Questions & Interpellations
Questions
Interpellations
You are here: Home page > Parliamentary Business > Q & I > 2020 > Questions

Questions recorded in 2020

1. Question no.9653A/03-02-2020
Solicitare control Clinica Imogen - Spitalul Județean de Urgență Cluj
2. Question no.9654A/03-02-2020
Numirea domnului Tudor Polak în funcția de Secretar de stat în cadrul Ministerului Muncii și Protecției Sociale
3. Question no.9655A/03-02-2020
Stadiul unor proiecte cu finanțare europeană ce urmează a fi implemetate în municipiul Bârlad
4. Question no.9656A/03-02-2020
Punct de vedere cu privire la oportunitatea modificării și completării OUG nr.82/2006 pentru recunoaștrea meritelor personalului armatei participant la acțiuni militare
5. Question no.9657A/03-02-2020
Situația creata de cei trei imigranți în trenul de pe ruta Timișoara - Baia Mare
6. Question no.9658A/03-02-2020
Legalizarea canabisului în scop medicinal
7. Question no.9659A/03-02-2020
Revenire la interpelarea nr.2504B, eleborarea unei strategii de încurajarea a natalității. Politici publice pro-familie și pro-viață
8. Question no.9660A/03-02-2020
Revenire la interpelarea nr.2524B, casa Inginier Anania reprezintă unul idntre cele mai importante monumente din municipiul Bacău
9. Question no.9661A/03-02-2020
Întârziere nejustificată a răspunsului la interpelarea cu nr.2322B/09.04.2019
10. Question no.9662A/03-02-2020
Revenire la interpelarea nr.2520B, tehnologia 5G - internetul tuturor lucrurilor sau cancerul tuturor lucrurilor
11. Question no.9663A/03-02-2020
Exploatarea din pădurea Băneasa o reală îngrijorare pentru cezățenii din București și Ilfov
12. Question no.9664A/03-02-2020
Revenire la interpelarea nr.2508B, consolidarea și modernizarea Muzeului Național de Istorie
13. Question no.9665A/03-02-2020
Revenire la interpelarea nr.2512B, situația turismului din România
14. Question no.9666A/03-02-2020
Situația în care se află consulatul român din localitatea Zajecar, Serbia
15. Question no.9667A/03-02-2020
Noile planuri -cadru de învățământ
16. Question no.9668A/03-02-2020
Infrastructura deficitară de pe Centura CApitalei - pasajul rutier de la Domenști
17. Question no.9669A/03-02-2020
Nereguli la firme de pompe funebre, firme care aduc bani lunar la Direcția de Sănătate Publică Alba și Hunedoara
18. Question no.9670A/03-02-2020
Date statistice privind delicvența juvenilă
19. Question no.9671A/03-02-2020
Stadiul recalculării unor pensii de asigurări sociale de stat
20. Question no.9672A/03-02-2020
Aplicarea prevederilor art.5 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice
21. Question no.9673A/03-02-2020
Implementarea Programului de regenerare a pădurilor
22. Question no.9674A/03-02-2020
Modernizarea trecerii la nivel cu calea ferată situată pe teritoriul orașului Costești, județul Argeș, la km 130+415 al liniei CF 101 Pitești-Craiova
23. Question no.9675A/03-02-2020
Transportul gratuit al elevilor pe baza carnetului de elev
24. Question no.9676A/03-02-2020
Restituirea taxelor auto
25. Question no.9677A/03-02-2020
Proiectele europene destinate îmbunătățirii serviciilor oferite cetățenilor
26. Question no.9678A/03-02-2020
Obținerea atestatelor de absolvire a cursurilor de puericultură pentru tații solicitanți de concedii de paternitate
27. Question no.9679A/03-02-2020
PLan de măsuri privind informarea și protejarea populației de cotaminare cu noul coronavirus
28. Question no.9680A/03-02-2020
Situația Programului de investiții în domeniul Culturii /situația propunerilor din județul Dâmbovița
29. Question no.9681A/04-02-2020
Sesizare privind unele acte de violență înregistrate într-o școală generală
30. Question no.9682A/04-02-2020
Montarea sistemelor de protecție activă la trecerile la nivel cu calea ferată
31. Question no.9683A/04-02-2020
Măsuri necesare după declararea de către OMS a coronaviruslui (2019 - nCoV) drept urgență publică globală
32. Question no.9684A/04-02-2020
Evaluarea posibilității redeschiderii cabinetelor de medicină școlară
33. Question no.9685A/04-02-2020
Analizarea oportunității colaborării într-un proiect privind construirea unui cimitir militar în imediata apropriere a Municipiului Craiova
34. Question no.9686A/04-02-2020
Aspecte cu caracter infracțional semnalate printr-o petiție
35. Question no.9687A/04-02-2020
nechități ale sistemului public de pensii semnalate printr-o petiție
36. Question no.9688A/04-02-2020
Prelungirea termenelor prevăzute de HG nr.1052/2013 și HG nr.11/2017
37. Question no.9689A/04-02-2020
Solicitare de informații cu privire la realizarea unui cartier de locuințe în Municipiul Craiova
38. Question no.9690A/04-02-2020
Spre informare - lipsa valorificării prin concesiune a unor suprafețe
39. Question no.9691A/04-02-2020
PUnct de vedere cu privire la considerarea aleilor tehnologice cas trict necesare procesului de producție
40. Question no.9692A/04-02-2020
Evaluarea utilității menținerii loteriei bonurilor fiscale
41. Question no.9693A/04-02-2020
Clarificări de competențe și de identificare între Poliția română și structurile poliției locale
42. Question no.9694A/04-02-2020
Necesitatea elaborării unor clarificări legislative privind finanțarea cluburilor sportive de către autoritățile administrației publice locale
43. Question no.9695A/04-02-2020
Simplificarea unor proceduri și îmbunătățirea legislației privind atribuirea contractelor de lucrări de infrastructură
44. Question no.9696A/04-02-2020
Modul de selecție a candidaților pentru locurile altor minorități decât minoritatea rromă la concursul de admitere la Școala de Pregătire a Agenților Poliției de Frontieră "Avram Iancu" Oradea
45. Question no.9697A/04-02-2020
Situația unităților școlare fără toalete
46. Question no.9698A/04-02-2020
Termen estimativ de finalizare al proiectului "Șoșeaua ocolitoare a municipiului Bârlad"
47. Question no.9699A/04-02-2020
Oportunitatea obiectivului de investiții privind construirea unei instalații de semnalizare automată cu lumini roșii clipitoare (SAT) pentru trecerea la nivel cu calea ferată din comuna Lunca Ilvei, jud. Bistrița - Năsăud
48. Question no.9700A/04-02-2020
Extinderea magistralei de gaze naturale în jud. Bistrița-Năsăud
49. Question no.9701A/04-02-2020
Slicitarea unui control cu privire la obiectivele de investiții finanțate din PNDL din comuna Mărișelu
50. Question no.9702A/04-02-2020
Ordonator credite asistenți personali
51. Question no.9703A/04-02-2020
Retehnologizarea sistemului de termoficare mun. Bacău
52. Question no.9704A/04-02-2020
Solicitare informații despre lansarea studiului de fezabilitate a proiectului domenului schiabil Făgăraș
53. Question no.9705A/04-02-2020
Stadiul proiectului autostrăzii Pitești-Sibiu
54. Question no.9706A/04-02-2020
Solicitare informații privind planul de investiții al CFR S.A.
55. Question no.9707A/04-02-2020
Solicitare informații despre stadiul declarării zonei naturale "Pădurea Trivale" ca rezervație naturală și instituirea regimului de arie naturală protejată
56. Question no.9708A/04-02-2020
Solicitare informații privind drumul expres Craiova-Pitești
57. Question no.9709A/04-02-2020
Situația patinoarului artificial acoperit din Târgu Mureș
58. Question no.9710A/04-02-2020
Situația programului "Casa Verde"
59. Question no.9711A/04-02-2020
Itegrarea pe piața muncii a persoanelor cu dizabilități
60. Question no.9712A/04-02-2020
Buna funcționare a misiunilor permanente ale României
61. Question no.9713A/04-02-2020
Înscrierea Peisajului minier Roșia Montană în Patrimoniul Mondial
62. Question no.9714A/04-02-2020
Efetele OUG nr 1/2020 asupra învățământului preuniversitar
63. Question no.9715A/04-02-2020
Care este situația în prezent privind gradul de vaccinare și stocurile de vaccinuri pentru categoriile de populație vulnerabilă
64. Question no.9716A/04-02-2020
Care este situația organizării triajelor epdemiologice în unitățile de învățâmânt
65. Question no.9717A/04-02-2020
Care este termenul la care veți începe și veți finaliza construcția autostrăzilor :Târgu-Neamț-Iași-Ungheni și Comarnic-Brașov
66. Question no.9718A/04-02-2020
Conducta de transport gaze naturale DN 250 Cîmpulung Moldovenesc Vatra Dornei
67. Question no.9719A/04-02-2020
Încălcare norme de mediu UAT Alba Iulia
68. Question no.9720A/04-02-2020
Riscuri de inundații în jud. Alba
69. Question no.9721A/04-02-2020
Programul Național de tratamen pentru boli rare
70. Question no.9722A/04-02-2020
Numirea unui potențial infractor în conducerea MAI
71. Question no.9723A/04-02-2020
Solicitare privind respectarea termenului de primire a răspunsului la întrebarea nr.9502A/10.12.2019, privind dosarele de venit inim garantat
72. Question no.9724A/05-02-2020
Situația PUG-urilor din municipiile reședință de județ
73. Question no.9725A/05-02-2020
Stadiul înființărilor Muzeului Ororilor Comunismului și a Muzeului Național Brătianu
74. Question no.9726A/05-02-2020
Stadiul de implementare a Legii nr.57/2019 în liceele meniționate în Ordinul nr.4215/296/2019 privind învățământul tehnologic cu profil preponderent agricol
75. Question no.9727A/05-02-2020
Stadiul de implementare a Legii nr.57/2019 în liceele meniționate în Ordinul nr.4215/296/2019 privind învățământul tehnologic cu profil preponderent agricol
76. Question no.9728A/05-02-2020
Autostrada Nordului pierdută pe autostrada dezinteresului
77. Question no.9729A/05-02-2020
Nepăsare scandaloasă legat de ceea ce se întâmplă la Mina Bainer din Băiuț
78. Question no.9730A/05-02-2020
Solicitare stadiu dosar înregistrat la A.N.R.P. cu nr. 50348/CC
79. Question no.9731A/05-02-2020
Monitorizarea și înlocuirea ascensoarelor
80. Question no.9732A/05-02-2020
Dreptul la apă al animalelor din fermele românești
81. Question no.9733A/05-02-2020
Informații privind Start UP Nation
82. Question no.9734A/05-02-2020
nformații privind studil de prefezabilitate sau fezabilitate pentru proiectul Autostrada Nordului
83. Question no.9735A/05-02-2020
Informații privind Programul Operațional Regional 2014-2020
84. Question no.9736A/05-02-2020
P.N.D.R., submăsura 6.4 - Informații privind investiții de creare și dezvoltare de activități neagricole
85. Question no.9737A/05-02-2020
Informații privind Pogramul guvernamental "gROwth" - investim în copii, investim în viitor
86. Question no.9738A/05-02-2020
Două răspunsuri oficial și nicio soluție realistă pentru comuna Daneș din jud. Mureș
87. Question no.9739A/05-02-2020
Conducta magistrală de transport gaze din proximitatea orașului Întorsura Buzăului
88. Question no.9740A/05-02-2020
Situația imobilelor cu destinația de locuințe de serviciu existente la nivelul I.P.J. Covasna
89. Question no.9741A/05-02-2020
Protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
90. Question no.9742A/05-02-2020
Spitale regionale
91. Question no.9743A/05-02-2020
Rezultatul controlului dispus la Spitalul Floreasca
92. Question no.9744A/05-02-2020
Programul de Internship al Guvernului României
93. Question no.9745A/05-02-2020
Solicitare de informații privind contractul de servicii POST 2009/2/2/002/02 "Asitenț Tehnică pentru elaborarea Studiului de Fezabilitate, Proiectului Tehnic, Detalii de Execuție și Documntație de Atribuire pentru variantele de ocolire Sighișoara, Făgăraș, Huedin"
94. Question no.9746A/05-02-2020
Situația scanerelor din vămi
95. Question no.9747A/05-02-2020
Situația stenodactilografilor
96. Question no.9748A/05-02-2020
Casa Constantin Brâncuș
97. Question no.9749A/05-02-2020
Decontarea transportului elevilor
98. Question no.9750A/05-02-2020
Suplimetare numar de vagoane
99. Question no.9751A/05-02-2020
Invazia PET-uri pe râul Cerna
100. Question no.9752A/05-02-2020
Bazinul de la Liceul "Carol I" din Craiova
101. Question no.9753A/05-02-2020
Numirea în funcție de vicepreședinte ANRP a domanei Chiriac Daniela
102. Question no.9754A/06-02-2020
Construirea celei de-a doua celule pentru deșeuri periculoase și industriale toxice pe teritoriul municipiului Slobozia
103. Question no.9755A/10-02-2020
Ordinul Ministerului Sănătății 15/2020
104. Question no.9756A/10-02-2020
Poluare Kronospan Sebeș
105. Question no.9757A/10-02-2020
Stadiul lucrărilor la Autostrada Sebeș-Turda
106. Question no.9758A/10-02-2020
Construcție ilegală platformă depozitare deșeuri Bărăbanț
107. Question no.9759A/11-02-2020
Desființarea Fondului de Dezvoltare și Investiții, blocaj la nivelul autorităților publice locale
108. Question no.9760A/11-02-2020
Construcția liniei de cale ferată Vâlcele-Râmnicu Vâlcea
109. Question no.9761A/11-02-2020
Modernizarea Drumului Național DN67B Scoarța-Pitești
110. Question no.9762A/11-02-2020
Stadiul soluționării sesizării cetățeanului din comuna Bălilești, județul Argeș
111. Question no.9763A/11-02-2020
Trenurile nu circulă mai repede cu promisiuni PSD
112. Question no.9764A/11-02-2020
În ce stadiu se află planul României privind energia și clima
113. Question no.9765A/11-02-2020
Măsuri împotriva perturbării liniștii publice provocate de sălile organizatoare de jocuri de noroc
114. Question no.9766A/11-02-2020
Precizări cu privire la măsurile de îmbunătățire a sistemului medical din județul Constanța
115. Question no.9767A/11-02-2020
Cum se poate rezolva situația planului școlar al Liceului Teoretic din orașul Băneasa, județul Constanța?
116. Question no.9768A/11-02-2020
Suma alocată unităților medicale din județul Constanța
117. Question no.9769A/11-02-2020
Solicitare pentru revizuirea Planului de școlarizare alocat/aprobat de către Inspectoratul Școlar Județean Constanța Liceului Teoretic Băneasa în anul școlar 2020-2021
118. Question no.9770A/11-02-2020
Reducerea numărului accidentelor de muncă
119. Question no.9771A/11-02-2020
Lipsa informațiilor privind datele concrete ale demarării programelor "Tomata" și "Usturoiul".
120. Question no.9772A/11-02-2020
Subfinanțarea asistenței medicale primare.
121. Question no.9773A/11-02-2020
Situația reală a copiilor cu unul sau ambii părinți plecați la muncă în străinătate.
122. Question no.9774A/11-02-2020
pericolul la are sunt expuși zilnic o mulțime de copii la diverse școli din țară din cauza firmelor de deratizare
123. Question no.9775A/11-02-2020
Lipsa factorului poștal în localitățile Popești-Leordeni și Dragomirești Vale, județul Ilfov
124. Question no.9776A/11-02-2020
Situație clădiri aflate în baza materială a unităților de învățământ preuniversitar de stat, județ Prahova
125. Question no.9777A/11-02-2020
Situație clădiri aflate în baza materială a unităților de învățământ preuniversitar de stat la nivel național care nu au Autorizație sanitară de funcționare
126. Question no.9778A/11-02-2020
Situație clădiri aflate în baza materială a unităților de învățământ preuniversitar de stat la nivel național care nu dețin autorizație ISU
127. Question no.9779A/11-02-2020
Măsuri pentru susținerea programului de extindere a rețelelor de gaze naturale pentru consumatorii casnici
128. Question no.9780A/11-02-2020
Modernizarea trecerilor la nivel cu calea ferată
129. Question no.9781A/11-02-2020
Extinderea sferei de compensare a creanțelor statului sau exceptarea de la plata penalităților și dobânzilor și a măsurilor de executare silită
130. Question no.9782A/11-02-2020
Oportunitatea unei scheme de sprijin pentru apicultorii afectați de condițiile climatice
131. Question no.9783A/11-02-2020
Solicitare de informații privind monitorizarea riscurilor generate de activitatea centralei nucleare de la Kozlodui
132. Question no.9784A/11-02-2020
Cum aplicăm legile?
133. Question no.9785A/12-02-2020
Clarificări cu privire la situația unor curse aeriene interne Tarom pe timp de iarnă
134. Question no.9786A/12-02-2020
Cooperarea bilaterală dintre România și Marea Britanie post Brexit
135. Question no.9787A/12-02-2020
Situația reabilitare drum DN 22E I.C. Brătianu - Garvăn, jud. Tulcea
136. Question no.9788A/12-02-2020
ați aprobat și ați susținut modifiările la legea electorală realizate prin OUG în ședința de guvern din 4 februarie 2020 prin care s-au încălcat principiile reprezentativității alegerii parlamentarilor și directivele Comisiei de la Veneția privind respectarea statului de drept?
137. Question no.9789A/12-02-2020
Contractul suprafeței de teren din comuna Rușețu, județul Buzău, arendată de către ASAS unei firme private
138. Question no.9790A/12-02-2020
Suplimentarea fondurilor alocate Submăsurii 4.1 a "Investiții în exploatații pomicole".
139. Question no.9791A/12-02-2020
Muzeul Național Bran - Secția Etnografică în Aer Liber / Muzeul Satului Bran, jud. Brașov
140. Question no.9792A/12-02-2020
Revenire la întrebările înregistrate cu nr. 9544A și 9545A/11.12.2019
141. Question no.9793A/12-02-2020
situația unității de primiri urgențe din cadrul Spitalului Județean Constanța
142. Question no.9794A/12-02-2020
Programul privind instalarea de sisteme fotovoltaice pentru gospodăriile izolate, neracordate la rețeaua de distribuție a energiei electrice
143. Question no.9795A/12-02-2020
programe sociale derulate de către minister cu scopul menținerii copiilor în familia naturală
144. Question no.9796A/12-02-2020
Rezolvarea situației privind angajarea personalului didactic care a absolvit CNFPA
145. Question no.9797A/12-02-2020
Solicitare raport privind stadiul accesibilizării spațiului public pentru persoanele cu dizabilități
146. Question no.9798A/12-02-2020
obiective din Programul de Guvernare PNL îndeplinite până în prezent
147. Question no.9799A/12-02-2020
Informații suplimentare despre ambulanțele din județul Covasna și județele limitrofe
148. Question no.9800A/12-02-2020
Ați lăsat Maramureșul fără bani?
149. Question no.9801A/17-02-2020
Care este stadiul programului-pilot "o masă caldă" pentru elevi
150. Question no.9802A/17-02-2020
Măsurile pentru închiderea centrelor de plasament pentru copii
151. Question no.9803A/17-02-2020
Respectarea termenului de primire a răspunsului la întrebarea nr.9496A/10.12.2019, referitoare la "Clarificări privind aplicarea art.14 alin.(3) din Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice"
152. Question no.9804A/17-02-2020
Respectarea termenului de primire a răspunsului la întrebarea nr.9583A/10.12.2019, referitoare la "Situația Companiei Naționale a Imprimeriilor CORESI S.A"
153. Question no.9805A/17-02-2020
Respectarea termenului de primire a răspunsului la întrebarea nr.9584A/10.12.2019, referitoare la "Măsurile pentru evitarea dezangajării fondurilor europene aferente "Inițiativei privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor"
154. Question no.9806A/17-02-2020
Transparentizarea ofertelor de furnizare a gazelor naturale în vederea încheierii noilor contracte de vânzare-cumpărare
155. Question no.9807A/17-02-2020
Obligativitatea introducerii noilor cărți de identitate cu cip
156. Question no.9808A/17-02-2020
Înființarea unui centru de depunere a actelor de cetățenie
157. Question no.9809A/17-02-2020
Dsitrugerea siturilor arheologice din Constanța
158. Question no.9810A/17-02-2020
Ministerul culturii încurajează și susține construirea unui Muzeu al Culturii și Istoriei Queer în România, o minoritate care încearcă să-și impună prin forță convingerile lor sexuale
159. Question no.9811A/17-02-2020
Numrul exact al cetățenilor români cu rezidență în străinătate
160. Question no.9812A/17-02-2020
Măsuri de prevenire și răspândire pe teritoriul României a virusului letal coronavirus
161. Question no.9813A/18-02-2020
Date privind pensiile de serviciu în plata Casei de Pensii a SRI
162. Question no.9814A/18-02-2020
Sursa ventiturilor IDPSAR din concesiuni și închirieri către instituțiile publice
163. Question no.9815A/18-02-2020
Situația dezastruoasă a Biroului constatare avarii al Serviciului Poliției Rutiere Cluj-Napoca își desfășoară activitatea într-un container infect, în curtea unui producător de automobile
164. Question no.9816A/18-02-2020
Campania de promovare a învățământului profesional-dual
165. Question no.9817A/18-02-2020
Campanie în privința prevenirii, combateri violenței domestice
166. Question no.9818A/18-02-2020
Mandatele rectorilor
167. Question no.9819A/18-02-2020
Clarificări cu privire la inițiativa legislativă înregistrată la Senat cu numărul B581/2019 (susținrea investiției în învățământul profesional-dual)
168. Question no.9820A/18-02-2020
Mutare albie râu Neajlov, comuna Vânătorii Mici, jud. Giurgiu
169. Question no.9821A/18-02-2020
Programe de prevenție dezvoltare și implementare de Ministerul Sănătății pentru îmbunătățirea stării de sănătate a ialomițenilor
170. Question no.9822A/18-02-2020
Reabilitarea gărilor și a stațiilor CFR din județul Ialomița
171. Question no.9823A/18-02-2020
Dotarea cabinetelor de medicină a familie precum și finanțarea acestora
172. Question no.9824A/18-02-2020
Gestionarea delicvenței juvenile
173. Question no.9825A/18-02-2020
Situația critică a trecerilor la nivel cu calea ferată
174. Question no.9826A/18-02-2020
Protejarea și îngrijirea copiilor cu tulburări comportamentale
175. Question no.9827A/18-02-2020
Criza forței de muncă din agricultură
176. Question no.9828A/18-02-2020
Situația copiilor supradotați
177. Question no.9829A/18-02-2020
Respectarea drepturilor pacienților la cea de-a doua opinie medicală, acordată gratuit
178. Question no.9830A/18-02-2020
Lipsa măștilor de protecție din farmacii
179. Question no.9831A/18-02-2020
Cheltuielile unei familii cu educația copiilor și cu abandonul școlar, există soluții
180. Question no.9832A/18-02-2020
Alocarea bugetară pentru stimularea ocupării forței de muncă
181. Question no.9833A/18-02-2020
Suma alocată pentru Programul Strat-up Nation 2020
182. Question no.9834A/18-02-2020
Stadiul evaluării proiectelor depuse pe Submăsura 6,3 " Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici"
183. Question no.9835A/19-02-2020
Extinderea managementului corporativ în toate întreprinderile publice
184. Question no.9836A/19-02-2020
Interdicții comerciale interanționale pentru produsele zootehnice din România
185. Question no.9837A/19-02-2020
Investițiile rezultate din operațiunile compensatorii referitoare la contractele de achiziții pentru nevoi de apărare, ordine publică și siguranța națională
186. Question no.9838A/19-02-2020
Infromații cu privire la punctajul individual (Pilonul I) al beneficiarilor indemnizației pentru creșterea copilului
187. Question no.9839A/19-02-2020
Viitorul învățământului universitar
188. Question no.9840A/19-02-2020
Reabilitarea și reintergarea socială a victimelor violenței în familie
189. Question no.9841A/19-02-2020
Activități iredentste maghiare în Alba Iulia
190. Question no.9842A/19-02-2020
Obiectivele de control în domeniul sănătății publice și a sigranței alimentelor
191. Question no.9843A/19-02-2020
Modificare și completare HG nr.857/2011
192. Question no.9844A/19-02-2020
Calitatea aerului în municipiul Sebeș
193. Question no.9845A/19-02-2020
În timp ce depozitul ecologic o ia la vale, Maramureșul se umple de gropi de gunoi
194. Question no.9846A/19-02-2020
Maramureșul a pierdut suprafețe de păduri echivalent cu suprafața Bruxelles-ului
195. Question no.9847A/19-02-2020
Informații privind exploatarea materialului lemnos din România - viziunea pentru Inventarul Forestier Național
196. Question no.9848A/19-02-2020
Situația îngrijorătoare a efectivelor de mistreți și daunele cauzate în jud. Suceava
197. Question no.9849A/19-02-2020
Propunere pentru deschiderea unui Consulat românesc în Peninsula Jutland, Danemarca
198. Question no.9850A/19-02-2020
Deschidere consulat la Nisa, Franța. Raportul între numărul de români înregistrați în diaspora și cel al consulatelor deschise în spațiul UE
199. Question no.9851A/19-02-2020
Informații privind exploatarea materialului lemnos din Suceava
200. Question no.9852A/19-02-2020
Solicitare de alocare fonduri pentru reabilitarea punctului de trecere a frontierei la Siret
201. Question no.9853A/19-02-2020
Funcționalitatea platformei econsulat.ro. CAlitatea serviciilor consulare, a prestării lor în spațiul dedicat acestei activități la ghișeele consulare - incident la Consulatul General al României la Marsilia
202. Question no.9854A/19-02-2020
Autostrada Brașov-Bacău
203. Question no.9855A/19-02-2020
Emigranții români din Italia și Spania
204. Question no.9856A/19-02-2020
Muzeul Național Bran - Secția Etnografică în Aer Liber/ Muzeul Satului Bran, jud. Brașov
205. Question no.9857A/19-02-2020
Desființarea Fondului de Dezvoltare și Investiții: blocaj la nivelul autorităților publice locale
206. Question no.9858A/19-02-2020
Stimularea derulării investițiilor Companiei Naționale de Investiții S.A. prin modificarea regulilor de recuperare a avansurilor
207. Question no.9859A/19-02-2020
Statistici privind numărul contractelor de intership încheiate în România
208. Question no.9860A/19-02-2020
Noua procedură de redirecționare a unui procent din impozitul pe venit către programele sociale din sectorul neguvernamental
209. Question no.9861A/19-02-2020
Programul "Masă caldă"
210. Question no.9862A/19-02-2020
Pe ce temei legal se inițiază comsarea unor clase
211. Question no.9863A/19-02-2020
Situația defrișărilor la nivel național
212. Question no.9864A/19-02-2020
Deficitul asistenței medicale în localităile izolate

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania saturday, 22 february 2020, 10:19
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro