Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Legislatura 1996-2000 > Camera Deputaților > Grupuri > PDSR Versiunea pentru printare

Grupul parlamentar al Partidului Democrației Sociale din România
Întrebari si interpelari adresate în anul 1999

  Întrebarea Titlu / Adresanti PDSR
1. 656A/03-02-1999 Referitor la cazul primarului comunei Curcani, jud.Călărași.
Petre Naidin
2. 657A/03-02-1999 Referitor la soc. călărășeană cu capital de stat INDCOM SA, care a fost oprită de la tranzacționare pe piața extrabursieră RASDAQ.
Petre Naidin
3. 658A/03-02-1999 Referitor la cetățenii com.Dragalina, jud.Călărași, greu încercați de inundații.
Petre Naidin
4. 660A/03-02-1999 Referitor la Ord.de urgență nr.54-1998, art.1, alin.2.
Hildegard-Carola Puwak
5. 661A/03-02-1999 Referitor la concluziile care au rezultat din evaluarea celor 29 de capitole din acquis-communautaire efectuată de Uniunea Europeană pentru România.
Romeo Gheorghe Leonard Cazan
6. 666A/03-02-1999 Referitor la situația patrimoniului aflat în administrarea fundațiilor de tineret.
Ionel Marineci
7. 667A/03-02-1999 Referitor la oportunitatea și necesitatea aplicării Hot.de Guvern nr.15-1998, privind exceptarea temporară de la plata taxelor vamale a unor produse din import.
Petre Naidin
8. 669A/10-02-1999 Referitor la scutirea cu 50% la impozite pe locuințe ale pensionarilor din jud.Suceava.
Petru Bejinariu
9. 670A/10-02-1999 Referitor la cunoașterea în scop de informare a numelui și prenumelui, pregătirea, profesia șietnia membrilor părții române din Comisia Interguvernamentale pentru aplicarea Tratatului de bază dintre România și Ucraina.
Petru Bejinariu
10. 679A/17-02-1999 Referitor la "trimisa" Prefecturii, soție a directorului PNȚCD-ist, ce descinde în ziua de 5 feb.1999, pe o baltă de pe raza com.Vlad Țepeș, jud.Călărași, unde pescuiește 300kg.pește.
Petre Naidin
11. 680A/17-02-1999 Referitor la soția directorului Piscicola SC Călărași, care descinde pe balta "Barza" și pescuiește 300kg.pește.
Petre Naidin
12. 684A/24-02-1999 Referitor la secretarul general al instituției jud.Călărași, doctorul veteriner Marcel Zamfir care nu-și cunoaște atributiile, ori se consideră "deasupra a tot și a toate".
Petre Naidin
13. 685A/24-02-1999 Referitor la memoriul domnului Nicolae Păvăloiu, din Călărași, bd.Gării nr.1, privind dreptul la speranță.
Petre Naidin
14. 686A/24-02-1999 Referitor la câteva situații de interpretare a prevederilor unor acte normative,aferente activității instituției Dumneavoastră. "INDCOM SA"
Petre Naidin
15. 687A/24-02-1999 Referitor la societatea cu capital de stat, INDCOM SA, Călărași.
Petre Naidin
16. 690A/03-03-1999 Referitor la primarul PNȚCD de la Ileana care a devenit peste noapte "stăpânul" unui bun.
Petre Naidin
17. 691A/04-03-1999 Referitor la derularea vânzării prin negociere a pachetului de acțiuni gestionat de FPS la SC TRANSDANUBIUS SA Oltenița,jud.Călărași.
Petre Naidin
18. 692A/03-03-1999 Referitor la modul cum înțelege a-și exercita atribuțiile, prefectul jud.Călărași, veterinarul Ulpiu Traian Gămulea.
Petre Naidin
19. 695A/10-03-1999 Referitor la posibilitatea ca unitățile administrativ-teritoriale să devină propietate ale fostelor islaazuri comunale.
Petre Naidin
20. 697A/10-03-1999 Referitor la furturile de impulsuri telefonice.
Vasile Stan
21. 698A/10-03-1999 Referitor la com.Talpa din jud.Teleorman unde au fost poluate peste 100HA cu petrol.
Ionel Marineci
22. 699A/10-03-1999 Când se va acorda prima de 200lei/kg la grâu din recolta anului 1998, de către Direcțiile Agricole Județene.
Ionel Marineci
23. 700A/10-03-1999 Dacă se are în vedere proiectarea și sprijinirea unor lucrări la Sistemul hidrotehnic Siretul superior între com.Rogojești și com.Grămești pe râul Siret.
Petru Bejinariu
24. 702A/10-03-1999 Referitor la poziția persoanelor handicapate în societatea românească.
Gheorghe Ana
25. 705A/17-03-1999 Referitor la situația doctorului Bejenaru Teoctist fost șef de chirurgie la spitalul jud.Pitești.
Vasile Stan
26. 710A/17-03-1999 Referitor la datele statistice privind investițiile străine în ultimii doi ani.
Hildegard-Carola Puwak
27. 711A/18-03-1999 Referitor la disputatul fotoliu de director FPS la nivelul instituțiilor bihorene.
Florian Serac
28. 716A/17-03-1999 Referitor la inventarierea bunurilor din domeniul public al unităților administrativ-teritoriale.
Petre Naidin
29. 717A/17-03-1999 Referitor la unități economice în industria de confecții din jud.Botoșani.
Petru Șerban Mihăilescu
30. 720A/24-03-1999 Referitor la prioritățile în ordinea cărora pot fi utilizate exclusiv sumele rezultate din vânzarea activelor societăților comeciale cu capital majoritar de stat.
Petre Naidin
31. 721A/24-03-1999 Solicită să știe cum gândește domnul ministru Ioan Mureșan să sprijine zootehnia în jud.Suceava.
Petru Bejinariu
32. 730A/31-03-1999 Solicită lista actualizată a A.G.A., și Comisiilor de Cenzori.
Petre Naidin
33. 731A/31-03-1999 Solicită informații cu privire la stadiul documentației de privatizare a SC PROMEX SA.
George Dragu
34. 734A/07-04-1999 Referitor la strategiile sectoriale și programele de restructurale pentru ramurile industriale analizate de CE-DG III,adoptate de Guvernul României.
Romeo Gheorghe Leonard Cazan
35. 735A/14-04-1999 Referitor la un lider al actualei Puteri care este atât reprezentant al FPS în AGA la SC MINERVA SA cât și "asociat administrator la SC "CRISTALL TRADE" SRL.
Petre Naidin
36. 736A/14-04-1999 Referitor la prezența, în cadrul Consiliului de Administrație a Casei de asigurări de sănătate a jud.Călărași, a numai puțin de trei consilieri județeni.
Petre Naidin
37. 737A/14-04-1999 Referitor la insuficiența sau chiar inexistența surselor de finanțare a bugetelor locale pe anul 1999, com.Modelu, jud.Călăreși.
Petre Naidin
38. 741A/14-04-1999 Referitor la punctul de trecere Racovăț-Diakivti-Ucraina- din jud.Botoșani.
Petru Șerban Mihăilescu
39. 742A/14-04-1999 Care este necesarul de sămânță pentru anul 1999-2000 și ce suprafețe seminciere au fost contractate și se vor semăna.
Mihai Nicolescu
40. 743A/14-04-1999 Care sunt sursele financiare concrete pentru administrația și populația jud.Suceava.
Petru Bejinariu
41. 744A/14-04-1999 Referitor la negocierile cu Ucraina, în privința Insulei Șerpilor.
Petru Bejinariu
42. 750A/21-04-1999 Referitor la remunerația salariaților sanitar-veterinar.
Petru Bejinariu
43. 751A/28-04-1999 Referitor la legalitatea contractului de închiriere a 200 ha teren între Consiliul Local al comunei Ileana și SC CRISTAL TRADE SRL Călărași.
Petre Naidin
44. 752A/28-04-1999 Referitor la SC MINERVA SA Fundeni, jud.Călărași.
Petre Naidin
45. 753A/28-04-1999 Referitor la situația școlii generale "Dimitrie Onciu" Straja și a Liceului "Ion Nistor" Vicov de Sus.
Petru Bejinariu
46. 756A/05-05-1999 Referitor la schimbarea din funcție de director a spitalului TBC din Roșiori de Vede,jud.Teleorman.
Ionel Marineci
47. 758A/05-05-1999 Referitor la Proiectul de Hotărâre de Guvern privind transmiterea unor bunuri aflate în portul Brăila, din patrimoniul Companiei Naționale APDM Galați în administrarea, respectiv patrimoniul Consiliului Județean Brăila și al Regiei Autonome AZL Brăila.
George Dragu
48. 763A/05-05-1999 Referitor la deschiderea vămii Salonta pentru traficul de mare tonaj.
Florian Serac
49. 764A/05-05-1999 Referitor la curățirea MI.
Florian Serac
50. 765A/05-05-1999 Referitor la punerea în operă a unor programe pentru susținerea și dezvoltarea IMM-urilor.
Gheorghe Ana
51. 766A/05-05-1999 Referitor la întârzierea lucrărilor agricole de primăvară.
Mihai Nicolescu
52. 775A/19-05-1999 Referitor la modul original de a rezolva restituirea izlazului comunal Consiliului local al comunei Roseți.
Petre Naidin
53. 776A/19-05-1999 Referitor la proiectul de reabilitare a școlilor.
Petre Naidin
54. 777A/19-05-1999 Referitor la decizia conducerii SC AGROMIXT SA Roseți,jud.Călărași, de a refuza punerea în aplicare a Hot.Consiliului local de reconstituire a dreptului de propietate asupra izlazului comunal, situat în incinta Călărași Râul.
Petre Naidin
55. 790A/26-05-1999 Referitor la necesitatea dotării în mediul urban și rural cu electrocardiografe, defibrilatoare, ecografe și microanalizoare la fiecare spital județean.
Petre Naidin
56. 793A/26-05-1999 Referitor la impozitul pe profit mai mare decât profitul - o anomalie.
Ionel Marineci
57. 794A/26-05-1999 Referitor la argumentele care au stat la baza emiterii Ordinului MLPAT-MF 784/1998 și efectele constatate prin punerea sa în aplicare.
Hildegard-Carola Puwak
58. 795A/26-05-1999 Referitor la OG nr.49/1998 care prevedea acoperirea integrală a tuturor cheltuielilor cu recepționarea, depozitarea și păstrarea grâului.
Hildegard-Carola Puwak
59. 796A/26-05-1999 Referitor la construcția unui nou sediu al Băncii BancPost în Timișoara.
Hildegard-Carola Puwak
60. 815A/09-06-1999 Referitor la soluțiile de asigurare a medicamentelor și compensării acestora începând cu luna iunie 1999.
Marin Cristea
61. 817A/09-06-1999 Referitor la Ord.de urgență 53/1999.
Hildegard-Carola Puwak
62. 820A/09-06-1999 Referitor la măsurile concreate preconizate pentru diminuarea consecințelor distructive asupra mediului.
Petru Bejinariu
63. 828A/16-06-1999 Referitor la comportamentul și "preocupările" unor lideri reprezentativi ai organizației PNȚ-CD Oltenița,jud.Călărași.
Petre Naidin
64. 829A/16-06-1999 Referitor la modul de rezolvare a reconstituirii izlazului comunal din com.Roșeți, jud.Călărași.
Petre Naidin
65. 830A/16-06-1999 Referitor la deschiderea unei secții de limbă și literatură ucraineană la Universitatea "Ștefan cel Mare" Suceava.
Petru Bejinariu
66. 831A/16-06-1999 Referitor la cetățenii din zona Dornelor.
Petru Bejinariu
67. 832A/16-06-1999 Referitor la demersuri în vederea ușurării trecerii românilor înspre și dinspre Cernăuți și respectiv Suceava.
Petru Bejinariu
68. 833A/16-06-1999 Referitor la satisfacerea cererilor legale ale comunității din Sohatu.
Petre Naidin
69. 834A/16-06-1999 Referitor la compensarea în suprafață egală cu teren de aceeași calitate de către societățile comerciale cu capital de stat, care în timp au fost "împropietărite", în contul fostelor izlazuri comunale.
Petre Naidin
70. 844A/23-06-1999 Referitor la ocuparea funcției de șef de birou al Direcției Generale pentru gricultură și Industrie Alimentară a unui inginer geolog, Pena Emanoil.
Ionel Marineci
71. 846A/23-06-1999 Referitor la oprirea produselor de carne și ouă din Belgia, Germania sau Franța.
Petru Bejinariu
72. 856A/23-06-1999 Referitor la contractul de asociere dintre SC AGROZOOTEHNICA Mircea-Vodă, jud.Călărași și firma UNISTYLE SRL.
Petre Naidin
73. 864A/30-06-1999 Referitor la acordarea și apoi retragerea - fără expertizare - a calității de handicapat.
Gheorghe Ana
74. 881A/08-09-1999 Referitor la ce manifestări se vor desfășura în județul Suceava în "Anul Eminescu".
Petru Bejinariu
75. 882A/08-09-1999 Dacă Agenția Națională de Turism are în vedere demersuri în inițierea, susținerea în diferite forme pentru turismul modern în jud.Suceava.
Petru Bejinariu
76. 885A/08-09-1999 Referitor la PISCICOLA SA Călărași.
Petre Naidin
77. 886A/08-09-1999 Referitor la accidentul rutier de pe raza com.Ileana, jud.Călărași și implicarea deputatului Claudiu Tănăsescu în rezolvarea lui.
Petre Naidin
78. 887A/08-09-1999 Referitor la cazul doamnei Pană Verinica din Călărași, str.Aleea Centrală nr.2, bl.N11, ap.1o.
Petre Naidin
79. 888A/08-09-1999 Referitor la procesul de privatizare al societății NUTRICOM SA Oltenița.
Petre Naidin
80. 889A/08-09-1999 Referitor la prefectul Gămulea, Călărași.
Petre Naidin
81. 890A/08-09-1999 Referitor la descinderea din sat.Fântâna Doamnei, comNicolae Bălcescu, jud.Călărași, cu șeful IJP col.Gabi Șișman.
Petre Naidin
82. 891A/08-09-1999 Referitor la situația tristă în care se găsesc salariații SC TRANSLOC SA.
Petre Naidin
83. 892A/08-09-1999 Referitor la "isprăvile" primarului municipiului, Nicolae Dragu.
Petre Naidin
84. 893A/08-09-1999 Referitor la unele "matrapazlâcuri" ale echipei manageriale de la AGROINDUSTRIALA Lehliu-Gară, jud.Călărași.
Petre Naidin
85. 894A/08-09-1999 Referitor la "matrapazlâcurile" echipei manageriale de la AGROINDUSTRIALA Lehliu-Gară, jud.Călărași.
Petre Naidin
86. 895A/08-09-1999 Referitor la amânarea deschiderii punctului de frontieră Cenad-Kiszombar.
Hildegard-Carola Puwak
87. 899A/15-09-1999 Referitor la cazul doamnei profesoare Grațiela Preda.
Petre Naidin
88. 905A/15-09-1999 Când vor apărea normele de aplicare ale OUG 98/1999, referitoare la protecția socială a persoanelor ale căror contracte individuale de muncă vor fi desfăcute ca urmare a concedierilor colective.
George Dragu
89. 906A/15-09-1999 Referitor la oprirea derulării "Programului de măsuri active pentru combaterea șomajului".
George Dragu
90. 907A/15-09-1999 Referitor la stadiul în care se află Programul PHARE.
George Dragu
91. 908A/15-09-1999 Care sunt cauzele retragerii subvențiilr ziarului "Plai românesc".
Petru Bejinariu
92. 911A/15-09-1999 Referitor la Ord.Urg.83/8 iunie 1999, prin care s-a restituit "Spitalul Caritas", minorității evreiești din România.
Daniela Bartoș
93. 920A/22-09-1999 Referitor la decizia de înființare a Centrului de Execuție Bugetară nr.3, în jud.Călărași.
Petre Naidin
94. 921A/22-09-1999 Referitor la normele metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență 88/1997, cât și Hot.Guv.450/1999.
Petre Naidin
95. 933A/29-09-1999 Referitor la platforma SIDEX Galați.
Ion Florentin Sandu
96. 934A/29-09-1999 Referitor la platforma SIDEX Galați.
Ion Florentin Sandu
97. 936A/29-09-1999 Referitor la pensionarii din România.
Petru Bejinariu
98. 937A/29-09-1999 Referitor la lucrări de consolidare și dacă va finanța mari valori de arhitactură și artă între care multe biserici și mânăstiri.
Petru Bejinariu
99. 942A/06-10-1999 Referitor la iahtul regal "Libertatea", care a fost scos de sub incidența Legii patrimoniului.
Ion Florentin Sandu
100. 943A/06-10-1999 Referitor la turnarea fundației pentru statuia Poetului nostru Național, "Eminescu" și reacția poporului ucrainean.
Petru Bejinariu
101. 944A/06-10-1999 Referitor la manualul de istorie pentru casa a XII-a, care este un atentat la istoria națională.
Petru Bejinariu
102. 945A/06-10-1999 Referitor la reamplasarea în municipiul Arad a monumentului Reconcilierii.
Petru Bejinariu
103. 946A/13-10-1999 Referitor la programele finanțate prin intermediul Fondului Român pentru Dezvoltare Socială, pentru jud.Călărași.
Petre Naidin
104. 947A/13-10-1999 Referitor la situația economică a Hergheliei Rădăuți.
Petru Bejinariu
105. 948A/20-10-1999 Referitor la documentația pentru elaborarea unor programe specifice zonelor defavorizate, respectiv zona Nădrag-Tomești-Marginea.
Hildegard-Carola Puwak
106. 949A/20-10-1999 Referitor la datele statistice pentru jud.Timiș, care indică o înrăutățire a situației economice și sociale.
Hildegard-Carola Puwak
107. 950A/20-10-1999 Referitor la efectuarea lucrărilor agricole aferente terenurilor destinate locatorilor, în jud.Călărași.
Petre Naidin
108. 951A/20-10-1999 Referitor la licitația manualelor școlare din 24.08.1999.
Ionel Marineci
109. 955A/20-10-1999 Care sunt cauzele tărăgănării normelor metodologice privind subvenționarea a 50% din prețul motorinei folosite în agricultură.
Petru Bejinariu
110. 959A/27-10-1999 Referitor la controversata situație patrimonială a SC "OLIMPIA" Călărași.
Petre Naidin
111. 960A/27-10-1999 Referitor la controversata situație patrimonială a SC "OLIMPIA" Călărași.
Petre Naidin
112. 963A/27-10-1999 Referitor la situația privatizării Fosta SC Șantierul Naval Marea Neagră SA.
Dorel-Constantin Onaca
113. 965A/27-10-1999 Referitor la producția de grâu și sistarea exportului de grâu.
Mihai Nicolescu
114. 975A/03-11-1999 Referitor la nedreptățile la care au fost supuși profesorii de la Liceul de Informatică din Petroșani.
Gheorghe Ana
115. 976A/03-11-1999 Referitor la gradul de insecuritate din România.
Petru Bejinariu
116. 978A/10-11-1999 Dacă este necesar ca refacerea bisericii să fie făcută dintr-un credit acordat Ministerului Sănătății și garantat de Guvern.
Daniela Bartoș
117. 981A/10-11-1999 Referitor la situația locatarilor propietari a 1939,4 ha.teren de la SC "A.I.T." Dragalina, jud.Călărași.
Petre Naidin
118. 982A/10-11-1999 Referitor la afirmația "justițiarului" deputat Claudiu Pavelescu: "În agricultura călărășeană se fură cam mult"!
Petre Naidin
119. 983A/10-11-1999 Solicită informații privind rezultatul controlului efectuat la SC Insula Mare a Brăilei.
George Dragu
120. 984A/10-11-1999 Referitor la vestea finalizării caietului de sarcini în vederea Privatizării Societății SANAB Brăila.
George Dragu
121. 992A/17-10-1999 Referitor la imobilul "Cazinoul Balnear" - Vatra Dornei, monument istoric.
Marina Ionescu
122. 993A/17-11-1999 Referitor la stabilirea patrimoniului propietății publice a statului și, respectiv, a unităților administrativ-teritoriale, în jud.Călărași.
Petre Naidin
123. 995A/17-11-1999 În ce măsură, în perioada de iarnă, s-ar putea mări comsumul pentru pensionari de la 50kw la 75-80kw.
Marian Sârbu
124. 996A/17-11-1999 Referitor la termenul de 5 zile, care este prea mic, în care oficiile poștale păstrează în caseriile proprii pensia unui pensionar care nu este găsit acasă.
Marian Sârbu
125. 997A/17-11-1999 Referitor la organizația CAR a pensionarilor din Oltenița care solicită o descentralizare a eliberării biletelor de tratament pentru pensionari.
Marian Sârbu
126. 998A/17-11-1999 Referitor la modul de dobândire a unui Crysler 300 în valoare de 770 milioane.
Eugen Nicolicea
127. 1005A/24-11-1999 Referitor la starea necorespunzătoare a infrastructurii județului Botoșani.
Viorica Afrăsinei
128. 1007A/24-11-1999 Referitor la controversata "asociere" dintre primarul municipiului Călărași, Nicolae Dragu și al său "expert consilier" Gene Bejan.
Petre Naidin
129. 1008A/24-11-1999 Referitor la șeful de post din comuna Valea Argovei, jud.Călărași.
Petre Naidin
130. 1009A/24-11-1999 Referitor la reorganizarea structurii aparatului propriu al prefecturii Teleorman.
Ionel Marineci
131. 1010A/24-11-1999 Referitor la un accident de circulație al cărui autor Corin Lunganu a părăsit locul faptei fără acordarea ajutorului celui lovit.
Ionel Marineci
132. 1014A/24-11-1999 Referitor la situația copiilor instituționalizați din județul Suceava.
Petru Bejinariu
133. 1015A/24-11-1999 Referitor la activitatea domnului deputat Vichentie Nicolaiciuc, în Comisia mixtă România-Ucraina.
Petru Bejinariu
134. 1016A/24-11-1999 Referitor la reluarea în anul 2000 a lucrărilor la reconstrucția podului de la Talpa.
Petru Bejinariu
135. 1017A/30-11-1999 Referitor la activitatea desfășurată de Agentul guvernamental pentru Curtea Europeană a Drepturilor Omului.
Marina Ionescu
136. 1019A/30-11-1999 Referitor la asigurarea sănătății din România.
Petru Bejinariu
137. 1020A/30-11-1999 Referitor la "implicarea activă" a unor firme de "talia" REEN IMPEX SRL în controversatele asocieri în participațiune de la "PISCICOLA" SA.
Petre Naidin
138. 1022A/08-12-1999 Referitor la frecventele reclamații privind neplata plăților compensatorii pentru personalul disponibilizat de la COMTIM.
Hildegard-Carola Puwak
139. 1024A/08-12-1999 Referitor la situația profesoarei Andreea Petrescu.
Gheorghe Ana
140. 1025A/08-12-1999 Referitor la situația de degringoladă din sistemul nostru de asistență și asigurări de sănătate.
Gheorghe Ana
141. 1026A/08-12-1999 Referitor la o verificare privind cele sesizate în memoriul înregistrat la SC Insula Mare a Brăilei SA.
George Dragu
142. 1027A/08-12-1999 Referitor la cele sesizate în memoriul înregistrat la SC Insula Mare a Brăilei SA.
George Dragu
143. 1028A/08-12-1999 Referitor la cele sesizate în memoriul înregistrat în urma controlului efectuat la SC Insula Mare a Brăilei Sa.
George Dragu
144. 1029A/08-12-1999 Referitor la efectuarea unei revizii de fond privind activitatea economico-financiară a SC Insula Mare a Brăilei SA.
George Dragu
145. 1030A/08-12-1999 Referitor la nemulțumirea și indignarea cetățenilor Brăilei de modul cum este alimentată SC PECO SA Brăila.
George Dragu
146. 1031A/08-12-1999 Referitor la modul cum va sprijini Ministerul Muncii și Protecției Sociale integrarea socială a segmentului populației școlare din învățământul special.
Petru Bejinariu
147. 1032A/08-12-1999 Referitor la gospod[riile și persoanele care au fost afectate de calamitățile naturale din februarie din com.Pișchia, jud.Timiș.
Hildegard-Carola Puwak
148. 1034A/15-12-1999 Referitor la modul cum este administrată SC PECO SA Brăila.
George Dragu
149. 1035A/15-12-1999 Referitor la măsuri de relaxare fiscală.
Iulian Costel Țocu
150. 1036A/15-12-1999 Referitor la situația copiilor bolnavi de SIDA și modul în care statul român se implică în soluționarea ei.
Iulian Costel Țocu
151. 1037A/15-12-1999 Referitor la emiterea difuzarea și utilizarea bonurilor valorice pentru deținătorii de terenuri agricole.
Iulian Costel Țocu
152. 1038A/15-12-1999 Referitor la comunitățile românești din regiunea Cernăuți care se confruntă cu mari greutăți în privința școlii.
Petru Bejinariu
153. 1039A/15-12-1999 Referitor la noile programe și manuale de Limba și literatura română elaborate "într-o manieră antinațională".
Petru Bejinariu
154. 1041A/29-12-1999 Referitor la jud.Bihor, unde Romsilva "curăță de arbori pădurile care fac obiectul Legii 169 de modificare a Legii 18/1991 art.41.
Florian Serac
155. 1043A/29-12-1999 Referitor la înființarea Centrului Cultural la Cernăuți sau Kiev și când vă propuneți să-l puneți în lucrare?
Petru Bejinariu
  Interpelarea Titlu / Adresanti PDSR
1. 352B/23-02-1999 Referitor la SC "BAUXITA MIN" SA, Dobrești și SC ALOR SA Oradea,pentru care s-a dispus închiderea lor.
Florian Serac
2. 354B/23-02-1999 Referitor la interzicerea angajaților Regiei Naționale a Pădurilor de a desfășura activitate didactică în școli profesionale și licee silvice precum și în instituțiile de învățământ superior.
Marian Ianculescu
3. 355B/23-02-1999 Referitor la fabrica de zahăr ZEUCMA SA, Zimnicea care a dat faliment.
Marian Ianculescu
4. 360B/23-02-1999 Referitor la stadiul de finalizare privind viitorul statut al Stațiunilor de Cercetare Agricolă.
Vasile Stan
5. 361B/23-02-1999 Referitor la limitele maxime admisibile de perisabilități, deductibile la calculul profitului impozabil.
Vasile Stan
6. 362B/23-02-1999 Referitor la cunoașterea motivelor care au dus la suspendarea domnului Vlad Ciubotariu-Boer.
Mihai Vitcu
7. 363B/23-02-1999 Referitor la abuzuri săvârșite în procesul de privatizare a unor societăți comerciale cum ar fi;SC IRIS BÂRLAD, SC CONSTRUCȚII MONTAJ VASLUI; COMCEREAL VASLUI,SC PALODA BÂRLAD.
Dumitru Buzatu
8. 366B/23-02-1999 Referitor la lista nr.43 a Fondului Propietății de Stat cu societățile care se scot la vânzare, publicată în cotidianul "Adevărul" din 19.02.1999.
Petre Naidin
9. 367B/23-02-1999 Referitor la ce demersuri administrative luați pentru apărarea arhitecturii naționale, a sistematizării așezărilor rurale.
Petru Bejinariu
10. 368B/24-02-1999 Referitor la fabrica de țevi sudate Tepro Iași.
Traian Dobre
11. 369B/03-03-1999 Referitor la cele petrecute la Stoiene;ti ]n noaptea de 16/17 februarie 1999.
Viorica Afrăsinei
12. 373B/10-03-1999 Referitor la administrarea societății cu capital de atat "INDCOM" SA.
Petre Naidin
13. 374B/09-03-1999 Referitor la județul Suceava, dacă se are în vedere promovarea unui program de dezvoltare a turismului și agroturismului.
Petru Bejinariu
14. 375B/09-03-1999 Referitor la exploatarea masei lemnoase.
Ioan Bivolaru
15. 377B/09-03-1999 Majorările de întârziere reprezintă penalități sau dobânzi?
Mihail Sirețeanu
16. 378B/09-03-1999 Referitor la schimbarea învățământului dacă este perceptibilă.
Mihai Vitcu
17. 379B/10-03-1999 Referitor la situațiile grave ce se produc în societățile comerciale din România.
Viorica Afrăsinei
18. 380B/10-03-1999 Referitor la grija pe care trebuie s-o acorde statul, handicapaților de gradul I în special și în general a persoanelor cu handicap.
Marian Ianculescu
19. 381B/10-03-1999 Referitor la implicarea ministerului agriculturii și alimentației și a direcțiilor agricole județene în realizarea unei politici și strategii agricole la nivel județean și național.
Marian Ianculescu
20. 385B/23-03-1999 Referitor la ord.Guv. nr.87/1998 și Hot.Guv.nr.31/1999.
Florian Serac
21. 386B/23-03-1999 Referitor la schimbarea echipei manageriale de la SC UCM SA Reșița.
Gheorghe Oană
22. 390B/23-03-1999 Stadiul implementării Legii nr.129/25.06.1998 privind înființarea, organizarea și funcționarea Fondului Român de Dezvoltare Socială.
Marian Sârbu
23. 391B/23-03-1999 Referitor la spijinirea comunităților rurale în alimentarea cu apă potabilă.
Marian Ianculescu
24. 392B/23-03-1999 Referitor la cum se vor acoperi pentru populația și administrația locală a municipiului Rădăuți cele 10 miliarde lei necesare procurării pentru încălzirea apartamentelor în iarna anului 1999.
Petru Bejinariu
25. 393B/23-03-1999 Referitor la domnul Ulpiu Traian Gămulea, care a adus societatea SC VIOLORA SRL la faliment în calitate de colaborator, se folosește de actele acesteia.
Petre Naidin
26. 394B/23-03-1999 Care este situația prezentă și de perspectivă de la SC ARO SA.
Gheorghe Marin
27. 395B/23-03-1999 Referitor la faptul că Suedia a revendicat plata unor pretinse creanțe, cum se prefigurează soluționarea acestei probleme.
Neculai Grigoraș
28. 399B/23-03-1999 Referitor la metode variate pentru scutiri de plăți și penalități la buget.
Petru Șerban Mihăilescu
29. 400B/23-03-1999 Referitor la deschiderea unui punct de trecere auto între România și Ucraina în localitatea Pomârla-Racovăț.
Petru Șerban Mihăilescu
30. 404B/24-03-1999 Referitor la soluția prevăzută de către Guvern pentru rezolvarea de resurse financiare necesare pentru serviciul public pentru protecția copilului.
Ioan Bivolaru
31. 405B/07-04-1999 Referitor la societatea PROMEX-Brăila.
Daniela Bartoș
32. 407B/07-04-1999 Referitor la faptele domnului Cahiță Gheorghe.
Vasile Stan
33. 408B/07-04-1999 Referitor la faptele domnului Cahiță Gheorghe.
Vasile Stan
34. 412B/07-04-1999 Referitor la promisiunile din campania electorală privind asigurarea locurilor de muncă pentru votanții din Valea Jiului.
Gheorghe Ana
35. 414B/07-04-1999 Referitor la "Înființarea distribuție gaze naturale în jud.Teleorman".
Marian Ianculescu
36. 415B/07-04-1999 Care sunt demersurile Ministerului Culturii pentru executarea monumentului lui Eminescu și pentru reînălțarea lui în Cernăuți.
Petru Bejinariu
37. 416B/07-04-1999 Referitor la descifrarea misterelor privind aplicarea Legii nr.165/1998.
Petre Naidin
38. 417B/07-04-1999 Referitor la reducerea cu 40 de paturi de spitalizare destinate tuberculozei în secția exterioară a spitalului din Miercurea Ciuc.
Daniela Bartoș
39. 418B/07-04-1999 Referitor la agresiunea NATO asupra Iugoslaviei.
Petru Șerban Mihăilescu
40. 419B/07-04-1999 Referitor la acțiunea Poliției mun.Botoșani prin care 2000 de persoane de sex feminin au fost supuse controlului ginecologic.
Petru Șerban Mihăilescu
41. 421B/08-04-1999 Referitor la relațiile României cu Republica Moldova.
Matei-Agathon Dan
42. 422B/08-04-1999 Referitor la o intervenție energică și hotărâtă pentru a stopa unele abuzuri și a permite începerea imediată a lucrărilor de dotare și amenajare a plajelor.
Matei-Agathon Dan
43. 424B/13-04-1999 Referitor la privatizarea Societății Comerciale PROLACOM SA Botoșani.
Viorica Afrăsinei
44. 425B/20-04-1999 Referitor la impozite și taxe pe care sindicatele sunt obligate să le plătească pentru patrimoniul pe care îl au.
Vasile Stan
45. 427B/20-04-1999 Referitor la campania agricolă de primăvară.
Mihai Nicolescu
46. 430B/20-04-1999 Referitor la amenzi date de agenții de circulație privind inspecția tehnică, deși-inspecție demonstrată cu actele mașinii.
Mihai Vitcu
47. 431B/20-04-1999 Referitor la Hot.Guv. privind declararea zonei miniere Comănești,jud.Bacău, ca zonă defavorizată.
Simion Darie
48. 432B/20-04-1999 Referitor la colectarea și gestionarea banilor la Fondul Național Cultural.
Simion Darie
49. 433B/20-04-1999 Referitor la precizarea intenției avute de inițiatorul Legii nr.36/1999 în redactarea art.34 alin.(2) din această lege.
Ionel Marineci
50. 434B/20-04-1999 Referitor la circulara nr.19-2722 din 24.03.1999.
Ionel Marineci
51. 435B/20-04-1999 Referitor la com.Curcani și a primarului PNȚ.CD Alexandru Ștefan.
Petre Naidin
52. 436B/20-04-1999 Referitor la unele nereguli ce s-au ivit în acțiunea de privatizare a două institute de cercetare și proiectare din domeniul chimiei și petrochimiei "IPIP și ICERP" Ploiești.
Mihail Sirețeanu
53. 437B/20-04-1999 Referitor la surse de alimentare cu apă în com.Cosminele și Vâlcănești-Ploiești.
Mihail Sirețeanu
54. 438B/20-04-1999 Referitor la aspecte privind funcționarea Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor autorizate și acreditate.
Niculae Napoleon Antonescu
55. 439B/21-04-1999 Dacă România, nefiind membră NATO, va avea asigurată securitatea.
Petru Bejinariu
56. 440B/21-04-1999 Referitor la cuantumul estimat al pirderilor noastre ca urmare a conflictului din provincia Kosova.
Ion Pârgaru
57. 441B/21-04-1999 Referitor la situația gravă în care se află crescătorii de păsări și porci din România.
Gheorghe Ionescu
58. 443B/27-04-1999 Referitor la prezentarea Programului de măsuri economice și sociale, în vederea soluționării crizei economice în care se află România.
Viorica Afrăsinei
59. 444B/04-05-1999 Referitor la transferul Palatului Administrativ din Oradea, din administrarea Prefecturii jud.Bihor, în cea a Ministerului Justiției.
Florian Serac
60. 447B/04-05-1999 Referitor la sprijinul pe care ar trebui să-l acorde statul, producătorilor agricoli prin sistemul cupoanelor agricole și pentru procurarea de utilaje agricole.
Marian Ianculescu
61. 448B/04-05-1999 Măsurile luate de MAPPM pentru amenajarea pădurilor propietate privată, persoanelor fizice.
Marian Ianculescu
62. 450B/04-05-1999 Referitor la recentul "bilanț parțial" al programului guvernamental.
Petre Naidin
63. 451B/04-05-1999 Dacă există o strategie de elaborare a unor programe privind regularizarea cursurilor de apă în jud.Suceava.
Mihai Vitcu
64. 452B/04-05-1999 Referitor la situația copiilor intituționalizați în Centrele de plasament.
Petru Bejinariu Ionel Marineci Mihai Vitcu
65. 453B/04-05-1999 Referitor la restructurarea BANCOREX.
Viorica Afrăsinei
66. 458B/18-05-1999 Referitor la situația juridică a clădirii Palatului Administrativ din Oradea.
Florian Serac
67. 459B/18-05-1999 Referitor la situația fertilizării culturilor de primăvară, preconizată a se realiza, în condițiile anului 1999.
Mihai Nicolescu
68. 461B/18-05-1999 Referitor la nereguli foarte grave ale ing.Cahniță Ghe., la Ocolul Silvic Oravița.
Vasile Stan
69. 462B/18-05-1999 Referitor la cazul dlui Cahniță Ghe., fost director general a Regiei Naționale a Pădurilor.
Vasile Stan
70. 463B/18-05-1999 Referitor la implicarea autorității publice centrale care răspunde de silvicultură în organizarea controlului privind aplicarea regululor silvice și de pază pe terenurile cu vegetație forestieră.
Marian Ianculescu
71. 464B/18-05-1999 Referitor la pedepsele care se aplică în cazul tăierilor ilegale de arbori din pădurile care fac parte integrantă din fondul forestier național.
Marian Ianculescu
72. 470B/18-05-1999 Referitor la organizarea concursurilor pentru ocuparea catedrelor vacante.
Petru Bejinariu
73. 472B/18-05-1999 Referitor la construcția noului Spital din Fălticeni.
Mihai Vitcu
74. 476B/01-06-1999 Referitor la trecerea unor drumuri județene în categoria drumurilor naționale.
Petru Bejinariu
75. 477B/01-06-1999 Referitor la amenajările piscicole apartinând SC "PISCICOLA" SA Călărași.
Petre Naidin
76. 478B/01-06-1999 Solicită lista actualizată a AGA, CA și Comisiilor de cenzori.
Petre Naidin
77. 480B/01-06-1999 Referitor la încălcarea Constituției de către actuala putere.
Gheorghe Ana
78. 481B/01-06-1999 Referitor la grija administrațiilor publice în amenajarea de spații verzi.
Marian Ianculescu
79. 482B/01-06-1999 Referitor la asigurarea localităților împotriva inundațiilor.
Marian Ianculescu
80. 491B/01-06-1999 Referitor la situația persoanelor handicapate.
Mihail Sirețeanu
81. 493B/01-06-1999 Referitor la consecințele austerității bugetare în localitatea Baia, jud.Suceava.
Mihai Vitcu
82. 497B/01-06-1999 Referitor la situația de la SC PETROMIDIA SA.
Mihail Sirețeanu
83. 503B/14-06-1999 Referitor la Hot.Guv.nr.431 din 1 iunie 1999.
Gheorghe Ana
84. 504B/14-06-1999 Referitor la taxa pentru Fondul Special al Drumurilor Publice.
Traian Dobre
85. 506B/14-06-1999 Referitor la modul de aplicare a unor prevederi din Legea nr.26-1997, Codul Silvic.
Marian Ianculescu
86. 507B/14-06-1999 Referitor la scrisoarea unor intelectuali români din Transilvania și Banat prin care aceștia ar urma să ceară autonomia acestor provincii.
Petru Bejinariu
87. 508B/14-06-1999 Referitor la starea conflictuală dintre primarul și viceprimarul comunei Dor Mărunt, jud.Călărași.
Petre Naidin
88. 509B/14-06-1999 Referitor la acordarea a 300 miliarde lei pentru sprijinirea sectorului de întreprinderi mici și mijlocii, bani ce nu au ajuns fiind blocați, se pare, la Ministerul Finanțelor.
Gheorghe Marin
89. 510B/14-06-1999 Referitor la nevoia de cantități importante de sămânță pentru anul agricol 1999-2000.
Mihai Nicolescu
90. 511B/14-06-1999 Referitor la lista componenței Consiliilor de Administrație ale societăților călărășene cu capital majoritar de stat.
Petre Naidin
91. 512B/14-06-1999 Referitor la aplicarea sau nu a hotărârilor judecătorești rămase definitive a celor 6 inspectori de la Inspectoratul școlar al jud.Suceava, cărora li s-au desfăcut contractul de muncă ilegal.
Mihai Vitcu
92. 514B/29-06-1999 Referitor la Hot.Guv.nr431 din 1 iunie 1999.
Gheorghe Ana
93. 515B/29-06-1999 Referitor la practicarea profesiei de farmacist de către o persoană care nu are această calitate.
Gheorghe Ana
94. 516B/29-06-1999 Referitor la societatea comercială "Părplast" Sighetul-Marmației jud.Maramureș.
Petru Godja
95. 522B/29-06-1999 Referitor la pensionarii proveniți din toate domeniile de activatate care sunt nemulțumiți de nivelul scăzut al pensiilor.
Petru Bejinariu
96. 523B/29-06-1999 Referitor la chiriile mari care bat în cuie ușile farmaciilor călărășene.
Petre Naidin
97. 524B/29-06-1999 Referitor la declarația domnului Emanoil Bosch.
Petre Naidin
98. 527B/29-06-1999 Referitor la Institutul de Cercetări și Amenajări Silvice cu sediul în București, care este în proces cu numita Pavel Ana.
Marian Ianculescu
99. 528B/29-06-1999 Referitor la situația dezastruoasă în care se găsesc casele de copii preluate de la Departamentul pentru Protecția Copilului și Consiliile Județene în mai multe județe ale țării.
Viorica Afrăsinei
100. 532B/07-09-1999 Referitor la Legea 99/1999, care conține ambiguități de natură a împiedica justa sa aplicare.
Petre Naidin
101. 534B/08-09-1999 Referitor la situația dezastruoasă care se înregitrează la societatea PROLACOM Botoșani, ca urmare a privatizării acesteia.
Viorica Afrăsinei
102. 535B/08-09-1999 Referitor la situația jalnică în care se află casele de copii din jud.Botoșani.
Viorica Afrăsinei
103. 536B/15-09-1999 Referitor la consolidarea versantului de pe malul stâng al barajului Brădișor, jud.Vâlcea.
Traian Sabău
104. 539B/21-09-1999 Referitor la Ord.de Urgență a Guvernului nr.85/1997.
Gheorghe Ana
105. 540B/21-09-1999 Referitor la scrisoarea domnului Kreiter Emil din Petroșani, privind "Legea protecției mediului".
Gheorghe Ana
106. 541B/21-09-1999 Referitor la stadiul lucrărilor agricole de toamnă.
Mihai Nicolescu
107. 545B/21-09-1999 Referitor la starea precară în care se află sectorul forestier.
Marian Ianculescu
108. 547B/21-09-1999 Referitor la fostele I.A.S.-uri din jud.Călărași.
Petre Naidin
109. 552B/21-09-1999 Referitor la situația Centrelor de plasament.
Mihai Vitcu
110. 555B/21-09-1999 Referitor la Bankcoop, Filiala Rădăuți, care nu mai face plăți.
Petru Bejinariu
111. 556B/21-09-1999 Referitor la conducerea activității economice și sociale din România predominant prin Ordonanțe ale Guvernului, cu ocolirea sau chiar ignorarea Parlamentului.
Petru Bejinariu
112. 557B/21-09-1999 Referitor la starea de criză din agricultură.
Victor Neagu
113. 558B/21-09-1999 Referitor la privatizarea fostelor IAS-uri.
Ion Munteanu
114. 559B/22-09-1999 Referitor la situația Sălii Polivalente din Craiova.
Gheorghe Ionescu
115. 560B/22-09-1999 Referitor la condițiile în care lucrează CNVM, total improprii unei instituții de această avengură.
Gheorghe Ionescu
116. 561B/22-09-1999 Referitor la "siguranța în exploatare a barajelor".Ex. barajul de pe Râul Mare-Retezat.
Traian Sabău
117. 562B/23-09-1999 Referitor la situația economico-socială a jud.Botoșani.
Viorica Afrăsinei
118. 563B/05-10-1999 Referitor la cele 10 soții de marinari români, a căror frunte tristă și disperată vrem să o aducem la cunoștință.
Dorel-Constantin Onaca
119. 567B/05-10-1999 Referitor la închiderea a SC ALOR Oradea și a altor 12 societăți comerciale bihorene.
Florian Serac
120. 568B/05-10-1999 Referitor la "probleme importante ale activității interne a Guvernului".
Gheorghe Ana
121. 569B/05-10-1999 Referitor la componența listei cu reprezentanții statului în Adunările Generale ale acționarilor, în jud.Călărași.
Petre Naidin
122. 570B/05-10-1999 Referitor la politazarea, lipsa de corectitudine și eludarea legii în ce privește organizarea și desfășurarea concursuriloe pentru ocuparea posturilor de conducere din instituțiile subordonate MEN.
Ion Honcescu
123. 571B/05-10-1999 Referitor la situația din cadrul Societății Naționale "Tutunul Românesc" și Contractul ROM-AG.
Mihail Sirețeanu
124. 572B/05-10-1999 Referitor la lista frecvențelor de radio disponibile. Documentele semnate între ANCI și Ministerul Comunicațiilor din Iugoslavia, care să ateste existența coordonării.
Eugen Nicolicea
125. 573B/05-10-1999 Referitor la măsuri ce se vor lua de către Guvern pentru a se intra în legalitate și ce măsuri se vor lua împotriva celor ce se fac vinovați de încălcarea Legii 48/1992.
Eugen Nicolicea
126. 574B/05-10-1999 Referitor la activitatea prefectului de Vaslui, Dumitru Bălțatu.
Dumitru Buzatu
127. 575B/05-10-1999 Referitor la necesitatea importului din Suedia de stâlpi electrici din lemn de rășinoase ignifugați.
Marian Ianculescu
128. 586B/19-10-1999 Referitor la cei 2000 de salariați disponibilizați de BANCOREX.
Dorel-Constantin Onaca
129. 587B/19-10-1999 Referitor la cazul domnului Stan V. Petru din Dorohoi, jud.Botoșani.
Petru Șerban Mihăilescu
130. 588B/19-10-1999 Referitor la acțiunile întreprinse de MLPAT pentru reducerea riscului seismic al clădirilor de locuit încadrate în clasa I de risc seismic.
Traian Sabău
131. 589B/19-10-1999 Referitor la oprirea apei calde în municipiul Pitești de SC Termoelectrica Pitești.
Vasile Stan
132. 590B/19-09-1999 Referitor la oprirea apei calde în minicipiul Pitești de către SC Termoelectrica Pitești.
Vasile Stan
133. 591B/19-10-1999 Referitor la stadiul reformei administrativ-teritoriale în jud.Suceava.
Mihai Vitcu
134. 594B/19-10-1999 Prezentarea principalilor indicatori economici ai Regiei Naționale a Pădurilor pe anii 1995, 1996, 1997, 1998 și preliminat pe 1999.
Marian Ianculescu
135. 596B/19-10-1999 Referitor la unele probleme de ordin social ale pensionarilor militari și MApN.
Mihail Sirețeanu
136. 597B/19-10-1999 Referitor la efectuarea lucrărilor agricole aferente terenurilor destinate locatarilor, în jud.Călărași.
Petre Naidin
137. 598B/19-10-1999 Referitor la situația economică a jud.Suceava.
Petru Bejinariu
138. 599B/19-09-1999 Referitor la privatizarea SC Rulmenți SA Bârlad.
Dumitru Buzatu
139. 605B/02-11-1999 Referitor la unitatea de exploatare a sulfului din comuna Șaru Dornei, jud.Suceava care continuă să polueze atmosfera.
Petru Bejinariu
140. 606B/02-11-1999 Referitor la care este stadiul cercetării și aplicării de tehnologii pentru reciclarea deșeurilor și dacă MIC lucrează împreună cu MAPPM și ANTDI.
Petru Bejinariu
141. 607B/02-11-1999 Referitor la lipsa apei calde în municipiul Giurgiu.
Adrian Gheorghiu
142. 608B/02-11-1999 Referitor la alimentarea cu apă a localităților.
Traian Sabău
143. 610B/02-11-1999 Referitor la aplicarea Ord.10/1997 de către Inspectoratul Școlar al Județului Suceava.
Mihai Vitcu
144. 611B/02-11-1999 Referitor la cei 40 disponibilizați de la Școala Profesională din Suceava.
Mihai Vitcu
145. 613B/02-11-1999 Referitor la cheltuirea fondurilor bugetare în valoare de 2 miliarde lei alocate cu destinație specială prin Legea Bugetului de Stat pe 1999 pentru amenajarea pădurilor propietate privată, persoane fizice.
Marian Ianculescu
146. 614B/02-11-1999 Referitor la autoritățile administrației publice locale ale loc. Vlad Țepeș, Lehliu-Sat, Belciugatele, Lupșanu și Ulmu din jud.Călărași,au decis includerea în patrimoniul public sau privat al unităților adm.teritoriale și a terenurilor aflate sub luciu de apă.
Petre Naidin
147. 618B/02-11-1999 Referitor la promovarea unui program de realizare a unor lucrări de alimentare cu apă a localităților din jud.Botoșani.
Viorica Afrăsinei
148. 619B/03-11-1999 Referitor la reorganizarea structurii aparatului propriu al Prefecturii jud.Teleorman.
Ionel Marineci
149. 620B/03-11-1999 Referitor la SC ARVA SA, din jud.Dolj.
Gheorghe Ionescu
150. 626B/15-11-1999 Referitor la HOT.GUV. nr.818/1999 privind utilizarea Fondului de contrapartidă.
Victor Neagu
151. 627B/15-11-1999 Referitor la finanțarea programelor de restructurare și reformă în agricultură și industria alimentară.
Victor Neagu
152. 628B/15-11-1999 Referitor la conducerea PISCICOLA SA Călărași, care a acordat întâietate asocierii în partipațiune, vizând activele fermei IEZER; firmei bucureștene "REEN IMPEX" SRL.
Petre Naidin
153. 629B/16-11-1999 Referitor la societățiele comerciale, foste cu capital majoritar de stat, al căror program de postprivatizare nu a fost îndeplinit "ad literam" de noii propietari.
Petre Naidin
154. 632B/15-11-1999 Referitor la statulul specialistilor ce au predat în liceele de specialitate până în 1989.
Mihai Vitcu
155. 634B/30-11-1999 Referitor la îmbunătățirea activității și promovării credibilității Companiei TAROM.
Florian Serac
156. 635B/30-11-1999 Referitor la disponibilizările de la Școala Profesională Suceava.
Mihai Vitcu
157. 636B/30-11-1999 Referitor la Claudiu Pavelescu care a devenit proprietarul fermei cunoscută sub numele de "Casa ciobanilor" și cuprinzând 20ha teren arabil.
Petre Naidin
158. 637B/30-11-1999 Referitor la "dezastrul financiar" în care se află "Insula Mare a Brăilei" SA.
Petre Naidin
159. 644B/30-11-1999 Referitor la gunoiul menajer, peste 2000 tone necesar a fi transportate în fiecare zi.
Petru Șerban Mihăilescu
160. 645B/08-12-1999 Referitor la sarea de la cunoscuta salină Cacica, jud.Suceava.
Petru Bejinariu
161. 648B/14-12-1999 Referitor la mutarea ambasadei României de la Bonn.
Florian Serac
162. 649B/14-12-1999 Referitor la ancheta privind legalitatea licitației 008 organizată pentru selectarea unor manuale alternative.
Simion Darie
163. 650B/14-12-1999 Referitor la stadiul negocierilor pentru parafarea, semnarea și ratificarea Tratatului politic dintre România și Republica Moldova.
Petru Bejinariu
164. 651B/14-12-1999 Referitor la unitatea de exploatare de la Vatra Dornei care continuă să polueze atmosfera cu hidrogen sulfurat și dioxid de sulf.
Petru Bejinariu
165. 652B/14-12-1999 Referitor la situații ce se petrec în învățământul sucevean.
Mihai Vitcu
166. 653B/14-12-1999 Referitor la pretențiile financiare ale Suediei față de România.
Ioan-Mihai Popa Gheorghe Oană Florin Georgescu
167. 654B/14-12-1999 Referitor la modificările repetate a Ordonanței de urgemță a Guvernului nr.82/1997 privind regimul accizelor și altor impozite indirecte.
Gheorghe Oană
168. 656B/14-12-1999 Referitor la problemele ridicate de unitățile energetice din județul Gorj.
Dumitru Popescu
169. 657B/14-12-1999 Referitor la o nouă "afacere" de anvergură, "patronată" de conducerea IPJ Călărași, în frunte cu inspectorul șef Gabi Șișman.
Petre Naidin
170. 658B/14-12-1999 Referitor la firma ROMPAC INTERNAȚIONAL din jud.Călărași.
Petre Naidin
171. 663B/14-12-1999 Referitor la poziția dumneavoastră vis-a-vis de fondurile speciale.
Ion Florentin Sandu
172. 670B/15-12-1999 Referitor la privatizarea societății PROLACOM SA Botoșani.
Viorica Afrăsinei
  Interpelarea adresata primului-ministru Titlu / Adresanti PDSR
1. 37PM/24-03-1999 Referitor la abuzurile din Regia Națională a Pădurilor a fostului director general Cahniță Gheorghe.
Vasile Stan
2. 46PM/15-09-1999 Referitor la Ord.Urg.83/8 iunie 1999, se află menționat "Spitalul Caritas".
Daniela Bartoș
3. 53PM/20-10-1999 Referitor la starea precară în care se află sectorul forestier.
Marian Ianculescu
4. 54PM/27-10-1999 Referitor la lucrările de investiții la obiectivul "Amenajarea hidroenergetică a râului Jiu pe sectorul Valea Sadului-Vădeni".
Dumitru Popescu Ion Pârgaru

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București luni, 6 aprilie 2020, 9:42
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro