Questions & Interpellations
Questions
Interpellations
You are here: Home page > Parliamentary Business > Q & I > 08-11-2005 > Interpellations

Interpellations recorded in 08-11-2005

1. Interpellation no.620B/08-11-2005
Problema proprietăților.
2. Interpellation no.621B/08-11-2005
Referitor la acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive etnice (Legea 189/2000).
3. Interpellation no.622B/08-11-2005
Restaurarea Bisericii-monument istoric- "Sf.Gheorghe", din comuna Puchenii Mari-jud.Prahova.
4. Interpellation no.623B/08-11-2005
Referitor la situația gravă cu care se confruntă cele 6 complexe de servicii comunitare pentru copii.
5. Interpellation no.624B/08-11-2005
Referitor la Proiectul Roșia Montană.
6. Interpellation no.625B/08-11-2005
Referitor la o serie de probleme cu care se confruntă agricultura românească.
7. Interpellation no.626B/08-11-2005
Referitor la memoriul sindicatului Centrului de Diagnostic și Tratament Cluj.
8. Interpellation no.627B/08-11-2005
Referitor la situația românilor din diaspora.
9. Interpellation no.628B/08-11-2005
Referitor la o lipsă acută de personal medical la nivelul jud.Bihor.
10. Interpellation no.629B/08-11-2005
"Transparența cheltuirii banilor publici în privința contractului de achiziții publice de rechizite conforme prevederilor legale".
11. Interpellation no.630B/08-11-2005
Decizia ANRGN 1342/2004.
12. Interpellation no.631B/08-11-2005
Pretransferul și transferul cadrelor didactice.
13. Interpellation no.632B/08-11-2005
Întârzieri la finalizarea lucrărilor agricole de toamnă.
14. Interpellation no.633B/08-11-2005
Rectificarea bugetului de stat pe anul 2005 în jud.Dolj pentru învățământ.
15. Interpellation no.634B/08-11-2005
Situația dificilă cu care se confruntă industria textilă.
16. Interpellation no.635B/08-11-2005
Referitor la problemele plantele de cultură.
17. Interpellation no.636B/08-11-2005
Referitor la efectele nocive ale radiațiilor produse de minele de uraniu închise din jud.Arad.
18. Interpellation no.637B/08-11-2005
Referitor la erori care reprezintă cauze importante ale situației foarte grele prin care a trecut România în anul 2005 ca urmare a precipitațiilor foarte abundente.
19. Interpellation no.638B/08-11-2005
Modul în care Guvernul Adrian Năstase a gestionat situațiile de criză ca urmare a unor calamități naturale în perioada 2001-2004.
20. Interpellation no.639B/08-11-2005
Demersurile oficiale ale Guvernului României și ale ministerului Afacerilor Externe privind stoparea lucrărilor de către autoritățile ucrainene la construcția Canalului Bâstroe.
21. Interpellation no.640B/08-11-2005
Privind posibilitatea constituirii unui ajutor financiar din partea Guvernului României privind lucrările de constituire a bazei de date geologico-miniere a Republicii Moldova.
22. Interpellation no.641B/08-11-2005
Care este stadiul în care se află România în perspectiva absorbirii fondurilor europene postaderare și care sunt măsurile inițiate de Guvern pentru a spori această capacitate.
23. Interpellation no.642B/08-11-2005
Referitor la întreprinderile mici și mijlocii.
24. Interpellation no.643B/08-11-2005
Referitor la necesitatea consolidării malului brațului Borcea în zona localității Bordușani.
25. Interpellation no.644B/08-11-2005
Referitor la jud.Bacău care a fost grav afectat de inundații.
26. Interpellation no.645B/08-11-2005
Respectarea prevederilor Legii fondului funciar 18/1991, a HG nr.1172/2001, precum și a Legii nr.161/2003.
27. Interpellation no.646B/08-11-2005
"Obeliscul" din Stațiunea Costinești.
28. Interpellation no.647B/08-11-2005
Reorganizarea Centrului de Sănătate Băneasa în Spitalul Public Orășenesc Băneasa.
29. Interpellation no.648B/08-11-2005
Pe ce se bazează proiecția bugetului pe anul 2006.
30. Interpellation no.649B/08-11-2005
Referitor la situația mai multor primării din jud.Bihor.
31. Interpellation no.650B/08-11-2005
Relațiile României cu Republica Moldova.
32. Interpellation no.651B/08-11-2005
Avizarea nefavorabilă a unor proiecte de Buget pe anul 2006.
33. Interpellation no.652B/08-11-2005
Recorelarea pensiilor.
34. Interpellation no.653B/08-11-2005
Codul Fiscal, jucăria preferată a unui minister îndrăgostit de schimbare.
35. Interpellation no.654B/08-11-2005
Semnul decepției internaționale.
36. Interpellation no.655B/08-11-2005
Departe de adevăratele probleme.
37. Interpellation no.656B/08-11-2005
Referitor la subvenționarea agricultorilor.
38. Interpellation no.657B/08-11-2005
Referitor la grija guvernanților pentru susținerea producătorilor agricoli din zona montană.
39. Interpellation no.658B/08-11-2005
Respingerea proiectului "Creșterea atractivității turistice a falezei Tomis-Mamaia".
40. Interpellation no.659B/08-11-2005
Neaplicarea de către Guvernul României a principiului dialogului social, susținut de Direcția Consiliului 2000/43/CE, 29 iunie 2000.
41. Interpellation no.660B/08-11-2005
Identificarea surselor de finanțare a lucrărilor de modernizare a Centurii de Est a municipiului Buzău.
42. Interpellation no.661B/08-11-2005
Abuzurile de drept și hotărârile nelegale a procedurilor de recuperare a datoriilor către Bugetul de stat, din jud.Buzău.
43. Interpellation no.662B/08-11-2005
Reglementarea situației de la Agenția de Cântărire și Încasare Borș.
44. Interpellation no.663B/08-11-2005
Referitor la programul de promovare a mișcării sportive pentru copii și tineret, comGhidigeni.
45. Interpellation no.664B/08-11-2005
Scandalul de la Spitalul de psihiatrie și măsuri de siguranță Poiana Mare din jud.Dolj.
46. Interpellation no.665B/08-11-2005
Reținerea abuzivă a cinci tineri români în Bulgaria.
47. Interpellation no.666B/08-11-2005
Bani de la Guvern cheltuiți ilegal?!
48. Interpellation no.667B/08-11-2005
Referitor la bonul fiscal eliberat de casele de marcat ale taximetriștilor independenți.
49. Interpellation no.668B/08-11-2005
Referitor la SC Ploiești Industrial Parc SA.
50. Interpellation no.669B/08-11-2005
Demersul efectuat de către Penitenciarul cu regim de maximă siguranță Codlea Brașov.
51. Interpellation no.670B/08-11-2005
Referitor la calea de acces Jurilova-Enisala-Babadag.
52. Interpellation no.671B/08-11-2005
Primarii a trei localități din jud.Vâlcea - Alunu, Băbeni și Lăpușata - sunt incompatibili, ei ocupându-se de sarcinile meseriei de bază, medic veterinar și foarte puțin de comunitățile pe care le conduc.
53. Interpellation no.672B/08-11-2005
În acest an, pe Valea Lotrului din jud.Vâlcea s-au produs o serie de tăieri masive ale pădurilor, fără ca Direcția Silvică și ceilalți factori abilitați să ia toate măsurile ce se impuneau.
54. Interpellation no.673B/08-11-2005
Referitor la folosirea antetului maghiarizat al Ministerului Comunicațiilor și Tehnologiei Informației.
55. Interpellation no.674B/08-11-2005
Referitor la obligațiile privind programul minimal de lucrări de întreținere a sistemului de canalizare și evacuare a apelor fluviale, de către Apa Nova.
56. Interpellation no.675B/08-11-2005
Poluarea mediului - cauzate de procesele tehnologice desfășurate de Rafinăria Petrotel-Lukoil.
57. Interpellation no.676B/08-11-2005
Necesitatea promovării unui proiect de Hotărâre de Guvern cu noua structură a universităților pe specializări.
58. Interpellation no.677B/08-11-2005
Repunere în posesie.
59. Interpellation no.678B/08-11-2005
Nota de fundamentare la Proiectul Legii privind protecția mediului.
60. Interpellation no.679B/08-11-2005
Relația Justiției cu cetățeanul (petițiile domnului Duduț Fleșer Ioan, Cluj-Napoca).
61. Interpellation no.680B/08-11-2005
Referitor la plasarea jud.Brașov într-un nefiresc con de indiferență.
62. Interpellation no.681B/08-11-2005
Referitor la OUG nr.71 privind acordarea unor facilități familiilor de pensionari.
63. Interpellation no.682B/08-11-2005
Referitor la demersurile făcute ca proiectele înscrise în Programul legislativ prioritar al integrării europene să fie realizat în termenele stabilite.
64. Interpellation no.683B/08-11-2005
Referitor la intervenția deputatului Bastiaan Belder din Parlamentul European unde a calificat Marea Neagră "Un bulevard al traficului de droguri și persoane".
65. Interpellation no.684B/08-11-2005
Referitor la soia modificată genetic.
66. Interpellation no.685B/08-11-2005
Asigurarea surselor de cofinanțare a programelor UE și pentru investiții publice - 2006 și 2007-2009.
67. Interpellation no.686B/08-11-2005
Situația Serviciului de Ambulanță din Municipiul Făgăraș.
68. Interpellation no.687B/08-11-2005
Declanșarea unei anchete privind legalitatea titlurilor de proprietate.
69. Interpellation no.688B/08-11-2005
ONG-urile aflate în domeniul de reglementare al Ministerului Justiției.
70. Interpellation no.689B/08-11-2005
HG nr.512 din 23 mai 2002.
71. Interpellation no.690B/08-11-2005
Indemnizația lunară pentru creșterea copilului.
72. Interpellation no.691B/08-11-2005
Referitor la memoriul domnului Jitianu Iftimie din com.Alexandru cel Bun 23, jud.Neamț.
73. Interpellation no.692B/08-11-2005
Referitor la activitatea a 40 de puncte de lucru improvizate ale societăților de asigurări pe bordura drumului internațional E60.
74. Interpellation no.693B/08-11-2005
Acordarea sporurilor pentru condiții de muncă în care și-au desfășurat activitatea cadrele militare pensionate înainte de 01.04.2001.
75. Interpellation no.694B/08-11-2005
Restabilirea echilibrului financiar al sistemului public de pensii în sensul eliminării inechităților existente și urgentării procesului de recalculare a tuturor pensiilor.
76. Interpellation no.695B/08-11-2005
Referitor la sprijinirea Culturii scrise în limba română și doleanțele confraților noștri din Basarabia.
77. Interpellation no.696B/08-11-2005
Referitor la memoriul familiei cetățeanului Musceleanu Neculae din mun.Râmnicu Sărat.
78. Interpellation no.697B/08-11-2005
Referitor la fondurile comunitare de preaderare.
79. Interpellation no.698B/08-11-2005
Referitor la programul de reformă în domeniul sănătății publice.
80. Interpellation no.699B/08-11-2005
Referitor la inițiativele de recuperare a sumelor datorate de diverși debitori la bugetul public.
81. Interpellation no.700B/08-11-2005
Dezinformările Guvernului în legătură cu reforma sistemului public de pensii.
82. Interpellation no.701B/08-11-2005
Posibile abuzuri juridice comise față de trei polițiști din jud.Călărași.
83. Interpellation no.702B/08-11-2005
Referitor la nereguli în legătură cu modul în care se desfășoară acțiunea de reconstrucție a caselor dărâmate de inundațiile care au avut loc în luna aprilie în jud.Timiș.
84. Interpellation no.703B/08-11-2005
Referitor la starea de degradare a stării de sănătate a populației României.
85. Interpellation no.704B/08-11-2005
Referitor la lipsa de autoturisme tip ambulanțe, echipate modern.
86. Interpellation no.705B/08-11-2005
Sesizare din partea unui cetățean din orașul Hunedoara.
87. Interpellation no.706B/08-11-2005
Situația dezastruoasă în care se află Cetatea Dacică Sarmisegetusa.
88. Interpellation no.707B/08-11-2005
Vânzarea spațiilor cu destinație de cabinete medicale.
89. Interpellation no.708B/08-11-2005
Referitor la cazul domnului Zvi Barbiro.
90. Interpellation no.709B/08-11-2005
CUM GONIM SPECIALIȘTII I.T. DIN ȚARĂ
91. Interpellation no.710B/08-11-2005
REALITATEA ERADICĂRII MUNCII LA NEGRU
92. Interpellation no.711B/08-11-2005
Bugetul de stat 2006.
93. Interpellation no.712B/08-11-2005
Bugetul de stat 2006.
94. Interpellation no.713B/08-11-2005
Bugetul de stat 2006.
95. Interpellation no.714B/08-11-2005
Bugetul de stat 2006.
96. Interpellation no.715B/08-11-2005
Bugetul de stat 2006.
97. Interpellation no.716B/08-11-2005
Bugetul de stat 2006.
98. Interpellation no.717B/08-11-2005
Bugetul de stat 2006.
99. Interpellation no.718B/08-11-2005
Bugetul de stat 2006.
100. Interpellation no.719B/08-11-2005
Bugetul de stat 2006.
101. Interpellation no.720B/08-11-2005
Bugetul de stat 2006.
102. Interpellation no.721B/08-11-2005
Solicită să știe temeiul legal pe baza căruia denumirile stațiilor CFR din Transilvania sunt înscrise bilingv deși în loc.respectivă trăiesc sub 20% maghiari.
103. Interpellation no.722B/08-11-2005
Referitor la cazul doamnei Botezan Ana.
104. Interpellation no.723B/08-11-2005
Șoseaua de coastă a municipiului Constanța.
105. Interpellation no.724B/08-11-2005
Aplicarea codului ISPS (Codul internațional de siguranță la bordul navelor și al facilităților portuare) de către Poliția de frontieră.
106. Interpellation no.725B/08-11-2005
Televiziunea MTC SA Constanța.
107. Interpellation no.726B/08-11-2005
Bugetul de stat 2006.
108. Interpellation no.727B/08-11-2005
Referitor la restanțe generate de neacordarea integrală a salariilor cadrelor didactice din învățământul preuniversitar.
109. Interpellation no.728B/08-11-2005
Referitor la penitenciarul din Arad.
110. Interpellation no.729B/08-11-2005
Subfinanțarea învățământului prin Bugetul anului 2006.
111. Interpellation no.730B/08-11-2005
Referitor la industria alimentară.
112. Interpellation no.731B/08-11-2005
Spitalul de psihiatrie Poiana Mare.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania wednesday, 22 january 2020, 4:39
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro