Monitorul Oficial
nr. 149/7 martie 2003

Publicare
  1.   D.C.C. nr.346/10-12-2002 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 81 din Decretul-lege nr. 115/1938 pentru unificarea dispozițiilor privitoare la cărțile funciare
-
  2.   H.G. nr.163/13-02-2003 
HOTĂRÂRE privind trecerea unui imobil din patrimoniul Societății Comerciale "Gospodăria Comunală" - S.A. Sfântu Gheorghe, județul Covasna, în proprietatea publică a statului și în administrarea Muzeului Carpaților Răsăriteni
i
  3.   H.G. nr.164/13-02-2003 
HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.409/2002 privind trecerea unui teren din proprietatea privată a statului în proprietatea publică a municipiului Timișoara
i
  4.   H.G. nr.165/13-02-2003 
HOTĂRÂRE pentru completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 867/2002 privind trecerea unor imobile din domeniul privat al statului și din administrarea Ministerului Sănătății și Familiei în domeniul public al județelor și în administrarea consiliilor județene respective
i
  5.   H.G. nr.170/13-02-2003 
HOTĂRÂRE privind transmiterea unui imobil din proprietatea privată a statului și din administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat" în proprietatea privată a orașului Huedin și în administrarea Consiliului Local al Orașului Huedin
i
  6.   O. nr.87/03-02-2003 (M.S.F.)
ORDIN al ministrului sănătății și familiei pentru aprobarea listei afecțiunilor medicale incompatibile cu calitatea de conducător de autovehicule sau tramvaie și a listei substanțelor cu efect psihoactiv, contraindicate conducătorilor de autovehicule și tramvaie (produse sau substanțe stupefiante ori medicamente cu efecte similare acestora)
-
  7.   O. nr.95/06-02-2003 (M.S.F.)
ORDIN al ministrului sănătății și familiei pentru aprobarea Hotărârii Consiliului Științific al Agenției Naționale a Medicamentului nr. 7 din 17 ianuarie 2003 referitoare la modificarea încadrării unor preparate farmaceutice în categoria Separanda sau Venena, din Farmacopeea Română, ediția a X-a
-
  8.   Decizie nr.15/23-01-2003 (C.N.A.)
DECIZIE privind retransmisia serviciilor de programe pe teritoriul României
A
  9.   Decizie nr.38/18-02-2003 (C.N.A.)
DECIZIE privind publicitatea politică și publicitatea referitoare la exercitarea unor profesii
A


Vineri, 30 septembrie 2022, 09:47

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.