Questions & Interpellations
Questions
Interpellations
You are here: Home page > Parliamentary Business > Q & I > 2005

Questions & Interpellations recorded in 2005

1. Question no.1A/06-01-2005
Referitor la taxa de utilizare a rețelei de drumuri naționale (rovinieta).
2. Interpellation no.1B/08-02-2005
Referitor la privatizarea SC "FAUR" SA.
3. Interpellation no.1PM/10-03-2005
Autostrada București - Borș.
4. Question no.2A/25-01-2005
Referitor la precontractul dintre MSF, CNAS și SC. EUROMEDIC INTERNAȚIONAL SA prin care s-au acordat garanții cu privire la contractarea de servicii pe termen lung.
5. Interpellation no.2B/08-02-2005
OPERAȚIUNEA "RECALCULAREA PENSIILOR"
6. Interpellation no.2PM/19-10-2005
Nerespectarea dispozițiilor Legii 341/2004 a recunoștinței fașă de eroii-martiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției române din decembrie 1989.
7. Question no.3A/02-02-2005
Referitor la strategia în domeniul transportului feroviar.
8. Interpellation no.3B/08-02-2005
Referitor la intrări și ieșiri de investiții străine directe în România în perioada ian.2001 - dec.2004.
9. Question no.4A/02-02-2005
Referitor la memoriul domnului Szabo Iosif Adalbert din Satu-Mare.
10. Interpellation no.4B/08-02-2005
Referitor la cei 180 de chiriași CFR de pe linia CFR Tg.Mureș - Băile Sovata, linie desființată și care locuiesc în locuințe de serviciu, pe care doresc să le cumpere.
11. Question no.5A/07-02-2005
Referitor la analizarea și verificarea reprivatizării SC Somvetra SA Gherla.
12. Interpellation no.5B/08-02-2005
Ce se vrea cu Poșta Română?
13. Question no.6A/07-02-2005
Referitor la Compania Națională a Imprimeriilor Coresi SA.
14. Interpellation no.6B/08-02-2005
Referitor la memoriul domnului Bartha Ioan din Tg.Mureș.
15. Question no.7A/08-02-2005
Referitor la condițiile de viață din penitenciare și finanțarea sistemului penitenciar.
16. Interpellation no.7B/08-02-2005
Referitor la un audit independent.
17. Question no.8A/09-02-2005
Acordarea de autorizații de punere pe piața provozorie pentru unele medicamente prin încălcarea prevederilor legii 336/2002.
18. Interpellation no.8B/08-02-2005
Referitor la uzura accentuată a aparatelor din Compartimentul de Radiologie a Centrului de diagnostic și tratament Cluj.
19. Question no.9A/09-02-2005
Situația despăgubirilor depunătorilor CEC jud.Gorj, localitatea Novaci în urma fraudării instituției cu aproape 12 miliarde lei.
20. Interpellation no.9B/08-02-2005
Referitor la indexarea pensiilor.
21. Question no.10A/09-02-2005
Referitor la cazarea și transportul persoanelor care ocupă funcții de demnitate publică.
22. Interpellation no.10B/08-02-2005
Referitor la declarațiile domnului ministru al Economiei și Comerțului, Ioan Codruț Sereș, cu privire la furtul a aproximativ 100.000 de tone combustibil din conductele Conpet - Petrotrans.
23. Question no.11A/09-02-2005
Referitor la Autoritatea Electorală Permanentă.
24. Interpellation no.11B/08-02-2005
Referitor la nerespectarea de către autoritățile administrației publice locale Constanța a publicării în MOf. al județului a propriilor hotărâri și dispoziții cu caracter normativ adoptate sau emise.
25. Question no.12A/09-02-2005
Referitor la numitul Trufaș Victor.
26. Interpellation no.12B/08-02-2005
Situația unității medico-sociale din localitatea Săvârșin, jud.Arad, care funcționează provizoriu într-o locație autorizată.
27. Question no.13A/10-02-2005
Dacă la Asociațiile de Proprietari le sunt aplicate prevederile HG 2185/2004.
28. Interpellation no.13B/09-02-2005
Incompatibilitatea magistraților și parlamentarilor cu funcțiile de conducere în instituțiile de învățământ superior.
29. Question no.14A/15-02-2005
Referitor la stadiul aplicării Legii 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe.
30. Interpellation no.14B/09-02-2005
Incompatibilitatea magistraților și parlamentarilor cu funcții de conducere, îndrumare și control în învățământul superior.
31. Question no.15A/15-02-2005
Referitor la măsuri și respectiv reglementările pe care le are în vedere MEC în privința meditațiilor.
32. Interpellation no.15B/22-02-2005
Referitor la dublarea impozitului la dividende.
33. Question no.16A/15-02-2005
Capitolul Agricultura a presupus negocieri îndelungate și complexe în cadrul programului de integrare a României în Uniunea Europeană.
34. Interpellation no.16B/22-02-2005
Referitor la dublarea impozitului la microîntreprinderi.
35. Question no.17A/16-02-2005
Referitor la emiterea unor standarde naționale de atestare a calității de cadru didactic universitar contrare prevederilor Legii învățământului și a Legii privind Statutul personalului didactic.
36. Interpellation no.17B/22-02-2005
Referitor la construcția penitenciarului de la Caracal, jud.Olt, în colaborare cu autoritățile austriece.
37. Question no.18A/16-02-2005
Referitor la impozitarea sumelor obținute de către persoanele fizice în urma tranzacțiilor imobiliare.
38. Interpellation no.18B/22-02-2005
Referitor la Legea Concurenței.
39. Question no.19A/16-02-2005
Situația deducerilor suplimentare.
40. Interpellation no.19B/22-02-2005
Referitor la situația combinatului siderurgic SIDERCA Călărași.
41. Question no.20A/16-02-2005
Referitor la introducerea cupoanelor ca și subvenție pe suprafața de teren agricol.
42. Interpellation no.20B/22-02-2005
Referitor la soarta incertă a 7500 salariați gorjeni.
43. Question no.21A/16-02-2005
Referitor la lipsa medicamentelor pentru tratarea diabetului.
44. Interpellation no.21B/22-02-2005
Referitor la 7500 de salariați gorjeni care sunt în pericolde a rămâne fără un loc de muncă.
45. Question no.22A/16-02-2005
Referitor la impozitarea indemnizației de risc maternal și a celei pentru îngrijirea copilului bolnav.
46. Interpellation no.22B/22-02-2005
Referitor la situația gravă în care se află SC Tohan Zărnești.
47. Question no.23A/16-02-2005
Referitor la art.6 al OUG 150/2002.
48. Interpellation no.23B/22-02-2005
Referitor la starea de degradare a maternității din Drobeta Turnu Severin și situația deosebit de gravă din sistemul public de sănătate din jud.Mehedinți.
49. Question no.24A/16-02-2005
Referitor la stadiul pregătirii pentru aderarea României la UE, în domeniul Capitolului 24, Justiție și Afaceri Interne, cu referire la reforma justiției.
50. Interpellation no.24B/22-02-2005
Referitor la probleme în administrația publică din jud.Bistrița Năsăud.
51. Question no.25A/21-02-2005
Referitor la respectarea protocolului de studii încheiat între un număr de 150 de elevi din jud.Gorj și CNLO.
52. Interpellation no.25B/22-02-2005
Referitor la stoparea ieșirii din țară a 2 locomotive cu aburi.
53. Question no.26A/21-02-2005
Referitor la creșterea unor medicamente de aproximativ 10 ori în urma semnării unui protocol între CNAS și o firmă producătoare.
54. Interpellation no.26B/22-02-2005
"Demisiile" directorilor unităților descentralizate în jud.Satu Mare.
55. Question no.27A/21-02-2005
Referitor la nereguli existente în cadrul Regiei Autonome a Distribuției și Exploatării Filmelor.
56. Interpellation no.27B/22-02-2005
Referitor la incineratorul Spitalului Municipal Lupeni.
57. Question no.28A/22-02-2005
Care este rațiunea comasării Școlii generale nr.12 din Tg.Mureș cu Școala generală nr.13 din același municipiu.
58. Interpellation no.28B/22-02-2005
Referitor la noile norme de aplicare a Codului Fiscal.
59. Question no.29A/22-02-2005
Care vor fi prevederile legale cu privire la intabularea proprietății?
60. Interpellation no.29B/22-02-2005
Referitor la Colegiul Farmaciștilor din România.
61. Question no.30A/22-02-2005
Referitor la respectarea prevederilor Legii 14/1999.
62. Interpellation no.30B/22-02-2005
Referitor la Tratatul de Aderare.
63. Question no.31A/23-02-2005
Referitor la nemulțumiri privind activitatea Comisiei pentru constatarea calității de luptător în rezistența anticomunistă, în jud.Botoșani.
64. Interpellation no.31B/22-02-2005
Referitor la frații Marius și Emil Cristescu - patronii Uzinelor Sodice Govora din jud.Vâlcea.
65. Question no.32A/23-02-2005
Referitor la receptarea posturilor naționale de televiziune.
66. Interpellation no.32B/22-02-2005
Referitor la garantarea autonomiei și independenței autorităților de reglementare.
67. Question no.33A/23-02-2005
Referitor la memoriul domnului Mercea Axentie, domiciliat în or.Arad, str.Tudor Vladimirescu 7, ap.6, jud.Arad.
68. Interpellation no.33B/22-02-2005
Referitor la neprezentarea în mod sistematic la lucrările Comisiei de Politică Economică, Reformă și Privatizare a secretarilor de stat sau miniștrilor.
69. Question no.34A/24-02-2005
Referitor la reâmpărțirea României în noi regiuni de dezvoltare.
70. Interpellation no.34B/22-02-2005
Referitor la apartenența la domeniul public al comunei Ogrezeni, jud.Giurgiu a lacului de acumulare Hobaia.
71. Question no.35A/24-02-2005
Referitor la datele memorandumului încheiat între CNAS și Euromedic.
72. Interpellation no.35B/22-02-2005
Referitor la instituirea regimului de arie naturală protejată în categoria parcurilor naturale pe o suprafață de 24.936 ha în comuna Comana, jud.Giurgiu.
73. Question no.36A/24-02-2005
Referitor la criteriile care au stat la baza numirii doamnei Adriana Tănase.
74. Interpellation no.36B/22-02-2005
Referitor la absolvenții liceelor sanitare din perioada 1976-1994.
75. Question no.37A/28-02-2005
Situația biletelor de călătorie nefolosite de către pensionari.
76. Interpellation no.37B/22-02-2005
Referitor la autostrada Borș-Brașov.
77. Question no.38A/01-03-2005
Referitor la art.26, alin1 din Metodologia privind mișcarea personalului didactic din învățământul preuniversitar.
78. Interpellation no.38B/22-02-2005
Referitor la producătorii de lapte din jud.Cluj.
79. Question no.39A/02-03-2005
Referitor la reglementări pentru dezvoltarea activității de protecție a mediului din jud.Suceava.
80. Interpellation no.39B/22-02-2005
Referitor la scoaterea Autostradei Transilvaniei de pe lista de priorități a Guvernului.
81. Question no.40A/02-03-2005
Modificarea Legii 18/1991.
82. Interpellation no.40B/22-02-2005
Referitor la OUG 142/2004.
83. Question no.41A/02-03-2005
Desființarea unei unități militare.
84. Interpellation no.41B/22-02-2005
Cît poate răbda un funcționar public?
85. Question no.42A/02-03-2005
Referitor la situația pădurilor care s-a deteriorat în permanență.
86. Interpellation no.42B/22-02-2005
SOS -ul spitalului județean din Botoșani.
87. Question no.43A/02-03-2005
Referitor la organizarea și funcționarea cabinetelor medicale.
88. Interpellation no.43B/22-02-2005
Poluarea fonică și impactul negativ a acesteia asupra comunității comunei Luna și satul Călărași-Gară, comuna Călărași, jud.Cluj.
89. Question no.44A/03-03-2005
Care este statutul juridic al Universității particulare cu limba de predare maghiară Sapienția cu sediul în Cluj-Napoca și Partium din Oradea.
90. Interpellation no.44B/22-02-2005
Referitor la constituirea abonamentelor la gaze naturale pentru persoanele fizice.
91. Question no.45A/03-03-2005
Revenire la întrebarea 17A/16.02.2005 privind standardele de promovare în învățământul superior.
92. Interpellation no.45B/22-02-2005
Sfidarea de către miniștrii Cabinetului Tăriceanu a prevederilor constituționale care reglementează raporturile Guvernului cu Parlamentul.
93. Question no.46A/03-03-2005
Frauda mascată de falimentul SC Grimex SA.
94. Interpellation no.46B/22-02-2005
Respectarea orarului de zbor al curselor aeriene, informarea corectă a pasagerilor cu eventualele modificări ale orarului, precum și seriozitatea serviciilor tehnice referitoare la asigurarea siguranței pasagerilor.
95. Question no.47A/03-03-2005
Tronsoane autostradă Comarnic-Predeal și Predeal-Brașov.
96. Interpellation no.47B/22-02-2005
Introducerea cupoanelor ca și subvenție pe suprafața de teren agricol.
97. Question no.48A/07-03-2005
Referitor la un proiect pentru reabilitarea unui drum comunal dintre localitățile Cuci și Petrilaca.
98. Interpellation no.48B/22-02-2005
Referitor la modificarea actului normativ OG 15/2002 pentru o perioadă de 12 luni.
99. Question no.49A/08-03-2005
Modul de administrare a fondului forestier al jud.Maramureș.
100. Interpellation no.49B/22-02-2005
Referitor la Hotărârea Consiliului Local Brașov 36/2001.
101. Question no.50A/08-03-2005
Criza medicamentelor compensate.
102. Interpellation no.50B/22-02-2005
Referitor la activele pe care statul român le deținea la societatea "Carombois", loc.Nola, în Republica Centraficană.
103. Question no.51A/08-03-2005
Referitor la respectarea Legii 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.
104. Interpellation no.51B/22-02-2005
Referitor la situația dramatică a locuitorilor din satele Vaideiu, Dileul Vechi, Dileul Nou, Lăscund și Giuluș, aparținând comunei Ogra.
105. Question no.52A/09-03-2005
Referitor la stabilirea modalității și termenului de plată a datoriilor CAS Bihor către farmacii pe anul 2004.
106. Interpellation no.52B/22-02-2005
Referitor la reglementarea competenței materiale a instanțelor judecătorești în ceea ce privește apărarea drepturilor de proprietate intelectuală.
107. Question no.53A/09-03-2005
Referitor la măsuri legislative privind domeniul culturii și cultelor.
108. Interpellation no.53B/22-02-2005
Referitor la existența unor fraude electorale la alegerile din 28 noiembrie 2004.
109. Question no.54A/09-03-2005
Finanțarea corespunzătoare a învățământului.
110. Interpellation no.54B/22-02-2005
Referitor la posibilitatea anulării de drept a multor hotărâri ale instanțelor judecătorești la aderarea efectivă în Uniunea Europeană.
111. Question no.55A/09-03-2005
Situația contractelor dintre CNAS și medicii de familie care au depășit vârsta de 60 de ani femeile și 65 de ani bărbații.
112. Interpellation no.55B/22-02-2005
Referitor la anularea investițiilor la 16 școli din jud.Dâmbovița.
113. Question no.56A/14-03-2005
Organizarea licitației de privatizare a serviciilor de dializă cu încălcarea legilor în vigoare.
114. Interpellation no.56B/08-03-2005
Referitor la abuzurile săvârșite de domnul Adrian Gorun.
115. Question no.57A/14-03-2005
Acordarea de compensații cetățenilor români refugiați din județele Durostor și Caliacra cedate Bulgariei în 1940, conform Legii 9/1998.
116. Interpellation no.57B/08-03-2005
Referitor la datoria externă a României.
117. Question no.58A/14-03-2005
Referitor la elemente de gestiune frauduloasă și premeditată a banului public în cadrul Consiliului Județean Teleorman.
118. Interpellation no.58B/08-03-2005
Referitor la HG 95/2005.
119. Question no.59A/14-03-2005
Nereguli la RAR - Cluj și la RAR - Brașov.
120. Interpellation no.59B/08-03-2005
Incompatibilitatea magistraților și parlamentarilor cu funcțiile de conducere în instituțiile de învățământ superior.
121. Question no.60A/14-03-2005
Referitor la procedurile obținerii cetățeniei române de către cetățenii moldoveni.
122. Interpellation no.60B/08-03-2005
Referitor la interzicerea telefoanelor celulare în timpul orelor de curs în unitățile de învățământ preuniversitare.
123. Question no.61A/14-03-2005
Referitor la majorarea impozitului pe terenul agricol (extravilan).
124. Interpellation no.61B/08-03-2005
Referitor la acordarea unui sprijin financiar pe termen mediu și lung pentru unitățile spitalicești din mun.Dej, Turda și comuna Mociu, jud.Cluj.
125. Question no.62A/15-03-2005
Referitor la realizarea demersurilor diplomatice necesare în vederea eliberării celor 2 deținuți politici din Transnistria.
126. Interpellation no.62B/08-03-2005
Fonduri pentru Spitalul de Urgență Craiova.
127. Question no.63A/15-03-2005
Referitor la medicamentele compensate.
128. Interpellation no.63B/08-03-2005
Referitor la autostrada București - Brașov.
129. Question no.64A/15-03-2005
Referitor la construirea de locuințe sociale.
130. Interpellation no.64B/08-03-2005
Referitor la situația pădurilor care s-a deteriorat.
131. Question no.65A/15-03-2005
Situațiile excepționale prevăzute în art.41 alin(4) din OG 75/2004.
132. Interpellation no.65B/08-03-2005
Referitor la memoriul doamnei Băloiu Susana-Sanda din Bistrița, jud.Bistrița-Năsăud.
133. Question no.66A/16-03-2005
Încredințarea, fără licitație pentru lucrări de îmbunătățiri funciare în jud.Mehedinți.
134. Interpellation no.66B/08-03-2005
Referitor la înființarea Punctului Vamal de trecere a Dunîrii pentru autovehicule de mărfuri și pasageri între Oltenița (România) și Tutrakan (Bulgaria).
135. Question no.67A/16-03-2005
Referitor la o finanțare SAPARD.
136. Interpellation no.67B/08-03-2005
Referitor la OUG 11/2004, privind înființarea Autorității Naționale pentru Cercetare Științifică.
137. Question no.68A/16-03-2005
Referitor la condițiile mizerabile din tren.
138. Interpellation no.68B/08-03-2005
Referitor la politica de privatizare a spitalelor publice sau a unor secții din aceste spitale.
139. Question no.69A/16-03-2005
Referitor la privatizări dubioase.
140. Interpellation no.69B/08-03-2005
Referitor la finanțarea actului cultural.
141. Question no.70A/16-03-2005
Referitor la neexecutarea Sentinței Civile 710/C/2003 privind achitarea în întregime a unor drepturi salariale.
142. Interpellation no.70B/08-03-2005
Referitor la dezvoltarea regională.
143. Question no.71A/16-03-2005
Omisiunea Președintelui CNAS de a comunica Parlamentului o copie a protocolului ce a generat programul "Inimi pentru inimi".
144. Interpellation no.71B/08-03-2005
Monumentele istorice din jud.Vâlcea necesită finanțări urgente pentru lucrări de consolidare și restaurare.
145. Question no.72A/16-03-2005
Încălcarea Legii 336/2002.
146. Interpellation no.72B/08-03-2005
Referitor la așezările din Bucovina istorică.
147. Question no.73A/16-03-2005
Referitor la costurile de realizare a autostrăzii Borș-Brașov.
148. Interpellation no.73B/08-03-2005
Referitor la plata profesorilor pensionari.
149. Question no.74A/16-03-2005
Referitor la mai multe litigii de muncă.
150. Interpellation no.74B/08-03-2005
Referitor la agricultorii și apicultorii din jud.Mureș.
151. Question no.75A/16-03-2005
Referitor la respectarea legii 373/2004.
152. Interpellation no.75B/08-03-2005
Referitor la memoriul Comitetului Sindicatului Liber ORSER Oradea.
153. Question no.76A/16-03-2005
Referitor la problemele învățământului.
154. Interpellation no.76B/08-03-2005
Referitor la modificarea structurii regiunilor de dezvoltare a României.
155. Question no.77A/18-03-2005
Privatizarea GES SA Scăieni, jud.Prahova.
156. Interpellation no.77B/08-03-2005
Solicitare de explicații privind măsurile fiscale propuse de Guvernul României.
157. Interpellation no.78B/08-03-2005
Referitor la un material documentar.
158. Question no.79A/21-03-2005
Referitor la contractul de privatizare al SC "Azomureș" SA Tg.Mureș.
159. Interpellation no.79B/08-03-2005
Ordin privind organizarea activității de administrare a marilor contribuabili.
160. Question no.80A/21-03-2005
Subvenționarea semințelor de porumb pentru agricultori.
161. Interpellation no.80B/08-03-2005
Referitor la memoriul reprezentanților Sindicatului Liber al Învățământului Preuniversitar Clujean.
162. Question no.81A/22-03-2005
UZINA MECANICĂ PLOPENI
163. Interpellation no.81B/08-03-2005
Referitor la memorii cu privire la încălcarea contractului de vânzare-cumpărare a terenurilor pe care se va construi autostrada Borș-Brașov.
164. Question no.82A/22-03-2005
MODIFICAREA TARIFULUI ENERGIEI ELECTRICE
165. Interpellation no.82B/08-03-2005
Fonduri pentru Sala Polivalentă Craiova.
166. Question no.83A/22-03-2005
PRIVATIZAREA UZINEI TRACTORUL S.A. BRAȘOV
167. Interpellation no.83B/08-03-2005
Criza de insulină din jud.Constanța.
168. Question no.84A/22-03-2005
Sumele datorate de persoane fizice la fondul de asigurări sociale de sănătate.
169. Interpellation no.84B/08-03-2005
Care sunt criteriile pentru desființarea regionalei Romtelecom Iași.
170. Question no.85A/22-03-2005
Situația parcurilor industriale.
171. Interpellation no.85B/08-03-2005
Mai sunt și alte modificări la Codul Muncii.
172. Question no.86A/22-03-2005
De ce pe site-ul Guvernului ( ), nu există posibilitatea atașprii documentelor la petițiile pe care cetățenii le adresează diferitelor instituții?
173. Interpellation no.86B/08-03-2005
SĂ ADMINISTRAȚI... BINE!
174. Question no.87A/23-03-2005
Referitor la cazul celor 3 persoane (familia Raica) decedate prin otrăvire.
175. Interpellation no.87B/08-03-2005
Referitor la renunțarea la subvențiile pentru porumb, ovăz și plante furajere.
176. Question no.88A/23-03-2005
Presiuni de natură politică la Inspectoratul Școlar Caraș-Severin.
177. Interpellation no.88B/08-03-2005
Referitor la locuitorii din zona Munților Apuseni.
178. Question no.89A/23-03-2005
Referitor la criza laptelui praf în jud.Bihor.
179. Interpellation no.89B/08-03-2005
Solicită lecturarea săptămânalului "Vocea Mureșului și Harghitei" nr.108/28.02-6.03.05.
180. Question no.90A/23-03-2005
Funcționarea arhivelor instanțelor judecătorești.
181. Interpellation no.90B/08-03-2005
Solicită lecturarea săptămânalului "Vocea Mureșului și Harghitei" nr.108/28.02-6.03.05.
182. Question no.91A/23-03-2005
Situația SC Amonil SA Slobozia.
183. Interpellation no.91B/08-03-2005
Referitor la vacanța de paște a elevilor.
184. Question no.92A/23-03-2005
Referitor la programul de dezvoltare a transportului școlar cu microbuze.
185. Interpellation no.92B/08-03-2005
Referitor la avize de mediu.
186. Question no.93A/23-03-2005
Asigurarea fondurilor necesare salarizării profesorilor în jud.Vaslui.
187. Interpellation no.93B/08-03-2005
Referitor la standarde concrete, condiții precise pe care societățile comerciale (IMM-uri) trebuie să le îndeplinească pentru a obține avizele necesare funcționării pe piața UE.
188. Question no.94A/23-03-2005
Județul vaslui - prioritate liberală
189. Interpellation no.94B/22-03-2005
Referitor la concursul pentru ocuparea postului de director la Direcția Ape Jiu - Craiova.
190. Question no.95A/23-03-2005
Transportul elevilor.
191. Interpellation no.95B/22-03-2005
Referitor la subvenționarea prețurilor de achiziție a tractoarelor și utilajelor agricole.
192. Question no.96A/23-03-2005
Referitor la numărul de firme mici și mijlocii ce s-ar putea închide după aderarea la UE.
193. Interpellation no.96B/22-03-2005
Aberantele proceduri practicate în cazul contestațiilor la Olimpiadele școlare.
194. Question no.97A/23-03-2005
Referitor la situația inundațiilor din jud.Mureș.
195. Interpellation no.97B/22-03-2005
Referitor la recuperarea creanțelor externe acumulate până la data de 31 decembrie 1989.
196. Question no.98A/23-03-2005
Respectarea prevederilor Legii 14/1999.
197. Interpellation no.98B/22-03-2005
Referitor la spațiile partidelor politice.
198. Question no.99A/23-03-2005
Situația căminului CFR din Municipiul Cluj-Napoca, str.Gruia 28A.
199. Interpellation no.99B/22-03-2005
Care este politica ministerului privind închiderea depozitelor istorice de deșeuri și a reglementărilor privind asigurarea fondurilor necesare.
200. Question no.100A/23-03-2005
Starea și numărul ambulanțelor acreditate din serviciile de asistență medicală de urgență.
201. Interpellation no.100B/22-03-2005
Referitor la profesia de statistician.
202. Question no.101A/23-03-2005
Numărul laboratoarelor de analize medicale care nu îndeplinesc condițiile de asigurare a calității și care au contractat servicii cu CNAS.
203. Interpellation no.101B/22-03-2005
Degradarea accentuată a unei biserici monument din Sava-Pălatca, jud.Cluj.
204. Question no.102A/23-03-2005
Referitor la medicii de familie.
205. Interpellation no.102B/22-03-2005
Referitor la taxe pentru transcrierea contractului de furnizare a gazelor naturale.
206. Question no.103A/23-03-2005
Situația autoruzațiilor de transport rutier internațional de marfă.
207. Interpellation no.103B/22-03-2005
Referitor la privatizarea SC SOMVETRA SA Gherla din jud.Cluj.
208. Question no.104A/24-03-2005
Respectarea protocolului de studii încheiat între un număr de 150 de elevi și Compania Națională a Lignitului Oltenia.
209. Interpellation no.104B/22-03-2005
Referitor la presiunile care se fac de Ministerul Muncii și Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă pentru schimbarea directorilor executivi ai Agențiilor Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă.
210. Question no.105A/29-03-2005
Raportul Consiliului Superior al Magistraturii privind auditul Freedom House Inc. - Washington DC.
211. Interpellation no.105B/22-03-2005
Referitor la recalcularea pensiilor și simplificarea și debirocratizarea acestui proces.
212. Question no.106A/29-03-2005
Strategia de sezvoltare și modernizare a infrastructurii rutiere a României.
213. Interpellation no.106B/22-03-2005
Referitor la presiunile liderilor Alianței asupra funcționarilor publici.
214. Question no.107A/29-03-2005
Sediul Direcției Județene de Sănătate Publică Timiș.
215. Interpellation no.107B/22-03-2005
Referitor la reglementarea legislativă a concediului de odihnă plătit pentru asistenții personali ai persoanelor cu handicap accentuat și grav.
216. Question no.108A/29-03-2005
Vandalizarea sediului PSD Timiș.
217. Interpellation no.108B/22-03-2005
Programul Național de Diabet.
218. Question no.109A/29-03-2005
Blocul pentru medicii rezidenți de la Spitalul Județean Timișoara.
219. Interpellation no.109B/22-03-2005
Referitor la măsuri pentru sprijinirea și încurajarea țăranilor.
220. Question no.110A/29-03-2005
Costurile cupoanelor agricole.
221. Interpellation no.110B/22-03-2005
Abuzurile săvârșite de către primarul comunei Bobâlna, jud.Cluj în exercitarea mandatului.
222. Question no.111A/29-03-2005
Împărțirea cupoanelor agricole în comuna Poiana Mare, jud.Dolj, prilej de campanie electorală pesedistă.
223. Interpellation no.111B/22-03-2005
Darea în administrare sau trecerea în patrimoniul privat al Consiliului local al localității Țaga, jud.Cluj, a lacurilor Țaga Mare și Țaga Mică.
224. Question no.112A/29-03-2005
Referitor la criterii generale de organizare a admiterii în învățământul superior pentru anul 2005.
225. Interpellation no.112B/22-03-2005
Referitor la SC "Azomureș" SA, Tg.Mureș și ce s-a ales cu activele pe care statul român le deținea la societatea "Carombois", loc.Nola din Republica Centraficană.
226. Question no.113A/29-03-2005
Referitor la programul "Autobuzul școlar".
227. Interpellation no.113B/22-03-2005
Referitor la DN 15 Deda - Toplița, DN 13A Bălăușeri - Sovata, DJ 153C Ibănești - Lăpușna.
228. Question no.114A/29-03-2005
Referitor la modificarea OG Năstase 61/2004 privind subvențiile agricole prin Ordonanța 12/2005.
229. Interpellation no.114B/22-03-2005
Presiunile exercitate de actuala Putere pentru schimbarea Inspectorilor școlari generali.
230. Question no.115A/29-03-2005
Transformarea Drumului Județean 191 Tășnad - Marghita (24 km) în drum național.
231. Interpellation no.115B/22-03-2005
Referitor la returnarea cetățenilor români de la granița franco-spaniolă.
232. Question no.116A/30-03-2005
Referitor la informații privind un grav scandal izbucnit la Centrul de Plasament "Sf.Maria" din Golești.
233. Interpellation no.116B/22-03-2005
Referitor la tergiversarea unor dosare.
234. Question no.117A/04-04-2005
Referitor la proasta calitate a serviciilor asigurate abonaților prin firma de televiziune prin cablu "SC CABLE AMERICA", cu sediul în Cluj-Napoca.
235. Interpellation no.117B/22-03-2005
Referitor la măsuri de prevenire a dezastrelor naturale.
236. Question no.118A/04-04-2005
Referitor la proiectul "Alimentare cu apă a localității Călata, com.Călățele", din jud.Cluj.
237. Interpellation no.118B/22-03-2005
Abuzurile primarului din comuna Rusca Montană, jud.Caraș-Severin.
238. Question no.119A/04-04-2005
Referitor la memoriul domnului Ștefan Gheorghe din Cluj-Napoca.
239. Interpellation no.119B/22-03-2005
Situația Bibliotecii Județene "Gheorghe Șincai", Bihor.
240. Question no.120A/04-04-2005
Referitor la memoriul foștilor angajați de la SC NAPOPAN SA.
241. Interpellation no.120B/22-03-2005
Referitor la creșterea numărului de fenomene de instabilitate a solului.
242. Question no.121A/04-04-2005
Referitor la rețeaua trans-europeană de transport TEN-Tr.
243. Interpellation no.121B/22-03-2005
Propunerea de reducere a personalului din magistratură.
244. Question no.122A/05-04-2005
Referitor la facilități acprdate în vederea irigării suprafețelor agricole.
245. Interpellation no.122B/22-03-2005
Subvenția agricultorilor cu bonuri valorice.
246. Question no.123A/05-04-2005
Referitor la urgentarea reabilitării podului situat pe raza comunei Albești Paleologu, pe DN 1 B.
247. Interpellation no.123B/22-03-2005
"Fonduri pentru presa locală".
248. Question no.124A/05-04-2005
Referitor la un caz de înșelăciune care are ca autor firma Danex Plus din București, patron Zvi Barbiro.
249. Interpellation no.124B/22-03-2005
Hotărârea de Guvern 512 din 23 mai 2002.
250. Question no.125A/05-04-2005
Situația DN 21 (Slobozia-Drajna).
251. Interpellation no.125B/22-03-2005
Ordonanța de Guvern 9/2005.
252. Question no.126A/05-04-2005
Proiectul "Conducta transport gaze".
253. Interpellation no.126B/22-03-2005
Pregătirea agriculturii românești pentru noua Politică Agricolă Comună.
254. Question no.127A/05-04-2005
Aplicarea Ordonanței de Urgență 37/19.05.2004.
255. Interpellation no.127B/22-03-2005
Distribuirea bonurilor valorice pentru agricultură în județul Timiș.
256. Question no.128A/05-04-2005
Referitor la HG din 2004 cu privire la organizarea Agenției Naționale de Consultanță Agricolă (ANCA).
257. Interpellation no.128B/22-03-2005
VA MAI AVEA LOC SCHIMBAREA PROMISĂ?
258. Question no.129A/06-04-2005
Referitor la condițiile de acordare a licenței și brevetului de turism.
259. Interpellation no.129B/22-03-2005
CINE SIMPLIFICĂ APLICAREA LEGII FALIMENTULUI?
260. Question no.130A/06-04-2005
Referitor la stadiul acordării subvențiilor pentru culturile agricole și împiedicarea speculei cu bunurile valorice pentru motorină.
261. Interpellation no.130B/22-03-2005
Modul de funcționare a sistemului cadastral general.
262. Question no.131A/06-04-2005
Referitor la OUG 110/2003 pentru completarea art.166 din Legea învățământului 84/1999 republicată.
263. Interpellation no.131B/22-03-2005
Rațiunile prin care a solicitat informații clasificate din cadrul MJ, Parchetul General, SIPA și chiar SRI.
264. Question no.132A/06-04-2005
Referitor la Serviciul Județean de Ambulanță Gorj care riscă să-și înceteze activitatea.
265. Interpellation no.132B/22-03-2005
Referitor la memoriul depus din partea conducerii postului TV EUROPA NOVA Cluj-Napoca.
266. Question no.133A/06-04-2005
Situația Camerei de Comerț și Industrie a României.
267. Interpellation no.133B/22-03-2005
Referitor la fondurile de vânătoare încredințate fără licitație.
268. Question no.134A/06-04-2005
Referitor la Politica Ministerului Apărării Naționale în privința Forțelor Aeriene.
269. Interpellation no.134B/22-03-2005
Situația celor păgubiți prin depunerea de bani în avans pentru autoturisme, înainte de decembrie 1989, constituiți în Asociația Păgubiților de Autoturisme din România (APAR).
270. Question no.135A/07-04-2005
Reconsiderarea taxei de drum, percepută pentru deplasarea utilajelor agricole și a mijloacelor de tracțiune cu pavilioane apicole.
271. Interpellation no.135B/22-03-2005
Referitor la Legea cu privire la taxa de utilizare a drumurilor naționale.
272. Question no.136A/11-04-2005
Criza federațiilor reprezentative CFR.
273. Interpellation no.136B/22-03-2005
Subvenția acordată producătorilor agricoli pentru achiziționarea de utilaje agricole și în mod special cumpărării de tractoare.
274. Question no.137A/11-04-2005
Referitor la procentul de IMM-uri românești care vor intra în faliment după 1 ianuarie 2007.
275. Interpellation no.137B/22-03-2005
Referitor la tablourile scoase din țară de fostul rege Mihai.
276. Question no.138A/11-04-2005
Referitor la stadiul cercetărilor privind dosarul "Revoluției".
277. Interpellation no.138B/05-04-2005
Revenire la 58B.
278. Question no.139A/11-04-2005
Referitor la sustragere de produse petroliere de la Petro Brazi Ploiești.
279. Interpellation no.139B/12-04-2005
Referitor la epurarea pe criterii politice a unor oameni competenți ce dețineau funcții de conducere în cadrul SNLO și Complexurile Energetice din jud.Gorj.
280. Question no.140A/11-04-2005
Referitor la companiile de TAXI care-și desfășoară activitatea la Aeroportul Otopeni.
281. Interpellation no.140B/12-04-2005
Referitor la situația privatizării SIDEX Galați.
282. Question no.141A/12-04-2005
Referitor la trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat a unor terenuri situate în cel mai mare parc de agrement al Municipiului Constanța.
283. Interpellation no.141B/12-04-2005
Referitor la intenția de a privatiza întregul sistem bancar românesc, inclusiv BCR și CEC.
284. Question no.142A/12-04-2005
Referitor la plata despăgubirilor pentru calamități naturale și a celor cauzate de animale sălbatice.
285. Interpellation no.142B/12-04-2005
Referitor la o strategie economică.
286. Question no.143A/12-04-2005
Referitor la starea pavimentului din parcul operelor lui Brâncuși.
287. Interpellation no.143B/12-04-2005
Referitor la Caracatița Mafiei care sufocă România.
288. Question no.144A/12-04-2005
Referitor la facilități privind creditele agricole.
289. Interpellation no.144B/12-04-2005
Referitor la un titlu executor.
290. Question no.145A/13-04-2005
Referitor la construirea de săli de sport.
291. Interpellation no.145B/12-04-2005
În cadrul programului de învățământ pentru obținerea celei de a doua specialități, se aplică o discriminare.
292. Question no.146A/13-04-2005
Referitor la fondurile necesare asistenței sociale.
293. Interpellation no.146B/12-04-2005
Referitor la situația dramatică în care se zbate Ansamblul Folcloric de Stat "Rapsodia Călimanilor".
294. Question no.147A/13-04-2005
Referitor la indemnizațiile pentru însoțitorii persoanelor cu handicap.
295. Interpellation no.147B/12-04-2005
UN SEMNAL DE ALARMĂ PENTRU JUSTIȚIA ROMÂNĂ
296. Question no.148A/13-04-2005
Referitor la asigurarea de sănătate a cadrelor militare în rezervă și în retragere.
297. Interpellation no.148B/12-04-2005
CUM SE APLICĂ LEGEA DE CĂTRE ORGANELE DE CONTROL ALE MINISTERULUI?
298. Question no.149A/13-04-2005
Situația persoanelor fără documente de identitate în sistemul de asigurări sociale de sănătate.
299. Interpellation no.149B/12-04-2005
Revenire la o interpelare cu privire la abuzurile domnului Adrian Gorun.
300. Question no.150A/13-04-2005
Stadiul dosarului nr.1163/P/2004 din data de 13/12/2004 înaintat spre cercetare Poliției Județene Teleorman privind încercarea de fraudare a alegerilor prezidențiale.
301. Interpellation no.150B/12-04-2005
Referitor la Legea 459/2001.
302. Question no.151A/13-04-2005
Referitor la problema elevilor care fac naveta.
303. Interpellation no.151B/12-04-2005
Referitor la lucrările de modernizare la drumul DN 17 Bistrița-Vatra Dornei-Suceava licitate anul trecut.
304. Question no.152A/13-04-2005
Stadiul aplicării Legii 1/2000 în jud.Alba.
305. Interpellation no.152B/12-04-2005
O nouă povară fiscală pentru marii contribuabili.
306. Question no.153A/13-04-2005
Referitor la Fondul de garantare a certificatelor de depozite.
307. Interpellation no.153B/12-04-2005
Lipsa de interes față de nevoile tinerilor.
308. Question no.154A/13-04-2005
Referitor la modificarea HG 399/2001.
309. Interpellation no.154B/12-04-2005
Pregătirea etapelor pentru accesarea fondurilor structurale.
310. Question no.155A/13-04-2005
Referitor la grupul de firme cu obiect de activitate comerțul cu amănuntul al produselor farmaceutice.
311. Interpellation no.155B/12-04-2005
Referitor la situația construcțiilor sociale începute pe raza jud.Suceava.
312. Question no.156A/14-04-2005
Aplicarea Legii partidelor politice 14/2003.
313. Interpellation no.156B/12-04-2005
Referitor la faptul că pe teritoriul jud.Vâlcea nu există încă un cămin de bătrâni, care să corespundă integral tuturor normelor actuale de funcționare.
314. Question no.157A/14-04-2005
Referitor la sistemul de compensare a medicamentelor.
315. Interpellation no.157B/12-04-2005
Referitor la situația apicultorilor vâlceni.
316. Question no.158A/14-04-2005
Referitor la informarea grupurilor socio-profesionale cu privire la integrarea în Uniunea Europeană.
317. Interpellation no.158B/12-04-2005
Referitor la HG 141/2.03.2005.
318. Question no.159A/14-04-2005
Referitor la modalități de distribuire a bonurilor valorice ca sprijin direct al statutului unor categorii de producători agricoli.
319. Interpellation no.159B/12-04-2005
Referitor la situația dramatică a stației de ambulanță din cadrul Direcției de Sănătate Publică a jud.Bistrița Năsăud.
320. Question no.160A/18-04-2005
Referitor la Legea 9/1998.
321. Interpellation no.160B/12-04-2005
Referitor la fondul de vânătoare de pe raza comunei Romuli, jud.Bistrița Năsăud.
322. Question no.161A/18-04-2005
Referitor la restituirea bunurilor funciare și imobiliare către foștii proprietari.
323. Interpellation no.161B/12-04-2005
Fonduri pentru dotarea SC UZINA TERMICĂ CALAFAT SA cu GRUP ENERGETIC 2 x 4 MW în cogenerare.
324. Question no.162A/18-04-2005
Referitor la Ordinul 39/20 din decembrie 2004 al Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei.
325. Interpellation no.162B/12-04-2005
Promovări și baza rezultatelor excepționale.
326. Question no.163A/18-04-2005
Referitor la situația exportatorilor români.
327. Interpellation no.163B/12-04-2005
Referitor la salarizarea medicilor psihiatri din ambulatoriu de specialitate.
328. Question no.164A/18-04-2005
Referitor la memoriul depus de Sindicatul Liber al Tipografilor din Cluj.
329. Interpellation no.164B/12-04-2005
Situația proiectului de alimentare cu apă conform HG 687/1997, respectiv a proiectului Sapard, accesate de comuna Tileagd, jud.Bihor.
330. Question no.165A/18-04-2005
Referitor la Ordinul 328/2004, respectiv 321/2004 pentru aprobarea delimitării municipiilor, orașelor și comunelor din zona montană.
331. Interpellation no.165B/12-04-2005
Examinarea memoriului formulat de dl.Maja Ioan și solicitarea procurorului general de a promova recurs în interesul legii, în scopul asigurării unei interceptări și aplicari unitare a legii în astfel de cauze.
332. Question no.166A/18-04-2005
Referitor la problema castanilor decorativi din Cluj-Napoca.
333. Interpellation no.166B/12-04-2005
Acordarea unui sprijin financiar pe termen mediu și lung pentru lucrări de reparații de interes public în localitățile Suatu, Aiton, Rediu și Feleacu, jud.Cluj.
334. Question no.167A/18-04-2005
Ambasadorii României în statele Uniunii Europene.
335. Interpellation no.167B/12-04-2005
Decizia Ministerului Mediului de denunțare unilaterală a contractelor de prestări servicii de gospodărire a apelor, încheiate între 198 de agenți economici și Administrația Națională "Apele Române Dobrogea - Litoral".
336. Question no.168A/18-04-2005
Referitor la Legea medierii.
337. Interpellation no.168B/12-04-2005
Sistarea lucrărilor la proiectul de reparații generale la Spitalul Clinic de Urgență Județean Constanța.
338. Question no.169A/18-04-2005
Care va fi costul estimativ al intabulării terenurilor agricole, cum va fi finanțat acest proces și care este metodologia de lucru după care se va efectua intabularea?
339. Interpellation no.169B/12-04-2005
Situația unor drumuri din jud.Vrancea.
340. Question no.170A/18-04-2005
Măsurile pentru reforma armatei române în contextul integrării europene.
341. Interpellation no.170B/12-04-2005
Referitor la trafic de persoane cu punct de plecare în Călărași.
342. Question no.171A/18-04-2005
Măsurile pentru rezolvarea crizei din sănătate.
343. Interpellation no.171B/12-04-2005
Tipărirea bonurilor valorice pentru subvenționarea culturilor agricole din anul 2005.
344. Question no.172A/19-04-2005
Mafia cuponiadei.
345. Interpellation no.172B/12-04-2005
Referitor la stabilirea pagubelor și măsuri legale în vederea despăgubirii victimelor inundațiilor.
346. Question no.173A/19-04-2005
Soluție privind afectarea spațiului verde aferent Parcului Tăbăcăriei din municipiul Constanța.
347. Interpellation no.173B/12-04-2005
Referitor la probleme privind eliberarea de medicamente gratuite și compensate.
348. Question no.174A/20-04-2005
Referitor la informatizarea accentuată a diferitelor domenii de activitate economică.
349. Interpellation no.174B/12-04-2005
Referitor la memoriul membrilor Asociației foștilor soldați de la detașamentele de muncă forțată din România.
350. Question no.175A/20-04-2005
Referitor la clarificarea aplicării unitare a dispozițiilor Legii103/1996.
351. Interpellation no.175B/12-04-2005
Referitor la memoriul Blocului Național Sindical.
352. Question no.176A/20-04-2005
Categoriile de cetățeni care beneficiază de facilități la plata FASS.
353. Interpellation no.176B/12-04-2005
Referitor la memoriul Asociației Bioagricultorilor din România.
354. Question no.177A/20-04-2005
Situația clădirii Judecătoriei din Râmnicu Vâlcea.
355. Interpellation no.177B/12-04-2005
Referitor la includerea Autostrăzii Arad-Sibiu-București pe lista de priorități a Guvernului.
356. Question no.178A/20-04-2005
Situația lucrărilor la calea ferată Vâlcea-Vâlcele.
357. Interpellation no.178B/12-04-2005
Referitor la modernizarea Stației CFR Sibiu.
358. Question no.179A/20-04-2005
Referitor la statuia lui Bogdan Vodă, jud.Maramureș.
359. Interpellation no.179B/12-04-2005
Restaurarea clădirii "Sf.Dumitru" din comuna Vedea.
360. Question no.180A/20-04-2005
Mafia arabă din România.
361. Interpellation no.180B/12-04-2005
Participarea Delegației Universitare a României la Jocurile Mondiale Universitare.
362. Question no.181A/25-04-2005
Referitor la sala Polivalentă din Craiova.
363. Interpellation no.181B/12-04-2005
Dacă Guvernul României este capabil să întroneze respectarea Constituției și a legilor pe teritoriul țării sau județele aflate sub administrarea UDMR au alt regim juridic?
364. Question no.182A/25-04-2005
Referitor la infrastructura în jud.Dolj.
365. Interpellation no.182B/12-04-2005
Referitor la SC "Alum" Tulcea SA.
366. Question no.183A/25-04-2005
Referitor la asigurarea ordinii publice.
367. Interpellation no.183B/12-04-2005
Referitor la Ministerul Justiției dacă are o strategie pentru integrarea socială a tinerilor de 18 ani după externarea lor din centrele de reeducare.
368. Question no.184A/25-04-2005
Accelerarea implementării Programului SAPARD, axa prioritară . Îmbunătățirea infrastructurii pentru dezvoltarea rurală și agricultură.
369. Interpellation no.184B/12-04-2005
Referitor la Ion Mihai Pacepa.
370. Question no.185A/26-04-2005
Referitor la un memoriu din partea unei asociații de pensionari.
371. Interpellation no.185B/12-04-2005
Starea deplorabilă a șoselor din România.
372. Question no.186A/26-04-2005
Referitor la probleme cu care se confruntă presa de orientare națională din Republica Moldova.
373. Interpellation no.186B/26-04-2005
Situația rețetelor și medicamentelor compensate din jud.Argeș.
374. Question no.187A/26-04-2005
Referitor la începerea lucrărilor DN 1-Tronsonul Brașov-Predeal; continuarea lucrărilor pentru segmentele de drumuri, DN 73 Pitești-Brașov; contractarea și demararea lucrărilor pentru DN 73A Predeal-Râșnov-Șercaia.
375. Interpellation no.187B/26-04-2005
Refacerea și modernizarea Sălii Polivalente din Craiova.
376. Question no.188A/26-04-2005
Solicită răspunsul la întrebarea 56A/14.03.2005.
377. Interpellation no.188B/26-04-2005
Informatică fără matematică?
378. Question no.189A/26-04-2005
Procesul de recalculare a pensiilor.
379. Interpellation no.189B/26-04-2005
CN Administrația Porturilor Maritime SA și SC Televiziunea MTC SA.
380. Question no.190A/26-04-2005
Evaluarea anuală a centrelor de referință de diagnostic imagistic.
381. Interpellation no.190B/26-04-2005
Solicitarea privind demisia Directorului general al Oficiului Național al Registrului Comerțului, precum și cea a Directorului Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Argeș.
382. Question no.191A/26-04-2005
Când se va înființa Judecătoria Sângeorgiu de Pădure din jud.Mureș.
383. Interpellation no.191B/26-04-2005
Neaplicarea prevederilor legale care reglementează schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice.
384. Question no.192A/26-04-2005
Corectitudinea Inspectoratului Județean Mureș în evaluarea cazului profesorului Lakatos Stefan, com.Sărățeni.
385. Interpellation no.192B/26-04-2005
Finalizarea DN 57.
386. Question no.193A/26-04-2005
Precizări privind pachetul minimal de servicii medicale, pe care ministerul intenționează să-l lanseze în luna iunie.
387. Interpellation no.193B/26-04-2005
Încălcarea reglementărilor OG 42/2004 de către fosta conducere a Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor.
388. Question no.194A/26-04-2005
Măsuri întreprinse pentru susținerea utilizatorilor de apă pentru irigații și a altor agenți economici și instituții publice care desfășoară activități de îmbunătățiri funciare.
389. Interpellation no.194B/26-04-2005
Sfintele Paști ar trebui să aducă liniște în casele unor feldrihani.
390. Question no.195A/26-04-2005
Precizări în legătură cu Strategia privind reforma instituțională a Ministerului Administrației și Internelor în perioada 2005-2007.
391. Interpellation no.195B/26-04-2005
Fonduri pentru Sistemul Regional de Alimentare cu apă Dolj-Gorj.
392. Question no.196A/26-04-2005
Măsuri de creștere a siguranței în zonele cu risc de inundații.
393. Interpellation no.196B/26-04-2005
Referitor la situația gravă cu care se confruntă orașul Ocnele Mari.
394. Question no.197A/26-04-2005
Scimbarea sistemului de tarifare a serviciilor de distribuție precum și cel al prețurilor de furnizare în regim reglementat a gazelor naturale.
395. Interpellation no.197B/26-04-2005
Referitor la situația lacului de acumulare Brădișor.
396. Question no.198A/26-04-2005
Dacă, Guvernul este preocupat sau nu de a trece loc.turistică Sovata în Programul național de dezvoltare a turismului montan "Superschi în Carpați".
397. Interpellation no.198B/26-04-2005
Poluarea fonică și impactul negativ a acesteia asupra comunității comunei Luna și satul Călărași-Gară, comuna Călărași, jud.Cluj.
398. Question no.199A/26-04-2005
Referitor la SC MITTAL STEEL GALAȚI SA.
399. Interpellation no.199B/26-04-2005
Referitor la Biblioteca Județeană "Alexandru Odobescu" Călărași.
400. Question no.200A/26-04-2005
Suprasolicitarea intelectuală a elevilor din clasele cu predare intensivă a anumitor obiecte de studiu, cumulat cu limba de predare diferită de limba română.
401. Interpellation no.200B/26-04-2005
Referitor la jud.Călărași indicat în primele cinci județe cu cea mai mare incidență a tuberculozei.
402. Question no.201A/26-04-2005
Nerespectarea Ordinului Ministerului Comunicațiilor și Tehnologia Informației nr.139/2004.
403. Interpellation no.201B/26-04-2005
Referitor la numirea de director general la Transgaz Mediaș, domnul ing.Florin Munteanu.
404. Question no.202A/26-04-2005
Legislația existentă cu privire la reciclarea deșeurilor industriale.
405. Interpellation no.202B/26-04-2005
Includerea pe lista proiectelor prioritare din anexă la Legea 203/2003 a Aeroportului Internațional Craiova.
406. Question no.203A/26-04-2005
Stadiul în care se află analiza dosarului ce cuprinde proiectul de înființare a Centrului Medico Social în orașul Uricani.
407. Interpellation no.203B/26-04-2005
Ratificarea begetului și prioritățile pregătirii pentru aderarea României la UE.
408. Question no.204A/26-04-2005
Situația la zi a Societății Comerciale AMIDIP Călan.
409. Interpellation no.204B/26-04-2005
Care va fi soarta bolnavilor care au beneficiat de un transplant?
410. Question no.205A/27-04-2005
Inundațiile catastrofale din vestul României.
411. Interpellation no.205B/26-04-2005
Referitor la SC Balneoclimaterică Sovata.
412. Question no.206A/27-04-2005
Referitor la reorganizarea Direcției Silvice Miercurea Ciuc.
413. Interpellation no.206B/26-04-2005
Ansamblul Folcloric de Stat "Rapsodia Călimanilor" din Toplița, jud.Harghita.
414. Question no.207A/27-04-2005
Referitor la memoriul doamnei Burjan Maria din Gheorgheni.
415. Interpellation no.207B/26-04-2005
Reluarea circulației feroviare pe ruta Timișoara - Caransebeș - Turnu Severin.
416. Question no.208A/27-04-2005
Stadiul privatizării Uzinei Mecanice Filiași, jud.Dolj.
417. Interpellation no.208B/26-04-2005
ROMÂNIA ȘI CĂRBUNELE SĂU.
418. Question no.209A/27-04-2005
Referitor la dezvoltarea Regiunii Nord-Est, din care face parte și jud.Vaslui.
419. Interpellation no.209B/26-04-2005
Industria confecțiilor textile încotro?
420. Question no.210A/27-04-2005
Referitor la repercursiunile rezilierii contractului dintre Distrigaz Sud SA - Sucursala București și SC PIETRO FIORENTINI SpA-Italia.
421. Interpellation no.210B/26-04-2005
Referitor la memoriul doamnei Popa Constanța.
422. Question no.211A/28-04-2005
Deplasarea în Luxemburg prilejuită de semnarea Tratatului de Aderare a României la UE.
423. Interpellation no.211B/26-04-2005
Autorizațiile de transport rutier internațional de marfă.
424. Question no.212A/04-05-2005
Controlul firmelor lui Omar Hayssam.
425. Interpellation no.212B/26-04-2005
Referitor la spațiile atribuite drept sedii partidelor politice.
426. Question no.213A/04-05-2005
Programul de prevenție a cancerului de col uterin.
427. Interpellation no.213B/26-04-2005
Referitor la armonizarea legislației românești cu cea a comunității europene.
428. Question no.214A/04-05-2005
Taxa de drum pentru apicultori.
429. Interpellation no.214B/26-04-2005
Referitor la respectarea Legii 33/1996 - Legea Moților.
430. Question no.215A/04-05-2005
Măsuri de sprijin financiar pentru oamenii de cultură aflați la vârsta a treia.
431. Interpellation no.215B/26-04-2005
Referitor la memoriul doamnei Ligia Mustatea asociat unic al SC Editura Leda SRL din Cluj Napoca.
432. Question no.216A/04-05-2005
Inițierea unui control privind calitatea în construcții la obiectivul Pod comuna Calvini, jud.Buzău.
433. Interpellation no.216B/26-04-2005
Referitor la Serviciul de Ambulanță al jud.Cluj.
434. Question no.217A/04-05-2005
Situația relețiilor de transport feroviar între Moldova și zona de vest a României.
435. Interpellation no.217B/26-04-2005
Referitor la Serviciul de Ambulanță al jud.Cluj.
436. Question no.218A/04-05-2005
Referitor la mafia lemnului din Gheorghieni.
437. Interpellation no.218B/27-04-2005
Referitor la situația sediului Muzeului Țării Crișurilor din Oradea care a fost retrocedat Episcopiei Romano-Catolice.
438. Question no.219A/04-05-2005
Situația complexului turistic "Cerdac".
439. Interpellation no.219B/27-04-2005
Deturnarea scopului Legii 189/2.11.2000.
440. Question no.220A/04-05-2005
Referitor la deschiderea noului an școlar la 1 septembrie.
441. Interpellation no.220B/17-05-2005
Referitor la tergiversarea cercetărilor penale în 5 dosare penale.
442. Question no.221A/05-05-2005
Privatizarea SC AMIDIP SA Călan.
443. Interpellation no.221B/17-05-2005
E PUR ȘI MUOVE, Drumul Lupacului (peste Reșița).
444. Question no.222A/09-05-2005
Referitor la Casa de Asigurări OPSNAJ care nu mai dispune de fonduri pentru medicamente compensate și gratuite.
445. Interpellation no.222B/17-05-2005
Referitor la mari posibilități pentru dezvoltarea turismului în Bucovina.
446. Question no.223A/09-05-2005
Românii de pe Valea Timocului.
447. Interpellation no.223B/17-05-2005
Față de încălcarea repetată a legilor și atitudinea neconformă cu rangul de demnitate publică cu care a fost investit prefectul jud.Hunedoara, Cristian Vladu.
448. Question no.224A/09-05-2005
Referitor la situația artiștilor interpreți din România.
449. Interpellation no.224B/17-05-2005
Referitor la ilegalități și fapte penale comise de către Păun Jura Radu Petru, actual primar al orașului Simeria.
450. Question no.225A/09-05-2005
Referitor la angajații din cadrul Inspecției Sanitare de Stat Cluj.
451. Interpellation no.225B/17-05-2005
Referitor la deplasarea de la Luxemburg.
452. Question no.226A/09-05-2005
Referitor la Uniunea Sindicală din Ramura Culturală (USRC).
453. Interpellation no.226B/17-05-2005
Față de abuzurile primarului comunei Branisca, jud.Hunedoara, Lazăr Teodor.
454. Question no.227A/09-05-2005
Referitor la memoriul SC "TIPOMUR" SA din Târgu Mureș.
455. Interpellation no.227B/17-05-2005
Situația alarmantă în care se află Castelul Corvinilor din Hunedoara.
456. Question no.228A/09-05-2005
Referitor la problemele cu care se confruntă angajații Operei Naționale Române din Cluj-Napoca.
457. Interpellation no.228B/17-05-2005
Situația Serviciului de Ambulanță Argeș.
458. Question no.229A/09-05-2005
Referitor la probleme cu care se confruntă artiștii interpreți din România.
459. Interpellation no.229B/17-05-2005
Situația dezastruoasă în sistemul sanitar.
460. Question no.230A/09-05-2005
Referitor la conducerea Teatrului Muzical "Nae Leonard" din Galați, care a fost acuzată de management defectuos.
461. Interpellation no.230B/17-05-2005
Referitor la stoparea ilegalităților pornite de Regia Națională a Pădurilor - Romsilva.
462. Question no.231A/09-05-2005
Referitor la privatizarea CNI "CORESI" SA.
463. Interpellation no.231B/17-05-2005
Neclarități privind stabilirea categoriilor de persoane care beneficiază de calitatea de asigurat fără a plăti contribuție la Casa Națională de Asigurări de Sănătate.
464. Question no.232A/10-05-2005
Situația procurorilor financiari.
465. Interpellation no.232B/17-05-2005
Demiterea pe criterii politice a domnului Dumitru Anchidin din funcția de director al Regionalei de Transport Feroviar Călători Iași.
466. Question no.233A/10-05-2005
Referitor la drumul național DN/& care face legătura între Oradea și Deva.
467. Interpellation no.233B/17-05-2005
Referitor la situația cetățenilor din zona Berbești.
468. Question no.234A/10-05-2005
Sistemul vamal al Portului Constanța.
469. Interpellation no.234B/17-05-2005
Încadrarea locurilor de muncă în "condiții deosebite" pentru activitățile desfășurate pe platformele petroliere marine.
470. Question no.235A/10-05-2005
Lipsa de transparență a ANRGN și efecte ale monopolului în distribuția gazelor naturale.
471. Interpellation no.235B/17-05-2005
Referitor la comportamentul abuziv al unor primari.
472. Question no.236A/10-05-2005
Cazul doamnei Luța Domnica, aflată în greva foamei din data de 27.04.2005.
473. Interpellation no.236B/17-05-2005
ARMELE LATENTE ALE SPITALELOR ROMÂNEȘTI
474. Question no.237A/11-05-2005
Datoriile cluburilor de fotbal și televiziunilor către bugetul de stat.
475. Interpellation no.237B/17-05-2005
CE SE DOREȘTE DE LA ÎNVĂȚĂMÂNTUL ROMÂNESC?
476. Question no.238A/11-05-2005
Referitor la probleme privind organizarea și funcționarea cabinetelor medicale.
477. Interpellation no.238B/17-05-2005
ÎNTRE FAPTE ȘI DECLARAȚII, DRUMUL E LUNG....
478. Question no.239A/11-05-2005
Achiziționarea de către SNCFR a "Bazei de Tratament", vila "Zorile" și vila "Căprioara".
479. Interpellation no.239B/17-05-2005
Referitor la actualizarea salariului minim brut pe aconomie.
480. Question no.240A/11-05-2005
Obiectivele și măsurile privind Reforma sistemului judiciar și Strategia Națională Anticorupție.
481. Interpellation no.240B/17-05-2005
Necesitatea unei strategii naționale de dezvoltare rurală.
482. Question no.241A/11-05-2005
Dacă activitatea de membru a Autorității Teritoriale de Prdine Publică este incompatibilă cu funcția de președinte sau vicepreședinte a consiliului județean.
483. Interpellation no.241B/17-05-2005
Referitor la memoriul cetățenilor din com.Călățele, jud.Cluj.
484. Question no.242A/11-05-2005
Solicitarea, prin intermediul Ministerului Justiției, unui răspuns din partea Consiliului Superior al Magistraturii.
485. Interpellation no.242B/17-05-2005
Referitor la situația bibliotecarilor români.
486. Question no.243A/11-05-2005
Referitor la aplicarea greșită și discriminatorie a Legii 189/2000 pentru aprobarea OG 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice.
487. Interpellation no.243B/17-05-2005
Referitor la faptul că în incinta Colegiului "Anghel Saligny" din Cluj-Napoca, funcționează restaurantul "Exclusiv".
488. Question no.244A/12-05-2005
Referitor la starea de incompatibilitate a domnului Cătălin Popescu.
489. Interpellation no.244B/17-05-2005
Referitor la memoriul reprezentanților Federației Sindicale a Statisticienilor din România.
490. Question no.245A/16-05-2005
Agenția SAPARD are rolul să încurce comunitățile locale în eforturile acestora de atragere a fondurilor nerambursabile sau să le ajute?
491. Interpellation no.245B/17-05-2005
Referitor la medicamentele compensate și gratuite.
492. Question no.246A/16-05-2005
Când se va înființa Centrul de sănătate de la Ibănești, jud.Mureș.
493. Interpellation no.246B/17-05-2005
Referitor la memoriul angajaților din sistemul sanitar Cluj.
494. Question no.247A/16-05-2005
Referitor la calitatea serviciilor de distribuție a energiei electrice.
495. Interpellation no.247B/17-05-2005
Referitor la SC ORESER Oradea.
496. Question no.248A/16-05-2005
Referitor la memoriul domnului Ana Ambrus din Bihor.
497. Interpellation no.248B/17-05-2005
Disponibilizarea a 7600 mineri.
498. Question no.249A/16-05-2005
Referitor la fondurile europene pentru dezvoltarea rurală.
499. Interpellation no.249B/17-05-2005
Starea DN 15C și DN 15D.
500. Question no.250A/16-05-2005
Referitor la prevenirea inundațiilor și eroziunea solului în zona Nehoiu-Siriu.
501. Interpellation no.250B/17-05-2005
Referitor la disputa privind granița între jud.Caraș Severin și Mehedinți.
502. Question no.251A/16-05-2005
Referitor la situația financiară dificilă din sextorul sanitar.
503. Interpellation no.251B/17-05-2005
Situația copiilor de vârstă școlară din zonele sinistrate.
504. Question no.252A/16-05-2005
Referitor la cazuri grave de fraudare a fondurilor puse la dispoziție prin programele de finanțare ale Uniunii Europene.
505. Interpellation no.252B/17-05-2005
Stadiul monitorizării aplicării Convenției Organizației Națiunilor Unite asupra eliminării tuturor formelor de discriminare față de femei (CEDAW) în România.
506. Question no.253A/16-05-2005
Care sunt județele care beneficiază de Programul Fondului Internațional de Dezvoltare Agricolă și care au fost criteriile de selecție a acestor județe.
507. Interpellation no.253B/17-05-2005
Starea gravă a sectoarelor de drum național din jud.Dâmbovița.
508. Question no.254A/17-05-2005
Referitor la indexarea indemnizațiilor prevăzute de Legea 189/2000.
509. Interpellation no.254B/17-05-2005
Motopompele necesare pentru bănățeni.
510. Question no.255A/17-05-2005
Referitor la modalitatea de rezolvare a problemei privind drepturile financiare ale grefierilor.
511. Interpellation no.255B/17-05-2005
Situația incertă a celor doi marinari români, Radu Mazilu și Valerică Dragne, arestați în Nigeria.
512. Question no.256A/17-05-2005
Referitor la soluționarea situației cetățenilor din Republica Moldova care nu dețin cetățenia română.
513. Interpellation no.256B/17-05-2005
Referitor la Decizia ANRGN nr.182, completată cu Decizia ANRGN 308/2005, privind aprobarea contractelor-cadru de furnizare reglementată a gazelor naturale, respectiv a condițiilor generale de contractare a gazelor naturale.
514. Question no.257A/17-05-2005
Referitor la producția curentă de cărbune a Văii Jiului.
515. Interpellation no.257B/17-05-2005
Modificarea competenței instanțelor de judecată care soluționează contestațiile aduse hotărârilor Comisiilor din cadrul Direcțiilor Generale de Muncă și Protecție Socială Teritorială, conform prevederilor Legii 189/2000.
516. Question no.258A/17-05-2005
Referitor la înființarea unei uzine în parteneriat cu MAN-Germania la Arad.
517. Interpellation no.258B/17-05-2005
Cererea de retrocedare a imobilului situat în Iași, str.Sf.Andrei 70, depusă de Episcopia Romano-catolică de Iași, imobil ce este sediul Grupului Școlar Comercial "Virgil Madgearu" din Iași.
518. Question no.259A/17-05-2005
Referitor la Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Serviciilor Comunale.
519. Interpellation no.259B/17-05-2005
Referitor la situația sinistraților din zona Banatului.
520. Question no.260A/17-05-2005
Referitor la împărțirea pământurilor cu destinație de pășune între județele Mureș și Bistrița Năsăud.
521. Interpellation no.260B/17-05-2005
Vârsta de pensionare a profesorilor universitari și conferențiarilor universitari cu titlul științific de doctor din învățământul superior.
522. Question no.261A/17-05-2005
Măsurile luate în cazul procurorului Petru Narița.
523. Interpellation no.261B/17-05-2005
Cazul de incompatibilitate a consilierului Cătălin Popescu.
524. Question no.262A/18-05-2005
Referitor la acordarea cetățeniei române unor cetățeni proveniți din lumea arabă.
525. Interpellation no.262B/17-05-2005
Dacă s-a făcut vreo ofertă de pompe de SC "Aversa" SA, pentru evacuarea apei din teritoriile inundate? Care sunt obligațiile statului român față de statul ungar pentru pompe și specialiști.
526. Question no.263A/18-05-2005
Situația judecătoarei mun.Băilești, jud.Dolj.
527. Interpellation no.263B/17-05-2005
Referitor la aplicarea Legii 156/2002 de aprobare a OG 2/2000 privind expertizele tehnice.
528. Question no.264A/18-05-2005
Referitor la noile taxe pe consumul de gaz metan.
529. Interpellation no.264B/17-05-2005
Dosarul nesoluționat privind crima cu autor necunoscut din iunie 2004 petrecută în ținutul Almeria - Spania.
530. Question no.265A/18-05-2005
Utilizarea cartelelor de identificare pentru decontarea prestației de servicii privind hrănirea militarilor prin agenți economici.
531. Interpellation no.265B/17-05-2005
Continuitatea în funcții - MTC Constanța.
532. Question no.266A/19-05-2005
Situația Camerei de Comerț și Industrie a României și a Municipiului București.
533. Interpellation no.266B/31-05-2005
Referitor la inexistența mijloacelor de transport în comunele din nordul județului.
534. Question no.267A/19-05-2005
Referitor la stadiul contractării lucrărilor pentru centura ocolitoare a mun.Sibiu.
535. Interpellation no.267B/31-05-2005
Referitor la starea deplorabilă a drumurilor naționale din jud.Bistrița-Năsăud.
536. Question no.268A/19-05-2005
Referitor la podul Gării CFR din mun.Sibiu.
537. Interpellation no.268B/31-05-2005
Epurări pe criterii politice la R.N.P. - Direcția Silvică Botoșani?
538. Question no.269A/23-05-2005
Referitor la cetățenii din jud.Suceava, nemulțumiți de introducerea abonamentului pentru gaz metan.
539. Interpellation no.269B/31-05-2005
PRIORITATEA AGRICULTURII ROMÂNEȘTI
540. Question no.270A/23-05-2005
Referitorla probleme cu care se confruntă artiștii români.
541. Interpellation no.270B/31-05-2005
Protejarea populației față de excesele societăților monopol.
542. Question no.271A/23-05-2005
Referitor la OUG 4/2005.
543. Interpellation no.271B/31-05-2005
EGALITATE SAU IRESPONSABILITATE?
544. Question no.272A/23-05-2005
Referitor la probleme cu care se confruntă artiștii români.
545. Interpellation no.272B/31-05-2005
Aplicarea neunitară de către Oficiul Național al Registrului Comerțului a dispozițiilor privind înmatricularea societăților cu obiect de activitate cod CAEN 7411 - activități juridice.
546. Question no.273A/23-05-2005
Referitor la memoriul reprezentanților Federației Sanitas Cluj.
547. Interpellation no.273B/31-05-2005
Referitor la programul de restructure al SC Tohan SA.
548. Question no.274A/23-05-2005
Referitor la memoriul domnului Balint Călin din Cluj-Napoca.
549. Interpellation no.274B/31-05-2005
Referitor la noul mod de tarifare a gazelor naturale.
550. Question no.275A/23-05-2005
Referitor la locuitorii com.Apahida, jud.Cluj nemulțumiți de serviciile asigurate de firma de televiziune prin cablu ALVANI CABLU TV din Cluj-Naoca.
551. Interpellation no.275B/31-05-2005
Înființarea unor farmacii care să elibereze medicamente compensate și gratuite pentru persoanele cu handicap.
552. Question no.276A/23-05-2005
Referitor la tergiversarea lucrărilor la drumul de legătură între com.Aluniș și satul Pruneni.
553. Interpellation no.276B/31-05-2005
Aplicarea OUG 12/2005.
554. Question no.277A/23-05-2005
Referitor la tăieri masive de arbori din apropierea com. Aluniș, jud.Cluj.
555. Interpellation no.277B/31-05-2005
Referitor la campania agricolă de primăvară.
556. Question no.278A/23-05-2005
Referitor la locuitorii de pe raza jud.Cluj care fac dializă.
557. Interpellation no.278B/31-05-2005
Referitor la profesorii pensionați după anul 1980.
558. Question no.279A/23-05-2005
Referitor la memoriul din partea Sindicatului Liber al Tipografilor din Cluj.
559. Interpellation no.279B/31-05-2005
Referitor la culturalizarea satelor prin instituții specializate.
560. Question no.280A/23-05-2005
Referitor la memoriul doamnei Matiș Ana din com.Râșca, jud.Cluj.
561. Interpellation no.280B/31-05-2005
Efectele introducerii cotei unice asupra bugetului României.
562. Question no.281A/23-05-2005
Referitor la probleme cu care se confruntă artiștii români.
563. Interpellation no.281B/31-05-2005
Referitor la piața românească a îngrășămintelor chimice.
564. Question no.282A/23-05-2005
Situația parcurilor industriale.
565. Interpellation no.282B/31-05-2005
Referitor la desființarea Agenției Naționale a Taberelor și Tineretului Școlar.
566. Question no.283A/23-05-2005
Privatizare GES SA Scăieni, jud.Prahova.
567. Interpellation no.283B/31-05-2005
Asigurarea plății drepturilor materiale ale asistenților personali ai persoanelor cu handicap în mun.Bârlad - jud.Vaslui.
568. Question no.284A/25-05-2005
Modificarea cotei de impozitare.
569. Interpellation no.284B/31-05-2005
Asigurarea sumelor necesare pentru plata salariilor personalului din învățământ în mun.Bârlad - jud.Vaslui.
570. Question no.285A/25-05-2005
Inundațiile din comuna Fărcășești, jud.Gorj.
571. Interpellation no.285B/31-05-2005
Plata drepturilor financiare ale beneficiarilor Legii 416/2001.
572. Question no.286A/25-05-2005
Dacă s-a semnat un acord de participare între România și Comisia Europeană.
573. Interpellation no.286B/31-05-2005
Necesitatea imediată de consolidare și reparații capitale a Gării CFR Brad, jud.Hunedoara, patrimoniu arhitectonic național.
574. Question no.287A/25-05-2005
Sistemul de punctare discriminatoriu, în cazul acordării locuințelor ANL în cartierul Cetatea Fetei din localitatea Florești, jud.Cluj.
575. Interpellation no.287B/31-05-2005
Referitor la "Revendicările Sindicatului Energeticienilor din rețelele electrice - jud.Hunedoara - ".
576. Question no.288A/25-05-2005
Referitor la Hidroelectrica.
577. Interpellation no.288B/31-05-2005
Situația migrației forței de muncă în străinătate.
578. Question no.289A/25-05-2005
Contravenții la Codul Rutier.
579. Interpellation no.289B/31-05-2005
Cine își asumă răspunderea pentru ilegalitățile care aduc prejudicii școlii românești?
580. Question no.290A/26-05-2005
Referitor la verificarea legalității, din punct de vedere al practicilor anticoncurențiale a deciziei Min.Sănătății și Familiei de modificare a Normelor metodologice de aplicare a Contractului Cadru privind condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2005.
581. Interpellation no.290B/31-05-2005
Discriminări în sistemul sanitar.
582. Question no.291A/26-05-2005
Referitor la afacerea "Serplo".
583. Interpellation no.291B/31-05-2005
Realizarea programului social.
584. Question no.292A/26-05-2005
Afacerea "SERPLO" poate fi reanimată?
585. Interpellation no.292B/31-05-2005
Referitor la 236/1994.
586. Question no.293A/26-05-2005
Situația financiară precară a Centrelor Județene de Consultanță Agricolă.
587. Interpellation no.293B/31-05-2005
Referitor la destituiri, cât și cereri de trecere în rezervă a unor ofițeri de poliție.
588. Question no.294A/26-05-2005
Derularea proiectelor de reabilitare a drumurilor naționale și județene.
589. Interpellation no.294B/31-05-2005
Militari români uitați în deșert.
590. Question no.295A/26-05-2005
Stadiul de execuție a autostrăzii București - Constanța.
591. Interpellation no.295B/31-05-2005
Măsurile pe care Guvernul intenționează să le adopte pentru a facilita privatizarea SC ABROM SA Bârlad, evitând falimentul acesteia.
592. Question no.296A/26-05-2005
Referitor la respectarea prevederilor OUG 33/2004.
593. Interpellation no.296B/31-05-2005
Persoanele cu handicap sunt în atenția actualului Guvern?
594. Question no.297A/30-05-2005
Acordarea de compensații cetățenilor români refugiați din județele Durostor și Caliacra cedate Bulgariei în 1940, conform Legii 9/1998.
595. Interpellation no.297B/31-05-2005
Referitor la noile prețuri la gazele naturale.
596. Question no.298A/30-05-2005
Fonduri pentru distincții și premii acordate personalului didactic din învățământul preuniversitar de stat în temeiul art.113 din Legea 128/1997.
597. Interpellation no.298B/31-05-2005
Referitor la memoriul doamnei Ligia Mustățea.
598. Question no.299A/31-05-2005
Referitor la indemnizația pentru creșterea și îngrijirea copilului.
599. Interpellation no.299B/31-05-2005
Referitor la o serie de cetățeni nemulțumiți din Cluj-Napoca înșelați de Casa de Schimb Valutar din str.Bolyai nr.4.
600. Question no.300A/31-05-2005
Referitor la eliberarea medicamentelor.
601. Interpellation no.300B/31-05-2005
Respectarea Legii 53/1992 privind protecția specială a persoanelor handicapate.
602. Question no.301A/31-05-2005
Lipsa spațiului adecvat pentru depozitarea gunoaielor pe raza comunei Mica, jud.Mureș.
603. Interpellation no.301B/31-05-2005
Intrarea în legalitate a Departamentelor pentru pregătirea și perfecționarea cadrelor didactice (DPPPD).
604. Question no.302A/31-05-2005
Dezastrul de la Slănic, comuna Aninoasa, jud.Argeș.
605. Interpellation no.302B/31-05-2005
Abuzuri la Sistemul de Gospodărire a Apelor Vrancea.
606. Question no.303A/31-05-2005
Dezastrul de la Slănic, comuna Aninoasa, jud.Argeș.
607. Interpellation no.303B/31-05-2005
Finanțarea Contractului dintre "LOCKHEAD MARTIN" - SUA și SC ROMAERO SA semnat în noiembrie 2004.
608. Question no.304A/31-05-2005
Respectarea normelor de mediu din municipiile reședință de județ.
609. Interpellation no.304B/31-05-2005
Disperarea pensionarilor stârnită de procesul de recalculare a pensiilor.
610. Question no.305A/31-05-2005
Referitor la drumul național DN 19 care face legătura între Oradea și Satu Mare și care se află într-un stadiu avansat de degradare.
611. Interpellation no.305B/31-05-2005
Referitor la parteneriatul româno-olandez (Fundația Acasă).
612. Question no.306A/31-05-2005
Referitor la preluarea rețelelor de energie electrică de la ANIF și transferarea lor către SC ELECTRICA SA.
613. Interpellation no.306B/31-05-2005
Referitor la înlocuirea cadrelor de conducere din cadrul Direcțiilor pentru agricultură și dezvoltare rurală județene.
614. Question no.307A/31-05-2005
Strategia Agenției Române pentru Investiții Străine pentru atragerea de investiții străine directe.
615. Interpellation no.307B/31-05-2005
Referitor la inițiativa asociației "Accept" de a organiza Gayfest 2005 în România.
616. Question no.308A/31-05-2005
Aniversarea a 1900de ani de la cucerirea romană a Daciei.
617. Interpellation no.308B/31-05-2005
Referitor la prevenirea și înlăturarea calamităților naturale în jud.Vâlcea.
618. Question no.309A/31-05-2005
Referitor la procesul de privatizare a economiei românești.
619. Interpellation no.309B/31-05-2005
Anularea gratuității medicamentelor pentru copii.
620. Question no.310A/01-06-2005
Metodologia privind mișcarea personalului didactic.
621. Interpellation no.310B/31-05-2005
Referitor la un plan urbanistic pentru așezările de frontieră.
622. Question no.311A/01-06-2005
Referitor la greutățile cu care se confruntă pensionarii.
623. Interpellation no.311B/31-05-2005
Fraudarea fondurilor pentru sănătate - o gravă și iminentă amenințare la adresa securității cetățeanului și a existenței națiunii.
624. Question no.312A/01-06-2005
Referitor la Ordinul 199/10.03.2005 al Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale.
625. Interpellation no.312B/31-05-2005
Securitatea infrastructurilor critice - problema nimănui?
626. Question no.313A/01-06-2005
Disponibilizările masive în economie.
627. Interpellation no.313B/31-05-2005
Referitor la întoarcerea ziariștilor din Irak cu un avion militar românesc Hercules C130.
628. Question no.314A/01-06-2005
Situația procurorilor financiari.
629. Interpellation no.314B/31-05-2005
Referitor la creșterea economică.
630. Question no.315A/01-06-2005
Revenire la adresa 9751 din 18.05.2005.
631. Interpellation no.315B/31-05-2005
Referitor la preluarea și finalizarea clădirii noii Case Radio.
632. Question no.316A/06-06-2005
Reglementările propuse în pachetul de legi privind justiția.
633. Interpellation no.316B/31-05-2005
Referitor la procesul de privatizare a economiei românești.
634. Question no.317A/06-06-2005
Situația recalculării pensiilor în jud.Argeș.
635. Interpellation no.317B/31-05-2005
Referitor la proiectul de Lege privind Statutul minorităților naționale din România.
636. Question no.318A/06-06-2005
Referitor la probleme cu care se confruntă artiștii români.
637. Interpellation no.318B/31-05-2005
Referitor la situația îngrijorătoare a evoluției pieței produselor agricole.
638. Question no.319A/06-06-2005
Referitor la probleme cu care se confruntă artiștii români.
639. Interpellation no.319B/14-06-2005
Includerea amenajării piscicole Mata-Radeanu și parțial a fondurilor de vânătoare limitrofe în interiorul Parcului Natural Lunca Joasă a Prutului Inferior.
640. Question no.320A/06-06-2005
Referitor la Uniunea Sindicatelor Tipografilor din România.
641. Interpellation no.320B/14-06-2005
Situația com.Corbu.
642. Question no.321A/06-06-2005
Referitor la un memoriul depus de locuitorii din Ineu, jud.Arad.
643. Interpellation no.321B/14-06-2005
Oportunitatea trecerii Cinematografului Zarand din proprietatea privată a statului, în proprietatea publică a municipiului Brad, jud.Hunedoara.
644. Question no.322A/06-06-2005
Referitor la memoriul locuitorilor din satul Dealul Negru, com.Călățele și Râșca de Sus, com.Râșca, jud.Cluj.
645. Interpellation no.322B/14-06-2005
Oportunitatea preluării Muzeului Aurului în patrimoniul public al municipiului Brad, jud.Hunedoara.
646. Question no.323A/06-06-2005
Referitor la memoriul locuitorilor din com.Florești, jud.Cluj.
647. Interpellation no.323B/14-06-2005
Referitor la situația deplorabilă a drumurilor și șoselelor județene.
648. Question no.324A/06-06-2005
Referitor la memoriul domnului Harbuz Gh. Moisei din Cluj.
649. Interpellation no.324B/14-06-2005
Referitor la ansamblul Monumental Curtea Domnească din Târgoviște.
650. Question no.325A/06-06-2005
Referitor la memoriul domnului ec.Lăzanu Gheorghe din Cluj.
651. Interpellation no.325B/14-06-2005
Identificarea surselor privind suplimentarea sumelor alocate de la bugetul de stat pentru susținerea sistemului de protecție a copilului, pentru protecția persoanelor cu handicap din Centrele de Recuperare și pata asistenților personali.
652. Question no.326A/06-06-2005
Referitor la memoriul domnului Călin-Constantin Maghear din Cluj.
653. Interpellation no.326B/14-06-2005
PROTECȚIA MEDIULUI - PROBLEMĂ DE INTERES EUROPEAN
654. Question no.327A/06-06-2005
Referitor la compania CEROC Cluj.
655. Interpellation no.327B/14-06-2005
Referitor la art 71 din Ordinul Min.Finanțelor Publice nr.557/2005.
656. Question no.328A/06-06-2005
Referitor la situația extrem de tensionată de la SC SOMVETRA GHERLA SA.
657. Interpellation no.328B/14-06-2005
Stațiunea Călimănești - Căciulata riscă să rămână izolată datorilă indolenței manifestată de conducerea Administrației Naționale a Drumurilor.
658. Question no.329A/06-06-2005
Situația critică de la SC SOMVETRA GHERLA SA.
659. Interpellation no.329B/14-06-2005
Consiliul Județean Vâlcea încearcă să deposedeze de câteva așezăminte religioase Sfânta Episcopie a Râmnicului.
660. Question no.330A/06-06-2005
Referitor la SC SOMVETRA GHERLA SA.
661. Interpellation no.330B/14-06-2005
O avarie produsă la linia de cale ferată Băbeni - Berbești pune în pericol funcționarea în condiții normale a CET Govora, unicul furnizor de abur indistrial pentru Platforma Chimică Râmnicu Vâlcea.
662. Question no.331A/07-06-2005
Referitor la recalcularea unor drepturi de pensie.
663. Interpellation no.331B/14-06-2005
Legalitatea concesionării terenurilor care au aparținut IAS Prundu și Chirnogi de către Administrației Domeniului Statului cetățeanului arab Jihad El Kalil.
664. Question no.332A/07-06-2005
Referitor la preluarea de către Consiliul Județean Giurgiu a SC "Uzina Termoelectrică Giurgiu" SA.
665. Interpellation no.332B/14-06-2005
"Împrumut" de grâu din rezerva de stat.
666. Question no.333A/07-06-2005
Referitor la activitatea SC Electrica Service SA.
667. Interpellation no.333B/14-06-2005
Referitor la patrimoniul taberelor de elevi.
668. Question no.334A/07-06-2005
Referitor la creșterea salariului minim pe economie.
669. Interpellation no.334B/14-06-2005
Licitația organizată de către Ministerul Econimiei și Comerțului pentru furnizarea gazelor naturale în comuna Apahida din jud.Cluj.
670. Question no.335A/07-06-2005
Referitor la strategia de combatere a corupției.
671. Interpellation no.335B/14-06-2005
Demiterea prefectului Nicolae Giugea.
672. Question no.336A/07-06-2005
Legislația existentă cu privire la reciclarea deșeurilor industriale.
673. Interpellation no.336B/14-06-2005
Referitor la taxa de utilizare a rețelei de drumuri naționale (rovinieta).
674. Question no.337A/07-06-2005
Referitor la deplasarea persoanelor pe calea ferată între Baia Mare - Budapesta.
675. Interpellation no.337B/14-06-2005
Acordarea despăgubirilor bănești cuvenite veteranilor de război.
676. Question no.338A/08-06-2005
Neconcordanța între Regulamentul de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, respectiv legile în vigoare.
677. Interpellation no.338B/14-06-2005
Stadiul aplicării Legii 289/2002 referitoare la perdelele forestiere de protecție.
678. Question no.339A/08-06-2005
Necesarul financiar al jud.Olt.
679. Interpellation no.339B/14-06-2005
Noul Cod Fiscal între nesiguranță și instabilitate.
680. Question no.340A/08-06-2005
Politica de resurse umane a MEC și situația cadrelor didactice.
681. Interpellation no.340B/14-06-2005
Referitor la restitutio în integrum.
682. Question no.341A/09-06-2005
Referitor la modificarea salariului minim brut pe economie de la 3.100.000 lei la 3.300.000lei.
683. Interpellation no.341B/14-06-2005
Referitor la creșterea numărului de bolnavi TBC.
684. Question no.342A/09-06-2005
Situația SCNITRAMONIA SA Făgăraș.
685. Interpellation no.342B/14-06-2005
Referitor la Asociația "Accept".
686. Question no.343A/09-06-2005
Includerea amenajării piscicole Mata - Rădeanu și parțial a fondurilor de vânătoare limitrofe în interiorul Parcului Natural Lunca Joasă a Prutului Inferior.
687. Interpellation no.343B/14-06-2005
Returnarea sumelor de bani adunate de la cetățenii comunei Jucu, jud.Cluj, de către Consiliul Local al comunei în vederea construirii unei școli.
688. Question no.344A/13-06-2005
Situația Direcției de Sănătate Publică Constanța în urma controlului Corpului de Control al Ministerului Sănătății.
689. Interpellation no.344B/14-06-2005
Referitor la d-na profesoară Rodica Pârvan, directoare a Grupului Școlar "Constantin Brâncuși" din Sfântu Gheorghe, Covasna.
690. Question no.345A/13-06-2005
Situația administrativă a satului Itrinești, comuna Mărgineni, jud.Neamț.
691. Interpellation no.345B/14-06-2005
Acordarea unui sprijin financiar Parohiei Ortodoxe Române Gădălin, filiala Vișea, jud.Cluj, în vederea construirii unui nou sfânt lăcaș de închinare, cu hramul Sf.Nicolae.
692. Question no.346A/13-06-2005
Referitor la recalcularea pensiilor în jud.Buzău.
693. Interpellation no.346B/14-06-2005
Iluminatul nocturn al stadionului "Dan Păltinișan" din Timișoara.
694. Question no.347A/13-06-2005
Posibilitatea de finanțare a unei societăți comerciale din F.N.U.A.S.
695. Interpellation no.347B/14-06-2005
Măsurile pe care Ministerul intenționează să le adopte pentru a sancționa abuzurile prefectului de Vaslui și pentru a corecta erorile pe care acesta le face sistematic.
696. Question no.348A/14-06-2005
Plan rutier.
697. Interpellation no.348B/14-06-2005
Aeroportul Internațional Craiova.
698. Question no.349A/14-06-2005
I.J.P. Brăila.
699. Interpellation no.349B/14-06-2005
Sănătatea bolnavă de reformă.
700. Question no.350A/14-06-2005
Parchetul Brăila.
701. Interpellation no.350B/14-06-2005
Finalizarea DN 6(E70), poate deveni o problemă de conștiință.
702. Question no.351A/14-06-2005
Criminalitate.
703. Interpellation no.351B/14-06-2005
Referitor la memoriul doamnei Lorint Maria.
704. Question no.352A/14-06-2005
Plan dezvoltare și programe A.N.L.
705. Interpellation no.352B/14-06-2005
Solicitarea cadrelor didactice universitare pensionare, elite ale învățământului românesc de a li se calcula și a li se atribui o pensie egală cu 80% din salariul de bază.
706. Question no.353A/14-06-2005
Lupta pentru supraviețuire...
707. Interpellation no.353B/14-06-2005
Referitor la farmaciile care nu eliberează medicamente compensate și gratuite.
708. Question no.354A/14-06-2005
Ce măsuri cuprinde agenda priorităților Consiliului Concurenței pentru intervalul 25 aprilie 2005- 31 dec.2006.
709. Interpellation no.354B/14-06-2005
Referitor la problema locuitorilor Munților Apuseni.
710. Question no.355A/14-06-2005
Referitor la controalele efectuate la Societatea Română de Televiziune.
711. Interpellation no.355B/14-06-2005
Referitor la reprezentanții Uniunii Sindicale din ramura Cultura USRC, afiliată la BNS.
712. Question no.356A/14-06-2005
Situația din satul Slănic, comuna Aninoasa, jud.Argeș.
713. Interpellation no.356B/14-06-2005
Referitor la problema Editurii Leda din Cluj.
714. Question no.357A/14-06-2005
Obligația Guvernului de a transmite prefecturilor valorile de referință pentru calculul despăgubirilor ce se acordă în baza legii 290/2003.
715. Interpellation no.357B/14-06-2005
Referitor la analizarea situației angajaților de la CEC.
716. Question no.358A/13-06-2005
Situația familiilor de rromi din Pata Rit, Cluj-Napoca.
717. Interpellation no.358B/14-06-2005
Referitor la problemele cu care se confruntă sindicaliștii din Federația Națională a Sindicatelor Caselor de Asigurări de Sănătate (FNSCAS).
718. Question no.359A/13-06-2005
Situația existentă în cadrul penitenciarului Codlea.
719. Interpellation no.359B/14-06-2005
Referitor la reprezentanții Sindicatului Hidroconstrucția "Ardeal" din Cluj-Napoca.
720. Question no.360A/14-06-2005
Situația tronsonului DN 73(E574) aflat pe raza municipiului Câmpulung.
721. Interpellation no.360B/14-06-2005
Referitor la SC UPC SA(societate de cablu), ce sabotează în mod constant activitatea TV EUROPA NOVA CLUJ_NAPOCA.
722. Question no.361A/14-06-2005
Informare privind cauzele și efectele grevei lucrătorilor din sistemul CFR precum și modul de gestionare a acestei crize.
723. Interpellation no.361B/14-06-2005
Autonomia administrației locale, paravan pentru abuzurile unor primari.
724. Question no.362A/15-06-2005
Referitor la tragicul accident de muncă (2 morți) survenit în ziua de vineri, 13 aprilie a.c., la combinatul MECHTEL din jud.Dâmbovița.
725. Interpellation no.362B/14-06-2005
Situația societății SC Petrol Derna SA din jud.Bihor.
726. Question no.363A/15-06-2005
Câte locuințe prevăzute în programul 2001-2004 au fost construite?
727. Interpellation no.363B/15-06-2005
Referitor la SC PESTOM SA Constanța.
728. Question no.364A/15-06-2005
Cotarea titlurilor de stat la Bursa de Valori București.
729. Interpellation no.364B/14-09-2005
Referitor la creșterea alarmantă a consumului de tutun, alcool și droguri.
730. Question no.365A/15-06-2005
Referitor la Legea 215/2001.
731. Interpellation no.365B/14-09-2005
Referitor la măsuri concrete pentru buna gospodărire și igienizare în stațiile CFR.
732. Question no.366A/15-06-2005
Referitor la Judecătoria din orașul Sângeorgiu de Pădure care figurează numai pe hârtie.
733. Interpellation no.366B/14-09-2005
Referitor la spectacolul grotesc și unic în existența învățământului dâmbovițean.
734. Question no.367A/15-06-2005
Referitor la reforma în domeniul justiției.
735. Interpellation no.367B/14-09-2005
Finanțarea construcției bisericii greco-catolice din Pecica, jud.Arad.
736. Question no.368A/15-06-2005
Referitor la memoriul domnului Kinda Arpad din mun.Gheorghieni, jud.Harghita.
737. Interpellation no.368B/14-09-2005
Piața grâului.
738. Question no.369A/16-06-2005
Solicită precizarea strategiei de dezvoltare a serelor încălzite.
739. Interpellation no.369B/14-09-2005
Când va deveni sistemul sanitar din România eficient?
740. Question no.370A/16-06-2005
Situația societăților care dețin licențe pentru transport rutier.
741. Interpellation no.370B/14-09-2005
ÎNCĂ O NEDREPTATE SOCIALĂ...
742. Question no.371A/20-06-2005
Criza socială și falimentul economic al Văii Jiului, jud.Hunedoara.
743. Interpellation no.371B/14-09-2005
Creșterea excesivă a prețului benzinei și motorinei.
744. Question no.372A/20-06-2005
Referitor la SC NAPOPAN SA, din Cluj.
745. Interpellation no.372B/14-09-2005
Situația Programului național de diabet.
746. Question no.373A/20-06-2005
Referitor la memoriul domnului Ispas Mihai din Ineu, jud.Arad.
747. Interpellation no.373B/14-09-2005
Demersul efectuat de către Inspectoratul pentru Situații de Urgență "Vasile Goldiș" al jud.Arad.
748. Question no.374A/20-06-2005
Referitor la conflictul de muncă declanșat de salariații CFR.
749. Interpellation no.374B/14-09-2005
Hotărârea de Guvern 977/22.08.2003 și HG 978/22.08.2003 privind taxa pentru serviciul public de Radiodifuziune și Televiziune.
750. Question no.375A/20-06-2005
Referitor la conducerea Teatrului Muzical "Nae Leonard" din Galați.
751. Interpellation no.375B/14-09-2005
Programele sociale adresate școlarilor.
752. Question no.376A/20-06-2005
Referitor la sprijinirea agriculturii.
753. Interpellation no.376B/14-09-2005
Situația Nitramonia Făgăraș.
754. Question no.377A/20-06-2005
Referitor la criza financiară în asigurarea medicamentelor și materialelor sanitare necesare.
755. Interpellation no.377B/14-09-2005
Referitor la o serie de probleme din sănătate.
756. Question no.378A/20-06-2005
Referitor la continuarea programului de construcții noi și reparații capitale la unitățile de învățământ preuniversitar din jud.Sibiu.
757. Interpellation no.378B/14-09-2005
Referitor la salarizarea personalului contractual din unitățile publice ale sectorului sanitar.
758. Question no.379A/20-06-2005
Referitor la plata ajutorului social în jud.Sibiu.
759. Interpellation no.379B/14-09-2005
Referitor la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie "Dr.Victor Babeș" din Timișoara, jud.Timiș.
760. Question no.380A/20-06-2005
Situația decontărilor lucrărilor de identificare și înregistrare a animalelor.
761. Interpellation no.380B/14-09-2005
Referitor la probleme cu care se confruntă angajații de la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii "Louis Turcanu" din Timișoara.
762. Question no.381A/21-06-2005
Referitor la Pavilionul Românesc la Bienala de la Veneția.
763. Interpellation no.381B/14-09-2005
Referitor la lipsa răspunsului ministerului (exprimarea punctului de vedere) la două propuneri legislative.
764. Question no.382A/21-06-2005
Referitor la revocarea domnului Adrian Niculescu din funcția de vicepreședinte al Institutului Național pentru Memoria Exilului Românesc (INMER).
765. Interpellation no.382B/14-09-2005
Politizarea învățământului preuniversitar românesc.
766. Question no.383A/21-06-2005
Salarizarea angajaților Căilor Ferate Române.
767. Interpellation no.383B/14-09-2005
Referitor la sesizarea făcută de deputatul PNL de Vaslui, Dan Marian, Ministerului Administrației și Internelor așa cum rezultă din articolele de presă.
768. Question no.384A/21-06-2005
Referitor la reformarea programelor de doctorat.
769. Interpellation no.384B/14-09-2005
Care este poziția Primului Ministru cu privire la implicarea reprezentantului Guvernului în teritoriu în acte de o deosebită gravitate juridică și politică?
770. Question no.385A/21-06-2005
Referitor la construcția sălii de sport în vecinătatea mormântului poetului Lucian Blaga, de la Lancrăm.
771. Interpellation no.385B/14-09-2005
Criteriile restrictive și insuficiente pentru încadrarea în grade de handicap a persoanelor adulte.
772. Question no.386A/21-06-2005
Referitor la devalizarea combinatului siderurgic Siderca.
773. Interpellation no.386B/14-09-2005
Referitor la mesajul Guvernului României la a 51-a bienală de la Veneția.
774. Question no.387A/21-06-2005
Clarificarea și transparența procedurii de stabilire a prețului la energia electrică.
775. Interpellation no.387B/14-09-2005
Greșeli acoperite cu alte greșeli.
776. Question no.388A/21-06-2005
Situația reabilitării DN 2L.
777. Interpellation no.388B/14-09-2005
Referitor la plata ajutorului minim garantat.
778. Question no.389A/21-06-2005
Construcția sălii de sport din com.Ghidigeni, jud.Galați.
779. Interpellation no.389B/14-09-2005
Referitor la criza din sistemul de sănătate.
780. Question no.390A/21-06-2005
Situația creată prin deținerea de către SC Ispat Sidex SA Galați a pompelor de la priza Dunării.
781. Interpellation no.390B/14-09-2005
Referitor la Coridorul IV Paneuropean.
782. Question no.391A/21-06-2005
Eliberarea medicamentelor gratuite.
783. Interpellation no.391B/14-09-2005
Referitor la bugetul județului Olt.
784. Question no.392A/21-06-2005
Intrarea în vigoare a Acordului dintre România și Spania privind recunoașterea reciprocă a permiselor de conducere auto ale cetățenilor români și spanioli în scopul preschimbării, semnat la București la 1 septembrie 2004.
785. Interpellation no.392B/14-09-2005
Referitor la salvarea de la închidere a Centrului de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Gura-Ocniței.
786. Question no.393A/21-06-2005
Referitor la activitatea desfășurată de organele Parchetului.
787. Interpellation no.393B/14-09-2005
Probleme ale sinistraților din Vrancea.
788. Question no.394A/21-06-2005
Înființarea unei subunități de pompieri militari în comuna Halmeu, jud.Satu Mare.
789. Interpellation no.394B/14-09-2005
Situația economică a societăților de transport internațional.
790. Question no.395A/22-06-2005
Redeschiderea Judecătoriei Bechet, jud.Dolj.
791. Interpellation no.395B/14-09-2005
Criza sistemului de sănătate și a medicamentelor.
792. Question no.396A/22-06-2005
Siguranța rețelelor de alimentare cu gaze.
793. Interpellation no.396B/14-09-2005
Finalizarea DN 58.
794. Question no.397A/22-06-2005
Referitor la prevederile art.106 alin.2.lit.b din Legea 64/1995 modificată și completată, republicată în M.Of. nr.1066 din 17 noiembrie 2004.
795. Interpellation no.397B/14-09-2005
Orașul - stațiune Băile Govora a rămas fără muzeu și bibliotecă.
796. Question no.398A/22-06-2005
Măsurile pe care Ministerul intenționează să le adopte pentru a sancționa abuzurile prefectului de Olt.
797. Interpellation no.398B/14-09-2005
Referitor la lipsa acută de terenuri pentru locuințe sociale cu care se confruntă localitatea Băile Govora.
798. Question no.399A/22-06-2005
Aplicarea Hotărârilor Judecătorești de către Ministerul Finanțelor Publice.
799. Interpellation no.399B/14-09-2005
Referitor la Orașul Băile Govora.
800. Question no.400A/23-06-2005
Referitor la Testarea Națională pentru absolvenții claselor a VIII-a.
801. Interpellation no.400B/14-09-2005
UDMR-iștii din Guvernul României promovează interesele Ungariei cu bani românești.
802. Question no.401A/23-06-2005
Solicită o revigorare a activității personalului diplomatic privind Republica Moldova.
803. Interpellation no.401B/14-09-2005
Referitor la programul de control al exploatărilor forestiere din întreaga țară.
804. Question no.402A/23-06-2005
Referitor la aplicarea dispozițiilor HG 1025/2003 la recalcularea pensiilor.
805. Interpellation no.402B/14-09-2005
Referitor la situația de la ARO Câmpulung.
806. Question no.403A/23-06-2005
Referitor la sporurile luate în considerare la recalcularea pensiilor.
807. Interpellation no.403B/14-09-2005
Referitor la legalitatea amplasării unor unități de debitare a lemnului și de depozitare a rumegușului în zonele Rucăr și Dâmbovicioara din jud.Argeș.
808. Question no.404A/23-06-2005
Consulat pentru românii din Timoc.
809. Interpellation no.404B/14-09-2005
Referitor la nereguli în activitatea primăriilor și consiliilor locale, în urma inundațiilor din iulie și august.
810. Question no.405A/23-06-2005
Dezvoltarea culturii în zona Timocului.
811. Interpellation no.405B/14-09-2005
Referitor la unele articole din Codul Muncii.
812. Question no.406A/27-06-2005
Referitor la un proiectul unei legături în profil de autostradă între Transilvania și Moldova, pe ruta Petea-BaiaMare-Dej-Bistrița-Suceava-Iași-Sculeni.
813. Interpellation no.406B/14-09-2005
Solicită explicații privitoare la unele stări de lucruri negative din activitatea instituțiilor pe care le tutelați.
814. Question no.407A/27-06-2005
Referitor la combaterea torentului din satul Hotărel, com.Lunca, jud.Bihor.
815. Interpellation no.407B/14-09-2005
Referitor la îmbunătățirea situației Ministerului Culturii.
816. Question no.408A/27-06-2005
Referitor la memoriul doamnei Țoldan Maria din Oradea.
817. Interpellation no.408B/20-09-2005
Referitor la datoria Irakului față de România.
818. Question no.409A/27-06-2005
Identic 400A.
819. Interpellation no.409B/20-09-2005
Situația fondurilor de doctorat pentru finanțarea și sprijinirea activității științifice a doctoranzilor pe anul universitar 2005-2006.
820. Question no.410A/27-06-2005
Identic 401A.
821. Interpellation no.410B/20-09-2005
Prețul produselor petroliere.
822. Question no.411A/27-06-2005
Loteria Sănătății. Românii preferă să moară în chinuri decât să îndure umilința.
823. Interpellation no.411B/20-09-2005
Evoluția producției agricole românești.
824. Question no.412A/27-06-2005
Referitor la "Studiul privind reorganizarea instanțelor de fond" emisă de Consiliul Superior al Magistraturii.
825. Interpellation no.412B/20-09-2005
Scăderea taxelor și accizelor la carburanți.
826. Question no.413A/28-06-2005
Podul peste Dunăre de la Brăila.
827. Interpellation no.413B/20-09-2005
Starea DN 15 Piatra Neamț - Bicaz.
828. Question no.414A/28-06-2005
Sentințe civile contractorii.
829. Interpellation no.414B/20-09-2005
Situația grupelor de club sportiv școlar din cadrul Liceului Teoretic "Traian Lalescu" din municipiul Orșova.
830. Question no.415A/28-06-2005
Situația foștilor angajați ai Armei Radiolocație - semnalată de reprezentații Asociației Profesionale "VERSINA", privind neacordarea drepturilor cuvenite date fiind condițiile în care au lucrat.
831. Interpellation no.415B/20-09-2005
Eficientizarea sistemului universitar în raport cu cerința pieței muncii și a normelor europene în perspectiva integrării europene.
832. Question no.416A/28-06-2005
Vechimea în muncă a absolvenților școlilor profesionale.
833. Interpellation no.416B/20-09-2005
Situația fondurilor de investiție pentru renovarea căminelor, anul universitar 2005-2006.
834. Question no.417A/28-06-2005
Referitor la contractarea lucrărilor pentru șoseaua ocolitoare a traficului greu din mun.Mediaș.
835. Interpellation no.417B/20-09-2005
Necesitatea devierii cursului văii Antal pentru a se preveni inundarea satului Chișlaz.
836. Question no.418A/28-06-2005
Reabilitarea și modernizarea DN1 și DN7.
837. Interpellation no.418B/20-09-2005
Referitor la indexarea pensiilor.
838. Question no.419A/29-06-2005
Referitor la fanfarele minerilor care se aflau sub patronajul sindicatelor din loc.miniere ale jud.Maramureș.
839. Interpellation no.419B/20-09-2005
Referitor la stimularea ocupării forței de muncă în nordul județului Sibiu.
840. Question no.420A/29-06-2005
Referitor la un memoriu al conf.univ.dr.Romoșan P. Ioan Dorel, de la Universitatea din Oradea.
841. Interpellation no.420B/20-09-2005
Referitor la subvențiile acordate producătorilor agricoli.
842. Question no.421A/29-06-2005
Situația gravă a legumicultorilor din jud.Arad.
843. Interpellation no.421B/20-09-2005
Necesitatea identificării unei soluții imediate pentru finalizarea lucrărilor la podul de la intrarea în municipiul Râmnicul Sărat.
844. Question no.422A/29-06-2005
Gravele abuzuri asupra comunității române din Valea Timocului.
845. Interpellation no.422B/20-09-2005
Acuzele de hărțuire sexuală aduse domnului Silviu George Didilescu, Secretar de Stat, președintele ANPH, de către angajatele Autorității Naționale pentru Persoanele cu Handicap.
846. Question no.423A/29-06-2005
Sancționarea d-lui Director general ing.Vasile Tulbure - SNTF Regionala Cluj.
847. Interpellation no.423B/20-09-2005
Situația cercetării agricole și strategia MAPDR cu privire la patrimoniul cercetării agricole din România.
848. Question no.424A/29-06-2005
Referitor la campania de recoltare a grâului.
849. Interpellation no.424B/20-09-2005
Referitor la funcționarea unui număr de 21 clase I_IV pentru secția maghiară în mun.Reghin.
850. Question no.425A/29-06-2005
Perceperea abonamentului radio de către SC Electrica.
851. Interpellation no.425B/20-09-2005
Referitor la alegerea unui consilier în com.Tăureni, jud.Mureș.
852. Question no.426A/29-06-2005
Perceperea abonamentului TV de către SC Electrica.
853. Interpellation no.426B/20-09-2005
Strategia pentru realizarea unor variante de ocolire a municipiilor din România.
854. Question no.427A/05-09-2005
Politica Ministerului Apărării Naționale referitoare la programele de înzestrare.
855. Interpellation no.427B/20-09-2005
Referitor la cazul Susana Băloiu din Bistrița, decedată în condiții neelucidate.
856. Question no.428A/06-09-2005
Referitor la cetățenii din comuna Ulma, jud.Suceava.
857. Interpellation no.428B/20-09-2005
Referitor la situația din com.Merghindeal, jud.Sibiu.
858. Question no.429A/06-09-2005
Referitor la Canalul Bâstroe.
859. Interpellation no.429B/20-09-2005
Referitor la elevii din mai multe văi și cătune care vin în com.Ilva Mare, jud.Bistrița-Năsăud la școală.
860. Question no.430A/06-09-2005
Referitor la rezervările biletelor TAROM pentru cursele interne.
861. Interpellation no.430B/20-09-2005
Contractul "dubios" între vechea conducere a Administrației Canalelor Navigabile SA Constanța și SC Deltacons SA Tulcea prin care a adus prejudicii importante companiei și statului român.
862. Question no.431A/06-09-2005
Referitor la blocarea retrocedărilor pădurilor pentru proprietariii de drept din zona Gheorghienilor de către Comisia Locală de Fond Funciar cât și de la Ocolul Silvic de Stat Gheorghieni.
863. Interpellation no.431B/20-09-2005
Referitor la retragerea a 85 de jandarmi din 100 care asigurau liniștea și ordinea publică în mun.Vatra Dornei.
864. Question no.432A/07-09-2005
Referitor la unele sesizări ale cetățenilor.
865. Interpellation no.432B/20-09-2005
Referitor la situația încălzirii termice din mun.Câmpulung Moldovenesc.
866. Question no.433A/07-09-2005
Referitor la unele sesizări ale cetățenilor.
867. Interpellation no.433B/20-09-2005
Referitor la HG 916/11.08.2005.
868. Question no.434A/07-09-2005
Reclamația administrativă împotriva Hotărârii nr.179/22.06.2005.
869. Interpellation no.434B/20-09-2005
Aprovizionarea cu rechizite școlare.
870. Question no.435A/07-09-2005
Referitor la titluri de valoare.
871. Interpellation no.435B/20-09-2005
Aprovizionarea cu manuale școlare.
872. Question no.436A/07-09-2005
Practicarea tarifelor diferențiate la camere de hotel.
873. Interpellation no.436B/20-09-2005
Clasificarea declarației domnului Gheorghe Flutur privind unele grupuri de interese.
874. Question no.437A/07-09-2005
Aplicarea prevederilor HG 1043/2004 retroactiv.
875. Interpellation no.437B/20-09-2005
Speranța mediului în Caraș Severin.
876. Question no.438A/08-09-2005
Situația dramatică a societăților de pe platforma Nitramonia.
877. Interpellation no.438B/20-09-2005
Referitor la Regulamentul pentru autorizarea și verificarea agenților economici care desfășoară activități de proiectare, execuție și exploatare în sectorul gazelor naturale.
878. Question no.439A/08-09-2005
Cuantumul sumelor strânse prin intermediul acțiunilor mass-mediei, societăților de telefonie ți donațiilor în bani pentru ajutorarea sinistraților, în urma inundațiilor care au afectat România, în acest an.
879. Interpellation no.439B/20-09-2005
Privind stadiul de implementare a programului "Deceniul de incluziune a rromilor".
880. Question no.440A/08-09-2005
Situația îndiguirilor în jud.Arad.
881. Interpellation no.440B/20-09-2005
Referitor la SC PRISTAM SRL
882. Question no.441A/12-09-2005
Stadiul cercetării privind situația partidelor politice care nu au îndeplinit obiectivelor unui partid politic conform Legii 14/2003.
883. Interpellation no.441B/20-09-2005
Referitor la acuzații grave aduse unui procuror din cadrul PNA Iași, pe nume Corneliu Marian Gheorghiță.
884. Question no.442A/12-09-2005
Prevederile art.98 alin4, din Legea privind organizarea și funcționarea cooperației, nr.1/2005.
885. Interpellation no.442B/20-09-2005
Situația retrocedării terenurilor în satul Luna, jud.Cluj.
886. Question no.443A/12-09-2005
Prevederile art. 98 alin 4, din Legea privind organizarea și funcționarea cooperației, nr.1/2005.
887. Interpellation no.443B/20-09-2005
Referitor la calamitățile naturale din România.
888. Question no.444A/12-09-2005
Prevederile art. 98 alin 4 ,din Legea privind organizarea și funcționarea cooperației, nr1/2005.
889. Interpellation no.444B/20-09-2005
Lipsa dialogului între angajații Operei Naționale Române din Cluj-Napoca.
890. Question no.445A/12-09-2005
Prevederile art 98 alin 4, din Legea privind organizarea și funcționarea cooperației, nr.1/2005.
891. Interpellation no.445B/20-09-2005
Privitor la acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive etnice (Legea 189/2000).
892. Question no.446A/12-09-2005
Prevederile art 98 alin 4, din Legea privind organizarea și funcționarea cooperației, nr.1/2005.
893. Interpellation no.446B/20-09-2005
Criza din unitățile medico-sanitare din Valea Jiului.
894. Question no.447A/13-09-2005
Solicită informații de la Institutul Național de Statistică.
895. Interpellation no.447B/20-09-2005
Referitor la Geamia Esmahan Sultan, din orașul Mangalia, cel mai vechi lăcaș de cult din România.
896. Question no.448A/13-09-2005
Lipsa donatorilor de sânge.
897. Interpellation no.448B/21-09-2005
Referitor la memoriul profesoarei Chiriac Corina din Buzău.
898. Question no.449A/13-09-2005
Referitor la situația unităților de învățământ.
899. Interpellation no.449B/21-09-2005
"Subvenționăm cultura, nu editura"(!)
900. Question no.450A/13-09-2005
Situația încheierii asigurărilor obligatorii de răspundere civilă în domeniul personalului mediu angajat în cadrul spitalelor.
901. Interpellation no.450B/04-10-2005
Deblocarea portului Constanța.
902. Question no.451A/13-09-2005
Organizarea de alegeri parțiale în orașul Bocșa.
903. Interpellation no.451B/04-10-2005
Regionala CFR Constanța.
904. Question no.452A/14-09-2005
Informare asupra programării plecărilor contingentelor de muncă în străinătate.
905. Interpellation no.452B/04-10-2005
Autostrada Nădlac - Deva - București.
906. Question no.453A/14-09-2005
Biserica-monument istoric "Cuvioasa Parascheva" sec.XVII Lăpușnic.
907. Interpellation no.453B/04-10-2005
Proiectele SAPARD din jud.Hunedoara.
908. Question no.454A/14-09-2005
Situația drumului național DN 76 - E 79.
909. Interpellation no.454B/04-10-2005
Valea Jiului între minerit și turism.
910. Question no.455A/14-09-2005
Serviciile proaste oferite de către țara noastră în domeniul turismului.
911. Interpellation no.455B/04-10-2005
Înființarea Ministerului Comerțului Exterior.
912. Question no.456A/14-09-2005
Modul de aplicare a Metodologiei de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea catedrelor vacante din învățământul preuniversitar din județele pilot.
913. Interpellation no.456B/04-10-2005
Coridorul IV Pan-European.
914. Question no.457A/14-09-2005
Referitor la scurgerea de informații din interiorul PNA.
915. Interpellation no.457B/04-10-2005
Reabilitarea Spitalului Clinic Județean de Urgență Constanța.
916. Question no.458A/14-09-2005
Referitor la populația românească din Basarabia și Bucovina.
917. Interpellation no.458B/04-10-2005
Instrumentarea emiterii de instrumente de plată fără disponibil.
918. Question no.459A/14-09-2005
Referitor la suprafețele cultivate cu grâu, lucernă și orzoaică din jud.Constanța.
919. Interpellation no.459B/04-10-2005
Referitor la telefonia mobilă.
920. Question no.460A/14-09-2005
Referitor la restructurarea, privatizare și relansarea industriei de apărare.
921. Interpellation no.460B/04-10-2005
Dezastrul infrastructurii din România.
922. Question no.461A/15-09-2005
Imprimantele cu regim special.
923. Interpellation no.461B/04-10-2005
Recolta 2005 - problemă esențială a României.
924. Question no.462A/19-09-2005
Reglementări în domeniul cooperației meșteșugărești.
925. Interpellation no.462B/04-10-2005
Referitor la tronsonul DN 17 - limita județului CJ - Municipiul Bistrița.
926. Question no.463A/19-09-2005
Reglementări în domeniul cooperației meșteșugărești.
927. Interpellation no.463B/04-10-2005
Referitor la situația dramatică a muncitorilor de la SC HICART SA.
928. Question no.464A/19-09-2005
Reglementări în domeniul cooperației meșteșugărești.
929. Interpellation no.464B/04-10-2005
Epurare în învățământ pe criterii politice.
930. Question no.465A/19-09-2005
Reglementări în domeniul cooperației meșteșugărești.
931. Interpellation no.465B/04-10-2005
"Controlul și evidența fondurilor bugetare accesate de CNCSIS la nivelul universităților".
932. Question no.466A/19-09-2005
Programul elevilor de clasa a X-a.
933. Interpellation no.466B/04-10-2005
Referitor la cazul profesorului Alfiri Ion, fost titular la Gimnaziu "Virgil Onițiu" din Reghin.
934. Question no.467A/19-09-2005
Reglemntări în domeniul cooperației meșteșugărești.
935. Interpellation no.467B/04-10-2005
Referitor la SC "Promedivet Sovata".
936. Question no.468A/19-09-2005
Referitor la dosarul privind crima cu autor necunoscut din iunie 2004 petrecută în ținutul Almeria- Spania.
937. Interpellation no.468B/04-10-2005
Referitor la SC "Promedivet Sovata".
938. Question no.469A/20-09-2005
Situația drumului național 10.
939. Interpellation no.469B/04-10-2005
Referitor la SC "Promedivet Sovata".
940. Question no.470A/20-09-2005
Referitor la memoriul domnului Zambaccian Marcel din București.
941. Interpellation no.470B/04-10-2005
Evaluarea inspectorilor și a dorectorilor de școli din jud.Neamț.
942. Question no.471A/20-09-2005
Referitor la electrificarea căii ferate Episcopia Bihor - Cluj.
943. Interpellation no.471B/04-10-2005
Prețul nejustificat al pâinii.
944. Question no.472A/20-09-2005
Referitor la Legea 127/2000, art.1.
945. Interpellation no.472B/04-10-2005
Patrimoniul imobiliar al Ministerului Apărării Naționale.
946. Question no.473A/20-09-2005
Referitor la ieftinirea medicamentelor.
947. Interpellation no.473B/04-10-2005
Agricultura românească.
948. Question no.474A/20-09-2005
Referitor la Valea Crișurilor.
949. Interpellation no.474B/04-10-2005
Ce s-a întâmplat cu banii colectați pentru acțiunile Dracula Park?
950. Question no.475A/20-09-2005
Referitor la memoriul domnului Mihai Ion din mun.Buzău.
951. Interpellation no.475B/04-10-2005
Eforturile financiare, materiale și fizice pentru construirea, reconstruirea, întreținerea și paza podurilor de lemn de peste râul Buzău, com.Mărăcineni.
952. Question no.476A/21-09-2005
Diminuarea veniturilor la bugetele locale ale autorităților administrativ-teritoriale.
953. Interpellation no.476B/04-10-2005
Înlăturarea efectelor inundațiilor din anul 2005 în jud.Neamț.
954. Question no.477A/21-09-2005
Soarta institutelor de cercetare.
955. Interpellation no.477B/04-10-2005
Modul în care a fost gestionată producția de grâu din anul 2005.
956. Question no.478A/21-09-2005
Remedierea situației create în orașul Victoria din cauza poluării de către Purolite Victoria SA.
957. Interpellation no.478B/04-10-2005
"Situația programului Sport pentru toți".
958. Question no.479A/21-09-2005
Situația SC NITRAMONIA SA Făgăraș.
959. Interpellation no.479B/04-10-2005
"Situația proiectelor și programelor de investiții, construcții de locuințe".
960. Question no.480A/21-09-2005
Care este situația reconstrucției caselor pentru populația sinistrată?
961. Interpellation no.480B/04-10-2005
Modul în care s-a derulat și adjudecat licitația pe Programul "Lapte și corn" în Olt.
962. Question no.481A/21-09-2005
Situația meteo nefavorabilă din jud.Dolj.
963. Interpellation no.481B/04-10-2005
Stadiul lucrărilor agricole de toamnă.
964. Question no.482A/21-09-2005
Referitor la transportul auto între localități pentru elevi.
965. Interpellation no.482B/04-10-2005
Majorarea salariului minim pe economie.
966. Question no.483A/21-09-2005
Organigramele Direcțiilor Generale ale Finanțelor Publice Județene.
967. Interpellation no.483B/04-10-2005
"Autostrada Brașov-Cluj-Borș".
968. Question no.484A/23-09-2005
Rectificarea bugetului jud.Satu Mare.
969. Interpellation no.484B/04-10-2005
"Coridoarele Trans-Europene".
970. Question no.485A/23-09-2005
Situația în care se află Universitatea de Medicină și Farmacie "GR.T.Popa" Iași.
971. Interpellation no.485B/04-10-2005
"Stadiul proiectului de investiții pentru săli de sport de către Compania Națională de Investiții".
972. Question no.486A/26-09-2005
Referitor la prevederile unei ordonanșe potrivit căreia se ridică pașapoartele persoanelor care au depășit durata de ședere în țările Uniunii Europene.
973. Interpellation no.486B/04-10-2005
Redeschiderea muzeului orașului Flămînzi, jud.Botoșani.
974. Question no.487A/26-09-2005
Referitor la memoriul doamnei Alexandru Voiniceni Augusta, din Cluj-Napoca.
975. Interpellation no.487B/04-10-2005
Referitor la privatizarea SC Petrom SA.
976. Question no.488A/26-09-2005
Referitor la memoriul domnului Mureșan T. Pintea, din Sebeș, jud.Arad.
977. Interpellation no.488B/04-10-2005
Referitor la sesizările primite de la Asociația AntiSIDA "Noua Speranță" din Petrila, jud.Hunedoara.
978. Question no.489A/26-09-2005
Referitor la memoriul domnului Bodea Teodor, sat.Mărcești, com. Râșca, jud.Cluj.
979. Interpellation no.489B/04-10-2005
Referitor la promovarea societăților cooperative în Europa.
980. Question no.490A/26-09-2005
Referitor la memoriul unui grup de cetățeni, foști angajați la SC NAPOPAN SA.
981. Interpellation no.490B/04-10-2005
Referitor la numărul posturilor didactice disponibile din mediul rural.
982. Question no.491A/26-09-2005
Referitor la memoriul locuitorilor satului Dealu Negru, com Calatele, jud.Cluj.
983. Interpellation no.491B/04-10-2005
Referitor la lacul de acumulare Rogojești.
984. Question no.492A/26-09-2005
Referitor la memoriul doamnei Giurgiu Adriana, din Cluj-Napoca.
985. Interpellation no.492B/04-10-2005
Programe prioritare SNCRR.
986. Question no.493A/26-09-2005
Referitor la memoriul doamnei Elena Pop din Cluj-Napoca.
987. Interpellation no.493B/04-10-2005
Situația Palatului Cultural "Teodor Costescu" din Drobeta Turnu-Severin.
988. Question no.494A/26-09-2005
Referitor la un memoriu care pune în evidență o serie de neregului existente în cadrul CNI Coresi SA.
989. Interpellation no.494B/04-10-2005
"Cui folosește reinstalarea barierelor ceaușiste?"
990. Question no.495A/26-09-2005
Referitor la un proiect privind electrificarea, dublarea și modernizarea căii ferate Episcopia Bihor-Cluj-Napoca-Teiuș.
991. Interpellation no.495B/04-10-2005
Referitor la reparații pe autostrada București-Pitești.
992. Question no.496A/26-09-2005
Necesitatea construirii unui pod provizoriu pentru pietoni în localitatea Mărăcineni.
993. Interpellation no.496B/04-10-2005
Prețul carburanților.
994. Question no.497A/26-09-2005
Referitor la măsurile fiscale ale actualului cabinet criticate de opoziție.
995. Interpellation no.497B/04-10-2005
Inundația din București.
996. Question no.498A/26-09-2005
Care sunt primele 10 societăți comerciale, regii și companii naționale cu cele mai mari datorii la bugetul de stat și la bugetul asigurărilor sociale de stat pe primele 8 luni ale anului 2005.
997. Interpellation no.498B/04-10-2005
Situația unor pensionari din cadrul celor care beneficiază de pensie militară de stat.
998. Question no.499A/26-09-2005
Referitor la modul și consecințele procesului de recalculare a pensiilor criticat de opoziție.
999. Interpellation no.499B/04-10-2005
Referitor la agricultura românească.
1000. Question no.500A/26-09-2005
Solicită să fie informat de gradul de colectare a contribuțiilor la asigurările sociale.
1001. Interpellation no.500B/04-10-2005
Spitalul din Anina riscă să fie închis.
1002. Question no.501A/26-09-2005
Colaborare.
1003. Interpellation no.501B/04-10-2005
BOCȘA, ORAȘUL CU 4 GĂRI ȘI NICI O SPERANȚĂ.
1004. Question no.502A/27-09-2005
Situația fondurilor alocate de Ministerul Sănătății pentru Maternitatea din Drobeta Turnu-Severin.
1005. Interpellation no.502B/04-10-2005
Referitor la inițiativa de a se percepe pensionarilor o contribuție pentru Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate.
1006. Question no.503A/27-09-2005
Referitor la obținerea cetățeniei române.
1007. Interpellation no.503B/04-10-2005
Îmbunătățirea serviciilor oferite de Compania "TAROM" și liberalizarea zborurilor interne.
1008. Question no.504A/27-09-2005
Prezentarea Programului de regularizare a bazinului râului Someș și stadiul aplicării acestuia.
1009. Interpellation no.504B/04-10-2005
Retrocedarea terenului, aparținând patrimoniului comunei Feleacu, jud.Cluj.
1010. Question no.505A/27-09-2005
Sprijinirea finanțării Spitalului de Urgență din Cluj Napoca.
1011. Interpellation no.505B/04-10-2005
Agresivitatea publicității prin afișarea reclamelor de mari dimensiuni și ale celor luminoase pe clădirile cu caracter de monument istoric din mun.Cluj-Napoca.
1012. Question no.506A/27-09-2005
Integritate versus corupție.
1013. Interpellation no.506B/04-10-2005
Referitor la salvarea cercetării agricole românești.
1014. Question no.507A/27-09-2005
Finanțarea construcției unui sediu pentru Filarmonica de Stat din Cluj-Napoca.
1015. Interpellation no.507B/04-10-2005
Referitor la programul Agenției Naționale pentru Locuințe.
1016. Question no.508A/28-09-2005
Investiția la clădirea Facultății de Medicină din cadrul Universității "Ovidius".
1017. Interpellation no.508B/04-10-2005
Referitor la situația exportului românesc.
1018. Question no.509A/28-09-2005
Spitalul Municipal Timișoara.
1019. Interpellation no.509B/04-10-2005
Referitor la rezolvarea cererilor de luptător în rezistența anticomunistă.
1020. Question no.510A/28-09-2005
Referitor la reconstrucția locuințelor din jud.Timiș.
1021. Interpellation no.510B/04-10-2005
Referitor la învățământul din România.
1022. Question no.511A/28-09-2005
Clarificarea situației privind pierderile înregistrate de farmaciști datorită noilor măsuri din sistemul sanitar.
1023. Interpellation no.511B/04-10-2005
Referitor la memoriul doamnei Boiangiu Maria Elena.
1024. Question no.512A/28-09-2005
Învățământul cooperației meșteșugărești.
1025. Interpellation no.512B/04-10-2005
Referitor la sistemul centralizat de termoficare.
1026. Question no.513A/28-09-2005
Învățământul cooperației meșteșugărești.
1027. Interpellation no.513B/04-10-2005
Referitor la reducerea subvenției la energia termică cu 33%.
1028. Question no.514A/28-09-2005
Învățământul cooperației meșteșugărești.
1029. Interpellation no.514B/04-10-2005
Câte familii au calitatea de chiriași sau proprietari în baza Legii 112/1995 în imobilele naționalizate.
1030. Question no.515A/28-09-2005
Învățământul cooperației meșteșugărești.
1031. Interpellation no.515B/04-10-2005
Cooperația meșteșugărească.
1032. Question no.516A/28-09-2005
Învățământul cooperației meșteșugărești.
1033. Interpellation no.516B/04-10-2005
Referitor la sectorul agricol.
1034. Question no.517A/28-09-2005
Pregătirea defrișării unei păduri din munții Apuseni.
1035. Interpellation no.517B/04-10-2005
Producătorii au nevoie acum de ajutor.
1036. Question no.518A/28-09-2005
Referitor la sesizarea reprezentanților SCM Neuromed Timișoara.
1037. Interpellation no.518B/04-10-2005
Învățământul sub semnul iluzoriului.
1038. Question no.519A/28-09-2005
Distribuirea rechizitelor școlare gratuite în anul școlar 2004-2005.
1039. Interpellation no.519B/04-10-2005
Strategia de dezvoltarea a regiunii de NV a României.
1040. Question no.520A/28-09-2005
Politica României în relația cu Republica Moldova.
1041. Interpellation no.520B/04-10-2005
Investițiile în infrastructura Regiunii de NV a României.
1042. Question no.521A/28-09-2005
Referitor la presa centrală de marți 27.09.2005, unde a apărut o serie de articole privind anumite fapte reprobabile care s-au petrecut în anii trecuți în Centrul Cultural Brătianu, mai precis în celebra Vilă Florica.
1043. Interpellation no.521B/04-10-2005
Anularea sau reducerea semnificativă a taxelor impuse consiilor locale prin Hotărârea Consiliului de Administrație al Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale nr.5/28.05.2005.
1044. Question no.522A/28-09-2005
Situația Centrului Medical "Copou" Iași.
1045. Interpellation no.522B/04-10-2005
Alocarea sumei de 530.000(RON), din Fondul de Solidaritate, pentru finalizarea unor lucrări la Centrele de Îngrijire și Asistență din comunele Lungești și Zătreni și pentru Centrele de Recuperare și Reabilitare Neuropsihologică din orașul Băbeni și comuna Măciuca.
1046. Question no.523A/28-09-2005
Situația Companiei Daewoo Craiova.
1047. Interpellation no.523B/04-10-2005
Referitor la situația comunei Lădești din jud.Vâlcea.
1048. Question no.524A/29-09-2005
Neregularități în legătură cu stabilirea drepturilor sociale la pensie.
1049. Interpellation no.524B/04-10-2005
Problema recalculării pensiilor.
1050. Question no.525A/29-09-2005
Dezvoltarea unui proiect privind construcția de locuințe pentru sinistrații afectați deinundațiile din acest an.
1051. Interpellation no.525B/04-10-2005
"Referințe privind contractul de achiziții de rechizite pe 2005, conform legii 126/2002".
1052. Question no.526A/30-09-2005
Cursele interne pe aeroportul Otopeni.
1053. Interpellation no.526B/04-10-2005
Despăgubirea cetățenilor, care înainte de 01.11.1990, au achitat anticipat, integral sau parțial, la CEC prețul unui autoturism Dacia și care încă mai au conturi active la CEC.
1054. Question no.527A/03-10-2005
Baza legală a implicării Armatei în operațiunile civile recente.
1055. Interpellation no.527B/04-10-2005
Referitor la învățământul băcăuan.
1056. Question no.528A/03-10-2005
Giurgiu este singurul municipiu din țară, reședință de județ, care nu beneficiază de alimentare cu gaze naturale.
1057. Interpellation no.528B/04-10-2005
Politica în domeniul educației.
1058. Question no.529A/04-10-2005
De ce nu sunt prevăzute în bugetul pe acest an al ministerului fonduri pentru a asigura cofinanțarea lucrărilor la tronsonul de autostradă Arad-Lugoj de pe coridorul IV European?
1059. Interpellation no.529B/04-10-2005
Interzicerea dreptului de a profesa a domnului doctor Leonard Toma din Pașcani.
1060. Question no.530A/04-10-2005
Stadiul implementării legislației privind egalitatea de șanse între femei și bărbați.
1061. Interpellation no.530B/04-10-2005
Reabilitarea termică a unor clădiri multietajate.
1062. Question no.531A/04-10-2005
Cine face afaceri cu spațiile medicale?
1063. Interpellation no.531B/04-10-2005
Propunerea de înlocuire a 11 procurori din cadrul Departamentului Național Anticorupție.
1064. Question no.532A/04-10-2005
Nerespectarea regulilor de circulație.
1065. Interpellation no.532B/04-10-2005
Privind angajarea fondurilor europene și internaționale.
1066. Question no.533A/04-10-2005
Privatizarea ultimelor rămășițe ale economiei centralizate.
1067. Interpellation no.533B/04-10-2005
Corupția sistemului vamal din România.
1068. Question no.534A/04-10-2005
Privatizarea ultimelor rămășițe ale economiei centralizate, angajamentul actualei guvernări Alianța Dreptate și Adevăr.
1069. Interpellation no.534B/04-10-2005
Situația copiilor abandonați din România.
1070. Question no.535A/04-10-2005
Referitor la cetățenii români prejudiciați în urma aplicării Tratatului de la Craiova, semnat la 7 septembrie 1940 între Româmia și Bulgaria.
1071. Interpellation no.535B/04-10-2005
Privind măsurile de sprijinire a agriculturii transilvănene.
1072. Question no.536A/04-10-2005
Cetățeni români, prejudiciați în urma aplicării Tratatului de la Craiova, semnat la 7 septembrie 1940 între România și Bulgaria.
1073. Interpellation no.536B/04-10-2005
Finanțarea activității Consiliului Superior al magistraturii.
1074. Question no.537A/04-10-2005
Respectarea principiilor și procedurii în dreptul penal.
1075. Interpellation no.537B/04-10-2005
Politicile anticorupție ale Guvernului României în lumina Raportului Freedom House, Inc. și reforma în justiție.
1076. Question no.538A/04-10-2005
Referitor la starea de sănătate a populației, care se degradează din cauza consumului de alimente dubioase.
1077. Interpellation no.538B/04-10-2005
Solicitarea elevilor absolvenți ai SAM care frecventează cursurile anului de completare învățământ-zi pentru a completa Art.1 din HG nr.1488 din 9.09.2004 privind Programul Național de protecție socială "Bani de liceu".
1078. Question no.539A/05-10-2005
Referitor la elevii lipsiți de mijloacele materiale.
1079. Interpellation no.539B/04-10-2005
Proteze pentru bolnavii din jud.Vrancea.
1080. Question no.540A/05-10-2005
Repartizarea sumelor ce se acordă conform HG 1065/15.09.2005.
1081. Interpellation no.540B/04-10-2005
Solicitarea Consiliului Local al com.Dolhești, jud.Iași, de a se aloca de către MTCT fonduri pentru finanțarea lucrărilor de reabilitare a drumului județean DJ 244D tronsonul Km 33+000 și Km 25+500 între loc.Ciortești-Dolhești-limită de județ.
1082. Question no.541A/05-10-2005
Când se lansează programele din domeniul educației?
1083. Interpellation no.541B/04-10-2005
Refacerea autostrăzii București-Pitești.
1084. Question no.542A/05-10-2005
Repartizarea sumelor ce se acordă conform HG 1065/15.09.2005.
1085. Interpellation no.542B/04-10-2005
Situația Palatului de Justiție din Oradea.
1086. Question no.543A/05-10-2005
Reformarea sistemului public de pensii.
1087. Interpellation no.543B/04-10-2005
Situația stației de cale ferată Oradea.
1088. Question no.544A/05-10-2005
Regulamentul de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar.
1089. Interpellation no.544B/04-10-2005
Utilizarea muncii la negru.
1090. Question no.545A/05-10-2005
Ce ar trebui să întreprindă Primăria Municipiului Oltenița pentru a rezolva litigiul cu Administrația Financiară a Municipiului Oltenița.
1091. Interpellation no.545B/04-10-2005
Referitor la memoriul unui grup de cetățeni nemulțumiți de situația în care se găsesc.
1092. Question no.546A/05-10-2005
Situația privind restaurarea Mânăstirii Strehaia, jud.Mehedinți.
1093. Interpellation no.546B/04-10-2005
Referitor la inundațiile din acest an.
1094. Question no.547A/05-10-2005
Organizarea teledonurilor pe posturile de televiziune.
1095. Interpellation no.547B/04-10-2005
Referitor la lipsa unei infrastructuri rutiere de nivel european.
1096. Question no.548A/06-10-2005
Reforma sistemului de sănătate.
1097. Interpellation no.548B/04-10-2005
Referitor la furturi ca-n codru în sat Mărcești, com Râșca, jud.Cluj.
1098. Question no.549A/06-10-2005
Referitor la procedura de renegociere a Contractului cu firma EADS.
1099. Interpellation no.549B/04-10-2005
Referitor la ștergerea datoriei IRAKULUI.
1100. Question no.550A/06-10-2005
Situația circulației trenurilor personale 7001 și 7002 pe anul 2006.
1101. Interpellation no.550B/04-10-2005
Referitor la renunțarea datoriei IRAKULUI față de România.
1102. Question no.551A/07-10-2005
Situația angajaților Societății REMICON SRL, Iași.
1103. Interpellation no.551B/04-10-2005
Situația sinistraților din com.Plosca, jud.Teleorman.
1104. Question no.552A/10-10-2005
Referitor la moartea rețelor din Ceamurlia.
1105. Interpellation no.552B/04-10-2005
Referitor la evenimentele de natură meteorologică.
1106. Question no.553A/10-10-2005
Referitor la programele de protecție socială.
1107. Interpellation no.553B/04-10-2005
Abandonarea proiectelor de amenajare a râului Vădița din Colonești, precum și decolmatarea râului Olteț din Fălcoiu.
1108. Question no.554A/10-10-2005
Referitor la implementarea Programului Natura 2000.
1109. Interpellation no.554B/04-10-2005
Referitor la SC Bere Bild Drobeta Turnu-Severin.
1110. Question no.555A/10-10-2005
Protecția Parcului Natural Munții Apuseni.
1111. Interpellation no.555B/06-10-2005
Poziția Guvernului României față de cazul Roșia Montană.
1112. Question no.556A/10-10-2005
Situația bolnavilor de diabet.
1113. Interpellation no.556B/06-10-2005
Exporturile României în colaps.
1114. Question no.557A/11-10-2005
Modul în care se înțelege să fie făcută privatizarea în jud.Brașov.
1115. Interpellation no.557B/18-10-2005
Ineficiența conducerii Inspectoratului Județean de Poliție Buzău.
1116. Question no.558A/11-10-2005
Referitor la memoriul doamnei Benche Olimpia din Cluj-Napoca.
1117. Interpellation no.558B/18-10-2005
Reanalizarea și retrimiterea de către Guvernul României a proiectului de Hotărâre privind alocarea celor 28.666.267 lei RON către MAI.
1118. Question no.559A/11-10-2005
Referitor la memoriul domnului Mihai Zirbo din com.Râșca, jud.Cluj.
1119. Interpellation no.559B/18-10-2005
OUG 42/2005.
1120. Question no.560A/11-10-2005
Referitor la privatizarea SC SOMVETRA SA Gherla din jud.Cluj.
1121. Interpellation no.560B/18-10-2005
Referitor la reforma justiției.
1122. Question no.561A/11-10-2005
Referitor la reprezentanții Uniunii Sindicale din Ramura Cultură - USCR.
1123. Interpellation no.561B/18-10-2005
Crearea Fondului Public pentru elaborarea Studiilor de Fezabilitate, inclus în Bugetul pe anul 2006.
1124. Question no.562A/11-10-2005
Referitor la punerea în aplicare a Legii 341/2004.
1125. Interpellation no.562B/18-10-2005
Problema unităților de învățământ din jud.Argeș.
1126. Question no.563A/11-10-2005
Lipsa de reacție a Ministerului Sănătății privind organizarea licitației de privatizare a serviciilor de dializă.
1127. Interpellation no.563B/18-10-2005
Erori comise de fosta conducere a Ministerului Apelor și Protecției Mediului.
1128. Question no.564A/11-10-2005
Care este actul normativ care reglementează activitatea compartimentelor de așa zisă investigare fiscală și antifraudă din cadrul ANAF?
1129. Interpellation no.564B/18-10-2005
Modul în care Guvernul Adrian Năstase a gestionat situațiile de criză ca urmare a unor calamități naturale în perioada 2001-2004.
1130. Question no.565A/11-10-2005
Referitor la recentele mișcări de protest ale federațiilor sindicale din învățământ.
1131. Interpellation no.565B/18-10-2005
Referitor la demersurile pentru stoparea de către autoritățile ucrainene la construcția Canalului Bâstroe.
1132. Question no.566A/11-10-2005
Referitor la situația critică în care se desfășoară activitatea medicală în jud.Giurgiu.
1133. Interpellation no.566B/18-10-2005
Situația Serviciului de Ambulanță Mehedinți.
1134. Question no.567A/11-10-2005
Cum veți limita incidența mult prea mare a infracționalității românești în statele UE?
1135. Interpellation no.567B/18-10-2005
Referitor la reânființarea secției de limbă tătară în cadrul Universității București.
1136. Question no.568A/11-10-2005
Suprafața de teren Brăila - Galați.
1137. Interpellation no.568B/18-10-2005
Referitor la echivalarea reciprocă a diplomelor școlare.
1138. Question no.569A/11-10-2005
Strategie mediu.
1139. Interpellation no.569B/18-10-2005
CÂT NE COSTĂ INTEGRAREA?
1140. Question no.570A/11-10-2005
Referitor la memoriul domnului Huszar Andras din com.Ciumani, jud.Harghita.
1141. Interpellation no.570B/18-10-2005
NECESITATEA COȘULUI MINIM DE CONSUM
1142. Question no.571A/11-10-2005
Situația curselor interne TAROM.
1143. Interpellation no.571B/18-10-2005
Referitor la gestionarea crizei inundațiilor.
1144. Question no.572A/12-10-2005
Referitor la păstrarea ordinii și siguranței partidelor politice.
1145. Interpellation no.572B/18-10-2005
Recunoașterea permiselor de conducere în Spania.
1146. Question no.573A/12-10-2005
Situația din vămile arădene.
1147. Interpellation no.573B/18-10-2005
Referitor la un incident petrecut la un festival de folclor desfășurat în orașul PORTO, Portugalia.
1148. Question no.574A/12-10-2005
Referitor la SC AVERSA SA.
1149. Interpellation no.574B/18-10-2005
Referitor la cetățenii români ce au lucrat în străinătate până în dec.1989 și au contribuit, din fonduri proprii, cu 20% din retribuția lunară, pentru statul român.
1150. Question no.575A/12-10-2005
Ordonanța 51/2005.
1151. Interpellation no.575B/18-10-2005
Falimentarea Societății Comerciale AVERSA.
1152. Question no.576A/12-10-2005
Situația culturilor afectate de inundații în jud.Bacău.
1153. Interpellation no.576B/18-10-2005
Inundațiile din București.
1154. Question no.577A/12-10-2005
Referitor la "Sprijin pentru reforma sistemului de protecție a persoanelor cu handicap din România".
1155. Interpellation no.577B/18-10-2005
Noile reglementări privind intrările în spațiul Schengen.
1156. Question no.578A/12-10-2005
Clarificări privind gripa aviară.
1157. Interpellation no.578B/18-10-2005
Cum ne disprețuim valorile naționale.
1158. Question no.579A/12-10-2005
Locuințe ANL.
1159. Interpellation no.579B/18-10-2005
Modul în care sunt distribuite pensiile în jud.Brăila.
1160. Question no.580A/12-10-2005
Referitor la componența actuală a Comisiei de evaluare pentru stabilirea cuantumului despăgubirilor acordate în temeiul art.16 din Legea 84/1995, republicată.
1161. Interpellation no.580B/18-10-2005
Refuzul Consiliului Județean Brăila de a stabili caracterul funcției de director general al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecție a Copilului.
1162. Question no.581A/12-10-2005
Desființarea punctului de lucru de la Huși a Casei de Pensii Județene Vaslui.
1163. Interpellation no.581B/18-10-2005
Discriminări în cadrul serviciului public comunitar de evidență a persoanelor.
1164. Question no.582A/12-10-2005
Tratatul de aderare: Actul de aderare Anexa IX.
1165. Interpellation no.582B/18-10-2005
"Să călătoriți bine!!!"
1166. Question no.583A/12-10-2005
Ordonanța de urgență 91/2005.
1167. Interpellation no.583B/18-10-2005
Persoanele suferinde de diabet sau - bătaia de joc a guvernului Tăriceanu.
1168. Question no.584A/12-10-2005
Actul de aderare - Anexa IX.
1169. Interpellation no.584B/18-10-2005
Nepotismul - activitatea principală a conducerii Ministerului Transporturilor.
1170. Question no.585A/13-10-2005
Cazuri de risc de abandon de copii în jud.Gorj.
1171. Interpellation no.585B/18-10-2005
Depășirea limitelor competenței Agenției Naționale pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii.
1172. Question no.586A/13-10-2005
Spitalul Județean "Tudor Vladimirescu", sanatoriul "Tudor Vladimirescu".
1173. Interpellation no.586B/18-10-2005
Realizarea unei săli de sport în Municipiul Craiova.
1174. Question no.587A/13-10-2005
Fonduri pentru infrastructura jud.Brăila.
1175. Interpellation no.587B/18-10-2005
Criza financiară de la Serviciul Județean de Ambulanță Iași.
1176. Question no.588A/13-10-2005
Racordarea la rețeaua de gaze naturale a comunei Tichilești.
1177. Interpellation no.588B/18-10-2005
Situația gravă din sistemul de sănătate.
1178. Question no.589A/18-10-2005
Referitor la sistemul de transport și distribuție a gazelor naturale.
1179. Interpellation no.589B/18-10-2005
Referitor la starea podului ce traversează Valea lui Mailat din comuna Coșbuc.
1180. Question no.590A/18-10-2005
Referitor la stadiul pregătirilor pentru sezonul rece.
1181. Interpellation no.590B/18-10-2005
Serviciile Companiei TAROM SA.
1182. Question no.591A/18-10-2005
Agenția Națională pentru Locuințe.
1183. Interpellation no.591B/18-10-2005
Referitor la sesizări de la firmele de transport din zona Gheorghieni, jud.Harghita.
1184. Question no.592A/18-10-2005
Finanțarea lucrărilor la autostrada Brașov - Cluj - Borș.
1185. Interpellation no.592B/18-10-2005
Acordarea de compensații bănești persoanelor care nu pot beneficia de prevederile Legii 147/26.07.2000.
1186. Question no.593A/18-10-2005
Referitor la obținerea demisiilor pe cale voluntară a directorilor de școli din jud.Teleorman.
1187. Interpellation no.593B/18-10-2005
Inventarierea și actualizarea legislației existente în scopul corelării tuturor actelor normative adoptate sau modificate și a eliminării neconcordanțelor și paralelismelor.
1188. Question no.594A/18-10-2005
Referitor la Ordinul 721/2005.
1189. Interpellation no.594B/18-10-2005
Legea 247/2005.
1190. Question no.595A/18-10-2005
Sistarea acordării de bonificații de dobândă.
1191. Interpellation no.595B/18-10-2005
Portretul trist al porturilor, la intrarea Dunării în țară.
1192. Question no.596A/18-10-2005
Situația privind restaurarea Mânăstirii Gura Motrului, jud.Mehedinți.
1193. Interpellation no.596B/18-10-2005
Referitor la Convenția privind colaborarea în domeniul prevederilor sociale încheiată în urmă cu 45 de ani între România și Republica Moldova.
1194. Question no.597A/18-10-2005
Referitor la SC MESAGERIE din jud.Suceava.
1195. Interpellation no.597B/18-10-2005
Referitor la modul în care salariaților societăților comerciale din jud.Dâmbovița le sunt garantate, asigurate și respectate drepturile ce decurg din contractele de muncă.
1196. Question no.598A/18-10-2005
Recorelarea pensiilor.
1197. Interpellation no.598B/18-10-2005
Imposibilitatea asigurării energiei termice.
1198. Question no.599A/18-10-2005
Cum veți limita incidența virusului gripei aviare pe Dunăre?
1199. Interpellation no.599B/18-10-2005
Necesitatea urgentă de restabilire a legalității la Mărculești - jud.Ialomița.
1200. Question no.600A/18-10-2005
Referitor la memoriul doamnei Ghiuro Sabina.
1201. Interpellation no.600B/18-10-2005
Viitorul sportului în jud.Dolj stă sub semnul întrebării.
1202. Question no.601A/19-10-2005
Gripa aviară.
1203. Interpellation no.601B/18-10-2005
Casele pentru sinistrații din jud.Olt și situația infrastructurii afectate de inundații.
1204. Question no.602A/19-10-2005
Vaccinarea populației.
1205. Interpellation no.602B/18-10-2005
Subfinanțarea învățământului românesc.
1206. Question no.603A/19-10-2005
Gripa aviară.
1207. Interpellation no.603B/18-10-2005
Sprijin financiar pentru refacerea distrugerilor la obiectivele de infrastructură realizate, în jud.Dâmbovița, pe programul SAPARD.
1208. Question no.604A/19-10-2005
Referitor la Centrele Județene de Excelență din țară.
1209. Interpellation no.604B/18-10-2005
Alocarea unor sume imfime pentru învățământul românesc.
1210. Question no.605A/19-10-2005
Referitor la modul cum sunt administrate adăposturile de câini din țară.
1211. Interpellation no.605B/18-10-2005
Referitor la subvenția pentru producătorii agricoli.
1212. Question no.606A/19-10-2005
Referitor la manifestarea șovinistă a patronului grupării FC "Steaua" București, domnul Gigi Becali.
1213. Interpellation no.606B/18-10-2005
Precizări în legătură cu veniturile lunare ale doamnei ministru Monica Macovei.
1214. Question no.607A/19-10-2005
Referitor la strategia Ministerului Finanțelor.
1215. Interpellation no.607B/18-10-2005
Intimidarea primarilor PSD de către reprezentanții Guvernului în teritoriu.
1216. Question no.608A/19-10-2005
Referitor la stadiul Statutului Comisarului Gărzii Financiare.
1217. Interpellation no.608B/18-10-2005
Formularea unui răspuns în legătură cu aplicarea unitară a prevederilor art.267 alin.(4) din Codul fiscal.
1218. Question no.609A/19-10-2005
Situația deplorabilă a cursei interne de pe ruta aeriană București-Iași și retur.
1219. Interpellation no.609B/18-10-2005
Referitor la politica Guvernului în domeniul turismului.
1220. Question no.610A/19-10-2005
Referitor la situația în care se află SC ABROM SA Bârlad.
1221. Interpellation no.610B/18-10-2005
Referitor la proprietarii de cai bolnavi de pe raza com Călățele, jud.Cluj.
1222. Question no.611A/19-10-2005
Situația dificilă a chiriașilor care doresc să achiziționeze locuințele de serviciu.
1223. Interpellation no.611B/18-10-2005
Referitor la inaugurarea în capitala Austriei, Viena a unei biserici penticostală.
1224. Question no.612A/19-10-2005
Procentul și cuantumul burselor private acordate în anul bugetar 2004.
1225. Interpellation no.612B/18-10-2005
Referitor la memoriul avocaților din jud.Cluj.
1226. Question no.613A/19-10-2005
Procentul și cuantumul procentului de 2% pentru ONG-uri.
1227. Interpellation no.613B/18-10-2005
Referitor la situația creată de apariția gripei aviare.
1228. Question no.614A/19-10-2005
Contractele pentru lucrările hidrotehnice.
1229. Interpellation no.614B/18-10-2005
Problemele cu care se confruntă România în fiecare an la venirea iernii.
1230. Question no.615A/19-10-2005
Rezolvarea situației Ceprohart.
1231. Interpellation no.615B/18-10-2005
Referitor la situația salariaților din cadrul Teatrului Național din Timișoara.
1232. Question no.616A/20-10-2005
Referitor la Universitatea de Medicină și Farmacie "Carol Davila".
1233. Interpellation no.616B/18-10-2005
Referitor la locuitorii mun.Câmpia Turzii care au rămas fără sursă de încălzire.
1234. Question no.617A/21-10-2005
Continuitatea proiectelor ANL în anul 2006 în jud.Buzău și a proiectelor privind sălile de sport construite de Compania Națională de Investiții.
1235. Interpellation no.617B/18-10-2005
Referitor la SC ROMAERO SA.
1236. Question no.618A/24-10-2005
Referitor la independența justiției.
1237. Interpellation no.618B/19-10-2005
Referitor la ilegalități și abuzuri comise de unii primari.
1238. Question no.619A/24-10-2005
Referitor la standardele de protecție a mediului.
1239. Interpellation no.619B/19-10-2005
Referitor la strategia actualului Guvern.
1240. Question no.620A/24-10-2005
Referitor la poziția Guvernului la imixtiunea politicului în universitate.
1241. Interpellation no.620B/08-11-2005
Problema proprietăților.
1242. Question no.621A/24-10-2005
Stoparea poluării cu rumeguș.
1243. Interpellation no.621B/08-11-2005
Referitor la acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive etnice (Legea 189/2000).
1244. Question no.622A/24-10-2005
Găsirea unei soluții optime privind rectificarea bugetară și alocarea în context a sumelor necesare.
1245. Interpellation no.622B/08-11-2005
Restaurarea Bisericii-monument istoric- "Sf.Gheorghe", din comuna Puchenii Mari-jud.Prahova.
1246. Question no.623A/24-10-2005
Referitor la un articol apărut în ziarul "Tricolorul" nr.484, de vineri 21 octombrie 2005.
1247. Interpellation no.623B/08-11-2005
Referitor la situația gravă cu care se confruntă cele 6 complexe de servicii comunitare pentru copii.
1248. Question no.624A/25-10-2005
Referitor la memoriul domnului Gyurkocza Mihai din sat Mocrea 119, jud.Arad.
1249. Interpellation no.624B/08-11-2005
Referitor la Proiectul Roșia Montană.
1250. Question no.625A/25-10-2005
Referitor la neregului existente în cadrul CNI Coresi SA.
1251. Interpellation no.625B/08-11-2005
Referitor la o serie de probleme cu care se confruntă agricultura românească.
1252. Question no.626A/25-10-2005
Referitor la memoriul doamnei Mariana Zaharia care locuiește în Germania.
1253. Interpellation no.626B/08-11-2005
Referitor la memoriul sindicatului Centrului de Diagnostic și Tratament Cluj.
1254. Question no.627A/25-10-2005
Referitor la situația în care se găsește salariații de la Serviciul de Ambulanță Cluj.
1255. Interpellation no.627B/08-11-2005
Referitor la situația românilor din diaspora.
1256. Question no.628A/25-10-2005
Referitor la inundații, gripă aviară și pesta porcină ce a lovit România în 2005.
1257. Interpellation no.628B/08-11-2005
Referitor la o lipsă acută de personal medical la nivelul jud.Bihor.
1258. Question no.629A/25-10-2005
Referitor la situația creată de inundațiile din acest an.
1259. Interpellation no.629B/08-11-2005
"Transparența cheltuirii banilor publici în privința contractului de achiziții publice de rechizite conforme prevederilor legale".
1260. Question no.630A/25-10-2005
Referitor la memoriul domnului Deac Eusebiu Adrian din mun.Turda, jud.Cluj.
1261. Interpellation no.630B/08-11-2005
Decizia ANRGN 1342/2004.
1262. Question no.631A/25-10-2005
Referitor la deschiderea Tîrgului Internațional de Turism.
1263. Interpellation no.631B/08-11-2005
Pretransferul și transferul cadrelor didactice.
1264. Question no.632A/25-10-2005
Politica de combatere a corupției.
1265. Interpellation no.632B/08-11-2005
Întârzieri la finalizarea lucrărilor agricole de toamnă.
1266. Question no.633A/25-10-2005
Politica de îmbunătățire a calității mediului.
1267. Interpellation no.633B/08-11-2005
Rectificarea bugetului de stat pe anul 2005 în jud.Dolj pentru învățământ.
1268. Question no.634A/25-10-2005
Posibilitatea acordării unui sprijin financiar pentru definitivarea lucrărilor de construcții ale catedralei din Satu Mare.
1269. Interpellation no.634B/08-11-2005
Situația dificilă cu care se confruntă industria textilă.
1270. Question no.635A/25-10-2005
Evaluarea stadiului de aplicare a prevederilor OG 45/2005 privind organizarea pieței produselor agricole și agroalimentare.
1271. Interpellation no.635B/08-11-2005
Referitor la problemele plantele de cultură.
1272. Question no.636A/25-10-2005
Posibilitatea reducerii taxelor vamale la componente pentru aparatura de grădină.
1273. Interpellation no.636B/08-11-2005
Referitor la efectele nocive ale radiațiilor produse de minele de uraniu închise din jud.Arad.
1274. Question no.637A/25-10-2005
Solicitarea unui post de titular la Școala Generală nr.2 din Gherla.
1275. Interpellation no.637B/08-11-2005
Referitor la erori care reprezintă cauze importante ale situației foarte grele prin care a trecut România în anul 2005 ca urmare a precipitațiilor foarte abundente.
1276. Question no.638A/25-10-2005
Arhiva proprie a lui Nicolae Ceaușescu.
1277. Interpellation no.638B/08-11-2005
Modul în care Guvernul Adrian Năstase a gestionat situațiile de criză ca urmare a unor calamități naturale în perioada 2001-2004.
1278. Question no.639A/25-10-2005
Referitor la probleme privind furnizarea gazelor naturale în com.Apahida, jud.Cluj.
1279. Interpellation no.639B/08-11-2005
Demersurile oficiale ale Guvernului României și ale ministerului Afacerilor Externe privind stoparea lucrărilor de către autoritățile ucrainene la construcția Canalului Bâstroe.
1280. Question no.640A/26-10-2005
Referitor la sistemul de protecție socială din România.
1281. Interpellation no.640B/08-11-2005
Privind posibilitatea constituirii unui ajutor financiar din partea Guvernului României privind lucrările de constituire a bazei de date geologico-miniere a Republicii Moldova.
1282. Question no.641A/26-10-2005
Situația deplorabilă a transportului feroviar pe ruta Iași - Timișoara și retur.
1283. Interpellation no.641B/08-11-2005
Care este stadiul în care se află România în perspectiva absorbirii fondurilor europene postaderare și care sunt măsurile inițiate de Guvern pentru a spori această capacitate.
1284. Question no.642A/26-10-2005
Locuințe ANL.
1285. Interpellation no.642B/08-11-2005
Referitor la întreprinderile mici și mijlocii.
1286. Question no.643A/26-10-2005
Agresarea unui harghitean de către doi polițiști.
1287. Interpellation no.643B/08-11-2005
Referitor la necesitatea consolidării malului brațului Borcea în zona localității Bordușani.
1288. Question no.644A/26-10-2005
Referitor la Managementul frontierelor.
1289. Interpellation no.644B/08-11-2005
Referitor la jud.Bacău care a fost grav afectat de inundații.
1290. Question no.645A/26-10-2005
Când și în ce mod se va rezolva situația cinematografului Capitol din Timișoara?
1291. Interpellation no.645B/08-11-2005
Respectarea prevederilor Legii fondului funciar 18/1991, a HG nr.1172/2001, precum și a Legii nr.161/2003.
1292. Question no.646A/27-10-2005
Ordinul comun pentru restructurarea datoriilor istorice UPRUC TAP și UPRUC SERV Făgăraș.
1293. Interpellation no.646B/08-11-2005
"Obeliscul" din Stațiunea Costinești.
1294. Question no.647A/01-11-2005
Salarizarea Cadrelor Medicale.
1295. Interpellation no.647B/08-11-2005
Reorganizarea Centrului de Sănătate Băneasa în Spitalul Public Orășenesc Băneasa.
1296. Question no.648A/01-11-2005
Condițiile de Călătorie Oferite de SNCFR.
1297. Interpellation no.648B/08-11-2005
Pe ce se bazează proiecția bugetului pe anul 2006.
1298. Question no.649A/02-11-2005
Referitor la alocarea a șase la sută din PIB pentru învățământ.
1299. Interpellation no.649B/08-11-2005
Referitor la situația mai multor primării din jud.Bihor.
1300. Question no.650A/02-11-2005
Revenire la întrebarea 450A.
1301. Interpellation no.650B/08-11-2005
Relațiile României cu Republica Moldova.
1302. Question no.651A/02-11-2005
Motivul pentru care unele firme refuză să elibereze adeverințe pentru foștii angajați.
1303. Interpellation no.651B/08-11-2005
Avizarea nefavorabilă a unor proiecte de Buget pe anul 2006.
1304. Question no.652A/02-11-2005
Identificarea unor măsuri în scopul creșterii siguranței și fluidizării traficului auto pe DN 1 (Otopeni-Balotești).
1305. Interpellation no.652B/08-11-2005
Recorelarea pensiilor.
1306. Question no.653A/02-11-2005
Referitor la măsuri privind protecția mediului înconjurător.
1307. Interpellation no.653B/08-11-2005
Codul Fiscal, jucăria preferată a unui minister îndrăgostit de schimbare.
1308. Question no.654A/02-11-2005
Referitor la modificarea și completarea Legii 38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere.
1309. Interpellation no.654B/08-11-2005
Semnul decepției internaționale.
1310. Question no.655A/02-11-2005
Prezintă sinteza materialului primit în cadrul audiențelor acordate în mun.Bârlad la sfârșitul fiecărei săptămâni.
1311. Interpellation no.655B/08-11-2005
Departe de adevăratele probleme.
1312. Question no.656A/02-11-2005
Referitor la învățământul românesc.
1313. Interpellation no.656B/08-11-2005
Referitor la subvenționarea agricultorilor.
1314. Question no.657A/02-11-2005
Alinierea ministerului la standardele europene.
1315. Interpellation no.657B/08-11-2005
Referitor la grija guvernanților pentru susținerea producătorilor agricoli din zona montană.
1316. Question no.658A/02-11-2005
Referitor la memoriul doamnei Botoș Elvira din Bistrița.
1317. Interpellation no.658B/08-11-2005
Respingerea proiectului "Creșterea atractivității turistice a falezei Tomis-Mamaia".
1318. Question no.659A/02-11-2005
Care sunt sursele de finanțare ale proiectului "Dezvoltarea infrastructurii de turism balnear pentru sporirea atractivității regiunii de Nord Vest".
1319. Interpellation no.659B/08-11-2005
Neaplicarea de către Guvernul României a principiului dialogului social, susținut de Direcția Consiliului 2000/43/CE, 29 iunie 2000.
1320. Question no.660A/02-11-2005
Acoperirea fondurilor necesare la rectificarea bugetară pentru asigurarea cheltuielilor funcționale pentru jud.Suceava, până la sfârșitul anului.
1321. Interpellation no.660B/08-11-2005
Identificarea surselor de finanțare a lucrărilor de modernizare a Centurii de Est a municipiului Buzău.
1322. Question no.661A/02-11-2005
Referitor la modul de executare a lucrărilor de împăduriri la Ocolul Silvic Gheorghieni de către firma SC Compos Eximp SA. cu sediul în mun.Gheorghieni, jud.Harghita.
1323. Interpellation no.661B/08-11-2005
Abuzurile de drept și hotărârile nelegale a procedurilor de recuperare a datoriilor către Bugetul de stat, din jud.Buzău.
1324. Question no.662A/02-11-2005
O lacună legislativă creată de unele prevederi ale noului Regulament de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, fașă de prevederile în vigoare ale Legii învățământului.
1325. Interpellation no.662B/08-11-2005
Reglementarea situației de la Agenția de Cântărire și Încasare Borș.
1326. Question no.663A/02-11-2005
Referitor la actele de violență de pe stadioanele românești.
1327. Interpellation no.663B/08-11-2005
Referitor la programul de promovare a mișcării sportive pentru copii și tineret, comGhidigeni.
1328. Question no.664A/02-11-2005
Referitor la Spitalul județean Suceava, Secția de Pneumoftiziologie.
1329. Interpellation no.664B/08-11-2005
Scandalul de la Spitalul de psihiatrie și măsuri de siguranță Poiana Mare din jud.Dolj.
1330. Question no.665A/03-11-2005
Prețul bandeletelor pentru diabetici comercializate în România.
1331. Interpellation no.665B/08-11-2005
Reținerea abuzivă a cinci tineri români în Bulgaria.
1332. Question no.666A/07-11-2005
Ordinul ministrului comunicațiilor și tehnologiei informației nr.164 din 21 mai 2003.
1333. Interpellation no.666B/08-11-2005
Bani de la Guvern cheltuiți ilegal?!
1334. Question no.667A/07-11-2005
Compania Națională Poșta Română; Servicii poștale.
1335. Interpellation no.667B/08-11-2005
Referitor la bonul fiscal eliberat de casele de marcat ale taximetriștilor independenți.
1336. Question no.668A/07-11-2005
"Situația rezidențiatului în domeniul medicinei dentare".
1337. Interpellation no.668B/08-11-2005
Referitor la SC Ploiești Industrial Parc SA.
1338. Question no.669A/07-11-2005
"Salarizarea cadrelor didactice".
1339. Interpellation no.669B/08-11-2005
Demersul efectuat de către Penitenciarul cu regim de maximă siguranță Codlea Brașov.
1340. Question no.670A/07-11-2005
Referitor la deatoria publică externă a României.
1341. Interpellation no.670B/08-11-2005
Referitor la calea de acces Jurilova-Enisala-Babadag.
1342. Question no.671A/07-11-2005
Referitor la privatizarea Societății Comerciale "ARO" S.A.
1343. Interpellation no.671B/08-11-2005
Primarii a trei localități din jud.Vâlcea - Alunu, Băbeni și Lăpușata - sunt incompatibili, ei ocupându-se de sarcinile meseriei de bază, medic veterinar și foarte puțin de comunitățile pe care le conduc.
1344. Question no.672A/07-11-2005
Referitor la datoriile imense ale sistemului de sănătate din România către furnizorii de medicamente, aparatură și produse medicale.
1345. Interpellation no.672B/08-11-2005
În acest an, pe Valea Lotrului din jud.Vâlcea s-au produs o serie de tăieri masive ale pădurilor, fără ca Direcția Silvică și ceilalți factori abilitați să ia toate măsurile ce se impuneau.
1346. Question no.673A/07-11-2005
Referitor la insuficiența locuințelor în mediul urban.
1347. Interpellation no.673B/08-11-2005
Referitor la folosirea antetului maghiarizat al Ministerului Comunicațiilor și Tehnologiei Informației.
1348. Question no.674A/07-11-2005
Referitor la problema locuințelor din Românioa.
1349. Interpellation no.674B/08-11-2005
Referitor la obligațiile privind programul minimal de lucrări de întreținere a sistemului de canalizare și evacuare a apelor fluviale, de către Apa Nova.
1350. Question no.675A/07-11-2005
Situația lucrărilor de reabilitare de pe DN 1 C și DN 17 efectuate de JV Efklidis - AEGEK și Proodeftiki SA.
1351. Interpellation no.675B/08-11-2005
Poluarea mediului - cauzate de procesele tehnologice desfășurate de Rafinăria Petrotel-Lukoil.
1352. Question no.676A/07-11-2005
Referitor la SC Ampelum SA.
1353. Interpellation no.676B/08-11-2005
Necesitatea promovării unui proiect de Hotărâre de Guvern cu noua structură a universităților pe specializări.
1354. Question no.677A/07-11-2005
Accesul gratuit la medicamente în baza legii 341/2004.
1355. Interpellation no.677B/08-11-2005
Repunere în posesie.
1356. Question no.678A/08-11-2005
Referitor la situația microbuzelor școlare.
1357. Interpellation no.678B/08-11-2005
Nota de fundamentare la Proiectul Legii privind protecția mediului.
1358. Question no.679A/08-11-2005
Măsurile ce urmează a fi luate în vederea prevenirii inundațiilor în zona Bucureștiului.
1359. Interpellation no.679B/08-11-2005
Relația Justiției cu cetățeanul (petițiile domnului Duduț Fleșer Ioan, Cluj-Napoca).
1360. Question no.680A/08-11-2005
Situația Programului Guvernamental "Bursa Specială Guvernul României".
1361. Interpellation no.680B/08-11-2005
Referitor la plasarea jud.Brașov într-un nefiresc con de indiferență.
1362. Question no.681A/08-11-2005
Clarificări privind pesta porcină.
1363. Interpellation no.681B/08-11-2005
Referitor la OUG nr.71 privind acordarea unor facilități familiilor de pensionari.
1364. Question no.682A/08-11-2005
Referitor la SC PLOIEȘTI INDUSTRIAL PARC SA.
1365. Interpellation no.682B/08-11-2005
Referitor la demersurile făcute ca proiectele înscrise în Programul legislativ prioritar al integrării europene să fie realizat în termenele stabilite.
1366. Question no.683A/08-11-2005
Referitor la SC PLOIEȘTI INDUSTRIAL PARC SA.
1367. Interpellation no.683B/08-11-2005
Referitor la intervenția deputatului Bastiaan Belder din Parlamentul European unde a calificat Marea Neagră "Un bulevard al traficului de droguri și persoane".
1368. Question no.684A/08-11-2005
Reabilitarea drumului național 2L.
1369. Interpellation no.684B/08-11-2005
Referitor la soia modificată genetic.
1370. Question no.685A/08-11-2005
Modul greșit de aplicare a OG 105/1999.
1371. Interpellation no.685B/08-11-2005
Asigurarea surselor de cofinanțare a programelor UE și pentru investiții publice - 2006 și 2007-2009.
1372. Question no.686A/08-11-2005
Referitor la Institutul de Medicină Legală Târgu Mureș.
1373. Interpellation no.686B/08-11-2005
Situația Serviciului de Ambulanță din Municipiul Făgăraș.
1374. Question no.687A/09-11-2005
Referitor la memoriul familiei Toia Anișoara.
1375. Interpellation no.687B/08-11-2005
Declanșarea unei anchete privind legalitatea titlurilor de proprietate.
1376. Question no.688A/09-11-2005
Nici la Oțelu Roșu, nu va fi Happy end ?
1377. Interpellation no.688B/08-11-2005
ONG-urile aflate în domeniul de reglementare al Ministerului Justiției.
1378. Question no.689A/09-11-2005
Referitor la rata șomajului.
1379. Interpellation no.689B/08-11-2005
HG nr.512 din 23 mai 2002.
1380. Question no.690A/09-11-2005
Nemulțumirile cetățenilor din jud.Dolj față de fenomenele naturale din anul acesta
1381. Interpellation no.690B/08-11-2005
Indemnizația lunară pentru creșterea copilului.
1382. Question no.691A/09-11-2005
Referitor la cultura viței de vie.
1383. Interpellation no.691B/08-11-2005
Referitor la memoriul domnului Jitianu Iftimie din com.Alexandru cel Bun 23, jud.Neamț.
1384. Question no.692A/09-11-2005
Referitor la Turnu cu Ceas din jud.Giurgiu.
1385. Interpellation no.692B/08-11-2005
Referitor la activitatea a 40 de puncte de lucru improvizate ale societăților de asigurări pe bordura drumului internațional E60.
1386. Question no.693A/09-11-2005
Situația iazurilor de decantare din zona Munților Apuseni și măsurile stabilite pentru respectarea prevederilor legale în domeniul stării de siguranță.
1387. Interpellation no.693B/08-11-2005
Acordarea sporurilor pentru condiții de muncă în care și-au desfășurat activitatea cadrele militare pensionate înainte de 01.04.2001.
1388. Question no.694A/09-11-2005
Referitor la pachetul legislativ privind sănătatea.
1389. Interpellation no.694B/08-11-2005
Restabilirea echilibrului financiar al sistemului public de pensii în sensul eliminării inechităților existente și urgentării procesului de recalculare a tuturor pensiilor.
1390. Question no.695A/09-11-2005
Referitor la pachetul legislativ privind sănătatea.
1391. Interpellation no.695B/08-11-2005
Referitor la sprijinirea Culturii scrise în limba română și doleanțele confraților noștri din Basarabia.
1392. Question no.696A/09-11-2005
Situația medicamentelor pentru diabetici.
1393. Interpellation no.696B/08-11-2005
Referitor la memoriul familiei cetățeanului Musceleanu Neculae din mun.Râmnicu Sărat.
1394. Question no.697A/09-11-2005
Mărirea salariilor funcționarilor de la Agenția Națională de Consultanțp Agricolă.
1395. Interpellation no.697B/08-11-2005
Referitor la fondurile comunitare de preaderare.
1396. Question no.698A/09-11-2005
Sediul necorespunzător al Agenției SAPARD Satu Mare.
1397. Interpellation no.698B/08-11-2005
Referitor la programul de reformă în domeniul sănătății publice.
1398. Question no.699A/09-11-2005
Registrul Auto Român R.A.
1399. Interpellation no.699B/08-11-2005
Referitor la inițiativele de recuperare a sumelor datorate de diverși debitori la bugetul public.
1400. Question no.700A/09-11-2005
Situația privind locuințele ANL din Drobeta Turnu-Severin, jud.Mehedinți.
1401. Interpellation no.700B/08-11-2005
Dezinformările Guvernului în legătură cu reforma sistemului public de pensii.
1402. Question no.701A/10-11-2005
Referitor la Legea 36/1995 privind notarii publici și activitatea notarială.
1403. Interpellation no.701B/08-11-2005
Posibile abuzuri juridice comise față de trei polițiști din jud.Călărași.
1404. Question no.702A/10-11-2005
"Comportamentul abuziv al unor agenți de poliție rutieră.
1405. Interpellation no.702B/08-11-2005
Referitor la nereguli în legătură cu modul în care se desfășoară acțiunea de reconstrucție a caselor dărâmate de inundațiile care au avut loc în luna aprilie în jud.Timiș.
1406. Question no.703A/14-11-2005
Contravaloarea sumelor încasate în urma celor 19 ședințe ale Consiliului Superior al Magistraturii la care nu ați participat.
1407. Interpellation no.703B/08-11-2005
Referitor la starea de degradare a stării de sănătate a populației României.
1408. Question no.704A/15-11-2005
Posibilitatea alimentării Republicii Moldova cu energie electrică.
1409. Interpellation no.704B/08-11-2005
Referitor la lipsa de autoturisme tip ambulanțe, echipate modern.
1410. Question no.705A/15-11-2005
Sistarea de către ANL a construcțiilor de locuințe din Prahova.
1411. Interpellation no.705B/08-11-2005
Sesizare din partea unui cetățean din orașul Hunedoara.
1412. Question no.706A/15-11-2005
Plata rovignetei de către apicultori.
1413. Interpellation no.706B/08-11-2005
Situația dezastruoasă în care se află Cetatea Dacică Sarmisegetusa.
1414. Question no.707A/15-11-2005
Privind acordarea compensațiilor bănești pentru bunurile - construcții și terenuri - trecute în proprietatea statului bulgar.
1415. Interpellation no.707B/08-11-2005
Vânzarea spațiilor cu destinație de cabinete medicale.
1416. Question no.708A/15-11-2005
Situația ariilor protejate.
1417. Interpellation no.708B/08-11-2005
Referitor la cazul domnului Zvi Barbiro.
1418. Question no.709A/15-11-2005
Licitația organizată de către Ministerul Economiei și Comerțului pentru furnizarea gazelor naturale în comuna Apahida, jud.Cluj.
1419. Interpellation no.709B/08-11-2005
CUM GONIM SPECIALIȘTII I.T. DIN ȚARĂ
1420. Question no.710A/15-11-2005
Modernizarea instalațiilor de incinerare și a crematoriilor.
1421. Interpellation no.710B/08-11-2005
REALITATEA ERADICĂRII MUNCII LA NEGRU
1422. Question no.711A/15-11-2005
Privind criteriile de evaluare ale directorilor de școli de către Inspectoratului Școlar Județean Cluj.
1423. Interpellation no.711B/08-11-2005
Bugetul de stat 2006.
1424. Question no.712A/15-11-2005
Anul agricol 2005.
1425. Interpellation no.712B/08-11-2005
Bugetul de stat 2006.
1426. Question no.713A/15-11-2005
Scrisoarea de avertizare a Uniunii Europene adresată României.
1427. Interpellation no.713B/08-11-2005
Bugetul de stat 2006.
1428. Question no.714A/15-11-2005
Referitor la fenomenele naturale fără precedent, inundații catastrofale petrecute în vara anului 2005.
1429. Interpellation no.714B/08-11-2005
Bugetul de stat 2006.
1430. Question no.715A/15-11-2005
Referitor la incompatibilitatea unor membri ai Consiliului Local Municipal precum și ai Consiliului Județean, cu statutul de funcționar public.
1431. Interpellation no.715B/08-11-2005
Bugetul de stat 2006.
1432. Question no.716A/15-11-2005
Situația locativă la Brăila.
1433. Interpellation no.716B/08-11-2005
Bugetul de stat 2006.
1434. Question no.717A/15-11-2005
Zona metropolitană.
1435. Interpellation no.717B/08-11-2005
Bugetul de stat 2006.
1436. Question no.718A/15-11-2005
Situația Termoelectrica SA Brăila.
1437. Interpellation no.718B/08-11-2005
Bugetul de stat 2006.
1438. Question no.719A/16-11-2005
Referitor la protecția socială.
1439. Interpellation no.719B/08-11-2005
Bugetul de stat 2006.
1440. Question no.720A/16-11-2005
Subfinanțarea sectorului sănătății publice.
1441. Interpellation no.720B/08-11-2005
Bugetul de stat 2006.
1442. Question no.721A/16-11-2005
Nu a primit răspuns în termenul legal.
1443. Interpellation no.721B/08-11-2005
Solicită să știe temeiul legal pe baza căruia denumirile stațiilor CFR din Transilvania sunt înscrise bilingv deși în loc.respectivă trăiesc sub 20% maghiari.
1444. Question no.722A/16-11-2005
Referitor la rezoluția Parchetului de pe lângă Judecătoria Gheorghieni, jud.Harghita din dosarul 401/P/2005, față de numiții Melles Elod și Gyorfi Denes.
1445. Interpellation no.722B/08-11-2005
Referitor la cazul doamnei Botezan Ana.
1446. Question no.723A/16-11-2005
Referitor la memoriul cetățenilor Kollo Krisztina din com.Ciumani și Lollo Terezia din or.Toplița, jud.Harghita.
1447. Interpellation no.723B/08-11-2005
Șoseaua de coastă a municipiului Constanța.
1448. Question no.724A/16-11-2005
Referitor la sindicatul Centrului Clinic de Diagnostic și Tratament Cluj.
1449. Interpellation no.724B/08-11-2005
Aplicarea codului ISPS (Codul internațional de siguranță la bordul navelor și al facilităților portuare) de către Poliția de frontieră.
1450. Question no.725A/16-11-2005
Referitor la memoriul domnului Romul Mircea Gavrilă și doamna Letiția Gavrilă.
1451. Interpellation no.725B/08-11-2005
Televiziunea MTC SA Constanța.
1452. Question no.726A/16-11-2005
Referitor la drepturile moților.
1453. Interpellation no.726B/08-11-2005
Bugetul de stat 2006.
1454. Question no.727A/16-11-2005
Referitor la memoriul domnului Hargitai Zsold din mun.Cluj-Napoca, jud.Cluj.
1455. Interpellation no.727B/08-11-2005
Referitor la restanțe generate de neacordarea integrală a salariilor cadrelor didactice din învățământul preuniversitar.
1456. Question no.728A/16-11-2005
Numărul asistaților aflați în evidență, defalcați pe fiecare județ, conform Legii 416/2001.
1457. Interpellation no.728B/08-11-2005
Referitor la penitenciarul din Arad.
1458. Question no.729A/16-11-2005
Numărul persoanelor cu handicap aflate în evidență.
1459. Interpellation no.729B/08-11-2005
Subfinanțarea învățământului prin Bugetul anului 2006.
1460. Question no.730A/16-11-2005
Principalele cerințe care vor fi implementate pentru îndeplinirea obiectivelor din contractul pentru securizarea frontierelor.
1461. Interpellation no.730B/08-11-2005
Referitor la industria alimentară.
1462. Question no.731A/16-11-2005
Care este termenul pentru finalizarea Planului Național Strategic.
1463. Interpellation no.731B/08-11-2005
Spitalul de psihiatrie Poiana Mare.
1464. Question no.732A/16-11-2005
Referitor la recalcularea pensiilor.
1465. Interpellation no.732B/22-11-2005
"Situația proiectelor și programelor de investiții pentru construcții de locuințe pentru tineri".
1466. Question no.733A/16-11-2005
Terenurile din Ucraina proprietate a cetățenilor români.
1467. Interpellation no.733B/22-11-2005
Referitor la o informare cu privire la stadiul programului "Fermierul" în jud.Botoșani.
1468. Question no.734A/16-11-2005
Modul în care au fost cheltuite fondurile alocate Departamentului Românilor de Pretutindeni.
1469. Interpellation no.734B/22-11-2005
Referitor la stadiul pietruirii drumurilor comunale din jud.Botoșani.
1470. Question no.735A/16-11-2005
Referitor la memoriul cetățenilor din satul Vlaha, jud.Cluj.
1471. Interpellation no.735B/22-11-2005
Referitor la investițiile în anul 2006 pentru spitalele din jud.Botoșani.
1472. Question no.736A/16-11-2005
Referitor la întâlnirea cu reprezentanții sindicaliștilor din cadrul USRC.
1473. Interpellation no.736B/22-11-2005
Strategia de dezvoltare a jud.Botoșani.
1474. Question no.737A/16-11-2005
Referitor la întâlnirile avute cu salariații de la SC AVERSA SA.
1475. Interpellation no.737B/22-11-2005
Stadiul investițiilor în ceea ce privește construirea de școli cu fonduri de la Banca Mondială.
1476. Question no.738A/16-11-2005
Referitor la privatizarea SC SOMVETRA SA GHERLA din jud.Cluj.
1477. Interpellation no.738B/22-11-2005
Referitor la OUG 71 privind acordarea unor facilități familiilor de pensionari.
1478. Question no.739A/16-11-2005
Referitor la memoriul domnului Vale Aurel și doamna Vale Ileana din Cluj-Napoca, jud.Cluj.
1479. Interpellation no.739B/22-11-2005
Referitor la HG 400/02.04.2003.
1480. Question no.740A/16-11-2005
Referitor la întâlnirile cu locuitorii com.Călățele din jud.Cluj.
1481. Interpellation no.740B/22-11-2005
Situația Romag Prod, sucursală a RAAN din Drobeta Turnu-Severin.
1482. Question no.741A/16-11-2005
Activitatea managerială a conducerii Muzeului "Castelul Bran" din jud.Brașov și strategia de dezvoltare și funcționare a muzeului.
1483. Interpellation no.741B/22-11-2005
Referitor la domeniul administrației publice la nivelul jud.Covasna și Harghita.
1484. Question no.742A/16-11-2005
Biblioteca județeană "C.Sturdza" Bacău.
1485. Interpellation no.742B/22-11-2005
Referitor la deteriorarea digulului de protecție care apără com.Borcea, jud.Călărași
1486. Question no.743A/16-11-2005
Spitalul de Psihiatrie Poiana Mare.
1487. Interpellation no.743B/22-11-2005
Referitor la privatizarea prin licitație televizată a combinatului siderurgic ucrainean Krivorizhstal.
1488. Question no.744A/16-11-2005
Declarația doamnei Ministru în fața Comisiei de Politică Externă a Parlamentului European.
1489. Interpellation no.744B/22-11-2005
UNDE SUNT BANII, DOMNULE MINISTRU?
1490. Question no.745A/16-11-2005
Contractul EADS.
1491. Interpellation no.745B/22-11-2005
Referitor la OUG 31 din 13 martie 2002.
1492. Question no.746A/17-11-2005
Procedurile și practica Ministerului Afacerilor Externe față de o persoană fizică ce dorește să își depună dosarul de concurs.
1493. Interpellation no.746B/22-11-2005
Referitor la SC SOMVETRA SA Gherla, jud.Cluj.
1494. Question no.747A/17-11-2005
Aplicarea prevederilor legale de către Comisia de fond funciar din orașul Lipova.
1495. Interpellation no.747B/22-11-2005
Referitor la descentralizarea, atât a serviciilor, cât și a instituțiilor.
1496. Question no.748A/17-11-2005
Mutarea sediului Agenției 5 vest Arad din Str.Lucian Blaga nr.6 Arad în Deva.
1497. Interpellation no.748B/22-11-2005
Referitor la cazul mediatizat din satul Doboi - com.Plăieșii de Jos, jud.Harghita.
1498. Question no.749A/17-11-2005
Situația actuală a pieței Mihai Viteazul din Municipiul Arad.
1499. Interpellation no.749B/22-11-2005
Starea DN 15C Piatra Neamț - Tg.Neamț.
1500. Question no.750A/21-11-2005
Asociația Medicilor cu Cabinete Comodate Iași.
1501. Interpellation no.750B/22-11-2005
Prevederile Capitolului 22 negociat cu Uniunea Europeană referitor la amplasarea crematoriilor spitalelor din țară.
1502. Question no.751A/21-11-2005
Situația Centrului Medical "Sf.Petru și Pavel" Iași.
1503. Interpellation no.751B/22-11-2005
Riscul abandonului școlar.
1504. Question no.752A/21-11-2005
Situația Complexului Zootehnic Erbiceni, proprietate a SC Agroind SA Holboca.
1505. Interpellation no.752B/22-11-2005
Declașarea unei anchete pentru clarificarea modului în care au fost încheiate contractele de către societățile de asigurări.
1506. Question no.753A/21-11-2005
Centrul de Îngrijire și Asistență Hârlău.
1507. Interpellation no.753B/22-11-2005
Analizarea modului în care au fost întocmite dosarele de calamitate și avizarea acestora de Direcția Agricolă Buzău.
1508. Question no.754A/21-11-2005
Aprobarea dosarelor privind medicamentația bolnavilor.
1509. Interpellation no.754B/22-11-2005
Prinderea în pachetul de legi menite să reformeze sistemul de sănătate, atât a modului de colectare a banilor cât și găsirea unei strategii de ieșire din criza de medici cu care se confruntă jud.Buzău.
1510. Question no.755A/21-11-2005
Situația locativă a sinistraților din urma inundațiilor.
1511. Interpellation no.755B/22-11-2005
Privind retrocedarea Muzeului Național Brukenthal Sibiu.
1512. Question no.756A/22-11-2005
Continuarea investiției la liceul "Constantin Brâncoveanu", Horezu.
1513. Interpellation no.756B/22-11-2005
Tratamentul diabeticilor din jud.Brașov.
1514. Question no.757A/22-11-2005
Retehnologizarea hidrocentralelor de la Porțile de Fier.
1515. Interpellation no.757B/22-11-2005
Situația Nitramonia Făgăraș.
1516. Question no.758A/22-11-2005
Securizarea granițelor României.
1517. Interpellation no.758B/22-11-2005
Fondurile Structurale și de Coeziune ale Uniunii Europene și planul Național de Dezvoltare 2007 - 2013.
1518. Question no.759A/22-11-2005
Politici sanitare.
1519. Interpellation no.759B/22-11-2005
Promovarea lecturii în școli.
1520. Question no.760A/22-11-2005
Referitor la pachetul legislativ privind sănătatea.
1521. Interpellation no.760B/22-11-2005
Situația Parcului Comana.
1522. Question no.761A/22-11-2005
Referitor la pachetul legislativ privind sănătatea.
1523. Interpellation no.761B/22-11-2005
Referitor la transportul ilegal de persoane.
1524. Question no.762A/22-11-2005
Medicamente achiziționate prin licitație electronică.
1525. Interpellation no.762B/22-11-2005
Deblocarea Drumului Național 7.
1526. Question no.763A/22-11-2005
Referitor la abonamentele la gaze naturale.
1527. Interpellation no.763B/22-11-2005
Lucrarea de reparație a șoselei Timișoara-Lugoj, DN 6.
1528. Question no.764A/22-11-2005
O RATĂ A ȘOMAJULUI... DE VIS!
1529. Interpellation no.764B/22-11-2005
Referitor la terenurile pe care se află clădirile administrative cât și pistele de decolare ale Aeroportului Internațional Timișoara sunt revendicate de către diverse persoane.
1530. Question no.765A/22-11-2005
Referitor la memoriul doamnei Calistache Dumitra.
1531. Interpellation no.765B/22-11-2005
Situația învățământului din mediul rural.
1532. Question no.766A/22-11-2005
Cum va fi recuperată datria de 30 mil.USD pe care Republica Moldova o are dintr-un contract anterior de furnizare a energiei electrice.
1533. Interpellation no.766B/22-11-2005
Referitor la Proiectul de Lege privind exercitarea profesiei de medic, precum și organizarea și funcționarea Colegiului Medicilor din România.
1534. Question no.767A/22-11-2005
Campania "Deșeurile ne privesc pe toți"!
1535. Interpellation no.767B/22-11-2005
Situația gestionării deșeurilor.
1536. Question no.768A/23-11-2005
Direcții ale politicii Ministerului Transporturilor vizavi de Societatea Comercială Metrorex SA.
1537. Interpellation no.768B/22-11-2005
Situația învățământului postliceal românesc.
1538. Question no.769A/23-11-2005
Societatea SC Porțelanul SA Dorohoi.
1539. Interpellation no.769B/22-11-2005
Problematica microcentralelor de apartament.
1540. Question no.770A/23-11-2005
Referitor la salariații neplătiți de la SC Porțelanul SA Dorohoi.
1541. Interpellation no.770B/22-11-2005
Ordinul 418/20.06.2001.
1542. Question no.771A/23-11-2005
Referitor la infrastructura slab dezvoltată în jud.Botoșani.
1543. Interpellation no.771B/22-11-2005
Verificarea respectării contractelor încheiate de CNADNR cu beneficiarii contractelor privind lucrări de reabilitare a drumurilor naționale DN1 Cluj-Suceava și DN 17 Dej-Sadova.
1544. Question no.772A/23-11-2005
Referitor la majorarea salarială din 2005.
1545. Interpellation no.772B/22-11-2005
Referitor la asistența medicală deficitară în cadrul Penitenciarul Rahova.
1546. Question no.773A/23-11-2005
Posibilitatea includerii într-un program a unui cetățean care are nevoie de tratament ambulatoriu.
1547. Interpellation no.773B/22-11-2005
Implicarea primăriei în stabilirea orarului de funcționare al unităților comerciale și de prestări servicii.
1548. Question no.774A/23-11-2005
Referitor la CNPAS.
1549. Interpellation no.774B/22-11-2005
Sprijin pentru includerea zonei de Sud a județului Prahova în programul de racordare la rețeaua de alimentare cu gaze.
1550. Question no.775A/23-11-2005
Solicitarea obținerii cetățeniei române.
1551. Interpellation no.775B/22-11-2005
Referitor la memoriul domnului Ilut Lucian din Baia Mare.
1552. Question no.776A/23-11-2005
Eliberarea Autorizației de construcței nr.34/06.09.2004 de către Primăria com.Sucevița.
1553. Interpellation no.776B/22-11-2005
Pesta clasică porcină.
1554. Question no.777A/23-11-2005
Situația privind lucrările de consolidare a magistralei feroviare, afectată de inundații, din jud.Mehedinți.
1555. Interpellation no.777B/22-11-2005
"Grija" față de om.
1556. Question no.778A/23-11-2005
Referitor la construcția de autostradă.
1557. Interpellation no.778B/22-11-2005
Referitor la OG 105/1999 aprobată prin Legea 189/2000.
1558. Question no.779A/23-11-2005
Referitor la dobânzile pe care le oferă băncile.
1559. Interpellation no.779B/22-11-2005
Industria de apărare.
1560. Question no.780A/23-11-2005
Referitor la dobânzile băncilor de 16% la sumele economisite de populație.
1561. Interpellation no.780B/22-11-2005
Pensie decentă pentru o bătrânețe liniștită.
1562. Question no.781A/23-11-2005
Referitor la alocarea a 6% din PIB pentru învățământ.
1563. Interpellation no.781B/22-11-2005
Salvați Centrul olimpic de înot din Reșița și Școala de Beton.
1564. Question no.782A/24-11-2005
Referitor la pacienții bolnavi de hepatită B sau C.
1565. Interpellation no.782B/22-11-2005
La Rusca Montană primarul face legea?
1566. Question no.783A/25-11-2005
Referitor la sindicatul Serviciului de Ambulanță al jud.Cluj.
1567. Interpellation no.783B/22-11-2005
Colegiul Național "Mihai Viteazul" din Caracal.
1568. Question no.784A/25-11-2005
Referitor la mediu.
1569. Interpellation no.784B/22-11-2005
Referitor la descentralizarea veniturilor colectate din impozitul pe terenurile agricole.
1570. Question no.785A/25-11-2005
Referitor la avionul de pe ruta Cluj-Napoca - București care a avut întârziere 4 ore și jumătate.
1571. Interpellation no.785B/22-11-2005
Câte case s-au construit din cele promise?
1572. Question no.786A/25-11-2005
Referitor la SC CUG SA din Cluj-Napoca.
1573. Interpellation no.786B/22-11-2005
Agricultura românească subiect tabu pentru Uniunea Europeană.
1574. Question no.787A/25-11-2005
Referitor la CNI Coresi SA.
1575. Interpellation no.787B/22-11-2005
Dezvoltarea învățământului românesc.
1576. Question no.788A/28-11-2005
Referitor la alegerile locale din iunie 2004 din com.Merghindeal, jud.Sibiu.
1577. Interpellation no.788B/22-11-2005
Finanțare crematoriu.
1578. Question no.789A/28-11-2005
Investițiile direcționate către jud.Bacău pentru regularizarea albiilor râurilor din această regiune, în urma inundațiilor din acest an.
1579. Interpellation no.789B/22-11-2005
Legea asistenței medicale primare.
1580. Question no.790A/28-11-2005
Stadiul ratificării Tratatului de aderare a României la UE.
1581. Interpellation no.790B/22-11-2005
Finalizarea investiției la Casa Corpului Didactic din jud.Caraș Severin.
1582. Question no.791A/28-11-2005
Clarificări privind epidemia de rujeolă.
1583. Interpellation no.791B/22-11-2005
Posibil abuz PSD?
1584. Question no.792A/28-11-2005
Aplicarea prevederilor OUG 63/2005.
1585. Interpellation no.792B/22-11-2005
Importul și exportul de produse agroalimentare în și din România în perioada 01.01.2004 31.12.2004 ți 01.01.2005 - 31.10.2005.
1586. Question no.793A/29-11-2005
Referitor la investiții în parcurile industriale.
1587. Interpellation no.793B/22-11-2005
Modificarea HG 1251.
1588. Question no.794A/29-11-2005
Industria petrolieră din România.
1589. Interpellation no.794B/22-11-2005
Suplimentarea temporară a numărului de angajați la arhivele militare din cadrul UM 02405 - Pitești.
1590. Question no.795A/29-11-2005
Situația post privatizare la SC GES SA Boldești - Scăieni.
1591. Interpellation no.795B/22-11-2005
Referitor la negocierea prețului gazelor.
1592. Question no.796A/29-11-2005
Stadiul ratificării Convenției 156/1981 a Organizației Internaționale a Muncii privind egalitatea de șanse și de tratament pentru angajați, femei și bărbați, cu responsabilități familiale.
1593. Interpellation no.796B/22-11-2005
Referitor la memoriul doamnei Vătafu Livia.
1594. Question no.797A/29-11-2005
Referitor la situația piețelor agroalimentare închise în ceea ce privește comerțul cu carne de porc și pasăre, în jud.Bihor.
1595. Interpellation no.797B/22-11-2005
Referitor la memoriul numitei Calistrache Dumitra.
1596. Question no.798A/29-11-2005
Referitor la iazul de decantare steril denumit COLBU din loc.Baia Borșa, jud.Maramureș.
1597. Interpellation no.798B/22-11-2005
Necesitatea elaborării unui proiect de Lege privind asigurarea calității educației.
1598. Question no.799A/29-11-2005
Transparență și legalitate în constituirea corpului prefecților ca înalți funcționari publici.
1599. Interpellation no.799B/23-11-2005
Referitor la loc.Hagieni din Dobrogea.
1600. Question no.800A/29-11-2005
Situația privind indexarea pensiilor în jud.Buzău.
1601. Interpellation no.800B/23-11-2005
Referitor la construcția unui centru cultural pentru comunitatea turco-tătară din România.
1602. Question no.801A/29-11-2005
Situația privind investițiile de tip off-shore din jud.Buzău.
1603. Interpellation no.801B/23-11-2005
Referitor la uzina metalurgică Aiud, jud.Alba.
1604. Question no.802A/29-11-2005
Referitor la situația socială a celor 550 de salariați ai SC Somvetra Gherla SA.
1605. Interpellation no.802B/24-11-2005
Exacerbarea conflictului dintre cadrele didactice și actualul Guvern.
1606. Question no.803A/29-11-2005
Referitor la procesul de recalculare a pensiilor.
1607. Interpellation no.803B/06-12-2005
Dezvoltarea jud.Hunedoara.
1608. Question no.804A/29-11-2005
Referitor la datoriile Direcției Silvice a jud.Buzău către primăriile localitățiloe în carea există terenuri forestiere.
1609. Interpellation no.804B/06-12-2005
Construcția de locuințe ANL în jud.Hunedoara în 2006.
1610. Question no.805A/29-11-2005
Referitor la alocarea burselor sociale pentru elevi în jud.Buzău.
1611. Interpellation no.805B/06-12-2005
Datoriile Companiei Naționale a Huilei.
1612. Question no.806A/29-11-2005
Codul Fiscal.
1613. Interpellation no.806B/06-12-2005
Reabilitare drumuri forestiere.
1614. Question no.807A/29-11-2005
Examenul de promovare în funcție de execuție a magistraților de la tribunalele Curților de Apel.
1615. Interpellation no.807B/06-12-2005
Obiective finanțate în jud.Hunedoara în 2006.
1616. Question no.808A/29-11-2005
Politica fiscală și efectele sale asupra populației.
1617. Interpellation no.808B/06-12-2005
Diminuarea riscului de inundații.
1618. Question no.809A/29-11-2005
Referitor la 25 noiembrie Ziua Internațională Împotriva Violenței Domestice.
1619. Interpellation no.809B/06-12-2005
Situația bolnavilor de SIDA.
1620. Question no.810A/29-11-2005
Referitor la obligativitatea redepunerii documentației pentru acordarea indemnizației de creștere a copilului de către persoanele existente în plată, conform OUG 148/2005.
1621. Interpellation no.810B/06-12-2005
Rețete compensate pentru bolnavii de diabet.
1622. Question no.811A/30-11-2005
Prevederile OUG 148/2005 privind susținerea familiei în vederea creșterii copilului.
1623. Interpellation no.811B/06-12-2005
Restaurarea Castelului Corvineștilor.
1624. Question no.812A/30-11-2005
Situația învățământului românesc.
1625. Interpellation no.812B/06-12-2005
Finalizarea recalculării și recorelării pensiilor.
1626. Question no.813A/30-11-2005
Referitor la pachetul legislativ privind sănătatea.
1627. Interpellation no.813B/06-12-2005
Eliminarea cărților de muncă.
1628. Question no.814A/30-11-2005
Referitor la pachetul legislativ privind sănătatea.
1629. Interpellation no.814B/06-12-2005
Dezvoltarea sistemului feroviar în 2006.
1630. Question no.815A/30-11-2005
Verificarea unor sesizări privind localitatea Drăguș, jud.Brașov.
1631. Interpellation no.815B/06-12-2005
Pietruire drumuri comunale.
1632. Question no.816A/30-11-2005
Finanțarea construirii unui nou sediu pentru Direcția de Sănătate Publică Vâlcea.
1633. Interpellation no.816B/06-12-2005
Datoriile Companiei Naționale a Huilei.
1634. Question no.817A/30-11-2005
Convenția de înfrățire instituțională "Întărirea capacității administrative a Inspecției Sociale".
1635. Interpellation no.817B/06-12-2005
Rețeaua de drumuri din jud.Hunedoara.
1636. Question no.818A/30-11-2005
Strategia de reformă a domeniului Sănătății.
1637. Interpellation no.818B/06-12-2005
Absorbția fondurilor comunitare.
1638. Question no.819A/30-11-2005
"Programul de guvernare".
1639. Interpellation no.819B/06-12-2005
Sprijinirea familiilor cu venituri mici pentru încălzirea locuinței pe timp de iarnă.
1640. Question no.820A/30-11-2005
"Programul de guvernare".
1641. Interpellation no.820B/06-12-2005
Datoriile Companiei Naționale a Huilei.
1642. Question no.821A/30-11-2005
"Programul de guvernare".
1643. Interpellation no.821B/06-12-2005
PNL prin tot ceea ce fac încurajează "traseismul politic".
1644. Question no.822A/30-11-2005
"Programul de guvernare".
1645. Interpellation no.822B/06-12-2005
Situația Spitalului orășenesc din Baia de Aramă, jud.Mehedinți.
1646. Question no.823A/30-11-2005
"Programul de guvernare".
1647. Interpellation no.823B/06-12-2005
Lucrări la obiectivul "Sporire capacitate de circulație DN 7 km 11 + 200 - km 30 + 800, Chitila / Buldana".
1648. Question no.824A/30-11-2005
Promisiuni electorale cu "Programul de guvernare".
1649. Interpellation no.824B/06-12-2005
Referitor la deținuții din Penitenciarul cu regim închis Ploiești.
1650. Question no.825A/30-11-2005
Excedentul bugetar înregistrat la șomaj.
1651. Interpellation no.825B/06-12-2005
Referitor la conținutul proiectului contractului-cadru între casele județene de asigurări de sănătate și spitale, cabinete medicale, laboratoare, farmacii etc.
1652. Question no.826A/30-11-2005
Nerespectarea testamentului lăsat de Emanuil Gojdu, în ceea ce privește conducerea Fundației publice româno-ungară, care îi poartă numele.
1653. Interpellation no.826B/06-12-2005
Referitor la soluții privind cazarea sinistraților.
1654. Question no.827A/30-11-2005
Promisiuni electorale cu "Programul de guvernare".
1655. Interpellation no.827B/06-12-2005
Independența justiției, minciună demagogică.
1656. Question no.828A/30-11-2005
Promisiuni electorale cu "Programul de guvernare".
1657. Interpellation no.828B/06-12-2005
8 copii morți și multă indiferență.
1658. Question no.829A/30-11-2005
Promisiuni electorale cu "Programul de guvernare".
1659. Interpellation no.829B/06-12-2005
"Politica în domeniul educației".
1660. Question no.830A/30-11-2005
Promisiuni electorale privind "Programul de guvernare".
1661. Interpellation no.830B/06-12-2005
Referitor la Legea 247/2005.
1662. Question no.831A/30-11-2005
Situația privind Unitatea Militară 01068 din Vânju Mare, jud.Mehedinți.
1663. Interpellation no.831B/06-12-2005
Vacanțele elevilor și studenților.
1664. Question no.832A/30-11-2005
Referitor la OG 105/1999.
1665. Interpellation no.832B/06-12-2005
Situația elevilor și studenților care studiază în cadrul formei de învățământ "cu taxa".
1666. Question no.833A/30-11-2005
Privind situația de criza în care se află sistemul de învățământ din România.
1667. Interpellation no.833B/06-12-2005
Preluarea de către Camerele de Comerț teritoriale a Registrului Comerțilui.
1668. Question no.834A/30-11-2005
Verificări privind pe d-na Daniela Văsioiu, viceprimar al mun.Brăila.
1669. Interpellation no.834B/06-12-2005
Recalcularea pensiilor.
1670. Question no.835A/30-11-2005
Rezidențiatul din acest an riscă să creeze discriminări între medicii cu aceeași pregătire.
1671. Interpellation no.835B/06-12-2005
Situația Spitalului "Petrolul" Ploiești.
1672. Question no.836A/30-11-2005
Referitor la privatizarea SC Băicoi SA.
1673. Interpellation no.836B/06-12-2005
Fondurile ANL pentru anul 2006.
1674. Question no.837A/05-12-2005
Reglementările din domeniul transportului de persoane.
1675. Interpellation no.837B/06-12-2005
Propunere privind transformarea Centrului de Sănătate din Plopeni în spital orășenesc. Propunere privind reînființarea secțiilor de chirurgie și obstretică ginecologie din cadrul Spitalului Orășenesc Băicoi.
1676. Question no.838A/05-12-2005
Programul de construcții de locuințe al ANL pentru jud.Neamț.
1677. Interpellation no.838B/06-12-2005
Referitor la Piața Avram Iancu din Cluj-Napoca.
1678. Question no.839A/05-12-2005
Abonamentele oferite de Distrigaz.
1679. Interpellation no.839B/06-12-2005
Infrastructura rutieră.
1680. Question no.840A/05-12-2005
Existența de propuneri legislative pentru accelerarea activității de colectare a creanțelor bugetare.
1681. Interpellation no.840B/06-12-2005
Salariul din preajma sărbătorilor.
1682. Question no.841A/06-12-2005
Referitor la persoanele fără adăpost.
1683. Interpellation no.841B/06-12-2005
Referitor la 1 Decembrie.
1684. Question no.842A/06-12-2005
Privind lupta cu corupția din România.
1685. Interpellation no.842B/06-12-2005
Aspecte reieșite în urma discuțiilor purtate cu un grup de români bucovineni la data de 28 noiembrie a.c.
1686. Question no.843A/06-12-2005
Procedura de solicitare a finanțărilor pentru dezvoltarea de proiecte.
1687. Interpellation no.843B/06-12-2005
Nepăsare și lipsă de responsabilitate la nivelul ministerelor?
1688. Question no.844A/06-12-2005
Solicită raportul la controlul efectuat la Direcția Agricolă Gorj.
1689. Interpellation no.844B/06-12-2005
Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară ignoră Parlamentul.
1690. Question no.845A/06-12-2005
Situația locuințelor pentru tineri.
1691. Interpellation no.845B/06-12-2005
Indiferență sau incompetență?!
1692. Question no.846A/06-12-2005
Referitor la vânzarea Rafinăriei Dărmănești.
1693. Interpellation no.846B/06-12-2005
Starea agriculturii.
1694. Question no.847A/06-12-2005
Referitor la contractul Bechtel.
1695. Interpellation no.847B/06-12-2005
Referitor la plata RCA.
1696. Question no.848A/06-12-2005
Referitor la contractul cu EADS.
1697. Interpellation no.848B/06-12-2005
AUTOSTRADA RENEGOCIATĂ.
1698. Question no.849A/06-12-2005
Privatizarea SC "ARO" SA Câmpulung.
1699. Interpellation no.849B/06-12-2005
PROBLEMA ÎNCĂLZIRII PE TIMP DE IARNĂ LA ROMÂNI
1700. Question no.850A/06-12-2005
Referitor la afirmația ziarului "Gardianul" privind transportul școlar în mediul rural.
1701. Interpellation no.850B/06-12-2005
Constituirea Consiliului local al Comunei Măieruș, jud.Brașov.
1702. Question no.851A/06-12-2005
Situația domnului Boris Matvievici.
1703. Interpellation no.851B/06-12-2005
Situația generată de Holcim SA în comuna Țețchea, satul Subpiatră.
1704. Question no.852A/06-12-2005
Reacția economiei românești la relansarea cărbunelui pe plan mondial.
1705. Interpellation no.852B/06-12-2005
Neconstituționalitatea legii energiei electrice.
1706. Question no.853A/07-12-2005
Referitor la memoriul domnilor Melles Elod, Gyorfi Denes, Csibi Tiberiu și Incze Jozsef.
1707. Interpellation no.853B/06-12-2005
Referitor la implicarea Prefectului în perpetuarea unei situații ilegale și inadmisibile în comuna Mărculești, jud.Ialomița.
1708. Question no.854A/07-12-2005
Punctul de vedere al Ministerului Culturii și Cultelor privin campania de promovare a serviciului financiar prin mandat on-line și mandat electronic al Poștei Române.
1709. Interpellation no.854B/06-12-2005
Referitor la Convenția Carpatice.
1710. Question no.855A/07-12-2005
Declararea unor localități buzoiene, zone calamitate.
1711. Interpellation no.855B/06-12-2005
Violența în școli - un fenomen trecut cu vederea de autoritpți și ascuns de elevi, părinți și profesori!
1712. Question no.856A/07-12-2005
Oportunitatea ajustării prețului la cupru.
1713. Interpellation no.856B/06-12-2005
Modificările aberante aduse la proiectul de modernizare a drumului național rapid 7 București-Târgoviște, la intersecția cu DJ 701 B, Tărtășești-Ciocănești.
1714. Question no.857A/07-12-2005
Infrastructura Văii Jiului.
1715. Interpellation no.857B/06-12-2005
Programul de pregătire a României pentru momentul aderării )post-aderare).
1716. Question no.858A/07-12-2005
Cea de-a 102 -a Adunare Generală a ASTREI Sibiu.
1717. Interpellation no.858B/06-12-2005
Măsuri pentru eradicarea violenței în unitățile de învățământ din România.
1718. Question no.859A/07-12-2005
Drepturile salariale ale profesorilor pe luna decembrie.
1719. Interpellation no.859B/06-12-2005
Structura de coordonare a procesului de pregătire a aderării României la Uniunea Europeană și a etapei post-aderare.
1720. Question no.860A/07-12-2005
Probleme legate de titularizarea profesorilor.
1721. Interpellation no.860B/06-12-2005
Corelarea politicilor fiscale și monetare.
1722. Question no.861A/07-12-2005
Realizarea în incinta Spitalului de Obstretică Ginecologie Râmnicu Vâlcea a unui Centru zonal de procesare ecologică a deșeurilor periculoase.
1723. Interpellation no.861B/06-12-2005
Poziția României în cadrul negocierilor privind definitivarea bugetului Uniunii Europene pentru perioada 2007-2013.
1724. Question no.862A/07-12-2005
Referitor la evenimente violente petrecute în instituțiile de învățământ.
1725. Interpellation no.862B/06-12-2005
Acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive etnice.
1726. Question no.863A/07-12-2005
Care sunt caracteristicile principale al Programului Fermierul și care sunt etapele ce trebuie parcurse de viitorii fermieri.
1727. Interpellation no.863B/06-12-2005
Situația medicilor funcționari publici din Casele de Asigurări de Sănătate.
1728. Question no.864A/07-12-2005
Care sunt posibilitățile de finanțare a respectivelor proiecte în anul 2006?
1729. Interpellation no.864B/06-12-2005
Referitor la Facultatea de Medicină din Constanța.
1730. Question no.865A/07-12-2005
"Politica în domeniul transporturilor".
1731. Interpellation no.865B/06-12-2005
Referitor la memoriul domnului Memur Derviș.
1732. Question no.866A/07-12-2005
"Politica în domeniul transporturilor".
1733. Interpellation no.866B/06-12-2005
"Cine sunt consilierii Domnului Ministru Gheorghe Dobre?
1734. Question no.867A/07-12-2005
"Politica în domeniul transporturilor".
1735. Interpellation no.867B/06-12-2005
Câți reprezentanți are Ministerul în toate Consiliile de administrație și care sunt funcțiile acestora în cadrul ministerului?
1736. Question no.868A/07-12-2005
Stadiul lucrărilor pe coridorul IV Câmpina - Brașov, București - Constanța, Curtici - Arad - Simeria precum și a tronsonului Pitești - Rm.Vâlcea?
1737. Interpellation no.868B/06-12-2005
Politica de guvernare în domeniul minier.
1738. Question no.869A/07-12-2005
Finalizarea electrificării tronsonului Tecuci - Galați.
1739. Interpellation no.869B/06-12-2005
Nostalgici ai Ungariei Mari în turismul românesc.
1740. Question no.870A/07-12-2005
În ce vor consta elementele de parteneriat ale "transportului de călători de noapte"?
1741. Interpellation no.870B/06-12-2005
Clădirea Misiunii Permanente a României din New York, SUA.
1742. Question no.871A/07-12-2005
Referitor la colaborarea cu sindicatele.
1743. Interpellation no.871B/06-12-2005
Referitor la modul de aplicare a Legii 10/2001.
1744. Question no.872A/07-12-2005
Referitor la reînființarea institutului de Transport și Logistică.
1745. Interpellation no.872B/06-12-2005
Referitor la necesitatea asigurării prin farmacii a medicamentelor gratuite și compensate.
1746. Question no.873A/07-12-2005
Separarea activității AFER de cea specifică ISFR are un termen de agendă la care trebuie să devină operațională.
1747. Interpellation no.873B/06-12-2005
Construirea unui port la Dunăre pentru ambarcațiuni de agrement.
1748. Question no.874A/07-12-2005
Referitor la privatizarea "transportului feroviar de călători de lung parcurs".
1749. Interpellation no.874B/07-12-2005
Referitor la probleme ce vizează domeniul sănătății.
1750. Question no.875A/07-12-2005
Licitațiile electronice criticate de către conducerea spitalelor gorjene.
1751. Interpellation no.875B/07-12-2005
Cadrul legal pentru plata salariilor pentru perioada grevei din învățământ.
1752. Question no.876A/09-12-2005
Instalarea de baze americane în România, în cadrul scutului antirachetă.
1753. Interpellation no.876B/07-12-2005
Punerea în aplicare a OUG 71/2004.
1754. Question no.877A/09-12-2005
Semnalizarea defectuoasă a drumurilor.
1755. Interpellation no.877B/13-12-2005
Desființarea magazinelor economat din mun.Slatina.
1756. Question no.878A/09-12-2005
Camere radar.
1757. Interpellation no.878B/20-12-2005
Eliminarea cărților de muncă.
1758. Question no.879A/12-12-2005
Referitor la inițierea unor măsuri care să oprească declinul și să compenseze deficitul de fonduri pentru investițiile străine directe în anul 2006.
1759. Interpellation no.879B/20-12-2005
Absorbția fondurilor comunitare.
1760. Question no.880A/12-12-2005
Asigurarea securității în școli.
1761. Interpellation no.880B/20-12-2005
Rețeaua de drumuri din jud.Botoșani.
1762. Question no.881A/12-12-2005
Solicită informații asupra implementării propunerilor formulate de comisiile de control.
1763. Interpellation no.881B/20-12-2005
Rețete compensate pentru bolnavii de diabet.
1764. Question no.882A/12-12-2005
Referitor la comasarea a trei instituții de cultură din Arad.
1765. Interpellation no.882B/20-12-2005
Diminuarea riscului de inundații.
1766. Question no.883A/12-12-2005
Referitor la SC Mittal Steel SA Galați.
1767. Interpellation no.883B/20-12-2005
Dezvoltarea sistemului feroviar în 2006.
1768. Question no.884A/12-12-2005
Referitor la memoriul doamnei Nemeș Cristina din Cluj-Napoca.
1769. Interpellation no.884B/20-12-2005
Sprijinirea familiilor cu venituri mici pentru încălzirea locuinței pe timp de iarnă.
1770. Question no.885A/12-12-2005
Referitor la construcția unei benzinării Lukoil pe raza mun.Cluj-Napoca.
1771. Interpellation no.885B/20-12-2005
Construcția de locuințe ANL în jud.Botoșani în 2006.
1772. Question no.886A/12-12-2005
Referitor la memoriul domnului Ilarian Țene, salariat al CNI Coresi - București.
1773. Interpellation no.886B/20-12-2005
Dezvoltarea învățământului românesc.
1774. Question no.887A/12-12-2005
Referitor la SC SOMVETRA SA.
1775. Interpellation no.887B/20-12-2005
Pietruire drumuri comunale.
1776. Question no.888A/12-12-2005
Referitor la cazurile de rujeolă.
1777. Interpellation no.888B/20-12-2005
Referitor la acțiunile pentru tineret îndeplinite în anul 2005.
1778. Question no.889A/12-12-2005
Nemulțumirile locuitorilor com.Aluniș, sat Pruneni, jud.Cluj față de lucrările efectuate la drumul ce leagă satele Aluniș și Pruneni.
1779. Interpellation no.889B/20-12-2005
Poluarea industrială.
1780. Question no.890A/12-12-2005
Referitor la CNI Coresi SA.
1781. Interpellation no.890B/20-12-2005
Măsurile de protecție a naturii.
1782. Question no.891A/12-12-2005
Siguranța în școli.
1783. Interpellation no.891B/20-12-2005
Problema respectării normelor de mediu în vederea implementării acquis-ului comunitar.
1784. Question no.892A/13-12-2005
Flota aeriană TAROM.
1785. Interpellation no.892B/20-12-2005
Programul de guvernare: Cap.18 - Politica privind protecția mediului înconjurător.
1786. Question no.893A/13-12-2005
Tapiseria expusă la sediul ONU de către țara noastră.
1787. Interpellation no.893B/20-12-2005
Cap. 7 - Politica de protecție socială.
1788. Question no.894A/13-12-2005
Demiterea domnului dr.Radu Căpâlneanu din funcția de director al "Institutului Inimii" din Cluj-Napoca.
1789. Interpellation no.894B/20-12-2005
Cap. 7 - Politica de protecție socială.
1790. Question no.895A/13-12-2005
Autostrada Transilvania.
1791. Interpellation no.895B/20-12-2005
Cap. 7 - Politica de protecție socială.
1792. Question no.896A/13-12-2005
Epidemia de rujeolă.
1793. Interpellation no.896B/20-12-2005
Cap. 7 - Politica de protecție socială.
1794. Question no.897A/13-12-2005
Măsuri împotriva răspândirii gripei aviare în jud.Buzău.
1795. Interpellation no.897B/20-12-2005
Cap. 13 - Politica industrială.
1796. Question no.898A/13-12-2005
Situația categoriei pensionarilor proveniți din domeniul cercetării științifice (Academia Română și unuversități).
1797. Interpellation no.898B/20-12-2005
Cap. 18 - Politica privind protecția mediului înconjurător.
1798. Question no.899A/13-12-2005
Desființarea magazinelor economat din mun.Slatina.
1799. Interpellation no.899B/20-12-2005
Cap. 17 - Politica în domeniul transporturilor.
1800. Question no.900A/13-12-2005
Siguranța călătorilor cu microbuze.
1801. Interpellation no.900B/20-12-2005
Referitor la depozitul de gunoi din parcaările de pe DN1.
1802. Question no.901A/13-12-2005
Ordonanța 99.
1803. Interpellation no.901B/20-12-2005
Situația Spitalului CFR din Drobeta Turnu-Severin, jud.Mehedinți.
1804. Question no.902A/13-12-2005
PRO(TV)STUL GUST TELEVIZAT
1805. Interpellation no.902B/20-12-2005
Clarificarea reglementărilor Ordinului 343/25 martie 2005.
1806. Question no.903A/13-12-2005
Actul de aderare - Anexa IX.
1807. Interpellation no.903B/20-12-2005
Referitor la suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată, pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2005 pentru jud.Bistrița-Năsăud.
1808. Question no.904A/13-12-2005
Situația punerii în executare a hotărârilor judecătorești în mun.Rădăuți, jud.Suceava.
1809. Interpellation no.904B/20-12-2005
Referitor la Ziua Națională a României serbată de o comunitate de români din Padova, Italia.
1810. Question no.905A/13-12-2005
Privind amplasarea unei gropi de gunoi lângă locuințele cetățenilor din satul Holda, com.Broșteni, jud.Suceava.
1811. Interpellation no.905B/20-12-2005
Referitor la memoriul domnului Feldrihan Arsinte din Budacu de Sus nr.146, com.Dumitrița.
1812. Question no.906A/13-12-2005
Privind alocația de întreținere a d-ului Lazăr Ștefan - persoană cu handicap.
1813. Interpellation no.906B/20-12-2005
Referitor la sistemul birocratic din justiție.
1814. Question no.907A/14-12-2005
Deficiențele ce se regăsesc în Buletinul de calcul emis conform HG 1550/2004.
1815. Interpellation no.907B/20-12-2005
JOACA DE-A JUSTIȚIA ÎN ROMÂNIA
1816. Question no.908A/14-12-2005
Situația instituțiilor publice care au rampă de acces.
1817. Interpellation no.908B/20-12-2005
ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ LOCALĂ - MARCA BOTOȘANI
1818. Question no.909A/14-12-2005
Strategia pentru gestionarea sistemului național de educație.
1819. Interpellation no.909B/20-12-2005
"Bani de liceu" acordați în manieră discriminatorie.
1820. Question no.910A/14-12-2005
Desfășurarea programelor de perfecționare periodică a personalului didactic din învățământul preuniversitar.
1821. Interpellation no.910B/20-12-2005
Referitor la fonduri necesare pentru decolmatarea canalelor și rigolelor.
1822. Question no.911A/14-12-2005
Cum se rezolvă problema sănătății prin demiteri?
1823. Interpellation no.911B/20-12-2005
Referitor la greva recentă din învățământul preuniversitar.
1824. Question no.912A/14-12-2005
Informare privind inmulțirea cazurilor de rujeolă.
1825. Interpellation no.912B/20-12-2005
Referitor la legea rentei viagere.
1826. Question no.913A/14-12-2005
Referitor la strategia de dezvoltare a infrastructurii rutiere și feroviare.
1827. Interpellation no.913B/20-12-2005
Legea 10/2001.
1828. Question no.914A/14-12-2005
Asigurarea securității în gări, autogări, trenuri și alte mijloace de transport terestru, împotriva unui eventual atac terorist.
1829. Interpellation no.914B/20-12-2005
Referitor la îndeplinirea atribuțiilor de serviciu a conducerii Penitenciarului de Maximă Siguranță Craiova.
1830. Question no.915A/14-12-2005
Asigurarea securității clădirilor unde se desfășoară actul de justiție împotriva unui eventual atac terorist.
1831. Interpellation no.915B/20-12-2005
Sala de sport pentru Clubul Școlar Sportiv "Universitatea" Craiova.
1832. Question no.916A/14-12-2005
Stadiul lucrărilor la locuințele construite de ANL.
1833. Interpellation no.916B/20-12-2005
Legislația privind activitatea femeilor casnice.
1834. Question no.917A/14-12-2005
Drepturile salariale ale profesorilor pe luna decembrie.
1835. Interpellation no.917B/20-12-2005
Situația creată de HG 400/2003.
1836. Question no.918A/15-12-2005
Referitor la piesa de teatru "Evangheliștii" scrisă de Alina Mungiu Pippidi.
1837. Interpellation no.918B/20-12-2005
Referitor la asigurații sistemului de asigurări de sănătate.
1838. Question no.919A/15-12-2005
Gripa aviară în jud.Brăila.
1839. Interpellation no.919B/20-12-2005
Referitor la Legea farmaciei.
1840. Question no.920A/15-12-2005
Situația societății Carfil S.A. Brașov.
1841. Interpellation no.920B/20-12-2005
Recalcularea pensiei.
1842. Question no.921A/16-12-2005
Ștergerea datoriilor companiilor de stat.
1843. Interpellation no.921B/20-12-2005
Redobândirea cetățeniei române.
1844. Question no.922A/16-12-2005
Desființarea Casei de Asigurări de Sănătate OPSNAJ.
1845. Interpellation no.922B/20-12-2005
Refuzul de a răspunde la întrebarea 616A/2005.
1846. Question no.923A/16-12-2005
Industria de textile și confecții.
1847. Interpellation no.923B/20-12-2005
Venitul minim garantat.
1848. Question no.924A/16-12-2005
Costul gazului metan.
1849. Interpellation no.924B/20-12-2005
Spitalul Județean Hunedoara.
1850. Question no.925A/16-12-2005
Creșterea economică.
1851. Interpellation no.925B/20-12-2005
Accesul României la Fondurile Structurale și de Coeziune ale UE în perspectiva integrării europene.
1852. Question no.926A/16-12-2005
Neutralizarea deșeurilor animaliere.
1853. Interpellation no.926B/20-12-2005
Adaptarea învățământului universitar românesc.
1854. Question no.927A/19-12-2005
Referitor la producătorii agricoli.
1855. Interpellation no.927B/20-12-2005
Autostrada Transilvania.
1856. Question no.928A/19-12-2005
Starea de degradare avansată a majorității tablierelor podurilor de șosea alcătuite din fâșii de beton precomprimat de pe drumurile județene și comunale.
1857. Interpellation no.928B/20-12-2005
Învățământul vocațional.
1858. Question no.929A/19-12-2005
Conceperea strategiei prin care salarizarea cadrelor didactice să fie compatibilă cu nivelul cunoștințelor acumulate de elevi.
1859. Interpellation no.929B/20-12-2005
Oficiul pentru Migrația Forței de Muncă.
1860. Question no.930A/20-12-2005
Referitor la grupa de vagoane ce făcea legătura Baia-Mare - Budapesta și retur.
1861. Interpellation no.930B/20-12-2005
Mamele neangajate în muncă.
1862. Question no.931A/20-12-2005
Stadiul lucrărilor de apărare împotriva inundațiilor dinjud.Buzău.
1863. Interpellation no.931B/20-12-2005
Situația dezastruoasă a agriculturii.
1864. Question no.932A/20-12-2005
Situația biletelor de călătorie nefolosite de către pensionari.
1865. Interpellation no.932B/20-12-2005
Criza medicamentelor compensate.
1866. Question no.933A/20-12-2005
Indemnizația pentru creșterea și îngrijirea copilului.
1867. Interpellation no.933B/20-12-2005
Durata proceselor.
1868. Question no.934A/20-12-2005
Scutirea de datorii a Companiei Termoelectrica.
1869. Interpellation no.934B/20-12-2005
Epidemia de rujeolă.
1870. Question no.935A/20-12-2005
Majorarea tarifului la gazele naturale.
1871. Interpellation no.935B/20-12-2005
Corupția la frontieră.
1872. Question no.936A/20-12-2005
Manifestări de violență în București.
1873. Interpellation no.936B/20-12-2005
Diminuarea consumului de droguri.
1874. Question no.937A/20-12-2005
Privatizarea CEC-ului.
1875. Interpellation no.937B/20-12-2005
Depolitizarea instituției prefectului.
1876. Question no.938A/20-12-2005
"Transparența cheltuirii banilor publici".
1877. Interpellation no.938B/20-12-2005
Traficul de frontieră.
1878. Question no.939A/20-12-2005
Referitor la funcționarea Serviciului Public Salvamont.
1879. Interpellation no.939B/20-12-2005
Consumul de droguri, alcool, tutun și violență în școli.
1880. Question no.940A/21-12-2005
Refritor la stadiul negocierilor cu Bechtel pentru construcția autostrăzii Borș-Brașov.
1881. Interpellation no.940B/20-12-2005
Referitor la subordonarea tuturor unităților din sistemul de sănătate.
1882. Question no.941A/21-12-2005
Disfuncționalități în cadrul Direcției Generale de Administrare a Marilor Contribuabili din cadrul Ministerului Finanțelor Publice.
1883. Interpellation no.941B/20-12-2005
Taxa pentru un vis de lux.
1884. Question no.942A/21-12-2005
Referitor la inundațiile din această vară.
1885. Interpellation no.942B/20-12-2005
Solicită un transfer de clădire.
1886. Question no.943A/21-12-2005
Finanțarea a 25 de proiecte în 2006.
1887. Interpellation no.943B/20-12-2005
Transfer, din proprietatea statutului și administrarea AVAS în proprietatea publică a statutului.
1888. Question no.944A/21-12-2005
Blocul ANL Vatra Dornei.
1889. Interpellation no.944B/20-12-2005
Menținerea activității la Exploatarea Minieră Berbești - Alunu după modernizarea SC CET GOVORA SA.
1890. Question no.945A/21-12-2005
Referitor la retrocedarea clădirilor în care funcționează școli.
1891. Interpellation no.945B/20-12-2005
Instalarea de centrale telefonice digitale în cele 25 de localități (comune) din jud.Vâlcea deficitare din acest punct de vedere.
1892. Question no.946A/21-12-2005
Referitor la proiectele-pilot de dezvoltare a unor rețele informatice în 9 localități rurale.
1893. Interpellation no.946B/20-12-2005
Răspuns la ..."răspunsul" r622B.
1894. Question no.947A/21-12-2005
Sala de sport Vatra Dornei.
1895. Interpellation no.947B/20-12-2005
Referitor la casa de bilete a clădirii Gării din Tg.Mureș.
1896. Question no.948A/21-12-2005
Referitor la CNPAS, pentru aplicarea corectă a legii 189/2000.
1897. Interpellation no.948B/20-12-2005
Criza de specialiști în calculatoare în jud.Buzău.
1898. Question no.949A/21-12-2005
Respectarea legislației muncii în spitalele universitare.
1899. Interpellation no.949B/20-12-2005
Programul SAPARD.
1900. Question no.950A/21-12-2005
Verificareacomiterii unor fapte penale de către conducerea UMF "Carol Davila" București.
1901. Interpellation no.950B/20-12-2005
A fi sau a nu fi legumicultor în 2006 în România.
1902. Interpellation no.951B/20-12-2005
Situația dramatică în mun.Craiova.
1903. Interpellation no.952B/20-12-2005
Ținutul Secuiesc.
1904. Interpellation no.953B/20-12-2005
Ținutul Secuiesc.
1905. Interpellation no.954B/20-12-2005
Motivația demiterii directorilor de spitale din jud.Cluj.
1906. Interpellation no.955B/20-12-2005
Strategia privind stoparea tăierilor ilegale de păduri.
1907. Interpellation no.956B/20-12-2005
Ștergerea datoriilor istorice ale unor companii de stat.
1908. Interpellation no.957B/20-12-2005
Ștergerea datoriilor istorice ale unor companii de stat.
1909. Interpellation no.958B/20-12-2005
Pensionarii din industria radioactivă au fost radiați de 2 ori.
1910. Interpellation no.959B/20-12-2005
Lista cererilor de retrocedare a unor imobile din mun.Oradea și jud.Bihor.
1911. Interpellation no.960B/20-12-2005
SITUAȚIA REABILITĂRII DRUM DC 45/A COMUNA ILEANA - SAT ARȚARI
1912. Interpellation no.961B/20-12-2005
Concesionarea de terenuri de către Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului.
1913. Interpellation no.962B/20-12-2005
Evaluarea activității Agenției Naționale pentru Locuințe pe anul 2005.
1914. Interpellation no.963B/20-12-2005
Referitor la afirmațiile domnului Ujeniuc Dragoș.
1915. Interpellation no.964B/20-12-2005
Referitor la repartizarea discreționară a fondurilor publice.
1916. Interpellation no.965B/20-12-2005
Inițierea unei anchete în ce privește modul ilegal de privatizare a Complexului Zootehnic Răscruci (SC OVINEX SA), jud.Cluj.
1917. Interpellation no.966B/20-12-2005
Politica de guvernare în domeniul gazelor naturale.
1918. Interpellation no.967B/20-12-2005
Gripa aviară în România.
1919. Interpellation no.968B/20-12-2005
Situația gravă de la SC Mittal Steel SA Galați.
1920. Interpellation no.969B/20-12-2005
Referitor la CNI Coresi SA.
1921. Interpellation no.970B/20-12-2005
Referitor la inundațiile din Banat.
1922. Interpellation no.971B/20-12-2005
Prețuri "incorecte" pentru studenții din Reșița.
1923. Interpellation no.972B/20-12-2005
Eșecul reformei din sistemul de sănătate = DEMISIA
1924. Interpellation no.973B/20-12-2005
Salvați caii!
1925. Interpellation no.974B/20-12-2005
Dreptate și adevăr?!
1926. Interpellation no.975B/20-12-2005
Schimbarea directorilor de spitale - "Performanța politică" a Ministrului Sănătății.
1927. Interpellation no.976B/20-12-2005
PASIVITATE ȘI NEIMPLICARE - INDICATORI DE "PERFORMANȚĂ" LA AJOFM BOTOȘANI.
1928. Interpellation no.977B/20-12-2005
FONDUL CULTURAL NAȚIONAL FOLOSIT NUMAI PENTRU IMAGINE PUBLICĂ?
1929. Interpellation no.978B/20-12-2005
Munca la negru.
1930. Interpellation no.979B/20-12-2005
Pilotajul maritim și fluvial în România.
1931. Interpellation no.980B/20-12-2005
Principiul Guvernării portocalii nepăsarea.
1932. Interpellation no.981B/20-12-2005
SC FERAL SA TULCEA.
1933. Interpellation no.982B/21-12-2005
Solicită o explicație asupra motivelor demisiei domnului Gabriel Zbârcea din funcția de Președinte al AVAS.
1934. Interpellation no.983B/21-12-2005
Referitor la memoriul domnului Luca Ion din Buzău.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania sunday, 19 january 2020, 4:45
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro