Monitorul Oficial
nr. 161/13 martie 2003

Publicare
  1.   D.C.C. nr.9/14-01-2003 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 26 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 70/1994 privind impozitul pe profit, precum și ale art. 21 din Ordonanța Guvernului nr. 70/1997 privind controlul fiscal, aprobată cu modificări prin Legea nr. 64/1999, cu modificările și completările ulterioare
-
  2.   D.C.C. nr.32/28-01-2003 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 4 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 177/2002 privind salarizarea și alte drepturi ale magistraților
-
  3.   D.C.C. nr.44/04-02-2003 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1 alin. (1) și ale art. 63 lit. b) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările și completările ulterioare
-
  4.   O. nr.86/13-02-2003 (M.I.R.)
ORDIN al ministrului industriei și resurselor pentru aprobarea Prescripției tehnice PT C 3-2003, ediția 1, "Cerințe tehnice privind utilizarea recipientelor-butelii cu capacitate până la 26 litri pentru GPL"
A
  5.   Listă/13-03-2003 
LISTA cuprinzând asociațiile și fundațiile care primesc subvenții de la bugetul local în anul 2003, în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială
i
Rectificare:
  6.   H.G. nr.1.096/02-10-2002 
HOTĂRÂRE privind trecerea imobilelor în care își desfășoară activitatea unele unități sanitare de interes local din domeniul privat al statului și din administrarea Ministerului Sănătății și Familiei în domeniul public al municipiului București și în administrarea consiliilor locale ale sectoarelor municipiului București
V


Vineri, 12 august 2022, 20:15

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.