Questions & Interpellations
Questions
Interpellations
You are here: Home page > Parliamentary Business > Q & I > 19-02-2002

Questions & Interpellations recorded in 19-02-2002

1. Interpellation no.245B/19-02-2002
Referitor la recorelarea pensiilor și politica în domeniu a Guvernului.
2. Interpellation no.246B/19-02-2002
Referitor la pensiile militare.
3. Interpellation no.247B/19-02-2002
referitor la situația artiștilor plastici din Cluj-Napoca.
4. Interpellation no.248B/19-02-2002
Referitor la situația critică în care se află arhiva istorică.
5. Interpellation no.249B/19-02-2002
referitor la aplicarea defectuoasă a Legii Fondului Funciar.
6. Interpellation no.250B/19-02-2002
Referitor la reorganizarea judiciară frauduloasă a SC OLIMPIA SA Oradea.
7. Interpellation no.251B/19-02-2002
Referitor la abrogarea HG nr.1011/8 oct 2001.
8. Interpellation no.253B/19-02-2002
Referitor la inventarele bunurilor care constituie domeniul public al unităților administrativ - teritoriale din jud.Timiș.
9. Interpellation no.254B/19-02-2002
Referitor la tichetele de masă.
10. Interpellation no.255B/19-02-2002
Referitor la SC Roman SA Brașov.
11. Interpellation no.256B/19-02-2002
Referitor la modul cum au fost gospodărite pădurile în zona localității Babiu, jud.Sălaj.
12. Interpellation no.257B/19-02-2002
Referitor la noua Lege a șomajului care consfințește sărăcia.
13. Interpellation no.258B/19-02-2002
Medicii de familie - încă o categorie socială defavorizată.
14. Interpellation no.259B/19-02-2002
Referitor la protocolul PSD-UDMR.
15. Interpellation no.260B/19-02-2002
Referitor la privatizarea SC Bere Timișoara SA.
16. Interpellation no.261B/19-02-2002
Referitor la apartamente destinate personalului militar.
17. Interpellation no.262B/19-02-2002
Referitor la sancționarea persoanelor din presă care publică neadevăruri.
18. Interpellation no.263B/19-02-2002
Referitor la lupta împotriva corupției.
19. Interpellation no.264B/19-02-2002
Referitor la unele suspiciuni privind acordarea unor sume importante de publicitate în presa brașoveană.
20. Interpellation no.265B/19-02-2002
Referitor la sindicatele Operei Române din Cluj-Napoca.
21. Interpellation no.266B/19-02-2002
Referitor la neplata obligațiilor către bugetul statutului de către Regionala CFR Cluj.
22. Interpellation no.267B/19-02-2002
Referitor la cazul Băloiu Susana Sanda din Bistrița care a fost omorâtă în 1997.
23. Interpellation no.268B/19-02-2002
Referitor la licențele de emisie acordate studiourilor teritoriale ale Societății Române de Televiziune.
24. Interpellation no.269B/19-02-2002
Referitor la construcția podului peste Dunăre, zona Galați - Brăila.
25. Interpellation no.270B/19-02-2002
Referitor la ignorarea Legii 112 din 1995.
26. Interpellation no.271B/19-02-2002
Referitor la trecerea abuzivă a 86ha teren arabil din domeniul public al statului, deținută de Stațiunea de Cercetări Agricole Suceava, în domeniul privat.
27. Interpellation no.272B/19-02-2002
Referitor la SC Bere Malț SA Bistrița.
28. Interpellation no.273B/19-02-2002
Referitor la falimentarea micilor întreprinzători din agricultură datorită tarifelor impuse prin Ordinul 400 din 23.10.2001.
29. Interpellation no.274B/19-02-2002
Referitor la tinerii soldați care se sinucid sau devin criminali.
30. Interpellation no.275B/19-02-2002
Referitor la situația sănătății populației din România.
31. Interpellation no.276B/19-02-2002
Referitor la privatizarea societăților comerciale cu profil de cercetare-dezvoltare-proiectare.
32. Interpellation no.277B/19-02-2002
Referitor la situația privatizării Societății Comerciale Bere-Malț SA Bistrița.
33. Interpellation no.278B/19-02-2002
Referitor la incompatibilitatea dintre calitatea de consilier județean sau local și cea de reprezentant al autorității locale în Consiliul de Administrație la societățile comerciale la care este acționar majoritar.
34. Question no.394A/19-02-2002
Referitor la marii datornici din mass-media.
35. Question no.395A/19-02-2002
Referitor la protocolul încheiat între PSD și UDMR.
36. Question no.396A/19-02-2002
Referitor la reeșalonări ale datoriilor la peste 3500 de societăți.
37. Question no.397A/19-02-2002
Referitor la un abuz comis de judecătoria Buzău.
38. Question no.398A/19-02-2002
Referitor la scandalul dintre Casa Națională de Sănătate și medicii de familie.
39. Question no.399A/19-02-2002
Referitor la obținerea autorizației pentru desfășurarea unui curs de Informatică (operare și programare).
40. Question no.400A/19-02-2002
Referitor la alegerea primarului com.Mândra care s-a făcut prin fraudă electorală.

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie mardi, 31 mars 2020, 11:05
Téléphone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro