Questions & Interpellations
Questions
Interpellations
You are here: Home page > Parliamentary Business > Q & I > 1998

Questions & Interpellations recorded in 1998

1. Interpellation no.14PM/11-02-1998
Informare cu privire la problemele pe care le ridică aplicarea unor tratate, convenții și alte înțelegeri internaționale și asupra acordurilor sau convențiilor internaționale încheiate de Guvern și care nu sunt supuse ratificării Parlamentu
2. Interpellation no.15PM/12-02-1998
Referitor la acordarea de către Uniunea Europeană a sumei de 22,9 milioane ECU destinate înlăturării efectelor dezastrelor naturale ce au afectat România în anul 1997.
3. Interpellation no.16PM/18-02-1998
Referitor la instituția Avocatul Poporului și Comisia Națională a Valorilor Mobiliare care nu dispun de spațiul necesar desfășurării activității.
4. Interpellation no.17PM/18-02-1998
Anularea ordinului care liberalizează exportul de materie primă lemnoasă.
5. Interpellation no.18PM/24-02-1998
Referitor la garantarea de către guvern a unor credite pentru realizarea unor programe guvernamentale privind pietruirea drumurilor comunale, alimentarea cu apă a satelor, asigurarea de locuințe sociale, etc.
6. Interpellation no.19PM/24-02-1998
Referitor la implicațiile economico-financiare ale aplicării HG nr.61/1998 privind exceptarea temporară de la plata taxelor vamale a importului de șină de cale ferată, care înrăutățește situația societății SIDERCA SA Călărași.
7. Interpellation no.20PM/03-03-1998
Referitor la Prefectura județului Cluj, dl. prefect Alexandru Farcaș nu respectă procedura de eliberarea a titlurilor de proprietate conform Legii 18/1991.
8. Interpellation no.21PM/03-03-1998
Referitor la hotărârea FPS de a vinde prin licitație pachetul majoritar de acțiuni de la SC CELROM Drobeta Turnu Severin.
9. Interpellation no.22PM/13-05-1998
Referitor la scoaterea la licitație a unor spații comerciale din București de către domnul primar Lis.
10. Interpellation no.23PM/02-06-1998
Referitor la abuzurile unor primari din jud. Argeș ăn urma numirii prefectului Teodorescu Aurel.
11. Interpellation no.24PM/02-06-1998
Referitor la problemele cu care se confruntă Căminul Școală subordonat MEN și Căminul Atelier subordonat SSH di comuna Ticveni jud.Argeș.
12. Interpellation no.25PM/17-06-1998
Solicită înființarea unei comisii bipartite a MEN și a SSH.
13. Interpellation no.26PM/17-06-1998
Referitor la SC GRULEN SA.
14. Interpellation no.27PM/08-09-1998
Referitor la situația din zona Rânca.
15. Interpellation no.28PM/07-10-1998
Referitor la reducerea fondurilor MCT cu 138,8 miliarde lei.
16. Interpellation no.29PM/08-10-1998
Referitor la magazinul-Junior-sau atribuirea unui teren lângă actualul sediu al CNVM.
17. Interpellation no.30PM/13-10-1998
Referitor la modificarea și completarea Legii nr.31/1996, privind regimul monopolului de stat.
18. Interpellation no.31PM/20-10-1998
Referitor la unele societăți comerciale cu capital majoritar de stat în stare de faliment și care ar trebui protejate avîn grădinițe și școli.
19. Interpellation no.32PM/17-11-1998
Referitor la nedepunerea - încă - a proiectului Legii bugetului de stat pentru anul 1999.
20. Interpellation no.33PM/17-11-1998
Referitor la anomaliile ivite în procesul de lichidare a SC RAMIRA - SA din Baia Mare, unde au loc adevărate acte de jaf.
21. Interpellation no.34PM/14-12-1998
Referitor la posibile incoerențe și incorectitudini pe traseul procedurilor de privatizare a SC SOMETRA-SA Copșa Mică.
22. Interpellation no.180B/28-01-1998
Solicit înaintarea Proiectului de Lege a Funcționarului Public.
23. Interpellation no.181B/24-02-1998
Sunt sau nu aromânii ramura sud-dunăreană a poporului român? Sunt aromânii o minoritate în România? Vorbesc ei o limbă neo-latină, sau un dialect al limbii române?
24. Interpellation no.182B/24-02-1998
Referitor la schimbarea fără motivație a directorului general de la SC ARPECHIM Pitești dl ing. Mihai Georgescu.
25. Interpellation no.183B/24-02-1998
Referitor la afirmația dvs. și a Primului Ministru că în anul 1998 se va trece la desființarea fostelor IAS-uri.
26. Interpellation no.184B/24-02-1998
Referitor la liberalizarea exportului de masă lemnoasă, care sunt motivele, dacă a fost consultat și ministerul de resort (Ministerul Apelor..) și dacă printr-un ordin al ministerului se mai poate reglementa ceva?
27. Interpellation no.185B/24-02-1998
Referitor la necesitataea elaborării Legii salarizării bugetarilor.
28. Interpellation no.186B/24-02-1998
Neregului în aplicarea și respectarea Legii nr.112/1995 (recunoașterea proprietății).
29. Interpellation no.187B/24-02-1998
Referitor la sistarea lucrărilor de construcție (este rămas în faza de fundație) a spitalului din Aleșd, jud. Bihor.
30. Interpellation no.188B/24-02-1998
Referitor la includerea în Nomenclatorul de meserii pe aceea de salvator montan .
31. Interpellation no.189B/24-02-1998
Referitor la cazul CARITAS nesoluționat nici azi.
32. Interpellation no.190B/24-02-1998
Referitor la oprirea tăierilor de masă lemnoasă din pădurile statului, care este impactul asupra industriei lemnului, cine va răspunde de faptul că pădurile nu mai pot fi gospodărite conform Codului Silvic?
33. Interpellation no.191B/24-02-1998
Referitor la neaplicarea în mod legal a Legii 18/1991 în localitatea Oarda de Jos, jud. Alba.
34. Interpellation no.192B/24-02-1998
Referitor la prezentarea spre adoptarea Parlamentului a Legii cooperației rurale precum și crearea unei instituții de gestionare a gajului pe recoltă .
35. Interpellation no.193B/24-02-1998
Care au fost motivele pentru care Guvernul a solicitat abilitarea de a emite ordonanțe în domeniile în care nu a utilizat acest drept și care au fost motivele pentru care aceste domenii nu au fost acoperite cu ordonanțe?
36. Interpellation no.194B/24-02-1998
Referitor la dotarea necorespunzătoare cu aparatură medicală performantă a Spitalului Municipal Făgăraș, unde aparatura existentă este uzată atât fizic cât și moral.
37. Interpellation no.195B/24-02-1998
Referitor la îmbunătățirea activității filatelice din România (ștampilele LUNA PĂDURII).
38. Interpellation no.196B/24-02-1998
Referitor la necesitatea demiterii inspectorului școlar Vlad Boier Ciubotaru din Suceava.
39. Interpellation no.197B/24-02-1998
Precizați dacă aveți în vedere prin Bugetul de stat pe anul 1998 efectuarea lucrărilor de infrastructură pentru apărarea localităților: Ulma, Brodina, Straja, Vicov de Sus, Bilca și Frătăuții Noi din Bucovina, care prin Tratatul româno-ucra
40. Interpellation no.198B/24-02-1998
Referitor la creșterea prețurilor la consumurile de utilități (energie termică, electrică, apă potabilă și salubritate) solicităm următoarele măsuri pentru Campusul Studențesc Tudor Vladimirescu din Iași: reactualizarea subvențiilor, livr
41. Interpellation no.199B/24-02-1998
Referitor la reintegrarea celor 90 mii de minieri care au fost restructurați.
42. Interpellation no.200B/24-02-1998
Referitor la problemele din Transilvania legate de proprietățile funciare ale locuitorilor, dobândite de aceștia după încheierea primei conflagrații mondiale.
43. Interpellation no.201B/10-03-1998
Nerespectarea legislației privind regimul construcțiilor din județul Argeș.
44. Interpellation no.202B/10-03-1998
Referitor la conflictul creat între viitorii proprietari de păduri și ROMSILVA.
45. Interpellation no.203B/10-03-1998
Referitor la stația CFR Todirești județul Suceava.
46. Interpellation no.204B/10-03-1998
Referitor la privatizarea SC COMSUIN Ulmeni județul Călărași.
47. Interpellation no.205B/10-03-1998
Referitor la HG nr.812/23 noiembrie 1994 privind taxa pe benzină de 250% la ieșirea din țară.
48. Interpellation no.206B/11-03-1998
Referitor la elaborarea unui program special de protejare a industriei siderurgice în zonele monoindustriale.
49. Interpellation no.207B/11-03-1998
Referitor la SC INCOV SA Alba Iulia.
50. Interpellation no.208B/11-03-1998
Referitor la situația dezastruoasă a NAVROM SA .
51. Interpellation no.209B/11-03-1998
Solicit rediscutarea Ordinului 2242/1997 pentru a elimina prevederile art.20.
52. Interpellation no.210B/11-03-1998
Referitor la înființarea unei clase cu studiu în limba maghiară la Cleja și Livezi în județul Bacău.
53. Interpellation no.211B/11-03-1998
Referitor la situația critică în care se află județul Botoșani, atît din punct de vedere economic cît și social.
54. Interpellation no.212B/11-03-1998
FPS nu respectă prevederile artricolelor 16-23 din Ordonanța de Urgență nr.88/1997 privind privatizarea societăților comerciale.
55. Interpellation no.213B/18-03-1998
Referitor la oprirea producției sub incidența Ordonanței de urgență nr.82/1997 la SAB Rădăuți producătoare de alcool etilic de fermentație, bere, amidon, dextrină.
56. Interpellation no.214B/24-03-1998
Solicit finalizarea corectă a anchetei de la filiala ELECTROCENTRALE BISTRIȚA din Piatra-Neamț.
57. Interpellation no.215B/24-03-1998
Solicit informare în legătură cu locul pe care îl ocupă relațiile cu românii din afara granițelor.
58. Interpellation no.216B/24-03-1998
Care sunt elementele esențiale ale politicii Guvernului în domeniul industriei constructoare de mașini și utilaje agricole?
59. Interpellation no.217B/24-03-1998
Cum sprijină FPS privatizarea în România?
60. Interpellation no.218B/24-03-1998
Revine la interpelarea din 15 decembrie 1997 referitoare la necesitatea construirii unui drum de centură în orașul Ștei județul Bihor.
61. Interpellation no.219B/24-03-1998
Referitor la atitudinea conducerii interimare a TVR față de Studioul Teritorial TVR Craiova.
62. Interpellation no.220B/24-03-1998
Referitor la sistemul energetic național, în concepția BIRD și BERD mai reprezintă un sector strategic al economiei
63. Interpellation no.221B/24-03-1998
Referitor la situația din comuna Cleja, jud. Bacău unde au fost înființate formațiuni de studiu în limba maghiară pentru anul școlar 1997-1998.
64. Interpellation no.222B/24-03-1998
Referitor la Ordonanța de urgență nr.4/11.03.1998 cu privire la reglementarea amortizării activelor corporale pentru anul 1998.
65. Interpellation no.223B/24-03-1998
Referitor la legalitatea desfășurării licitației cât și onorării obligațiilor conferite de Ordonanța nr.10/1997 Inspectoratului Școlar Călărași.
66. Interpellation no.224B/24-03-1998
Revine la o interpelare anterioară referitoare la inspectorul general Vlad Boer Ciubotariu numit în urma unui concurs, solicitând componența nominală a comisiei și funcțiile fiecărui membru al comisiei la data desfășurării concursului.
67. Interpellation no.225B/24-03-1998
Modul de asigurare cu semințe pentru campania de primăvară anul 1998 precum și realizarea programului de producere de sămânță pentru anul 1998-1999.
68. Interpellation no.226B/24-03-1998
Referitor la situația pensiilor.
69. Interpellation no.227B/25-03-1998
Referitor la un grup de cetățeni disperați din cauza șomajului din județul Botoșani, care și-au încredințat banii unui escroc ADRIAN GROSU patronul firmei SC ADRIATICA COM SRL pentru contract de lucru în Grecia sau Israel.
70. Interpellation no.228B/22-04-1998
Problema de spațiu a Consiliului Concurenței
71. Interpellation no.229B/22-04-1998
Referitor la Legea bugetului de stat pe anul 1998.
72. Interpellation no.230B/22-04-1998
Referitor la legalitatea concursului inspectorului general Vlad Boer Ciubotaru, am fost mințit de cei doi secretari de stat Petru Mihai Gorcea și Andras Beres.
73. Interpellation no.231B/22-04-1998
Referitor la declinul orașului Cugir, județul Alba.
74. Interpellation no.232B/22-04-1998
Referitor la construcția blocului de locuințe nr.19 din municipiul Rădăuți, pentru cadrele militare de la Unitatea de Grănieceri.
75. Interpellation no.233B/22-04-1998
Referitor la legalitatea desfășurării licitației privind acordarea unor drepturi sociale suplimentare elevilor și studenților din învățământul de stat.
76. Interpellation no.234B/22-04-1998
Referitor la SC ALCOR SA Botoșani.
77. Interpellation no.235B/05-05-1998
Referitor la maiorul Vasile Ionescu, ofițer în cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului Constanța care îmbrăcat civil și în afara orelor de program l-a bătut cu bestialitate pe Mihai Popescu de 61 ani care a decedat.
78. Interpellation no.236B/05-05-1998
Referitor la accidentul de circulație din localitatea Tuzla unde cetățeanul german Jekel Christian a ciocnit pe contrasens o Dacie, incident soldat cu cinci morți, cum a părăsit țara cetățeanul german?
79. Interpellation no.237B/05-05-1998
Referitor la echivalarea actelor de studiu dintre România și Turcia.
80. Interpellation no.238B/05-05-1998
Referitor la Uzina de apă grea "ROMAG" Tr.Severin.
81. Interpellation no.239B/05-05-1998
Solicit informații cu privire la Societatea Națională a Petrolului PETROM.
82. Interpellation no.240B/05-05-1998
Aveți în vedere inițierea de programe pentru dezvoltarea agroturismului în județul Suceava?
83. Interpellation no.241B/05-05-1998
Referitor la examenul de bacalaureat?
84. Interpellation no.242B/05-05-1998
Ce interese naționale au dictat reducerea cu 60% a prețului de vânzare a SC ROMCIM SA?
85. Interpellation no.243B/05-05-1998
Referitor la Sorin Dimitriu care este la ora actuală și ministrul Privatizării și președintele FPS.?
86. Interpellation no.244B/19-05-1998
Referitor la art.14 al regulamentului Gărzii financiare - funcția de comisar poate fi ocupată numai de bărbați.
87. Interpellation no.245B/19-05-1998
Referitor la cupoanele pentru agricultură.
88. Interpellation no.246B/19-05-1998
Referitor la simularea probei de limba română a bacalaureatului din 29.04.98 realizată în colaborare cu TVR1.
89. Interpellation no.247B/19-05-1998
Care este poziția Guvernului cu privire la alegerile parțiale din București pentru funcția de primar general?
90. Interpellation no.248B/19-05-1998
Referitor la evaziunea fiscală care se practică la punctele vamale.
91. Interpellation no.249B/19-05-1998
Referitor la situația chiriașilor din locuințele naționalizate.
92. Interpellation no.250B/19-05-1998
Care este poziția Guvernului față de situația minerilor disponibilizați din Valea Jiului?
93. Interpellation no.251B/19-05-1998
Referitor la conflictul din comuna Curcani, jud. Călărași dintre primarul Alexandru Ștefan și viceprimarul Nicolescu Savu.
94. Interpellation no.252B/19-05-1998
Referitor la revitalizarea populației prin revigorarea industriei farmaceutice, printr-un aport de vitamine și minerale sintetice.
95. Interpellation no.253B/19-05-1998
Referitor la afirmațiile doamnei Gabriela Popescu secretar de stst pentru problemele persoanelor cu handicap cum că azilele sunt ocupete de părinții deputaților, senatorilor și doctorilor.
96. Interpellation no.254B/19-05-1998
Cum acționați pentru menținerea școlii romînești în regiunea Cernăuți?
97. Interpellation no.255B/19-05-1998
Referitor la sumele alocate copiilor săraci din școli, detaliat pentru jud.Suceava.
98. Interpellation no.256B/21-05-1998
Nemulțumiri la adresa Televiziunii Romîne.
99. Interpellation no.257B/22-05-1998
Referitor la situația economică a SC ALCOR SA Botoșani.
100. Interpellation no.258B/02-06-1998
Referitor la Ordinul nr.3293/19.02.1998 al MEN, exemplu profesor de matematică din com.Poenari, jud.Argeș cu 24 ani vechime.
101. Interpellation no.259B/02-06-1998
Care este termenul de reorganizare a Regiilor în Societăți Comerciale?
102. Interpellation no.260B/02-06-1998
Când și cum veți aplica prevederile art.32 din Legea nr.114/1996 referitoare la nivelul chiriilor locuințelor proprietatea statului?
103. Interpellation no.261B/02-06-1998
Referitor la Regulamentele pentru utilizarea și furnizarea energiei electrice, a gazului metan și a energiei termice.
104. Interpellation no.262B/02-06-1998
Referitor la Spitalul Municipal din Câmpulung Muscel jud.Argeș.
105. Interpellation no.263B/02-06-1998
Referitor la contractele insuficient negociate și în dezavantajul țării pentru agricultură.
106. Interpellation no.264B/02-06-1998
Referitor la situația creată în comuna Cleja jud. Bacău privind înființarea unor grupr de studiu a limbii maghiare.
107. Interpellation no.265B/02-06-1998
Referitor la situația Liceului Teoretic nr.5 din Cluj-Napoca.
108. Interpellation no.266B/02-06-1998
Referitor la situația locuitorilor Munților Apuseni.
109. Interpellation no.267B/02-06-1998
Aveți programe speciale cu finanțare asigurată pentru manifestări aniversare (ex. Adunarea de la Blaj)?
110. Interpellation no.268B/03-06-1998
Referitor la programul PHARE și la neglijența dl. ministru Nicolae Herlea.
111. Interpellation no.269B/30-06-1998
Referitor la situația gravă în care se află Flota Comercială din România precum și a marinarilor aflați pe navele arestate în diferitele porturi din lume.
112. Interpellation no.270B/08-09-1998
Când se va înființa Agenția Națională a Fermelor de Stat?
113. Interpellation no.271B/08-09-1998
Referitor la discreditarea dl.prof. Vlad Ciubotaru Boer, inspector gen. la ISJ Suceava.
114. Interpellation no.272B/08-09-1998
Referitor la depunătorii CEC a sumelor pentru autoturisme.
115. Interpellation no.273B/08-09-1998
Referitor la abuzurile și falsurile comise de dl. Creiniceanu Ștefan manager la SC GLINCARN SA.
116. Interpellation no.274B/08-09-1998
Referitor la litigiul dintre Episcopia Romano-Catolică de Oradea și Muzeul din palatul baroc din Oradea.
117. Interpellation no.275B/08-09-1998
Care este derularea creditului de 340 milioane dolari destinat proiectării și execuției de locuințe sociale în jud. Călărași?
118. Interpellation no.276B/08-09-1998
Cum justificați lipsa de interes și indiferență a domnilor procurori?
119. Interpellation no.277B/22-09-1998
Referitor la restructurarea Regiei Naționale a Pădurilor.
120. Interpellation no.278B/22-09-1998
Referitor la nereguli în cadrul FPP Moldova, director generalIacobov Corneliu.
121. Interpellation no.279B/22-09-1998
Referitor la acordarea unei pensii personale maestrului artist plastic Ion Irimescu.
122. Interpellation no.280B/22-09-1998
Referitor la finanțarea unei -asociațiuni în participațiune- la SC SORAYA COMIMPEX SRL din Piatra Neamț.
123. Interpellation no.281B/22-09-1998
Referitor la acordarea de despăgubiri societății agricole AGROSTAR Purani, com.Vitănești jud.Teleorman.
124. Interpellation no.282B/22-09-1998
Solicită informații despre ce s-a făcut și ce se preconizează a se face privind privatizarea întreprinderii SC GRULEN SA din Cîmpulung Muscel jud.Argeș.
125. Interpellation no.283B/22-09-1998
Referitor la plata alocației pentru copii prin Bankpost și Regia Poșta Română.
126. Interpellation no.283B/21-09-1998
Referitor la alocațiile pentru copii și ajutoare sociale.
127. Interpellation no.284B/22-09-1998
Referitor la restructurarea RENEL și a regiilor de gospodărie comunală și locativă.
128. Question no.285A/07-01-1998
Nemulțumit de răspunsul primit la sesizările referitoare la abuzurile unor polițiști argeșeni.
129. Interpellation no.285B/22-09-1998
Referitor la recuperarea unui prejudiciu de 10 mil. dolari de către TVR din sumele colectate pentru ajutorarea copiilor din orfelinate sau a victimelor inundațiilor.
130. Question no.286A/07-01-1998
Solicitarea Asociației Producătorilor de Mobilă de amânare a liberalizării totale a produselor lemnoase la export precum și înființarea unui organism guvernamental de promovare a politicii eficiente a lemnului.
131. Interpellation no.286B/22-09-1998
Referitor la atitudinea autorităților Ucrainiene față de învățământul în limba română la școlile din Ucraina.
132. Question no.287A/07-01-1998
Referitor la abuzul din Albești, județul Argeș al primarului.
133. Interpellation no.287B/22-09-1998
Referitor la asigurarea subvențiilor la semințe pentru culturile agricole de toamnă.
134. Question no.288A/07-01-1998
Referitor la cele șapte posturi de poliție din județul Argeș din Ștefănești, Mărăcineni, Bradu, Bascov, Rătești, Teiu, Slobozia care stau cu chirie.
135. Interpellation no.288B/06-11-1998
Referitor la examenele de prelicență și licență organizate anul acesta de Facultățile de Medicină prin Ministerul Sănătății și al Invățământului.
136. Question no.289A/08-01-1998
Referitor la încălcările reglementărilor legale bugetare ale RA REGOTRANS Pitești.
137. Interpellation no.289B/06-10-1998
Referitor la medicamentele compensate în general și în particular pentru municipiul Turnu Măgurele.
138. Question no.290A/28-01-1998
Construirea unui dig pe râul Cricovul Dulce, comuna Șirna, județ Prahova.
139. Interpellation no.290B/06-10-1998
Solicită majorarea cotei de combustibil necesară parcului auto din cadrul secțiilor de poliție.
140. Question no.291A/28-01-1998
Construirea unui dig pe râul Cricovul Dulce, comuna Șirna, județ Prahova.
141. Interpellation no.291B/06-10-1998
Referitor la legea privind Casa Socială a Constructorilor.
142. Question no.292A/28-01-1998
Construirea unui dig pe râul Cricovul Dulce, comuna Șirna, județ Prahova.
143. Interpellation no.292B/06-10-1998
Referitor la articolul Trei minute de adevăr din ziarul România liberă.
144. Question no.293A/04-02-1998
Care este regimul juridic al terenurilor curți și grădini aferente locuințelor vîndute în baza Legii 112/1995, la foștii chiriași?
145. Interpellation no.293B/06-10-1998
Referitor la modernizarea autostrăzii București-Piitești.
146. Question no.294A/04-02-1998
Care sunt acțiunile preconizate de Guvern pentru traducerea în practică a înțelegerii cu Budapesta privind sărbătorirea a 150 ani de la Revoluția Maghiară din 15 martie 1848?
147. Interpellation no.294B/06-10-1998
Referitor la lucrările de restaurare de la Mânăstirea Aninoasa jud.Argeș.
148. Question no.295A/04-02-1998
Ce măsuri va lua Guvernul împotriva Consiliului local Târgu Secuiesc care a încălcat Constituția și a adus o injurie statului național unitar român?
149. Interpellation no.295B/06-10-1998
Referitor la aflarea adevărului despre teroriștii Revoluției din Decembrie 1989 și minerii și conducătorii lor care se fac vinovați de jafurile și distrugerile din 1990.
150. Question no.296A/04-02-1998
Solicit precizare în legătură cu proiectele dezvoltate de Ministerul Agriculturii până în 2000 privind menținerea și dezvoltarea Hergheliei Rădăuți și organizarea de concursuri naționale hipo.
151. Interpellation no.296B/06-10-1998
Referitor la presiunile exercitate asupra domnului Gheorghe Rădulescu directorul Direcției Învățământului Preuniversitar din MEN de către domnul deputat Mihai Vitcu.
152. Question no.297A/04-02-1998
Referitor la abuzurile prefectului de Prahova Romeo Hanganu care nu acordă condiții egale pentru mass-media locală.
153. Interpellation no.297B/06-10-1998
Referitor la acuzațiile de luare de mită a unor lucrători ai Poliției Criminale Ploiești.
154. Question no.298A/11-02-1998
Solicit informații referitoare la măsurile luate pentru urgentarea încheierii contractului de privatizare dintre firma HOLSTER și SC VEGA SA; care au fost considerentele alegerii lui Liviu Marcu ca președinte al Comisiei de privatizare la S
155. Interpellation no.298B/06-10-1998
Referitor la decalajul pensiilor.
156. Question no.299A/11-02-1998
Când va dispune ministerul inițierea negocierilor cu firmele HOLSTER TRANDING LIMITED și HARELOOK TRADING&INVESTIMENT LIMITED CIPRU pentru privatizarea SC VEGA SA Ploiești?
157. Interpellation no.299B/06-10-1998
Referitor la difuzarea pe postul TVR1 a unei emisiuni care promova interese de grup.
158. Question no.300A/11-02-1998
Referitor la abuzurile Comisiei de aplicare a Legii Fondului Funciar din comuna Negrași, jud. Argeș asupra locuitorilor Bîrlogeanu Mihai, Deliu Ion etc.
159. Interpellation no.300B/06-10-1998
Referitor la transporturile deficitare din zona munților Apuseni.
160. Question no.301A/11-02-1998
Referitor la abuzurile Comisiei de aplicare a Legii Fondului Funciar din comuna Leordeni, jud.Argeș conform articolului din COTIDIANUL ARGEȘUL din 21 ianuarie 1998.
161. Interpellation no.301B/06-09-1998
Referitor la respectarea libertății religioase a ceangăilor maghiari din Moldova.
162. Question no.302A/11-02-1998
Solicit modificarea Legii 44/1994 referitoare la drepturile cuvenite veteranilor, invalizilor și văduvelor de război.
163. Interpellation no.302B/06-10-1998
Referitor la banii alocați pentru calamități naturale în vara acestui an pe județe și în mod special pentru jud.Argeș.
164. Question no.303A/11-02-1998
Referitor la acordarea de terenuri în baza cerificatelor de revoluționari din județul Argeș conform articolului din Evenimentul Zilei din 24 octombrie 1997.
165. Interpellation no.303B/06-10-1998
Referitor la situația chiriașilor din România.
166. Question no.304A/11-02-1998
Solicit măsurile de restituire a monedei de aur confiscată lui Catrinu Constantin din Cîmpulung Muscel, județul Argeș.
167. Interpellation no.304B/06-10-1998
Referitor la situația finanțelor publice din jud.Sălaj în urma retragerii avizului dl.Leontin Badea de prefectul Tamba Gheorghe.
168. Question no.305A/11-02-1998
Care este soarta invențiilor brevetate aparținând unităților economice supuse procesului privatizării?
169. Interpellation no.305B/06-10-1998
Referitor la situația minorului din România.
170. Question no.306A/11-02-1998
Referitor la abuzurile comise de Inspectoratul Școlar Argeș și Tribunalul Județean Argeș față de Doru Nanciu din Pitești.
171. Interpellation no.306B/07-10-1998
Referitor la personalul didactic din învățământul special integrat.
172. Question no.307A/11-02-1998
Solicit reanalizarea cauzei privind decesul lui Solomon Tăraș din comuna Rucăr, județul Argeș.
173. Interpellation no.307B/12-10-1998
Referitor la Casa de Copii nr.2 Botoșani.
174. Question no.308A/11-02-1998
Solicit verificarea reclamației numitului Vasile Baciu din Pitești, județul Argeș.
175. Interpellation no.308B/20-10-1998
Referitor la liberalizarea exportului de bușteni.
176. Question no.309A/11-02-1998
Referitor la abuzurile din aplicarea Legii Fondului Funciar din comuna Negrași județ Argeș și cercetări în legătură cu lichidarea fostului CAP.
177. Interpellation no.309B/20-10-1998
Referitor la jud.Dolj, unde începând cu luna septembrie 1998 nu se mai eliberează medicamente gratuite și compensate.
178. Question no.310A/11-02-1998
Solicit informații referitoare la măsurile luate pentru urgentarea încheierii contractului de privatizare dintre firma HOLSTER și SC VEGA SA; care au fost considerentele alegerii lui Liviu Marcu ca președinte al Comisiei de privatizare la S
179. Interpellation no.310B/20-10-1998
Referitor la-Conflictul de interese-, ca teză a economiei de piață în com.Vlad Țepeș, jud.Călărași.
180. Question no.311A/11-02-1998
Solicit informații referitoare la măsurile luate pentru urgentarea încheierii contractului de privatizare dintre firma HOLSTER și SC VEGA SA; care au fost considerentele alegerii lui Liviu Marcu ca președinte al Comisiei de privatizare la S
181. Interpellation no.311B/20-10-1998
Referitor la o disperată scrisoare deschisă a Asociației românilor alungați din jud.Covasna, Harghita și Mureș.
182. Question no.312A/11-02-1998
Solicit informații referitoare la măsurile luate pentru urgentarea încheierii contractului de privatizare dintre firma HOLSTER și SC VEGA SA; care au fost considerentele alegerii lui Liviu Marcu ca președinte al Comisiei de privatizare la S
183. Interpellation no.312B/20-10-1998
Referitor la punctul de vedere exprimat de ministrul Agriculturii în ziarul Adevărul nr.2583/18.09.1998.
184. Question no.313A/11-02-1998
Există vreo investiție până în anul 2000 pentru dezvoltarea bazei turistice de la Putna?
185. Interpellation no.313B/20-10-1998
Referitor la elaborarea și supunerea spre aprobarea Parlamentului a proiectului de lege privind bugetul de stat. Legea finanțelor Publice nr.72/1996,art25 alin.6.
186. Question no.314A/18-02-1998
Care va fi situația siderurgiștilor în urma restructurărilor și a disponibilizărilor?
187. Interpellation no.314B/03-11-1998
Solicită protecție socială pentru personalul navigant.
188. Question no.315A/18-02-1998
Referitor la construcția de locuințe sociale cu aplicare în județul Călărași.
189. Interpellation no.315B/03-11-1998
Referitor la cei 14 absolvenți promoția 1997 ai Facultății de Drept care au reușit la examenul pentru postul de procurori la Procuratura Argeș.
190. Question no.316A/18-02-1998
În legătură cu comportamentul părtinitor al doamnei prim procuror șef adjunct la Parchetul de pe lângă Judecătoria Drobeta Turnu-Severin, Mărgineanu Mihaela.
191. Interpellation no.316B/03-11-1998
Referitor la înființarea Universității de stat maghiare.
192. Question no.317A/18-02-1998
Ce sumă a acordat Ministerul Culturii pentru sărbătorirea în județul Covasna a Revoluției maghiare de la 1848?
193. Interpellation no.317B/03-11-1998
Referitor la spațiile Regiei Autonomă Sahia-film.
194. Question no.318A/25-02-1998
Referitor la tarifele pentru instalarea de posturi telefonice la birourile parlamentare.
195. Interpellation no.318B/03-11-1998
Referitor la Legea 42/1990,în speță cazul cetățeanului Bute Dumitru din Fălticeni, jud.Suceava.
196. Question no.319A/25-02-1998
Solicit o informare în legătură cu fondurile primite de la Banca Mondială, sume alocate pentru protecție socială și reconversie precum și modul de utilizare a acestor fonduri.
197. Interpellation no.319B/03-11-1998
Referitor la sumele cheltuite de președintele Emil Constantinescu, Adrian Severinși Andrei Pleșu pe meridianele lumii.
198. Question no.320A/25-02-1998
Referitor la problemele cu care se confruntă salariații OCAOTA prin aplicarea prevederilor Legii 18/1991 și a Legii 169/1997.
199. Interpellation no.320B/03-11-1998
Referitor la vânzarea de tractoare și mașini agricole pe piața internă prin acordarea de credite pe o perioadă de 8 ani.
200. Question no.321A/25-02-1998
Aveți în vedere investiții și alte demersuri privind activitatea sportivă pentru județul Suceava și în special pentru municipiul Rădăuți?
201. Interpellation no.321B/03-11-1998
Referitor la modificări ale sistemului fiscal din România.
202. Question no.322A/25-02-1998
Ce măsuri a luat ministerul pentru respectarea Legii privind arborarea steagului național, cu ocazia manifestărilor ce vor avea loc, pentru comemorarea Revoluției maghiare pe 15 martie 1998?
203. Interpellation no.322B/03-11-1998
Referitor la necesitatea aplicării unor măsuri tranzitorii pentru protecția socială a constructorilor în perioada întreruperii activității.
204. Question no.323A/04-03-1998
Referitor la metodologia privind procedurile de privatizare pentru spațiile comerciale prevăzute în HG nr.389/1996.
205. Interpellation no.323B/04-11-1998
Referitor la persoanele care alcătuiesc AGA la societățile comerciale cu capital majoritar de sta din jud.Teleorman.
206. Question no.324A/04-03-1998
Referitor la nedistribuirea în timp a cupoanelor agricole în special în județul Prahova.
207. Interpellation no.324B/04-11-1998
Referitor la răspunsurile întrebărilor și interpelărilor adresate membrilor guvernului.
208. Question no.325A/04-03-1998
Care este lista nominală completă a agenților economici și a persoanelor pentru care a fost schimbată încadrarea acuzației de bancrută frauduloasă și care este cuantumul estimat al sumelor în discuție.
209. Question no.326A/04-03-1998
Referitor la clădirile nou construite supuse impunerii în faza: finalizați pereții și acoperișul .
210. Interpellation no.326B/17-10-1998
Referitor la prețul kg.de grâu,de tărâțe de grâu și de pâine.
211. Question no.327A/04-03-1998
Care sunt atribuțiile Departamentului de Protecție a Copilului privind coordonarea metodică, conducerea economico-financiară și de dotare logistică a caselor de copii?
212. Interpellation no.327B/17-11-1998
Referitor la privatizarea stațiunii NEPTUN-OLIMP SA, care s-a transformat într-un imens scandal politico-economic.
213. Question no.328A/04-03-1998
Care sunt intențiile ministerului în vederea eradicării analfabetizării din țara noastră?
214. Interpellation no.328B/17-11-1998
Referitor la acreditarea unui ambasador în Turcia.
215. Question no.329A/04-03-1998
Care este strategia ROMTELECOM privind conectarea satelor la rețelele telefonice în special în județul Călărași?
216. Question no.330A/04-03-1998
Când se va reglementa prin lege revalorizarea pensiilor pentru limită de vârstă?
217. Interpellation no.330B/17-11-1998
Referitor la urmărirea propriului program al Ministerului de pietruire a drumurilor comunale și alimentare cu apă a satelor, cf.HG nr.577/1997.
218. Question no.331A/04-03-1998
Care este situația Caselor de Cultură cu preponderență în mediul rural?
219. Interpellation no.331B/17-11-1998
Referitor la măsurile concrete preconizate pentru sprilinirea zootehniei, în jud.Suceava.
220. Question no.332A/11-03-1998
Referitor la taxa de intrare în țară de 33$ pentru cetățenii străini veniți în România în scopuri umanitare.
221. Interpellation no.332B/17-11-1998
Referitor la promovarea imaginii reale a României în lume.
222. Question no.333A/11-03-1998
Referitor la Spitalul Municipal din Roșiorii de Vede care a primit o sponsorizare de la Fabrica de pâine Spicul un număr de pâini, iar acum controlul financiar cere scăderea sumei alocate pentru hrană.
223. Interpellation no.333B/18-11-1998
Referitor la strategia politicii social-economice pe care Guvernul o are în atenție pentru județele defavorizate ale țării, respectiv Botoșani, Vaslui și Giurgiu.
224. Question no.334A/11-03-1998
Referitor la nerespectarea autonomiei universitare în Iași.
225. Interpellation no.334B/23-11-1998
Referitor la neplata contribuției de ajutor social, de către conducătorii societăților comerciale, fie de la stat sau particulare.Referitor la dna.directoare Georgeta Vintea și la abuzurile pe care le face.
226. Question no.335A/11-03-1998
Solicit anchetarea cazului semnalat de doamna Dinu Ioana salariată CEC.
227. Interpellation no.335B/15-12-1998
Referitor la includerea în Anexa la Ordonanța de Guvern și a SC ARO,pe lângă societățile constructoare de mașini de la Brașov.
228. Question no.336A/11-03-1998
Referitor la RA REGOTRANS Pitești cu deficiențe în activitate.
229. Interpellation no.336B/15-12-1998
Referitor la locuitorul Todoca Dumitru din localitatea Livada, mun.Arad.
230. Question no.337A/11-03-1998
Referitor la scoaterea de sub urmărire penală a fostului primar din Ștefănești Ion Birta.
231. Interpellation no.337B/15-12-1998
Referitor la reclamanta Vlădescu Alexandra Aurora, care a revendicat de la SC HERĂSTRĂU NORD SA, imobilul din str.Luigi Cazavillan nr.15, sector 1, București.
232. Question no.338A/11-03-1998
Referitor la calea ferată Pitești-Vîlcele-Râmnicu Vîlcea care se deteriorează pe zi ce trece.
233. Interpellation no.338B/15-12-1998
Referitor la școala Dimitrie Ghica, Comănești, Bacău și ocuparea postului de director.
234. Question no.339A/11-03-1998
Referitor la modul defectuos în care se exploatează petrolul în județul Argeș.
235. Interpellation no.339B/15-12-1998
Referitor la Programul de Conversie a Producției Militare către Producția Civilă din unitățile economice ale acestui județ.
236. Question no.340A/11-03-1998
Referitor la programul de conectare a satelor argeșene la rețelele telefonice.
237. Interpellation no.340B/15-12-1998
Referitor la unele localități din jud.Maramureș care au suferit cele mai puternice inundații.
238. Question no.341A/11-03-1998
Referitor la constructorii de la SC ARGECOM SA Pitești.
239. Interpellation no.341B/15-12-1998
Referitor la liderul țărănist Mircea Buzea, directorul gen.al soc.com.INDCOM SA, cunoscut cu bune și rele și larghețe în a dărui spații.
240. Question no.342A/11-03-1998
Referitor la programul de măsuri active la nivel național implementat de Ministerul Muncii și Protecției Sociale cu asistență tehnică din partea Departamentului Muncii din SUA prin înființarea în Cîmpulung a unui Job-Club.
241. Interpellation no.342B/15-12-1998
Referitor la importul cu produse contrafăcute cu ciorapi și cu prețuri sub limita costurilor.
242. Question no.343A/11-03-1998
Referitor la HG nr.250/1992 și HG nr.281/1993 care nu interzic, pe perioada concediului de odihnă, acordarea sporului de până la 20% din salariul de bază.
243. Interpellation no.343B/15-12-1998
Referitor la firma SC MONETKO INVEST și firma GANT.
244. Question no.344A/18-03-1998
Referitor la problema sediilor adecvate pentru o serie de instituții ale statului de drept precum și reconsiderarea situației unor imobile ocupate de foste partide politice.
245. Interpellation no.344B/15-12-1998
Referitor la suplimentarea bugetului Ministerului Agriculturii și Alimentației și de deblocare a fondurilor necesare achitării contravalorii producției de costrucții-montaj.
246. Question no.345A/18-03-1998
Ce se are în vedere în anul 1998 pentru îmbunătățirea condițiilor de activitate ale agențiilor de protecție a mediului.
247. Interpellation no.345B/15-12-1998
Referitor la întreprinderea SC ARO SA, care a fost trecută pe lista societăților propuse pentru lichidare.
248. Question no.346A/18-03-1998
Pe raza satului Rușani, comuna Colceag, județul Prahova, 45 ha (islaz) au fost inundate din septembrie 1997 din cauza ruperii îndiguirii uneia dintre bîlțile aparținând SC Rompesco SA filiala Fulga.
249. Interpellation no.346B/16-12-1998
Referitor la SC SEVERNAV SA, întreprindere ce urmează a fi lichidată.
250. Question no.347A/18-03-1998
Pe raza satului Rușani, comuna Colceag, județul Prahova, 45 ha (islaz) au fost inundate din septembrie 1997 din cauza ruperii îndiguirii uneia dintre bîlțile aparținând SC Rompesco SA filiala Fulga.
251. Interpellation no.347B/15-12-1998
Referitor la doamna Smaranda Enache numită pe post de ambasador al României la Helsinki.
252. Question no.348A/18-03-1998
Referitor la legalitatea angajării directorului F.P.S. Caraș-Severin.
253. Interpellation no.348B/15-12-1998
Referitor la Sanatoriul TBC Bisericani, Neamț.
254. Question no.349A/18-03-1998
Vă rugăm a vă pronunța asupra legalității, respectiv implicațiile financiare ale dispoziției primarului municipiului Călărași, privind selecțiile de oferte pentru reparațiile curente la unitățile de învățământ și sănătate.
255. Interpellation no.349B/29-12-1998
Care sînt motivele amânăriii aplicarii legii 189/1998
256. Question no.350A/18-03-1998
Solicităm o sinteză, cu comentariile și cifrele reale din sistemul sanitar.
257. Interpellation no.350B/29-12-1998
Referitor dacă vor fi alocate fonduri pentru a se începe restaurarea casei memoriale Matei Millo din Spătășești, jud.Suceava.
258. Question no.351A/18-03-1998
Referitor la tranzacționarea acțiunilor emise de SC TUROAG SA din Roman județul Neamț.
259. Interpellation no.351B/29-12-1998
Referitor la soc.INDCOM, Călărași.
260. Question no.352A/18-03-1998
Referitor la interpretarea dată prevederilor art.9 alin.4 lit.b din Legea nr.18/1991 a fondului funciar, așa cum a fost modificată de Legea nr.169/1997, în sensul că, în teritoriu se absolutizează de către comisiile locale, rolul de dovadă
261. Question no.353A/25-03-1998
Care este atitudinea dvs. față de afirmațiile lui Gheorghe Vîlceanu, subprefectul de Gorj, din presă?
262. Question no.354A/25-03-1998
Referitor la viitorul centralelor pe cărbune din zona Olteniei și pentru Compania Națională a Lignitului.
263. Question no.355A/25-03-1998
Referitor la data limită de 31 martie 1998 pentru reînoirea licențelor operatorilor de telecomunicații și pentru alocarea sumelor necesare către MApN pentru eliberarea frecvențelor în vederea începerii serviciului de telefonie mobila DCS 18
264. Question no.356A/01-04-1998
Referitor la sponsorizarea cu pâine a Spitalului Municipal Roșiorii de Vede, județul Teleorman.
265. Question no.357A/08-04-1998
Referitor la cartierele Nedelcu Chercea și Radu Negru din Brăila care frecvent sunt afectate de pânza freatică de suprafață și de nivelul pluviometric excedentar.
266. Question no.358A/22-04-1998
Nemulțumit de răspunsul primit de la Direcția de Control în legătură cu reținerile salariale făcute cadrelor didactice din județul Hunedoara, municipiul Petroșani.
267. Question no.359A/29-04-1998
Referitor la asigurarea bugetului de sănătate în municipil Piatra Neamț.
268. Question no.360A/22-04-1998
Referitor la SC PERGODUR SA Piatra Neamț.
269. Question no.361A/22-04-1998
De ce nu se pun în vânzare timbre fiscale la nivelul cerințelor?
270. Question no.362A/22-04-1998
Vă rog să luați măsurile care se impun pentru ca în Consiliul de Administrație al SNP PETROM să acceadă specialiști.
271. Question no.363A/22-04-1998
Nereguli în aplicarea Legii nr.169/1997 pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991.
272. Question no.364A/22-04-1998
Nereguli în aplicarea Legii nr.169/1997 pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991.
273. Question no.365A/22-04-1998
Aveți un program de realizare a exploatației agricole moderne, mijlocii și mari bazată pe proprietatea privată asupra pîmântului?
274. Question no.366A/29-04-1998
Ce măsuri se vor lua împotriva procurorilor Moț Gheorghe și Bodea Radu de la Bihor, având în vedere abuzurile efectuate de aceștia?
275. Question no.367A/29-04-1998
Ce măsuri se vor lua împotriva procurorilor Moț Gheorghe și Bodea Radu de la Bihor, având în vedere abuzurile efectuate de aceștia?
276. Question no.368A/29-04-1998
Vă rog să precizați dacă personalul vamal a beneficiat de sporul de izolare pe timpul concediului de odihnă.
277. Question no.369A/29-04-1998
Solicit să ne puneți la dispoziție lista detaliată pentru județul Călărași a lucrărilor cuprinse în proiectul legii bugetului de stat pe 1998 anexa referitoare la "Amenajarea râului Argeă pentru apărare împotriva inundațiilor, irigații și a
278. Question no.370A/29-04-1998
Referitor la derularea Programului PHARE-SESAM-Servicii sociale, cu referire la deschiderea Centrului regional de informare și documentare București cu referire și pentru județul Călărași.
279. Question no.371A/29-04-1998
Aveți în vedere introducerea în grila de program săptămânal a transmisiunilor directe de la Parlament?
280. Question no.372A/29-04-1998
Referitor la emiterea metodologiei privind procedurile de privatizare pentru spațiile comerciale prevăzute în HG389/1996.
281. Question no.373A/06-05-1998
Favorizeaza SNCFR proprii angajati?
282. Question no.374A/06-05-1998
Referitor la ordinul 201-14.02.1997 care aprobă Normele de avizare și autorizare sanitară ; Monopolul e deținut de societăți ca SC Artinfo SRL Oradea și SC Forelexim SRL București care nu au acreditare ci doar avize funcționare.Mai sunt și alte unități care desfășoară această activitate,care sunt acestea,pe ce criterii și perioade au fost date avizele de principiu sau acreditările, cine sunt patronii respectivelor societăți?
283. Question no.375A/06-05-1998
Referitor la Ordinul nr 201/14.02.1997 al Ministerului Sănătății .Se solicită: a)analiyarea urgentă a modului in care activitatea de instruire și certificare a revenit numai unui nr. foarte restrâns de unități b) anularea imediată a ordinului nr.201/14.02.1997 și a respectivelor norme metodologice de avizare sanitară și autorizare sanitară
284. Question no.376A/06-05-1998
Ce fonduri a cheltuit Ministerul Culturii pentru prezența României la Târgul de carte la la Liepzig? Care a fost componența grupului de români ale cărui cheltuieli au fost acoperite de Minister
285. Question no.377A/06-05-1998
Precizare: Solicit verificarea financiară a a celor reclamate de semnatar în prima parte a memoriului, refeitoare la sumele uriașe cu care R.A. REGOTRANS Pitești ar fi prejudiciat locuitorii orașului.
286. Question no.378A/06-05-1998
Referitor la persecutia directoarei căminului cultural din Mozăceni-Argeș,Maria Isvoranu, de către primarul comunei,Dan Iordache.
287. Question no.379A/06-05-1998
Referitor la furtul animalelor mai multor cetățeni din Poiana Lacului.
288. Question no.380A/13-05-1998
Solicit retragerea hotelului Aluniș din stațiunea Sovata, județul Mureș, de pe lista anexă a proiectului de lege privind stațiunile balneoclimaterice.
289. Question no.381A/13-05-1998
Solicit efectuarea unei anchete cu privire la Garda Financiară Bihor.
290. Question no.382A/13-05-1998
Precizați cum sunt aplicate prevederile art.13 din Tratatul româno-ucrainiean în domeniul învățământului de către autoritățile ucrainiene.
291. Question no.383A/13-05-1998
Referitor la conflictul dintre Orfelinatul din Odorhei și primăria localității.
292. Question no.384A/13-05-1998
Referitor la amenajările piscicole din jud. Călărași.
293. Question no.385A/13-05-1998
Referitor la conflictul iscat între cetățeni și Consiliul Local cu primarul Alexandru Ștefan, primarul comunei Curcani, jud. Călărași.
294. Question no.386A/13-05-1998
Referitor la conflictul iscat între cetățeni și Consiliul Local cu Alexandru Ștefan primarul comunei Curcani, jud. Călărași.
295. Question no.387A/13-05-1998
Referitor la evaziunea fiscală a RA ROMTELECOM.
296. Question no.388A/13-05-1998
Referitor la memoriul adresat de prof. Roxana Marinescu din Pitești solicit verificări la sucursala CEC Pitești.
297. Question no.389A/20-05-1998
De ce mărirea de 25% a salaruilui nu se acordă și cadrelor didactice auxiliare.
298. Question no.390A/20-05-1998
Când și cum se va rezolva situația pensionarilor mecanici de locomotivă?
299. Question no.391A/20-05-1998
Referitor la stimularea și protecția invențiilor.
300. Question no.392A/22-05-1998
Solicită lista completă cu starea profesională a fiecărui membru al AGA și CA.
301. Question no.393A/22-05-1998
Dacă s-au luat măsurile pentru recuperarea celor 300 mil. lei cheltuite de fostul ministru al Turismului Akos Birtalan.
302. Question no.394A/27-05-1998
Unde este Programul Național de Integrare în UE?
303. Question no.395A/27-05-1998
Referitor la privatizarea industriei de zahăr prin vânzarea acțiunilor la Sucrerie Cooperative de Bazancourt din Franța.
304. Question no.396A/27-05-1998
Când se va reglementa situația terenului pe care este construit Liceul Marin Preda di Odorhei?
305. Question no.397A/27-05-1998
Care sunt faptele de arme pentru care dl. senator Nicolae Alexandru a fost ridicat la gradul de general?
306. Question no.398A/27-05-1998
Referitor la harta Europei prezentată de Ministerul Tineretului din România la a Va Conferință a miniștrilor europeni ai tineretului, din care România lipsea, apărând doar provinciile istorice.
307. Question no.399A/27-05-1998
De ce se acordă sporul de 15% din salariul brut doar doctorilor în științe care își desfășoară activitatea doar în anumite domenii?
308. Question no.400A/27-05-1998
Referitor la expertiza medico-legală a dl. ing. Neagu Sorin.
309. Question no.401A/03-06-1998
Când se vor lua măsuri pentru clarificarea situației Credit-Bank?
310. Question no.402A/03-06-1998
Referitor la lipsa de pe piață a timbrelor fiscale de mică valoare.
311. Question no.403A/03-06-1998
Referitor la taxele impuse societăților comerciale cu capital social mic.
312. Question no.404A/03-06-1998
Referitor la literatura pentru copii prin crearea FONDULUI DE AUR.
313. Question no.405A/03-06-1998
Referitor la Circulara nr.3/16.04.1998 a Departamentului de Privatiyare și Restructurare din cadrul Ministerului Privatizării care contravine prevederilor Ordonanței de Urgență nr.88/1997.
314. Question no.406A/03-06-1998
Referitor la sprijinul bănesc pentru modernizarea laboratorului de examinare post-iradiere din cadrul Institutului de Cercetări Nucleare Pitești.
315. Question no.407A/03-06-1998
Referitor la despăgubiri pentru un titlu de valoare emis în 1941 pentru dl. Mihail Manofescu din Pitești.
316. Question no.408A/10-06-1998
Referitor la foștii salariați ai COMCEH Călărași.
317. Question no.409A/10-06-1998
Referitor la foștii salariați ai COMCEH Călărași.
318. Question no.410A/10-06-1998
Referitor la decizia ONC de a desființa Filiala Bihor pentru distribuția și exploatarea filmelor.
319. Question no.411A/10-06-1998
Referitor la prefectul de Călărași Ulpiu Traianus Gamulea.
320. Question no.412A/10-06-1998
Referitor la legile 53 și 57 din 1002 privind drepturile persoanelor handicapate.
321. Question no.413A/10-06-1998
Referitor la comportamentul dl col. Cocoșilă Vasile comandantul CMJ Caraș Severin și calitatea sa de ofițer al armatei române.
322. Question no.414A/10-06-1998
Referitor la starea proastă de sănătate din România.
323. Question no.415A/10-06-1998
Referitor la Proiectul servicii socio-medicale la domiciliul vârstnicilor din jud. Călărași.
324. Question no.416A/10-06-1998
Referitor la scrisoarea cetățeanului Vasile Baciu din Piteși, jud. Argeș.
325. Question no.417A/10-06-1998
Referitor la memoriul prof. Roxana Marinescu din Pitești jud. Argeș.
326. Question no.418A/10-06-1998
Referitor la modul în care își fac datoria organele de cercetare și urmărire penală (Galben Maria molestată de fam. Stan din comuna Agăș jud Bacău).
327. Question no.419A/10-06-1998
Referitor la DL 118/1990 și actele guvernamentale emise în domeniul acestuia.
328. Question no.420A/17-06-1998
Referitor la furnizarea și utilizarea energiei termice la care se solicită o anticipație egală cu contravaloarea cantității de energie termică prezumată pentru o lună medie, solicit o informare.
329. Question no.421A/17-06-1998
Referitor la anticipația pentru furnizarea energiei termice ce reprezintă consumul pentru o lună medie.
330. Question no.422A/17-06-1998
Referitor la anticipația pentru furnizarea energiei termice ce reprezintă consumul pentru o lună medie.
331. Question no.423A/17-06-1998
Referitor la influența transformării CNCAN asupra activitîții APM Ploiești.
332. Question no.424A/17-06-1998
Care este lista cenzorilor din jud. Călărași?
333. Question no.425A/17-06-1998
Referitor la noile norme impuse de Oficiul Județean de Cadastru, Geodezie și Cartografie Suceava.
334. Question no.426A/17-06-1998
Care este necesarul de sămânță la nivelulțării la principalele culturi pentru anul agricol 1998-1999 și ce suprafețe semincere au fost contractate și s-au semănat?
335. Question no.427A/17-06-1998
Care sunt măsurile disciplinare dispuse în cazul col. Cocoșilă Vasile comandantul CMJ Caraș-Severin?
336. Question no.428A/17-06-1998
Referitor la abuzul asupra doamnei prof. Marinescu Roxana din Pitești jud. Argeș.
337. Question no.429A/17-06-1998
Referitor la abuzurile unor primari (ex. Rodin Sima - Oltenița și Ion Măturaru - Fundulea).
338. Question no.430A/24-06-1998
De ce se solicită TVA 11% pentru cupoanele din agricultură?
339. Question no.431A/24-06-1998
De ce se percepe TVA de 11% pentru cupoanele din agricultură?
340. Question no.432A/24-06-1998
Referitor la litigiul dintre fam. Sorescu și Dispensarul Medical Uman din com. Lipănești, jud. Prahova.
341. Question no.433A/24-06-1998
Referitor la privatizarea societăților comerciale prin Legea 44/98.
342. Question no.434A/24-06-1998
De ce nu este inclus în proiectul planului cadru profilul Chimie Industrială la Grupul Școlar de Chimie Industrială Pitești?
343. Question no.435A/24-06-1998
Referitor la Circulara nr.3/16.04.1998 a Departamentului de Privatizare și Restructurare din cadrul Ministerului Privatizării care contravine prevederilor Ordonanței de Urgență nr.88/1997.
344. Question no.436A/24-06-1998
Referitor la litigiul dintre Dispensarul Uman din Chinteni, jud. Cluj și Casa Parohială Greco-Catolică.
345. Question no.437A/24-06-1998
Referitor la litigiul dintre Dispensarul Uman din Chinteni, jud. Cluj și Casa Parohială Greco-Catolică.
346. Question no.438A/24-06-1998
Referitor la locuințele de servici ale angajaților MApN disponibilizați (Mătăsaru Sidonia și Lupușoru Violeta)
347. Question no.439A/01-07-1998
Referitor la controlul efectuat de Ministerul Finanțelor la CEC în urma unei anonime.
348. Question no.440A/01-07-1998
Solicit o ancheză la IML București solicitând o efectuare corectă a suplimentului de expertiză în cazul numitului Neagu S.
349. Question no.441A/01-07-1998
De ce copiii Caselor de copii nu mai beneficiază de tabere școlare?
350. Question no.442A/01-07-1998
Referitor la refuzul SC PRODCOMTEX SA Pitești de a preda Consiliului Local terenurile pe care sunt amplasate piețele, târgurile și oboarele.
351. Question no.443A/08-07-1998
Referitor la Legea 18/1996 privind paza obiectivelor.
352. Question no.444A/08-07-1998
Solicit un control la Agenția de Protecție a Mediului Suceava.
353. Question no.445A/02-09-1998
Referitor la cetățeanul Poleac Vasile care a contractat cu RAUCL un apartament la prețul de 31 mil. lei, iar actualmente i se solicită 48 mil. lei.
354. Question no.446A/02-09-1998
Referitor la creșterea vacilor de lapte din jud. Suceava.
355. Question no.447A/09-09-1998
Referitor la acordarea de subvenții pentru instituțiile de asistență socială.
356. Question no.448A/09-09-1998
Care sunt măsurile pntru campania de semănat a culturilor de toamnă?
357. Question no.449A/09-09-1998
Referitor la prioritatea la înscriere în învățământul universitar pentru absolvenții de liceu care au obținut distincții la olimpiade școlare, concursuri artistice sau sportive.
358. Question no.450A/09-09-1998
Ce caracter intenționați să dați Muzeului Carpaților Răsăriteni din Sf. Gheorghe, muzeu românesc, româno-maghiar sau maghiar?
359. Question no.451A/09-09-1998
Ce răspuns s-a dat protestului Consiliului local Sf. Gheorghe cu privire la continuarea construirii cazărmii de jandarmi?
360. Question no.452A/09-09-1998
Ce acțiuni ați întreprins față de favorizarea criminalilor în cazul Agache Aurel de către procuror Luppinge Attila și soția sa judecător Luppinger Aurelia din Sf. Gheorghe?
361. Question no.453A/09-09-1998
Ce ați întreprins pentru a înlătura consecințele administrative aniromânești din Ucraina?
362. Question no.455A/09-09-1998
Referitor la privatizarea Combinatului Siderurgic din Călărași.
363. Question no.456A/09-09-1998
Referitor la satul Clătești, com. Mitreni, jud. Călărași.
364. Question no.457A/09-09-1998
Referitor la infracțiunile semnalate în comuna Moșoaia, județul Argeș.
365. Question no.458A/09-09-1998
Doresc să știu dacă s-a finalizat ancheta și cu ce rezultate a primarului com. Băbana, dl. Marin Popescu.
366. Question no.459A/09-09-1998
Solicit restabilirea echilibrului ecologic în localitatea Poiana Lacului.
367. Question no.460A/09-09-1998
Referitor la modernizarea Laboratorului de examinare post-iradiere din cadrul Institutului de Cercetări Nucleare Pitești.
368. Question no.461A/09-09-1998
Există pentru jud. Argeș un program de conectare a satelor la rețelele telefonice?
369. Question no.462A/09-09-1998
Referitor la abuzurile judecătorești îndreptate asupra gazatarilor din Baia Mare, Botoșani și Iași.
370. Question no.463A/09-09-1998
Referitor la infracțiunile semnalate în comuna Moșoaia, județul Argeș.
371. Question no.464A/16-09-1998
Referitor la memoriile doamnelor Gheorghița Popovici și Marinela Roșescu, trimise cu adresa nr. 45/24.04.1998.
372. Question no.465A/16-09-1998
Referitor la o serie de amendamente la OG nr.44/1997.
373. Question no.466A/16-09-1998
Referitor la pietruirea satului Băscovel, jud. Argeș.
374. Question no.467A/16-09-1998
Referitor la memoriul Sindicatelor din Industria Lemnului.
375. Question no.468A/16-09-1998
Referitor la memoriul dl. lt.col.(ret) Comșa Petru din Pitești.
376. Question no.469A/16-09-1998
Referitor la punerea în posesie a Parohiei Drăghicești, com. Călinești, jud. Argeș.
377. Question no.470A/16-09-1998
Există un plan de conectare a satelor din județul Argeș la rețeaua telefonică?
378. Question no.471A/16-09-1998
Referitor la privatizarea SC ROMTRIC SA Lehliu Gară, jud. Călărași.
379. Question no.472A/16-09-1998
Referitor la privatizarea SC ROMTRIC SA Lehliu Gară, jud. Călărași.
380. Question no.473A/16-09-1998
Referitor la cablarea telefonică a satului Clătești, com. Mitreni, jud. Călărași.
381. Question no.474A/16-09-1998
Care este punctul dvs. de vedere privind vânzarea spațiilor comerciale?
382. Question no.475A/16-09-1998
Când se va repune în funcțiune linia de cale ferată Deva - Brad?
383. Question no.476A/16-09-1998
Care este stadiul redactării Statutului Corpului Sivic și a Codului Silvic?
384. Question no.477A/23-09-1998
Referitor la transformarea Institutului de Educație Fizică și Sport cursuri de zi cu durata de 4 ani în institut pedagogic cu durata de 3 ani.
385. Question no.478A/23-09-1998
Care este strategia Consiliului de Administrație al FPS pentru societatea comercială COMTIM jud.Timiș?
386. Question no.479A/23-09-1998
Care sunt hotărârile luate pentru privatizarea fiecărei societăți comerciale din municipiul Lugoj?
387. Question no.480A/23-09-1998
Care este programul de dezvoltare regională pentru jud.Timiș?
388. Question no.481A/23-09-1998
Care sunt cerințele UDMR după eventuala înființare a Universității maghiare de stat?
389. Question no.482A/23-09-1998
Referitor la atribuiri de terenuri unor potentați ai momentului și revoluționari bucureșteni, în jud.Argeș.
390. Question no.483A/23-09-1998
Referitor la alimentarea cu apă a comunei Mălureni jud.Argeș.
391. Question no.484A/23-09-1998
Referitor la violul unei minore Străulescu Elena Mădălina din Mioveni jud. Argeș.
392. Question no.485A/23-09-1998
Solicit măsurile de restituire a monedei de aur confiscată lui Catrinu Constantin din Cîmpulung Muscel, județul Argeș.
393. Question no.486A/23-09-1998
Nemulțumit de răspunsul primit la sesizările referitoare la abuzurile unor polițiști argeșeni.
394. Question no.488A/30-09-1998
Referitor la activitatea dl.ministru de finanțe Traian Decebal Remeș în perioada 1990-1998.
395. Question no.489A/30-09-1998
Referitor la datoriile sectorului de rafinării și petrochimie.
396. Question no.490A/30-09-1998
Referitor la datoriile sectorului de rafinării și petrochimie.
397. Question no.491A/30-09-1998
Referitor la datoriile sectorului de rafinării și petrochimie.
398. Question no.492A/30-09-1998
Referitor la datoriile sectorului de rafinării și petrochimie.
399. Question no.493A/30-09-1998
Cum s-au folosit cele 2000 miliarde lei de la bugetul de stat în semestrul I/1998?
400. Question no.494A/30-09-1998
Referitor la indemnizațiile lunare ale consilierilor județeni.
401. Question no.495A/30-09-1998
Referitor la centrele de plasare a copiilor, la casele de copii și la protecția copilului.
402. Question no.496A/30-09-1998
Referitor la învățământul superior particular.
403. Question no.497A/30-09-1998
Referitor la închirierea ilegală a unui spațiu în Căminul Cultural din com. Mozăceni, jud.Argeș.
404. Question no.498A/30-09-1998
Referitor la activitatea primarului Petre Isac din comuna Costești județul Argeș.
405. Question no.499A/30-09-1998
Referitor la privatizarea SC GRULEN SA Cîmpulung.
406. Question no.500A/30-09-1998
Referitor la cazul Mariei Isvoranu director al Căminului Cultural din Mozăceni jud.Argeș presecutată de primarul Dan Iordache.
407. Question no.501A/30-09-1998
Referitor la memoriul dl.Traian Negoescu din Pitești.
408. Question no.502A/30-09-1998
Referitor la memoriul dl.Traian Negoescu din Pitești.
409. Question no.503A/30-09-1998
Referitor la violul unei minore Străulescu Elena Mădălina din Mioveni jud.Argeș.
410. Question no.504A/30-09-1998
Un proprietar de pădure poate executa lucrări de tăieri progresive, succesive sau rărituri?
411. Question no.505A/30-09-1998
Referitor la privatizarea SC PREFAB SA Călărași.
412. Question no.506A/07-10-1998
Referitor la modificările de procedură civilă în beneficiul judecătorilor prin OG 13/1998 .
413. Question no.507A/07-10-1998
Referitor la alimentarea cu apă și pietruirea drumului comunal GOIA-ORODEL din jud.Argeș.
414. Question no.508A/07-10-1998
Referitor la evaziunea fiscală a RA ROMTELECOM.
415. Question no.509A/07-10-1998
Referitor la SC ALPROM SA Pitești.
416. Question no.510A/14-10-1998
Care este lista societăților productive din industria zahărului, lista importurilor de zahăr din 1997 până în prezent și care sunt diferențele valorice dintre importurile pe relația Moldova și celelalte realizate?
417. Question no.511A/14-10-1998
Referitor la ordinul dvs. de a nu mai angaja personal specializat OCAOTA.
418. Question no.512A/14-10-1998
Care este lista cronologică a importurilor de zahăr din anul 1997 până în prezent si care sunt diferențele valorice dintre importurile de zahăr pe relația Moldova și celelalte realizate?
419. Question no.513A/14-10-1998
Referitor la modul de privatizare al SC SOMETRA SA din Copșa Mică.
420. Question no.514A/14-10-1998
De ce minerii disponibilizați și/sau pensionarii nu mai beneficiază de gratuități?
421. Question no.515A/14-10-1998
Referitor la modul cum s-a desfășurat privatizarea SC ROMTRIC Lehliu Gară, jud.Călărași.
422. Question no.516A/14-10-1998
Solicit o anchetă la Parchetul de pe lângă Tribunalul Suceava.
423. Question no.517A/14-10-1998
Referitor la acordarea unor sporuri lucrătorilor vamali.
424. Question no.518A/14-10-1998
Referitor la salariile astronomice ale directorilor de la ROMGAZ.
425. Question no.519A/14-10-1998
Cum veți soluționa cazul depunătorilor a CEC a contravolorii unui autoturism DACIA Pitești înainte de liberalizarea prețurilor?
426. Question no.520A/14-10-1998
Solicit o informare despre stadiul cercetărilor privind modul de aplicare a Ordonanței nr.10/1997 de acordare a unor drepturi sociale suplimentare elevilor și studenților din învățământul de stat, cursul de zi, anul trecut, de către Inspectoratul Județean pentru Învățământ Călărași.
427. Question no.521A/21-10-1998
Referitor la-Armament pentru India- statul român (prin două regii,ROMTEHNICA-apartinând MApN și RATMIL-aparținând MIC)a pierdut o importantă afacere cu Ministerul Apărării Indian.
428. Question no.522A/21-10-1998
Referitor la-Armamentul pentru India-unde statul român a pierdut o importantă afacere cu Ministerul Apărării Indian.
429. Question no.523A/21-10-1998
Referitor la -Armament pentru India- unde statul român a pierdut o importantă afacere cu Ministerul Apărării Indian.
430. Question no.524A/21-10-1998
Referitor la-Armamentul pentru India-unde statul român a pierdut o importantă afacere cu Ministerul Apărării Indian.
431. Question no.525A/21-10-1998
Referitor la reabilitarea imaginii României în sstrăinătate.
432. Question no.526A/21-10-1998
Referitor la Ordonanța semnată de fostul premier Victor Ciorbea, privind statutul personalului vamal.
433. Question no.527A/21-10-1998
Referitor la acordarea unor facilități la călătoria pe calea ferată pentru pensionari.
434. Question no.528A/21-09-1998
Referitor la Legea nr.154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică.
435. Question no.529A/21-10-1998
Referitor la Legea nr.44/1994, privind reglementarea dreptzurilor veteranilor,văduvelor și orfanilor de război.
436. Question no.530A/21-10-1998
Referitor la afirmațiile lui Gică Agrigoroaie în presa locală,precum că a organizat o așa zisă Gardă Națională care pe baza unor liste nominale liderii uniunii vor fi judecați și executați de către un tribunal excepțional.
437. Question no.531A/21-10-1998
Referitor la afirmațiile președintelui filialei Covasna a PRM, Gică Agrigoroaie, privind organizarea o așa zisă Gardă Națională locală.
438. Question no.532A/21-10-1998
Referitor la președintele filialei PRM Covasna , Gică Agrigoroaie, care a făcut declarații incitante în presa locală.
439. Question no.533A/21-10-1998
Referitor la Gică Agrigoroaie, președintele filialei Covasna a PRM, care afăcut declarații incitante în presa locală.
440. Question no.534A/21-08-1998
Referitor la strategia Ministerului Industriei și Comerțului în domeniul industriei miniere privind politica investițiilor pentru menținerea capacității de producție a unităților miniere din România.
441. Question no.535A/21-10-1998
Referitor la comasarea unităților școlare și asigurarea transportului gratuit a elevilor în zonele rurale.
442. Question no.536A/21-10-1998
Referitor la memoriile dlui Mihai Moiceanu din Pitești, adresate ministrului MApN.
443. Question no.537A/21-10-1998
Referitor la scrisoarea dlui col.Vasile Dumitrescu care semnalează deficiențe ale drumului național 65 Pitești-Slatina în zona satului argeșean Cerbu.
444. Question no.538A/21-10-1998
Referitor la adopțiile ilegale săvârșite după decembrie 1989 în jud.Argeș.
445. Question no.539A/21-10-1998
Referitor la poluarea accentuată a aerului, apei și pământului în jud.Argeș.
446. Question no.540A/21-10-1998
Referitor la asistența medicală de la spitalul din Costești jud. Argeș.
447. Question no.541A/21-10-1998
Referitor la câștigurile fostului director general al ROMGAZ, Emil Blaga.
448. Question no.542A/21-10-1998
Referitor la stadiul elaborării legii serviciilor publice.
449. Question no.543A/21-10-1998
Referitor la măsurile ce au fost luate pentru crearea sistemului dosarelor fiscale pentru toți contribuabilii, inclusiv pentru utilizarea creditului extern.
450. Question no.544A/21-10-1998
Referitor la legalitatea hotărârii consiliului privind instituirea sistemului obligatoriu de plată a parcării TELPARK, în mun. Timișoara.
451. Question no.545A/28-10-1998
Referitor la sesizarea firmei Scutol, că nimic la Oltenița nu merge.
452. Question no.546A/28-10-1998
Referitor la Legea nr.154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoanele care ocupă funcțiii de demnitate publică.
453. Question no.547A/28-10-1998
Referitor la situația economiei forestiere din România.
454. Question no.548A/28-10-1998
Referitor la data când va putea începe să funcționeze Consulatul român de la Cernăuți și ce organigramă va avea.
455. Question no.549A/28-10-1998
Referitor la acordarea de către Ministerul Agriculturii a autorizației conform art.15 din Legea nr.12/74 privind piscicultura și pescuitul,pentru exploatarea potențialului piscicol-Vlad Țepeș,jud.Călărași.
456. Question no.550A/28-10-1998
Referitor la memoriul sătenilor din Gliganu de Sus,princare solicitaurecuperarea izlazului ce le aparține.
457. Question no.551A/28-10-1998
Referitor la cele semnalate de medicii urologi ai Spitalului Județean Argeș.
458. Question no.552A/28-10-1998
Referitor la memoriul preotului Florea Vasile din satul Piscani,jud.Argeș.
459. Question no.553A/28-10-1998
Referitor la cei ce au depus bani la CEC înainte de decembrie 1989 pentru a-și cumpăra o mașină.
460. Question no.554A/28-10-1998
Referitor la conflictul cu care a debutat licitarea în scop piscicol a lacurilor formate pe râul Argeș, în organizarea Filialei Pitești a RA Apele Române.
461. Question no.555A/28-10-1998
Referitor la imposibilitatea celor interesați de a folosi calea ordinară de atac a apelului în cazul infracțiunilor pentru care punerea în mișcare a acțiunii penale se face numai la plângerea prealabilă a persoanei vătămate.
462. Question no.556A/28-10-1998
Referitor la un salariat al RA REGOTRANS Pitești posesor al unui act neconform cu realitatea privind o diplomă universitară.
463. Question no.557A/28-10-1998
Referitor la gradul de poluare cu petrol și apă sărată a solului și pânzei freatice în perimetrul comunelor Poiana Lacului și Merișani jud.Argeș.
464. Question no.558A/04-11-1998
Solicită, în copie, rapoartele asupra controalelor efectuate la SC Ramira SA Baia Mare în perioada 1990-1996.
465. Question no.559A/04-11-1998
Referitor costul și numărul buletinelor de vot și al ștampilelor, pentru fiecare tur de scrutin pentru elegerea Primarului General al Capitalei.
466. Question no.560A/04-11-1998
Referitor la un abuz în serviciu fals și uy de fals săvârșit de domnul Condurat Dan, în urma denunțului penal al domnului Sturz Ioan.
467. Question no.561A/04-11-1998
Referitor la reținerea de Poliția de Transporturi Constanța a fostului manager Manea Ionel Ghiocel Aurel al Companiei de Navigație NAVROM Constanța.
468. Question no.562A/04-11-1998
Referitor la întrebările care nu sa primit răspuns-290A,291A,292A,297A,320A,345A,422A,428A.
469. Question no.563A/04-11-1998
Referitor la reorganizarea RATMIL și ce măsuri sunt avute în vedere privitor la separarea sectoarelor producției speciale și civile.
470. Question no.564A/04-11-1998
Referitor la reorganizarea RATMIL, dorește să analizeze activitatea profesională desfășurată la Uzina Mecanică Plopeni, jud.Prahova.
471. Question no.565A/04-11-1998
Referitor la zonele de protecție a monumentelor istorice din mun.Oradea.
472. Question no.566A/04-11-1998
Referitor la memoriul cetățeanului Baciu Vasile din Pitești.
473. Question no.567A/04-11-1998
Referitor la abuzurile făcute de primarul Dănuț Iordache din Mozăceni, Argeș.
474. Question no.568A/04-11-1998
Referitor la dosarele în anulare pentru Sabou Cornel Dan și Pârcălab Călin Dan.
475. Question no.569A/04-11-1998
Referitor la traficanții de droguri și criminalii care se plimbă liberi pe plaiurile argeșene.
476. Question no.570A/04-11-1998
Referitor la scrisoarea grefierilor din jud.Argeș și Vâlcea, care se plângeau de nivelul scăzut al salariilor.
477. Question no.571A/04-11-1998
Referitor la imperfecțiunile textului actualei Constituții.
478. Question no.572A/05-11-1998
Referitor la dosarul penal nr.92P-1998 al minorului Bordei Adrian-Ionuț din Mioveni,autor al unui viol asupra minorei Elena-Mădălina Străulescu.
479. Question no.573A/04-11-1998
Referitor la deficiențe în aplicarea legii fondului funciar, la Băiculești, Argeș.
480. Question no.574A/04-11-1998
Referitor la obligația de a răspunde la întrebările sau interpelările parlamentarilor.
481. Question no.575A/04-11-1998
Referitor la focarul de poluare ce-l reprezintă sondele de la Merișani și Poiana Lacului.
482. Question no.576A/04-11-1998
Referitor la cele reletate de ziarul ADEVARUL la 24 octombrie referitor la conducerea RAH Petroșani și Miron Cozma să justifice toate sumele apărute în articol.
483. Question no.577A/04-11-1998
Referitor la necazul locuitorilor comunei Dragalina, jud.Călărași din cauza inundațiilor.
484. Question no.578A/11-11-1998
Care sunt considerentele în baza cărora Ministerul Industriei și Comerțului a abilitat Agenția Română de Conservare a Energiei în eliberarea avizelor pentru distribuirea în cadrul acelorași cote a resurselor energetice?
485. Question no.579A/11-11-1998
Susținerea solicitării adresate domniei voastre de reprezentanții administrației locale din județul și Municipiul Brăila, de a aproba alocarea unei sume de 9mld. lei din fondul de rezervă aflat la dispoziția Guvernului, sumă pentru continuarea lucrărilor la noul canal colector.
486. Question no.580A/11-11-1998
Solicită facilități pe CFR pentru pensionari.
487. Question no.581A/11-11-1998
Referitor la reconstrucția spitalului rural din Bălțătești județul Prahova.
488. Question no.603A/24-11-1998
Referitor la producătorii agricoli care au încheiat contracte de arendare cu societăți comerciale agricole cu capital de stat și care nu și-au primit drepturile.
489. Question no.604A/24-11-1998
Referitor la un transfer de treizeci de milioane de dolari din Nigeria într-o bancă românească.
490. Question no.605A/25-11-1998
Referitor la măsurile luate de MEN și Guv.României pentru asigurarea unor condiții decente de viață și studiu pentru elevii și studenții de etnie română, cetățeni ai Republicii Moldova cât și din alte țări,la studiu în România.
491. Question no.606A/25-11-1998
Referitor la măsurile avute în vedere de Guvern pentru evitarea degradării totale a echilibrului financiar și funcțional la SNP-PETROM și pentru revigorarea acestui sector strategic al României.
492. Question no.607A/25-11-1998
Referitor la apicultorii români.
493. Question no.608A/25-11-1998
Referitor lapunctul de vedere al Guvernului privind - Eliminarea excesului de umiditate și strămutarea gospodăriilor afectate - din perimetrul com.Dragalina, jud.Călărași.
494. Question no.609A/24-11-1998
Referitor la ascultarea telefoanelor din sediul Biroului Executiv al UDMR.
495. Question no.610A/02-12-1998
Referitor la imputarea perisabilităților de către Direcțiile Generale a Finanțelor Publice.
496. Question no.611A/02-12-1998
Referitor la Tratatul dintre România și Republica Federală Germania privind cooperarea prietenească și parteneriatul în Europa.
497. Question no.612A/09-12-1998
Referitor la prestația nesatisfăcătoare a magistraților.
498. Question no.613A/09-12-1998
Referitor la întârzierea plății salariale la SC PETROS SA, Ploiești.
499. Question no.614A/09-12-1998
Solicită răspuns la întrebările 428A-98, 15311 și 15313.
500. Question no.615A/09-12-1998
Solicită răspunsuri la întrebările 291A și 345A.
501. Question no.616A/09-12-1998
Solicită răspuns la întrebarea 292A.
502. Question no.617A/09-12-1998
Solicită răspuns la întrebarea 290A.
503. Question no.618A/09-12-1998
Solicită răspuns la 290A,291A,292A,345A,422A,428A,15311,15313 și 562A.
504. Question no.619A/09-12-1998
Referitor la veteranii de război și completarea legii 44/1994 ]n favoarea acestor "eroi în viață ai neamului".
505. Question no.620A/09-12-1998
Referitor la activitatea de cercetare din rețeaua Academiei Române, dacă se va aloca a 5-a parte din cât se dă MEN.
506. Question no.621A/09-12-1998
Referitor la actuala criză din agricultură.
507. Question no.622A/09-12-1998
Referitor la domnul colonel doctor în rezervă Florian Tucă care a publicat singura lucrare monografică dedicată războiului de reântregire a Marii Uniri.
508. Question no.623A/09-12-1998
Referitor la cererea de acordare a cetățeniei române al domnului Ali Mustafa Salman din Pitești.
509. Question no.624A/09-12-1998
Referitor la activitatea judecătorilor și procurorilor.
510. Question no.625A/09-12-1998
Referitor la necazurile sătenilor din Gliganu de Sus, Argeș.
511. Question no.626A/09-12-1998
Referitor la activitatea primarului Marin Popescu din Băbana.
512. Question no.627A/09-12-1998
Referitor la sătenii din Leordeni care doresc să-și recupereze izlazul comunal.
513. Question no.628A/09-12-1998
Referitor la realizarea unei benzi de circulație pentru autovehicule grele în porțiunea unde Vasile Dumitrescu își are casa.
514. Question no.629A/09-12-1998
Referitor la memorandumul domnului Adrian Sârbu din București privind patrimoniul public al cinematografiei.
515. Question no.630A/09-12-1998
Referitor la SC Elecroargeș SA, Curtea de Argeș care întâmpină greutăți în verificarea unui contor de măsurare a consumului de gaze.
516. Question no.631A/09-12-1998
Referitor la preotul comunei Dărmănești, Argeș.
517. Question no.632A/09-12-1998
Referitor la data limită de distribuire a dividentelor societăților comerciale.
518. Question no.633A/09-12-1998
Referitor la masa lemnoasă obținută de agenții economici.
519. Question no.634A/09-12-1998
Referitor la Compania Națională de Electricitate SA.
520. Question no.635A/16-12-1998
Referitor la circulara transmisă prin care drapelul României să fie arborat în bernă.
521. Question no.636A/16-12-1998
Referitor la soarta unor ziariști onești care au fost condamnați pentru calomnie.
522. Question no.637A/17-12-1998
Referitor la cazul a doi infractori argeșeni aflați în libertate.
523. Question no.638A/16-12-1998
Referitor la soarta ziariștilor din Baia Mare,Botoșani și Iași implicați în unele procese.
524. Question no.639A/16-12-1998
Referitor la sătenii din Săpata, Argeș.
525. Question no.640A/16-12-1998
Referitor la activitatea negativă a primarului din Mioveni.
526. Question no.641A/16-12-1998
Referitor la dosarul penal de braconaj întocmit primarului din Mozăceni.
527. Question no.642A/16-12-1998
Referitor la unele nereguli ale primarului din Mozăceni, Argeș.
528. Question no.643A/16-12-1998
Referitor la reluarea procedurii pentru adjudecarea câștigătorului în licitația Pietruire drum pământ DC 29 Plevna-Pelinu 3A, din Dor-Mărunt, Călărași.
529. Question no.644A/16-12-1998
Referitor la vânzarea masei lemnoase pe picior de către Regia Națională a Pădurilor.
530. Question no.645A/23-12-1998
Referitor la situația dezastruoasă a orașului Mizil, jud.Prahova.
531. Question no.646A/23-12-1998
Referitor la situația grea a orașului Mizil, jud.Prahova.
532. Question no.647A/23-11-1998
Referitor la situația grea a orașului Mizil,jud.Prahova.
533. Question no.648A/23-12-1998
Referitor la consecințele pe plan economic a aplicării prevederilor Ord.4/1998.
534. Question no.649A/23-12-1998
Referitor la lipsa timbrelor de valori mai mici de pe piață.
535. Question no.650A/23-12-1998
Referitor la persoanele care au depus la CEC înainte de 1989, sume pentru cumpărarea unui autoturism DACIA 1310.
536. Question no.651A/23-12-1998
Referitor la modul de calculare a pensiei cetățeanului Mureșan Ioan din Zlatna, jud.Alba, dacă nu a fost corect cum se poate remedia situația existentă.
537. Question no.652A/23-12-1998
Referitor la memoriul economistului Traian Negoescu din Pitești.
538. Question no.653A/23-12-1998
Referitor la salariații Institutului Național de Cercetări Nucleare Pitești.
539. Question no.654A/30-12-1998
Referitor la neliniștea doamnei Elena Oprișan, funcționar public al Consiliului Local Lupșanu,jud.Călărași, mediatizată de presa locală.
540. Question no.655A/30-12-1998
Referitor la temerile doamnei Elena Oprișan, funcționar public al Consiliului Local Lupșanu, jud.Călărași.

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie vendredi, 28 février 2020, 14:54
Téléphone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro