Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Legislatura 1996-2000 > Camera Deputaților > Grupuri > PDSR Versiunea pentru printare

Grupul parlamentar al Partidului Democrației Sociale din România
Propuneri legislative initiate în anul 1999

  P.L. Titlu / Initiatori PDSR Stadiu
1. 4/12-01-1999 pentru completarea art.156 din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale.
Neculai Grigoraș Petre Naidin
Lege 127/2000
2. 5/13-01-1999 privind anularea unor majorări de întârziere calculate la debitele la bugetul de stat și bugetul asigurărilor sociale pentru unii agenți economici care au înregistrat pierderi care au fost asanate prin H.G. nr.1157/1990 și H.G. nr.256/1991.
Ionel Marineci
respinsa
definitiv
3. 35/13-02-1999 pentru declararea comunei Geoagiu oraș.
Ion Giurescu Gheorghe Ana
Lege 221/2000
4. 37/15-02-1999 pentru completarea Legii nr.44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război.
Romulus-Ion Moucha Petre Naidin
clasata
cf. art.60 alin.5
din Constitutie
5. 43/23-02-1999 privind regimul juridic aplicabil societăților comerciale de tip holding.
Hildegard-Carola Puwak Gheorghe Marin Acsinte Gaspar Gheorghe Ana Adrian Năstase Victor Traian Mihu Romeo Gheorghe Leonard Cazan
retrasa
de catre initiator
6. 47/25-02-1999 pentru modificarea și completarea unor prevederi ale anexei II/1 la Legea 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în secorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică.
Radu Liviu Bara
clasata
cf. art.60 alin.5
din Constitutie
7. 50/01-03-1999 privind indexarea pensiilor de asigurări sociale de stat, I.O.V.R. și ale agricultorilor în anul 1999.
Miron Tudor Mitrea Vasile Stan Dumitru Buzatu Marian Sârbu Ion Giurescu Petre Naidin
clasata
cf. art.60 alin.5
din Constitutie
8. 70/11-03-1999 pentru modificarea și completarea unor prevederi ale Legii nr.70/1991 privind alegerile locale, republicată.
Radu Liviu Bara
clasata
cf. art.60 alin.5
din Constitutie
9. 79/17-03-1999 privind înfiiințarea instanțelor specializate pentru soluționarea litigiilor de muncă.
Viorica Afrăsinei Mihail Sirețeanu Miron Tudor Mitrea Marina Ionescu Carmen Dumitriu
clasata
cf. art.60 alin.5
din Constitutie
10. 80/17-03-1999 pentru completarea articolului 19 din Legea administrației locale nr.69/1991.
Petre Naidin
respinsa
definitiv
11. 93/25-03-1999 de modificare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.88/1997, privind privatizarea societăților comerciale, adoptată prin Legea nr.44/1998.
Miron Tudor Mitrea Carmen Dumitriu
respinsa
definitiv
12. 94/25-03-1999 privind combaterea marginalizării sociale.
Adrian Năstase Daniela Bartoș Miron Tudor Mitrea Marian Sârbu Ecaterina Andronescu Romeo Gheorghe Leonard Cazan
clasata
cf. art.60 alin.5
din Constitutie
13. 104/30-03-1999 pentru modificarea articolului 8 alineatul 3 din Legea nr.189/1998 privind finanțele publice locale.
Petre Naidin Ion Florentin Sandu Neculai Grigoraș
clasata
cf. art.60 alin.5
din Constitutie
14. 115/08-04-1999 privind repartizarea în muncă a tinerilor absolvenți ai învățământului superior profesional, liceal, tehnic și asigurarea de facilități pentru aceștia și angajatori.
Adrian Năstase Petru Bejinariu Marina Ionescu Vasile Panteliuc Mihai Vitcu Carmen Dumitriu
clasata
cf. art.60 alin.5
din Constitutie
15. 119/13-04-1999 privind regimul juridic aplicabil muncii în timp parțial.
Marina Ionescu Dumitru Buzatu Mihail Sirețeanu Marian Sârbu Adrian Năstase Viorica Afrăsinei Miron Tudor Mitrea
clasata
cf. art.60 alin.5
din Constitutie
16. 120/13-04-1999 pentru completarea articolului 170 din legea învățământului nr.84/1995.
Ecaterina Andronescu Mircea-Adrian Croitoru Marin Cristea Neculai Grigoraș Petre Naidin
respinsa
definitiv
17. 138/21-04-1999 pentru modificarea art.49 alineatul 2 din Legea nr.128/1997 privind statutul personalului didactic.
Petru Bejinariu Ecaterina Andronescu Mihai Vitcu Ionel Marineci
respinsa
definitiv
18. 139/22-04-1999 privind sprijinul acordat de stat tinerilor din mediul rural.
Miron Tudor Mitrea Carmen Dumitriu Gheorghe Oană George Dragu
clasata
cf. art.60 alin.5
din Constitutie
19. 141/27-04-1999 pentru modificarea și completarea Legii nr.44/1994 privind veteranii de război precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război.
Ionel Marineci
respinsa
definitiv
20. 156/04-05-1999 de modificare și completare a art.50 din Legea nr.58/1998 Legea bancară.
Gheorghe Ana
respinsa
definitiv
21. 166/10-05-1999 pentru declararea municipiului Târgu Mureș oraș martir al Revoluției din decembrie 1989.
Ioan-Mihai Popa
Lege 4/2000
22. 167/11-05-1999 pentru modificarea și completarea Legii 108/1998 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.26/1997 privind protecția copilului aflat în dificultate.
Ionel Marineci
clasata
cf. art.60 alin.5
din Constitutie
23. 172/12-05-1999 pentru modificarea și completarea Legii bugetului de stat pe anul 1999 nr.36/1999.
Neculai Grigoraș Petre Naidin Constantin Teculescu Gheorghe Ana
respinsa
definitiv
24. 179/17-05-1999 pentru modificarea și completarea Legii nr.146/1997 Legea privind taxele judiciare de timbru.
Gheorghe Ana
respinsa
definitiv
25. 183/19-05-1999 privind creșterea eficienței energetice.
Dumitru Popescu Petre Naidin Romulus-Ion Moucha
Lege 199/2000
26. 198/26-05-1999 pentru arborarea permanentă a Drapelului României pe clădirea Palatului Parlamentului.
Victor Neagu
respinsa
definitiv
27. 203/27-05-1999 pentru sprijinirea exercitării unor profesii liberale.
Neculai Grigoraș Daniela Bartoș Petre Naidin
clasata
cf. art.60 alin.5
din Constitutie
28. 204/27-05-1999 pentru modificarea și completarea unor dispoziții ale Legii nr.189/1998 privind finanțele publice locale.
Gheorghe Ana Neculai Grigoraș Constantin Teculescu Petre Naidin
clasata
cf. art.60 alin.5
din Constitutie
29. 240/15-06-1999 privind declararea ca oraș a comunei Ocna Șugatag, județul Maramureș.
Ioan Mircea Pașcu Petru Godja
clasata
cf. art.60 alin.5
din Constitutie
30. 243/16-06-1999 privind Programul energetic nuclear.
Ion Florentin Sandu Romulus-Ion Moucha Petre Naidin Dan Ioan Popescu
respinsa
definitiv
31. 245/16-06-1999 pentru completarea articolului 6 din Legea nr.53/1992 privind protecția specială a persoanelor handicapate.
Dan Nica Petre Naidin Ion Florentin Sandu
clasata
cf. art.60 alin.5
din Constitutie
32. 246/16-06-1999 pentru modificarea Legii nr.154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, 266 din 16 iulie 1998.
Marian Sârbu Dumitru Buzatu
Lege 167/1999
33. 253/21-06-1999 pentru modificarea și completarea art.6 din Legea nr.165/1998 privind constituirea la dispoziția Ministerului Agriculturii și Alimentației a fondului pentru finanțarea cheltuielilor aferente lucrărilor agricole din sectorul vegetal și a celor pentru creșterea animalelor în perioada 1998-2000.
Mihai Nicolescu Marian Ianculescu Gheorghe Oană
respinsa
definitiv
34. 254/21-06-1999 privind pensionarea cu reducere de vârstă și diminuarea proporțională a cuantumului pensiei a unor persoane.
Dumitru Buzatu
în mediere
35. 266/30-06-1999 pentru modificarea și completarea Legii nr.158/1997 și a Legii nr.34/1994 privind impozitul pe venitul agricol.
Ioan-Mihai Popa
respinsa
definitiv
36. 268/30-06-1999 privind modificarea valorii unor coeficienți de multiplicare din O.U.G. nr.28/1998.
Daniela Bartoș Vasile Cândea
clasata
cf. art.60 alin.5
din Constitutie
37. 278/05-07-1999 pentru completarea art.5 din Legea nr.88/1993 privind acreditarea instituțiilor de învățământ superior și recunoașterea diplomelor.
Ecaterina Andronescu
respinsa
definitiv
38. 282/09-07-1999 pentru organizarea cooperației agricole.
Alexandru Lăpușan Ion Munteanu Mihai Nicolescu Victor Neagu
clasata
cf. art.60 alin.5
din Constitutie
39. 288/23-08-1999 privind protecția acționarului minoritar la unele societăți comerciale cu capital de stat.
Petre Naidin
clasata
cf. art.60 alin.5
din Constitutie
40. 290/25-08-1999 privind regimul parcurilor industriale.
Petre Naidin
Lege 134/2000
41. 342/14-09-1999 privind reglementarea încadrării caselor de ajutor reciproc ale pensionarilor din România în regimul fiscal al unităților de protecție socială.
Gheorghe Ana Romeo Gheorghe Leonard Cazan Hildegard-Carola Puwak
clasata
cf. art.60 alin.5
din Constitutie
42. 346/15-09-1999 privind reabilitarea și modernizarea sistemelor de alimentare centralizată cu energie termică din unitățile administrativ-teritoriale.
Dumitru Popescu Petre Naidin Romulus-Ion Moucha Ion Florentin Sandu
clasata
cf. art.60 alin.5
din Constitutie
43. 376/30-09-1999 privind valorificarea în condiții de eficiență a fierului vechi.
Alexandru-Octavi Stănescu Petru Șerban Mihăilescu Adrian Năstase Dan Ioan Popescu
respinsa
definitiv
44. 387/06-10-1999 pentru aprobarea taxei privind drumurile forestiere și reducerea TVA la unele produse din lemn.
Alexandru-Octavi Stănescu Adrian Năstase Miron Tudor Mitrea Marian Ianculescu Gheorghe Oană
respinsa
definitiv
45. 391/11-10-1999 pentru modificarea art.26 din Legea 84/1995 așa cum a fost modificat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr.36/1997.
Ionel Marineci Mihai Vitcu Petru Bejinariu
respinsa
definitiv
46. 403/14-10-1999 pentru sprijinirea agenților economici care desfășoară activități de transport pe căile navigabile interioare, precum și pentru revitalizarea industriei navale aferente.
George Dragu Dan Ioan Popescu Marin Cristea Ion Florentin Sandu Petre Naidin
clasata
cf. art.60 alin.5
din Constitutie
47. 426/21-10-1999 pentru modificarea alineatului (2) al articolului 14 din Legea nr.146/1999 privind organizarea, funcționarea și finanțarea spitalelor.
Daniela Bartoș Vasile Cândea
clasata
cf. art.60 alin.5
din Constitutie
48. 427/21-10-1999 pentru completarea art.171 din Legea nr.84/1995 privind Legea învățământului.
Daniela Bartoș Vasile Cândea
clasata
cf. art.60 alin.5
din Constitutie
49. 443/04-11-1999 privind organizarea și funcționarea birourilor de carte funciară.
Carmen Dumitriu Miron Tudor Mitrea Adrian Năstase Marian Sârbu
clasata
cf. art.60 alin.5
din Constitutie
50. 446/08-11-1999 privind acordarea de ajutoare bănești pentru compensarea cheltuielilor cu încălzirea locuințelor și instituirea cupoanelor pentru combustibili.
Marian Ianculescu Alexandru-Octavi Stănescu Adrian Năstase Gheorghe Oană
clasata
cf. art.60 alin.5
din Constitutie
51. 452/09-11-1999 privind modificarea și completarea unor acte normative care reglementează drepturile salariale și alte drepturi ale personalului militar din instituțiile publice de apărare națională, ordine publică și siguranță națională.
Virgil Popa Marian Sârbu
clasata
cf. art.60 alin.5
din Constitutie
52. 456/10-11-1999 privind administrarea societăților comerciale deschise.
Gheorghe Marin Hildegard-Carola Puwak Victor Traian Mihu Adrian Năstase Miron Tudor Mitrea Florian Serac Romeo Gheorghe Leonard Cazan Alexandru Albu Carmen Dumitriu Gheorghe Ionescu
clasata
cf. art.60 alin.5
din Constitutie
53. 464/13-11-1999 pentru modificarea și completarea unor prevederi ale Legii nr.70/1991 privind alegerile locale.
Acsinte Gaspar Adrian Năstase Viorel Hrebenciuc Virgil Popa Miron Tudor Mitrea
clasata
cf. art.60 alin.5
din Constitutie
54. 507/10-12-1999 privind unele măsuri pentru dezvoltarea durabilă a satului românesc.
Alexandru Lăpușan Adrian Năstase Matei-Agathon Dan Acsinte Gaspar
clasata
cf. art.60 alin.5
din Constitutie
55. 514/16-12-1999 privind organizarea și funcționarea unităților de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii și industriei alimentare și a Academiei de Științe Agricole și Silvice Gheorghe Ionescu-Sisești.
Niculae Napoleon Antonescu Marian Ianculescu
Lege 290/2002
56. 518/22-12-1999 privind acordarea asistenței medicale, medicamentelor și protezelor, medicilor și personalului medical angajat în unitățile acreditate de Casa Națională a Asigurărilor de Sănătate.
Daniela Bartoș Vasile Cândea
clasata
cf. art.60 alin.5
din Constitutie
57. 519/23-12-1999 privind modificarea Ordonanței Guvernului nr.74/1999 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.82/1997 privind regimul accizelor și altor impozite indirecte, precum și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.50/1998.
Gheorghe Ana Carmen Dumitriu Gheorghe Oană Neculai Grigoraș Ioan-Mihai Popa Marian Ianculescu Adrian Năstase
respinsa
definitiv

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București luni, 6 aprilie 2020, 8:13
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro