Questions & Interpellations
Questions
Interpellations
You are here: Home page > Parliamentary Business > Q & I > 23-10-2007

Questions & Interpellations recorded in 23-10-2007

1. Interpellation no.3133B/23-10-2007
"Situația de la Școala Valea Enei, comuna Oniceni, jud.Neamț".
2. Interpellation no.3134B/23-10-2007
"Observații și propuneri privind funcționarea Consiliului Național al Persoanelor Vârstnice din România".
3. Interpellation no.3135B/23-10-2007
Referitor la memoriuljurnaliștilor din Societatea Română de Radiodifuziune.
4. Interpellation no.3136B/23-10-2007
Analizarea situației existente la Clinica de Medicina Muncii din Cluj.
5. Interpellation no.3137B/23-10-2007
Strategia ministerului cu privire la Centrul de Diagnostic și Tratament din Cluj-Napoca.
6. Interpellation no.3138B/23-10-2007
Analizarea situației salariaților de la Teatrul Național Român din Cluj-Napoca și ai Operei Române din Cluj.
7. Interpellation no.3139B/23-10-2007
Nemulțumire cu privire la majorărilor nejustificate de prețuri la alimentele de bază și la diferite servicii.
8. Interpellation no.3140B/23-10-2007
Situația existentă la RADP Cluj-Napoca.
9. Interpellation no.3141B/23-10-2007
Ajutoare pentru locuitorii orașului Huedin.
10. Interpellation no.3142B/23-10-2007
Soluționarea problema transportului elevilor din mediul rural la școală.
11. Interpellation no.3143B/23-10-2007
Referitor la memoriul reprezentanților sindicaliștilor din bibliotecile din România.
12. Interpellation no.3144B/23-10-2007
Referitor la memoriul agricultorilor din Munții Apuseni.
13. Interpellation no.3145B/23-10-2007
Referitor la memoriul cultivatorilor de tutun.
14. Interpellation no.3146B/23-10-2007
Referitor la Medicina Muncii.
15. Interpellation no.3147B/23-10-2007
Referitor la cabana "Gălăoaia" din jud.Mureș.
16. Interpellation no.3148B/23-10-2007
Sesizări ale unor pensionari.
17. Interpellation no.3149B/23-10-2007
Strategia Ministerului Transporturilor cu privire la aeroportul internațional, aeroportul Transilvania, Târgu Mureș.
18. Interpellation no.3150B/23-10-2007
Recunoașterea de către Ministrul Adrian Cioroianu, a existenței, limbii moldovenești".
19. Interpellation no.3151B/23-10-2007
Lipsa avizelor de mediu pentru construcțiile de pe Muntele Mic.
20. Interpellation no.3152B/23-10-2007
"Observații și propuneri privind funcționarea Consiliului Național al Persoanelor Vârstnice din România".
21. Interpellation no.3153B/23-10-2007
"Stoparea lucrărilor de construcție a centralei nucleare de la Belene(Bulgaria).
22. Interpellation no.3154B/23-10-2007
Protejarea românilor aflați la lucru în Italia.
23. Interpellation no.3155B/23-10-2007
Situația abandonului școlar.
24. Interpellation no.3156B/23-10-2007
Eficiența TELE - CENTRELOR înființate în mediul rural.
25. Interpellation no.3157B/23-10-2007
Trecerea AJPM în subordinea Consiilor Județene.
26. Interpellation no.3158B/23-10-2007
Alocarea de fonduri Inspectoratului Județean Gorj pentru sprijinirea autorităților locale din com.Turburea, jud.Gorj în vederea realizării unei grădinițe în satul Cocorova.
27. Interpellation no.3159B/23-10-2007
Renovarea Mănăstirii Mamu.
28. Interpellation no.3160B/23-10-2007
Probleme cu care se confruntă administrația locală din jud.Vâlcea.
29. Interpellation no.3161B/23-10-2007
Șapte comune vâlcene vor gaze naturale.
30. Interpellation no.3162B/23-10-2007
La Ocnele Mari, încă 31 de familii rămân fără case.
31. Interpellation no.3163B/23-10-2007
Eliminare din regulamentul 166/2006 textul "doar în cazul depășirii valorilor de prag" și elaborarea urgentă a unui sistem unitar care să permită verificarea veridicității datelor transmise de agenții economici.
32. Interpellation no.3164B/23-10-2007
Situația dosarelor incomplete depuse pentru cererile de retrocedări.
33. Interpellation no.3165B/23-10-2007
Abandonul școlar.
34. Interpellation no.3166B/23-10-2007
Urgentarea lucrărilor de reabilitare, reparare și consolidare a clădirii Grupului Școlar Agricol Mihail Kogălniceanu din com.Miroslava, jud.Iași.
35. Interpellation no.3167B/23-10-2007
Necesitatea construirii unui cămin pentru cazarea elevilor de la Grupul Școlar Agricol Mihail Kogălniceanu din com.Miroslava, jud.Iași.
36. Interpellation no.3168B/23-10-2007
Devizul general privind fondurile necesare reabilitării și modernizării Școlii Generale din localitatea Valea Lupului.
37. Interpellation no.3169B/23-10-2007
Ratarea acțiunii de finalizare,conform dispozițiilor procedural penale ale întâlnirii dintre foștii miniștri Decebal Traian Remeș și Ioan Avram Mureșan în vederea perfectării unui trafic de influență susceptibil a constitui infracțiune de corupție.
38. Interpellation no.3170B/23-10-2007
Situația romilor care nu au acte de identitate și situația reparării caselor sinistraților din com.Bărbulești, jud.Ialomița.
39. Interpellation no.3171B/23-10-2007
Calculul punctajului anual al asiguratului pentru stabilirea pensiei pentru anii lucrați și cotizați incompleți.
40. Interpellation no.3172B/23-10-2007
Punerea în posesie a doamnei Lemnaru Ana pe o suprafață de teren de 8 prăjini, în satul Hoisești, com Dumești, jud.Iași.
41. Interpellation no.3173B/23-10-2007
Încălcarea dreptului de proprietate pentru un teren în suprafață de 3,408 ha al doamnei Onofrei Maria reprezentată prin fiica sa Gherman Elena.
42. Interpellation no.3174B/23-10-2007
Referitor la stimularea producerii și consumului energiei din surse regenerabile.
43. Interpellation no.3175B/23-10-2007
Referitor la sistemul de îngrijiri la domiciliu.
44. Interpellation no.3176B/23-10-2007
Neclarități și incertitudini în acțiunea de reducere a cheltuielilor cu personalul bugetar.
45. Interpellation no.3177B/23-10-2007
Regularizarea pârâului Teslui și construire poduri în com.Drăgotești.
46. Interpellation no.3178B/23-10-2007
Reactualizarea prevederilor HG 36/1996 în raport realitatea de pe drumurilor publice.
47. Interpellation no.3179B/23-10-2007
Cabinetul Tăriceanu se grăbește să majoreze rovigneta cu 70% la nivelul UE, în timp ce modernizarea drumurilor o lasă pentru guvernul viitor?
48. Interpellation no.3180B/23-10-2007
Stoparea degradării învățământului superior prin proliferarea aberantă a formelor de școlarizare prin frecvență redusă și la distanță la Universitatea "Spiru Haret" din București.
49. Interpellation no.3181B/23-10-2007
Referitor la HG 854/28.06.2006, care completează HG 281/1993 cu privire la salarizarea personalului din unitățile bugetare.
50. Interpellation no.3182B/23-10-2007
Obținerea gradelor didactice de către profesorii Școlilor Populare de Artă.
51. Interpellation no.3183B/23-10-2007
Finalizarea lucrărilor de reabilitare a sălii de sport a Colegiului Național "Frații Buzești" din Craiova.
52. Interpellation no.3184B/23-10-2007
Finanțarea lucrărilor de reconstrucție a plafoanelor de la etajul I al clădirii Colegiului Național "Ștefan Velovan" din Craiova.
53. Interpellation no.3185B/23-10-2007
Asistența medicală de urgență.
54. Interpellation no.3186B/23-10-2007
Continuarea lucrărilor la Autostrada Transilvania.
55. Interpellation no.3187B/23-10-2007
Alocările bugetare pentru investițiile în infrastructură în jud.Cluj.
56. Interpellation no.3188B/23-10-2007
Acordarea ajutorului de stat Uzinei de Automobile de la Craiova.
57. Interpellation no.3189B/23-10-2007
BĂTAIA DE JOC A AUTORITĂȚILOR....
58. Interpellation no.3190B/23-10-2007
Referitor la Statutul persoanei cu handicap salariat cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată în ceea ce privește reținerea CAS-ului având în vedere legislația în vigoare privind egalitate de șanse.
59. Interpellation no.3191B/23-10-2007
Referitor la o sesizare semnată de domnul Nurla Sezghin, administrator al SC Ozel Stel Profil Distribution SRL.
60. Interpellation no.3192B/23-10-2007
Organizarea unui festival de teatru.
61. Interpellation no.3193B/23-10-2007
Școala din cămăruță.
62. Interpellation no.3194B/23-10-2007
Liceul Teoretic "Nicolae Bălcescu" în paragină.
63. Interpellation no.3195B/23-10-2007
Ore de repaus pentru șoferii profesioniști.
64. Interpellation no.3196B/23-10-2007
Femeile mai prost plătite în Anul European al Egalității de Șanse.
65. Interpellation no.3197B/23-10-2007
Tot mai mulți români cad victime traficului de ființe umane.
66. Interpellation no.3198B/23-10-2007
Programul european "Lapte pentru copii", ignorant.
67. Interpellation no.3199B/23-10-2007
Raiul imobiliar din Florești, un cumul de activități ilegale.
68. Interpellation no.3200B/23-10-2007
Jurnaliștii de la Radio Cluj acuză politizarea instituției.
69. Interpellation no.3201B/23-10-2007
România ocupă penultimul loc la finanțarea educației.
70. Interpellation no.3202B/23-10-2007
Referitor la lipsa subdiviziunilor monetare ale leului în circulație.
71. Interpellation no.3203B/23-10-2007
Abuzurile primarului com.Năieni, jud.Buzău.
72. Question no.3670A/23-10-2007
Necesitatea ridicării la un nivel rațional a salariului minim pe economie.
73. Question no.3671A/23-10-2007
Referitor la adresa din data de 27062007 cu nr.18/121 în care se solicita să analizați cazul de la Odorheiu Secuiesc cu privire la suspendarea alegerilor din municipiu.
74. Question no.3672A/23-10-2007
Vârsta maximă până la care un cadru didactic universitar poate fi director de proiect.
75. Question no.3673A/23-10-2007
Starea căminelor culturale din localitățile jud.Suceava.
76. Question no.3674A/23-10-2007
Despre impozitul agricol.
77. Question no.3675A/23-10-2007
Perspectivele demografice alarmante ale României în următoarele decenii.
78. Question no.3676A/23-10-2007
Diversificarea ofertei prin lărgirea prevederilor Programului Rabla.
79. Question no.3677A/23-10-2007
Referitor la Legea 319/2006 privind sănătatea și securitatea în muncă.
80. Question no.3678A/23-10-2007
Achiziționarea unui sistem AMPLICOR de către Spitalul Județean de Urgență Vâlcea.
81. Question no.3679A/23-10-2007
Implicarea unor poliști vâlceni în favorizarea administratorului SC "ORANGE" SRL.
82. Question no.3680A/23-10-2007
Referitor la diabetul zaharat care afectează foarte mulți copii.
83. Question no.3681A/23-10-2007
Referitor la Programul de Prevenire și Control al Diabetului.
84. Question no.3682A/23-10-2007
Referitor la violența domestică și în special violența asupra copiilor.
85. Question no.3683A/23-10-2007
Nereguli și disfuncționalități în funcționarea ANSVSA.
86. Question no.3684A/23-10-2007
Scăderea volumului investițiilor străine directe în România.
87. Question no.3685A/23-10-2007
CARIEREA FUNCȚIONARILOR PUBLICI TRATATĂ CU INDIFERENȚĂ?

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania monday, 24 february 2020, 2:19
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro