Questions & Interpellations
Questions
Interpellations
You are here: Home page > Parliamentary Business > Q & I > 2003

Questions & Interpellations recorded in 2003

1. Interpellation no.31PM/03-02-2003
Referitor la activitatea primarului mun.Arad, Dorel Popa.
2. Interpellation no.32PM/05-02-2003
Referitor la practica abuzivă a Guvernului în materia Ordonanțelor de urgență în perioada 2001-2002.
3. Interpellation no.33PM/11-02-2003
"Este sărăcia sinonimă cu agricultura?"
4. Interpellation no.34PM/27-03-2003
Referitor la repunerea în drepturi a vice/primarului Ioan Petruț, comuna Brusturi, jud.Bihor.
5. Interpellation no.35PM/08-04-2003
Referitor la decizia Casei Naționale de Asigurări de Sănătate privind acreditarea a 4 societăți de asigurare - reasigurare. Ordinul ministrului sănătății și familiei nr.91 din 2003.
6. Interpellation no.36PM/11-06-2003
Referitor la Politica Guvernului privind reglementarea formării inițiale a asistenților medicali generaliști (nursing) și a asistenților de obstretică (moașe).
7. Interpellation no.37PM/30-09-2003
Referitor la declarația domnului Acsinte Gaspar, Ministru delegat pentru Relația cu Parlamentul, în videoconferința cu prefecții din data de 26.09.2003.
8. Interpellation no.38PM/20-10-2003
Decizia cu rezonanță strategică privind temporizarea cu 45 de zile a numirii unui titular de specialitate la Ministerul Sănătății.
9. Interpellation no.39PM/16-12-2003
Incompatibilitatea unor funcționari publici, jud.Galați, care dețin funcții de conducere și în structurile unui partid politic.
10. Interpellation no.40PM/16-12-2003
Organizarea și funcționarea Institutului Național de Gerontologie și Geriatrie "Ana Aslan".
11. Interpellation no.671B/18-02-2003
Referitor la abonații rețelei naționale de gaz metan.
12. Interpellation no.672B/18-02-2003
Referitor la memoriul domnului Jecan Alexandru din Cluj-Napoca.
13. Interpellation no.673B/18-02-2003
Referitor la garniturile de tren aflate în circuit care sunt depășite din punct de vedere tehnic.
14. Interpellation no.674B/18-02-2003
Necesitatea eliminării tratamentului discriminatoriu între beneficiarii serviciului de furnizare a energiei termice produse centralizat altor servicii de gospodărie comunală, prevăzut în corpul OUG 197 din 2002.
15. Interpellation no.675B/18-02-2003
Necesitatea modificării Ordinului 268 din 10.07.2001 referitor la încadrarea în activitatea de creație de programe pentru calculator.
16. Interpellation no.676B/18-02-2003
Referitor la grave încălcări ale ilegalității de deținătorii de certificate și brevete de răniți, urmași ai eroilor martiri și luptători cu merite deosebite în Revoluția Română din Decembrie 1989.
17. Interpellation no.677B/18-02-2003
Referitor la perioada legală pentru un primar interimar.
18. Interpellation no.678B/18-02-2003
Referitor la situația Spitalului Orășenesc din Huedin.
19. Interpellation no.679B/18-02-2003
Referitor la majorarea cheltuielilor cu apă caldă menajeră.
20. Interpellation no.680B/18-02-2003
Referitor la tergiversarea rezolvării unui caz penal.
21. Interpellation no.681B/18-02-2003
Referitor la privatizarea societăților comerciale preluate în administrarea Regiei Autonome Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat.
22. Interpellation no.682B/18-02-2003
Referitor la situația deficitară privind eliberarea medicamentelor gratuite și compensate în jud.Timiș.
23. Interpellation no.683B/18-02-2003
Referitor la pagubele produse de pătrunderea oilor în culturile de păioase sau prășitoare aparținând agricultorilor din jud.Timiș.
24. Interpellation no.684B/18-02-2003
Referitor ca în Bugetul Regiei Protocolului de Stat să se regăsească "Investiția Biblioteca Națională".
25. Interpellation no.685B/18-02-2003
Referitor la cazurile de returnare ilegală de TVA și de furt din conductele PETROTRANS.
26. Interpellation no.686B/18-02-2003
Referitor la cererea Eparhiei Reformate de Cluj de retrocedare.
27. Interpellation no.687B/18-02-2003
Referitor la OUG 192 din 2002.
28. Interpellation no.688B/18-02-2003
Referitor la OG 6 din 23.01.2003.
29. Interpellation no.689B/18-02-2003
Referitor la Legea 10 din 2001.
30. Interpellation no.690B/18-02-2003
Referitor la concedierea în grup a muncitorilor de pe șantierele ANL Craiova.
31. Interpellation no.691B/18-02-2003
Referitor la respectarea Legii 215 din 2001.
32. Interpellation no.692B/18-02-2003
Referitor la amenajarea pârâului Vărărie, com.Tulgheș, jud.Harghita.
33. Interpellation no.693B/18-02-2003
Referitor la condamnarea unui ziarist.
34. Interpellation no.694B/18-02-2003
"Tineretul - o povară pentru actualul guvern".
35. Interpellation no.695B/18-02-2003
Referitor la viziunea Guvernului privind reforma în sistemul public de pensii și ce se va întreprinde în continuare pentru realizarea acesteia.
36. Interpellation no.696B/18-02-2003
Referitor la memoriile contribuabililor privind abuzurile organelor fiscale.
37. Interpellation no.697B/18-02-2003
Referitor la memoriul unui număr mare de cetățeni din Bistrița-Năsăud.
38. Interpellation no.698B/18-02-2003
Referitor la aplicarea Legii 19 din 2002.
39. Interpellation no.699B/18-02-2003
Situația patrimoniului Camerei de Comerț și Industrie în urma trecerii Registrului Comerțului din subordinea Camerei de Comerț și Industrie în subordinea Ministerului Justiției.
40. Interpellation no.700B/18-02-2003
Schimbarea abuzivă a viceprimarului comunei Brusturi.
41. Interpellation no.701B/18-02-2003
Referitor la România - regresează și nu se dezvoltă.
42. Interpellation no.702B/18-02-2003
Referitor la suma de bani existentă în contul BNR în decembrie 1989.
43. Interpellation no.703B/18-02-2003
Referitor la respingerea unei HG inițiată de Consiliul Județean Iași, privind transmiterea unui imobil din administrarea INCERC Filiala Iași în administrarea Consiliului județean Iași.
44. Interpellation no.704B/18-02-2003
Referitoar la pensiile pe luna ianuarie.
45. Interpellation no.705B/18-02-2003
Referitor la imaginea României în dicționarul enciclopedic "Petit Robert".
46. Interpellation no.706B/18-02-2003
Legea 19 din 2000 și noua sa interpretare.
47. Interpellation no.707B/18-02-2003
Coplata serviciilor medicale - o nouă taxă pentru sănătate.
48. Interpellation no.708B/18-02-2003
Fondurile SAPARD - inaccesibile agricultorilor români.
49. Interpellation no.709B/18-02-2003
Taxa TV și Radio - taxe fanariote
50. Interpellation no.710B/18-02-2003
Referitor la nemulțumirile provocate în rândul populației de ordonanțele de urgență 197 din 2002, 121 din 2002 și 6 din 2003.
51. Interpellation no.711B/17-02-2003
Referitor la iminenta înființării și deschiderii postului TVR teritorial Mureș.
52. Interpellation no.712B/11-03-2003
Referitor la sistemul sanitar din România.
53. Interpellation no.713B/11-03-2003
Referitor la programul de alimentare cu apă a satelor, în conformitate cu HG 687 din 1997 și HG 577 din 1997.
54. Interpellation no.714B/11-03-2003
Referitor la controlul de legalitate efectuat de prefect asupra actelor emise de Consiliul Județean.
55. Interpellation no.715B/11-03-2003
Referitor la concesionarea valorificării potențialului piscicol și de recoltare a stufului din Delta Dunării.
56. Interpellation no.716B/11-03-2003
Referitor la situația fructelor și legumelor românești.
57. Interpellation no.717B/11-03-2003
Referitor la necazuri și greutăți cu care se confruntă pensionarii.
58. Interpellation no.718B/11-03-2003
Norme ce implică aplicarea legii.
59. Interpellation no.719B/11-03-2003
Referitor la ajutoare de urgență.
60. Interpellation no.720B/11-03-2003
Taxa TV și radio - taxe fanariote.
61. Interpellation no.721B/11-03-2003
referitor la Proiectul Dracula Parc.
62. Interpellation no.722B/11-03-2003
Referitor la scandalul privind arestarea lui Gheorghe Medințu.
63. Interpellation no.723B/11-03-2003
Referitor la memoriul domnului Bujor Neculai din București.
64. Interpellation no.724B/11-03-2003
Referitor la respectarea Legii administrației publice în Județul Galați.
65. Interpellation no.725B/11-03-2003
Referitor la "corupția instituționalizată".
66. Interpellation no.726B/11-03-2003
Referitor la teama acționarilor de la SANEVIT SA de a pierde acțiunile după trecerea SANEVIT SA la Ministerul Sănătății.
67. Interpellation no.727B/11-03-2003
Referitor la strategia Guvernului privind modificarea legislației din domeniul cooperației.
68. Interpellation no.728B/11-03-2003
Referitor la criticile pe baza cărora s-a făcut desemnarea firmei ce urmează să reabiliteze gazonul Stadionului Național "Lia Manoliu".
69. Interpellation no.729B/11-03-2003
"Tineretul - o povară pentru actualul guvern".
70. Interpellation no.730B/11-03-2003
Referitor la abuzuri săvârșite de Direcția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă.
71. Interpellation no.731B/11-03-2003
Referitor la doamna Nițulescu Gabriela secretar al primăriei or.Moreni.
72. Interpellation no.732B/11-03-2003
Referitor la SC TEXTILA NĂSĂUD SA.
73. Interpellation no.733B/11-03-2003
Referitor la locuitorii satului Recele, com.Ilva Mare, jud.Bistrița-Năsăud.
74. Interpellation no.734B/11-03-2003
Referitor la memoriul Asociației de Locatari din Calea Dorobanților 102, Cluj-Napoca.
75. Interpellation no.735B/11-03-2003
Referitor la achiziționarea a două fregate de către MApN fără ca ministerul să prezinte Parlamentului o politică clară privind înzestrarea Armatei.
76. Interpellation no.736B/11-03-2003
Cine este administratorul unităților din industria de apărare?
77. Interpellation no.737B/11-03-2003
Referitor la impozitul pe clădiri.
78. Interpellation no.738B/11-03-2003
Referitor la manifestări iredentiste, șovine, antisemite.
79. Interpellation no.739B/11-03-2003
Referitor la "Criza din învățământ".
80. Interpellation no.740B/11-03-2003
referitor la funcționarea PNA și respectarea de către această instituție a prevederilor Legii 544 din 2001.
81. Interpellation no.741B/11-03-2003
Referitor la bugetul Ministerului Culturii și Cultelor.
82. Interpellation no.742B/11-03-2003
Referitor la nerespectarea prevederilor legale privind acordarea drepturilor de transport și distribuție a îngrășămintelor chimice, producătorilor agricoli.
83. Interpellation no.743B/11-03-2003
Referitor la încălcarea de către Ministerul Justiției a Legii 168 din 1999 privind soluționarea conflictelor de muncă.
84. Interpellation no.744B/11-03-2003
referitor la impozitele pe terenuri situate în extravilan.
85. Interpellation no.745B/11-03-2003
Referitor la situația Consiliului General al Municipiului București.
86. Interpellation no.746B/11-03-2003
referitor la situația actuală a aprobării prin HG a inventarelor cu bunurile din domeniul public.
87. Interpellation no.747B/11-03-2003
Referitor la întârzierea plății subvențiilor acordate producătorilor de lapte.
88. Interpellation no.748B/11-03-2003
Referitor la situația obiectivului de investiții "Sediu comun Direcția generală a finanțelor publice și a Controlului financiar de stat Timiș.
89. Interpellation no.749B/11-03-2003
Referitor la acțiuni care diminuează potențialul cercetării științifice din agricultură.
90. Interpellation no.750B/11-03-2003
Referitor la - Starea Bucureștiului -
91. Interpellation no.751B/11-03-2003
Referitor la angajarea unor persoane care nu au nimic în comun cu CFR-ul.
92. Interpellation no.752B/11-03-2003
Referitor la prevederile Normelor metodologice privind recalcularea pensiilor militare de stat aprobate prin HG 1188 din 2001.
93. Interpellation no.753B/11-03-2003
Referitor la respectarea prevederilor HG 160 din 1996 privind reglementarea transportului fluvial de mărfuri în trafic direct între România și alte state.
94. Interpellation no.754B/11-03-2003
Referitor la modificările aduse art4 din Legea 118 din 1996.
95. Interpellation no.755B/11-03-2003
Referitor la neparticiparea României la Târgul Internațional de produse biologice BioFach 2003.
96. Interpellation no.756B/11-03-2003
Referitor la reducerea numărului de angajați la Spitalul Municipal Gherla (jud.Cluj).
97. Interpellation no.757B/11-03-2003
Referitor la eliberarea titlurilor de propietate.
98. Interpellation no.758B/11-03-2003
Referitor la cadrul legislativ în domeniul administrației publice locale privind autonomia și descentralizarea serviciilor publice.
99. Interpellation no.759B/11-03-2003
Referitor la furtul de masă lemnoasă din pădurile propietate publică a statului, administrate de Regia Națională a Pădurilor.
100. Interpellation no.760B/11-03-2003
Referitor la remedierea reorganizării ilegale a societăților comerciale.
101. Interpellation no.761B/11-03-2003
Referitor la OG 36 din 2003.
102. Interpellation no.762B/11-03-2003
Referitor la locuitorii com.Geaca, jud.Cluj.
103. Interpellation no.763B/11-03-2003
Referitor la îmbunătățirea rețelei de transport feroviar.
104. Interpellation no.764B/11-03-2003
Referitor la unitățile spitalicești de pe raza jud.Cluj.
105. Interpellation no.765B/11-03-2003
Învățământul de la 6 ani între obligativitate și permisivitate.
106. Interpellation no.766B/12-03-2003
Referitor la marile "mici compromisuri" pe care le produc sau le girează autoritățile administrative locale.
107. Interpellation no.767B/12-03-2003
Referitor la răspunsul interpelării 640B care mi se pare confuz.
108. Interpellation no.768B/25-03-2003
Referitor la costurile transportului de persoane pe calea ferată.
109. Interpellation no.769B/25-03-2003
Referitor la deplasarea unor consilieri județeni și oameni de afaceri în landul Bavaria, Germania.
110. Interpellation no.770B/25-03-2003
Referitor la jurământul rostit de unii deputați și senatori în Biserica Sf.Mihai din Cluj Napoca.
111. Interpellation no.771B/25-03-2003
Referitor la aleșii locali incompatibili.
112. Interpellation no.772B/25-03-2003
Referitor la situația clădirii Bibliotecii Naționale.
113. Interpellation no.773B/25-03-2003
Referitor la sectorul zahăr în România.
114. Interpellation no.774B/25-03-2003
Referitor la întâlnirile cu organele administrației locale.
115. Interpellation no.775B/25-03-2003
Referitor la activitatea conducerii Federației de Șah.
116. Interpellation no.776B/25-03-2003
Referitor la "separatismul școlar" promovat de UDMR.
117. Interpellation no.777B/25-03-2003
Solicită să știe dacă la întâlnirea cu cetățenii trebuie să informeze și primarul din comuna respectivă.
118. Interpellation no.778B/25-03-2003
Referitor la adresa nr.782 din 12.02.2003 a Casei OPSNAJ.
119. Interpellation no.779B/25-03-2003
Referitor la cetățenii comunei Prundu Bârgăului, jud.Bistrița-Năsăud, acționari la SC "HICART" SA.
120. Interpellation no.780B/25-03-2003
Referitor la problema chiriașilor din casele naționalizate.
121. Interpellation no.781B/25-03-2003
Referitor la cetățenii comunei Șieu, jud.Bistrița-Năsăud.
122. Interpellation no.782B/25-03-2003
Referitor la redevențele farmaciilor din Cluj-Napoca.
123. Interpellation no.783B/25-03-2003
Referitor la desfășurarea la Bistrița-Năsăud a festivalului de folclor "Nunta Zamfirei".
124. Interpellation no.784B/25-03-2003
Referitor la memoriul domnului Mărcășan Ioan din Cluj-Napoca.
125. Interpellation no.785B/25-03-2003
Referitor la promovarea pe bază de concurs de împrejurări, a comisarului Teodor Pop-Pușcaș la comanda IPJ Cluj.
126. Interpellation no.786B/25-03-2003
Referitor la cei 4000 de bolnavi de epilepsie din jud.Cluj.
127. Interpellation no.787B/25-03-2003
referitor la consolidarea și dezvoltarea sectorului privat din agricultură.
128. Interpellation no.788B/25-03-2003
Referitor la Spitalul Municipal "Sf.Petru și Pavel" din Ploiești.
129. Interpellation no.789B/25-03-2003
referitor la reforma managementului protecției mediului.
130. Interpellation no.790B/25-03-2003
Referitor la finanțarea unui proiect pentru promovarea imaginii externe a României.
131. Interpellation no.791B/25-03-2003
Referitor la aberațiile OUG 9 din 2003 pentru modificarea și completarea Legii 19 din 2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale.
132. Interpellation no.792B/25-03-2003
Referitor la jaf făcut cu știința autoităților, bazat pe necunoașterea legislației de către un grup de țărani clujeni, propietari ai Asociației Intercooperatiste Răscruci.
133. Interpellation no.793B/25-03-2003
Referitor la lupta împotriva corupției.
134. Interpellation no.794B/25-03-2003
Referitor la situația de la MAT SA Craiova.
135. Interpellation no.795B/25-03-2003
Referitor la OUG 9 din 27.02.2003.
136. Interpellation no.796B/25-03-2003
Referitor la compensațiile bănești pentru bunurile trecute în propietatea statului bulgar în aplicarea Tratatului dintre România și Bulgaria, semnat la Craiova, la 7.09.1940.
137. Interpellation no.797B/25-03-2003
Referitor la dosarul civil 323 din 2001 de la judecătoria Drobeta Turnu Severin, jud.Mehedinți.
138. Interpellation no.798B/25-03-2003
Referitor la "Orașul Artiștilor".
139. Interpellation no.799B/25-03-2003
Referitor la modernizarea transporturilor în sectorul naval.
140. Interpellation no.800B/25-03-2003
Referitor la restrângerea drepturilor persoanelor beneficiare de prevederile Decretului Lege 118 din 1990.
141. Interpellation no.801B/25-03-2003
Referitor la modernizarea sectorului de comunicații și implementarea societății informaționale.
142. Interpellation no.802B/25-03-2003
Referitor la supravegherea activităților nucleare și a radioactivității factorilor de mediu.
143. Interpellation no.803B/25-03-2003
Referitor la stadiul dosarului civil 1244 din 2002 de la Curtea Supremă de Justiție.
144. Interpellation no.804B/25-03-2003
Referitor la politica brutală a partidului de guvernământ de politizare a instituțiilor statului.
145. Interpellation no.805B/25-03-2003
Referitor la stadiul anchetei în celebrul caz de spălare de bani și returnare ilegală de TVA, de 38 milioane de dolari SUA.
146. Interpellation no.806B/25-03-2003
referitor la scoaterea din patrimoniul SC Iașitex SA a celor două stații pilot și trecerea lor în patrimoniul Universității Tehnice "Gheorghe Asachi" Iași.
147. Interpellation no.807B/25-03-2003
Referitor la prelungirea cu 2 luni pentru termenul de depunere a documentelor doveditoare pentru cei care cer propietățile înapoi, în baza Legii 10 din 2001.
148. Interpellation no.808B/25-03-2003
Referitor la situația economică deosebit de grea în care se află crescătorii de porci din România.
149. Interpellation no.809B/25-03-2003
Referitor la România - "Țara birurilor".
150. Interpellation no.810B/25-03-2003
Câte programe cu finanțare externă ați avut la dispoziție în 2002, câte ați valorificat, câte ați ratat și cât se cifrează sumele neutilizate?
151. Interpellation no.811B/25-03-2003
Referitor la noua reformă în învățământul românesc.
152. Interpellation no.812B/25-03-2003
Referitor la situația societăților și la cât se cifrează scutirile și reeșalonările la plata datoriilor către bugetul de stat.
153. Interpellation no.813B/25-03-2003
Sunt săraci cu adevărat cei care au obținut locuințe sociale?
154. Interpellation no.814B/25-03-2003
Criza sistemului românesc de sănătate continuă.
155. Interpellation no.815B/25-03-2003
Referitor la memoriul unui grup de medici și cadre sanitare din municipiul Călărași.
156. Interpellation no.816B/25-03-2003
Referitor la ajutoare pentru un grup de cetățeni din mun.Călărași.
157. Interpellation no.817B/15-04-2003
Referitor la inoportunitatea reducerii termenului de încasare a facturilor de energie termică ale asociațiilor de locatari(propietari).
158. Interpellation no.818B/15-04-2003
Referitor la pagubele produse de turmele de oi, în culturile de păioase sau prășitoare ale agricultorilor din jud.Timiș.
159. Interpellation no.819B/15-04-2003
Referitor la clarificarea de către Ministerul Justiției a unor aspecte legate de numirea și eliberarea din funcție a procurorilor PNA, în raport cu respectarea prevederilor Legii 544 din 2001.
160. Interpellation no.820B/15-04-2003
Referitor la aplicarea prevederilor Legii 19 din 2000.
161. Interpellation no.821B/15-04-2003
Referitor la neclarități în noul Cod al Muncii.
162. Interpellation no.822B/15-04-2003
Referitor la viziunea Ministerului Administrației Publice la o nouă împărțire teritorial-administrativă a României.
163. Interpellation no.823B/15-04-2003
Referitor la cetățenii trimiși de întreprinderile de comerț exterior să lucreze peste hotare.
164. Interpellation no.824B/15-04-2003
Referitor la contractul semnat între RAJAC Cluj și firma XPO pentru achiziționarea a două linii tehnologice POWER PACK.
165. Interpellation no.825B/15-04-2003
Referitor la bursele de studiu în străinătate oferite de către Guvernul României.
166. Interpellation no.826B/15-04-2003
Referitor la datoriile CFR Cluj către bugetul de stat.
167. Interpellation no.827B/15-04-2003
Referitor la situația dezastruoasă de la ARO Cîmpulung.
168. Interpellation no.828B/15-04-2003
Referitor la utilizarea ilegală a unor sume mai mari decât cele prevăzute în legea bugetului de stat din fondul de rezervă și fondul la dispoziția guvernului.
169. Interpellation no.829B/15-04-2003
Referitor la subfinanțarea dirijată a sistemului.
170. Interpellation no.830B/15-04-2003
Referitor la desființarea secției de terapie intensivă coronariană din cadrul Spitalului județean din Arad.
171. Interpellation no.831B/15-04-2003
Referitor la acțiunea de desființare a liniilor de fabricație aparținând fostei întreprinderi de autoturisme OLTENA - Craiova.
172. Interpellation no.832B/15-04-2003
Referitor la principiul autonomiei locale - un deziderat incompatibil cu politica de pesedizare a administrației publice locale a actualei guvernări.
173. Interpellation no.833B/15-04-2003
Referitor la prelucrarea lemnului.
174. Interpellation no.834B/15-04-2003
Referitor la decesul soldatului Florin Staicu de la UM 01725.
175. Interpellation no.835B/15-04-2003
Referitor la cazul Băloiu Susana - Sanda din Bistrița, jud.Bistrița-Năsăud.
176. Interpellation no.836B/15-04-2003
Referitor la obligațiile ce trebuiesc achitate de agenții economici cu cel puțin 100 de angajați la bugetul statului în cazul când nu au 4% angajați persoane cu handicap.
177. Interpellation no.837B/15-04-2003
Referitor "Ținutul secuiesc un bantustan etnic în inima României".
178. Interpellation no.838B/15-04-2003
Referitor la campania de publicitate prin presă și prin sucursalele MMSS din județe cu privire la ofertele de lucru în străinătate prin firma "Grand Miroc" SRL din Timișoara.
179. Interpellation no.839B/15-04-2003
Referitor la afirmația președintelui Băncii de Export-Import a României EXIMBANK SA privind "pierderea de 10 milioane USD înregistrată de administrațiile anterioare".
180. Interpellation no.840B/15-04-2003
Referitor la cercetarea conflictului dintre un grup de părinți și doamna învățătoare Lavinia Florentina Otescu din Drobeta Turnu Severin.
181. Interpellation no.841B/15-04-2003
Referitor la un grup de 28 de cetățeni al localității IZMIȘA din com.Obârșia de Câmp, jud.Mehedinți.
182. Interpellation no.842B/15-04-2003
Referitor la situația clădirilor aparținătoare Liceului "Gheorghe Șincai" din Cluj Napoca.
183. Interpellation no.843B/15-04-2003
Referitor la situația rezervei strategice de petrol a României.
184. Interpellation no.844B/15-04-2003
Referitor la supercampania anti-poliomelitică, în perioada 13.01. - 17.01.2003 din Valea Jiului.
185. Interpellation no.845B/15-04-2003
Referitor la demersurile întreprinse de doamna Zeleneac Smaranda și dl.Haiec Tiberiu.
186. Interpellation no.846B/15-04-2003
Referitor la OG 9 din 2003.
187. Interpellation no.847B/15-04-2003
Referitor la întârzierea aplicării Legii pentru aprobarea OG 86 din 2001 privind serviciile de transport public local de călători.
188. Interpellation no.848B/15-04-2003
Referitor la strategia ministerului privitor la o nouă împărțire teritorial-administrativă a României.
189. Interpellation no.849B/15-04-2003
Referitor la nerespectarea prevederilor legii 189 din 2000 și 309 din 2002 privind unele gratuități.
190. Interpellation no.850B/15-04-2003
Referitor la aprobări de defrișare în pădurea Băneasa, în scopul construirii de locuințe, date de Inspectoratul Teritorial de Regim Silvic și Cinegetic București, cu încălcarea prevederilor legale.
191. Interpellation no.851B/15-04-2003
Referitor la aplicarea OG 80 din 2001 și a Legii 247 din 2002.
192. Interpellation no.852B/15-04-2003
Referitor la concursul desfășurat în 12 martie 2003. Declanșarea procedurii de clasare a bunurilor culturale aparținând domnului prim-ministru Adrian Năstase.
193. Interpellation no.853B/15-04-2003
Referitor la ofensiva nestăvilită asupra fondului forestier cu implicații grave asupra mediului și propietății private.
194. Interpellation no.854B/15-04-2003
Referitor la nereguli în aplicarea legilor fondului funciar și stabilirea dreptului de proprietate.
195. Interpellation no.855B/15-04-2003
Referitor la Reactorul Nuclear VVR-S din com.Măgurele.
196. Interpellation no.856B/15-04-2003
Referitor la OUG 9 din 2003.
197. Interpellation no.857B/15-04-2003
Referitor la măsuri privind lichidarea cerșetoriei din trenuri, asigurarea confortului și siguranței călătorilor pe căile ferate.
198. Interpellation no.858B/15-04-2003
Referitor la SC "Balneoclimaterica" Sovata. Referitor la terenul de joc în vederea meciului România - Danemarca.
199. Interpellation no.859B/15-04-2003
Referitor la SC "Balneoclimaterica" Sovata.
200. Interpellation no.860B/15-04-2003
Referitor la cum trebuie aplicată Legea alegerilor locale pentru ca supleanții de pe listele ApR să fie validați în Consiile locale sau județene.
201. Interpellation no.861B/15-04-2003
Referitor la o demisie de onoare.
202. Interpellation no.862B/15-04-2003
Nemulțumit de răspunsul dat de secretarul de stat Pavelescu, la data de 7 aprilie 2003.
203. Interpellation no.863B/15-04-2003
Referitor la nepăsarea sau lipsa de omenie în sectorul de sănătate în mediul rural.
204. Interpellation no.864B/15-04-2003
Farmaciile și ele pe lista compensatelor... datorii
205. Interpellation no.865B/15-04-2003
Codul muncii și necunoscutele sale.
206. Interpellation no.866B/06-05-2003
Referitor la modificarea abuzivă a programului cursei TAROM Cluj - Timișoara - București din 5 mai 2003.
207. Interpellation no.867B/06-05-2003
Referitor la solicitarea unui audit internațional pentru domeniul cercetării științifice înafara practicii și autorității UE.
208. Interpellation no.868B/06-05-2003
Referitor la sprijinirea acțiunilor sociale și filantropice desfășurate de cultele religioase.
209. Interpellation no.869B/06-05-2003
Referitor la spitalul Penitenciar Rahova.
210. Interpellation no.870B/06-05-2003
Referitor la activitatea grupărilor religioase sectare pe teritoriul României.
211. Interpellation no.871B/06-05-2003
Referitor la profesionalizarea și depolitizarea instituției prefectului.
212. Interpellation no.872B/06-05-2003
Referitor la anularea unor curse TAROM operate de pe aeroportul internațional Timișoara.
213. Interpellation no.873B/06-05-2003
Referitor la HG nr.185 și 186 din 20.02.2003, cu privire la instituirea taxelor pentru serviciile publice de televiziune și radiodifuziune.
214. Interpellation no.874B/06-05-2003
Referitor la măsurile legale ce le veți lua împotriva celor vinovați de corupție.
215. Interpellation no.875B/06-05-2003
Referitor la devalizarea fondurilor combinatului făgărășan Nitramonia.
216. Interpellation no.876B/06-05-2003
Referitor la Mânăstirea Râncăciov din județul Argeș.
217. Interpellation no.877B/06-05-2003
Referitor la programul guvernamental de dotarea cu calculatoare personale (PC) a școlilor din localitățile județului Mureș.
218. Interpellation no.878B/06-05-2003
Referitor la Noul Cod al Muncii.
219. Interpellation no.879B/06-05-2003
Referitor la OUG 8/2003 modificata cu OUG 22/2003.
220. Interpellation no.880B/06-05-2003
Referitor la memoriul domnului Dan Mihai Chirvai.
221. Interpellation no.881B/06-05-2003
Referitor la memoriul domnului Pavel Rătundean Ferghete din Cluj.
222. Interpellation no.882B/06-05-2003
Referitor la restructurarea sectorului de îmbunătățiri funciare.
223. Interpellation no.883B/06-05-2003
Referitor la recorelarea pensiilor.
224. Interpellation no.884B/06-05-2003
Legea față în față cu realitatea.
225. Interpellation no.885B/06-05-2003
Răzmerița împotriva taxei radio-tv.
226. Interpellation no.886B/06-05-2003
Referitor la întărzieri la petițiile adresate ministerului.
227. Question no.887A/17-01-2003
Referitor la articolul "Eximbank implementează strategia de restructurare" publicat în revusta "Piața financiară" nr.11/2002.
228. Interpellation no.887B/06-05-2003
Referitor la cetățenii comunei Dumitrița, jud.Bistrița-Năsăud care nu au apă potabilă.
229. Question no.888A/15-01-2003
Referitor la situația medicamentelor compensate.
230. Interpellation no.888B/06-05-2003
Referitor la SC Textila Năsăud SA.
231. Question no.889A/16-01-2003
Referitor la grila de programe a TVR, până în 1997 numită "Bursa invențiilor".
232. Interpellation no.889B/06-05-2003
Referitor la deficiențele și abuzurile generate de procesul de privatizare.
233. Question no.890A/16-01-2003
Referitor la Ordinul 726 al Ministerului Sănătății și Familiei.
234. Interpellation no.890B/06-05-2003
Referitor la un caz de corupție săvârșit în Alba Iulia.
235. Question no.891A/16-01-2003
Referitor la situația Muzeului Armenesc din Gherla.
236. Interpellation no.891B/06-05-2003
Referitor la transmiterea unui teren propietate publică a statului în administrarea Patriarhiei Bisericii Ortodoxe Române.
237. Interpellation no.892B/06-05-2003
Referitor la amenajarea, dezvoltarea și modernizarea rețelei de drumuri naționale și turistice, punerea în valoare a potențialului turistic.
238. Question no.893A/03-02-2003
Referitor la uriașul prejudiciu adus statului.
239. Interpellation no.893B/06-05-2003
Referitor la amplasarea unei benzinării pe locul unde se află un parc verde, între blocurile de locuințe.
240. Question no.894A/03-02-2003
Referitor la restituirile ilegale de TVA.
241. Interpellation no.894B/06-05-2003
Referitor la măsurile MSF privind prevenirea epidemiei de gripă atipică.
242. Question no.895A/03-02-2003
Referitor la ilegalitățile făcute de firma italiană CPL CONCORDIA.
243. Interpellation no.895B/06-05-2003
Referitor la acordarea de reparații financiare pentru un contract desfășurat prin ROMCONSULT.
244. Question no.896A/03-02-2003
Referitor la abuzurile firmei italiene CPL CONCORDIA.
245. Interpellation no.896B/06-05-2003
Referitor la situația bolnavilor de Hepatită B și C și lipsa de strategie a ministerului în domeniu.
246. Question no.897A/03-02-2003
Referitor la încheierea unui Acord bilateral de pensii și asigurări sociale între România și Austria.
247. Interpellation no.897B/07-05-2003
Referitor la memoriiile doamnei Zeleneac Smaranda și domnul Haiec Tiberiu.
248. Question no.898A/03-02-2003
Referitor la problema apei de băut a locuitorilor din com.Frata.
249. Interpellation no.898B/20-05-2003
Referitor la comuna Pai care nu poate recepționa semnalul postului TVR 2, iar semnalul postului TVR 1 este slab.
250. Question no.899A/03-02-2003
Referitor la includerea mun.Cluj-Napoca pe lista marilor orașe care necesită century de ocolire.
251. Interpellation no.899B/20-05-2003
Referitor la dezvoltarea silviculturii.
252. Question no.900A/03-02-2003
Referitor la necesitatea ca marile orașe cum este Cluj-Napoca să fie prevăzute cu century de ocolire.
253. Interpellation no.900B/20-05-2003
Referitor la Statutul polițistului și Corpul Național al Polițiștilor.
254. Question no.901A/03-02-2003
Referitor la reducerea numărului autorizațiilor și avizelor de care au nevoie agenții economici.
255. Interpellation no.901B/20-05-2003
Referitor la punerea în aplicare a HG 1353 din 2001.
256. Question no.902A/03-02-2003
Referitor la memoriul domnului Ioan Bențea din Dej.
257. Interpellation no.902B/20-05-2003
Referitor la canicula și seceta din această primăvară.
258. Question no.903A/03-02-2003
Referitor la solicitarea domnului Lăcătuș Adrian din Cluj.
259. Interpellation no.903B/20-05-2003
Referitor la găsirea unui sediu pentru Guvern.
260. Question no.904A/03-02-2003
Referitor la depozitele fostelor întreprinderi de stat, CAP-uri sau IAS-uri.
261. Interpellation no.904B/20-05-2003
Referitor la găsirea unui sediu pentru Guvern și Biblioteca națională.
262. Question no.905A/03-02-2003
Referitor la despăgubiri pentru cei ce au suferit de pe urma atrocităților comise de hortiști.
263. Interpellation no.905B/20-05-2003
Referitor la construcția de drumuri auto forestiere.
264. Question no.906A/03-02-2003
Referitor la memoriul domnului Farcaș Pavel din Cluj.
265. Interpellation no.906B/20-05-2003
Referitor la incompatibilitățile pentru aleșii locali.
266. Question no.907A/03-02-2003
Referitor la memoriul doamnei Michi Clara din Cluj.
267. Interpellation no.907B/20-05-2003
Referitor la sprijinirea comunității românești din Istambul.
268. Question no.908A/03-02-2003
Referitor la raportul privind situația administrației publice din România.
269. Interpellation no.908B/20-05-2003
Referitor la privatizarea COLOROM Codlea și NITRAMONIA Făgăraș.
270. Question no.909A/03-02-2003
Referitor la primarul comunei Apahida, Cluj, domnul Ionel Fărcaș.
271. Interpellation no.909B/20-05-2003
Referitor la neparticiparea în delegația care s-a deplasat săptămâna trecută în Turcia.
272. Question no.910A/03-02-2003
Referitor la situația depozitelor de deșeuri chimice de pe raza mun.Turda, jud.Cluj.
273. Interpellation no.910B/20-05-2003
Referitor la alocarea de fonduri pentru asfaltarea a 15 km de drum care leagă localitatea Șanț din jud.Bistrița-Năsăud cu jud.Suceava.
274. Question no.911A/03-02-2003
Referitor la memoriul domnului Tămășanu Dumitru din Cluj.
275. Interpellation no.911B/20-05-2003
Referitor la dispunerea unui control al gestiunii fondurilor publice la Primăria sector 1.
276. Question no.912A/03-02-2003
Referitor la memoriul domnului Coroian Stelian din Cluj.
277. Interpellation no.912B/20-05-2003
Referitor la Fundația Națională "Neamul Românesc".
278. Question no.913A/03-02-2003
Referitor la epidemia de pestă porcină în județele din vestul țării.
279. Interpellation no.913B/20-05-2003
Referitor la noul Regulament de transport pe căile ferate din România, aprobat prin OG 41 din 1997.
280. Question no.914A/03-02-2003
Referitor la situația gravă în care se află Colectivul Institutului Național de Cercetare Dezvoltare pentru Tehnologii Izotopice Moleculare din Cluj-Napoca.
281. Interpellation no.914B/20-05-2003
Referitor la sesizarea făcută de Sindicatul Artiștilor Interpreți, prin intermediul doamnei președinte Mihaela Mihai.
282. Question no.915A/03-02-2003
Referitor la memoriul doamnei Ceban Daniela din Călărași.
283. Interpellation no.915B/20-05-2003
Referitor la calcularea pensiilor de stat.
284. Question no.916A/03-02-2003
Referitor la memoriul domnului Ion Bâran din Călărași.
285. Interpellation no.916B/20-05-2003
Referitor la poziția Executivului în problema construirii Catedralei Neamului în Parcul Carol din București.
286. Question no.917A/03-02-2003
Referitor la memoriul unui grup de cetățeni ce locuiesc în spațiile ce au aparținut fostei IAS Dragalina, jud.Călărași.
287. Interpellation no.917B/20-05-2003
Referitor la împărțirea fondurilor SAPARD pentru dezvoltarea infrastructurii rurale.
288. Question no.918A/03-02-2003
Referitor la SIDERCA Călărași.
289. Interpellation no.918B/20-05-2003
Referitor la suplimentarea fondului de rezervă la dispoziția Guvernului.
290. Question no.919A/03-02-2003
Referitor la "DONASID" SA Călărași.
291. Interpellation no.919B/20-05-2003
Referitor la taxa Radio-TV.
292. Question no.920A/03-02-2003
Referitor la ajutoare financiare pentru unele familii defavorizate din mun.Călărași.
293. Interpellation no.920B/20-05-2003
Referitor la memoriul domnului Iancu Constantin din Buzău.
294. Question no.921A/03-02-2003
Referitor la Ordinul MSF nr.19 din 16.01.2003.
295. Interpellation no.921B/20-05-2003
Referitor la activitatea consilierilor economici din cadrul ambasadelor și misiunilor economice ale României în străinătate.
296. Question no.922A/04-02-2003
Referitor la starea de "haos" a sistemului public de sănătate.
297. Interpellation no.922B/20-05-2003
Referitor la situația achitării datoriilor la bugetul statului de către instituțiile media românești.
298. Question no.923A/03-02-2003
Referitor la posibilitatea schimbării vagonului de dormit al trenului rapid 633, București-Târgu Mureș.
299. Interpellation no.923B/20-05-2003
Referitor la actul de justiție din România.
300. Question no.924A/04-02-2003
Referitor la memoriul unor părinți privind unele lucruri săvârșite de Cornel Otescu directorul școlii.
301. Interpellation no.924B/20-05-2003
Referitor la un consilier local care nu întrunește condiția de locuință.
302. Question no.925A/04-02-2003
Necesitatea inițierii unui Proiect de Lege cu privire la fostele asociații intercooperatiste din agricultura românească.
303. Interpellation no.925B/20-05-2003
Referitor la remanierea și restructurarea Cabinetului dvs.
304. Question no.926A/05-02-2003
Referitor la Ordinul nr.726 al Ministrului Sănătății și Familiei.
305. Interpellation no.926B/20-05-2003
Referitor la persoanele deportate în Ungaria și a urmașilor acestora.
306. Question no.927A/05-02-2003
Referitor la Legea 309 din 22 mai 2002.
307. Interpellation no.927B/20-05-2003
Referitor la un Denunț penal la Parchetul de pe lângă Curtea Supremă de Justiție și înregistrat cu nr.670 din 8.10.2003 la Parchetul Național Anticorupție, împotriva unor reprezentanți ai APAPS.
308. Question no.928A/06-02-2003
Referitor la escaladarea prețului Gigacaloriei.
309. Interpellation no.928B/20-05-2003
Referitor la memoriul domnului Gavrilă Miron din sat Gădălin, com.Jucu, jud.Cluj.
310. Question no.929A/06-02-2003
Referitor la situația întreprinderii SC Tractorul UTC sa din Brașov și perspectivele acesteia în agricultura României.
311. Interpellation no.929B/20-05-2003
Referitor la reântronarea legalității pe raza comunei Florești, jud.Cluj.
312. Question no.930A/06-02-2003
Referitor la stadiul privatizării SC Rulmentul SA Brașov.
313. Interpellation no.930B/20-05-2003
Meserii vechi omorâte de birocrație.
314. Question no.931A/06-02-2003
Referitor la situația finanțării centurii rutiere ocolitoare a Municipiului Brașov.
315. Interpellation no.931B/20-05-2003
Dezastrul continuă.
316. Question no.932A/06-02-2003
Referitor la cazurile de returnere ilegală de TVA și de furt din conductele PETROTRANS.
317. Interpellation no.932B/20-05-2003
Referitor la riscul evenimentelor epidemiologice din zona orașului Fieni.
318. Question no.933A/06-02-2003
Referitor la cazurile de returnare ilegală de TVA și de furt din conductele PETROTRANS.
319. Interpellation no.933B/20-05-2003
Referitor la activitatea prefectului județului Alba.
320. Question no.934A/06-02-2003
Referitor la cazurile de returnare ilegală de TVA și de furt din conductele PETROTRANS.
321. Interpellation no.934B/03-06-2003
Referitor la aducerea la îndeplinire a prevederilor OG 65/2002.
322. Question no.935A/06-02-2003
Referitor la cazurile de returnare ilegală de TVA și de furt din conductele PETROTRANS.
323. Interpellation no.935B/03-06-2003
Referitor la implicarea abuzivă a executivului în domeniul Justiției.
324. Question no.936A/06-02-2003
Referitor la cazurile de returnare ilegale de TVA și de furt din conductele PETROTRANS.
325. Interpellation no.936B/03-06-2003
Referitor la închiderea circulației pe Drumul E-60 între Cluj-Napoca și Huedin.
326. Question no.937A/07-02-2003
Referitor la sarcinile de privatizare ale Ministerului Industriilor și mărirea portofoliului.
327. Interpellation no.937B/03-06-2003
Referitor la absolvenții Colegiului Universitar de Institutori (Buzău).
328. Question no.938A/10-02-2003
Referitor la marile restanțe la plata subvențiilor pentru lapte.
329. Interpellation no.938B/03-06-2003
Referitor la abuzurile unor primari.
330. Question no.939A/10-02-2003
Referitor la memoriul domnului Stretea Andrei din Cluj.
331. Interpellation no.939B/03-06-2003
Referitor la reforma din sistemul sanitar.
332. Question no.940A/10-02-2003
Referitor la memoriul domnului Eugen Coman.
333. Interpellation no.940B/03-06-2003
Referitor la amplasarea grupului statuar al celor 13 generali unguri în parcul prieteniei româno-maghiare.
334. Question no.941A/10-02-2003
Referitor la asigurarea mijloacelor de transport necesare deplasării elevilor din unele localități ale județului Cluj spre școlile unde își desfășoară activitatea.
335. Interpellation no.941B/03-06-2003
Referitor la scoaterea din funcțiune a amenajărilor de irigații preluate de A.U.A.I.
336. Question no.942A/10-02-2003
Referitor la memoriul unui grup de cetățeni din satul Băbiu, com.Almaș, jud.Sălaj.
337. Interpellation no.942B/03-06-2003
Referitor la Noul Cod al Muncii adoptat de Parlament.
338. Question no.943A/10-02-2003
Referitor la achiziționarea de utilaje de mâna a doua.
339. Interpellation no.943B/03-06-2003
"O nouă hotărâre aberantă a Tribunalului Municipal București".
340. Question no.944A/10-02-2003
Referitor la obiecții la Legea 550 din 2002.
341. Interpellation no.944B/03-06-2003
Referitor la politica ministerului în ceea ce privește modul de a răspunde la scrisorile deputaților.
342. Question no.945A/10-02-2003
Referitor la ilegalități săvârșite cu concursul primarului și viceprimarului precum și al pădurarului Syekely Ioan.
343. Interpellation no.945B/03-06-2003
Referitor la politica ministerului în ceea ce privește posibilitatea reducerii prețului de livrare a apei calde pentru Serele Iernut.
344. Question no.946A/10-02-2003
referitor la abuzuri în serviciu, recurgerea la fals și uz de fals de către domnul Ioan Gherasim.
345. Interpellation no.946B/03-06-2003
Referitor la aplicarea Legii 125 din 2002 pentru aprogarea OG 82 din 2001.
346. Question no.947A/11-02-2003
Referitor la eșalonările sau amânările la plata la bugetul asigurărilor sociale și la bugetul asigurărilor pentru somaj, pe anul 2001 și 2002, acordate firmelor cu capital privat, pe județe.
347. Interpellation no.947B/03-06-2003
Referitor la memoriul domnului Barz Marinel din satul Săliștea Nouă, jud.Cluj.
348. Question no.948A/11-02-2003
Referitor la cum se impozitează veniturile de pe terenurile agricole în cadrul venitului global?
349. Interpellation no.948B/03-06-2003
Referitor la noul Cod al Muncii unde convențiile civile trebuie înlocuite cu contracte individuale cu timp parțial de muncă.
350. Question no.949A/11-02-2003
Se pot acorda ajutoare financiare unor familii defavorizate din municipiul Călărași?
351. Interpellation no.949B/03-06-2003
Referitor la domeniul pisciculturii.
352. Question no.950A/11-02-2003
Referitor la starea dramatică în care se află farmaciile.
353. Interpellation no.950B/03-06-2003
Referitor la memoriul doamnei Eugenia Pop din Cluj.
354. Question no.951A/11-02-2003
Referitor la memoriile unor medici pneumologi călărășeni.
355. Interpellation no.951B/03-06-2003
Referitor la nerezolvarea situației retrocedărilor sau după caz, a despăgubirilor pentru terenurile agricole, imobilele și utilajele agricole aferente, potrivit legilor în vigoare.
356. Question no.952A/11-02-2003
Referitor la cele 100 de familii de rromi din Cartierul FNC care solicită oficializarea actelor în evidențele administrației locale.
357. Interpellation no.952B/03-06-2003
Referitor la situația dezastruoasă și intolerabilă dintr-o serie de cimitire din orașele și municipiile din țară, mai cu seamă din Transilvania.
358. Question no.953A/11-02-2003
Referitor la acordarea unei protecții reale familiilor de rromi din Călărași.
359. Interpellation no.953B/03-06-2003
Referitor la procesul de dezorganizare și atrofiere a activității de cercetare la care este supus Institutul Geologic al României.
360. Question no.954A/11-02-2003
Referitor la acțiunile de electrificare.
361. Interpellation no.954B/03-06-2003
Referitor la textul art.166 indice 1 din Codul Penal.
362. Question no.955A/11-02-2003
Referitor la memoriul domnului Băran Ion.
363. Interpellation no.955B/03-06-2003
Referitor la un grup de 90 de salariați ai Sucursalei ZLATMIN SA ZLATNA, aparținând de Compania Națională minieră MINVEST SA Deva.
364. Question no.956A/11-02-2003
Referitor la memoriul doamnei Vlainea Georgica din Călărași.
365. Interpellation no.956B/03-06-2003
Referitor la interzicerea în sediul Prefecturii a deputatului Adrian Moisoiu.
366. Question no.957A/11-02-2003
Referitor la cetățenii com.Câțcău, jud.Cluj.
367. Interpellation no.957B/03-06-2003
Exploatațiile agricole - între vis și realitate
368. Question no.958A/12-02-2003
referitor la clanuri mafiote de putere care subordonează segmente din structurile de informații.
369. Interpellation no.958B/03-06-2003
Bunăvoința de miliarde de lei a Ministerului de Finanțe.
370. Question no.959A/12-02-2003
Referitor la construcția șoselei Oradea - Deva.
371. Interpellation no.959B/03-06-2003
Referitor la starea critică a infrastructurii de transport a județelor Bihor.
372. Question no.960A/12-02-2003
Referitor la producerea sucului de roșii.
373. Interpellation no.960B/03-06-2003
Referitor la reglementarea formării inițiale a asistenților medicali generaliști (nursing) și a asistenților de obstretică (moașe).
374. Question no.961A/12-02-2003
Referitor la acordarea de facilități producătorilor agricoli.
375. Interpellation no.961B/03-06-2003
Referitor la recunoașterea dreptului de propietate a Universității Tehnice "Gheorghe Asachi" din Iași asupra a două stații pilot aflate în propietatea SC Iașitex SA _ Iași.
376. Question no.962A/12-02-2003
Referitor la acordarea bonurilor valorice reprezentând contravaloarea cotei unice de carburanți auto necesară efectuării lucrărilor agricole.
377. Interpellation no.962B/03-06-2003
Referitor la prețul biletului TAROM pentru ruta BUCUREȘTI - Tg.Mureș.
378. Question no.963A/12-02-2003
Referitor la memoriul domnului Terec Daniel Ioan din Cluj.
379. Interpellation no.963B/24-06-2003
Referitor la starea actuală a lucrărilor de hidroameliorați.
380. Question no.964A/12-02-2003
Referitor la memoriul domnului Terec Daniel Ioan din Cluj.
381. Interpellation no.964B/24-06-2003
Referitor la motorina subvenționată pentru sprijinirea de către stat a efectuării lucrărilor agricole.
382. Question no.965A/12-02-2003
Referitor la asigurarea suplimentară de maternitate.
383. Interpellation no.965B/24-06-2003
Referitor la moțiunea privind Basarabia și Bucovina.
384. Question no.966A/12-02-2003
Referitor la situația Spitalului de Recuperare din Cluj-Napoca.
385. Interpellation no.966B/24-06-2003
Referitor la producția de grâu și de orz din acest an.
386. Question no.967A/12-02-2003
Referitor la privatizarea SC Agoindustriala SA Cluj
387. Interpellation no.967B/24-06-2003
Referitor la politica generală a Guvernului referitoare la retrocedarea bunurilor bisericești, aplicarea Legii 501 din 2002.
388. Question no.968A/12-02-2003
Costul materialelor guvernamentale prezentate în ședința Plenului Camerei Deputaților și Senatului din data de 12 .02.2003.
389. Interpellation no.968B/24-06-2003
Referitor la memoriul domnului Gogâlea Dorin din Sibiu.
390. Question no.969A/14-02-2003
Referitor la suspiciuni privind acordarea cetățeniei române persoanelor Sabit Danis și Kesser Fatih Mahmet.
391. Interpellation no.969B/24-06-2003
Referitor la spațiile închiriate unor agenți economici.
392. Question no.970A/14-02-2003
Referitor la acordarea cetățeniei persoanelor Sabit Danis și Kesser Fatih Mehmet.
393. Interpellation no.970B/24-06-2003
Referitor la Spitalul Municipal din Timișoara.
394. Question no.971A/14-02-2003
Referitor la acordarea cetățeniei române persoanelor Sabit Danis și Kesser Fatih Mehmet.
395. Interpellation no.971B/24-06-2003
Referitor la intenția Poliției Capitalei de a dizolva secția de poliție 27 din Regie.
396. Question no.972A/14-02-2003
Referitor la Școala Generală nr.6 Arad.
397. Interpellation no.972B/24-06-2003
Referitor la nerespectarea de către primarii localităților Borșa - Maramureș și Cârlibaba - Suceava a unei hotărâri judecătorești, definitivă și irevocabilă.
398. Question no.973A/17-02-2003
Referitor la situația comunei Obreja.
399. Interpellation no.973B/24-06-2003
Referitor la cazurile în care România a fost reclamată la CEDO.
400. Question no.974A/17-02-2003
Referitor la stadiul privatizării fabricii de Mașini Agricole Tractoare din Craiova.
401. Interpellation no.974B/24-06-2003
Referitor la frauda de la examenul de absolvire a Institutului Național al Magistraturii.
402. Question no.975A/17-02-2003
Referitor la "Subvenții pentru utilaje agricole".
403. Interpellation no.975B/24-06-2003
Cine se face vinovat de privatizarea frauduloasă a Nitramonia Făgăraș și Colorom Codlea?
404. Question no.976A/17-02-2003
Referitor la scutirea la impozitul pe teren.
405. Interpellation no.976B/24-06-2003
Referitor la nerezolvarea situației de împropietărire a eroului Ursărescu C.Nicolae, veteran de război.
406. Question no.977A/17-02-2003
Referitor la situația de dificultate a învățământului din mediul rural.
407. Interpellation no.977B/24-06-2003
Referitor la drepturile restante ale acționarilor neachitate de Societățile comerciale agricole pe acțiuni cu capital de stat înființate în baza Legii 15 din 1990.
408. Question no.978A/17-02-2003
Referitor la concurs pentru obținerea competenței în acupunctură.
409. Interpellation no.978B/24-06-2003
Referitor la memoriul Sindicatului Liber din SC PALROM SRL, Brad.
410. Question no.979A/17-02-2003
Referitor la SC Farmec SA Cluj.
411. Interpellation no.979B/24-06-2003
Referitor la prevederile Legii 116 din 2002.
412. Question no.980A/17-02-2003
Referitor la Normele metodologice de aplicare a Legii 507 din 2002.
413. Interpellation no.980B/24-06-2003
Referitor la aplicarea Legii 182 din 2000.
414. Question no.981A/17-02-2003
Referitor la Normele metodologice de aplicare a Legii 507 din 2002.
415. Interpellation no.981B/24-06-2003
Referitor la tergiversarea dosarelor asociaților lui Keser Mehmet Fatih și ale acestuia.
416. Question no.982A/17-02-2003
Referitor la revizuirea Normelor de aplicare ale Contractului - cadru privind acordarea serviciilor medicale în anul 2003.
417. Interpellation no.982B/24-06-2003
Referitor la sucursala PECO Dolj, păgubită de un SRL cu ajutorul Instanțelor Judecătorești.
418. Question no.983A/17-02-2003
Referitor la execuția bugetară și descărcarea de gestiune a Ministerului Cultelor pe anii 2001 și 2002.
419. Interpellation no.983B/24-06-2003
Referitor la memoriul domnului Mircescu Dumitru.
420. Question no.984A/17-02-2003
Referitor la situația de la SC Mecanică Tohan - Zărnești și viitorul acesteia.
421. Interpellation no.984B/24-06-2003
Referitor la petiția numiților Gagiu Sterie și Dobre Ion.
422. Question no.985A/17-02-2003
Referitor la parcul industrial pe platforma SC Mecanică Tohan - Zărnești.
423. Interpellation no.985B/24-06-2003
Referitor la SC IRIS SA Cluj Napoca.
424. Question no.986A/18-02-2003
Referitor la burse acordate în acest an în mun.Reghin, jud.Mureș.
425. Interpellation no.986B/24-06-2003
Referitor la situația SC BERE MALȚ SA BISTRIȚA.
426. Question no.987A/18-02-2003
Referitor la sume pentru plata unor calamități produse de ploi și grindină în lunile iulie-august 2002.
427. Interpellation no.987B/24-06-2003
Referitor la Hălmăjan Robert.
428. Question no.988A/18-02-2003
Referitor la gestionarea eficientă a deșeurilor urbane.
429. Interpellation no.988B/24-06-2003
Referitor la un recent articol al cotidianului central "Curentul", din data de 16.06.2003.
430. Question no.989A/18-02-2003
Referitor la un ajutor pentru domnișoara Conda Cristine din Călărași.
431. Interpellation no.989B/24-06-2003
Referitor la temeiul legal și moral al adopției copilului Oprea Cătălin Lucica de către o familie din Spania.
432. Question no.990A/18-02-2003
Referitor la ajutoare financiare pentru un grup de cetățeni din Municipiul Călărași.
433. Interpellation no.990B/24-06-2003
Referitor la măsurile ce trebuie luate privind alinierea justiției române la cea europeană și respectarea Constituției.
434. Question no.991A/18-02-2003
Referitor la ajutoare de urgență pentru un grup de cetățeni din Călărași.
435. Interpellation no.991B/24-06-2003
Referitor la ajutoare și fonduri de la unele instituții europene.
436. Question no.992A/18-02-2003
Referitor la situația returnărilor Taxei pe Valoare Adăugată către firme cu capital privat și de stat.
437. Interpellation no.992B/24-06-2003
Referitor la grija pentru minorități și cultele acestora.
438. Question no.993A/19-02-2003
Referitor la anchete care trenează în mod subiectiv.
439. Interpellation no.993B/24-06-2003
Referitor la lipsa de răspundere a funcționarilor publici și despre modul în care Ministerul Adm.Publice nu a dorit să soluționeze petiția unui contribuabil.
440. Question no.994A/19-02-2003
Referitor la anchete care trenează în mod subiectiv.
441. Interpellation no.994B/24-06-2003
Referitor la aplicarea hotărârii definitive a Curții Supreme de Justiție privind anularea privatizării stațiunii Sovata și reluarea procesului de privatizare.
442. Question no.995A/19-02-2003
Referitor la anchete care trenează în mod subiectiv.
443. Interpellation no.995B/24-06-2003
Referitor la construirea mai multor blocuri de locuințe pe raza loc.Florești prin SC Napoca SA.
444. Question no.996A/19-02-2003
Referitor la anchete care trenează în mod subiectiv.
445. Interpellation no.996B/24-06-2003
Referitor la ilegalitatea "selecției de oferte privind realizarea de marcaje de secretizare ce urmează a fi aplicate pe piesele de schimb și echipamente auto certificate", organizată de RAR în ianuarie 2001.
446. Question no.997A/19-02-2003
Referitor la cazuri grave de abuzuri și ilegalități privind introducerea gazului metan în unele localități din jud.Cluj.
447. Interpellation no.997B/24-06-2003
Referitor la distrugerea celei mai valoroase biblioteci de filozofie din România.
448. Question no.998A/19-02-2003
Situația locatarilor Căminului CFR din Cluj-Napoca.
449. Interpellation no.998B/24-06-2003
Referitor la scumpirea gazului livrat consumatorilor captivi în care se includ și consumatorii casnici.
450. Question no.999A/20-02-2003
Referitor la modul discriminatoriu de atribuire către AFDP - ARAD a biletelor pentru tratament și odihnă.
451. Interpellation no.999B/24-06-2003
Referitor la pre-contractul semnat între Casa Națională de Asigurări de Sănătate și Centrul de diagnostic imagistic Arad.
452. Question no.1000A/24-02-2003
Referitor la așa-zisa Societate a Muzeului Ardelean.
453. Interpellation no.1000B/09-09-2003
Referitor la situația economico-financiară critică în care se află Spitalul Clinic de Recuperare Medicală din Eforie Nord.
454. Question no.1001A/24-02-2003
Referitor la memoriul doamnei Elisabeta Rusu din Cluj-Napoca.
455. Interpellation no.1001B/09-09-2003
Referitor la unele acțiuni șovine și iredentiste ale unor conducători ai concetățenilor noștri de etnie maghiară.
456. Question no.1002A/24-02-2003
Referitor la memoriul doamnei Elisabeta Rusu din Cluj-Napoca.
457. Interpellation no.1002B/09-09-2003
Referitor la reformarea structurilor Ministerului de Interne.
458. Question no.1003A/24-02-2003
Referitor la Biblioteca Națională a României, filiala Batthyaneum din Alba Iulia.
459. Interpellation no.1003B/09-09-2003
Referitor la stadiul deferențiat și discrepanța care există între pregătirea deschiderii noului an școlar în capitală și marile orașe pe de-o parte și sate și comune pe de altă parte.
460. Question no.1004A/24-02-2003
Referitor la situația de la Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Tehnologii Izotopice și Moleculare din Cluj-Napoca.
461. Interpellation no.1004B/09-09-2003
Referitor la înființarea Agenției pentru Strategii Guvernamentale.
462. Question no.1005A/24-02-2003
Referitor la răspunsul pe marginea intrebării 877A.
463. Interpellation no.1005B/09-09-2003
Referitor la ridicarea unui monument pentru cinstirea memoriei lui Vasvari Pal.
464. Question no.1006A/24-02-2003
referitor la Legea 550 din 2002.
465. Interpellation no.1006B/09-09-2003
Referitor la cazuri de abuzuri și încălcare a legii ce către cei chemați să o aplice.
466. Question no.1007A/25-02-2003
Referitor la memoriul domnului Tripon Vasile cetățean german, acționar la SC LOIS PROD IMPEX SA, București.
467. Interpellation no.1007B/09-09-2003
Referitor la memoriul domnului Farca; Pavel din jud.Cluj.
468. Question no.1008A/25-02-2003
Referitor la subvenția în îngrășăminte acordată de Guvern.
469. Interpellation no.1008B/09-09-2003
Referitor la probleme privind eliberarea pașapoartelor în jud.Bihor
470. Question no.1009A/25-02-2003
Referitor la sfera beneficiarilor privind prevederile Legii 309 din 2002.
471. Interpellation no.1009B/09-09-2003
Referitor la o nouă structură de forță a MApN.
472. Question no.1010A/25-02-2003
Privin sfera beneficiarilor de prevederile Legii 309 din 2002.
473. Interpellation no.1010B/09-09-2003
Referitor la relațiile cu diaspora românească.
474. Question no.1011A/25-02-2003
Referitor la acordarea indemnizațiilor de asigurări sociale pentru acoperirea riscului de maternitate.
475. Interpellation no.1011B/09-09-2003
Referitor la contactele culturale ale României în exterior.
476. Question no.1012A/25-02-2003
Ce facilități oferă Guvernul salariaților care suferă de boli profesionale.
477. Interpellation no.1012B/09-09-2003
Referitor la declarația senatorului UDMR Gyorgy Frunda în presă la data de 19.08.2003, de a inscripționa bilingv atât gările cât și autogările.
478. Question no.1013A/25-02-2003
Referitor la memoriul domnului Iancu Vasile din Călărași.
479. Interpellation no.1013B/09-09-2003
Referitor la modificarea structurii și componenței Guvernului.
480. Question no.1014A/25-02-2003
Este bine calculată pensia doamnei Dobrescu Lucica?
481. Interpellation no.1014B/09-09-2003
Sănătatea cetățeanului - între reguli și jurământ.
482. Question no.1015A/25-02-2003
Referitor la acordarea de ajutoare de urgență pentru unii cetățeni din Municipiul Călărași.
483. Interpellation no.1015B/09-09-2003
Subvențiile pentru crearea de noi locuri de muncă și sursele lor de finanțare.
484. Question no.1016A/25-02-2003
Referitor la ajutor social pentru familiile a căror locuință necesită reparații ca urmare a calamităților naturale.
485. Interpellation no.1016B/09-09-2003
Referitor la restructurarea CFR.
486. Question no.1017A/25-02-2003
Referitor la solicitarea de ajutor social pentru familiile marginalizate.
487. Interpellation no.1017B/09-09-2003
Referitor la distrugerea celei mai valoroase biblioteci de filozofie din România.
488. Question no.1018A/25-02-2003
Se solicită ajutor medicamentos pentru bolnavul cardiovascular Vasile Marin din Călărași.
489. Interpellation no.1018B/09-09-2003
Referitor la poziția Ministerului Muncii, Solidarității Sociale și Familiei cu privire la proiectul de hotărâre de Guvern privind metodologia și criteriile de încadrare a persoanelor în locuri de muncă în condiții speciale.
490. Question no.1019A/25-02-2003
Referitor la situația Gavazzi Steel Oțelu Roșu.
491. Interpellation no.1019B/09-09-2003
Referitor la recuperarea creanțelor neachitate către !AGMUS" SA Iași de către societățile comerciale "UREX" ROVONARI jud.Gorj și SC "MAȘINI SPECIALE 95" București.
492. Question no.1020A/25-02-2003
Referitor la situația bunurilor mobile și imobile patrimoniale ale cultelor și a spațiilor ecleziale.
493. Interpellation no.1020B/09-09-2003
Situația învățământului rural din România.
494. Question no.1021A/25-02-2003
Referitor la restanțele Ministerului Culturii și Cultelor în contracterea și decontarea lucrărilor la proiectare - cercetare și executare a retaurărilor la monumentele istorice.
495. Interpellation no.1021B/09-09-2003
Referitor la declarațiile Primului Ministru Adrian Năstase privind birocrația fără precedent din cadrul administrației publice centrale și locale.
496. Question no.1022A/25-02-2003
Referitor la conflictele din domeniul cultelor.
497. Interpellation no.1022B/09-09-2003
Referitor la utilizarea elicopterului în interes de partid.
498. Question no.1023A/25-02-2003
Referitor la Legea 309 din 2002.
499. Interpellation no.1023B/09-09-2003
Referitor la starea dezastruoasă a căminelor studențești.
500. Question no.1024A/25-02-2003
Referitor la situația finanțării centurii ocolitoare a municipiului Făgăraș.
501. Interpellation no.1024B/09-09-2003
Interpretarea defectuoasă de către instanțe a actelor normative de stabilire a regimului juridic al imobilelor preluate abuziv în perioada comunistă.
502. Question no.1025A/26-02-2003
Referitor la prezentarea accidentelor ecologice înregistrate în perioada 1.01.2002 - 28 februarie 2003.
503. Interpellation no.1025B/09-09-2003
Referitor la fenomenele naturale din jud.Gorj.
504. Question no.1026A/26-02-2003
Referitor la situația autorizațiilor de funcționare în condiții de siguranță a barajelor.
505. Interpellation no.1026B/09-09-2003
Referitor la un abuz săvârșit de dl.Ioan Rus, ministru al Administrației și Internelor.
506. Question no.1027A/26-02-2003
Referitor la suesele de poluare a mediului identificate în municipiul București și măsurile care se impun.
507. Interpellation no.1027B/09-09-2003
Referitor la memoriul domnului Preda Valentin.
508. Question no.1028A/26-02-2003
Referitor la situația refacerii și repunerii în funcțiune, în anul 2002, a drumurilor forestiere și lucrările de corectarea torenților din fondul forestier de stat calamitate în perioada 1991-2001.
509. Interpellation no.1028B/09-09-2003
Referitor la recunoașterea reciprocă a diplomelor universitare între România și Ungaria.
510. Question no.1029A/26-02-2003
Referitor la măsurile adoptate de MAAP pentru ca programele SAPARD să fie accesibile agricultorilor.
511. Interpellation no.1029B/09-09-2003
Referitor la un denunț penal privind privatizarea stațiunii Sovata.
512. Question no.1030A/26-02-2003
referitor la situația proiectelor eligibile în anul 2002 pe măsurile SAPARD precizând sumele alocate și beneficiarii pe proiecte.
513. Interpellation no.1030B/09-09-2003
Referitor la alocarea unei sume de bani pentru susținerea financiară a publicațiilor în limba română de la Chișinău, Cernăuți, Voivodina etc.
514. Question no.1031A/26-02-2003
Precizați situația contractelor de gospodărire și pază a pădurilor proprietate privată încheiate de Regia Națională a Pădurilor cu proprietarii persoane fizice și juridice.
515. Interpellation no.1031B/09-09-2003
Referitor la evacuarea comercianților cu produse degradabile fără loc de desfacere, de către edilii buzoieni.
516. Question no.1032A/26-02-2003
Referitor la beneficiarii și sumele alocate pentru sprijinirea proprietarilor de păduri.
517. Interpellation no.1032B/09-09-2003
Referitor la procesul de privatizare a SC BETIM SA din jud.Timiș.
518. Question no.1033A/26-02-2003
Referitor la situația obiectivelor de investiții noi, finalizate în anii 2001 - 2002, de către Regia Națională a Pădurilor.
519. Interpellation no.1033B/09-09-2003
Referitor la unele nemulțumiri ale agricultorilor din satele jud.Timiș.
520. Question no.1034A/26-02-2003
Interpretarea oficială a prevederilor Normelor Metodologice de aplicare a OG 7 din 2001 privind impozitul pe profit.
521. Interpellation no.1034B/09-09-2003
Referitor la închiderea Uzinei de Materiale Fotosensibile Tg.Mureș.
522. Question no.1035A/26-02-2003
Referitor la fondurile alocate de Uniunea Europeană României.
523. Interpellation no.1035B/10-09-2003
Referitor la Cadrele Didactice dinÎnvățământul Superior de Drept - Știițe Juridice care, în paralel practică sau patronează Avocatura.
524. Question no.1036A/27-02-2003
Referitor la posibilitatea accesării și completării pe calculator a fomularelor-tip privind plata taxelor și impozitelor datorate de contribuabili statutului și administrației publice locale.
525. Interpellation no.1036B/16-09-2003
Referitor la varianta de modificare a impozitării veniturilor salariale.
526. Question no.1037A/03-03-2003
referitor la modul birocratic și superficial în care sunt tratate problemele semnalate prin întrebări și interpelări.
527. Interpellation no.1037B/16-09-2003
"O dovadă a faptului că balanța Justiției se înclină, în prea multe cazuri, înspre cei care au relații".
528. Question no.1038A/03-03-2003
Referitor la OUG 73 din 29.08.2002.
529. Interpellation no.1038B/16-09-2003
Referitor la gestul doamnei ministru Hildegard Puwak de a participa cu firmele propriei sale familii la licitarea unor proiecte europene ce se află sub directa dânsei derulare.
530. Question no.1039A/03-03-2003
Referitor la imaginea României peste hotare.
531. Interpellation no.1039B/16-09-2003
Referitor la modul defectuos și selectiv de retrocedare a bunurilor jefuite de statul comunist după 6 martie 1945.
532. Question no.1040A/03-03-2003
Referitor la furturi din gospodăriile cetățenilor din comuna Așchileu, jud.Cluj.
533. Interpellation no.1040B/16-09-2003
Referitor la reînființarea comunei Stroești, jud.Argeș.
534. Question no.1041A/03-03-2003
Referitor la asistența medicală defectuoasă în comuna Așchileu,jud.Cluj.
535. Interpellation no.1041B/16-09-2003
Referitor la modul în care au fost alocate și gestionate fondurile în vederea reabilitării unităților școlare din jud.Neamț.
536. Question no.1042A/03-03-2003
referitor la dificultăți în eliberarea titlurilor de propietate în comuna Așchileu, jud.Cluj.
537. Interpellation no.1042B/16-09-2003
Soluționarea problemei privind aspectul noii uniforme a polițiștilor.
538. Question no.1043A/04-03-2003
referitor la scutirea de la plata impozitelor și taxelor locale reglementate prin OG 36 din 2002.
539. Interpellation no.1043B/16-09-2003
Referitor la memoriul unor locatari din blocurile 11 și 3 de pe strada Saturn, municipiul Petroșani.
540. Question no.1044A/04-03-2003
Referitor la criza în justiția clujeană prin numirea ca prim procuror al Parchetului de pe lângă Tribunalul Cluj, a domnului Nicolae Moldovan.
541. Interpellation no.1044B/16-09-2003
Referitor la Centrala Nucleară Cernavodă.
542. Question no.1045A/04-03-2003
Referitor la demersuri pentru ca cele 19 tablouri din inventarul Muzeului Brukenthal din Sibiu, aflate în prezent la București, să se întoarcă la Sibiu.
543. Interpellation no.1045B/16-09-2003
Referitor la acordarea cetățeniei române infractorului Sali Cakir.
544. Question no.1046A/04-03-2003
Referitor la SC EUROESSICATOR PRODEXIM SRL, cu sediul în Tășnad, jud.Satu-Mare.
545. Interpellation no.1046B/16-09-2003
Revenire la răspunsul 9088 din 28.08.2003.
546. Question no.1047A/04-03-2003
Referitor la planul Național de acțiune în domeniul ocupării forței de muncă și Strategia Națională pentru ocuparea Forței de Muncă 2002-2004.
547. Interpellation no.1047B/16-09-2003
Referitor la acțiuni de împădurire.
548. Question no.1048A/04-03-2003
Referitor la dezvoltarea unei piețe concurențiale care să asigure venituri corespunzătoare producătorilor agricoli.
549. Interpellation no.1048B/16-09-2003
Care sunt măsurile preconizate pe termen scurt și lung de Ministerul Sănătății pentru ameliorarea stării de sănătate în continuă deteriorare în România?
550. Question no.1049A/04-03-2003
Referitor la acțiuni întreprinse în domeniul infrastructurii de transport.
551. Interpellation no.1049B/23-09-2003
Referitor la problemele legate de colaborarea PSD-UDMR și despre înființarea unei Universități maghiare la Cluj Napoca.
552. Question no.1050A/04-03-2003
Referitor la politicile în domeniul tineretului.
553. Interpellation no.1050B/23-09-2003
Referitor la valoarea creanțelor pe care România le are în prezent în lume.
554. Question no.1051A/04-03-2003
Referitor la dezvoltarea și modernizarea produselor turistice.
555. Interpellation no.1051B/23-09-2003
Referitor la așa zisă "Statuie a Libertății" care îi reprezintă pe cei 13 generali călăi ai populației românești din Ardeal în Revoluția de la 1848.
556. Question no.1052A/04-03-2003
Referitor la propietarii de păduri.
557. Interpellation no.1052B/23-09-2003
Referitor la prelucrarea primară a lemnului în zonele de munte.
558. Question no.1053A/04-03-2003
Referitor la starea jalnică în care a ajuns municipiul Călărași sub nefastul mandat "Țuțuianu"
559. Interpellation no.1053B/23-09-2003
Referitor la exportul de fier vechi și de bușteni.
560. Question no.1054A/04-03-2003
Referitor la memoriul doamnei Ecea Anastasia din com.Voluntari.
561. Interpellation no.1054B/23-09-2003
Referitor la practica guvernului actual de a reeșalona, șterge ori amnistia datoriile fabuloase către bugetul statului ale marilor datornici nu numai societăți de stat ci și firme private.
562. Question no.1055A/04-03-2003
Referitor la situația domnului Gradea Marius din Călărași.
563. Interpellation no.1055B/23-09-2003
Referitor la o reclamă asiduă la transportul pe CFR-marfă.
564. Question no.1056A/04-03-2003
Referitor la un ajutor pentru familia Costache Aurica din Călărași.
565. Interpellation no.1056B/23-09-2003
Referitor la ocolul Silvic Prundu Bârgăului, jud.Bistrița-Năsăud.
566. Question no.1057A/04-03-2003
Referitor la memoriul domnului Mustafa Vasile din Călărași.
567. Interpellation no.1057B/23-09-2003
Referitor la situația consilierului PRM dl.Morariu Grațian din Bistrița.
568. Question no.1058A/04-03-2003
Referitor la memoriul unui grup de cetățeni din Călărași.
569. Interpellation no.1058B/23-09-2003
Referitor la recunoașterea permiselor de șofer profesionist, românești, în Spania.
570. Question no.1059A/04-03-2003
Referitor la ajutoare pentru un grup de cetățeni din Călărași.
571. Interpellation no.1059B/23-09-2003
Referitor la Legea 53 din 2003.
572. Question no.1060A/04-03-2003
Referitor la SC SANAB SA Brăila care a fost cumpărată de firma norvegiană SCANDINOOR.
573. Interpellation no.1060B/23-09-2003
Atitudinea și modul în care înțelege dl.PrimMinistru Adrian Năstase să respecte Constituția și pe cetățenii care i se adresează prin intermediul parlamentarilor în Camera Deputaților.
574. Question no.1061A/05-03-2003
referitor la situația personalului angajat al Ministerului Industriei și Resurselor.
575. Interpellation no.1061B/23-09-2003
Referitor la încălcarea unor prevederi legale de către Ministerul Transporturilor, Construcțiilor și Turismului.
576. Question no.1062A/05-03-2003
Referitor la protejarea și conservarea fondului genetic național, din producția vegetală, animală și silvicultură.
577. Interpellation no.1062B/23-09-2003
Referitor la situația gravă a Sanatoriului Balnear Techirghiol.
578. Question no.1063A/05-03-2003
referitor la medicii de familie din jud.Hunedoara
579. Interpellation no.1063B/23-09-2003
Referitor la strategia națională a viticulturii românești.
580. Question no.1064A/05-03-2003
Referitor la situația judecătoriei Huedin.
581. Interpellation no.1064B/23-09-2003
Referitor la aplicarea Legii 254 din 2002 privind unele măsuri pentru creșterea atractivității la privatizare a societăților comerciale cu capital integral sau parțial de stat, ce dețin în administrare terenuri agricole proprietate publică sau privată a statului în domeniul viticulturii.
582. Question no.1065A/05-03-2003
Referitor la limitarea numărului de ecografii gratuite efectuate zilnic.
583. Interpellation no.1065B/23-09-2003
Referitor la 8 familii din Fizeșul Gherlei, jud.Cluj care nu beneficiază de curent electric.
584. Question no.1066A/06-03-2003
Referitor la situația dezastruoasă de la SC Vest-Metal SA Oradea.
585. Interpellation no.1066B/23-09-2003
Referitor la Căile Ferate Române.
586. Question no.1067A/10-03-2003
Referitor la sprijinirea cultelor religioase.
587. Interpellation no.1067B/23-09-2003
10 ani de tranzație și locuri de muncă din România.
588. Question no.1068A/10-03-2003
Referitor la învățământul universitar.
589. Interpellation no.1068B/23-09-2003
Guvernul PSD și caruselul împrumuturilor
590. Question no.1069A/06-03-2003
Referitor la SC Bere Malț SA Bistrița.
591. Interpellation no.1069B/23-09-2003
Referitor la situația creată în jud.Covasna ca urmare a activității prefectului de a împiedica înregistrarea oricăror asociații cu personalitate juridică.
592. Question no.1070A/11-03-2003
referitor la Hotărârea 127 a Consiliului județean Cluj.
593. Interpellation no.1070B/23-09-2003
Referitor la anularea separației puterilor în stat.
594. Question no.1071A/10-03-2003
Referitor la dificultăți în aplicarea OG 36 din 2002 și HG 1278 din 2002.
595. Interpellation no.1071B/23-09-2003
Referitor la memoriul numitei Borbe Viorica, din Turda, jud.Cluj.
596. Question no.1072A/10-03-2003
Referitor la inundațiile care afectează comuna Crișcior, jud.Hunedoara.
597. Interpellation no.1072B/23-09-2003
Referitor la dezvăluirile unui pușcăriaș student la drept care dezvăluie grave neajunsuri și carențe în activitatea din penitenciare.
598. Question no.1073A/10-03-2003
Referitor la memoriul doamnei Anca Mirela Prodan din Cluj.
599. Interpellation no.1073B/07-10-2003
Referitor la organizarea serviciilor publice comunitare.
600. Question no.1074A/10-03-2003
Referitor la investițiile făcute de Consiliul local al mun.Cluj-Napoca pentru modernizarea semnalizării rutiere.
601. Interpellation no.1074B/07-10-2003
Referitor la sprijinirea editurilor românești care editează în străinătate autori români.
602. Question no.1075A/10-03-2003
Referitor la legislația în domeniul cultelor.
603. Interpellation no.1075B/07-10-2003
Referitor la accesul cetățeanului la informație.
604. Question no.1076A/10-03-2003
Referitor la reparații financiare pentru un contract desfășurat prin ROMCONSULT.
605. Interpellation no.1076B/07-10-2003
Referitor la reglementarea plății taxelor de timbru.
606. Question no.1077A/11-03-2003
Referitor la convenția între Guvernul României și cel al Ungariei privind colaborarea în domeniul protecției sociale.
607. Interpellation no.1077B/07-10-2003
Referitor la schimbări ale PUD de către Consiliul Local al Sectorului 5.
608. Question no.1078A/11-03-2003
Referitor la persoanele care au făcut stagiul în cadrul detașamentelor de muncă.
609. Interpellation no.1078B/07-10-2003
Referitor la lipsa unui sediu al Electrica SA în zona centrală a Municipiului Salonta, jud.Bihor.
610. Question no.1079A/11-03-2003
Referitor la ajutor social pentru familiile marginalizate social.
611. Interpellation no.1079B/07-10-2003
Referitor la situația modului de aplicare al art.1 lit.g din Oedinul Ministrului Finanțelor Publice, OMF 29 din 2003, în jud.Tulcea și Buzău.
612. Question no.1080A/11-03-2003
referitor la Legea 309 din 2002.
613. Interpellation no.1080B/07-10-2003
Referitor la sumele mici de bani alocate jud.Arad la rectificarea din 06.10.2003.
614. Question no.1081A/11-03-2003
Referitor la Legea 309 din 2002.
615. Interpellation no.1081B/07-10-2003
Referitor la memoriul domnului Calatan Ioan.
616. Question no.1082A/11-03-2003
Referitor la copiii cu dificultăți legate de însușirea materiei.
617. Interpellation no.1082B/07-10-2003
Referitor la concursul pentru ocuparea postului de secretar al municipiului Cluj-Napoca.
618. Question no.1083A/12-03-2003
Referitor la epidemia de pestă porcină în județele din vestul țării.
619. Interpellation no.1083B/07-10-2003
Referitor la instabilitaea terenului în arealul Complexului sportiv "Anena".
620. Question no.1084A/12-03-2003
Referitor la lucrările de la Roșia Montană.
621. Interpellation no.1084B/07-10-2003
Referitor la situația veteranilor de război.
622. Question no.1085A/12-03-2003
referitor la învățământul rural.
623. Interpellation no.1085B/07-10-2003
Referitor la situația din învățământul preuniversitar călărășean.
624. Question no.1086A/12-03-2003
Referitor la dotările materiale ale instanțelor și parchetelor.
625. Interpellation no.1086B/07-10-2003
Referitor la prioritățile în domeniul agricol pentru buna desfășurare a campaniilor agricole de toamnă 2003 și primăvară 2004.
626. Question no.1087A/12-03-2003
Referitor la situația lucrărilor de reparații capitale și amenajări la Palatul de Justiție Oradea.
627. Interpellation no.1087B/07-10-2003
Referitor la scumpirea motorinei.
628. Question no.1088A/12-03-2003
Referitor la situația finanțării domeniului sanitar, cu referire la jud.Bihor.
629. Interpellation no.1088B/07-10-2003
Referitor la necesitatea unor lucrări urgente de reparații la Nodul Hidrotehnic Sânmihaiu Român.
630. Question no.1089A/12-03-2003
Referitor la SC COMTOP SA.
631. Interpellation no.1089B/07-10-2003
Referitor la siguranța circulației pe drumurile publice.
632. Question no.1090A/17-03-2003
Referitor la memoriul domnului Marin Kevorkian din Cluj-Napoca.
633. Interpellation no.1090B/07-10-2003
Referitor la poluarea ridicată din București și din țară.
634. Question no.1091A/17-03-2003
Referitor la memoriul domnului Grigore Iobăgel din Cluj.
635. Interpellation no.1091B/07-10-2003
Referitor la memoriul doamnei Galea Mariana.
636. Question no.1092A/17-03-2003
Referitor la Hotărârea 135 din 2002.
637. Interpellation no.1092B/07-10-2003
Referitor la organizarea unei Caravane ce v-a cutreiera întreaga țară pentru convingerea populației asupra modificărilor la Constituție.
638. Question no.1093A/17-03-2003
Referitor la elaborarea normelor metodologice ale Legii 646 din 2002 privind sprijinul acordat de stat tinerilor din mediul rural.
639. Interpellation no.1093B/07-10-2003
Referitor la personalul diplomatic și consular, vulnerabilitatea personalului diplomatic și consular față de serviciile de informații străine.
640. Question no.1094A/17-03-2003
Referitor la elaborarea normelor metodologice ale Legii 646 din 2002 privind sprijinul acordat de stat tinerilor din mediul rural.
641. Interpellation no.1094B/07-10-2003
Referitor la politizarea Caselor de Cultură Studențești.
642. Question no.1095A/17-03-2003
Referitor la situația persoanelor fizice și juridice care nu dețin aparate radio sau TV.
643. Interpellation no.1095B/07-10-2003
Referitor la SC Zahăr SA Timișoara.
644. Question no.1096A/17-03-2003
Referitor la taxa pentru serviciul public de radiodifuziune.
645. Interpellation no.1096B/07-10-2003
Referitor la doctorii veterinari.
646. Question no.1097A/17-03-2003
Referitor la taxa pentru serviciul public de televiziune.
647. Interpellation no.1097B/07-10-2003
Referitor la conflictul de interese legalizat pentru membrii consiliului de administrație și ai consiliului științific al Agenției Naționale a Medicamentului.
648. Question no.1098A/17-03-2003
Referitor la OUG 168 din 2001.
649. Interpellation no.1098B/07-10-2003
Referitor la ajutoare financiare.
650. Question no.1099A/18-03-2003
Referitor la ajutoare pentru cetățenii din Municipiul Călărași.
651. Interpellation no.1099B/07-10-2003
Referitor la compensarea datoriilor pe care le au diverse spitale din țară.
652. Question no.1100A/18-03-2003
Referitor la Legea 10 din 2001.
653. Interpellation no.1100B/07-10-2003
Referitor la achitarea datoriei de Ministerul Sănătății față de "Azomureș" Tg.Mureș.
654. Question no.1101A/18-03-2003
Referitor la memoriul domnului Pană Gheorghe din Călărași.
655. Interpellation no.1101B/07-10-2003
Referitor la redeschiderea dosarelor unde a fost implicat primarul Ovidiu Oltean din com.Tăureni, jud.Mureș.
656. Question no.1102A/18-03-2003
Referitor la un grup de asistenți personali ai unor copii cu handicap grav.
657. Interpellation no.1102B/07-10-2003
Referitor la restrângerea libertății de deliberare a instanțelor prin extinderea discreționară a limitelor de acțiune pentru organele cu abilități complementare în înfăptuirea justiției.
658. Question no.1103A/18-03-2003
Referitor la construirea de parcări, șosele pentru deblocarea circulației rutiere în orașul Nădlac.
659. Interpellation no.1103B/07-10-2003
Referitor la Legea 309 din 2002.
660. Question no.1104A/18-03-2003
Referitor la Legea 522 din 2002
661. Interpellation no.1104B/07-10-2003
Referitor la nerespectarea contractului de concesionare cu medicii veterinari liber-profesioniști.
662. Question no.1105A/18-03-2003
Referitor la reglementarea circulației pe Calea Victoriei.
663. Interpellation no.1105B/07-10-2003
Referitor la rezervația naturală a "Bazaltelor de la Racoș", jud.Brașov.
664. Question no.1106A/18-03-2003
Referitor la Proiectul de Ordin al Ministrului privind excluderea din Catalogul național a surselor pentru materiale forestiere de reproducere a unor arborete.
665. Interpellation no.1106B/07-10-2003
Referitor la recuperarea creanțelor neachitate către "Agmus" SA Iași de la societățile comerciale "UREX" - Rovinari, jud.Gorj și SC "Mașini Speciale 95" - București.
666. Question no.1107A/18-03-2003
Referitor la neincluderea orașului Moldova Nouă în programul Ministerului Dezvoltării și Prognozei.
667. Interpellation no.1107B/07-10-2003
Referitor la memoriul domnului Nistor I.Gheorghe din com.Popești, sat Șerbănești, jud.Vâlcea.
668. Question no.1108A/18-03-2003
Referitor la situația Gavazzi Steel Oțelul Roșu.
669. Interpellation no.1108B/07-10-2003
Referitor la deschiderea unui oficiu consular în zona Almeria, Spania.
670. Question no.1109A/19-03-2003
Referitor la stadiul privatizării SC Tractorul SA Brașov.
671. Interpellation no.1109B/07-10-2003
Referitor la activitățile agricole.
672. Question no.1110A/19-03-2003
Referitor la situația lucrărilor la aducțiunea de apă pentru orașul Făgăraș și comunele limitrofe
673. Interpellation no.1110B/07-10-2003
Referitor la achiziționarea de utilaje de împachetat gunoi menajer.
674. Question no.1111A/19-03-2003
Referitor la situația tăierilor ilegale de copaci și măsurile de descurajare a acestei practici.
675. Interpellation no.1111B/07-10-2003
Referitor la memoriul domnului Mircea Paven din Turda.
676. Question no.1112A/19-03-2003
Referitor la existența unor excepții în aplicarea prevederilor Codului Muncii.
677. Interpellation no.1112B/07-10-2003
Referitor la sumele fabuloase acordate Partidei Rromilor Social Democrată pentru a integra social această etnie.
678. Question no.1113A/19-03-2003
Referitor la existența unui regim special pentru persoanele care au activat în diplomație, față de prevederile generale ale actelor normative referitoare la pensie și pensionare.
679. Interpellation no.1113B/07-10-2003
Referitor la dificultăți privind asigurarea asistenței medicale pentru cetățeni.
680. Question no.1114A/19-03-2003
Referitor la producția agricolă și industrială.
681. Interpellation no.1114B/07-10-2003
Referitor la achiziționarea de vehicule destinate transportului elevilor.
682. Question no.1115A/19-03-2003
Referitor la CET Buzău.
683. Interpellation no.1115B/07-10-2003
Referitor la memoriul doamnei Faur Lilioana din Sibiu.
684. Question no.1116A/19-03-2003
Referitor la afacerea CET Buzău.
685. Interpellation no.1116B/08-10-2003
Referitor la comasarea prin absorbție a PSM de către PSD.
686. Question no.1117A/19-03-2003
Referitor la afacerea CET/Buzau.
687. Interpellation no.1117B/08-10-2003
Referitor la fabricile de ciment românești privatizate către trusturile străine Lafarge, Holcim, etc.
688. Question no.1118A/19-03-2003
Referitor la combaterea traficului și consumului de droguri.
689. Interpellation no.1118B/08-10-2003
Referitor la privatizarea SC ARO Câmpulung și SC AUTOCAMIOANE Brașov.
690. Question no.1119A/19-03-2003
Referitor la măsuri pentru combaterea răspândirii pneumoniei atipice pe teritoriul României.
691. Interpellation no.1119B/08-10-2003
Referitor la SC GEROM SA Buzău și SC CORD SA.
692. Question no.1120A/19-03-2003
Referitor la combaterea răspândirii pneumoniei atipice pe teritoriul României.
693. Interpellation no.1120B/28-10-2003
Referitor la memoriul doamnei Eugenia Ioanovici.
694. Question no.1121A/19-03-2003
Referitor la lucrările de modernizare a Gării din Cluj-Napoca.
695. Interpellation no.1121B/28-10-2003
Referitor la achizițiile publice - în lei sau în valută?
696. Question no.1122A/19-03-2003
Referitor la subvențiile acordate pentru creșterea producției de carne și a efectivelor de anumale.
697. Interpellation no.1122B/28-10-2003
Referitor la memoriul doamnei Stan Ioana Andreea din Alba Iulia.
698. Question no.1123A/19-03-2003
Referitor la Ordinul MAAP 93 din 5.02.2003.
699. Interpellation no.1123B/28-10-2003
Pariul Primului-Ministru, nivelul ridicat al corupției și starea de sărăcie în care trăiesc românii.
700. Question no.1124A/19-03-2003
Referitor la Monumantul Libertății Maghiare din Arad.
701. Interpellation no.1124B/28-10-2003
Referitor la țara noastră care se situează pe primul loc în Europa în ceea ce privește corupția.
702. Question no.1125A/19-03-2003
Referitor la reducerea numărului de paturi din spitale.
703. Interpellation no.1125B/28-10-2003
Referitor la abuzurile primarului orașului Lupeni, jud.Hunedoara, Cornel Resmeriță.
704. Question no.1126A/20-03-2003
Referitor la drumul dezastruos București - Constanța.
705. Interpellation no.1126B/28-10-2003
Referitor la burse private: fonduri private pentru bursele de studiu în străinătate.
706. Question no.1127A/20-03-2003
Referitor la lupta împotriva corupției.
707. Interpellation no.1127B/28-10-2003
Ordonanțele aruncă la coș legile organice.
708. Question no.1128A/20-03-2003
Referitor la lupta împotriva corupției.
709. Interpellation no.1128B/28-10-2003
Referitor la abuzurile săvârșite de dl.Ioan Rus.
710. Question no.1129A/20-03-2003
Referitor la lupta împotriva corupției.
711. Interpellation no.1129B/28-10-2003
Referitor la acțiuni de tip secesionist din partea extremiștilor din UDMR.
712. Question no.1130A/24-03-2003
Referitor la erorile săvârșite de către reprezentanții administrațiilor financiare de pe raza județului Cluj.
713. Interpellation no.1130B/28-10-2003
Referitor la cazul doamnei doctor Adămuțiu Mariana din Alba.
714. Question no.1131A/24-03-2003
Referitor la memoriul doamnei Biriș Raveca din com.Chinteni, jud.Cluj.
715. Interpellation no.1131B/28-10-2003
Referitor la abuzurile primarului din comuna Turnu-Roșu, jud.Sibiu.
716. Question no.1132A/24-03-2003
Referitor la încălcarea prevederilor legilor fondului funciar.
717. Interpellation no.1132B/28-10-2003
Referitor la achiziția unei nave de patrulare de către Inspectoratul General al Poliției de Frontieră.
718. Question no.1133A/24-03-2003
Referitor la măsuri privind combaterea secetei, eroziunii solului și inundațiilor.
719. Interpellation no.1133B/28-10-2003
Referitor la unele familii rămase fără domiciliu.
720. Question no.1134A/24-03-2003
Referitor la măsuri privind continuarea procesului de privatizare a societăților comerciale cu capital majoritar de stat din agricultură.
721. Interpellation no.1134B/28-10-2003
Referitor la liberalizarea serviciilor de telefonie fixă și monopolul Romtelecom.
722. Question no.1135A/24-03-2003
Referitor la măsurile luate pentru restructurarea sectorului de electricitate și energie termică.
723. Interpellation no.1135B/28-10-2003
Referitor la situația unei centrale termice de pe platforma SC ISPAT Sidex Galați.
724. Question no.1136A/24-03-2003
Referitor la propietatea privată din domeniul forestier.
725. Interpellation no.1136B/28-10-2003
Referitor la Legea 10 din 2001.
726. Question no.1137A/25-03-2003
Referitor la reforma din sistemul sanitar din România - cazul Spitalului de Psihiatrie Poroschia, jud.Teleorman.
727. Interpellation no.1137B/28-10-2003
Referitor la Legea 550 din 2002.
728. Question no.1138A/25-03-2003
Referitor la salvarea Muzeului etnografic "Pamfil Albu" din Lupșa, jud.Alba.
729. Interpellation no.1138B/28-10-2003
Referitor la Legea 550 din 2002.
730. Question no.1139A/25-03-2003
Referitor la memoriul domnului Butnaru Mihail din Călărași.
731. Interpellation no.1139B/28-10-2003
Referitor la securitatea alimentării României cu resurse energetice primare (petrol și gaze naturale).
732. Question no.1140A/25-03-2003
Referitor la un ajutor financiar.
733. Interpellation no.1140B/28-10-2003
Referitor la crescătorii de animale din Călărași.
734. Question no.1141A/25-03-2003
Referitor la un grup de cetățeni de etnie rromă din com.Dor Mărunt - sat Dâlga, jud.Călărași.
735. Interpellation no.1141B/28-10-2003
Referitor la eliminarea din HG 1102 din 2003 a proiectului de modernizare și reabilitare a sistemelor de încălzire urbană din jud.Timiș.
736. Question no.1142A/25-03-2003
Referitor la un ajutor financiar pentru familiile marginalizate din Călărași.
737. Interpellation no.1142B/28-10-2003
Referitor la problemele studenților la începutul anului universitar 2003-2004.
738. Question no.1143A/25-03-2003
Referitor la ajutor financiar.
739. Interpellation no.1143B/28-10-2003
Politica Guvernului în domeniul persoanelor cu handicap, cu referire la cele din Târgu Mureș.
740. Question no.1144A/25-03-2003
Referitor la un număr de 32 familii de etnie rromă din com.Ștefan Vodă, jud.Călărași.
741. Interpellation no.1144B/28-10-2003
Referitor la nerespectarea programului de guvernare al Cabinetului Adrian Năstase în domeniul tineretului.
742. Question no.1145A/25-03-2003
Referitor la trenul "INTER-CITY" Timișoara-București 592.
743. Interpellation no.1145B/28-10-2003
Referitor la programul național de măsuri tehnice și economice în vederea reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră.
744. Question no.1146A/25-03-2003
Referitor la posibilitatea de angajare a forței de muncă sezonieră în domeniul silviculturii.
745. Interpellation no.1146B/28-10-2003
Referitor la limitarea facilităților fiscale în zonele defavorizate.
746. Question no.1147A/26-03-2003
Referitor la situația pensionarilor din sistemul agricol.
747. Interpellation no.1147B/28-10-2003
Referitor la achiziționarea pentru 74 de primării rurale videotelefoane, prin "grija" domnului vicepreședinte al Consiliului Județean Cluj, dl.Liviu Medrea.
748. Question no.1148A/26-03-2003
Referitor la omiterea din Programul de modernizare a gării Oradea, finanțată din credite BERD.
749. Interpellation no.1148B/28-10-2003
Referitor la ce măsuri înțelegeți să luați împotriva maghiarilor care au înființat un Comitet de Inițiativă pentru obținerea autonomiei administrative a Ținutului Secuiesc.
750. Question no.1149A/26-03-2003
Referitor la producerea sucului de roșii.
751. Interpellation no.1149B/28-10-2003
Referitor la articolul "Șefii PNL,PD și PSD Buzău au scos săbiile" apărut în ziarul buzoian "Expresul" din 18-19 octombrie 2003.
752. Question no.1150A/26-03-2003
Referitor la memoriul domnului Bărbieru Radu din Arad.
753. Interpellation no.1150B/28-10-2003
Referitor la privatizarea "ALRO" Slatina.
754. Question no.1151A/31-03-2003
Referitor la înzestrarea tehnică a pompierilor militari.
755. Interpellation no.1151B/28-10-2003
Referitor la privatizarea SC ELECTROPUTERE SA.
756. Question no.1152A/31-03-2003
Referitor la modernizarea tehnologiei în informatică și comunicații.
757. Interpellation no.1152B/28-10-2003
"Indolența funcționarilor MECT".
758. Question no.1153A/31-03-2003
Referitor la memoriul cadrelor didactice din satul Muntele Rece, com.Măguri Răcătău, jud.Cluj.
759. Interpellation no.1153B/28-10-2003
AGRICULTURA ROMÂNEASCĂ ȘI DEFICITUL EI COMERCIAL.
760. Question no.1154A/31-03-2003
Referitor la memoriul domnului Jecan Alexandru, din Cluj-Napoca.
761. Interpellation no.1154B/28-10-2003
STUDENȚII GREVIȘTI ȘI SUMBRUL LOR VIITOR.
762. Question no.1155A/31-03-2003
Referitor la OG 9 din 2003.
763. Interpellation no.1155B/28-10-2003
Referitor la abuzurile unor primari și funcționari din administrația locală.
764. Question no.1156A/31-03-2003
Referitor la planurile de școlarizare în Universități.
765. Interpellation no.1156B/28-10-2003
Referitor la stoparea jafului din pădurile țării.
766. Question no.1157A/31-03-2003
Referitor la simularea examenului de bacalaureat.
767. Interpellation no.1157B/28-10-2003
Referitor la unele probleme din primăria comunei Balta Albă, jud.Buzău.
768. Question no.1158A/31-03-2003
Referitor la Legea 650 din 2002.
769. Interpellation no.1158B/29-10-2003
Stabilirea circumstanțelor decesului cetîțeanului român DURNEA GAVRIL și întocmirea corectă a actelor de deces.
770. Question no.1159A/31-03-2003
Referitor la situația domnului Pavel Fărcaș din sat Mihăiești, com.Sânpaul, jud.Cluj.
771. Interpellation no.1159B/29-10-2003
Referitor la preconizata închidere a Fabricii de Fotosensibile din Târgu Mureș.
772. Question no.1160A/31-03-2003
Referitor la memoriul domnului Jecan Alexandru din Cluj-Napoca.
773. Interpellation no.1160B/11-11-2003
Referitor la strategia ministerului privind îmbunătățirea condițiilor pentru studenți.
774. Question no.1161A/01-04-2003
Referitor la beneficiarii Decretului-lege 118 din 1990.
775. Interpellation no.1161B/11-11-2003
Referitor la falimentarea și privatizarea SC Revizii, Reparații, Rame de Metrou și Instalații (R.R.R.M.I.) SA.
776. Question no.1162A/01-04-2003
Referitor la situația doamnei Luță Gica din com.Modelu, str.Pelicani nr.60, jud.Călărași.
777. Interpellation no.1162B/11-11-2003
Referitor la OG 43 din 2003.
778. Question no.1163A/01-04-2003
Referitor la ajutoare pentru un grup de cetățeni din mun.Călărași.
779. Interpellation no.1163B/11-11-2003
Referitor la dezvoltarea potențialului de cercetare.
780. Question no.1164A/01-04-2003
Referitor la ajutor financiar pentru familiile marginalizate social.
781. Interpellation no.1164B/11-11-2003
Referitor la neaplicarea Legii 217 din 2003 privind prevenirea și combaterea violenței în familie.
782. Question no.1165A/01-04-2003
Referitor la ajutor social pentru familiile a căror locuință necesită reparații ca urmare a calamităților naturale.
783. Interpellation no.1165B/11-11-2003
Referitor la deteriorarea condițiilor de transport CFR pe ruta București - Reșița.
784. Question no.1166A/01-04-2003
Referitor la HG 257 din 2003.
785. Interpellation no.1166B/11-11-2003
Referitor la situația Ambulatoriului de pe lângă spitalul Caritas, Roșiori de Vede.
786. Question no.1167A/01-04-2003
Referitor la cetățenii din mun.Călărași care au parte de apă potabilă îndoielnică.
787. Interpellation no.1167B/11-11-2003
Referitor la stadiul cercetărilor în "dosarul COSTINAȘ".
788. Question no.1168A/01-04-2003
Referitor la abuzurile lui Sabit Daniș, omul care îi spală afacerile infractorului Keser Fatih.
789. Interpellation no.1168B/11-11-2003
Referitor la realizarea unui forum al forțelor politice parlamentare și civice, care să dezbată recentul Raport de țara făcut României de către Comisia Uniunii Europene și măsurile necesare pentru perioada următoare.
790. Question no.1169A/01-04-2003
referitor la ameliorarea performanțelor managerilor din învățământul universitar.
791. Interpellation no.1169B/11-11-2003
Referitor la problema amplasarii statuii zisă a "libertății" la Arad.
792. Question no.1170A/01-04-2003
Referitor la stimularea și motivarea elevilor și cadrelor didactice în scopul obținerii performanțelor școlare.
793. Interpellation no.1170B/11-11-2003
Referitor la eliminarea discriminării dintre cadrele militare trecute în rezervă după data de 10.04.2001 și cele trecute în rezervă anterior acestei date.
794. Question no.1171A/01-04-2003
Referitor la renașterea satului românesc contemporan în viața spirituală.
795. Interpellation no.1171B/11-11-2003
Referitor la memoriul domnului Filip Stoica Lucian din localitatea Hășdate, jud.Cluj.
796. Question no.1172A/01-04-2003
referitor la rolul asistenței religioase în sistemul penitenciar.
797. Interpellation no.1172B/11-11-2003
Referitor la invitația de aderare la Organizația Tratatului Atlanticului de Nord.
798. Question no.1173A/01-04-2003
Referitor la rolul asistenței religioase în sistemul penitenciar.
799. Interpellation no.1173B/11-11-2003
Referitor la modul de soluționare a cererilor privind reconstituirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor agricole pentru cetățenii români de naționalitate germană din Brașov.
800. Question no.1174A/02-04-2003
Referitor la situația Parohiei "Sfinții Constantin și Elena" din com.Moțăței, jud.Dâmbovița.
801. Interpellation no.1174B/11-11-2003
Referitor la strategia privind profesionalizarea forțelor armate și ale MI.
802. Question no.1175A/02-04-2003
Referitor la Ordinul ministrului finanțelor publice 29 din 14.01.2003.
803. Interpellation no.1175B/11-11-2003
Referitor la SIDERCA, Călărași.
804. Question no.1176A/02-04-2003
Referitor la măsurile luate pentru dezvoltarea comerțului electronic.
805. Interpellation no.1176B/11-11-2003
Referitor la Legea 161 din 2003.
806. Question no.1177A/02-04-2003
Referitor soluționarea cazului deponeului "Ecologic" al jud.Timiș.
807. Interpellation no.1177B/11-11-2003
Referitor la forma actuală a Constituției.
808. Question no.1178A/02-04-2003
Referitor la soluționarea cazului deponeului "Ecologic" al jud.Timiș.
809. Interpellation no.1178B/11-11-2003
Referitor la memoriul doamnei Crețu Angelica din Bistrița-Năsăud.
810. Question no.1179A/02-04-2003
Referitor la soluționarea cazului deponeului "Ecologic" al jud.Timiș.
811. Interpellation no.1179B/11-11-2003
Referitor la memoriul a 15 familii din comuna Bucium, jud.Alba.
812. Question no.1180A/02-04-2003
Referitor la fapta a trei indivizi care au răpit o minoră, au violat-o, sechestrat-o și supus-o la perversiuni sexuale și care sunt în libertate.
813. Interpellation no.1180B/11-11-2003
Referitor la egalitatea de tratament a cetățenilor români, indiferent de naționalitate.
814. Question no.1181A/02-04-2003
Referitor la punerea în libertate a marelui infractor Tăfălan.
815. Interpellation no.1181B/11-11-2003
Referitor la fabricile de ciment românești.
816. Question no.1182A/02-04-2003
Care sunt rezultatele controalelor Curții de Conturi de la Uniunea Democrată Turcă din România?
817. Interpellation no.1182B/11-11-2003
Referitor la situația transpunerea în viață a egalității de tratament dintre minoritățile din țara noastră și românii din afara granițelor actuale.
818. Question no.1183A/02-04-2003
Referitor la interpretarea prevederilor OG 24 din 26 iulie 2001 privind impunerea microîntreprinderilor.
819. Interpellation no.1183B/11-11-2003
Referitor la rețineri din pensie fără a fi înștiințați pensionarii de aceste rețineri.
820. Question no.1184A/02-04-2003
Referitor la sediul Administrației Finanțelor Publice Cluj.
821. Interpellation no.1184B/11-11-2003
Referitor la scumpirea pâinii.
822. Question no.1185A/02-04-2003
Referitor la declarațiile subcomisarului Nistor Cărbunaru din IJP Neamț.
823. Interpellation no.1185B/11-11-2003
Referitor la unele sesizări ale locuitorilor cartierului "Ștefan" din orașul Lupeni.
824. Question no.1186A/02-04-2003
Referitor la medicii de familie.
825. Interpellation no.1186B/11-11-2003
Referitor la "descoperirea proteinelor canal pentru apă" a prof.univ.dr.Gheorghe Benga.
826. Question no.1187A/02-04-2003
Referitor la nerespectarea prevederilor Legii 112 din 1995, a Legii 18 din 1991, a Legii 1 din 2000 și a legii sistematizării.
827. Interpellation no.1187B/11-11-2003
Referitor la abateri săvârșite de directorul general ing.Dorel Bîrsan Romano de la SC PETROTUB SA Roman.
828. Question no.1188A/03-04-2003
Referitor la strategia de privatizare a PETROM.
829. Interpellation no.1188B/09-12-2003
Referitor la imprimatele tipizate oentru acordarea concediilor medicale.
830. Question no.1189A/03-04-2003
Referitor la memoriul doamnei Sărac Maria din com.Apateu 519, jud.Arad.
831. Interpellation no.1189B/09-12-2003
Referitor la modul de realizare a examenului de rezidențiat.
832. Question no.1190A/07-04-2003
Referitor la memoriul doamnei Potra Maria din sat Rogojel, com.Săcuieu, jud.Cluj.
833. Interpellation no.1190B/09-12-2003
Solicită informații asupra proiectelor de îmbunătățire a percepției instituțiilor euro-atlantice asupra realităților românești.
834. Question no.1191A/07-04-2003
referitor la memoriul domnului Nicolae Golban din Săcuieu, jud.Cluj.
835. Interpellation no.1191B/09-12-2003
Referitor la situația dezastruoasă a PETROM.
836. Question no.1192A/07-04-2003
Referitor la eliberarea titlurilor de propietate pentru suprafețele de pădure la care au dreptul cetățenii din com.Săcuieu, jud.Cluj.
837. Interpellation no.1192B/09-12-2003
Referitor la repuneri în drepturi asupra unor suprafețe forestiere.
838. Question no.1193A/07-04-2003
Referitor la dezbaterea pe postul național TVR1, fragmentar și discreționar dezbaterile pe marginea moțiunii de cenzură "Mafia sufocă România.Corupția Guvernului PSD sărăcește România".
839. Interpellation no.1193B/09-12-2003
Referitor la IAIFO Zalău.
840. Question no.1194A/07-04-2003
Referitor la elaborarea normelor metodologice de aplicare a Legii 10 din 2001.
841. Interpellation no.1194B/09-12-2003
Referitor la Legea 161/2003.
842. Question no.1195A/07-04-2003
Referitor la salarizarea medicilor veterinari.
843. Interpellation no.1195B/09-12-2003
Referitor la câteva chestiuni legate de funcționarea sistemului sanitar pe plan local.
844. Question no.1196A/07-04-2003
Referitor la modul de încadrare a personalului didactic din învățământul preuniversitar.
845. Interpellation no.1196B/09-12-2003
Referitor la memoriul domnului Munteanu Valer din Cluj.
846. Question no.1197A/07-04-2003
Referitor la posibilitatea pentru repartizarea și punerea în funcție a unei centrale telefonice în comuna Straja.
847. Interpellation no.1197B/09-12-2003
Referitor la memoriul domnului Șerdean Ioan din Cluj.
848. Question no.1198A/07-04-2003
Referitor la Privatizarea Aeroportului Internațional Timișoara.
849. Interpellation no.1198B/09-12-2003
Referitor la îmbunătățirea recepționării postului public de radio - Radio Reșița în zona Banatului.
850. Question no.1199A/07-04-2003
Referitor la acreditarea societăților de asigurare - reasigurare pentru încheierea de asigurări de răspundere profesională în sistemul sanitar din România.
851. Interpellation no.1199B/09-12-2003
Importurile de gaz sarin pot fi simplă activitate comercială?
852. Question no.1200A/07-04-2003
Referitor la ajutoare financiare.
853. Interpellation no.1200B/09-12-2003
Rezervația naturală Racoș-Brașov transformată în groapă de gunoi.
854. Question no.1201A/07-04-2003
Referitor la ajutoare financiare.
855. Interpellation no.1201B/09-12-2003
Siatemul sanitar Dolj "ajută" cetățeanul să decedeze...
856. Question no.1202A/07-04-2003
Referitor la probleme sociale ridicate de către populația călărășeană.
857. Interpellation no.1202B/09-12-2003
De ce nu sunt alocate medicamente gratuite pentru bolnavii de diabet din județul Constanța?
858. Question no.1203A/07-04-2003
Referitor la situația nefericită în care se găsește minorul Mihalache Nicu din Călărași.
859. Interpellation no.1203B/09-12-2003
Referitor la memoriul domnului Onu Ilinca din Constanța.
860. Question no.1204A/07-04-2003
Referitor la memoriul domnului Băncilă Mihai din com.Ștefan Vodă, jud.Călărași.
861. Interpellation no.1204B/09-12-2003
Ce se întâmplă la Curtea de Apel Constanța?
862. Question no.1205A/07-04-2003
Referitor la memoriul domnului Iancu Vasile.
863. Interpellation no.1205B/09-12-2003
Referitor la abuzurile și încălcările legii de care se fac vinovați prefectul și subprefectul județului Constanța.
864. Question no.1206A/07-04-2003
Referitor la memoriul doamnei Sasu N. Anghelina.
865. Interpellation no.1206B/09-12-2003
Referitor la medicamentele compensate și gratuite în jud.Cluj.
866. Question no.1207A/07-04-2003
Referitor la memoriul doamnei Zamfir Elena.
867. Interpellation no.1207B/09-12-2003
Referitor la o oarecare Maria Vass director al Direcției pentru Protecția Copilului Covasna.
868. Question no.1208A/07-04-2003
Referitor la ajutoare financiare.
869. Question no.1209A/07-04-2003
Referitor la punerea în libertate a marilor infractori.
870. Interpellation no.1209B/09-12-2003
Referitor la politica Guvernului în vederea susținerii și încurajării atragerii de fonduri europene.
871. Question no.1210A/07-04-2003
Există vreun dosar penal în lucru împotriva lui Cerchez Metin?
872. Interpellation no.1210B/09-12-2003
Referitor la obiectivele Ministerului în privința reformei justiției.
873. Question no.1211A/09-04-2003
Referitor la medicamentele gratuite și compensate.
874. Interpellation no.1211B/09-12-2003
Referitor la situația Institutului Inimii Niculae Stăncioiu din Cluj-Napoca
875. Question no.1212A/09-04-2003
Referitor la drepturile acordate nevăzătorilor potrivit OUG 102 din 1999.
876. Interpellation no.1212B/09-12-2003
Referitor la situația din comuna Corcova, jud.Mehedinți.
877. Question no.1213A/11-04-2003
Referitor la lista firmelor care participă la reconstrucția Irakului.
878. Interpellation no.1213B/09-12-2003
Referitor la modul de echivalare a diplomelor obținute în Republica Slovacă.
879. Question no.1214A/14-04-2003
Referitor la acordarea de medicamente gratuite conform prevederilor legale veteranilor de război și răniților Revoluției Române.
880. Interpellation no.1214B/09-12-2003
Referitor la importurile de gaze.
881. Question no.1215A/14-04-2003
Referitor la domnul Ioan Ghirasim, director al Curții de Conturi a jud.Cluj.
882. Interpellation no.1215B/09-12-2003
Referitor la situația pădurilor din zona Gheorghieni.
883. Question no.1216A/14-04-2003
Referitor la felicitări din partea primului ministru față de dl.Ciuceanu pentru lucrarea "Război total împotriva corupției din România".
884. Interpellation no.1216B/09-12-2003
Referitor la problemele care există în orașul Chișineu-Criș, în privința concesionării diastribuției de gaze naturale.
885. Question no.1217A/15-04-2003
Referitor la politica ministerului în ceea ce privește acordarea de prime și facilități societăților de stat lipsite de performanța economică
886. Interpellation no.1217B/09-12-2003
Referitor la stadiul de implementare a programelor RICOP.
887. Question no.1218A/15-04-2003
Referitor la ajutoare pentru cetățenii jud.Călărași.
888. Interpellation no.1218B/09-12-2003
Ordinul nr.1842 din 2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de autorizare și efectuare a transporturilor rutiere și a activităților conexe acestora.
889. Question no.1219A/15-04-2003
Referitor la "posibilitatea angajării persoanelor apte de muncă; cazurile de TBC din jud.Călărași și persoane fără venituri.
890. Interpellation no.1219B/09-12-2003
Referitor la emiterea OUG nr.111 din 24.10.2003 care s-a făcut cu încălcarea dispozițiilor constituționale.
891. Question no.1220A/15-04-2003
Referitor la un grup de salariați ai SC Zahăr SA Călărași.
892. Interpellation no.1220B/09-12-2003
Referitor la inexistența unei hotărâri de guvern în conformitate cu art.40 din Legea 1 din 2000.
893. Question no.1221A/15-04-2003
Referitor la cetățeni din jud.Călărași care solicită Certificatul de strămutat pentru a beneficia de DL 118 din 1990.
894. Interpellation no.1221B/09-12-2003
Referitor la discriminarea agenților economici care realizează o cifră de afaceri care depășește cu puțin valoarea de 100000 Euro.
895. Question no.1222A/15-04-2003
Referitor la un grup de cetățeni din com.Ștefan Vodă, jud.Călărași, care au fost debranșați de la alimentarea cu energie electrică "tip clasic în consolă" și obligați la alimentarea prin firidă.
896. Interpellation no.1222B/09-12-2003
Referitor la art.13 din Legea 14 din 19 ianuarie 2003.
897. Question no.1223A/15-04-2003
Referitor la minorii Ursaru Simona de 10 ani și Ursaru Mari Elvis de 11 ani din Călărași.
898. Interpellation no.1223B/09-12-2003
Referitor la amplasarea stațiilor de telefonie mobilă în zonele locative supraaglomerate.
899. Question no.1224A/15-04-2003
Referitor la situația bazei materiale și a dotărilor existente la Grupul Școlar "Octavian Goga" Marghita.
900. Interpellation no.1224B/09-12-2003
Referitor la Congresul Uniunii Poștale Universale.
901. Question no.1225A/15-04-2003
Referitor la situația punctului de control pentru trecerea frontierei de stat din Aeroportul Oradea - jud.Bihor, date fiind ultimile evoluții în acest domeniu.
902. Interpellation no.1225B/09-12-2003
Referitor la modul de calcul nelegal al salariilor personalului din învățământ.
903. Question no.1226A/16-04-2003
Referitor la OUG 190 din 2000 privind regimul metalelor prețioase în România care a fost aprobată prin Legea 261 din 2002.
904. Interpellation no.1226B/09-12-2003
Referitor la memoriul daomnei lector universitar Irina Ionescu Vâlceanu.
905. Question no.1227A/16-04-2003
Referitor la sesizarea domnului Kurt Maurer.
906. Interpellation no.1227B/09-12-2003
Referitor la problemele grave cu care se confruntă cetățenii din localitatea Lătești sat și din com Bordușeni, jud.Ialomița.
907. Question no.1228A/16-04-2003
Referitor la analizarea oportunității modificării OG 37 din 2003.
908. Interpellation no.1228B/09-12-2003
Referitor la abaterile primarului PSD, Ovidiu Olteanu din com.Tăureni, jud.Mureș.
909. Question no.1229A/16-04-2003
Referitor la medicii de familie.
910. Interpellation no.1229B/09-12-2003
Referitor la situația de la Colegiul Național "Al. Papiu Ilarian" din Tg.Mureș.
911. Question no.1230A/18-04-2003
Referitor la monumentele și siturile arheologice dobrogene incluse în patrimoniul mondial.
912. Interpellation no.1230B/09-12-2003
Cercetarea agricolă în România anului 2003.
913. Question no.1231A/18-04-2003
Referitor la situația lucrărilor publice finanțate de la bugetul de stat, bugetul consiliului județean sau bugetele locale încredințate spre realizare firmelor AISPA STAR 95 SRL și AISPA STAR SA în intervalul 2000-20003, la care acționar este domnul Cornel Prunache.
914. Interpellation no.1231B/09-12-2003
Moda cumpărării la bucată a medicamentelor compensate și gratuite.
915. Question no.1232A/22-04-2003
Referitor la nemulțumiri în ceea ce privește prevederile HG 1275 din 2000.
916. Interpellation no.1232B/09-12-2003
Referitor la societatea RECOROM - Dorobanți SA.
917. Question no.1233A/22-04-2003
Referitor la memoriul domnului Moldovan Nicolae din sat Gădălin 57, comuna Jucu, jud.Cluj.
918. Interpellation no.1233B/09-12-2003
Referitor la art.65 și 67 din OG nr.7 din 2001 aprobată prin Legea 493 din 2002.
919. Question no.1234A/22-04-2003
Referitor la starea excesiv de degradantă a drumurilor de pe raza jud.Cluj.
920. Interpellation no.1234B/09-12-2003
Referitor la cazul familiei Nicolae Emil și Nicolae Mara Luminița din Buzău.
921. Question no.1235A/22-04-2003
Referitor la situația circulației rutiere din mun.Cluj-Napoca.
922. Interpellation no.1235B/09-12-2003
Referitor la un număr de 71 de cetățeni ca se confruntă cu traficul greu de pe străzile Urziceni și D.Filipescu, care le tulbură liniștea și le deteriorează casele.
923. Question no.1236A/23-04-2003
Referitor la memoriul doamnei Huseim Mosel din Călărași.
924. Interpellation no.1236B/09-12-2003
Referitor la cazarma Arad-Cetate.
925. Question no.1237A/23-04-2003
Referitor la memoriul doamnului Simion Lucian din Călărași.
926. Interpellation no.1237B/09-12-2003
Cum vede și cum sprijină Ministerul Sănătății prevenirea bolilor prin implementarea medicului de familie?
927. Question no.1238A/23-04-2003
Referitor la situația neferită a minorului Nicolae George din Călărași.
928. Interpellation no.1238B/09-12-2003
De ce nu sunt alocate medicamente gratuite pentru bolnavii de diabet din jud.Constanța.
929. Question no.1239A/23-04-2003
Referitor la ajutoare de urgență pentru un grup de cetățeni din mun.Călărași.
930. Interpellation no.1239B/09-12-2003
Referitor la volumul "Avocatul diavolului", finanțat de Ministerul Culturii.
931. Question no.1240A/23-04-2003
Referitor la memoriul domnului Osman Sabatin din Călărași.
932. Interpellation no.1240B/09-12-2003
Referitor la alin 2,5 și 7 ale art.44 din Constituția României.
933. Question no.1241A/23-04-2003
Referitor la unele persoane ce solicită certificat de strămutat.
934. Interpellation no.1241B/10-12-2003
Referitor la neacordarea drepturilor salariale ale unor asistenți personali ai persoanelor cu handicap grav.
935. Question no.1242A/24-04-2003
Referitor la risipa materialelor potențial refolosibile de tipul buteliilor de sticlă, plastic și metal, a bateriilor electrice.
936. Interpellation no.1242B/10-12-2003
Referitor la sfidarea actelor normative în beneficiul unor minorități privilegiate.
937. Question no.1243A/24-04-2003
Ce măsuri legale veți lua împotriva celor vinovați de corupție.
938. Interpellation no.1243B/10-12-2003
Punerea în aplicare de către administrația publică locală a unui act NUL ABSOLUT.
939. Question no.1244A/05-05-2003
Referitor la activitatea grupurilor religioase sectare pe teritoriul României.
940. Question no.1245A/05-05-2003
Referitor la actualizarea CAEN.
941. Question no.1246A/05-05-2003
Referitor la corupția din România.
942. Question no.1247A/06-05-2003
Referitor la abuzurile primarului Ariton Pop din com.Vad, jud.Cluj.
943. Question no.1248A/06-05-2003
Referitor la ajutoare financiare.
944. Question no.1249A/06-05-2003
Referitor la memoriul domnului Grigorescu Silviu Anton din Călărași.
945. Question no.1250A/06-05-2003
Referitor la memoriul doamnei Nicolae Dumitra din Călărași.
946. Question no.1251A/06-05-2003
Referitor la cele 350 de familii din Călărași care solicită ajutoare.
947. Question no.1252A/06-05-2003
Referitor la memoriul domnului Ion Cojocaru din Călărași.
948. Question no.1253A/06-05-2003
Referitor la vânzarea unor imobile trecute anterior prin hotărâre de consiliu local, în propietatea privată a respectivei unități administrativ-teritoriale.
949. Question no.1254A/06-05-2003
Referitor la doamna Mitrea Daniela Elena din Călărași care solicită recalcularea pensiei.
950. Question no.1255A/06-05-2003
Referitor la situația alarmantă a falsurilor și dotările poliției de frontieră de pe granița de vest.
951. Question no.1256A/06-05-2003
Referitor la proiectele de dezvoltare agroturistică în zona Făgăraș.
952. Question no.1257A/07-05-2003
Referitor la sistemul de irigații.
953. Question no.1258A/07-05-2003
Referitor la rolul pe care îl are mânăstirea Brâncoveanu de la Sâmbăta de Sus în păstrarea credinței ortodoxe și promovarea valorilor culturii românești.
954. Question no.1259A/07-05-2003
Referitor la HG 185 din 2003 și HG 186 din 2003.
955. Question no.1260A/07-05-2003
Referitor la Legea 32 din 1994 privind sponsorizarea.
956. Question no.1261A/12-05-2003
Referitor la cazul unui copil intoxicat cu lapte praf subvenționat.
957. Question no.1262A/12-05-2003
Referitor la dosarul de încadrare în cadrul Jandarmeriei Române a domnului Pop Petru Călin din Târgu Mureș.
958. Question no.1263A/12-05-2003
Referitor la lucrările aferente clădirilor construite pentru Judecătoria și Parchetul din comuna Sângeorgiu de Pădure, jud.Mureș.
959. Question no.1264A/12-05-2003
Referitor la situația spitalului din comuna Sângeorgiu de Pădure, jud.Mureș.
960. Question no.1265A/13-05-2003
Referitor la ajutor financiar pentru familiile marginalizate social.
961. Question no.1266A/13-05-2003
Referitor la memoriul doamnei Purice Gherghina din Călărași.
962. Question no.1267A/13-05-2003
Referitor la declarația domnului Constantin Dumitru - consilier local la Lehliu Gară, jud.Călărași.
963. Question no.1268A/13-05-2003
Referitor la ajutoare de urgență.
964. Question no.1269A/13-05-2003
Referitor la ajutoare de urgență pentru un grup de cetățeni de etnie rromă din com.Dor-Mărunt, sat Dâlga, jud.Călărași.
965. Question no.1270A/13-05-2003
Referitor la măsuri concrete pe care le-ați luat pe linia susținerii minorităților aromâne, macedoromâne și vlahe din zona Balcanilor.
966. Question no.1271A/13-05-2003
Referitor la scutirea de la plata impozitului pe teren.
967. Question no.1272A/13-05-2003
Referitor la furtul de "Hidranți" de pe teritoriul comunelor Dîrvari, Obârșia de câmp, Gogoșu, Jianu, Salcia, Cijmir, Izvoarele și Burila Mare.
968. Question no.1273A/13-05-2003
Referitor la sistemele de irigații.
969. Question no.1274A/13-05-2003
Referitor la comportamentul doamnei profesoare Lavinia Florentina Otescu.
970. Question no.1275A/14-05-2003
Referitor la politica de dezvoltare rurală.
971. Question no.1276A/14-05-2003
Referitor la învățământul de la sate.
972. Question no.1277A/14-05-2003
Referitor la informații privind Agenția Socială a Studenților.
973. Question no.1278A/14-05-2003
Referitor la interpretarea prevederilor OUG 9 din 2003.
974. Question no.1279A/14-05-2003
Referitor la finalizarea lucrărilor de renovare la Clinica Obstretică-Ginecologie II Dominic Stanca din Cluj.
975. Question no.1280A/08-05-2003
Referitor la situația creată de obligativitatea plății salariilor prin intermediul cardului.
976. Question no.1281A/19-05-2003
Referitor la memoriul domnului Emanuil Pop din Aiud, jud.Alba.
977. Question no.1282A/20-05-2003
Referitor la sistarea alimentării cu gaz metan și energie electrică a societății SC Roman SA Brașov.
978. Question no.1283A/20-05-2003
Referitor la sistarea alimentării cu gaz metan și energie electrică a platformei UTB Brașov.
979. Question no.1284A/20-05-2003
Referitor la un control la ocolul Silvic Huedin, de pe raza comunei Mărgău, jud.Cluj.
980. Question no.1285A/20-05-2003
Referitor la crescătorii de animale.
981. Question no.1286A/20-05-2003
Referitor la mașinile destinate transportului elevilor în jud.Cluj.
982. Question no.1287A/20-05-2003
Referitor la rolul pe care l-a avut și îl are mânăstirea Brâncoveanu de la Sâmbăta de Sus.
983. Question no.1288A/20-05-2003
Referitor la temeiul legal și moral al adopției copilului Oprea Cătălina Lucica de către o familie din Spania.
984. Question no.1289A/20-05-2003
Referitor la asistentele personale din com.Dragalina, jud.Călărași, care nu au primit salariile pe anul 2001 până în prezent.
985. Question no.1290A/20-05-2003
Referitor la ajutor financiar pentru familiile marginalizate.
986. Question no.1291A/20-05-2003
Referitor la memoriul domnului Enache Marin din com.Ștefan Vodă, jud.Călărași.
987. Question no.1292A/20-05-2003
Referitor la reglementările legale de diminuare a cuantumului ajutorului social numit conform Legii 416 din 2001 completată și actualizată la zi "VENITUL MINIM GARANTAT".
988. Question no.1293A/20-05-2003
Referitor la memoriul doamnei Gelil Avelina din Călărași.
989. Question no.1294A/20-05-2003
Referitor la memoriul doamnei Zamfira Elena din Călărași.
990. Question no.1295A/20-05-2003
Referitor la protejarea patrimoniului genetic al animalelor.
991. Question no.1296A/20-05-2003
Referitor la ajutoare de urgență.
992. Question no.1297A/21-05-2003
Referitor la disciplina financiară.
993. Question no.1298A/21-05-2003
Referitor la imobilele preluate abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989 aparținând cultelor religioase.
994. Question no.1299A/21-05-2003
Referitor la desființarea Oficiilor Registrului Comerțului din unele localități.
995. Question no.1300A/21-05-2003
Referitor la promovarea turismului în județul Buzău.
996. Question no.1301A/26-05-2003
Referitor la refacerea tronsonului de drum Cluj-Napoca - Huedin.
997. Question no.1302A/26-05-2003
Referitor la festivalul de folclor de la Toronto.
998. Question no.1303A/26-05-2003
Referitor la oferta turistică românească.
999. Question no.1304A/26-05-2003
Referitor la reânființarea spitalului orășenesc Aleșd.
1000. Question no.1305A/26-05-2003
Referitor la interpretarea OUG 9 din 2003.
1001. Question no.1306A/27-05-2003
Referitor la înființarea Muzeului memorial "Octavian Goga".
1002. Question no.1307A/27-05-2003
Referitor la susținerea și creșterea producției agricole interne.
1003. Question no.1308A/27-05-2003
Referitor la memoriul domnului Savu Alexandru.
1004. Question no.1309A/27-05-2003
Referitor la memoriul domnului Pamblică Ch.Ion din Dragalina, jud.Călărași.
1005. Question no.1310A/27-05-2003
Referitor la ajutoare de urgență.
1006. Question no.1311A/27-05-2003
Referitor la câte bilete de tratament ale pensionarilor, din totalul prevăzut de lege, au fost repartizate pe anul 2002 și respectiv 2003 stațiunii Băile Herculane.
1007. Question no.1312A/27-05-2003
Referitor la AJOFM Cluj.
1008. Question no.1313A/28-05-2003
Referitor la modul de aplicare a art 4 din Legea 453 din 2001 coroborat cu art 7 din Normele metodologice de aplicare a Legii 50 din 1991.
1009. Question no.1314A/28-05-2003
Referitor la închiderea SC Clujana SA.
1010. Question no.1315A/28-05-2003
Referitor la campania de primăvară.
1011. Question no.1316A/28-05-2003
Referitor la abuzurile generate de procesul de privatizare.
1012. Question no.1317A/28-05-2003
Referitor la desființarea Liceului de transport Cluj-Napoca și transferarea imobilului Poliției.
1013. Question no.1318A/28-05-2003
Referitor la acuzarea a 17 persoane din localitatea Cetan, com.Vad, jud.Cluj că, în 2.10.2002 ar fi violat-o pe Mureșan Delia Ancuța.
1014. Question no.1319A/28-05-2003
Referitor la Legea 161 din 2003.
1015. Question no.1320A/28-05-2003
Referitor la memoriul doamnei Rozalia Nedelea din sat Cetan, com.Vad, jud.Cluj.
1016. Question no.1321A/28-05-2003
Referitor la lipsa de curent electric reclamat de 7 familii de țigani din sat Cetan, jud.Cluj.
1017. Question no.1322A/28-05-2003
Referitor la memorandumul privind măsurile de reglementare a pieței zahărului.
1018. Question no.1323A/28-05-2003
Referitor la date statistice referitare la populația ocupată, respectiv inactivă.
1019. Question no.1324A/28-05-2003
Referitor la date privind rata șomajului și venitul minim garantat.
1020. Question no.1325A/28-05-2003
Referitor la planul de învățământ pentru clasele a IX-a și a X-a.
1021. Question no.1326A/29-05-2003
Situația trecerii unei suprafețe de teren din domeniul public al statului și din administrarea Institutului de Cercetare și Producție a Cartofului Brașov, în domeniul privat al statului și administrarea Consiliului Județean Brașov.
1022. Question no.1327A/29-05-2003
Referitor la verificarea metodologiei de calcul a pensiilor, pentru muncitorii din sectorul zootehnic al CAP.
1023. Question no.1328A/02-06-2003
Referitor la emisiunea "Ora satului".
1024. Question no.1329A/02-06-2003
Referitor la tăierile legale sau ilegale din fondul forestier.
1025. Question no.1330A/02-06-2003
Referitor la zona Cuzdrioara-Braniște care este inundată cu uleiuri arse deversate în canale de la unitatea CFR Dej-Triaj.
1026. Question no.1331A/02-06-2003
Referitor la drumul degradat și plin de gropi din comuna Cuzdrioara.
1027. Question no.1332A/02-06-2003
Ce face ministerul când organele teritoriale nu răspund la scrisori în termenele legale.
1028. Question no.1333A/02-06-2003
Referitor la cazul cetățeanului Demian Ionel din orașul Luduș, jud.Mureș.
1029. Question no.1334A/02-06-2003
Referitor la o situație privind spațiile atribuite de Primăria Capitalei pentru funcționarea birourilor parlamentare.
1030. Question no.1335A/02-06-2003
Referitor la condiționarea de înființare a asociațiilor și fundațiilor introdusă prin OG nr.37 din 2003.
1031. Question no.1336A/02-06-2003
Referitor la un "Regulament al sălii de studiu" pentru Arhivele Naționale ale României.
1032. Question no.1337A/02-06-2003
Referitor la Legea 309 din 2002.
1033. Question no.1338A/03-06-2003
Referitor la aplicarea prevederilor Legii concurenței 21 din 1996.
1034. Question no.1339A/03-06-2003
Referitor la gospodărirea durabilă a apelor și reabilitarea cursurilor de apă și a lacurilor.
1035. Question no.1340A/03-06-2003
Referitor la neprimirea răspunsului pentru întrebarea 1039A.
1036. Question no.1341A/03-06-2003
Referitor la memoriul domnului Fischer Ignat din Timișoara.
1037. Question no.1342A/03-06-2003
Referitor la un grup de cetățe4ni din Călărași care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcției Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961.
1038. Question no.1343A/03-06-2003
Referitor la memoriul domnului Buzea Ion.
1039. Question no.1344A/03-06-2003
Referitor la ajutoare financiare.
1040. Question no.1345A/03-06-2003
Referitor la memoriul doamnei Ștefan Alexandra din Călărași.
1041. Question no.1346A/03-06-2003
Referitor la memoriul domnului Popa Florian din Copăcel, jud.Bihor.
1042. Question no.1347A/03-06-2003
Referitor la un grup de cetățeni de etnie rromă din comuna Dor Mărunt.
1043. Question no.1348A/04-06-2003
Referitor la memoriul domnișoarei Orosz Annabella din Gheorghieni.
1044. Question no.1349A/04-06-2003
Referitor la organizarea Campionatelor Militare de Schi din 2005.
1045. Question no.1350A/04-06-2003
Referitor la organizarea Campionatelor Militare de Schi din 2005.
1046. Question no.1351A/04-06-2003
Referitor la drepturile salariale ale angajaților Școlilor Speciale din comunele Jucu și Gilău, jud.Cluj.
1047. Question no.1352A/04-06-2003
Referitor la prevederile OUG 195 din 28.12.2002 și ale HG 85 din 23.01.2003.
1048. Question no.1353A/04-06-2003
Referitor la un număr de 5 cetățeni din Gheorghieni, jud.Harghita.
1049. Question no.1354A/09-06-2003
Referitor la situația elaborării normelor speciale privind programul de muncă pentru taximetriști.
1050. Question no.1355A/09-06-2003
Referitor la situația elaborării programei analitice pentru obținerea certificatului de atestare în taximetrie.
1051. Question no.1356A/09-06-2003
Referitor la starea acută a secetei care a compromis o bună parte a culturilor agricole, dar și fânețele.
1052. Question no.1357A/09-06-2003
Referitor la RADP Cluj-Napoca.
1053. Question no.1358A/09-06-2003
Referitor la noul mod de calcul al cheltuielilor de încălzire.
1054. Question no.1359A/10-06-2003
Referitor la nivelul prețului național de referință pentru energia termică furnizată populației.
1055. Question no.1360A/10-06-2003
Referitor la elaborarea normelor metodologice ale Legii 15 din 2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea de locuințe propietate personală.
1056. Question no.1361A/10-06-2003
Referitor la situația de întârziere a plăților către medicii veterinari.
1057. Question no.1362A/11-06-2003
Referitor la ajutoare de urgență.
1058. Question no.1363A/11-06-2003
Referitor la culturile grâu, orz, orzoaică și rapiță.
1059. Question no.1364A/11-06-2003
Referitor la marii datornici la bugetul de stat.
1060. Question no.1365A/11-06-2003
Referitor la ajutor social pentru familia Buriceanu Aurel din Călărași.
1061. Question no.1366A/11-06-2003
Referitor la condițiile acordării medicamentelor gratuite.
1062. Question no.1367A/11-06-2003
Referitor la ajutor social pentru familia Ștefan Alexandra.
1063. Question no.1368A/11-06-2003
Referitor la memoriul doamnei Vasile Maria din București.
1064. Question no.1369A/11-06-2003
Referitor la situația alimentării cu utilități și a distribuției acestora pe platforma UTB.
1065. Question no.1370A/12-06-2003
Referitor la aplicarea vădit neântemeiată și esențial nelegală a prevederilor Legii 19 din 2000.
1066. Question no.1371A/16-06-2003
Referitor la memoriul domnului Ciurea Constantin din Drobeta Turnu Severin.
1067. Question no.1372A/16-06-2003
Referitor la memoriul domnului Dan Mihai Chirvai.
1068. Question no.1373A/16-06-2003
Referitor la întâmpinarea de greutăți din partea pensionarilor din Cluj-Napoca în obținerea de credite bancare.
1069. Question no.1374A/16-06-2003
Referitor la noua modalitate de plată a taxei pe serviciul Radio-Tv.
1070. Question no.1375A/16-06-2003
Referitor la sindicaliștii de la Fabrica de Țigarete Timișoara.
1071. Question no.1376A/17-06-2003
Referitor la eliberarea avizelor pentru acordarea personalității juridice a asociațiilor și fundațiilor.
1072. Question no.1377A/18-06-2003
Referitor la memoriul domnului Coderie Emilian din Călărași.
1073. Question no.1378A/18-06-2003
Referitor la ajutoare de urgență.
1074. Question no.1379A/18-06-2003
Referitor la situația SC PISCICOLA SA. Călărași.
1075. Question no.1380A/18-06-2003
Referitor la un grup de cetățeni de etnie rromă din comuna Dor Mărunt - sat Dâlga - Gară, jud.Călărași.
1076. Question no.1381A/18-06-2003
Referitor la asumarea răspunderii privind Codul Muncii.
1077. Question no.1382A/18-06-2003
Referitor la importurile de albumină.
1078. Question no.1383A/18-06-2003
Referitor la aplicarea Codului Muncii.
1079. Question no.1384A/18-06-2003
Referitor la SC Cyber Embryonic SRL.
1080. Question no.1385A/19-06-2003
Referitor la dosarele penale împotriva lui Keser Mehmet Fatih care sunt tergiversate.
1081. Question no.1386A/19-06-2003
Referitor la dosarele penale împotriva lui Keser Mehmet Fatih.
1082. Question no.1387A/23-06-2003
Care va fi sprijinul acordat Ansamblului Folcloric "Junii Călimanilor?
1083. Question no.1388A/23-06-2003
Referitor la problemele societății SC HELITUBE SA.
1084. Question no.1389A/23-06-2003
Referitor la interpretarea art.2 alin.4 din HG 859 din 2002.
1085. Question no.1390A/25-06-2003
Referitor la ajutoare de urgență.
1086. Question no.1391A/25-06-2003
Referitor la examenul de Capacitate.
1087. Question no.1392A/25-06-2003
Referitor la memoriul doamnei Dan Olga din com.Radoveanu, jud.Călărași.
1088. Question no.1393A/25-06-2003
Referitor la "Procesele-Verbale" de contravenții.
1089. Question no.1394A/29-08-2003
Referitor la Institutul Național de Administrație.
1090. Question no.1395A/02-09-2003
Referitor la activitatea regionalelor de căi ferate.
1091. Question no.1396A/02-09-2003
Referitor la Legea 19 din 1997.
1092. Question no.1397A/03-09-2003
Referitor la problema retrocedărilor și punerii în posesie a beneficiarilor Legii 18 din 1991 și a Legii 1 din 2000.
1093. Question no.1398A/03-09-2003
Referitor la memoriul domnului Stoica Jean din Călărași.
1094. Question no.1399A/03-09-2003
Referitor la ajutor social pentru familiile marginalizate social.
1095. Question no.1400A/03-09-2003
Referitor la sistemul public de pensii.
1096. Question no.1401A/03-09-2003
Referitor la memoriul doamnei Bucuci - Mihu Liubovi din Călărași.
1097. Question no.1402A/03-09-2003
Referitor la un zbor deasupra Călărașului a unui elicopter care a împrăștiat fluturași cu iconița Sfintei Fecioare Maria.
1098. Question no.1403A/03-09-2003
Referitor la situația fostelor IAS-uri din județ aflate în propietatea grupului de firme "ARGIROM" București.
1099. Question no.1404A/03-09-2003
Referitor la tergiversarea procesului ce face obiectul Dosarului 26 din 2003 la Tribunalul București, Secția VII Comercială (Falimente).
1100. Question no.1405A/03-09-2003
Referitor la Subprogramul Național de Sănătate "Prevenție și Control în Diabet și alte Boli de Nutriție".
1101. Question no.1406A/03-09-2003
Referitor la eliberarea adeverințelor necesare pentru aplicarea Legii 309 din 2002.
1102. Question no.1407A/03-09-2003
Referitor la restituirea unui teren forestier.
1103. Question no.1408A/03-09-2003
Referitor la perdelele forestiere.
1104. Question no.1409A/08-09-2003
Referitor la Legea 9 din 1998.
1105. Question no.1410A/08-09-2003
Referitor la cazul Puwak.
1106. Question no.1411A/08-09-2003
Referitor la modul cum sunt folosite fondurile alocate ministerului Informațiilor Publice.
1107. Question no.1412A/08-09-2003
Referitor la costurile estimative, în medie, necesare pentru educarea unei persoane începând cu stadiul de preșcolar și până la absolvirea studiilor superioare.
1108. Question no.1413A/08-09-2003
Referitor la privatizarea SC Nitramonia SA Făgăraș.
1109. Question no.1414A/08-09-2003
Referitor la circulația pe DN - 10 - Buzău - Brașov.
1110. Question no.1415A/08-09-2003
Referitor la achitarea unui avans din fondurile secretariatului general al Guvernului pentru o nouă carte a primului ministru.
1111. Question no.1416A/09-09-2003
Referitor la elevii din Movilița nu dețin nici un aparat de radio, sau TV, dar nici măcar o bibliotecă.
1112. Question no.1417A/09-09-2003
Referitor la plata subvențiilor pentru lapte.
1113. Question no.1418A/09-09-2003
Referitor la numărul pacienților diagnosticați cu boli transmisibile sexual în anul 2002 și care este situația comparativ cu anii anteriori.
1114. Question no.1419A/09-09-2003
Referitor la accidente rutiere, care s-au soldat cu decesul victimelor, în anul 2002 și care este situația acestora comparativ cu perioada de dinainte de 1989.
1115. Question no.1420A/10-09-2003
Referitor la verificarea gestiunii Casei de Ajutor Reciproc a Pensionarilor din Călan, jud.Hunedoara de către Corpul de Control al ministerului.
1116. Question no.1421A/10-09-2003
Referitor la SC Clujana SA.
1117. Question no.1422A/10-09-2003
Referitor la abuzuri săvârșite de dl.Feneșan Vasile, primarul comunei Petreștii de Jos.
1118. Question no.1423A/10-09-2003
Referitor la reforma administrației publice.
1119. Question no.1424A/10-09-2003
Referitor la dezvoltarea industrială a României.
1120. Question no.1425A/10-09-2003
Referitor la campania "Centre Mobile de Consultanță.
1121. Question no.1426A/10-09-2003
Referitor la relațiile Ministerului Administrației Publice și Internelor cu autoritățile locale.
1122. Question no.1427A/10-09-2003
Referitor la programul de locuințe pentru tineret.
1123. Question no.1428A/10-09-2003
Referitor la programul operativ al campaniei agricole.
1124. Question no.1429A/10-09-2003
Referitor la ajutoare financiare.
1125. Question no.1430A/10-09-2003
Referitor la emiterea de titluri de valoare nominală.
1126. Question no.1431A/10-09-2003
Referitor la preluarea pachetului majoritar de acțiuni la SC Hercules SA Băile Herculane.
1127. Question no.1432A/11-09-2003
Referitor la activitatea Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare din Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului.
1128. Question no.1433A/16-09-2003
Referitor la acte de natură penală înfăptuite de primarul comunei Apahida, jud.Cluj.
1129. Question no.1434A/16-09-2003
Care este rațiunea separării de tip apartheid a tineretului studios din România?
1130. Question no.1435A/16-09-2003
Referitor la atenționarea de către presă asupra faptului că domnul Victor Cherecheșiu, actualul director al Direcției Silvice Cluj, a transformat instituția în propria-i moșie.
1131. Question no.1436A/16-09-2003
Referitor la rezolvarea situației barierei de cale ferată din Ploiești, cartierul Moțoi-Râfov.
1132. Question no.1437A/16-09-2003
Referitor la ajutoare financiare.
1133. Question no.1438A/16-09-2003
Referitor la unele aspecte privind întreruperea activității de producție și comercializare a fabricii de alcool etilic aparținând SC TRANSAMERICA 2000 SRL Călărași.
1134. Question no.1439A/17-09-2003
Referitor la Cartea Albă a Guvernării PSD, volumul II.
1135. Question no.1440A/17-09-2003
Referitor la zeci de hectare agricole care au fost scoase din circuitul productiv agricol, între municipiul Buzău și comuna Merei.
1136. Question no.1441A/17-09-2003
Referitor la gradul de utilizare a fondurilor acordate de Uniunea Europeană.
1137. Question no.1442A/17-09-2003
Referitor la zeci de hectare de terenuri agricole care au fost scoase din circuitul productiv agricol.
1138. Question no.1443A/17-09-2003
Referitor la programul de restructurare pentru 2003 al SC Filiala de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice "ELECTRICA" DOBROGEA - sucursala Călărași.
1139. Question no.1444A/17-09-2003
Referitor la Ordinul 23 din 16.01.2003 emis de Ministerul Sănătății, dacă este publicat în Monitorul Oficial și care este acela.
1140. Question no.1445A/17-09-2003
Referitor la memoriul doamnei Matei Paraschiva din com.Ciocănești sat Smârdanu, jud.Călărași.
1141. Question no.1446A/17-09-2003
Referitor la despăgubirea foștilor proprietari prin titluri de valoare sau acțiuni.
1142. Question no.1447A/17-09-2003
Referitor la memoriul domnului Ivan Vasile Gheorghe liderul Partidei Rromilor Social Democrată din com.Dor Mărunt.
1143. Question no.1448A/17-09-2003
Referitor la salarizarea primarilor și viceprimarilor.
1144. Question no.1449A/17-09-2003
Referitor la salarizarea primarilor și viceprimarilor.
1145. Question no.1450A/17-09-2003
Referitor la sectorul de irigații.
1146. Question no.1451A/17-09-2003
Referitor la memoriul doamnei Maria Hanganu din Brașov.
1147. Question no.1452A/17-09-2003
Referitor la memoriul domnului Țăpuș Constantin, din Tărgu Jiu, jud.Gorj.
1148. Question no.1453A/17-09-2003
Referitor la pensiile militare de stat.
1149. Question no.1454A/17-09-2003
Referitor la contractele de asigurare socială.
1150. Question no.1455A/18-09-2003
Referitor la sectorul construcțiilor de locuințe sociale.
1151. Question no.1456A/22-09-2003
Referitor la situația recorelării pensiei.
1152. Question no.1457A/22-09-2003
Referitor la situația amplasării unei stații de benzinărie în municipiul Brăila.
1153. Question no.1458A/22-09-2003
Referitor la bugetul alocat sănătății.
1154. Question no.1459A/22-09-2003
Referitor la Ordonanța 84 din 2001.
1155. Question no.1460A/22-09-2003
Referitor la mișcările de protest ale muncitorilor de la fabrica de chibrituri PHOENIX, din Gherla, jud.Cluj.
1156. Question no.1461A/22-09-2003
Referitor la faptele de natură penală a primarului com.Apahida, jud.Cluj.
1157. Question no.1462A/23-09-2003
Referitor la întreruperea emisiei postului Radio România Tineret pe teritoriul județului Bihor.
1158. Question no.1463A/24-09-2003
Referitor la transmiterea de către MApN către Grupul PNL a datelor solicitate.
1159. Question no.1464A/24-09-2003
Referitor la restaurarea monumentelor din zona Făgăraș.
1160. Question no.1465A/24-09-2003
Medierea ca metodă alternativă de soluționare a conflictelor.
1161. Question no.1466A/24-09-2003
Referitor la criza din sistemul de SĂNĂTATE.
1162. Question no.1467A/24-09-2003
Politica de eliminare a discrepanțelor urban-rural în ceea ce privește calitatea infrastructurii ITC.
1163. Question no.1468A/24-09-2003
Referitor la soarta bolnavilor de hepatită.
1164. Question no.1469A/24-09-2003
Referitor la sigurarea în sistemul public de pensii pe bază de contract.
1165. Question no.1470A/24-09-2003
Referitor la ajutoare sociale.
1166. Question no.1471A/24-09-2003
Principiile și obiectivele strategice ale reformei sistemului judiciar.
1167. Question no.1472A/29-09-2003
Referitor la manipularea politică a angajaților instituției dvs.(Curtea de Conturi), din Cluj.
1168. Question no.1473A/29-09-2003
Referitor la situația conflictuală creată la Liceul Teologic Baptist Reșița.
1169. Question no.1474A/30-09-2003
Referitor la un avion tip AN-2 aparținând SC "Aviația Utilitară" Călărași care a lansat mii de fluturași cu iconița Sfintei Fecioare Maria.
1170. Question no.1475A/30-09-2003
Referitor la memoriul domnului Radu Filip din Călărași.
1171. Question no.1476A/30-09-2003
Referitor la punctul de vedere al președintelui Ligii Asociațiilor de Proprietari "Habitat", domnul Mihai Mereuță.
1172. Question no.1477A/30-09-2003
Referitor la memoriul familiai Nicolau din Călărași.
1173. Question no.1478A/01-10-2003
Referitor la memoriul unei societăți agricole constituite conform Legii 36 din 1991.
1174. Question no.1479A/01-10-2003
Referitor la acțiunile sanitare veterinare obligatorii suportate de la bugetul de stat pentru anul 2004.
1175. Question no.1480A/01-10-2003
Referitor la lacunele Legii 309 din 06.06.2002.
1176. Question no.1481A/01-10-2003
Referitor la atragerea capitalului privat în finanțarea actului de cultură.
1177. Question no.1482A/02-10-2003
Referitor la situația jud.Brașov în urma rectificării bugetare.
1178. Question no.1483A/02-10-2003
Referitor la SC GLENCORE PROTEIN ROMÂNIA SRL.
1179. Question no.1484A/06-10-2003
Referitor la SC AGROMEC CĂMĂRAȘ, jud.Cluj.
1180. Question no.1485A/06-10-2003
Referitor la construirea unei școli generale în orașul Huedin.
1181. Question no.1486A/06-10-2003
Referitor la memoriul domnului Ionescu Daniel din Călărași.
1182. Question no.1487A/06-10-2003
Referitor la memoriul unui grup de taximetriști din Călărași.
1183. Question no.1488A/06-10-2003
Referitor la activitatea întreprinzătorilor privați din categoria celor mici și mijlocii.
1184. Question no.1489A/06-10-2003
Referitor la memoriul doamnei profesor Mirela Pop din Tărgu Mureș.
1185. Question no.1490A/06-10-2003
Referitor la memoriul domnilor Radu Gheorghe și Dulgheru Dumitru din Călărași.
1186. Question no.1491A/06-10-2003
Referitor la memoriul domnului Popescu Tudor din Călărași.
1187. Question no.1492A/06-10-2003
Referitor la jutoare financiare pentru un grup de cetățeni din Călărași.
1188. Question no.1493A/06-10-2003
Referitor la memoriul domnului Galea Petru din Dej, jud.Cluj.
1189. Question no.1494A/06-10-2003
Referitor la incompatibilitatea între funcția de ales local și cea de funcționar public.
1190. Question no.1495A/06-10-2003
Referitor la memoriul domnului Topan Lucian-Cristian din Cluj Napoca.
1191. Question no.1496A/07-10-2003
Referitor la situația unor funcționari cu funcții de conducere din Direcția Generală a Vămilor.
1192. Question no.1497A/07-10-2003
Referitor la situația absolvenților Școlii Tehnice de Arhitectură și Construcția Orașelor.
1193. Question no.1498A/08-10-2003
Referitor la memoriul unui grup de cetățeni din mun.Călărași.
1194. Question no.1499A/08-10-2003
Referitor la memoriul uni grup de 9 pensionari din Călărași.
1195. Question no.1500A/08-10-2003
Referitor la memoriul domnului Vasile Arhip din Constanța.
1196. Question no.1501A/08-10-2003
Referitor la memoriul domnului Bolea Costică din Constanța.
1197. Question no.1502A/08-10-2003
Referitor la memoriul doamnei Onu Ilinca din com.Odobești, jud.Dâmbovița.
1198. Question no.1503A/08-10-2003
Referitor la memoriul domnului Diaconu Alexandru din Constanța.
1199. Question no.1504A/08-10-2003
Referitor la instruirea personalului implicat în achizițiile publice.
1200. Question no.1505A/08-10-2003
Referitor la recorelarea pensiilor.
1201. Question no.1506A/08-10-2003
Referitor la situația pensionarilor ale căror pensii au fost calculate eronat.
1202. Question no.1507A/08-10-2003
Referitor la SC Euromedic SRL.
1203. Question no.1508A/08-10-2003
Referitor la informațiile de interes public.
1204. Question no.1509A/08-10-2003
Referitor la memoriul doamnei Ciupe Florina din Maramureș.
1205. Question no.1510A/09-10-2003
Care este actul normativ care reglementează traficul frontierei și de ce este restricționat traficul frontierei pietonal sau cu vehicul fără motor?
1206. Question no.1511A/10-10-2003
Referitor la cetățenii Republicii Moldova care intră în țară și depășesc un sejur de trei luni.
1207. Question no.1512A/13-10-2003
Referitor la regimul metalelor prețioase, aliajelor acestora și al pietrelor prețioase.
1208. Question no.1513A/20-10-2003
Referitor la memoriul doamnei Viorica Borbe din mun.Turda, jud.Cluj.
1209. Question no.1514A/20-10-2003
Referitor la memoriul unui grup de cetățeni din jud.Cluj.
1210. Question no.1515A/20-10-2003
Referitor la lucrările pentru șoseaua Huedin-Cluj-Napoca.
1211. Question no.1516A/20-10-2003
Referitor la concursul de admitere la Academia Diplomatică.
1212. Question no.1517A/20-10-2003
Ce se întreprinde pentru asigurarea drepturilor persoanelor refugiate în timpul celui de-al doilea război mondial.
1213. Question no.1518A/20-10-2003
Referitor la postul maghiar "Duna TV".
1214. Question no.1519A/20-10-2003
Referitor la sumele alocate din Bugetul de Stat pe anul 2003, defalcat pe județe.
1215. Question no.1520A/20-10-2003
Referitor la locuințele construite de către Agenția Națională pentru Locuințe.
1216. Question no.1521A/20-10-2003
Referitor la aplicarea legilor fondului funciar.
1217. Question no.1522A/21-10-2003
Referitor la diplomele de studii care nu mai sunt recunoscute fără apostila Convenției de la Haga.
1218. Question no.1523A/21-10-2003
Referitor la serviciile oferite călătorilor pe mijloacele de transport pe cale ferată.
1219. Question no.1524A/21-10-2003
Referitor la prevederile Hotărârii de Guvern 1146 din 2003.
1220. Question no.1525A/21-10-2003
Referitor la stadiul aplicării Legii 10 din 2001 la aproape trei ani de la intrarea acesteia în vigoare.
1221. Question no.1526A/21-10-2003
Referitor la sumele prevăzute la bugetul de stat pe anul 2004 pentru despăgubirile ca urmare a pierderii proceselor de retrocedare a imobilelor naționalizate la CEDO.
1222. Question no.1527A/22-10-2003
Referitor la art.4 din Legea 507 din 2002.
1223. Question no.1528A/22-10-2003
Referitor la aplicarea dispozițiilor art.40 din Legea 1 din 2000.
1224. Question no.1529A/22-10-2003
Referitor la măsurile de protecție a mediului în județul Vaslui.
1225. Question no.1530A/22-10-2003
Referitor la Legea 309 din 2002 și ale OUG 170 din 1999.
1226. Question no.1531A/22-10-2003
Referitor la ajutoare financiare.
1227. Question no.1532A/22-10-2003
Referitor la memoriul doamnei Negoiță Elena din Călărași.
1228. Question no.1533A/22-10-2003
Referitor la memoriul domnului Anghel I.Ioan din Călărași.
1229. Question no.1534A/22-10-2003
Referitor la memoriul domnului Sandu Vasile din Călărași.
1230. Question no.1535A/22-10-2003
Referitor la memoriul domnului Negrișanu Paul din Călărași.
1231. Question no.1536A/22-10-2003
Referitor la promisiunea Executivului de a aloca circa 4000 de miliarde lei pentru sistemul asigurărilor de sănătate.
1232. Question no.1537A/22-10-2003
Referitor la o serie de degradări sau deficiențe constructive ale unor imobile de locuințe, de natură să diminueze aptitudinea la exploatare a acestora.
1233. Question no.1538A/22-10-2003
Referitor la Proiectul Bugetului de Stat pe anul 2003.
1234. Question no.1539A/24-10-2003
Referitor la cazul domnului Avram Virgil din mun.Sibiu.
1235. Question no.1540A/27-10-2003
Referitor la compensarea pierderilor suferite de SN CFR prin acordarea unor facilități locuitorilor munților Apuseni.
1236. Question no.1541A/27-10-2003
Referitor la bugetele locale ale unor unități administrativ teritoriale din județul Alba și bugetul județului.
1237. Question no.1542A/27-10-2003
Referitor la bugetele locale ale unor unități administrativ teritoriale din județul Alba și bugetul județului.
1238. Question no.1543A/27-10-2003
Referitor la respectarea legii de către Garda Financiară, în ceea ce privește calcularea contribuțiilor la Fondul Național de Solidaritate.
1239. Question no.1544A/27-10-2003
Referitor la modalitatea de a rezolva situația personală a unei persoane care primește sancțiuni mai mari decât cele propuse și fără respectarea condițiilor legale.
1240. Question no.1545A/27-10-2003
Referitor la situația salariaților din Universitatea din Petroșani.
1241. Question no.1546A/27-10-2003
Referitor la memoriul doamnei Viorica Borbe din mun.Turda, jud.Cluj.
1242. Question no.1547A/28-10-2003
Referitor la realizarea obiectivului de investiții - AMENAJARE ȘI MODERNIZARE SEDIU VAMĂ TÂRGU MUREȘ.
1243. Question no.1548A/28-10-2003
Referitor la benefiari ai prevederilor Legii 9 din 1998.
1244. Question no.1549A/28-10-2003
Referitor la defavorizarea cadrelor militare privind cuantumul compensației pentru chirie.
1245. Question no.1550A/28-10-2003
Precizați care au fost sumele din surse externe de care a beneficiat jud.Cluj în perioada 2000 - 2003, pe baza căror programe și care au fost persoanele juridice care au beneficiat de ele.
1246. Question no.1551A/28-10-2003
Referitor la Legea 189 din 2000.
1247. Question no.1552A/29-10-2003
Referitor la ajutoare financiare.
1248. Question no.1553A/29-10-2003
Referitor la Ord.290 din 2003 al SGG prin care au fost aprobate Normele metodologice privind modalitatea de acordare a gratuităților transportului urban cu mijloace de transport în comun de suprafață sau cu metroul, precum și interurban pentru persoanele cu handicap.
1249. Question no.1554A/29-10-2003
Referitor la memoriul a 39 proprietari din Călărași, Bd.Republicii N28.
1250. Question no.1555A/29-10-2003
Referitor la schimbul de terenuri între Consiliul local Călărași și sucursala locală PECO.
1251. Question no.1556A/29-10-2003
Referitor la angajamentele luate de Min.Administrației și Internelor privind aderarea la UE.
1252. Question no.1557A/29-10-2003
Referitor la finanțarea proiectelor în care sunt implicați tinerii cercetători.
1253. Question no.1558A/29-10-2003
Referitor la Legea 92 din 1992.
1254. Question no.1559A/30-10-2003
Referitor la sectorul zootehnic din România.
1255. Question no.1560A/30-10-2003
Referitor la dezvoltarea agriculturii ecologice din România.
1256. Question no.1561A/30-10-2003
Referitor la învățământul agricol mediu și universitar în România.
1257. Question no.1562A/30-10-2003
Referitor la decesul tinerei Chitic Felicia Gabriela în ziua de 29.08.2003, în localitatea Criț, com.Bunești, jud.Brașov.
1258. Question no.1563A/30-10-2003
Referitor la criteriile de numire a ambasadorilor României.
1259. Question no.1564A/03-11-2003
Referitor la AJOFM Cluj.
1260. Question no.1565A/03-11-2003
Referitor la memoriul domnului Naciu Valentin.
1261. Question no.1566A/03-11-2003
Referitor la Proiectul de buget pe 2004 pentru jud.Gorj, unde nu este prevăzut nici un obiectiv major de investiții.
1262. Question no.1567A/03-11-2003
Referitor la situația profitului acordat proprietarilor de păduri pe perioada 2001-2001 de către RNP, precum și metodologia de calcul aplicată pentru stabilirea acestui drept.
1263. Question no.1568A/03-11-2003
Referitor la localitățile în care se vor construi săli de sport, în jud.Gorj.
1264. Question no.1569A/03-11-2003
Referitor la ce măsuri se vor lua pentru modernizarea infrastructurii aferente sistemului de învățământ din jud.Gorj, pe anul 2004, pe localități și instituții de învățământ.
1265. Question no.1570A/03-11-2003
Referitor la modernizarea infrastructurii aferente sistemului de sănătate și pentru susținerea actului medical și de asistență medicală din jud.Gorj.
1266. Question no.1571A/03-11-2003
Referitor la "Lucrările de reconstrucție ecologică pe terenuri degradate și perdele forestiere".
1267. Question no.1572A/03-11-2003
Referitor la încetarea suspendării din funcție a unui funcționar public.
1268. Question no.1573A/04-11-2003
Referitor la sistemul de salarizare al asistenților medicali de la cabinetele medicilor de familie.
1269. Question no.1574A/04-11-2003
Referitor la învățământul preuniversitar din municipiul și zona Rădăuți.
1270. Question no.1575A/05-11-2003
Referitor la sistemul de evaluare a elevilor clasei a VIII-a.
1271. Question no.1576A/05-11-2003
Referitor la recentul studiu al companiei IMPACT SA.
1272. Question no.1577A/05-11-2003
Referitor la ajutoare financiare.
1273. Question no.1578A/05-11-2003
Referitor la HG 1173 din 02.10.2003 privind atribuirea electronică și distribuirea autorizațiilor de transport internațional de marfă.
1274. Question no.1579A/05-11-2003
Referitor la modificările prevederilor Legii 161 din 2003 în legătură cu definirea conflictului de interese.
1275. Question no.1580A/05-11-2003
Referitor la Legea 3 din 1997.
1276. Question no.1581A/05-11-2003
Referitor la plata salariilor compensatorii, celor 3357 disponibilizați de la SC Tractorul SA Brașov și celor 3356 de la SC Roman SA Brașov, conform contractului colectiv de muncă.
1277. Question no.1582A/05-11-2003
Referitor la urgentarea suvenționării producătorilor agricoli, cu 45%, în vederea achiziționării de tractoare necesare producției agricole.
1278. Question no.1583A/05-11-2003
Referitor la interpretarea oficială dată de Ministerul Muncii, Solidarității Sociale și Familiei prevederilor Legii 19 din 2000.
1279. Question no.1584A/05-11-2003
Referitor la încălcarea dreptului de proprietate asupra terenurilor redobândite după 1989.
1280. Question no.1585A/05-11-2003
Referitor la nerespectarea drepturilor conferite de Legea 42 din 1990, republicată.
1281. Question no.1586A/05-11-2003
Referitor la licitația națională pentru achiziționarea produselor necesare hemodializei pe anul 2003.
1282. Question no.1587A/06-11-2003
Referitor la statutul funcționarilor publici.
1283. Question no.1588A/06-11-2003
Referitor la Hot.354 a Consiliului Local al Mun.Brașov privind aprobarea documentației "PUD - Modernizarea și extinderea Complex ARO Palace, B-dul Eroilor nr.27, Brașov".
1284. Question no.1589A/10-11-2003
Referitor la drepturile cetățenești.
1285. Question no.1590A/11-11-2003
Referitor la Legea 10 din 2001.
1286. Question no.1591A/11-11-2003
Referitor la ajutoare financiare.
1287. Question no.1592A/11-11-2003
Referitor la Mânăstirea Căldărușani, Arpiepiscopia Bucureștilor.
1288. Question no.1593A/11-11-2003
Referitor la modul de aplicare a statutului funcționarilor publici; concluziile Raportului de țară al Comisiei Europene.
1289. Question no.1594A/11-11-2003
Referitor la câți bani sunt alocați pentru cumpărarea de calculatoare, atât de necesare Arhivelor Naționale în anul 2004?
1290. Question no.1595A/11-11-2003
Referitor la fapte de natură penală săvârșite pe raza jud.Cluj.
1291. Question no.1596A/11-11-2003
Referitor la art.3 alin.2 din Legea 115 din 1999.
1292. Question no.1597A/12-11-2003
Referitor la modul de aplicare a prevederilor art.29 alin1 lit.g din OG 96 din 1998.
1293. Question no.1598A/12-11-2003
Stadiul retrocedărilor terenurilor agricole și forestiere solicitate de foștii proprietari, persoane fizice și juridice.
1294. Question no.1599A/12-11-2003
Referitor la persoanele strămutate, expulzate sau refugiate din vina altui stat.
1295. Question no.1600A/12-11-2003
Referitor la OUG 102 din 1999.
1296. Question no.1601A/12-11-2003
Referitor la OUG 102 din 1999.
1297. Question no.1602A/12-11-2003
Referitor la Noul Cod Poștal.
1298. Question no.1603A/12-11-2003
Însușirea aquis-ului comunitar.
1299. Question no.1604A/12-11-2003
Referitor la structura de personal a OCSPS.
1300. Question no.1605A/12-11-2003
Referitor la realizarea unei legături CFR Buzău - Brașov.
1301. Question no.1606A/12-11-2003
Referitor la emisiunea de televiziune "Viața satului".
1302. Question no.1607A/12-11-2003
Autoritatea Electorală Permanentă.
1303. Question no.1608A/12-11-2003
Referitor la memoriul domnului Gâdea Constantin, din Călărași.
1304. Question no.1609A/12-11-2003
Referitor la situația bolnavilor de diabet din jud.Caraș-Severin.
1305. Question no.1610A/12-11-2003
Referitor la implicațiile mutării sediului Ministerului Culturii și Cultelor în spațiul Muzeului Satului.
1306. Question no.1611A/12-11-2003
Referitor la situația domnului Torok Francisc.
1307. Question no.1612A/17-11-2003
Solicită o situație privind veniturile proprii ale consiliilor locale prognozate pe anul 2003 și cuantumul total al impozitelor-taxelor colectate în anul 2003 în fiecare județ.
1308. Question no.1613A/17-11-2003
Referitor la AJOFM Cluj.
1309. Question no.1614A/17-11-2003
Referitor la mărirea listei medicamentelor compensate de la 3 la mai multe produse.
1310. Question no.1615A/17-11-2003
Referitor la imaginea domnului Adrian Năstase întreținută din bani publici.
1311. Question no.1616A/17-11-2003
Referitor la memoriul doamnei Cinchița Niculina din com.Stoienești, jud.Vâlcea.
1312. Question no.1617A/17-11-2003
Referitor la descurajarea absolvenților care doresc să devină profesori.
1313. Question no.1618A/17-11-2003
Referitor la utilarea Laboratorului Radiologic al Ambulatorului de specialitate de la Spitalul municipal Rădăuți.
1314. Question no.1619A/18-11-2003
Referitor la încetarea emisiei postului de radio România Tineret pe raza jud.Bihor.
1315. Question no.1620A/18-11-2003
Referitor la viceprimar com.Corcova, jud.Mehedinți.
1316. Question no.1621A/18-11-2003
Referitor la aparatura medicală achiziționată din fonduri publice.
1317. Question no.1622A/19-11-2003
Referitor la situația lucrărilor la aducțiunea de apă pentru mun.Făgăraș și comunele limitrofe-lucrare executată în proporție de 70%.
1318. Question no.1623A/19-11-2003
Referitor la situația unei suprafețe de teren din domeniul public al statului și din administrarea Institutului de Cercetare și Producție a Cartofului Brașov, în domeniul privat al statutului și în administrarea Consiliului Județean Brașov.
1319. Question no.1624A/19-11-2003
Referitor la întocmirea și prezentarea unei sinteze a fondurilor de preaderare la care România va avea acces în anul 2004, precum și contribuțiile proprii prevăzute în bugetul de stat.
1320. Question no.1625A/19-11-2003
Referitor la inițiativa APAPS privind prima ofertă de capital disponibil destinată acordării de măsuri reparatorii prin acțiuni.
1321. Question no.1626A/19-11-2003
Referitor la ajutoare financiare.
1322. Question no.1627A/21-11-2003
Referitor la SC GLENCORE PROTEIN ROMÂNIA SRA.
1323. Question no.1628A/24-11-2003
Referitor la petiția adresată de doamna Manta Daniela Carmen.
1324. Question no.1629A/24-11-2003
Referitor la atitudinea APAPS în legătură cu situația juridică a societăților comerciale SC Craser SA Craiova și SC R/j Import București SA.
1325. Question no.1630A/24-11-2003
Referitor la sesizări la adresa primarului din com.Tăureni, jud.Mureș.
1326. Question no.1631A/24-11-2003
Referitor la memoriul cetățenilor din com.Lozna, jud.Sălaj.
1327. Question no.1632A/24-11-2003
Referitor la reducerea corupției în sistemul sanitar și al descurajării însuțirii resurselor financiare în vederea asigurării funcționalității unităților spitalicești.
1328. Question no.1633A/24-11-2003
Este capabil Ministerul Sănătății să mobilizeze în mod rapid resursele necesare în cazul unui atac biochimic imprevizibil.
1329. Question no.1634A/24-11-2003
Referitor la medicii chinezi de medicină tradițională să poată avea drept de liberă practică în România.
1330. Question no.1635A/24-11-2003
Referitor la sesizarea unor cetățeni privind constituirea pe lângă Ambasadele României(din Italia, Germania, Franța și Spania) a unor adevărate mafii țigănești.
1331. Question no.1636A/24-11-2003
Referitor la solicitarea unui spațiu pentru Partidul Unității Națiunii Române - filiala Argeș.
1332. Question no.1637A/24-11-2003
Referitor la SC Clujana SA.
1333. Question no.1638A/25-11-2003
Referitor la situația cetățenilor din satul Diniaș, com.Peciu Nou, jud.Timiș.
1334. Question no.1639A/25-11-2003
Referitor la situația bunurilor din patrimoniul CAP-urilor.
1335. Question no.1640A/25-11-2003
Referitor la Legea bugetului de stat pe anul 2004, anexa cu TVR, la capitolul sateliți.
1336. Question no.1641A/25-11-2003
Referitor la "jaful la nivelul com.Mica, jud.Cluj, jaf făcut de primarul Guță Ovidiu".
1337. Question no.1642A/25-11-2003
Referitor la cereri de locuințe sociale și de tineret.
1338. Question no.1643A/25-11-2003
Referitor la problemele lemnului de foc pentru populație în perioada de iarnă.
1339. Question no.1644A/25-11-2003
Referitor la participarea Societății de Radiodifuziune în circuitul internațional de schimburi profesionale.
1340. Question no.1645A/25-11-2003
Referitor la un act legislativ pentru contribuțiile de sănătate și somaj să poată fi perfectate în străinătate , prin intermediul firmelor care efectuează transferuri bancare din străinătate în România.
1341. Question no.1646A/25-11-2003
Referitor la emisiunile radiofonice românești difuzate în străinătate.
1342. Question no.1647A/25-11-2003
referitor la studioul de Radio Iași.
1343. Question no.1648A/25-11-2003
Referitor la asistența de specialitate pentru investitorii străini.
1344. Question no.1649A/25-11-2003
Referitor la asistența de specialitate pentru investitorii străini.
1345. Question no.1650A/25-11-2003
Referitor la asistența de specialitate pentru investitorii străini.
1346. Question no.1651A/26-11-2003
Referitor la situația alimentării cu energie electrică în localitatea Poiana Mărului, Brașov.
1347. Question no.1652A/26-11-2003
Referitor la inițiativa MApN de a vinde locuințele de serviciu aflate în administrarea sa din localitățile în care unitățile militare au fost desființate.
1348. Question no.1653A/26-11-2003
Referitor la medicamentele gratuite și compensate.
1349. Question no.1654A/26-11-2003
Referitor la ajutoare financiare.
1350. Question no.1655A/26-11-2003
Referitor la memoriul doamnei Ioana Crețu, din Călărași.
1351. Question no.1656A/26-11-2003
Referitor la situația pădurilor din zona Gheorghieni care s-a deteriorat în permanență.
1352. Question no.1657A/26-11-2003
Referitor la finanțarea europeană pentru instituțiile de mediu din România.
1353. Question no.1658A/26-11-2003
Referitor la criza de locuințe sociale și pentru tineret în Cluj-Napoca.
1354. Question no.1659A/27-11-2003
Referitor la UPS Făgăraș.
1355. Question no.1660A/27-11-2003
Dacă, pregătirea pentru integrarea României în UE vizează și componenta culturală.
1356. Question no.1661A/27-11-2003
Referitor la probleme de ordin social în jud.Suceava.
1357. Question no.1662A/02-12-2003
Referitor la situația spitalului din Videle după încheierea privatizării SNP "PETROM"SA.
1358. Question no.1663A/02-12-2003
Referitor la Ord.275din 2003.
1359. Question no.1664A/02-12-2003
Referitor la Ordinul 1170 din 2003, care încalcă unele prevederi ale Lrgii 38 din 2003, cu privire la transportul de persoane în regim de taxi.
1360. Question no.1665A/02-12-2003
Referitor la încălcarea proprietății private a organizațiilor meșteșugărești.
1361. Question no.1666A/03-12-2003
Referitor la CNI "Coresi"SA.
1362. Question no.1667A/03-12-2003
Referitor la poluarea unor surse de apă proprii din com.Bucium, jud.Alba de către firma RMGC.
1363. Question no.1668A/03-12-2003
Referitor la repartizarea locuințelor pentru tineri.
1364. Question no.1669A/03-12-2003
Referitor la cum se asigură aplicarea legislației în vigoare.
1365. Question no.1670A/03-12-2003
Referitor la initiativa CNAS.
1366. Question no.1671A/03-12-2003
Solicită evoluția criminalității în perioada 1990-2003, pe infracțiuni și județe, inclusiv pe sectoarele Municipiului București.
1367. Question no.1672A/03-12-2003
Referitor la Compartimentul de Implementare a Proiectelor.
1368. Question no.1673A/03-12-2003
Referitor la măsurile de protecție a minorilor.
1369. Question no.1674A/03-12-2003
Referitor la modalitățile de îmbunătățire a programelor audiovizuale.
1370. Question no.1675A/03-12-2003
Referitor la declanșarea circulației pe barajul dintre România, Republica Serbia și Muntenegru.
1371. Question no.1676A/03-12-2003
Referitor la depresurarea transporturilor CFR în zona amintită eventual mutarea traseului la nord de mun.Drobeta Turnu Severin și construirea unei noi stații CFR.
1372. Question no.1677A/03-12-2003
Referitor la numărul de recruți și sumele cheltuite cu întreținerea și pregătirea acestora.
1373. Question no.1678A/03-12-2003
Referitor la art.67 din Legea nr.92 din 1992 privind organizarea judecătorească.
1374. Question no.1679A/04-12-2003
Referitor la ce se întâmplă la Curtea de Apel Constanța.
1375. Question no.1680A/04-12-2003
Referitor la plângeri penale în cazul Tofan.
1376. Question no.1681A/04-12-2003
Referitor la un investitor turc venit în România și înșelat de o escroacă.
1377. Question no.1682A/08-12-2003
Referitor la structura Ministerului Agriculturii, Pădurii, Apelor și Mediului.
1378. Question no.1683A/08-12-2003
Referitor la întârzieri privind avizele necesare obținerii unor aprobări și autorizații de la Agenția județeană de Mediu.
1379. Question no.1684A/08-12-2003
Referitor la ce proiecte are Ministerul Integrării pentru monitorizarea exactă a fraudelor cu fonduri externe.
1380. Question no.1685A/08-12-2003
Referitor la promovarea participării copiilor și tinerilor la activitățile Societății Naționale de Cruce Roșie.
1381. Question no.1686A/08-12-2003
Referitor la stadiul transpunerii în practică a programelor naționale de activități ale Societății de Cruce Roșie.
1382. Question no.1687A/08-12-2003
Referitor la colaborarea internațională a Societății Naționale de Cruce Roșie.
1383. Question no.1688A/08-12-2003
Referitor la protejarea emblemei Crucii Roșii.
1384. Question no.1689A/08-12-2003
Referitor la întârzierea adoptării unor măsuri de reformă pentru implementarea pieței competitive în sectorul energetic românesc.
1385. Question no.1690A/09-12-2003
Referitor la tipărirea Certificatelor de concedii medicale.
1386. Question no.1691A/09-12-2003
Referitor la tipărirea Certificatelor de concedii medicale.
1387. Question no.1692A/09-12-2003
Referitor la neintegrarea politicii de mediu în alte politici sectoriale.
1388. Question no.1693A/09-12-2003
Referitor la Legea 161/2003.
1389. Question no.1694A/09-12-2003
Referitor la posesorii de certificate de handicapat gradul I care au neclarități în ceea ce privește impozitarea veniturilor proprii, de către organele fiscale.
1390. Question no.1695A/09-12-2003
Referitor la evenimentele petrecute la meciul Dinamo București - Sport Club Miercurea Ciuc.
1391. Question no.1696A/09-12-2003
Referitor la articolele-anchetă semnate de ziaristul Robert Vereș în cotidianul "Adevărul", privind activitatea unor persoane și firme cu domiciliul, respectiv sediul în Miercurea Ciuc, jud.Harghita.
1392. Question no.1697A/09-12-2003
Referitor la articole-anchetă semnat de ziaristul Robert Vereș.
1393. Question no.1698A/10-12-2003
Referitor la criza medicamentelor.
1394. Question no.1699A/10-12-2003
Referitor la ajutoare financiare.
1395. Question no.1700A/10-12-2003
Referitor la creșterea eficienței energetice.
1396. Question no.1701A/11-12-2003
Situația proiectului de înființare a unui punct pentru trecerea frontierei între localitățile Săcuieni și Letavertes pe granița româno-ungară.
1397. Question no.1702A/11-12-2003
Referitor la situația proiectului Aeroport Oradea, considerat prioritar, alături de celelalte identificate de România împreună cu Uniunea Europeană.
1398. Question no.1703A/11-12-2003
Referitor la indexarea pensiilor.
1399. Question no.1704A/15-12-2003
Referitor la monumentele istorice din municipiul Drobeta Turnu Severin, jud.Mehedinți care se află într-o stare de degradare continuă.
1400. Question no.1705A/17-12-2003
Referitor la memoriul unui grup de cetățeni din com.Ștefan-Vodă, jud.Călărași care solicită ajutor social.
1401. Question no.1706A/17-12-2003
Solicită transmiterea Strategiei Ministerului Administrației și Internelor pe anul 2004.

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie mardi, 18 février 2020, 23:59
Téléphone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro