Questions & Interpellations
Questions
Interpellations
You are here: Home page > Parliamentary Business > Q & I > 1999

Questions & Interpellations recorded in 1999

1. Interpellation no.35PM/16-03-1999
Referitor la situația complicată în care se află procesul de privatizare la SC AVICOLA PUI CARNE SA. BAIA MARE.
2. Interpellation no.36PM/23-03-1999
Referitor la acțiunile Ministerului Finanțelor și ale ministrului care prezintă un pericol economic și social,aducând atingere intereselor țării, siguranței naționale.
3. Interpellation no.37PM/24-03-1999
Referitor la abuzurile din Regia Națională a Pădurilor a fostului director general Cahniță Gheorghe.
4. Interpellation no.38PM/01-04-1999
Referitor la modul cum a decurs privatizarea la SC SOMETRA SA - Copșa Mică, cel puțin discutabilă prin rezultatele ei.
5. Interpellation no.39PM/27-04-1999
Referitor la Festivalul Internațional "Lucian Blaga".
6. Interpellation no.40PM/12-05-1999
Referitor la categoria socială foarte importantă, aceea a constructorilor.
7. Interpellation no.41PM/02-06-1999
Privește modul de privatizare al Societății Comerciale SOMETRA SA Copșa Mică.
8. Interpellation no.42PM/02-06-1999
Referitor la iminenta criză a grâului în România.
9. Interpellation no.43PM/03-06-1999
Referitor la situația socială din municipiul Brașov.
10. Interpellation no.44PM/15-06-1999
Referitor la data când va prezenta Guvernul, în plenul celor două Camere ale Parlamentului noile politici, bugetară și fiscală.
11. Interpellation no.45PM/21-06-1999
Referitor la administrarea în comun a cantinei studențești din Complexul "Tudor Vladimirescu"- Iași, de Univ.Tehnică "GH.Asachi" și SC IULIUS SRL.
12. Interpellation no.46PM/15-09-1999
Referitor la Ord.Urg.83/8 iunie 1999, se află menționat "Spitalul Caritas".
13. Interpellation no.47PM/15-09-1999
Referitor la încălcări flagrante ale legislației și disciplinei economico-financiare.
14. Interpellation no.48PM/28-09-1999
Referitor la taxa de timbru social asupra jocurilor de noroc.
15. Interpellation no.49PM/28-09-1999
Referitor la soc.com. naționale sau mixte înființate de România în străinătate până în anul 1989, situația financiară și managerială a acestor firme ?
16. Interpellation no.50PM/28-09-1999
Referitor la cheltuielile pentru regularizarea celor 5 râuri din jud.Maramureș.
17. Interpellation no.51PM/28-09-1999
Referitor la sistemul legislativ.
18. Interpellation no.52PM/06-10-1999
Referitor la procesul de privatizare a băncilor comerciale românești, cu capital majoritar de stat și, în mod special, situația Băncii Comerciale Române.
19. Interpellation no.53PM/20-10-1999
Referitor la starea precară în care se află sectorul forestier.
20. Interpellation no.54PM/27-10-1999
Referitor la lucrările de investiții la obiectivul "Amenajarea hidroenergetică a râului Jiu pe sectorul Valea Sadului-Vădeni".
21. Interpellation no.55PM/09-11-1999
Referitor la cretitele PHARE primite de România și modul de utilizare a acestora.
22. Interpellation no.56PM/09-11-1999
Referitor la domeniul pensionării, veniturile pensionarilor și necorelarea pensiilor, în condiții de muncă egale.
23. Interpellation no.57PM/09-11-1999
Referitor la situația existentă în acest moment la SC Șantierul Naval SA Brăila.
24. Interpellation no.58PM/15-11-1999
Referitor la destituirea conducerii Loteriei Naționale.
25. Interpellation no.59PM/24-11-1999
Referitor la terminarea și darea în exploatare a unei săli a sporturilor în municipiul Botoșani.
26. Interpellation no.60PM/24-11-1999
Referitor la incendiul care a distrus clădirea nr.2 din cadrul Centrului de plasament "Speranța" Pomârla, Botoșani.
27. Interpellation no.61PM/30-11-1999
Referitor la situația de la SC București Turism SA.(Hotel București)
28. Interpellation no.62PM/08-12-1999
Referitor la demiterea prefectului jud.Sălaș, Gheorghe Dumitru Tamba.
29. Interpellation no.352B/23-02-1999
Referitor la SC "BAUXITA MIN" SA, Dobrești și SC ALOR SA Oradea,pentru care s-a dispus închiderea lor.
30. Interpellation no.353B/23-02-1999
Referitor la reforma învățământului.
31. Interpellation no.354B/23-02-1999
Referitor la interzicerea angajaților Regiei Naționale a Pădurilor de a desfășura activitate didactică în școli profesionale și licee silvice precum și în instituțiile de învățământ superior.
32. Interpellation no.355B/23-02-1999
Referitor la fabrica de zahăr ZEUCMA SA, Zimnicea care a dat faliment.
33. Interpellation no.356B/23-02-1999
Referitor la ordonanța 50/1998,pe care solicită să fie schimbată.
34. Interpellation no.357B/23-02-1999
Referitor la intenția de luptă împotriva corupției și redarea demnității Justiției.
35. Interpellation no.358B/23-02-1999
Referitor la cazul "Orvos Ștefan" care și-a câștigat dreptatea după 65 de luni de judecată.
36. Interpellation no.359B/23-02-1999
Referitor la problemele grave cu care se confruntă ramura industrială textilă-pielărie, din jud.Alba.
37. Interpellation no.360B/23-02-1999
Referitor la stadiul de finalizare privind viitorul statut al Stațiunilor de Cercetare Agricolă.
38. Interpellation no.361B/23-02-1999
Referitor la limitele maxime admisibile de perisabilități, deductibile la calculul profitului impozabil.
39. Interpellation no.362B/23-02-1999
Referitor la cunoașterea motivelor care au dus la suspendarea domnului Vlad Ciubotariu-Boer.
40. Interpellation no.363B/23-02-1999
Referitor la abuzuri săvârșite în procesul de privatizare a unor societăți comerciale cum ar fi;SC IRIS BÂRLAD, SC CONSTRUCȚII MONTAJ VASLUI; COMCEREAL VASLUI,SC PALODA BÂRLAD.
41. Interpellation no.364B/23-02-1999
Ce s-a întâmplat cu creditele pentru export acordate cu garanție guvernamentală societății brașovene?
42. Interpellation no.365B/23-02-1999
Referitor la schimbările abuzive ale unor directori de școli în jud.Sălaj.
43. Interpellation no.366B/23-02-1999
Referitor la lista nr.43 a Fondului Propietății de Stat cu societățile care se scot la vânzare, publicată în cotidianul "Adevărul" din 19.02.1999.
44. Interpellation no.367B/23-02-1999
Referitor la ce demersuri administrative luați pentru apărarea arhitecturii naționale, a sistematizării așezărilor rurale.
45. Interpellation no.368B/24-02-1999
Referitor la fabrica de țevi sudate Tepro Iași.
46. Interpellation no.369B/03-03-1999
Referitor la cele petrecute la Stoiene;ti ]n noaptea de 16/17 februarie 1999.
47. Interpellation no.370B/09-03-1999
Când se va reface, reconstrui și reda în folosință trecerea la nivel peste calea ferată din Piatra-Olt?
48. Interpellation no.371B/09-03-1999
Referitor la serviciul public de interes județean pentru protecția copilului, fiind cel mai afectat.
49. Interpellation no.372B/09-03-1999
Referitor la dizolvarea Biroului federal al Federației Române de Șah.
50. Interpellation no.373B/10-03-1999
Referitor la administrarea societății cu capital de atat "INDCOM" SA.
51. Interpellation no.374B/09-03-1999
Referitor la județul Suceava, dacă se are în vedere promovarea unui program de dezvoltare a turismului și agroturismului.
52. Interpellation no.375B/09-03-1999
Referitor la exploatarea masei lemnoase.
53. Interpellation no.376B/09-03-1999
Referitor la suspendarea realizatorului Alexandru Popescu.
54. Interpellation no.377B/09-03-1999
Majorările de întârziere reprezintă penalități sau dobânzi?
55. Interpellation no.378B/09-03-1999
Referitor la schimbarea învățământului dacă este perceptibilă.
56. Interpellation no.379B/10-03-1999
Referitor la situațiile grave ce se produc în societățile comerciale din România.
57. Interpellation no.380B/10-03-1999
Referitor la grija pe care trebuie s-o acorde statul, handicapaților de gradul I în special și în general a persoanelor cu handicap.
58. Interpellation no.381B/10-03-1999
Referitor la implicarea ministerului agriculturii și alimentației și a direcțiilor agricole județene în realizarea unei politici și strategii agricole la nivel județean și național.
59. Interpellation no.382B/10-03-1999
Referitor la cetățeanul maghiar Fun Lajos Karoly care terorizează un întreg cartier.
60. Interpellation no.383B/17-03-1999
Referitor la suspendarea pe termen nelimitat a realizatorului Alexandru Popescu, de la emisiunea "Viața Satului".
61. Interpellation no.384B/17-03-1999
Referitor la privatizarea obiectivelor turistice din stațiunea Mamaia.
62. Interpellation no.385B/23-03-1999
Referitor la ord.Guv. nr.87/1998 și Hot.Guv.nr.31/1999.
63. Interpellation no.386B/23-03-1999
Referitor la schimbarea echipei manageriale de la SC UCM SA Reșița.
64. Interpellation no.387B/23-03-1999
Referitor la conflictul de hotar dintre Neamț și Harghita.
65. Interpellation no.388B/23-03-1999
Referitor la tentativa de privatizare frauduloasă a rămășițelor stațiunii Durău și a două cabane din masivul Ceahlăul.
66. Interpellation no.389B/23-03-1999
Referitor la măsurile insuficiente pentru protecția lacului Techirghiol.
67. Interpellation no.390B/23-03-1999
Stadiul implementării Legii nr.129/25.06.1998 privind înființarea, organizarea și funcționarea Fondului Român de Dezvoltare Socială.
68. Interpellation no.391B/23-03-1999
Referitor la spijinirea comunităților rurale în alimentarea cu apă potabilă.
69. Interpellation no.392B/23-03-1999
Referitor la cum se vor acoperi pentru populația și administrația locală a municipiului Rădăuți cele 10 miliarde lei necesare procurării pentru încălzirea apartamentelor în iarna anului 1999.
70. Interpellation no.393B/23-03-1999
Referitor la domnul Ulpiu Traian Gămulea, care a adus societatea SC VIOLORA SRL la faliment în calitate de colaborator, se folosește de actele acesteia.
71. Interpellation no.394B/23-03-1999
Care este situația prezentă și de perspectivă de la SC ARO SA.
72. Interpellation no.395B/23-03-1999
Referitor la faptul că Suedia a revendicat plata unor pretinse creanțe, cum se prefigurează soluționarea acestei probleme.
73. Interpellation no.396B/23-03-1999
Referitor la susținerea examenului de licență-
74. Interpellation no.397B/23-03-1999
Referitor la scenariul din 15.03.1999, în jud.Covasna și Harghita, unde au avut loc demonstrații, susținute cu materiale de epocă, asigurate din Ungaria.
75. Interpellation no.398B/23-03-1999
Referitor la investiția promovată de Consiliul jud.Alba intitulată "Dezvoltarea cu apă potabilă a localităților aferente sistemului zonal al jud.Alba" și susținerea ei cu încă 30 miliarde lei.
76. Interpellation no.399B/23-03-1999
Referitor la metode variate pentru scutiri de plăți și penalități la buget.
77. Interpellation no.400B/23-03-1999
Referitor la deschiderea unui punct de trecere auto între România și Ucraina în localitatea Pomârla-Racovăț.
78. Interpellation no.401B/23-03-1999
Referitor la demolarea Hotelului Continental deși se afla în litigiu în istanță.
79. Interpellation no.402B/23-03-1999
Referitor la Direcția Jud.pentru Protecția Drepturilor Copiilor care a fost transferată de la Ministerul Educației Naționale și Ministerul Sănătății în subordinea Consiliilor Județene.
80. Interpellation no.403B/23-03-1999
Referitor la Ordinul nr.201 emis de Ministerul Sănătății în 1997.
81. Interpellation no.404B/24-03-1999
Referitor la soluția prevăzută de către Guvern pentru rezolvarea de resurse financiare necesare pentru serviciul public pentru protecția copilului.
82. Interpellation no.405B/07-04-1999
Referitor la societatea PROMEX-Brăila.
83. Interpellation no.406B/07-04-1999
Referitor la soarta navei STROEȘTI-ARGEȘ.
84. Interpellation no.407B/07-04-1999
Referitor la faptele domnului Cahiță Gheorghe.
85. Interpellation no.408B/07-04-1999
Referitor la faptele domnului Cahiță Gheorghe.
86. Interpellation no.409B/07-04-1999
Când va elabora Guvernul un act normativ privind înființarea instanțelor specializate pentru soluționarea conflictelor de muncă și funcționarea instituției Mediatorul Public.
87. Interpellation no.410B/07-04-1999
Referitor la neregulile constatate în activitatea FPP II Moldova.
88. Interpellation no.411B/07-04-1999
Referitor la dl.Dumitru Ladan-procuror financiar la Curtea de Conturi Bacău.
89. Interpellation no.412B/07-04-1999
Referitor la promisiunile din campania electorală privind asigurarea locurilor de muncă pentru votanții din Valea Jiului.
90. Interpellation no.413B/07-04-1999
Referitor la continuarea activității de producere a apei grele la Romag-Dr.Tr.Severin.
91. Interpellation no.414B/07-04-1999
Referitor la "Înființarea distribuție gaze naturale în jud.Teleorman".
92. Interpellation no.415B/07-04-1999
Care sunt demersurile Ministerului Culturii pentru executarea monumentului lui Eminescu și pentru reînălțarea lui în Cernăuți.
93. Interpellation no.416B/07-04-1999
Referitor la descifrarea misterelor privind aplicarea Legii nr.165/1998.
94. Interpellation no.417B/07-04-1999
Referitor la reducerea cu 40 de paturi de spitalizare destinate tuberculozei în secția exterioară a spitalului din Miercurea Ciuc.
95. Interpellation no.418B/07-04-1999
Referitor la agresiunea NATO asupra Iugoslaviei.
96. Interpellation no.419B/07-04-1999
Referitor la acțiunea Poliției mun.Botoșani prin care 2000 de persoane de sex feminin au fost supuse controlului ginecologic.
97. Interpellation no.420B/07-04-1999
Referitor la încercarea de intimidare a presei din Constanța și îngrădirea dreptului la informare și a libertății de exprimare.
98. Interpellation no.421B/08-04-1999
Referitor la relațiile României cu Republica Moldova.
99. Interpellation no.422B/08-04-1999
Referitor la o intervenție energică și hotărâtă pentru a stopa unele abuzuri și a permite începerea imediată a lucrărilor de dotare și amenajare a plajelor.
100. Interpellation no.423B/13-04-1999
Referitor la părerea ministrului Pleșu, privind intervenția armată în SUA.
101. Interpellation no.424B/13-04-1999
Referitor la privatizarea Societății Comerciale PROLACOM SA Botoșani.
102. Interpellation no.425B/20-04-1999
Referitor la impozite și taxe pe care sindicatele sunt obligate să le plătească pentru patrimoniul pe care îl au.
103. Interpellation no.426B/20-04-1999
Referitor la stadiul aplicării Hot.Guv.nr.173 și soluții pentru mutarea celor două secții ale Spitalului Județean.
104. Interpellation no.427B/20-04-1999
Referitor la campania agricolă de primăvară.
105. Interpellation no.428B/20-04-1999
Referitor la demolarea abuzivă a imobilului dlui Receanu d. Viorel din Pitești.
106. Interpellation no.429B/20-04-1999
Referitor la memoriul adresat MEN a 62 cetățeni din Pitești.
107. Interpellation no.430B/20-04-1999
Referitor la amenzi date de agenții de circulație privind inspecția tehnică, deși-inspecție demonstrată cu actele mașinii.
108. Interpellation no.431B/20-04-1999
Referitor la Hot.Guv. privind declararea zonei miniere Comănești,jud.Bacău, ca zonă defavorizată.
109. Interpellation no.432B/20-04-1999
Referitor la colectarea și gestionarea banilor la Fondul Național Cultural.
110. Interpellation no.433B/20-04-1999
Referitor la precizarea intenției avute de inițiatorul Legii nr.36/1999 în redactarea art.34 alin.(2) din această lege.
111. Interpellation no.434B/20-04-1999
Referitor la circulara nr.19-2722 din 24.03.1999.
112. Interpellation no.435B/20-04-1999
Referitor la com.Curcani și a primarului PNȚ.CD Alexandru Ștefan.
113. Interpellation no.436B/20-04-1999
Referitor la unele nereguli ce s-au ivit în acțiunea de privatizare a două institute de cercetare și proiectare din domeniul chimiei și petrochimiei "IPIP și ICERP" Ploiești.
114. Interpellation no.437B/20-04-1999
Referitor la surse de alimentare cu apă în com.Cosminele și Vâlcănești-Ploiești.
115. Interpellation no.438B/20-04-1999
Referitor la aspecte privind funcționarea Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor autorizate și acreditate.
116. Interpellation no.439B/21-04-1999
Dacă România, nefiind membră NATO, va avea asigurată securitatea.
117. Interpellation no.440B/21-04-1999
Referitor la cuantumul estimat al pirderilor noastre ca urmare a conflictului din provincia Kosova.
118. Interpellation no.441B/21-04-1999
Referitor la situația gravă în care se află crescătorii de păsări și porci din România.
119. Interpellation no.442B/21-04-1999
Referitor la ciuperci- produse de monopol în România.
120. Interpellation no.443B/27-04-1999
Referitor la prezentarea Programului de măsuri economice și sociale, în vederea soluționării crizei economice în care se află România.
121. Interpellation no.444B/04-05-1999
Referitor la transferul Palatului Administrativ din Oradea, din administrarea Prefecturii jud.Bihor, în cea a Ministerului Justiției.
122. Interpellation no.445B/04-05-1999
Referitor la creșterea prețului la carburanți.
123. Interpellation no.446B/04-05-1999
Referitor la un grup de specialiști din viticultură care solicită încadrarea în gr.II de muncă.
124. Interpellation no.447B/04-05-1999
Referitor la sprijinul pe care ar trebui să-l acorde statul, producătorilor agricoli prin sistemul cupoanelor agricole și pentru procurarea de utilaje agricole.
125. Interpellation no.448B/04-05-1999
Măsurile luate de MAPPM pentru amenajarea pădurilor propietate privată, persoanelor fizice.
126. Interpellation no.449B/04-05-1999
Referitor la o criză a produselor agro-alimentare.
127. Interpellation no.450B/04-05-1999
Referitor la recentul "bilanț parțial" al programului guvernamental.
128. Interpellation no.451B/04-05-1999
Dacă există o strategie de elaborare a unor programe privind regularizarea cursurilor de apă în jud.Suceava.
129. Interpellation no.452B/04-05-1999
Referitor la situația copiilor intituționalizați în Centrele de plasament.
130. Interpellation no.453B/04-05-1999
Referitor la restructurarea BANCOREX.
131. Interpellation no.454B/04-05-1999
Referitor la modul de privatizare a SC "Pamora" SA Oradea.
132. Interpellation no.455B/04-05-1999
Referitor la Ord.de urgență a Guv.nr.24/1998,privind regimul zonelor defavorizate.
133. Interpellation no.456B/04-05-1999
Referitor la Sfânta Mânăstire Hodoș-Bodrog care este în mare pericol.
134. Interpellation no.457B/18-05-1999
Referitor la Hot.de Guv.din 18 martie 1999, privind eliberarea din funcție a prefectului jud.Bistrița-Năsăud, care nu este pusă în aplicare.
135. Interpellation no.458B/18-05-1999
Referitor la situația juridică a clădirii Palatului Administrativ din Oradea.
136. Interpellation no.459B/18-05-1999
Referitor la situația fertilizării culturilor de primăvară, preconizată a se realiza, în condițiile anului 1999.
137. Interpellation no.460B/18-05-1999
Referitor la fundația FORTUNA din București și dacă a obținut această fundație avantaje în activitatea de adopții.
138. Interpellation no.461B/18-05-1999
Referitor la nereguli foarte grave ale ing.Cahniță Ghe., la Ocolul Silvic Oravița.
139. Interpellation no.462B/18-05-1999
Referitor la cazul dlui Cahniță Ghe., fost director general a Regiei Naționale a Pădurilor.
140. Interpellation no.463B/18-05-1999
Referitor la implicarea autorității publice centrale care răspunde de silvicultură în organizarea controlului privind aplicarea regululor silvice și de pază pe terenurile cu vegetație forestieră.
141. Interpellation no.464B/18-05-1999
Referitor la pedepsele care se aplică în cazul tăierilor ilegale de arbori din pădurile care fac parte integrantă din fondul forestier național.
142. Interpellation no.465B/18-05-1999
Referitor la măsurile luate pentru mai buna gospodărire a resurselor de energie primară și scăderea prețului de cost al energiei electrice.
143. Interpellation no.466B/18-05-1999
Referitor la Centrul de hemodializă din Târgu-Mureș.
144. Interpellation no.467B/18-05-1999
Referitor la efectele restituirii propietății forestiere.
145. Interpellation no.468B/18-05-1999
Referitor la data de 11 mai, orele 23 (orele 10 seara în Italia),pe canalul RAI DUE, s-au prezentat imagini comentate din România, "capitală europeană".
146. Interpellation no.469B/18-05-1999
Referitor la OG nr.62/1998.
147. Interpellation no.470B/18-05-1999
Referitor la organizarea concursurilor pentru ocuparea catedrelor vacante.
148. Interpellation no.471B/18-05-1999
Referitor la nerespectarea aplicării legii de către Inspectoratul de Poliție Județean Brașov.
149. Interpellation no.472B/18-05-1999
Referitor la construcția noului Spital din Fălticeni.
150. Interpellation no.473B/19-05-1999
Referitor la salariații disponibilizați de la SC "Metalurgica" SA Aiud.
151. Interpellation no.474B/19-05-1999
Referitor la abuzuri săvârșite de către instanțele judecătorești privind fondul funciar.
152. Interpellation no.475B/01-06-1999
Referitor la restituirea unor bunuri imobile ce au aparținut comunităților cetățenilor aparținând comunităților naționale din România.
153. Interpellation no.476B/01-06-1999
Referitor la trecerea unor drumuri județene în categoria drumurilor naționale.
154. Interpellation no.477B/01-06-1999
Referitor la amenajările piscicole apartinând SC "PISCICOLA" SA Călărași.
155. Interpellation no.478B/01-06-1999
Solicită lista actualizată a AGA, CA și Comisiilor de cenzori.
156. Interpellation no.479B/01-06-1999
Referitor la situația dezastruoasă creată în jud.Cluj, ca urmare a unui management defectuos al unităților economice din portofoliu FPS.
157. Interpellation no.480B/01-06-1999
Referitor la încălcarea Constituției de către actuala putere.
158. Interpellation no.481B/01-06-1999
Referitor la grija administrațiilor publice în amenajarea de spații verzi.
159. Interpellation no.482B/01-06-1999
Referitor la asigurarea localităților împotriva inundațiilor.
160. Interpellation no.483B/01-06-1999
Referitor la situația financiară precară a Spitalului Clinic de Recuperare Medicală Băile Felix.
161. Interpellation no.484B/01-06-1999
Referitor la art.42 din ordonanța de urgență nr.63 din 30.12.1998, privind energia electrică și termică.
162. Interpellation no.485B/01-06-1999
Referitor la art.42 al OUG 63 din 30.12.1998.
163. Interpellation no.486B/01-06-1999
Referitor la prevederile art.42 din OUG 63 din 30.12.1998.
164. Interpellation no.487B/01-06-1999
Referitor la respingerea propunerii Inspectoratului Școlar Județean Botoșani privind fuzionarea Liceului Teoretic Mihai Eminescu cu Grupul Școlar Sanitar Botoșani.
165. Interpellation no.488B/01-06-1999
Referitor la situația dramatică a copiilor din cămine în jud.Botoșani.
166. Interpellation no.489B/01-06-1999
Referitor la dispariția întregului patrimoniu al cooperativei din comuna Moisei, Maramureș.
167. Interpellation no.490B/01-06-1999
Referitor la Fundația "FORTUNA", din jud.Neamț.
168. Interpellation no.491B/01-06-1999
Referitor la situația persoanelor handicapate.
169. Interpellation no.492B/01-06-1999
Referitor la neasigurarea surselor de finanțare, situație existentă și în jud.Prahova.
170. Interpellation no.493B/01-06-1999
Referitor la consecințele austerității bugetare în localitatea Baia, jud.Suceava.
171. Interpellation no.494B/02-06-1999
Referitor la programul de restructurare al Regiei Autonome pentru Activități Nucleare.
172. Interpellation no.495B/01-06-1999
Referitor la iminenta distrugere a flotei.
173. Interpellation no.496B/01-06-1999
Referitor la nepăsarea, dezinteresul și inconștiența domnului Radu Sârbu privind soarta combinatului Petromidia.
174. Interpellation no.497B/01-06-1999
Referitor la situația de la SC PETROMIDIA SA.
175. Interpellation no.498B/01-06-1999
Referitor la salarizările speciale pentru Agenția unde șeful este chiar Ovidiu Grecea.
176. Interpellation no.499B/02-06-1999
Referitor la salarizarea AVAB și situația dramatică a veteranilor, invalizilor și văduvelor de război.
177. Interpellation no.500B/02-06-1999
Referitor la salarizarea AVAB și restul salariaților și pensionarilor.
178. Interpellation no.501B/02-06-1999
Referitor la salarizarea AVAB și dificultățile prin care trece țara.
179. Interpellation no.502B/14-06-1999
Referitor la nepublicarea în Monitorul Oficial a Hot.de Guvern privind demiterea dlui Grigore Dorin Popescu din funcția de prefect al jud.Bistrița-Năsăud.
180. Interpellation no.503B/14-06-1999
Referitor la Hot.Guv.nr.431 din 1 iunie 1999.
181. Interpellation no.504B/14-06-1999
Referitor la taxa pentru Fondul Special al Drumurilor Publice.
182. Interpellation no.505B/14-06-1999
Referitor la folosirea de către filialele județene, a atelierelor de debitat bușteni folosesc pânze tăietoare cu ceapraz de 5-10mm.
183. Interpellation no.506B/14-06-1999
Referitor la modul de aplicare a unor prevederi din Legea nr.26-1997, Codul Silvic.
184. Interpellation no.507B/14-06-1999
Referitor la scrisoarea unor intelectuali români din Transilvania și Banat prin care aceștia ar urma să ceară autonomia acestor provincii.
185. Interpellation no.508B/14-06-1999
Referitor la starea conflictuală dintre primarul și viceprimarul comunei Dor Mărunt, jud.Călărași.
186. Interpellation no.509B/14-06-1999
Referitor la acordarea a 300 miliarde lei pentru sprijinirea sectorului de întreprinderi mici și mijlocii, bani ce nu au ajuns fiind blocați, se pare, la Ministerul Finanțelor.
187. Interpellation no.510B/14-06-1999
Referitor la nevoia de cantități importante de sămânță pentru anul agricol 1999-2000.
188. Interpellation no.511B/14-06-1999
Referitor la lista componenței Consiliilor de Administrație ale societăților călărășene cu capital majoritar de stat.
189. Interpellation no.512B/14-06-1999
Referitor la aplicarea sau nu a hotărârilor judecătorești rămase definitive a celor 6 inspectori de la Inspectoratul școlar al jud.Suceava, cărora li s-au desfăcut contractul de muncă ilegal.
190. Interpellation no.513B/14-06-1999
Referitor la Ord.de urgență 28-1999, prin care este necesară schimbarea vechilor case de marcat cu altele noi.
191. Interpellation no.514B/29-06-1999
Referitor la Hot.Guv.nr431 din 1 iunie 1999.
192. Interpellation no.515B/29-06-1999
Referitor la practicarea profesiei de farmacist de către o persoană care nu are această calitate.
193. Interpellation no.516B/29-06-1999
Referitor la societatea comercială "Părplast" Sighetul-Marmației jud.Maramureș.
194. Interpellation no.517B/29-06-1999
Referitor la scriitorul bucovinean Mihai Prepeliță care solicită o locuință.
195. Interpellation no.518B/29-06-1999
Referitor la Asociația Veteranilor de Război - Filiala Bihor.
196. Interpellation no.519B/29-06-1999
Referitor la neregulile constatate la FPP II Moldova din Bacău
197. Interpellation no.520B/29-06-1999
Referitor la solicitarea de a interveni cu fermitate pentru adoptarea în Guvern a Normelor metodologice și pentru aplicarea imediată, în litera și spiritul Legii 20-1999 privind regimul zonelor defavorizate.
198. Interpellation no.521B/29-06-1999
Referitor la "Sectele pot reprezenta un posibil atentat la siguranța națională a României" articol publicat în Agenda Zilei din 22 iunie 1999.
199. Interpellation no.522B/29-06-1999
Referitor la pensionarii proveniți din toate domeniile de activatate care sunt nemulțumiți de nivelul scăzut al pensiilor.
200. Interpellation no.523B/29-06-1999
Referitor la chiriile mari care bat în cuie ușile farmaciilor călărășene.
201. Interpellation no.524B/29-06-1999
Referitor la declarația domnului Emanoil Bosch.
202. Interpellation no.525B/29-06-1999
Referitor la redeschiderea anchetei în cazul decesului elevului Molie Cristian Florin.
203. Interpellation no.526B/29-06-1999
Referitor la recuperarea banilor de către societatea SC Belacom SRL, pentru calamități.
204. Interpellation no.527B/29-06-1999
Referitor la Institutul de Cercetări și Amenajări Silvice cu sediul în București, care este în proces cu numita Pavel Ana.
205. Interpellation no.528B/29-06-1999
Referitor la situația dezastruoasă în care se găsesc casele de copii preluate de la Departamentul pentru Protecția Copilului și Consiliile Județene în mai multe județe ale țării.
206. Interpellation no.531B/07-09-1999
Referitor la nereguli care se petrec în instanțele judecătorești din jud.Suceava.
207. Interpellation no.532B/07-09-1999
Referitor la Legea 99/1999, care conține ambiguități de natură a împiedica justa sa aplicare.
208. Interpellation no.533B/07-09-1999
Referitor la situația din învățământ.
209. Interpellation no.534B/08-09-1999
Referitor la situația dezastruoasă care se înregitrează la societatea PROLACOM Botoșani, ca urmare a privatizării acesteia.
210. Interpellation no.535B/08-09-1999
Referitor la situația jalnică în care se află casele de copii din jud.Botoșani.
211. Interpellation no.536B/15-09-1999
Referitor la consolidarea versantului de pe malul stâng al barajului Brădișor, jud.Vâlcea.
212. Interpellation no.537B/21-09-1999
Referitor la disponibilitățile de la SC Helios SA, Aleșd, jud.Bihor.
213. Interpellation no.538B/21-10-1999
Dorește să cunoască dacă a fost sau nu spion noul consul general al Ungariei la Cluj-Napoca, domnul Alfoldi Laszlo.
214. Interpellation no.539B/21-09-1999
Referitor la Ord.de Urgență a Guvernului nr.85/1997.
215. Interpellation no.540B/21-09-1999
Referitor la scrisoarea domnului Kreiter Emil din Petroșani, privind "Legea protecției mediului".
216. Interpellation no.541B/21-09-1999
Referitor la stadiul lucrărilor agricole de toamnă.
217. Interpellation no.542B/21-09-1999
Referitor la Societatea Națională "Cai de rasă SA".
218. Interpellation no.543B/21-09-1999
Referitor la scrisoarea domnului Terente Vasile din Bacău.
219. Interpellation no.544B/21-09-1999
Referitor la apariția în revista România Mare a unor insulte și calomnii la adresa deputatului Vasile Mândroviceanu.
220. Interpellation no.545B/21-09-1999
Referitor la starea precară în care se află sectorul forestier.
221. Interpellation no.546B/21-09-1999
Referitor la abuzurile de anchetare ale unui procuror din Piatra Neamț, asupra unor ziariști.
222. Interpellation no.547B/21-09-1999
Referitor la fostele I.A.S.-uri din jud.Călărași.
223. Interpellation no.548B/21-09-1999
Referitor la lipsa de manuale în jud.Botoșani.
224. Interpellation no.549B/21-09-1999
Referitor la starea deplorabilă a drumului de la șoseaua Botoșani-Dorohoi la Memorialul Mihai Eminescu din Ipotești și Lacul cu nuferi.
225. Interpellation no.550B/21-09-1999
Referitor la oprirea în mun.Iași, a agentului termic, pe data de 20 sept.1999.
226. Interpellation no.551B/21-09-1999
Referitor la traficul maritim în porturile Constanța, Mangalia și Midia.
227. Interpellation no.552B/21-09-1999
Referitor la situația Centrelor de plasament.
228. Interpellation no.553B/21-09-1999
Referitor la SC HELIOS SA, Aleșd.
229. Interpellation no.554B/21-09-1999
Referitor la pretențiile UDMR, de a înființa și a organiza institute de învățământ superior numai cu limba de predare maghiară.
230. Interpellation no.555B/21-09-1999
Referitor la Bankcoop, Filiala Rădăuți, care nu mai face plăți.
231. Interpellation no.556B/21-09-1999
Referitor la conducerea activității economice și sociale din România predominant prin Ordonanțe ale Guvernului, cu ocolirea sau chiar ignorarea Parlamentului.
232. Interpellation no.557B/21-09-1999
Referitor la starea de criză din agricultură.
233. Interpellation no.558B/21-09-1999
Referitor la privatizarea fostelor IAS-uri.
234. Interpellation no.559B/22-09-1999
Referitor la situația Sălii Polivalente din Craiova.
235. Interpellation no.560B/22-09-1999
Referitor la condițiile în care lucrează CNVM, total improprii unei instituții de această avengură.
236. Interpellation no.561B/22-09-1999
Referitor la "siguranța în exploatare a barajelor".Ex. barajul de pe Râul Mare-Retezat.
237. Interpellation no.562B/23-09-1999
Referitor la situația economico-socială a jud.Botoșani.
238. Interpellation no.563B/05-10-1999
Referitor la cele 10 soții de marinari români, a căror frunte tristă și disperată vrem să o aducem la cunoștință.
239. Interpellation no.564B/05-10-1999
Referitor la diferențele de preț la energia termică, care nu poate fi suportată de bugetele locale.
240. Interpellation no.565B/05-10-1999
Referitor la comercializarea sucurilor la dozator care se bazează pe folosirea sifonului și a concentratelor artificiale.
241. Interpellation no.566B/05-10-1999
Care este preocuparea ministerului pentru armonizarea legislației române cu documentele specifice elaborate la Convenția de la Rio de Janeiro privind reducerea emisiilor de gaze.
242. Interpellation no.567B/05-10-1999
Referitor la închiderea a SC ALOR Oradea și a altor 12 societăți comerciale bihorene.
243. Interpellation no.568B/05-10-1999
Referitor la "probleme importante ale activității interne a Guvernului".
244. Interpellation no.569B/05-10-1999
Referitor la componența listei cu reprezentanții statului în Adunările Generale ale acționarilor, în jud.Călărași.
245. Interpellation no.570B/05-10-1999
Referitor la politazarea, lipsa de corectitudine și eludarea legii în ce privește organizarea și desfășurarea concursuriloe pentru ocuparea posturilor de conducere din instituțiile subordonate MEN.
246. Interpellation no.571B/05-10-1999
Referitor la situația din cadrul Societății Naționale "Tutunul Românesc" și Contractul ROM-AG.
247. Interpellation no.572B/05-10-1999
Referitor la lista frecvențelor de radio disponibile. Documentele semnate între ANCI și Ministerul Comunicațiilor din Iugoslavia, care să ateste existența coordonării.
248. Interpellation no.573B/05-10-1999
Referitor la măsuri ce se vor lua de către Guvern pentru a se intra în legalitate și ce măsuri se vor lua împotriva celor ce se fac vinovați de încălcarea Legii 48/1992.
249. Interpellation no.574B/05-10-1999
Referitor la activitatea prefectului de Vaslui, Dumitru Bălțatu.
250. Interpellation no.575B/05-10-1999
Referitor la necesitatea importului din Suedia de stâlpi electrici din lemn de rășinoase ignifugați.
251. Interpellation no.576B/05-10-1999
Referitor la înființarea cât mai curând posibil a oficiului prefectural Fălticeni.
252. Interpellation no.577B/05-10-1999
Referitor la SC RAFO Onești.
253. Interpellation no.578B/05-10-1999
Referitor la sesizări ale Asiciației "Robert Cole" din orașul Comănești și a Organizației "Binecuvântați Copiii" din Onești.
254. Interpellation no.579B/05-10-1999
Referitor la încălcări ale jegii comise de primarul și secretarul comunei Berzunți, jud.Bacău.
255. Interpellation no.580B/05-10-1999
Referitor la dotarea Centrului de Cardiologie din Iași cu aparatul radiografie mobil necesar.
256. Interpellation no.581B/05-10-1999
Referitor la lipsirea apei pentru locuitorii Iașului.
257. Interpellation no.582B/05-10-1999
Referitor la situația disperată a celor 10 marinari români în rada portului Mukalla din Yemen.
258. Interpellation no.583B/05-10-1999
Referitor la scandalul iscat de reamplasarea statuiia 13 generali unguri.
259. Interpellation no.584B/06-10-1999
Referitor la Legea 80/1995 privind statutul cadrelor militare.
260. Interpellation no.585B/05-10-1999
Referitor la cei disponibilizați de la BANCOREX.
261. Interpellation no.586B/19-10-1999
Referitor la cei 2000 de salariați disponibilizați de BANCOREX.
262. Interpellation no.587B/19-10-1999
Referitor la cazul domnului Stan V. Petru din Dorohoi, jud.Botoșani.
263. Interpellation no.588B/19-10-1999
Referitor la acțiunile întreprinse de MLPAT pentru reducerea riscului seismic al clădirilor de locuit încadrate în clasa I de risc seismic.
264. Interpellation no.589B/19-10-1999
Referitor la oprirea apei calde în municipiul Pitești de SC Termoelectrica Pitești.
265. Interpellation no.590B/19-09-1999
Referitor la oprirea apei calde în minicipiul Pitești de către SC Termoelectrica Pitești.
266. Interpellation no.591B/19-10-1999
Referitor la stadiul reformei administrativ-teritoriale în jud.Suceava.
267. Interpellation no.592B/19-10-1999
Referitor la cele petrecute pe 12 octombrie a.c. în localitatea mureșeană Miercurea Nirajului.
268. Interpellation no.593B/19-10-1999
Referitor la cele întâmplate în 12 octombrie a.c. în localitatea mureșană Miercurea Nirajului.
269. Interpellation no.594B/19-10-1999
Prezentarea principalilor indicatori economici ai Regiei Naționale a Pădurilor pe anii 1995, 1996, 1997, 1998 și preliminat pe 1999.
270. Interpellation no.595B/19-10-1999
Referitor la privatizarea turismului.
271. Interpellation no.596B/19-10-1999
Referitor la unele probleme de ordin social ale pensionarilor militari și MApN.
272. Interpellation no.597B/19-10-1999
Referitor la efectuarea lucrărilor agricole aferente terenurilor destinate locatarilor, în jud.Călărași.
273. Interpellation no.598B/19-10-1999
Referitor la situația economică a jud.Suceava.
274. Interpellation no.599B/19-09-1999
Referitor la privatizarea SC Rulmenți SA Bârlad.
275. Interpellation no.600B/20-10-1999
Referitor la societatea româno-australiană Aurul SA, din Baia Mare.
276. Interpellation no.601B/20-10-1999
Referitor la efectuarea plăților compensatorii și ajutoare de șomaj de către Agenția Județeană de Ocuparea și Formare Profesională - Botoșani.
277. Interpellation no.602B/20-10-1999
Referitor la distribuirea cupoanelor agricole.
278. Interpellation no.603B/20-10-1999
Referitor la soarta artiștilor, actorilor din diverse domenii culturale.
279. Interpellation no.604B/20-10-1999
Referitor la politica Guvernului în domeniul conținutului învățământului privind cultivarea dragostei față de țară, față de trecutul istoric și de tradițiile poporului român.
280. Interpellation no.605B/02-11-1999
Referitor la unitatea de exploatare a sulfului din comuna Șaru Dornei, jud.Suceava care continuă să polueze atmosfera.
281. Interpellation no.606B/02-11-1999
Referitor la care este stadiul cercetării și aplicării de tehnologii pentru reciclarea deșeurilor și dacă MIC lucrează împreună cu MAPPM și ANTDI.
282. Interpellation no.607B/02-11-1999
Referitor la lipsa apei calde în municipiul Giurgiu.
283. Interpellation no.608B/02-11-1999
Referitor la alimentarea cu apă a localităților.
284. Interpellation no.609B/02-11-1999
Referitor la Combinatul minier de îmbogățire a minereurilor de fier de la Krivoi-Rog.
285. Interpellation no.610B/02-11-1999
Referitor la aplicarea Ord.10/1997 de către Inspectoratul Școlar al Județului Suceava.
286. Interpellation no.611B/02-11-1999
Referitor la cei 40 disponibilizați de la Școala Profesională din Suceava.
287. Interpellation no.612B/02-11-1999
Referitor la declarațiile ministrului Justiției de a fi la curent cu anchetele desfășurate asupra unor magistrați.
288. Interpellation no.613B/02-11-1999
Referitor la cheltuirea fondurilor bugetare în valoare de 2 miliarde lei alocate cu destinație specială prin Legea Bugetului de Stat pe 1999 pentru amenajarea pădurilor propietate privată, persoane fizice.
289. Interpellation no.614B/02-11-1999
Referitor la autoritățile administrației publice locale ale loc. Vlad Țepeș, Lehliu-Sat, Belciugatele, Lupșanu și Ulmu din jud.Călărași,au decis includerea în patrimoniul public sau privat al unităților adm.teritoriale și a terenurilor aflate sub luciu de apă.
290. Interpellation no.615B/02-11-1999
Referitor la tablele indicatoare bilingve de la intrările și ieșirile în și din municipiul Târgu-Mureș care sunt vopsite și schimbate frecvent.
291. Interpellation no.616B/02-11-1999
Referitor la situația dezastruoasă din agricultura României.
292. Interpellation no.617B/02-11-1999
Referitor la obiectivele istorice cu importanță deosebită ce au scăpat de buldozerele regimului comunist.
293. Interpellation no.618B/02-11-1999
Referitor la promovarea unui program de realizare a unor lucrări de alimentare cu apă a localităților din jud.Botoșani.
294. Interpellation no.619B/03-11-1999
Referitor la reorganizarea structurii aparatului propriu al Prefecturii jud.Teleorman.
295. Interpellation no.620B/03-11-1999
Referitor la SC ARVA SA, din jud.Dolj.
296. Interpellation no.621B/03-11-1999
Referitor la schimbarea managerului Băncii Agricole prin Ordonanță de urgență.
297. Interpellation no.622B/03-11-1999
Referitor la modul de calculare a gigacaloriei și modul cum se va rezolva cu 1 ianuarie această problemă pentru populație.
298. Interpellation no.623B/03-11-1999
Referitor la modul cum sunt aplicate măsurile de subvenționare a campaniei agricole de toamnă prin intermediul cuponelor pentru cumpărarea motorinei.
299. Interpellation no.624B/16-11-1999
Referitor la SC "TERMEX" SA din orașul Balș, jud.Olt.
300. Interpellation no.625B/15-11-1999
Referitor la primarul mun.Bacău, dl.Dumitru Sechelariu, privind definitivarea studiilor liceale.
301. Interpellation no.626B/15-11-1999
Referitor la HOT.GUV. nr.818/1999 privind utilizarea Fondului de contrapartidă.
302. Interpellation no.627B/15-11-1999
Referitor la finanțarea programelor de restructurare și reformă în agricultură și industria alimentară.
303. Interpellation no.628B/15-11-1999
Referitor la conducerea PISCICOLA SA Călărași, care a acordat întâietate asocierii în partipațiune, vizând activele fermei IEZER; firmei bucureștene "REEN IMPEX" SRL.
304. Interpellation no.629B/16-11-1999
Referitor la societățiele comerciale, foste cu capital majoritar de stat, al căror program de postprivatizare nu a fost îndeplinit "ad literam" de noii propietari.
305. Interpellation no.630B/15-11-1999
Referitor la cauza d.lui Olaru Sorin Marian în proces cu Safta Chicoș Filofteia.
306. Interpellation no.631B/15-11-1999
Referitor la memoriul d.lui Teodor Ignat din Blaj, cerând sprijin pentru recuperarea prejudiciului provocat de către un fucționar vamal al Ungariei.
307. Interpellation no.632B/15-11-1999
Referitor la statulul specialistilor ce au predat în liceele de specialitate până în 1989.
308. Interpellation no.633B/30-11-1999
Referitor la aflarea identității persoanelor care au abandonat autoturismul AUDI și care avea acte false.
309. Interpellation no.634B/30-11-1999
Referitor la îmbunătățirea activității și promovării credibilității Companiei TAROM.
310. Interpellation no.635B/30-11-1999
Referitor la disponibilizările de la Școala Profesională Suceava.
311. Interpellation no.636B/30-11-1999
Referitor la Claudiu Pavelescu care a devenit proprietarul fermei cunoscută sub numele de "Casa ciobanilor" și cuprinzând 20ha teren arabil.
312. Interpellation no.637B/30-11-1999
Referitor la "dezastrul financiar" în care se află "Insula Mare a Brăilei" SA.
313. Interpellation no.638B/30-11-1999
Referitor la vinderea prin licitație a Editurii Minerva.
314. Interpellation no.639B/30-11-1999
Referitor la memoriul d.lui Ungureanu Văduva Petre din com.Vlădești, jud.Argeș.
315. Interpellation no.640B/30-11-1999
Referitor la jaful sistematic din pădurile României.
316. Interpellation no.641B/30-11-1999
Referitor la jaful din pădurile României.
317. Interpellation no.642B/30-11-1999
Referitor la necesitatea atragerii investitorilor străini în România.
318. Interpellation no.643B/30-11-1999
Referitor la unele nereguli ce se petrec în instanțele judecătorești din jud.Suceava.
319. Interpellation no.644B/30-11-1999
Referitor la gunoiul menajer, peste 2000 tone necesar a fi transportate în fiecare zi.
320. Interpellation no.645B/08-12-1999
Referitor la sarea de la cunoscuta salină Cacica, jud.Suceava.
321. Interpellation no.646B/14-12-1999
Referitor la SC SERIN SA Onești.
322. Interpellation no.647B/14-12-1999
Referitor la un caz de corupție petrecut la Bacău de unii comisari ai Gărzii Financiare.
323. Interpellation no.648B/14-12-1999
Referitor la mutarea ambasadei României de la Bonn.
324. Interpellation no.649B/14-12-1999
Referitor la ancheta privind legalitatea licitației 008 organizată pentru selectarea unor manuale alternative.
325. Interpellation no.650B/14-12-1999
Referitor la stadiul negocierilor pentru parafarea, semnarea și ratificarea Tratatului politic dintre România și Republica Moldova.
326. Interpellation no.651B/14-12-1999
Referitor la unitatea de exploatare de la Vatra Dornei care continuă să polueze atmosfera cu hidrogen sulfurat și dioxid de sulf.
327. Interpellation no.652B/14-12-1999
Referitor la situații ce se petrec în învățământul sucevean.
328. Interpellation no.653B/14-12-1999
Referitor la pretențiile financiare ale Suediei față de România.
329. Interpellation no.654B/14-12-1999
Referitor la modificările repetate a Ordonanței de urgemță a Guvernului nr.82/1997 privind regimul accizelor și altor impozite indirecte.
330. Interpellation no.655B/14-12-1999
Referitor la prelucrarea și valorificarea ciupercilor comestibile.
331. Question no.656A/03-02-1999
Referitor la cazul primarului comunei Curcani, jud.Călărași.
332. Interpellation no.656B/14-12-1999
Referitor la problemele ridicate de unitățile energetice din județul Gorj.
333. Question no.657A/03-02-1999
Referitor la soc. călărășeană cu capital de stat INDCOM SA, care a fost oprită de la tranzacționare pe piața extrabursieră RASDAQ.
334. Interpellation no.657B/14-12-1999
Referitor la o nouă "afacere" de anvergură, "patronată" de conducerea IPJ Călărași, în frunte cu inspectorul șef Gabi Șișman.
335. Question no.658A/03-02-1999
Referitor la cetățenii com.Dragalina, jud.Călărași, greu încercați de inundații.
336. Interpellation no.658B/14-12-1999
Referitor la firma ROMPAC INTERNAȚIONAL din jud.Călărași.
337. Question no.659A/03-02-1999
Referitor la situația Centrului Medical de Diagnostic și Tratament al SC "ARSMED" SA-Oradea.
338. Interpellation no.659B/14-12-1999
Referitor la proiectul nomenclatorului de specializări, valabil pe anul școlar 1992-2000, este bilingv în română și maghiară.
339. Question no.660A/03-02-1999
Referitor la Ord.de urgență nr.54-1998, art.1, alin.2.
340. Interpellation no.660B/14-12-1999
Referitor la marcarea arborilor pentru tăiere de către împuterniciții Ocoalelor Silvice "ȘUICI" și respectiv "MUȘETEȘTI", jud.Argeș.
341. Question no.661A/03-02-1999
Referitor la concluziile care au rezultat din evaluarea celor 29 de capitole din acquis-communautaire efectuată de Uniunea Europeană pentru România.
342. Interpellation no.661B/14-12-1999
Referitor la neaplicarea în mai multe județe a Legii 154 privind salarizarea în sectorul bugetar.
343. Interpellation no.662B/14-12-1999
Referitor la situația în acest moment la SC Insula Mare a Brăilei SA.
344. Question no.663A/03-02-1999
Referitor la cunoașterea adevăraților propietari ai sutelor de vile ridicate la Bușteni și Mâneciu - Valea Prahovei.
345. Interpellation no.663B/14-12-1999
Referitor la poziția dumneavoastră vis-a-vis de fondurile speciale.
346. Question no.664A/03-02-1999
Referitor la conferința de presă a președintelui filialei jud.Covasna a PRM, Gică Agrigoroaie, cu privire la o organizație paramilitară.
347. Interpellation no.664B/15-12-1999
Referitor la criza grâului și deci și a pâinii.
348. Question no.665A/03-02-1999
Referitor la angajări din alte județe la unitatea de jandarmi din Sfântul Gheorghe.
349. Interpellation no.665B/15-12-1999
Referitor la situația grea a handicapaților.
350. Question no.666A/03-02-1999
Referitor la situația patrimoniului aflat în administrarea fundațiilor de tineret.
351. Interpellation no.666B/15-12-1999
Referitor la programul TAROM-ului în ziua de joi.
352. Question no.667A/03-02-1999
Referitor la oportunitatea și necesitatea aplicării Hot.de Guvern nr.15-1998, privind exceptarea temporară de la plata taxelor vamale a unor produse din import.
353. Interpellation no.667B/15-12-1999
Referitor la noul sistem de instrucție a militarilor în termen în jud.Botoșani.
354. Question no.668A/10-02-1999
Referitor la pierderea unei sume de bani și a unui card VISA, și felul de rezolvare și implicare a Poliției.
355. Interpellation no.668B/15-12-1999
Referitor la prevederile art.8 alin.3 din Legea finanțelor publice locale.
356. Question no.669A/10-02-1999
Referitor la scutirea cu 50% la impozite pe locuințe ale pensionarilor din jud.Suceava.
357. Interpellation no.669B/15-12-1999
Referitor la problemele financiare grele la Spitalul Județean Alba.
358. Question no.670A/10-02-1999
Referitor la cunoașterea în scop de informare a numelui și prenumelui, pregătirea, profesia șietnia membrilor părții române din Comisia Interguvernamentale pentru aplicarea Tratatului de bază dintre România și Ucraina.
359. Interpellation no.670B/15-12-1999
Referitor la privatizarea societății PROLACOM SA Botoșani.
360. Question no.671A/10-02-1999
Referitor la protestul cetățenilor din orașul Topoloveni privind starea jalnică a drumului național 7.
361. Question no.672A/10-02-1999
Referitor la introducerea de gaze naturale în Căldăraru, jud.Argeș.
362. Question no.673A/10-02-1999
Referitor la cele 19 lucrări tehnice de investiții din jud.Argeș.
363. Question no.674A/10-02-1999
Referitor la un material de analiză privind revizuirea ord.de urgență nr.50/98.
364. Question no.675A/10-02-1999
Referitor la starea precară a alimentării cu apă potabilă a com.Stolnici,Argeș.
365. Question no.676A/10-02-1999
Referitor la apa sărată de la sonde ce poluează serios apa potabilă din com.Săpata, jud.Argeș.
366. Question no.677A/10-02-1999
Referitor la cazurile unor infractori aflați în libertate, traficantul de stupefiante Mihai Gheorghe și alții.
367. Question no.678A/10-02-1999
Referitor la refuzul constant al SC PRODCOMTEX SA Pitești de a preda Consiliului Local Pitești terenurile pe care sunt amplasate piețele,târgurilor, împreună cu construcțiile aferente, care aparțin domeniului public.
368. Question no.679A/17-02-1999
Referitor la "trimisa" Prefecturii, soție a directorului PNȚCD-ist, ce descinde în ziua de 5 feb.1999, pe o baltă de pe raza com.Vlad Țepeș, jud.Călărași, unde pescuiește 300kg.pește.
369. Question no.680A/17-02-1999
Referitor la soția directorului Piscicola SC Călărași, care descinde pe balta "Barza" și pescuiește 300kg.pește.
370. Question no.681A/24-02-1999
Referitor la demiterea din funcție în urma unui control guvernamental a directorului Serviciului Regiei de Protocol Sinaia, jud.Prahova, Gheorghe Mușat.
371. Question no.682A/24-02-1999
Referitor la societățile comerciale autorizate să producă/comercializeze în sistem angro alcool, băuturi alcoolice, produse de tutun și cafea, la nivelul jud.Prahova.
372. Question no.683A/24-02-1999
Referitor la ce a informat mass-media, precum că Curtea de Conturi-Direcția de Control Financiar Prahova, au descoperit pagube de 10676 milioane lei, recuperate fiind doar 3015 mil.lei.
373. Question no.684A/24-02-1999
Referitor la secretarul general al instituției jud.Călărași, doctorul veteriner Marcel Zamfir care nu-și cunoaște atributiile, ori se consideră "deasupra a tot și a toate".
374. Question no.685A/24-02-1999
Referitor la memoriul domnului Nicolae Păvăloiu, din Călărași, bd.Gării nr.1, privind dreptul la speranță.
375. Question no.686A/24-02-1999
Referitor la câteva situații de interpretare a prevederilor unor acte normative,aferente activității instituției Dumneavoastră. "INDCOM SA"
376. Question no.687A/24-02-1999
Referitor la societatea cu capital de stat, INDCOM SA, Călărași.
377. Question no.688A/03-03-1999
Referitor la tip[rirea ;i scoaterea pe pia'[ a timbrelor fiscale de valori mai mici și despăgubirea persoanelor care au depus la CEC sume ptr.cumpărarea autoturismelor "DACIA".
378. Question no.689A/03-03-1999
Referitor la programul anual pentru 1999,prevăzut a se realiza de ministerele economice și de finanțe, împreună cu Exim Bank.
379. Question no.690A/03-03-1999
Referitor la primarul PNȚCD de la Ileana care a devenit peste noapte "stăpânul" unui bun.
380. Question no.691A/04-03-1999
Referitor la derularea vânzării prin negociere a pachetului de acțiuni gestionat de FPS la SC TRANSDANUBIUS SA Oltenița,jud.Călărași.
381. Question no.692A/03-03-1999
Referitor la modul cum înțelege a-și exercita atribuțiile, prefectul jud.Călărași, veterinarul Ulpiu Traian Gămulea.
382. Question no.694A/10-03-1999
Referitor la măsurile luate pentru sancționarea practicilor SIVM BROKER SA CLUJ ,referitoare la "Cazul Ulpia".
383. Question no.695A/10-03-1999
Referitor la posibilitatea ca unitățile administrativ-teritoriale să devină propietate ale fostelor islaazuri comunale.
384. Question no.697A/10-03-1999
Referitor la furturile de impulsuri telefonice.
385. Question no.698A/10-03-1999
Referitor la com.Talpa din jud.Teleorman unde au fost poluate peste 100HA cu petrol.
386. Question no.699A/10-03-1999
Când se va acorda prima de 200lei/kg la grâu din recolta anului 1998, de către Direcțiile Agricole Județene.
387. Question no.700A/10-03-1999
Dacă se are în vedere proiectarea și sprijinirea unor lucrări la Sistemul hidrotehnic Siretul superior între com.Rogojești și com.Grămești pe râul Siret.
388. Question no.701A/10-03-1999
Referitor la râul Cricovul Dulce care provoacă inundații pe raza com.Șirna.
389. Question no.702A/10-03-1999
Referitor la poziția persoanelor handicapate în societatea românească.
390. Question no.703A/10-03-1999
Referitor la memoriul subofițerului Florin Cornea.
391. Question no.704A/10-03-1999
Referitor la edilii com.Suseni care s-au plâns despre precaritatea alimentării cu apă potabilă și a stării drumurilor.
392. Question no.705A/17-03-1999
Referitor la situația doctorului Bejenaru Teoctist fost șef de chirurgie la spitalul jud.Pitești.
393. Question no.706A/17-03-1999
Referitor la memoriul primarului și Consiliului Local ale comunei Boșorog, jud.Hunedoara.
394. Question no.707A/17-03-1999
Referitor la starea economică și financiară persoanelor cu handicap neuromotor din România.
395. Question no.708A/17-03-1999
Referitor la nereguli constatate de Curtea de Conturi privind execuția bugetară pe anul 1997, la Ministerul Muncii și Protecției Sociale.
396. Question no.709A/18-03-1999
Referitor la neregulile constatate de Curtea de Conturi la Ministerul Muncii și Protecției Sociale.
397. Question no.710A/17-03-1999
Referitor la datele statistice privind investițiile străine în ultimii doi ani.
398. Question no.711A/18-03-1999
Referitor la disputatul fotoliu de director FPS la nivelul instituțiilor bihorene.
399. Question no.712A/17-03-1999
Referitor la situația tineretului.
400. Question no.713A/17-03-1999
Solicită să fie informat despre ce măsuri se au în vedere pentru susținerea tineretului.
401. Question no.714A/17-03-1999
Referitor la măsuri ce se vor lua pentru susținerea tineretului.
402. Question no.715A/17-03-1999
Referitor la situația tineretului, măsuri(programe) și principalele probleme cu care se confruntă învățământul românesc.
403. Question no.716A/17-03-1999
Referitor la inventarierea bunurilor din domeniul public al unităților administrativ-teritoriale.
404. Question no.717A/17-03-1999
Referitor la unități economice în industria de confecții din jud.Botoșani.
405. Question no.718A/24-03-1999
Referitor la modul aberant în care se promovează și se aplică legislația fiscală.
406. Question no.719A/24-03-1999
Solicită să fie informat care sunt societățile comerciale autorizate să importe, să producă sau să comercializeze în sistem angro alcool, băuturi alcoolice, produse din tutun și cafea.
407. Question no.720A/24-03-1999
Referitor la prioritățile în ordinea cărora pot fi utilizate exclusiv sumele rezultate din vânzarea activelor societăților comeciale cu capital majoritar de stat.
408. Question no.721A/24-03-1999
Solicită să știe cum gândește domnul ministru Ioan Mureșan să sprijine zootehnia în jud.Suceava.
409. Question no.722A/31-03-1999
Referitor la rezolvarea problemei distribuției apei potabile în com.Bălțești.
410. Question no.723A/31-03-1999
Solicită programul de restructurare a Companiei Naționale de Electricitate SA.
411. Question no.724A/31-03-1999
Referitor la sesizarea unui grup de consilieri din orașul Oravița.
412. Question no.725A/31-03-1999
Solicită punctul de vedere al Ministrului Ioan Mureșan cu privire la necesitatea importului de tractoare.
413. Question no.726A/31-03-1999
Referitor la fondurile necesare continuării activității uzinei de apă grea Romag.
414. Question no.727A/31-03-1999
Referitor la acțiunile de recorelare a pensiilor pentru toate categoriile de pensionari din România.
415. Question no.728A/31-03-1999
Referitor la nebunia creșterii prețurilor în toate domeniile.
416. Question no.729A/31-03-1999
Referitor la transmiterea din administrarea MEN în administrarea Secretariatului de Stat pentru Culte a suprafeței de 1890 m2 de la Grupul Școlar Agricol "Constantin Dobrescu Argeș", unitate școlară în folosul Episcopiei Argeșului și Muscelului.
417. Question no.730A/31-03-1999
Solicită lista actualizată a A.G.A., și Comisiilor de Cenzori.
418. Question no.731A/31-03-1999
Solicită informații cu privire la stadiul documentației de privatizare a SC PROMEX SA.
419. Question no.732A/07-04-1999
Referitor la privatizarea circumscripțiilor de asistență sanitar-veterinere.
420. Question no.733A/07-04-1999
Referitor la înființarea de subunități speciale în cadrul batalioanelor mobile aparținând Comandamentului de Jandarmi Teritorial Târgu Mureș.
421. Question no.734A/07-04-1999
Referitor la strategiile sectoriale și programele de restructurale pentru ramurile industriale analizate de CE-DG III,adoptate de Guvernul României.
422. Question no.735A/14-04-1999
Referitor la un lider al actualei Puteri care este atât reprezentant al FPS în AGA la SC MINERVA SA cât și "asociat administrator la SC "CRISTALL TRADE" SRL.
423. Question no.736A/14-04-1999
Referitor la prezența, în cadrul Consiliului de Administrație a Casei de asigurări de sănătate a jud.Călărași, a numai puțin de trei consilieri județeni.
424. Question no.737A/14-04-1999
Referitor la insuficiența sau chiar inexistența surselor de finanțare a bugetelor locale pe anul 1999, com.Modelu, jud.Călăreși.
425. Question no.738A/14-04-1999
Referitor la modul în care se dorește a se vinde pachetele de acțiuni de la SC IPIP SA.
426. Question no.739A/15-04-1999
Referitor la SC IPIP SA Ploiești și SC ICERP SA Ploiești.
427. Question no.740A/14-04-1999
Referitor la SC IPIP SA Ploiești și SC ICERP SA Ploiești.
428. Question no.741A/14-04-1999
Referitor la punctul de trecere Racovăț-Diakivti-Ucraina- din jud.Botoșani.
429. Question no.742A/14-04-1999
Care este necesarul de sămânță pentru anul 1999-2000 și ce suprafețe seminciere au fost contractate și se vor semăna.
430. Question no.743A/14-04-1999
Care sunt sursele financiare concrete pentru administrația și populația jud.Suceava.
431. Question no.744A/14-04-1999
Referitor la negocierile cu Ucraina, în privința Insulei Șerpilor.
432. Question no.745A/21-04-1999
Referitor la situația dramatică a orașului Mizil, jud.Prahova.
433. Question no.746A/21-04-1999
Referitor la situația dramatică a orașului Mizil.
434. Question no.747A/21-04-1999
Referitor la conținutul programelor de restructurare aprobate pentru Societatea Națională a Sării-SA București și Societatea Națională a Cărbunelui-SA Ploiești.
435. Question no.748A/21-04-1999
Referitor la aprobarea programului privind pietruirea drumurilor comunale.
436. Question no.749A/21-04-1999
Referitor la programul privind pietruirea drumurilor comunale,alimentarea cu apă a satelor, conectarea la rețeaua de electrificare și la rețele telefonice.
437. Question no.750A/21-04-1999
Referitor la remunerația salariaților sanitar-veterinar.
438. Question no.751A/28-04-1999
Referitor la legalitatea contractului de închiriere a 200 ha teren între Consiliul Local al comunei Ileana și SC CRISTAL TRADE SRL Călărași.
439. Question no.752A/28-04-1999
Referitor la SC MINERVA SA Fundeni, jud.Călărași.
440. Question no.753A/28-04-1999
Referitor la situația școlii generale "Dimitrie Onciu" Straja și a Liceului "Ion Nistor" Vicov de Sus.
441. Question no.754A/28-04-1999
Referitor la SC IPIP SA Ploiești și SC ICERP SA Ploiești.
442. Question no.755A/05-05-1999
Referitor la preluarea și prezentarea eronată prezentată de ziarul Recurs.
443. Question no.756A/05-05-1999
Referitor la schimbarea din funcție de director a spitalului TBC din Roșiori de Vede,jud.Teleorman.
444. Question no.757A/05-05-1999
Referitor la dl.Fora Ovidiu din Oradea care a fost admis în vederea ocupării unui post în cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Oradea.
445. Question no.758A/05-05-1999
Referitor la Proiectul de Hotărâre de Guvern privind transmiterea unor bunuri aflate în portul Brăila, din patrimoniul Companiei Naționale APDM Galați în administrarea, respectiv patrimoniul Consiliului Județean Brăila și al Regiei Autonome AZL Brăila.
446. Question no.759A/05-05-1999
Referitor la unele dintre cele mai importante investiții străine din municipiul Ploiești, Timken SA, Dero Lever SA și Petrotel-LukOil SA.
447. Question no.760A/05-05-1999
Referitor la investițiile străine din municipiul Ploiești.
448. Question no.761A/05-05-1999
Referitor la investițiile străine din municipiul Ploiești.
449. Question no.762A/05-05-1999
Referitor la folosirea legală a logisticii pentru consultanța agricolă.
450. Question no.763A/05-05-1999
Referitor la deschiderea vămii Salonta pentru traficul de mare tonaj.
451. Question no.764A/05-05-1999
Referitor la curățirea MI.
452. Question no.765A/05-05-1999
Referitor la punerea în operă a unor programe pentru susținerea și dezvoltarea IMM-urilor.
453. Question no.766A/05-05-1999
Referitor la întârzierea lucrărilor agricole de primăvară.
454. Question no.767A/12-05-1999
Referitor la programul de restructurare a Societății Naționale a Petrolului "Petrom" SA București.
455. Question no.768A/12-05-1999
Referitor la programul de conversie a unor capacități de producție militară către producția civilă.
456. Question no.769A/12-05-1999
Referitor la strategia națională a locuirii elaborată de Centrul Național pentru Așezări Umane.
457. Question no.770A/12-05-1999
Referitor la subvenționarea energiei termice a orașului Sebeș, jud.Alba.
458. Question no.771A/13-05-1999
Referitor la subvenționarea energiei termice a orașului Sebeș,jud.Alba.
459. Question no.772A/19-05-1999
Referitor la drumul național 13A Bălăușeri-Sovata care este impracticabil.
460. Question no.773A/19-05-1999
Referitor la subvențiile acordate de Compania Națională MINIVEST SA Deva.
461. Question no.774A/19-05-1999
Referitor la greutățile ce le întâmpină numeroși medici în a obține autorizația de liberă practică medicală.
462. Question no.775A/19-05-1999
Referitor la modul original de a rezolva restituirea izlazului comunal Consiliului local al comunei Roseți.
463. Question no.776A/19-05-1999
Referitor la proiectul de reabilitare a școlilor.
464. Question no.777A/19-05-1999
Referitor la decizia conducerii SC AGROMIXT SA Roseți,jud.Călărași, de a refuza punerea în aplicare a Hot.Consiliului local de reconstituire a dreptului de propietate asupra izlazului comunal, situat în incinta Călărași Râul.
465. Question no.778A/19-05-1999
Referitor la programul de restructurare a Companiei Naționale "Institutul Național de Meteorologie,Hidrologie și Gospodărirea Apelor" SA și a "Companiei Naționale Apelor Române" SA.
466. Question no.779A/19-05-1999
Referitor la societățile com.autorizate să comercializeze, producă alcool, produse din tutun și cafea.
467. Question no.780A/19-05-1999
Referitor la momentul când vor fi definitivate normele metodologice privind declararea orașului Mizil ca zonă defavorizată.
468. Question no.781A/19-05-1999
Referitor la promovarea proiectului de hotărâre privind începerea lucrărilor de apărare împotriva inundaților pe raza comunei prahovene Șirna.
469. Question no.782A/19-05-1999
Referitor la normele vor fi definitifate și Mizil va putea beneficia de înlesnirile acordate zonelor defavorizate.
470. Question no.783A/19-05-1999
Referitor la situația vilelor din localitățile prahovene.
471. Question no.784A/19-05-1999
Referitor la stadiul la zi al pregătirii realizării obiectivului de investiții "Drum național Câmpu lui Neag-Băile Herculane.
472. Question no.785A/26-05-1999
Referitor la lucrările de restaurare a coloanei fără sfârșit a sculptorului Constantin Brâncuși.
473. Question no.786A/26-05-1999
Referitor la seria de absolvenți a Facultății de Farmacie din cadrul Universității "Spiru Haret" din București.
474. Question no.787A/26-05-1999
Referitor la introducerea de 5000 lei taxa pentru emiterea unei rețete.
475. Question no.788A/26-05-1999
Referitor la măsurile pe care le preconizează Ministerul Muncii și Protecției Sociale pentru corelarea pensiilor.
476. Question no.789A/26-05-1999
Referitor la stadiul lucrărilor de construcții-montaj la obiectivele de investiții de amenajări hidroenergetice de pe râul Strei.
477. Question no.790A/26-05-1999
Referitor la necesitatea dotării în mediul urban și rural cu electrocardiografe, defibrilatoare, ecografe și microanalizoare la fiecare spital județean.
478. Question no.791A/26-05-1999
Referitor la Ord.de urganță nr.22/1997.
479. Question no.792A/26-05-1999
Referitor la situația medicilor veterineri.
480. Question no.793A/26-05-1999
Referitor la impozitul pe profit mai mare decât profitul - o anomalie.
481. Question no.794A/26-05-1999
Referitor la argumentele care au stat la baza emiterii Ordinului MLPAT-MF 784/1998 și efectele constatate prin punerea sa în aplicare.
482. Question no.795A/26-05-1999
Referitor la OG nr.49/1998 care prevedea acoperirea integrală a tuturor cheltuielilor cu recepționarea, depozitarea și păstrarea grâului.
483. Question no.796A/26-05-1999
Referitor la construcția unui nou sediu al Băncii BancPost în Timișoara.
484. Question no.797A/26-05-1999
Referitor la dorința unor concetățeni de a-și recupera diverse monede de aur confiscate abuziv de regimul comunist.
485. Question no.798A/26-05-1999
Referitor la unele cercetări privind adopțiile ilegale postdecembriste din Argeș.
486. Question no.799A/26-05-1999
Referitor la cele reclamate de medicul veterinar Durdan Ion, din Drobeta-Turnu Severin.
487. Question no.800A/26-05-1999
Referitor la spitalul comunal din comuna Leordeni care a fost transformat într-unul cu profil exclusiv pneumoftiziologic.
488. Question no.801A/02-06-1999
Referitor la starea agriculturii.
489. Question no.802A/02-06-1999
Referitor la refacerea lucrărilor calamitate ca urmare a viiturilor din perioada ultimilor ani.
490. Question no.803A/02-06-1999
Referitor la data când se va aloca de către Guvern suma necesară pentru finalizarea ridicării bisericii din Plopeni.
491. Question no.804A/02-06-1999
Referitor la data când se va aloca de către Guvern suma necesară pentru finalizarea ridicării bisericii din Plopeni.
492. Question no.805A/02-06-1999
Referitor la suma alocată pentru finalizarea ridicării bisericii din Plopeni.
493. Question no.806A/02-06-1999
Referitor la salariile angajaților din sectorul ocrotirii sănătății.
494. Question no.807A/02-06-1999
Referitor la majorările salariale la toate cadrele medico-sanitare.
495. Question no.808A/02-06-1999
Referitor la zona Ștei-Nucet, jud.Bihor, declarată zonă defavorizată.
496. Question no.809A/02-06-1999
Referitor la furnizarea și utilizarea energiei termice.
497. Question no.810A/09-06-1999
Referitor la disponibilizații din domeniul mineritului în jud.Gorj.
498. Question no.811A/09-06-1999
Referitor la regimul accizelor și al altor impozite indirecte.
499. Question no.812A/09-06-1999
Referitor la regimul accizelor și al altor impozite indirecte.
500. Question no.813A/09-06-1999
Solicită să știe în scris toate regiile autonome și societățile, companiile naționale aflate în subordinea Ministerului Industriei și Comerțului.
501. Question no.814A/09-06-1999
Referitor la regimul accizelor și al altor impozite indirecte.
502. Question no.815A/09-06-1999
Referitor la soluțiile de asigurare a medicamentelor și compensării acestora începând cu luna iunie 1999.
503. Question no.816A/09-06-1999
Referitor la regimul accizelor și al altor impozite indirecte.
504. Question no.817A/09-06-1999
Referitor la Ord.de urgență 53/1999.
505. Question no.818A/09-06-1999
Referitor la verificarea tuturor contractelor și tranzacțiilor derulate - de la apariția OUG 10/1997 până în prezent - de către regiile autonome și societățile comerciale înființate în conf. cu prevederile cap.III al Legii 15/1990.
506. Question no.819A/09-06-1999
Referitor la modul greșit de aplicare a reformei în justiție, legat de promovarea tinerilor în magistratură.
507. Question no.820A/09-06-1999
Referitor la măsurile concreate preconizate pentru diminuarea consecințelor distructive asupra mediului.
508. Question no.821A/16-06-1999
Referitor la respectarea art.29(1) din Constituție în cazul celor 60 de români din localitatea Vlăhița, jud.Harghita, cărora Consiliul local le refuză cererea de înființare a unei biserici ortodoxe.
509. Question no.822A/17-06-1999
Referitor la ședințele consiliilor locale din loc.Târgu Secuiesc și Baraolt, jud.Covasna care se desfășoară în limba maghiară.
510. Question no.823A/17-06-1999
Referitor la refuzul Consiliului local al com.Ditrău, jud.Harghita, de a aproba cererea de amplasare a unei troițe.
511. Question no.824A/16-06-1999
Solicită să fie informat dacă în cursul exercițiului financiar se pot constitui de societăți provizione pentru plata concediilor de odihnă.
512. Question no.825A/16-06-1999
Referitor la risipa de energie.
513. Question no.826A/16-06-1999
Referitor la data când se va depune proiectul privind Cultele din România.
514. Question no.827A/16-06-1999
Referitor la declarația prefectului de Bihor - dl.Lucian Silaghi - cum că corupția, criminalitatea economică-financiară și crima organizată au scăpat de sub control.
515. Question no.828A/16-06-1999
Referitor la comportamentul și "preocupările" unor lideri reprezentativi ai organizației PNȚ-CD Oltenița,jud.Călărași.
516. Question no.829A/16-06-1999
Referitor la modul de rezolvare a reconstituirii izlazului comunal din com.Roșeți, jud.Călărași.
517. Question no.830A/16-06-1999
Referitor la deschiderea unei secții de limbă și literatură ucraineană la Universitatea "Ștefan cel Mare" Suceava.
518. Question no.831A/16-06-1999
Referitor la cetățenii din zona Dornelor.
519. Question no.832A/16-06-1999
Referitor la demersuri în vederea ușurării trecerii românilor înspre și dinspre Cernăuți și respectiv Suceava.
520. Question no.833A/16-06-1999
Referitor la satisfacerea cererilor legale ale comunității din Sohatu.
521. Question no.834A/16-06-1999
Referitor la compensarea în suprafață egală cu teren de aceeași calitate de către societățile comerciale cu capital de stat, care în timp au fost "împropietărite", în contul fostelor izlazuri comunale.
522. Question no.835A/16-06-1999
Referitor la oportunitatea destituirii actualului director al Filialei FPS Caraș-Severin, dl.Radoslav Iovanovici.
523. Question no.836A/16-06-1999
Referitor la SC SUNOIL COMPANY SA.
524. Question no.837A/16-06-1999
Referitor la SC SUNOIL COMPANY SA Ploiești.
525. Question no.838A/16-06-1999
Referitor la SC SUNOIL COMPANY SA Ploiești.
526. Question no.839A/23-06-1999
Referitor la modul de recuperare a bunurilor Fundației Gajdu de la Budapesta.
527. Question no.840A/23-06-1999
Referitor la activitatea SC SUNOIL COMPANY SA Ploiești.
528. Question no.841A/23-06-1999
Referitor la modul de înființare și activitatea SC SUNOIL COMPANY SA Ploiești.
529. Question no.842A/23-06-1999
Referitor la activitatea SC SUNOIL COMPANY SA Ploiești.
530. Question no.843A/23-06-1999
Referitor la rezolvarea problemei Gajdu.
531. Question no.844A/23-06-1999
Referitor la ocuparea funcției de șef de birou al Direcției Generale pentru gricultură și Industrie Alimentară a unui inginer geolog, Pena Emanoil.
532. Question no.845A/23-06-1999
Referitor la firmele care au datorii imense la buget și care si-au reeșalonat datoriile.
533. Question no.846A/23-06-1999
Referitor la oprirea produselor de carne și ouă din Belgia, Germania sau Franța.
534. Question no.847A/23-06-1999
Referitor la SC "A&A IMPORT-EXPORT" SRL Ploiești.
535. Question no.848A/23-06-1999
Referitor la SC "A/A Import-Export" SRL Ploiești.
536. Question no.849A/23-06-1999
Referitor la SC "A/A Import-Export" SRL Ploiești.
537. Question no.850A/23-06-1999
Referitor la infracțiunile de adulter, cerșetorie și vagabondaj.
538. Question no.851A/23-06-1999
Referitor la protecția socială a celor disponibilizați în urma restructurări,lichidării sau privatizării.
539. Question no.852A/23-06-1999
Referitor la situația problematică a drumului național 65 Pitești-Slatina.
540. Question no.853A/23-06-1999
Referitor la ord.62-1998.
541. Question no.854A/23-06-1999
Referitor la sumele alocate pentru echilibrarea bugetelor administrațiilor locale, exemplificare pe situația jud.Satu Mare.
542. Question no.855A/23-06-1999
Solicită o situație cu Oficiile prefecturale pe județe.
543. Question no.856A/23-06-1999
Referitor la contractul de asociere dintre SC AGROZOOTEHNICA Mircea-Vodă, jud.Călărași și firma UNISTYLE SRL.
544. Question no.857A/30-06-1999
Referitor la situația dramatică în cadrul Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie din Oradea.
545. Question no.858A/30-06-1999
Referitor la scriitorul bucovinean Mihai Prepeliță care a solicitat o locuință pentru el și familia sa.
546. Question no.859A/30-06-1999
Referitor la apartenența la o structură informativă a deputatului Adrian Tudor Moroianu-Geamăn.
547. Question no.860A/30-06-1999
Referitor la dorința de a comunica că nu a făcut parte din cadrul unei structuri ale serviciilor de informații.
548. Question no.861A/30-06-1999
Referitor la apartenența la o structură de informații.
549. Question no.862A/30-06-1999
Referitor la patronii a opt societăți comerciale care sunt cercetați pentru evaziune fiscală.
550. Question no.863A/30-06-1999
Referitor la livrările de păcură.
551. Question no.864A/30-06-1999
Referitor la acordarea și apoi retragerea - fără expertizare - a calității de handicapat.
552. Question no.865A/30-06-1999
Referitor la situația regiilor autonome, societăți naționale, societăți comerciale cu capital de stat, mixt și privat care au avut în perioada 1 iulie 1998-30 iunie 1999 licențe de export-import pentru tehnică militară.
553. Question no.866A/30-06-1999
Care sunt regiile autonome, societățile naționale, societățile comerciale cu capital de stat, mixt și privat care au avut în perioada 1 iulie 1998- 30 iunie 1999 licențe de export-import pentru tehnică militară.
554. Question no.867A/30-06-1999
La ce dată vor fi asigurate fondurile necesare destinate continuării lucrărilor de investiții de îmbunătățiri funciare.
555. Question no.868A/30-06-1999
La ce dată vor fi asigurate fondurile necesare destinate continuării lucrărilor de investiții de îmbunătățiri funciare.
556. Question no.869A/30-06-1999
Referitor la obiectivele pentru acest an ale programului de investiții al Societății Române de Televiziune privind extinderea programului II al TVR.
557. Question no.870A/30-06-1999
Referitor la modalitatea ca foștii persecutați politic,veteranii de război și handicapații să beneficieze de rețete gratuite.
558. Question no.871A/01-09-1999
Solicită să cunoască conținutul Notei prezentate de DAPL, referitoare la unele aspecte rezultate din aplicarea Legii nr.189/1998 și Legii nr.36/1999,"prin care s-au identificat unele măsuri pentru soluționarea deficitelor bugetare locale".
559. Question no.872A/01-09-1999
Referitor la societățile naționale,soc.com.,regii autonome cu capital de stat,mixt și privat care au avut licențe de export/import pentru tehnic[ militară în perioada 1 iulie 1998 - 30 iunie 1999.
560. Question no.873A/01-09-1999
Referitor la apartenența sa sau nu din structurile serviciilor de informații.
561. Question no.874A/08-09-1999
Referitor la soluționarea problemelor ce s-au creat la MIRFO SA Tg.Jiu.
562. Question no.875A/08-09-1999
Referitor la programul Ministerului Culturii privind începerea și finalizarea lucrărilor de restaurare a Coloanei Infinite de la Tg.Jiu.
563. Question no.876A/08-09-1999
Referitor la problemele ce s-au creat la MIRFA SA Tg.Jiu.
564. Question no.877A/08-09-1999
Referitor la problemele cu care se confruntă unitățile din industria de apărare care afectează inclusiv siguranța națională.
565. Question no.878A/08-09-1999
Referitor la problemele cu care se confruntă unitățile din industria de apărare care afectează și siguranța națională.
566. Question no.879A/08-09-1999
Referitor la problemele cu care se confruntă unitățile din industria de apărare care afectează și siguranța naționale.
567. Question no.880A/08-09-1999
Referitor la problemele ce se cer rezolvate în sectorul producției de apărare.
568. Question no.881A/08-09-1999
Referitor la ce manifestări se vor desfășura în județul Suceava în "Anul Eminescu".
569. Question no.882A/08-09-1999
Dacă Agenția Națională de Turism are în vedere demersuri în inițierea, susținerea în diferite forme pentru turismul modern în jud.Suceava.
570. Question no.883A/08-09-1999
Referitor la Oradea care se numără printre puținele municipii din țară care nu au drum de centură.
571. Question no.884A/08-09-1999
Referitor la blocarea celor 15 Ordonanțe ale ministerului Agriculturii.
572. Question no.885A/08-09-1999
Referitor la PISCICOLA SA Călărași.
573. Question no.886A/08-09-1999
Referitor la accidentul rutier de pe raza com.Ileana, jud.Călărași și implicarea deputatului Claudiu Tănăsescu în rezolvarea lui.
574. Question no.887A/08-09-1999
Referitor la cazul doamnei Pană Verinica din Călărași, str.Aleea Centrală nr.2, bl.N11, ap.1o.
575. Question no.888A/08-09-1999
Referitor la procesul de privatizare al societății NUTRICOM SA Oltenița.
576. Question no.889A/08-09-1999
Referitor la prefectul Gămulea, Călărași.
577. Question no.890A/08-09-1999
Referitor la descinderea din sat.Fântâna Doamnei, comNicolae Bălcescu, jud.Călărași, cu șeful IJP col.Gabi Șișman.
578. Question no.891A/08-09-1999
Referitor la situația tristă în care se găsesc salariații SC TRANSLOC SA.
579. Question no.892A/08-09-1999
Referitor la "isprăvile" primarului municipiului, Nicolae Dragu.
580. Question no.893A/08-09-1999
Referitor la unele "matrapazlâcuri" ale echipei manageriale de la AGROINDUSTRIALA Lehliu-Gară, jud.Călărași.
581. Question no.894A/08-09-1999
Referitor la "matrapazlâcurile" echipei manageriale de la AGROINDUSTRIALA Lehliu-Gară, jud.Călărași.
582. Question no.895A/08-09-1999
Referitor la amânarea deschiderii punctului de frontieră Cenad-Kiszombar.
583. Question no.896A/15-09-1999
Referitor la privatizarea unității de Construcții montaj din Târgu Jiu.
584. Question no.897A/15-09-1999
Referitor la scoaterea de terenuri cu vegetație forestieră la nivel de țară.
585. Question no.898A/15-09-1999
Referitor la dinamica scoaterilor de terenuri agricole la nuvel de țară.
586. Question no.899A/15-09-1999
Referitor la cazul doamnei profesoare Grațiela Preda.
587. Question no.900A/16-09-1999
Referitor la SC Filatură de bumbac SA, Abrud, jud.Alba.
588. Question no.901A/15-09-1999
Referitor la componența comisiilor care au efectuat recentele controale la rafinăriile PETROBRAZI și ARPECHIM.
589. Question no.902A/15-09-1999
Referitor la componența comisiilor mixte care au efectuat recentele controale la rafinăriile PETROBRAZI și ARPECHIM.
590. Question no.903A/15-09-1999
Referitor la cazurile avute în vedere de AVAB din jud.Prahova.
591. Question no.904A/15-09-1999
Referitor la pagubele înregistrate de incendiul produs în Ploiești (cartierul Dâmbu).
592. Question no.905A/15-09-1999
Când vor apărea normele de aplicare ale OUG 98/1999, referitoare la protecția socială a persoanelor ale căror contracte individuale de muncă vor fi desfăcute ca urmare a concedierilor colective.
593. Question no.906A/15-09-1999
Referitor la oprirea derulării "Programului de măsuri active pentru combaterea șomajului".
594. Question no.907A/15-09-1999
Referitor la stadiul în care se află Programul PHARE.
595. Question no.908A/15-09-1999
Care sunt cauzele retragerii subvențiilr ziarului "Plai românesc".
596. Question no.909A/15-09-1999
Care este strategia Ministerului Industriei și Comerțului privind în funcțiune a unităților industriale de tip producător unic în România?
597. Question no.910A/15-09-1999
Care este strategia FPS privind menținerea în funcțiune a unităților industriale de tip producător unic în România și cum este susținută activitatea acestora ?
598. Question no.911A/15-09-1999
Referitor la Ord.Urg.83/8 iunie 1999, prin care s-a restituit "Spitalul Caritas", minorității evreiești din România.
599. Question no.912A/22-09-1999
Referitor la Biserica "Sf.Ioan Botezătorul" din or.prahovean Vălenii de Munte, care a fost mistuită într-un incendiu.
600. Question no.913A/22-09-1999
Referitor la SC METEOR SRL cu sediul în Alba Iulia.
601. Question no.914A/22-09-1999
Referitor la punerea în funcțiune a liniilor de garare și încărcare vagoane din stația Vințul de Jos.
602. Question no.915A/22-09-1999
Referitor la problema pensiilor și a condițiilor de pensionare.
603. Question no.916A/22-09-1999
Referitor la cum înțelege MAE să se implice în acțiunea de recuperare a bunurilor Fundației Emanoil Gojdu.
604. Question no.917A/22-09-1999
Referitor la apariția Ord.99.
605. Question no.918A/22-09-1999
Referitor la oferta depusă de HOLDING KOMBASSA din Turcia pentru privatizarea întreprinderii de Rulmenți Bârlad.
606. Question no.919A/22-09-1999
Referitor la privatizarea celei mai importante unități de construcții-montaj din Tg-Jiu.
607. Question no.920A/22-09-1999
Referitor la decizia de înființare a Centrului de Execuție Bugetară nr.3, în jud.Călărași.
608. Question no.921A/22-09-1999
Referitor la normele metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență 88/1997, cât și Hot.Guv.450/1999.
609. Question no.922A/22-09-1999
Referitor la consulul Alfoldi Laszlo, declarată persoană non grata .
610. Question no.923A/22-09-1999
De ce nu solicită Miinisterul de Externe, retrocedarea arhivelor transilvănene aflate, astăzi, la Budapesta ?
611. Question no.924A/22-09-1999
Care este poziția MI față de înlăturarea de către un borfaș ungur, a unei inscripții pusă în condiții legale de către Primăria Cluj-Napoca.
612. Question no.925A/22-09-1999
Referitor la incidentul din Marea Britanie, la târgul de tehnică militară.
613. Question no.926A/22-09-1999
Referitor la încheierea contractului de către CONEL pentru stâlpi de electricetate din lemn de rășinoase din Suedia.
614. Question no.927A/22-09-1999
Referitor la acționarii și locatarii fostelor IAS-uri care nu-și primesc drepturile ce li se cuvin conform reglementărilor legale în vigoare.
615. Question no.928A/29-09-1999
Referitor la nivelul prestațiilor din stația CFR Războieni.
616. Question no.929A/29-09-1999
Referitor la conținutul Cartei albe a Armatei.
617. Question no.930A/29-09-1999
Referitor la conținutul Cartei albe a Armatei.
618. Question no.931A/29-09-1999
Referitor la reamplasarea, în Arad, a monumentului celor 13 generali maghiari criminali care au asasinat 4o.ooo de români și au distrus 200 de sate ale acestora la 1848.
619. Question no.932A/29-09-1999
Referitor la alegerea drept candidată a României la postul de înalt comisar pentru drepturile omului al Consiliului Europei.
620. Question no.933A/29-09-1999
Referitor la platforma SIDEX Galați.
621. Question no.934A/29-09-1999
Referitor la platforma SIDEX Galați.
622. Question no.935A/29-09-1999
Referitor la programa disciplinei școlare Istoria Românilor.
623. Question no.936A/29-09-1999
Referitor la pensionarii din România.
624. Question no.937A/29-09-1999
Referitor la lucrări de consolidare și dacă va finanța mari valori de arhitactură și artă între care multe biserici și mânăstiri.
625. Question no.938A/06-10-1999
Referitor la luări pertinente de poziție față de "politica totalitară și discreționară a Ministerului Transporturilor".
626. Question no.939A/06-10-1999
Referitor la societățile acreditate să efectueze instruirea periodică a personalului, în baza Ordinului 201/14.02.1997.
627. Question no.940A/06-10-1999
Referitor la introducerea contorizării individuale și renunțarea la sistemul anticipațiilor plătite către regii sau societăți comerciale prestatoare de servicii.
628. Question no.941A/06-10-1999
Solicită răspuns la 860A și 873A, de la Direcția Informații Militare.
629. Question no.942A/06-10-1999
Referitor la iahtul regal "Libertatea", care a fost scos de sub incidența Legii patrimoniului.
630. Question no.943A/06-10-1999
Referitor la turnarea fundației pentru statuia Poetului nostru Național, "Eminescu" și reacția poporului ucrainean.
631. Question no.944A/06-10-1999
Referitor la manualul de istorie pentru casa a XII-a, care este un atentat la istoria națională.
632. Question no.945A/06-10-1999
Referitor la reamplasarea în municipiul Arad a monumentului Reconcilierii.
633. Question no.946A/13-10-1999
Referitor la programele finanțate prin intermediul Fondului Român pentru Dezvoltare Socială, pentru jud.Călărași.
634. Question no.947A/13-10-1999
Referitor la situația economică a Hergheliei Rădăuți.
635. Question no.948A/20-10-1999
Referitor la documentația pentru elaborarea unor programe specifice zonelor defavorizate, respectiv zona Nădrag-Tomești-Marginea.
636. Question no.949A/20-10-1999
Referitor la datele statistice pentru jud.Timiș, care indică o înrăutățire a situației economice și sociale.
637. Question no.950A/20-10-1999
Referitor la efectuarea lucrărilor agricole aferente terenurilor destinate locatorilor, în jud.Călărași.
638. Question no.951A/20-10-1999
Referitor la licitația manualelor școlare din 24.08.1999.
639. Question no.952A/20-10-1999
Referitor la incendiul ce a mistuit 26 de gospodării din Ploiești (cartierul Dâmbu).
640. Question no.953A/20-10-1999
Referitor la un răspuns incomplet ce au făcut obiectul întrebării 903A din 15.09.1999.
641. Question no.954A/20-10-1999
Referitor la un grup de cetățeni din municipiul Reșița, jud.Caraș Severin care reclamă abuzuri comise de reprazentații Primăriei privind situația unor terenuri din intravilanul localității.
642. Question no.955A/20-10-1999
Care sunt cauzele tărăgănării normelor metodologice privind subvenționarea a 50% din prețul motorinei folosite în agricultură.
643. Question no.956A/27-10-1999
Referitor la nereguli în activitatea primăriei comunei prahovene Brazi.
644. Question no.957A/27-10-1999
Referitor la o serie de nereguli în activitatea primăriei comunei prahovene Brazi.
645. Question no.958A/27-10-1999
Referitor la nereguli în activitatea primăriei comunei prahovene Brazi.
646. Question no.959A/27-10-1999
Referitor la controversata situație patrimonială a SC "OLIMPIA" Călărași.
647. Question no.960A/27-10-1999
Referitor la controversata situație patrimonială a SC "OLIMPIA" Călărași.
648. Question no.961A/27-10-1999
Referitor la Planul Național de Aderare la NATO.
649. Question no.962A/27-10-1999
Referitor la privatizarea SC "Helios" SA Aștileu, din jud.Bihor.
650. Question no.963A/27-10-1999
Referitor la situația privatizării Fosta SC Șantierul Naval Marea Neagră SA.
651. Question no.964A/27-10-1999
Referitor la modul cum este condus și administrat spitalul orășenesc Gura Humorului.
652. Question no.965A/27-10-1999
Referitor la producția de grâu și sistarea exportului de grâu.
653. Question no.966A/27-10-1999
Referitor la pericolul ca cetățenii piteșteni să rămână fără apă și energie termică.
654. Question no.967A/27-10-1999
Referitor la Ord.de urgență nr.107/1999.
655. Question no.968A/27-10-1999
Referitor la amenajarea unei bande suplimjentare de circulație în perimetrul satului argeșean Cerbu.
656. Question no.969A/27-10-1999
Referitor la regimul unor imobile preluate în mod abuziv după 6 martie 1945.
657. Question no.970A/27-10-1999
Referitor la dl.Mihail Manolescu din Pitești.
658. Question no.971A/03-11-1999
Referitor la unele abuzuri și încălcări ale legii la Direcția Silvică și Ocoale Silvice din jud.Caraș Severin.
659. Question no.972A/03-11-1999
Referitor la strategia și programul Ministerului Sănătății în domeniul reabilitării, modernizării și al finalizării reparațiilor la dispensarele comunale și casele de sănătate din România.
660. Question no.973A/03-11-1999
Referitor la bolnavii HIV din România.
661. Question no.974A/03-11-1999
Referitor la situația celor 92 copii seropozitivi din zona Văii Jiului, jud.Hunedoara.
662. Question no.975A/03-11-1999
Referitor la nedreptățile la care au fost supuși profesorii de la Liceul de Informatică din Petroșani.
663. Question no.976A/03-11-1999
Referitor la gradul de insecuritate din România.
664. Question no.977A/10-11-1999
Referitor la furtul unui radiocasetofon din mașina Camerei Deputaților, pe raza comunei Pantelimon.
665. Question no.978A/10-11-1999
Dacă este necesar ca refacerea bisericii să fie făcută dintr-un credit acordat Ministerului Sănătății și garantat de Guvern.
666. Question no.979A/10-11-1999
Referitor la privatizarea Întreprinderii de Rulmenți Bârlad.
667. Question no.980A/10-11-1999
Referitor la propaganda promonarhistă care se desfășoară în unele unități militare din Garnizoana București.
668. Question no.981A/10-11-1999
Referitor la situația locatarilor propietari a 1939,4 ha.teren de la SC "A.I.T." Dragalina, jud.Călărași.
669. Question no.982A/10-11-1999
Referitor la afirmația "justițiarului" deputat Claudiu Pavelescu: "În agricultura călărășeană se fură cam mult"!
670. Question no.983A/10-11-1999
Solicită informații privind rezultatul controlului efectuat la SC Insula Mare a Brăilei.
671. Question no.984A/10-11-1999
Referitor la vestea finalizării caietului de sarcini în vederea Privatizării Societății SANAB Brăila.
672. Question no.985A/17-11-1999
Care este strategia FPS-ului în privința SC CORD SA, Buzău și managementului ei.
673. Question no.986A/17-11-1999
Care este strategia FPS-ului în privința SC ROTEC SA, Buzău și a managementului ei.
674. Question no.987A/17-11-1999
Care este strategia FPS-ului în privința SC GEROM SA, Buzău.
675. Question no.988A/17-11-1999
Referitor la nerespectarea legii în cadrul SC ROTEC SA, Buzău.
676. Question no.989A/17-11-1999
Referitor la nerespectarea legii în cadrul SC ROTEC SA, Buzău.
677. Question no.990A/17-11-1999
Referitor la situația conflictuală existentă între SC GOSINT din orașul Bocșa, jud.Caraș Severin și Primăria orașului Bocșa.
678. Question no.991A/17-11-1999
Referitor la măsurile luate de FPS în legătură cu înlocuirea d.lui Ilie Cristescu, actualul Director și Președinte al Consiliului de Administrație din SC HERCULES SA, Băile Herculane.
679. Question no.992A/17-10-1999
Referitor la imobilul "Cazinoul Balnear" - Vatra Dornei, monument istoric.
680. Question no.993A/17-11-1999
Referitor la stabilirea patrimoniului propietății publice a statului și, respectiv, a unităților administrativ-teritoriale, în jud.Călărași.
681. Question no.994A/17-11-1999
Referitor la memoriul domnului Stanciu Ion, remis recent Cabinetului nostru, care relatează o situație de fapt mai mult decât îngrijorătoare.
682. Question no.995A/17-11-1999
În ce măsură, în perioada de iarnă, s-ar putea mări comsumul pentru pensionari de la 50kw la 75-80kw.
683. Question no.996A/17-11-1999
Referitor la termenul de 5 zile, care este prea mic, în care oficiile poștale păstrează în caseriile proprii pensia unui pensionar care nu este găsit acasă.
684. Question no.997A/17-11-1999
Referitor la organizația CAR a pensionarilor din Oltenița care solicită o descentralizare a eliberării biletelor de tratament pentru pensionari.
685. Question no.998A/17-11-1999
Referitor la modul de dobândire a unui Crysler 300 în valoare de 770 milioane.
686. Question no.999A/24-11-1999
Referitor la aspecte grave legate de activitatea Spitalului Județean din Ploiești.
687. Question no.1000A/24-11-1999
Referitor la aspecte legate de activitatea Spitalului de Obstretică-Ginecologie din Ploiești.
688. Question no.1001A/24-11-1999
Referitor la SN "Conpet" SA.
689. Question no.1002A/24-11-1999
Referitor la SNP "Petrom" SA București.
690. Question no.1003A/24-11-1999
Referitor la recorelarea pensiilor.
691. Question no.1004A/24-11-1999
Referitor la Editura Minerva și ce se v-a întâmpla cu colecția Documente Literare?
692. Question no.1005A/24-11-1999
Referitor la starea necorespunzătoare a infrastructurii județului Botoșani.
693. Question no.1006A/24-11-1999
Referitor la singurul muzeu românesc din Covasna și Harghita care nu are o clădire proprie.
694. Question no.1007A/24-11-1999
Referitor la controversata "asociere" dintre primarul municipiului Călărași, Nicolae Dragu și al său "expert consilier" Gene Bejan.
695. Question no.1008A/24-11-1999
Referitor la șeful de post din comuna Valea Argovei, jud.Călărași.
696. Question no.1009A/24-11-1999
Referitor la reorganizarea structurii aparatului propriu al prefecturii Teleorman.
697. Question no.1010A/24-11-1999
Referitor la un accident de circulație al cărui autor Corin Lunganu a părăsit locul faptei fără acordarea ajutorului celui lovit.
698. Question no.1011A/24-11-1999
Referitor la memoriul inginerului Marian Chiroiu din Pitești.
699. Question no.1012A/24-11-1999
Referitor la îmbunătățirea muncii medicilor urologi de la Spitalul Județean Argeș.
700. Question no.1013A/24-11-1999
Referitor la Ord.de Urgemță nr.162/1999.
701. Question no.1014A/24-11-1999
Referitor la situația copiilor instituționalizați din județul Suceava.
702. Question no.1015A/24-11-1999
Referitor la activitatea domnului deputat Vichentie Nicolaiciuc, în Comisia mixtă România-Ucraina.
703. Question no.1016A/24-11-1999
Referitor la reluarea în anul 2000 a lucrărilor la reconstrucția podului de la Talpa.
704. Question no.1017A/30-11-1999
Referitor la activitatea desfășurată de Agentul guvernamental pentru Curtea Europeană a Drepturilor Omului.
705. Question no.1018A/30-11-1999
Referitor la "afacerea SUNOIL".
706. Question no.1019A/30-11-1999
Referitor la asigurarea sănătății din România.
707. Question no.1020A/30-11-1999
Referitor la "implicarea activă" a unor firme de "talia" REEN IMPEX SRL în controversatele asocieri în participațiune de la "PISCICOLA" SA.
708. Question no.1021A/30-11-1999
Referitor la întoarcerea cursei TAROM Suceava - București după decolare.
709. Question no.1022A/08-12-1999
Referitor la frecventele reclamații privind neplata plăților compensatorii pentru personalul disponibilizat de la COMTIM.
710. Question no.1023A/08-12-1999
Referitor la art.28 din Legea nr.146/1997 privind taxele judiciare de timbru.
711. Question no.1024A/08-12-1999
Referitor la situația profesoarei Andreea Petrescu.
712. Question no.1025A/08-12-1999
Referitor la situația de degringoladă din sistemul nostru de asistență și asigurări de sănătate.
713. Question no.1026A/08-12-1999
Referitor la o verificare privind cele sesizate în memoriul înregistrat la SC Insula Mare a Brăilei SA.
714. Question no.1027A/08-12-1999
Referitor la cele sesizate în memoriul înregistrat la SC Insula Mare a Brăilei SA.
715. Question no.1028A/08-12-1999
Referitor la cele sesizate în memoriul înregistrat în urma controlului efectuat la SC Insula Mare a Brăilei Sa.
716. Question no.1029A/08-12-1999
Referitor la efectuarea unei revizii de fond privind activitatea economico-financiară a SC Insula Mare a Brăilei SA.
717. Question no.1030A/08-12-1999
Referitor la nemulțumirea și indignarea cetățenilor Brăilei de modul cum este alimentată SC PECO SA Brăila.
718. Question no.1031A/08-12-1999
Referitor la modul cum va sprijini Ministerul Muncii și Protecției Sociale integrarea socială a segmentului populației școlare din învățământul special.
719. Question no.1032A/08-12-1999
Referitor la gospod[riile și persoanele care au fost afectate de calamitățile naturale din februarie din com.Pișchia, jud.Timiș.
720. Question no.1033A/15-12-1999
Referitor la art.18 din Legea 145/1998 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Ocuparea și Formare Profesională.
721. Question no.1034A/15-12-1999
Referitor la modul cum este administrată SC PECO SA Brăila.
722. Question no.1035A/15-12-1999
Referitor la măsuri de relaxare fiscală.
723. Question no.1036A/15-12-1999
Referitor la situația copiilor bolnavi de SIDA și modul în care statul român se implică în soluționarea ei.
724. Question no.1037A/15-12-1999
Referitor la emiterea difuzarea și utilizarea bonurilor valorice pentru deținătorii de terenuri agricole.
725. Question no.1038A/15-12-1999
Referitor la comunitățile românești din regiunea Cernăuți care se confruntă cu mari greutăți în privința școlii.
726. Question no.1039A/15-12-1999
Referitor la noile programe și manuale de Limba și literatura română elaborate "într-o manieră antinațională".
727. Question no.1040A/22-12-1999
Referitor la neincluderea tehnicienilor dentari pe lista disponibilităților și atenționarea în acest sens a Direcțiilor județene de sănătate publică.
728. Question no.1041A/29-12-1999
Referitor la jud.Bihor, unde Romsilva "curăță de arbori pădurile care fac obiectul Legii 169 de modificare a Legii 18/1991 art.41.
729. Question no.1042A/29-12-1999
Referitor la necesitatea acordării de sprijin financiar pentru biserica "Sf.Ioan Botezătorul" din Vălenii de Munte și pentru biserica "Înălțarea Domnului", din Plopeni, jud.Prahova.
730. Question no.1043A/29-12-1999
Referitor la înființarea Centrului Cultural la Cernăuți sau Kiev și când vă propuneți să-l puneți în lucrare?
731. Question no.1044A/29-12-1999
Referitor la abuzurile săvârșite de Gheorghe Funar, primarul municipiului Cluj-Napoca.

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie lundi, 17 février 2020, 23:42
Téléphone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro