Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Legislatura 2016-2020 > Parlamentul României > Delegatii parlamentare > UIP > Comunicate de presa Versiunea pentru printare

Comitetul Director al Grupului Român al Uniunii Interparlamentare
Comunicat de presa din 13 iunie 2017
COMUNICAT DE PRESĂ ^
privind Conferința regională cu tema ”Să promovăm legi eficiente pentru eliminarea violenței împotriva femeilor și fetelor” (București, Palatul Parlamentului, 12-14 iunie 2017)

Conferința regională pentru Europa Centrală și de Est cu tema Să promovăm legi eficiente pentru eliminarea violenței împotriva femeilor și fetelor a debutat luni, 12 iunie a.c., la Palatul Parlamentului (Sala Avram Iancu, nivel P1). Evenimentul se desfășoară în perioada 12 - 14 iunie a.c., în organizarea Parlamentului României și a Uniunii Interparlamentare (UIP), în colaborare cu organizațiile nonguvernamentale Global Rights for Women și Vital Voices. La conferință participă delegații parlamentare din 20 de țări, oficiali guvernamentali, membri ai unor adunări parlamentare și organizații internaționale, reprezentanți ai societății civile, experți și membri ai corpului diplomatic.

^
În deschiderea lucrărilor, s-au adresat participanților dna. deputat Biró Rozália-Ibolya, președinta Comisiei pentru politică externă a Camerei Deputaților, raportor al Conferinței, dl. Martin Chungong, Secretarul general al UIP, dl. Florin Iordache, vicepreședinte al Camerei Deputaților, dna. Cheryl Thomas, directorul executiv al Global Rights for Women, dna. Cindy Dyer, vicepreședintă a Parteneriatului Global Vital Voices, dna. Sahiba Gafarova (Azerbaidjan), coordonator al Rețelei Adunării Parlamentare a Consiliului Europei pentru combaterea violenței împotriva femeilor și dna. deputat Roberta Alma Anastase, președinta Delegației Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Cooperării Economice a Mării Negre.
Vorbitorii au reliefat rolul parlamentelor naționale în prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor, subliniind că parlamentele au datoria de a amenda și completa cadrul legislativ pentru îmbunătățirea prevenției și sancționării actelor de violență de gen, facilitarea denunțării agresorilor și protecția efectivă victimelor, operarea modificărilor bugetare necesare și adoptarea unor politici educaționale menite să elimine stereotipurile actuale care conduc la perpetuarea acestui fenomen.
Prima sesiune, intitulată Examinarea cauzelor și impactului violenței domestice și violenței sexuale, a fost moderată de dna. senator Silvia-Monica Dinică, membră a Biroului Comisiei permanente a UIP pentru dezvoltare durabilă, finanțe și comerț. Dna. senator a subliniat că violența domestică înseamnă nu numai împiedicarea femeii de a-și exercita drepturile și libertățile fundamentale, și nu doar un incident abuziv singular, ci și exercitarea, în timp, a mai multor forme de abuz: psihologic, fizic, social, economic și, nu în ultimul rând, sexual. Dna. senator a evidențiat importanța colaborării eficiente între decidenții politici, instituțiile statului și societatea civilă pentru a combate acest fenomen și pentru a responsabiliza și sensibiliza societatea, atât prin campanii de informare și conștientizare, cât și printr-un dialog deschis cu toți actorii implicați.
În prezentările lor tematice, vorbitorii – între care dna. deputat Valeria-Diana Schelean-Șomfelean, membră a Comisiei juridice, de disciplină și imunități, și dl. Daniel Gabi Asănică, secretar de stat în cadrul Agenției Naționale pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați, au adus în atenție informații și date statistice recente din regiune, dar și aspecte referitoare la reformele juridice privind violența împotriva femeilor, progresele realizate și provocările, între care lipsa unor proceduri eficiente de protecție a victimelor și a unor programe educaționale care să prevină actele de violență. În context, participanții au evidențiat importanța și urgența transpunerii în practică a recomandărilor Convenției Consiliului Europei privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice (Convenția de la Istanbul).
***
În marja Conferinței, dl. Martin Chungong, Secretarul general al UIP, a avut întrevederi cu dl. deputat Florin Iordache, vicepreședinte al Camerei Deputaților, precum și cu senatori și deputați membri ai Comitetului Director al GRUI – dna. deputat Eliza-Mădălina Peța și dl. deputat Dumitru Oprea, vicepreședinți ai GRUI, dl. deputat Gheorghe-Dănuț Bogdan și dl. senator Radu-Mihai Mihail, membri ai Comitetului Director, și dna. Silvia-Monica Dinică, membră a GRUI și a Biroului Comisiei UIP pentru Dezvoltare Durabilă, Finanțe și Comerț. De asemenea, oficialul UIP a avut convorbiri cu dl. Borbély László, consilier de stat al Primului Ministru al Guvernului României, fost ministru al Mediului și Pădurilor. La toate aceste întâlniri a participat și dna. deputat Biró Rozália-Ibolya, președinta Comisiei pentru politică externă a Camerei Deputaților, raportor al Conferinței.
Oaspetele și-a exprimat aprecierea pentru contribuția deosebită a Parlamentului României la activitățile UIP, remarcând participarea la elaborarea documentelor politice ale Uniunii, dar și mobilizarea resurselor necesare pentru organizarea la București, anual, începând cu 2014, a unor reuniuni la care temele prioritare de pe agenda organizației sunt examinate din perspectivă regională. Referindu-se la Strategia UIP 2017-2021, document care stabilește misiunea, valorile fundamentale, obiectivele și domeniile de acțiune ale Uniunii în următorii cinci ani, dl. Martin Chungong a evidențiat principalele direcții în care Uniunea își concentrează eforturile pentru a asigura o implicare cât mai substanțială a comunității parlamentare globale: promovarea dezvoltării durabile, combaterea terorismului, apărarea drepturilor omului, participarea tinerilor la viața politică și socială. Domnia sa a mai precizat că, prin inițiativele, programele și activitățile sale, UIP și-a propus ”să facă tranziția de la democrație, ca noțiune abstractă, la democrație ca generatoare de beneficii concrete, precum dezvoltarea durabilă”.
Oficialii români au reiterat angajamentul GRUI de a-și consolida în continuare profilul de membru activ al Uniunii, acesta fiind un obiectiv prioritar al activităților de diplomație parlamentară. Totodată, au amintit că Statutul GRUI, adoptat acum 27 de ani, când forul legislativ român și-a reluat participarea în UIP ca parlament ales în mod democratic, prevede că toți parlamentarii români, senatori și deputați, sunt membri ai Grupului, decizie care dă măsura importanței pe care Parlamentul României o acordă calității de membru al Uniunii și a îndelungatei tradiții, de peste 125 de ani, a colaborării cu această organizație. Au remarcat, de asemenea, că transpunerea în practică a obiectivelor strategice ale Uniunii impune creșterea rolului comisiilor permanente ale UIP și o evaluare mai sistematică, la acest nivel, a modului și măsurii în care sunt transpuse în practică rezoluțiile organizației.
Interlocutorii au fost unanimi în a saluta noul format de participare – parlamentari-oficiali guvernamentali-organizații nonguvernamentale – pe care îl propune actuala conferință regională de la București, apreciind că acesta reflectă complexitatea tematicii abordate, dar și imperativul abordării tuturor măsurilor de prevenire și combatere a violenței împotriva femeilor dintr-o perspectivă multisectorială, cu participarea tuturor actorilor responsabili și implicați din societate.

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti sâmbătă, 29 ianuarie 2022, 12:13
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro