Mihai Eminescu" - bust
i
  7.   H.G. nr.1.092/02-10-2002 
HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1.133/2001 privind aprobarea Strategiei de privatizare a Societății Comerciale "Alro" - S.A. Slatina
-
  8.   H.G. nr.1.094/02-10-2002 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea cheltuielilor ocazionate de prezența în România, în perioada 2 iulie- 31 decembrie 2002, în calitate de consilier al ministrului afacerilor externe, a domnului Johann Dreher, ambasador în Ministerul Afacerilor Externe din Republica Federală Germania
i
  9.   H.G. nr.1.096/02-10-2002 
HOTĂRÂRE privind trecerea imobilelor în care își desfășoară activitatea unele unități sanitare de interes local din domeniul privat al statului și din administrarea Ministerului Sănătății și Familiei în domeniul public al municipiului București și în administrarea consiliilor locale ale sectoarelor municipiului București
V
  10.   O. nr.8/02-10-2002 (C.S.A.)
ORDIN pentru punerea în aplicare a Normelor privind măsurile prudențiale pentru practicarea asigurării de răspundere civilă pentru pagube produse terților prin accidente de autovehicule în afara teritoriului României (Carte Verde)
A


Vineri, 12 august 2022, 20:14

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.