Monitorul Oficial
nr. 742/11 octombrie 2002

Republicare:
  1.   O.U.G. nr.71/24-05-1999 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind reorganizarea activității de protecție a plantelor și carantină fitosanitară
A
Publicare
  2.   D.C.C. nr.239/12-09-2002 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 331 din Codul de procedură penală
-
  3.   D.C.C. nr.242/17-09-2002 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. IV pct. 3 din Ordonanța Guvernului nr. 18/1994 privind măsuri pentru întărirea disciplinei financiare a agenților economici, cu modificările ulterioare
-
  4.   O. nr.103/705/1292/10-04,23-08,11-09-2002 (M.I.R., M.A.P.M., M.L.P.T.L.)
ORDIN al ministrului industriei și resurselor, al ministrului apelor și protecției mediului și al ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței privind aprobarea Normelor pentru proiectarea, execuția și exploatarea iazurilor de decantare din industria minieră
-
  5.   O. nr.246/21124/12-09,01-10-2002 (M.A.A.P., M.F.P.)
ORDIN al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor și al ministrului finanțelor publice privind aprobarea cuantumului taxei pentru eliberarea licenței de depozit
-
  6.   O. nr.388/19-08-2002 (M.I.R.)
ORDIN al ministrului industriei și resurselor pentru aprobarea unor măsuri privind desemnarea organismelor pentru evaluarea conformității cu principalele cerințe de protecție a aparatelor
A
  7.   O. nr.389/19-08-2002 (M.I.R.)
ORDIN al ministrului industriei și resurselor pentru aprobarea unor măsuri privind desemnarea organismelor pentru evaluarea conformității cu cerințele esențiale de securitate din domeniul echipamentelor electrice de joasă tensiune
A
  8.   O. nr.432/18-09-2002 (M.I.R.)
ORDIN al ministrului industriei și resurselor privind modificarea Ordinului ministrului industriei și resurselor nr. 282/2002
A


Joi, 15 aprilie 2021, 04:50

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.