Lista senatorilor de sex feminin

  Nume si prenume Circumscriptia electorala Grupul
parlamentar
Nr. Denumire
1.  Ignat Doina Florica 5 BIHOR PUNR
2.  Preda Elena 37 TULCEA FDSN/PDSR
3.  Žežu Maria Matilda 34 SUCEAVA OCL