Delegația Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Cooperării Economice a Mării Negre
Comunicat de presa din 04 decembrie 2017
COMUNICAT DE PRESĂ ^
Participarea la lucrările celei de-a 50-a Adunări Generale a APCEMN (Kiev, 28-30 noiembrie 2017)

În perioada 28-30 noiembrie 2017, a avut loc la Kiev, în organizarea Radei Supreme a Ucrainei, cea de-a 50-a Adunare Generală a Adunării Parlamentare a Cooperării Economice a Mării Negre (APCEMN), la care, din partea Delegației Parlamentului României la APCEMN, au participat, doamna deputat Roberta Alma ANASTASE, șefa delegației, domnii deputați Constantin-Cătălin ZAMFIRA, George-Gabriel VIȘAN, Virgil-Daniel POPESCU, István-János ANTAL și domnul senator Ioan VULPESCU, membri ai Adunării.

În data de 28 noiembrie a.c., doamna deputat Roberta Anastase a participat la lucrările Biroului APCEMN. Membrii biroului au luat în considerare, printre altele, raportul de activitate al Adunării și participarea reprezentanților APCEMN la reuniuni internaționale în perioada decembrie 2017- iunie 2018. Totodată, a fost votat reprezentantul special al APCEMN pentru relația cu Organizația globală a parlamentarilor pentru combaterea corupției (GOPAC) și reprezentantul APCEMN pentru relația cu organizațiile internaționale pentru educație și știință.
De asemenea, șefa delegației a participat la lucrările Comisiei permanente a APCEMN în cadrul căreia parlamentarii au adoptat calendarul Adunării pentru anul 2018 și au luat act de Planul de acțiune cu ocazia aniversării a 25 de ani de la înființarea APCEMN și de plata contribuțiilor la bugetul Adunării.
Sesiunea plenară a fost deschisă de domnul Andriy PARUBIY, Președintele în exercițiu al APCEMN și Președintele Radei Supreme a Ucrainei.
Sesiunea a avut în atenție tema de dezbatere, „Dezvoltarea cooperării economice în contextul crizei de securitate în regiunea Mării Negre”.
Luând cuvântul pe tema generală de dezbatere, șefa delegației Parlamentului României la APCEMN, doamna Roberta Anastase, a subliniat, printre altele, că potențialul economic al regiunii Mării Negre este incontestabil, fiind nevoie de soluții pașnice și negociate la toate conflictele din regiunea Mării Negre, deoarece acestea afectează grav atractivitatea pentru investitori și încrederea pe termen mediu și lung a mediului de afaceri de a se angaja în proiecte economice majore în regiune.
Doamna deputat Roberta Anastase a prezidat a doua parte a lucrărilor Sesiunii plenare, în calitate de vicepreședinte al APCEMN.
Au fost prezentate și aprobate rapoartele și recomandările dedicate temelor dezbătute în cadrul comisiilor de specialitate ale APCEMN: „Rolul parlamentelor în vederea întăririi cadrului legislativ pentru creștere economică și integrare socială”, „Dezvoltarea de noi surse de energie și energie regenerabilă în țările membre OCEMN” și „Rolul parlamentelor în asigurarea sistemelor de sănătate sustenabile în țările membre OCEMN”.
Tot în marja sesiunii, membrii Adunării au adoptat Declarația cu ocazia aniversării a 25 de ani de la înființarea APCEMN, au fost votați vicepreședinții APCEMN și a fost adoptată decizia cu privire la întărirea statutului APCEMN.
La reuniune au fost prezente delegațiile naționale din Albania, Armenia, Azerbaidjan, Bulgaria, Georgia, Grecia, Moldova, România, Serbia, Turcia și Ucraina.
Finalul evenimentului a fost marcat de ceremonia de preluare a președinției rotative a APCEMN de către Parlamentul Albaniei, următoarea sesiune a APCEMN urmând să aibă loc în iunie 2018.