Monitorul Oficial
nr. 826/15 noiembrie 2002

Publicare
  1.   D. nr.873/30-10-2002 
DECRET privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Armatei pentru ofițeri din Serviciul de Telecomunicații Speciale
i
  2.   D. nr.874/30-10-2002 
DECRET privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Armatei pentru maiștri militari și subofițeri din Serviciul de Telecomunicații Speciale
i
  3.   O.U.G. nr.152/07-11-2002 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind organizarea și funcționarea societăților comerciale de turism balnear și de recuperare
V
  4.   O.U.G. nr.153/07-11-2002 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind organizarea și funcționarea Oficiului Registrului Național al Informațiilor Secrete de Stat
V
  5.   O.U.G. nr.154/07-11-2002 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind contractarea unei linii de credit revolving de către Ministerul Finanțelor Publice
i
  6.   O.U.G. nr.155/07-11-2002 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantități de combustibili pentru Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice și Termice "Termoelectrica" - S.A., Societatea Comercială "Electrocentrale" Deva - S.A. și centralele termice și electrice de termoficare aflate în administrarea consiliilor județene și locale
i
  7.   H.G. nr.1.250/07-11-2002 
HOTĂRÂRE privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2002, Consiliului Local al Comunei Negreni, județul Cluj
i
  8.   H.G. nr.1.251/07-11-2002 
HOTĂRÂRE privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2002, Consiliului Local al Comunei Ciucea, județul Cluj
i
  9.   H.G. nr.1.258/07-11-2002 
HOTĂRÂRE privind suplimentarea bugetului Ministerului Sănătății și Familiei din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2002, pentru reabilitarea Spitalului Orășenesc Pucioasa, județul Dâmbovița
i
  10.   H.G. nr.1.265/07-11-2002 
HOTĂRÂRE privind stabilirea cuantumului ajutorului anual pentru acoperirea unei părți din costul chiriei, energiei electrice și energiei termice pentru nevoi casnice, cuvenit veteranilor de război, văduvelor de război, precum și accidentaților de război în afara serviciului ordonat
T
  11.   H.G. nr.1.266/07-11-2002 
HOTĂRÂRE privind acordarea unor ajutoare de urgență
i
Rectificare:
  12.   O. nr.28/23-09-2002 (A.N.R.E.)
ORDIN al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei pentru aprobarea tarifelor la energia electrică livrată consumatorilor captivi, a tarifelor medii pentru serviciile de transport și distribuție și a tarifului pentru activitatea de administrare a pieței angro, practicate de agenții economici din cadrul sectorului energetic
A
Publicare
  13.   I. nr.108/17-10-2002 
INSTRUCȚIUNI de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 66/2000 privind organizarea și exercitarea profesiei de consilier în proprietate industrială, aprobate de directorul general al Oficiului de Stat pentru Invenții și Mărci
V


Marți, 21 martie 2023, 15:18

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.