You are here: Home page > Legislature 1992-1996 > Chamber of Deputies > Groups > PNȚCD/PER Versiunea pentru printare

Parliamentary group of the National Peasant Christian Democratic Party and the Ecologic Party
Întrebari si interpelari adresate în anul 1994

  Întrebarea Titlu / Adresanti PNȚCD/PER
1. 25A/21-02-1994 Numirea reprez. FPS în adunarea generală a acționarilor la soc. com. ale căror acțiuni sau părți sociale se găsesc în administrarea FPS
Barbu Pițigoi
2. 32A/28-02-1994 Un potențial conflict la soc. com. "Argeșeana" - S.A. Pitești
Sergiu-George Rizescu
3. 33A/28-02-1994 Abuzuri în comuna Mărăcineni - Argeș
Sergiu-George Rizescu
4. 36A/28-02-1994 Solicită lista cu societățile comerciale cu capital majoritar de stat
Barbu Pițigoi
5. 45A/07-03-1994 Întârzierile unor drepturi bănești în jud. Bacău
Ion Corniță
6. 46A/07-03-1994 Respectarea termenelor de răspuns la întrebări
Mircea Mihai Munteanu
7. 47A/07-03-1994 Înaintarea în Parlament a proiectului bugetului de stat și proiectul bugetului asigurărilor sociale pe anul 1994
Mircea Mihai Munteanu
8. 48A/07-03-1994 Legea nr. 61/1993 cu noul sistem de plată a alocațiilor pentru copii
Sergiu-George Rizescu
9. 49A/07-03-1994 Încălcarea Legii nr.18/1991
Sergiu-George Rizescu
10. 57A/07-03-1994 Descoperirea unor zăcăminte petrolifere pe raza com. Sarasau jud. Maramureș
Tudor Gavril Dunca
11. 58A/07-03-1994 Abuzurile săvârșite de prefectul jud. Caraș-Severin dl, Traian Zamfir
Neculai Liviu Marcu
12. 61A/14-03-1994 Crearea unui stat de drept
Sergiu-George Rizescu
13. 63A/14-03-1994 Folosirea dividendelor soc. com. cu capital majoritar de stat pe 1993
Barbu Pițigoi
14. 71A/21-03-1994 Controversata Lege nr. 4/1981 a gospodăriei comunale
Sergiu-George Rizescu
15. 82A/28-03-1994 Greva slujitorilor baroului
Sergiu-George Rizescu
16. 91A/28-03-1994 Condițiile mai bune pentru noii pensionați în cf. Legii nr.4/1977; Legea nr.80/1991
Alexandru Simionovici
17. 98A/11-04-1994 Abuzul primarului com. Bogdănești - Bacău (Trandafir Ion)
Ion Corniță
18. 99A/11-04-1994 Atitudinea FPS și FPP Oltenia față de HG nr. 742/24.12.1993
Barbu Pițigoi
19. 101A/11-04-1994 Difuzarea presei la sate
Viorel Pavel
20. 103A/11-04-1994 Cei care nu au, prin licitații legale sau concesionări, locuri de casă
Aurelian Paul Alecu
21. 107A/11-04-1994 Scumpirea excesivă a hârtiei și a manoperei
Ion-Florian Angelo
22. 108A/11-04-1994 Modernizarea zonei între localitățile Berzeasca și Rescari
Cornel Sturza Popovici
23. 120A/18-04-1994 Neregulile constatate de Garda Financiară a municipiului București la S.C. "SOMIC" S.A.
Barbu Pițigoi
24. 121A/18-04-1994 Abuzurile și neînțelegeri între consilierii locali și primarul Birta Ion
Sergiu-George Rizescu
25. 132A/18-04-1994 Dacă este statutară Hotărârea Consiliului Local Brăila privind titlul acordat de Cetățean de Onoare dlui. Fănuș Neagu
Neculai Liviu Marcu
26. 134A/25-04-1994 Difuzarea pe postul I a 4 filme cu conținut moral-creștin
Petru Dugulescu
27. 135A/25-04-1994 Dividendele încasate de FPS în 1993
Barbu Pițigoi
28. 136A/25-04-1994 Abuzuri săvârșite de șeful de post Dinu Ion din com. Curcani jud. Călărași
Aurelian Paul Alecu
29. 148A/25-04-1994 Care este punctul de vedere al Ministerului Agriculturii și Alimentației față de persoanele care au primit terenuri?
Mircea Mihai Munteanu
30. 158A/09-05-1994 Terminarea Canalului Dunăre-Rin
Tudor Gavril Dunca
31. 163A/16-05-1994 Legea fondului funciar
Vasile Lupu
32. 173A/23-05-1994 Zilele de 17, 18, 19 dec. 1989; Cei trei ofițeri care au ordonat deschiderea focului
George Stănescu
33. 174A/23-05-1994 Cine este Președintele Consiliului Legislativ și cine sunt președinții secțiilor; Vor fi numiți înainte de 1.07.1994 și confirmați de Parlament?
Ion Dinu
34. 175A/23-05-1994 Prejudiciul adus prin neonorarea cf. legii a obligațiilor către posesorii acțiunilor
Mihail Nică
35. 176A/23-05-1994 Instanțele judecătorești sunt competente să judece contestațiile salariaților împotriva sancțiunilor disciplinare?
Sergiu-George Rizescu
36. 185A/30-05-1994 Activitatea șefului de post din com. Curcani - Călărași
Aurelian Paul Alecu
37. 186A/30-05-1994 Abuzurile primarului Nicolae Antonie din Albeștii de Argeș
Sergiu-George Rizescu
38. 194A/06-06-1994 Întrebările din 25.04.1994; listele cu numirile FPS în AGA și Consiliile de Ad-ție ale fondurilor
Barbu Pițigoi
39. 199A/06-06-1994 Măsurile pe care intenționează să le ia privind S.C. Argeșeanca S.A. Pitești
Sergiu-George Rizescu
40. 208A/13-06-1994 Desființarea stagiului obligatoriu după terminarea facultății
Constantin Remus Opriș
41. 215A/20-06-1994 Pedepsirea vinovaților din com. Mozăceni - Argeș datorită deversării unor substanțe nocive în apă
Sergiu-George Rizescu
42. 217A/20-06-1994 Cantitățile de orz pe care nu vrea să le primească CONCEREAL de la producătorii particulari
Barbu Pițigoi
43. 218A/20-06-1994 poluarea apelor râului Dimbrovuie
Barbu Pițigoi
44. 224A/20-06-1994 ROMCEREAL refuză să preia recolta de grâu?
Alexandru Simionovici
45. 227A/22-06-1994 Dosarul dnei. Leonte Felicia pentru concursul de manageri la MOPAM S.A. Suceava
Vasile Lupu
46. 229A/27-06-1994 Combinatul chimic din Drobeta Turnu Severin
Mihail Nică
47. 230A/27-06-1994 Adresa nr.125113/7.03.1994 Direcția Generală a Ministerului Industriilor - Departamentul Industriei Textile: nereguli la S.C. DIVERTEX Pitești
Barbu Pițigoi
48. 234A/27-06-1994 Cu ocazia privatizării S.C. DIVERTEX S.A Pitești Patrimoniul FPS a ..... suma de 115 mil. lei
Barbu Pițigoi
49. 237A/15-09-1994 Depozit de fier vechi în zona loc. Chitila - Pitești
Barbu Pițigoi
50. 238A/15-09-1994 S.C. DIVERTEX S.A. Pitești
Barbu Pițigoi
51. 239A/15-09-1994 Achiziționarea unui Peugeot de dl. prim ministru Văcăroiu
Ion-Florian Angelo
52. 240A/15-09-1994 Reconstituirea dreptului de proprietate dlui. Petrasc Vasile - Călărași
Aurelian Paul Alecu
53. 249A/15-09-1994 Medicamentele Fortral ;i Mialgin care nu se găsesc
Emil-Teodor Popescu
54. 250A/15-09-1994 Obligativitatea eliberării la cererea cumpărătorilor de chitanțe fiscale
Sergiu-George Rizescu
55. 251A/19-09-1994 Rețeaua de irigații din jud. Argeș - degradare
Barbu Pițigoi
56. 253A/19-09-1994 Lipsa de fonduri pentru activitatea sanitară
Mircea Mihai Munteanu
57. 258A/19-09-1994 Abuz privind hotărârile definitive
Sergiu-George Rizescu
58. 259A/19-09-1994 Montarea aparatelor la asociațiile de locatari
Sergiu-George Rizescu
59. 269A/26-09-1994 Fabrica "GRULEN" S.A. din Câmpulung Muscel în curtea căreia se găsește S.R.L. "AGIDEL" o firmă rusească
Barbu Pițigoi
60. 273A/26-09-1994 Neratificarea Acordului privind înființarea unor centre de cultură și informații între Guvernul României și Republica Germaniei de la Bonn
Gabriel Țepelea
61. 276A/26-09-1994 Legea nr.83 privind sprijinirea agricultorilor particulari
Gheorghe Cristea
62. 279A/26-09-1994 Criza financiară cu care se confruntă administrația locală a orașului Pitești
Sergiu-George Rizescu
63. 281A/26-09-1994 Fenomenul infracțional de contrabandă peste Dunăre cu benzină
Cornel Sturza Popovici
64. 286A/03-10-1994 Starea vagoanelor de pe ruta București - Pitești
Barbu Pițigoi
65. 302A/10-10-1994 Conținutul Hotărârii Guvernamentale nr.370/1994
Constantin Remus Opriș
66. 303A/10-10-1994 Poluarea râului Dâmbrovnic
Sergiu-George Rizescu
67. 305A/10-10-1994 Stadiul de restructurare a S.C. DACIA Pitești
Barbu Pițigoi
68. 308A/10-10-1994 Împușcarea și baterea unui soldat Dănuț Colceru din UM 0903 a trupelor de jandarmi (23.01.1993)
Constantin Ionescu
69. 309A/10-10-1994 Contribuția la fondul pentru ajutor de șomaj a agenților economici a fost instituită prin Legea nr. 1/1991
Constantin Ionescu
70. 314A/17-10-1994 Organizarea concursului din 3.11.1994 - Brașov pentru ocuparea a 15 posturi vacante de medic medicină generală
Constantin Remus Opriș
71. 318A/17-10-1994 Societatea de Telefoane care pretinde plata abonamentului serviciilor telefonice deși sunt scutiți veteranii le război
Radu-Matei Livezeanu
72. 319A/17-10-1994 Abuzurile primarului din comuna Dragalina - Călărași; Activitatea primarului com. Valea Sării - Vrancea
Aurelian Paul Alecu
73. 320A/17-10-1994 Punerea în aplicare a hotărârilor judecătorești definitive
Aurelian Paul Alecu
74. 328A/17-10-1994 Dificultățile financiare la societatea ASTRA TRADING S.A.
Victor Sorin Lepșa
75. 336A/24-10-1994 Punerea în posesie a persoanelor care prin hotărâre judecătorească au obținut dreptul de proprietate; Plafonarea tarifelor lucrărilor agricole
Victor Sorin Lepșa
76. 341A/24-10-1994 Cazul primarului sect. 3, Constantin Tutunaru
Mircea Mihai Munteanu
77. 345A/24-10-1994 Coordonarea creditului de la Banca Agricolă 15% cu condiția garantării lui cu averea personală
Barbu Pițigoi
78. 357A/24-10-1994 Legea nr. 1/1991 privind protecția socială a șomerilor și integrarea lor profesională
Sergiu-George Rizescu
79. 358A/24-10-1994 Abuzuri și încălcări ale legilor săvârșite de primarul Victor Stănculescu în comuna Mărăcineni - Argeș
Sergiu-George Rizescu
80. 365A/31-10-1994 Competența instanțelor judecătorești în soluționarea contestațiilor împotriva sancțiunilor în desfacerea contractelor individuale de muncă
Sergiu-George Rizescu
81. 366A/31-10-1994 Posibile incidențe penale în comuna Domnești - Argeș
Sergiu-George Rizescu
82. 367A/31-10-1994 Numirile în AGA și Consiliile de Administrație ale societăților comerciale cu capital majoritar de stat
Barbu Pițigoi
83. 372A/07-11-1994 Sistarea creditului 6000000000 lei convenit cu S.C. SIDERCA S.A.
Barbu Pițigoi
84. 377A/07-11-1994 Dosarul penal 359/P/92 - publicarea în presă a unor documente aparținând Secției Județene de Informații Argeș
Sergiu-George Rizescu
85. 379A/07-11-1994 Concursurile pentru ocuparea posturilor de profesor suplinitor sau învățător suplinitor
Ion Corniță
86. 381A/07-11-1994 Măsurile împotriva fenomenelor de trafic de arme și depozitare de benzină în satele de pe Dunăre - Caraș Severin
Cornel Sturza Popovici
87. 391A/14-11-1994 Alegeri locale pe 25.12.1994?
Victor Sorin Lepșa
88. 392A/14-11-1994 Neplata alocației pentru preșcolari în jud. Brașov
Victor Sorin Lepșa
89. 395A/14-11-1994 Afirmația din ziarul Ziua din 11.11.1994 (Generalul Suceavă figurează în evidențele poliției italiene ca unul din capii traficului de mașini din România)
Mihail Nică
90. 396A/14-11-1994 Justificarea legală a plății salariilor polițiștilor care asigură activitatea de protecție la prefecturi
Mihail Nică
91. 397A/14-11-1994 H.G. nr. 729/1994
Sergiu-George Rizescu
92. 414A/14-11-1994 Primarul comunei Studina jud. Olt (dl. Truică Ion)
Valentin Argeșanu
93. 421A/21-11-1994 Proiectele Legii patronatului; Modificarea Legii contractului colectiv de muncă
Sergiu-George Rizescu
94. 422A/21-11-1994 Elaborarea proiectului unei noi legi a gospodăriei comunale
Sergiu-George Rizescu
95. 439A/21-11-1994 Activitatea Consiliului de Administrație al acestui fond subordonat Parlamentului
Barbu Pițigoi
96. 442A/28-11-1994 Cazul primarului Mirta Ion din Ștefăneștii de Argeș
Sergiu-George Rizescu
97. 443A/28-11-1994 Regulamentul pentru furnizarea și utilizarea energiei termice
Sergiu-George Rizescu
98. 448A/28-11-1994 Recunoașterea proprietarilor privind Mănăstrirea "Tuturor Sfinților"
Vasile Lupu
99. 454A/28-11-1994 Justificarea legală a plății polițiștilor care păzesc intrările prefecturilor
Mihail Nică
100. 457A/28-11-1994 De ce delegații săi în AGA și CA ca reprezentanți ai patronatului nu răspund?
Barbu Pițigoi
101. 460A/05-12-1994 Situația dezastruoasă a Serelor Brașov - Pitești
Sergiu-George Rizescu
102. 461A/05-12-1994 Cele două acte normative privind energia termică și electrică
Sergiu-George Rizescu
103. 464A/05-12-1994 Traficul pe Aeroportul Internațional Timișoara
Petru Dugulescu
104. 473A/05-12-1994 Acordarea de resurse financiare pentru S.C. AUTOMOBILE DACIA S.A Pitești
Barbu Pițigoi
105. 479A/12-12-1994 Refuzarea avizării favorabile a unui ajutor umanitar constând din echipamente agricole
Barbu Pițigoi
106. 480A/12-12-1994 Sprijinul acordat de stat producătorilor agricoli
Barbu Pițigoi
107. 482A/12-12-1994 Tipărirea și eliberarea cărților de alegător
Ion Corniță
108. 489A/12-12-1994 Refuzul dlui. Fiodor Niculiță de a elibera certificat de handicapat
Neculai Liviu Marcu
109. 490A/12-12-1994 Care este stadiul privind consumarea fondurilor bănești alocate pentru teatrul din Oravița?
Cornel Sturza Popovici
110. 491A/12-12-1994 Problemele din jud. Caraș Severin; lipsa de benzină
Cornel Sturza Popovici
111. 492A/12-12-1994 Termenele la care trebuie prezentate rapoartele comisiilor Camerei Deputaților și a comisiilor Camerei și Senatului?
Aurelian Paul Alecu
112. 497A/19-12-1994 Cererea S.C. DACIA S.A. Pitești de a primi un credit de 20 miliarde lei
Barbu Pițigoi
113. 502A/19-12-1994 Platforma industrială Colibași jud. Argeș
Sergiu-George Rizescu
114. 503A/19-12-1994 Cetățenii comunei argeșene Negrași, sat Bârlogu - Argeș care au sesizat ilegalități, abuzuri în aplicarea Legii nr.18/1991
Sergiu-George Rizescu
115. 506A/19-12-1994 Efectuarea consolidărilor după cutremurele din 1977, 1986 și 1990
Ion Corniță

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania sunday, 29 january 2023, 17:21
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro