Questions & Interpellations
Questions
Interpellations
You are here: Home page > Parliamentary Business > Q & I > 01-10-2008 > Questions

Questions recorded in 01-10-2008

1. Question no.5237A/01-10-2008
Cazul domnului Nicu Patilea.
2. Question no.5238A/01-10-2008
Referitor la cazul doamnei Virginia-Eleonora SOSAI.
3. Question no.5239A/01-10-2008
Referitor la cazul doamnei Margareta Moise.
4. Question no.5240A/01-10-2008
Referitor la cazul doamnei Ileana Andruhovici.
5. Question no.5241A/01-10-2008
Ce exemple ne puteți oferi în sprijinul afirmației că în aplicarea măsurilor anticorupție ați asigurat neutralitatea politică?
6. Question no.5242A/01-10-2008
Ați reușit să conferiți transparență activității autorităților publice în elaborarea diferitelor categorii de politici?
7. Question no.5243A/01-10-2008
Puteți enumera câteva mecanisme instituționale care au permis participarea cetățenilor la evaluarea dimensiunilor corupției?
8. Question no.5244A/01-10-2008
Mai este prezentă confuzia de competențe ce se manifestă ca o piedică efectivă în aplicarea legilor în vigoare?
9. Question no.5245A/01-10-2008
Vă este util parteneriatul cu organizațiile civice în demersul dumneavoastră?
10. Question no.5246A/01-10-2008
Referitor la dezvoltarea și modernizarea satelor.
11. Question no.5247A/01-10-2008
Ce activități economice s-au dezvoltat în mediul rural și care au generat venituri alternative?
12. Question no.5248A/01-10-2008
Au fost alocate comunităților rurale din jud.Vaslui fonduri pentru crearea condițiilor de stabilire a cadrelor didactice, sanitare, agricole și veterinare la sate?
13. Question no.5249A/01-10-2008
Câte birouri notariale au fost înființate în sediile primăriilor din jud.Vaslui pentru facilitarea circulației libere a terenurilor?
14. Question no.5250A/01-10-2008
În ce stadiu de îndeplinire se află programul național de asfaltare a drumurilor comunale?
15. Question no.5251A/01-10-2008
Dezvoltarea și modernizarea satelor.
16. Question no.5252A/01-10-2008
Ce rezultantă practică poate genera evaluarea economică a zonelor rurale periferice și a celor defavorizate natural în jud.Vaslui?
17. Question no.5253A/01-10-2008
A fost extinsă rețeaua de contabilitate agricolă și în jud.Vaslui?
18. Question no.5254A/01-10-2008
Ați promovat schemele de microcreditare în comunitățile rurale sărace?
19. Question no.5255A/01-10-2008
Ce ne puteți spune despre Agenția Națională pentru Controlul și Supravegherea Retrocedării Proprietăților Funciare?
20. Question no.5256A/01-10-2008
care sunt direcțiile de promovare a diplomației economice?
21. Question no.5257A/01-10-2008
care sunt coordonatele conceptului de "diplomație culturală" și ce rezultate concrete puteți enumara?
22. Question no.5258A/01-10-2008
Ce elemente definesc implicarea diplomației românești în restructurarea sistemului internațional de securitate?
23. Question no.5259A/01-10-2008
Există a perspectivă optimistă în rezolvarea de o manieră coerentă și ofensivă a problemelor cu Ucraina în baza normelor de drept internațional public?
24. Question no.5260A/01-10-2008
Cum apreciați stadiul actual al relațiilor cu Republica Moldova?
25. Question no.5261A/01-10-2008
Care sunt politice coerente elaborate în intenția de a contribui substanțial la combaterea riscurilor neconvenționale la adresa securității în regiune?
26. Question no.5262A/01-10-2008
Ce rol joacă România în politica de securitate energetică regională?
27. Question no.5263A/01-10-2008
Interoperabilitatea, specifică domeniului afacerilor externe, între Președenție - Parlament - Guvern este un deziderat sau o realitate?
28. Question no.5264A/01-10-2008
Cum s-a desfășurat procesul de descentralizare a serviciilor publice de bază în jud.Vaslui?
29. Question no.5265A/01-10-2008
În jud.Vaslui este liberalizată piața utilităților publice?
30. Question no.5266A/01-10-2008
Este reglementat sistemul de outsourcing pentru serviciile publice?
31. Question no.5267A/01-10-2008
Obiectivele asumate în domeniul administrației publice.
32. Question no.5268A/01-10-2008
Întărirea autonomiei puterilor locale.
33. Question no.5269A/01-10-2008
Au fost consacrate legal mecanismele de participare publică la elaborarea bugetelor locale?
34. Question no.5270A/01-10-2008
Se va limita rolul prefectului la controlul legalității?
35. Question no.5271A/01-10-2008
Ce ne puteți spune despre activitatea "Institutului pentru studierea problemelor minorităților naționale", având secții speciale pentru comunitățile maghiare și rome?
36. Question no.5272A/01-10-2008
Care sunt programele de dezvoltare culturală și interculturală finanțate până în prezent?
37. Question no.5273A/01-10-2008
În ce constau măsurile adoptate pentru conservarea și dezvoltarea patrimoniului confesional?
38. Question no.5274A/01-10-2008
Cum au fost distribuite fondurile de dezvoltare comunitare, în vederea unei dezvoltări durabile în zone tradiționale?
39. Question no.5275A/01-10-2008
Implementarea strategiei naționale pentru romi, în jud.Vaslui, este o reușită?
40. Question no.5276A/01-10-2008
În jud.Vaslui s-au rezolvat problemele legate de dreptul de proprietate asupra terenurilor și locunțelor deținute de rromi?
41. Question no.5277A/01-10-2008
Puteți enunța câteva programe de educație civică și prevenire a infracționalității?
42. Question no.5278A/01-10-2008
Cum apreciați accesul pe piața muncii a populației de etnie rromă în jud.Vaslui?
43. Question no.5279A/01-10-2008
Există preocupări concrete pentru eliminarea prejudecăților și recunoașterea valorilor comune?
44. Question no.5280A/01-10-2008
Ce documente europene în materie ați adoptat?
45. Question no.5281A/01-10-2008
Plata despăgubirilor datorate doamnei Lupu Marilena, din Pitești.
46. Question no.5282A/01-10-2008
Plata despăgunirilor datorate domnului Ruginescu Iuliu, din Pitești.
47. Question no.5283A/01-10-2008
Plata despăgunirilor datorate domnului Luca Anatolie, din Pitești.
48. Question no.5284A/01-10-2008
Plata despăgunirilor datorate doamnei Zanfir Valeria, din Pitești.
49. Question no.5285A/01-10-2008
Aplicarea în timp a dispozițiilor prevăzute de actele normative în vigoare.
50. Question no.5286A/01-10-2008
Prevenirea îmbolnăvirii de tuberculoză.
51. Question no.5287A/01-10-2008
Situația monumentelor din Capitală.
52. Question no.5288A/01-10-2008
Dotarea tehnică a soldaților români care participă la operațiunile din Irak din Afganistan.
53. Question no.5289A/01-10-2008
Introducerea pașapoartelor biometrice.
54. Question no.5290A/01-10-2008
Prevenirea dispariției de la domiciliu a minorilor și soluționarea cazurilor de astfel de dispariții de către organele abilitate ale statului.
55. Question no.5291A/01-10-2008
Situația brancardierilor din spitale.
56. Question no.5292A/01-10-2008
Ariile protejate pentru păsările sălbatice.
57. Question no.5293A/01-10-2008
Migrația forței de muncă și scăderea natalității.
58. Question no.5294A/01-10-2008
Ministerul cheltuiește banii europeni în proiecte intitulate "Rețeta risipei"?
59. Question no.5295A/01-10-2008
Finanțare pentru Vama Rădăuți-Prut.
60. Question no.5296A/01-10-2008
Măsuri privind îmbunătățirea situației copiilor hipoacuzici.
61. Question no.5297A/01-10-2008
Referitor la posturile vacante din cadrul parchetelor.
62. Question no.5298A/01-10-2008
Referitor la reținerea administrativă prevăzută de art.31 lit.b din Legea 218/2002.
63. Question no.5299A/01-10-2008
Referitoare la opunerea la arestare/reținere.
64. Question no.5300A/01-10-2008
Memoriul reprezentanților mai multor farmacii.
65. Question no.5301A/01-10-2008
Probleme cu care se confruntă farmaciștii arădeni.
66. Question no.5302A/01-10-2008
Piscicultura românească.
67. Question no.5303A/01-10-2008
Situația dramatică a animalelor de la Grădina Zoologică Buhuși, jud.Bacău.
68. Question no.5304A/01-10-2008
Încadrare greșită în carnetul de muncă.
69. Question no.5305A/01-10-2008
Manuale gratuite cumpărate.
70. Question no.5306A/01-10-2008
Randamentul școlar e în plină cădere.
71. Question no.5307A/01-10-2008
Exodul medicilor rezidenți clujeni.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania saturday, 18 january 2020, 17:40
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro