Questions & Interpellations
Questions
Interpellations
You are here: Home page > Parliamentary Business > Q & I > 18-02-2003 > Interpellations

Interpellations recorded in 18-02-2003

1. Interpellation no.671B/18-02-2003
Referitor la abonații rețelei naționale de gaz metan.
2. Interpellation no.672B/18-02-2003
Referitor la memoriul domnului Jecan Alexandru din Cluj-Napoca.
3. Interpellation no.673B/18-02-2003
Referitor la garniturile de tren aflate în circuit care sunt depășite din punct de vedere tehnic.
4. Interpellation no.674B/18-02-2003
Necesitatea eliminării tratamentului discriminatoriu între beneficiarii serviciului de furnizare a energiei termice produse centralizat altor servicii de gospodărie comunală, prevăzut în corpul OUG 197 din 2002.
5. Interpellation no.675B/18-02-2003
Necesitatea modificării Ordinului 268 din 10.07.2001 referitor la încadrarea în activitatea de creație de programe pentru calculator.
6. Interpellation no.676B/18-02-2003
Referitor la grave încălcări ale ilegalității de deținătorii de certificate și brevete de răniți, urmași ai eroilor martiri și luptători cu merite deosebite în Revoluția Română din Decembrie 1989.
7. Interpellation no.677B/18-02-2003
Referitor la perioada legală pentru un primar interimar.
8. Interpellation no.678B/18-02-2003
Referitor la situația Spitalului Orășenesc din Huedin.
9. Interpellation no.679B/18-02-2003
Referitor la majorarea cheltuielilor cu apă caldă menajeră.
10. Interpellation no.680B/18-02-2003
Referitor la tergiversarea rezolvării unui caz penal.
11. Interpellation no.681B/18-02-2003
Referitor la privatizarea societăților comerciale preluate în administrarea Regiei Autonome Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat.
12. Interpellation no.682B/18-02-2003
Referitor la situația deficitară privind eliberarea medicamentelor gratuite și compensate în jud.Timiș.
13. Interpellation no.683B/18-02-2003
Referitor la pagubele produse de pătrunderea oilor în culturile de păioase sau prășitoare aparținând agricultorilor din jud.Timiș.
14. Interpellation no.684B/18-02-2003
Referitor ca în Bugetul Regiei Protocolului de Stat să se regăsească "Investiția Biblioteca Națională".
15. Interpellation no.685B/18-02-2003
Referitor la cazurile de returnare ilegală de TVA și de furt din conductele PETROTRANS.
16. Interpellation no.686B/18-02-2003
Referitor la cererea Eparhiei Reformate de Cluj de retrocedare.
17. Interpellation no.687B/18-02-2003
Referitor la OUG 192 din 2002.
18. Interpellation no.688B/18-02-2003
Referitor la OG 6 din 23.01.2003.
19. Interpellation no.689B/18-02-2003
Referitor la Legea 10 din 2001.
20. Interpellation no.690B/18-02-2003
Referitor la concedierea în grup a muncitorilor de pe șantierele ANL Craiova.
21. Interpellation no.691B/18-02-2003
Referitor la respectarea Legii 215 din 2001.
22. Interpellation no.692B/18-02-2003
Referitor la amenajarea pârâului Vărărie, com.Tulgheș, jud.Harghita.
23. Interpellation no.693B/18-02-2003
Referitor la condamnarea unui ziarist.
24. Interpellation no.694B/18-02-2003
"Tineretul - o povară pentru actualul guvern".
25. Interpellation no.695B/18-02-2003
Referitor la viziunea Guvernului privind reforma în sistemul public de pensii și ce se va întreprinde în continuare pentru realizarea acesteia.
26. Interpellation no.696B/18-02-2003
Referitor la memoriile contribuabililor privind abuzurile organelor fiscale.
27. Interpellation no.697B/18-02-2003
Referitor la memoriul unui număr mare de cetățeni din Bistrița-Năsăud.
28. Interpellation no.698B/18-02-2003
Referitor la aplicarea Legii 19 din 2002.
29. Interpellation no.699B/18-02-2003
Situația patrimoniului Camerei de Comerț și Industrie în urma trecerii Registrului Comerțului din subordinea Camerei de Comerț și Industrie în subordinea Ministerului Justiției.
30. Interpellation no.700B/18-02-2003
Schimbarea abuzivă a viceprimarului comunei Brusturi.
31. Interpellation no.701B/18-02-2003
Referitor la România - regresează și nu se dezvoltă.
32. Interpellation no.702B/18-02-2003
Referitor la suma de bani existentă în contul BNR în decembrie 1989.
33. Interpellation no.703B/18-02-2003
Referitor la respingerea unei HG inițiată de Consiliul Județean Iași, privind transmiterea unui imobil din administrarea INCERC Filiala Iași în administrarea Consiliului județean Iași.
34. Interpellation no.704B/18-02-2003
Referitoar la pensiile pe luna ianuarie.
35. Interpellation no.705B/18-02-2003
Referitor la imaginea României în dicționarul enciclopedic "Petit Robert".
36. Interpellation no.706B/18-02-2003
Legea 19 din 2000 și noua sa interpretare.
37. Interpellation no.707B/18-02-2003
Coplata serviciilor medicale - o nouă taxă pentru sănătate.
38. Interpellation no.708B/18-02-2003
Fondurile SAPARD - inaccesibile agricultorilor români.
39. Interpellation no.709B/18-02-2003
Taxa TV și Radio - taxe fanariote
40. Interpellation no.710B/18-02-2003
Referitor la nemulțumirile provocate în rândul populației de ordonanțele de urgență 197 din 2002, 121 din 2002 și 6 din 2003.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania saturday, 13 august 2022, 11:28
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro