Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Legislatura 1996-2000 > Camera Deputaților > Grupuri > PDSR Versiunea pentru printare

Grupul parlamentar al Partidului Democrației Sociale din România
Propuneri legislative initiate în anul 2000

  P.L. Titlu / Initiatori PDSR Stadiu
1. 2/11-01-2000 privind fondul piscicol, pescuitul și acvacultura.
Victor Neagu Marian Ianculescu
Lege 192/2001
2. 6/24-01-2000 pentru completarea Legii privind organizarea și funcționarea Serviciului Român de Informații nr.14/1992.
Gheorghe Ana
respinsa
definitiv
3. 44/02-02-2000 privind protecția tineretului față de mișcarea satanistă.
Petru Bejinariu Ionel Marineci Mihai Vitcu
retrasa
de catre initiator
4. 50/08-02-2000 privind modificarea Legii nr.26/1993 privind înființarea, organizarea și funcționarea Corpului Gardienilor Publici.
Gheorghe Ana Alexandru-Octavi Stănescu
clasata
cf. art.60 alin.5
din Constitutie
5. 59/10-02-2000 privind susținerea copiilor și tinerilor români cu performanțe remarcabile.
Eugenia Moldoveanu Ecaterina Andronescu Mihai Vitcu Adrian Năstase Niculae Napoleon Antonescu Marina Ionescu Petru Bejinariu
clasata
cf. art.60 alin.5
din Constitutie
6. 60/11-02-2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative.
Acsinte Gaspar
Lege 24/2000
7. 62/14-02-2000 privind instanța de mediere.
Marina Ionescu Carmen Dumitriu
clasata
cf. art.60 alin.5
din Constitutie
8. 63/15-02-2000 privind modificarea indicatorului de prioritate intersectorială pentru învățământ.
Ionel Marineci Vasile Cândea Mihai Vitcu Petru Bejinariu Niculae Napoleon Antonescu Gheorghe Ana Ion Pârgaru Daniela Bartoș Ion Igna Adrian Năstase Ecaterina Andronescu Gheorghe Vâlceanu
respinsa
definitiv
9. 74/17-02-2000 privind reducerea impozitului pe clădiri și teren datorat conform Legii 27/1994 privind impozitele și taxele locale modificată și completată prin OUG nr.62/1998, OUG 27/1999 și OUG 15/1999 pentru unele categorii de pensionari.
Carmen Dumitriu Miron Tudor Mitrea Marian Sârbu
clasata
cf. art.60 alin.5
din Constitutie
10. 77/21-02-2000 privind înființarea Stațiunii de Cercetări Antarctice ROMÂNIA.
Petru Bejinariu Constantin Eremia Cotrutz Ion Igna Niculae Napoleon Antonescu
respinsa
definitiv
11. 83/24-02-2000 privind instituirea unor măsuri pentru crearea unui cadru organizat pentru exercitarea controlului parlamentar asupra modului de aplicare a unor dispoziții din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia.
Dan Ioan Popescu Acsinte Gaspar Adrian Năstase
clasata
cf. art.60 alin.5
din Constitutie
12. 107/08-03-2000 pentru modificarea și completarea articolului 232 din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată.
Dan Ioan Popescu Petre Naidin
clasata
cf. art.60 alin.5
din Constitutie
13. 109/08-03-2000 privind pensionarea cu reducere de vârstă a unor persoane.
Gheorghe Ana
clasata
cf. art.60 alin.5
din Constitutie
14. 110/08-03-2000 privind declararea ca municipiu a orașului Vulcan, județul Hunedoara
Gheorghe Ana
clasata
cf. art.60 alin.5
din Constitutie
15. 111/08-03-2000 privind regimul juridic al terenului aferent Palatului Parlamentului României.
Adrian Năstase Miron Tudor Mitrea Acsinte Gaspar Alexandru Lăpușan
Lege 137/2000
16. 112/09-03-2000 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență nr.149/1999 privind aprobarea primei de 300lei/kg producătorilor agricoli pentru grâul de panificație livrat din recolta anului 1999 destinat consumului intern.
Gheorghe Oană Mihai Nicolescu Victor Neagu Marian Ianculescu Alexandru Lăpușan Ion Munteanu
respinsa
definitiv
17. 133/13-03-2000 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.5/1997 privind operațiunile de leasing și societățile de leasing, republicată.
Romulus-Ion Moucha Dan Ioan Popescu Petre Naidin
clasata
cf. art.60 alin.5
din Constitutie
18. 136/15-03-2000 privind continuarea realizării obiectivului de investiții Centrala Nuclearo-electrică Cernavodă - 5 x 700 MWe.
Dan Ioan Popescu Șerban Constantin Valeca Petre Naidin
respinsa
definitiv
19. 137/16-03-2000 privind declararea municipiului Hunedoara Oraș martir al Revoluției din decembrie 1989.
Ion Giurescu
Lege 579/2001
20. 140/17-03-2000 privind structura personalului Curții Constituționale.
Acsinte Gaspar
Lege 124/2000
21. 143/21-03-2000 pentru modificarea și completarea articolului 4 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.88/1997 privind privatizarea societăților comerciale.
Ion Florentin Sandu Petre Naidin
clasata
cf. art.60 alin.5
din Constitutie
22. 144/22-03-2000 privind interzicerea exportului unor materii prime lemnoase.
Marian Ianculescu
clasata
cf. art.60 alin.5
din Constitutie
23. 157/29-03-2000 privind interzicerea temporară a importurilor de produse siderurgice care sunt în gama de fabricație a agenților economici din România.
Ion Florentin Sandu Petre Naidin
clasata
cf. art.60 alin.5
din Constitutie
24. 164/04-04-2000 pentru modificarea Legii nr.103/1996 privind fondul cinegetic și protecția vânatului.
Marina Ionescu Mihai Vitcu Petru Bejinariu
respinsa
definitiv
25. 166/05-04-2000 privind alocația suplimentară pentru copiii din familiile monoparentale și majorarea alocației de stat pentru copii și a alocației suplimentare pentru familiile cu copii.
Dumitru Buzatu Dan Ioan Popescu Marian Sârbu Adrian Năstase Miron Tudor Mitrea Ion Giurescu Valentin Adrian Iliescu
clasata
cf. art.60 alin.5
din Constitutie
26. 174/06-04-2000 pentru completarea articolului 5 din Legea partidelor politice, nr.27/1996.
Petre Naidin
clasata
cf. art.60 alin.5
din Constitutie
27. 176/06-04-2000 pentru reînființarea Comunei Coșula din Județul Botoșani.
Viorica Afrăsinei
clasata
cf. art.60 alin.5
din Constitutie
28. 200/19-04-2000 pentru stimularea colectării și reintroducerii în circuitul productiv intern a materialelor feroase pentru retopire.
Petre Naidin Ion Florentin Sandu
clasata
cf. art.60 alin.5
din Constitutie
29. 207/26-04-2000 pentru modificarea și completarea Legii nr.215/1997 privind Casa Socială a Constructorilor.
Marin Cristea Petre Naidin
clasata
cf. art.60 alin.5
din Constitutie
30. 218/09-05-2000 privind desființarea Fondului Proprietății de Stat.
Ion Florentin Sandu Petre Naidin
clasata
cf. art.60 alin.5
din Constitutie
31. 272/01-06-2000 pentru limitarea importurilor de produse electronice și electrocasnice second hand precum și pentru protecția industriei de profil.
Petre Naidin
clasata
cf. art.60 alin.5
din Constitutie
32. 279/08-06-2000 privind unele măsuri pentru campania de recoltare a cerealelor păioase-grâu, orz, orzoaică, pentru anul 2000.
Ion Munteanu Alexandru Lăpușan Acsinte Gaspar Victor Neagu Adrian Năstase Mihai Nicolescu
clasata
cf. art.60 alin.5
din Constitutie
33. 280/08-06-2000 privind unele măsuri în agricultură pentru sprijinirea zonelor afectate de secetă și alți factori naturali în anul 2000.
Mihai Nicolescu Acsinte Gaspar Ion Munteanu Victor Neagu Adrian Năstase Alexandru Lăpușan
clasata
cf. art.60 alin.5
din Constitutie
34. 306/20-06-2000 privind conversia în acțiuni a unor sume acordate de Fondul Proprietății de Stat pentru restructurare, precum și a creanțelor acestuia la unele societăți comerciale.
Șerban Constantin Valeca Petre Naidin
respinsa
definitiv
35. 307/20-06-2000 privind statutul funcționarului public parlamentar.
Acsinte Gaspar
Lege 7/2006
36. 321/27-06-2000 privind stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor din intravilanul unor localități din Delta Dunării.
Petre Naidin Ion Florentin Sandu Dan Nica
clasata
cf. art.60 alin.5
din Constitutie
37. 322/27-06-2000 privind încheierea contractelor de administrare a companiilor sau societăților naționale, a societăților comerciale la care statul sau o autoritate a administrației publice locale este acționar, precum și a regiilor autonome.
Petre Naidin
clasata
cf. art.60 alin.5
din Constitutie
38. 323/27-06-2000 privind organizarea activității de lobby.
Petre Naidin Șerban Constantin Valeca
clasata
cf. art.60 alin.5
din Constitutie
39. 326/28-06-2000 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.73/1999 privind impozitul pe venit.
Gheorghe Ana
clasata
cf. art.60 alin.5
din Constitutie
40. 327/28-06-2000 pentru modificarea Legii asigurărilor sociale de sănătate nr.145/1997.
Gheorghe Ana
clasata
cf. art.60 alin.5
din Constitutie
41. 328/29-06-2000 privind privatizarea societăților comerciale cu profil de cercetare-dezvoltare și inginerie tehnologică.
Șerban Constantin Valeca Petre Naidin
clasata
cf. art.60 alin.5
din Constitutie
42. 333/29-06-2000 privind Legea Zahărului.
Alexandru Lăpușan Gheorghe Oană Mihai Nicolescu Adrian Năstase Victor Neagu Acsinte Gaspar Ion Munteanu Marian Ianculescu Vasile Panteliuc
clasata
cf. art.60 alin.5
din Constitutie
43. 362/04-07-2000 privind reglementarea situației juridice și a administrării patrimoniului fostei Uniuni a Tineretului Comunist (modificarea și completarea Decretului-Lege nr.150/1990).
Constantin Eremia Cotrutz Ion Florentin Sandu Petre Naidin
Lege 146/2002
44. 380/18-07-2000 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.24/1998 privind regimul zonelor defavorizate.
Petre Naidin
clasata
cf. art.60 alin.5
din Constitutie
45. 423/06-09-2000 privind Legea stimulării economice a tinerilor specialiști.
Constantin Eremia Cotrutz
clasata
cf. art.60 alin.5
din Constitutie
46. 518/11-10-2000 privind suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor cu suma necesară repatrierii și plății indemnizațiilor de străinătate ale marinarilor români ambarcați pe navele sub pavilion român, reținute sau abandonate în afara teritoriului național în perioada 1999 - 31 decembrie 2000.
Dorel-Constantin Onaca
clasata
cf. art.60 alin.5
din Constitutie
47. 527/17-10-2000 privind declararea ca oraș a comunei CODĂEȘTI, județul Vaslui.
Dumitru Buzatu
clasata
cf. art.60 alin.5
din Constitutie
48. 550/25-10-2000 privind gospodărirea deșeurilor radioactive și a combustibilului nuclear ars până la depozitarea finală, desfășurarea și finanțarea activităților aferente.
Petre Naidin Șerban Constantin Valeca
clasata
cf. art.60 alin.5
din Constitutie
49. 563/26-10-2000 privind modificarea și completarea alineatului 4 al articolului 37 din Legea nr.53/1991 privind indemnizațiile și celelalte drepturi ale senatorilor și deputaților, precum și salarizarea personalului din Parlamentul României.
Vasile Panteliuc
clasata
cf. art.60 alin.5
din Constitutie
50. 604/14-11-2000 cu privire la promovarea și organizarea activităților în domeniul nuclear din România.
Șerban Constantin Valeca Petre Naidin
clasata
cf. art.60 alin.5
din Constitutie

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București luni, 6 aprilie 2020, 8:37
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro