Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Legislatura 2008-2012 > Camera Deputaților > Grupuri > PNL Versiunea pentru printare

Grupul parlamentar al Partidului Național Liberal
Propuneri legislative initiate în anul 2011

  P.L. Titlu / Initiatori PNL Stadiu
1. 4/01-02-2011 pentru modificarea Legii nr.111/1996 privind desfășurarea în siguranță, autorizarea și controlul activităților nucleare, republicată
Damian Florea Liviu-Bogdan Ciucă Liviu-Bogdan Ciucă Tudor Ciuhodaru
respinsa
definitiv
2. 28/09-02-2011 privind modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.20 din 11 martie 2009 pentru modificarea art.13 alin.(2) și (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Administrației și Internelor și pentru reorganizarea unor unități din subordinea Ministerului Administrației și Internelor
Liviu-Bogdan Ciucă Sergiu Andon Damian Florea Tudor Ciuhodaru Liviu-Bogdan Ciucă
procedura legislativa încetata
3. 35/15-02-2011 pentru modificarea Legii nr.330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice
Tudor Ciuhodaru
respinsa
definitiv
4. 36/15-02-2011 pentru completarea Legii Minelor nr.85/2003 cu modificările și completările ulterioare
Relu Fenechiu
respinsa
definitiv
5. 43/21-02-2011 privind modificarea art.21 alin.(2) din Legea contenciosului administrativ nr.554/2004
Gheorghe Gabor Alina-Ștefania Gorghiu Liviu-Bogdan Ciucă Liviu-Bogdan Ciucă
Lege 299/2011
6. 50/21-02-2011 pentru modificarea art.56 și art.71 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată
George Ionuț Dumitrică George Ionuț Dumitrică George Ionuț Dumitrică Gigel-Sorinel Știrbu Lucia-Ana Varga Radu Bogdan Țîmpău Gabriel Plăiașu Ionel Palăr Titi Holban Grațiela Leocadia Gavrilescu Daniel Chițoiu Cristian Buican
Lege 13/2012
7. 51/21-02-2011 privind regimul manualelor școlare în învățământul preuniversitar
Ana Adriana Săftoiu
respinsa
definitiv
8. 63/28-02-2011 pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
Horia Cristian Călin Potor
respinsa
definitiv
9. 72/02-03-2011 privind utilizarea, conservarea și protejarea solului
Pavel Horj
respinsa
definitiv
10. 76/02-03-2011 privind instituirea ajutorului financiar lunar pentru persoanele din fostele localități necooperativizate în perioada comunistă, care au livrat la fondul centralizat al statului, prin sistemul de contractări și achiziții, produse animaliere și agroalimentare
Andrei Dominic Gerea Vasile Berci
respins
definitiv
11. 92/07-03-2011 pentru modificarea alineatului (21) din Legea nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 și ale Legii nr.169/1997
Pavel Horj
respinsa
definitiv
12. 108/16-03-2011 pentru completarea Legii nr.171/2010 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice
Pavel Horj
respins
definitiv
13. 112/16-03-2011 privind modificarea și completarea Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative
Gheorghe-Eugen Nicolăescu
respinsa
definitiv
14. 114/16-03-2011 pentru completarea Legii nr.118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar
Adrian George Scutaru
respinsa
definitiv
15. 118/21-03-2011 pentru modificarea și completarea Legii nr.1/2011 a educației naționale
Tudor Ciuhodaru
respinsa
definitiv
16. 119/21-03-2011 pentru modificarea și completarea Legii nr.415/2002 privind organizarea și funcționarea Consiliului Suprem de Apărare a Țării
Horia Cristian
respinsa
definitiv
17. 126/21-03-2011 pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
Tudor Ciuhodaru
respinsa
definitiv
18. 129/23-03-2011 privind modificarea Legii numărul 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a IV-a Rețeaua de localități
Tudor Ciuhodaru Cristian Buican
respinsa
definitiv
19. 144/28-03-2011 pentru modificarea și completarea actelor normative care reglementează regimul juridic al actelor de identitate
Damian Florea
respinsa
definitiv
20. 165/04-04-2011 pentru modificarea art.2 alin.(2) din Legea nr.299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni
Tudor-Alexandru Chiuariu Gheorghe Gabor
Lege 270/2011
21. 166/04-04-2011 privind alocațiile de hrană pentru consumurile colective din unitățile sanitare publice
Tudor Ciuhodaru Adriana Diana Tușa Titi Holban Grațiela Leocadia Gavrilescu Horia Cristian
respins
definitiv
22. 169/04-04-2011 pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
Tudor Ciuhodaru
respinsa
definitiv
23. 170/04-04-2011 pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
Tudor Ciuhodaru
respinsa
definitiv
24. 172/06-04-2011 privind modificarea Legii nr.1/2011 privind educația națională
Tudor Ciuhodaru
respinsa
definitiv
25. 182/11-04-2011 pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
Ludovic Orban Adriana Diana Tușa Călin Potor
respins
definitiv
26. 211/02-05-2011 pentru modificarea și completarea Legii apelor nr.107/1996
Pavel Horj Florin Țurcanu
pe ordinea de zi
27. 212/02-05-2011 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.38/2002 privind întocmirea și finanțarea studiilor pedologice și agrochimice și finanțarea Sistemului național de monitorizare sol-teren pentru agricultură, precum și sol-vegetație forestieră pentru silvicultură
Pavel Horj
Lege 243/2011
28. 214/02-05-2011 pentru modificarea și completarea OUG nr.111/24 oct.2003 privind utilizarea veniturilor din privatizare și valorificarea activelor bancare neperformante
Damian Florea
respinsa
definitiv
29. 217/02-05-2011 pentru modificarea art.97 din Legea nr.267/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale
Pavel Horj Tudor Ciuhodaru
Lege 129/2011
30. 218/02-05-2011 pentru modificarea și completarea legii privind cimitirele și serviciile funerare
Liviu-Bogdan Ciucă Liviu-Bogdan Ciucă
respinsa
definitiv
31. 225/02-05-2011 privind declararea zilei de 16 noiembrie Ziua Patrimoniului Mondial din România
Horea-Dorin Uioreanu Cristian Mihai Adomniței
respinsa
definitiv
32. 226/02-05-2011 privind despăgubirea persoanelor fizice care au constituit depozite la CEC Bank înainte de anul 1990 și și-au transferat aceste depozite la BRD -Groupe Société Générale în anul 1991 în vederea achiziționării de autoturisme DACIA
Tudor Ciuhodaru
Lege 9/2014
33. 227/02-05-2011 pentru modificarea art.40 alin.(1) din Legea nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
Tudor Ciuhodaru
respinsa
definitiv
34. 234/02-05-2011 pentru modificarea și completarea Legii nr.195/2001 - Legea voluntariatului, republicată
Alina-Ștefania Gorghiu Sergiu Andon
respinsa
definitiv
35. 236/02-05-2011 pentru declararea Municipiului Craiova, județul Dolj, oraș - martir
Ionuț-Marian Stroe Mihai Alexandru Voicu
Lege 235/2011
36. 238/09-05-2011 privind modificarea art.5 alin.(3) din Legea contenciosului administrativ nr.554/2004
Gheorghe Gabor Liviu-Bogdan Ciucă Ciprian Minodor Dobre Tudor-Alexandru Chiuariu Alina-Ștefania Gorghiu Liviu-Bogdan Ciucă
respinsa
definitiv
37. 243/09-05-2011 pentru modificarea alin.(3) al art.67 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul și acvacultura
Pavel Horj
Lege 253/2011
38. 244/09-05-2011 privind regimul juridic al drepturilor cuvenite victimelor regimului totalitar comunist
Octavian-Marius Popa Gheorghe-Eugen Nicolăescu Gigel-Sorinel Știrbu Radu Stroe Horia Cristian Ciprian Minodor Dobre Gheorghe Gabor Pavel Horj Dan-Ștefan Motreanu Viorel Palașcă Cornel Pieptea
retrimis
la comisii
39. 249/09-05-2011 privind modificarea Legii nr.339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanțelor și preparatelor stupefiante și psihotrope
Liviu-Bogdan Ciucă Gheorghe Gabor Liviu-Bogdan Ciucă Damian Florea
respinsa
definitiv
40. 259/09-05-2011 privind regimul special maritim
Tudor Ciuhodaru
respinsa
definitiv
41. 261/09-05-2011 pentru completarea art.28 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/2005 privind transporturile rutiere
Florin Țurcanu Dan-Ștefan Motreanu Gabriel Plăiașu Pavel Horj
respinsa
definitiv
42. 263/09-05-2011 pentru modificarea și completarea art.4 al anexei nr.IX, Reglementări specifice personalului care ocupă funcții de demnitate publică și personalului care ocupă funcții asimilate cu funcții de demnitate publică, din Legea-cadru nr.330/2009 privind salarizarea unitară a personaluli plătit din fonduri publice
Pavel Horj Florin Țurcanu
respinsa
definitiv
43. 265/09-05-2011 privind modificarea Legii nr.339 din 29 noiembrie 2005 privind regimul juridic al plantelor, substanțelor și preparatelor stupefiante și psihotrope
Liviu-Bogdan Ciucă Liviu-Bogdan Ciucă
respinsa
definitiv
44. 270/09-05-2011 pentru modificarea Legii privind asigurarea obligatorie a locuințelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren sau inundațiilor nr.260/2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.757/10.XI.2008
Tudor Ciuhodaru
respinsa
definitiv
45. 272/09-05-2011 privind modificarea Legii nr.175 din 16 iulie 2010 pentru modificarea Legii nr.230/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari
Liviu-Bogdan Ciucă Damian Florea Gheorghe Gabor Liviu-Bogdan Ciucă
respinsa
definitiv
46. 274/09-05-2011 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.49/2006, republicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr.670 din 3 august 2006, cu modificările și completările ulterioare
George Ionuț Dumitrică George Ionuț Dumitrică George Ionuț Dumitrică Andrei Dominic Gerea Ionuț-Marian Stroe Ionel Palăr
respinsa
definitiv
47. 278/09-05-2011 privind producerea și comercializarea făinii, pâinii și produselor de panificație
Tudor Ciuhodaru
respinsa
definitiv
48. 280/09-05-2011 pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
Horia Cristian
respinsa
definitiv
49. 285/09-05-2011 privind completarea articolului 45 din Legea nr.85/2003, Legea minelor
Gheorghe Gabor Grațiela Leocadia Gavrilescu Cristian Buican Titi Holban Adrian George Scutaru Horea-Dorin Uioreanu Gheorghe-Eugen Nicolăescu Adriana Diana Tușa Viorel-Vasile Buda Mihai-Aurel Donțu Alina-Ștefania Gorghiu
respinsa
definitiv
50. 318/09-05-2011 pentru modificarea și completarea art.48² Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale
Tudor Ciuhodaru
respinsa
definitiv
51. 320/09-05-2011 privind modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.148 din 3 noiembrie 2005 privind susținerea familiei în vederea creșterii copilului
Liviu-Bogdan Ciucă Liviu-Bogdan Ciucă Damian Florea
respinsa
definitiv
52. 321/09-05-2011 pentru modificarea și completarea Legii nr.143/2000 privind combaterea traficului și consumului ilicit de droguri
Tudor Ciuhodaru
respinsa
definitiv
53. 334/16-05-2011 pentru modificarea și completarea art.48 din Legea nr.35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului și pentru modificarea și completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, a Legii administrației publice locale nr.215/2001 și a Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali
Pavel Horj Tudor Ciuhodaru
respins
definitiv
54. 337/16-05-2011 pentru modificarea alin.(9) al art.7 din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții
Tudor Ciuhodaru
Lege 269/2011
55. 339/16-05-2011 pentru modificarea art.48 din Legea nr.35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului și pentru modificarea și completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, a Legii administrației publice locale nr.215/2001 și a Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali
Tudor Ciuhodaru
respins
definitiv
56. 346/16-05-2011 pentru modificarea și completarea art.8 din Legea nr.115/1999 privind responsabilitatea ministerială
Sergiu Andon Damian Florea Liviu-Bogdan Ciucă Liviu-Bogdan Ciucă
respins
definitiv
57. 348/16-05-2011 privind completarea art.22 din Legea nr.677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date
Sergiu Andon Alina-Ștefania Gorghiu
respins
definitiv
58. 349/16-05-2011 privind transmiterea unor terenuri din domeniul public al statului și din administrarea Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu -Șișești" - Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof și Sfecla de Zahăr Brașov în domeniul public al Municipiului Brașov și în administrarea Consiliului Local al municipiului Brașov, județul Brașov
Mihai-Aurel Donțu Gheorghe Gabor
Lege 137/2011
59. 350/16-05-2011 pentru modificarea și completarea Legii nr.287/2009
Sergiu Andon Alina-Ștefania Gorghiu
respinsa
definitiv
60. 351/23-05-2011 pentru modificarea Legii 41/1994 privind organizarea și funcționarea Societății Române de Radiodifuziune și Societății Române de Televiziune
Mirel Taloș
respinsa
definitiv
61. 365/23-05-2011 pentru modificarea și completarea art.259 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare
Lucia-Ana Varga
respins
definitiv
62. 368/23-05-2011 pentru modificarea și completarea Legii nr.32/1994 privind sponsorizarea, cu modificările și completările ulterioare
Alina-Ștefania Gorghiu Sergiu Andon
respinsa
definitiv
63. 369/23-05-2011 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.75/2001 privind cazierul fiscal, cu modificările și completările ulterioare
Sergiu Andon Alina-Ștefania Gorghiu
respinsa
definitiv
64. 372/23-05-2011 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.26/2000 privind asociațiile și fundațiile, cu modificările și completările ulterioare
Sergiu Andon Alina-Ștefania Gorghiu
Lege 22/2014
65. 383/06-06-2011 pentru modificarea și completarea Legii nr.255/1998 privind protecția noilor soiuri de plante și a Legii nr.186/2000 privind aderarea României la Convenția internațională pentru protecția noilor soiuri de plante
Dan-Ștefan Motreanu Florin Țurcanu
Lege 204/2011
66. 388/07-06-2011 privind promovarea producerii și utilizării biocarburanților și a altor carburanți regenerabili pentru transport
Florin Țurcanu Dan-Ștefan Motreanu Pavel Horj
respins
definitiv
67. 392/07-06-2011 privind modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.20 din 11 martie 2009 pentru modificarea art.13 alin.(2) și (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Administrației și Internelor și pentru reorganizarea unor unități din subordinea Ministerului Administrației și Internelor
Damian Florea Sergiu Andon Liviu-Bogdan Ciucă Tudor Ciuhodaru Liviu-Bogdan Ciucă
respins
definitiv
68. 393/14-06-2011 privind comunicațiile electronice
Mircea-Vasile Cazan Relu Fenechiu
retrasa
de catre initiator
69. 398/14-06-2011 pentru modificarea Legii nr.255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local
Victor Paul Dobre
respins
definitiv
70. 402/14-06-2011 pentru completarea Legii nr.339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanțelor și preparatelor stupefiante și psihotrope
Horea-Dorin Uioreanu
respinsa
definitiv
71. 403/14-06-2011 privind completarea Legii nr.7/1996 - Legea cadastrului și a publicității imobiliare
Horea-Dorin Uioreanu
respinsa
definitiv
72. 421/20-06-2011 privind contractarea serviciilor sociale
Cristina-Ancuța Pocora
respinsa
definitiv
73. 425/20-06-2011 pentru modificarea Legii nr.258/2002 privind declararea zilei de 22 decembrie Ziua Libertății României
Daniel-Stamate Budurescu
Lege 273/2011
74. 430/20-06-2011 privind instituirea pazei gradinițelor, școlilor generale și liceelor pe durata desfășurării activităților didactice
Horea-Dorin Uioreanu
respinsa
definitiv
75. 432/20-06-2011 privind modificarea și completarea Hotărârii nr.932/2002 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.96/2002 privind acordarea de produse lactate și de panificație pentru elevii din clasele I-IV din învățământul de stat
Horea-Dorin Uioreanu Tudor Ciuhodaru
respinsa
definitiv
76. 434/20-06-2011 privind transformarea cazărmile dezafectate din administrarea Ministerului Apărării Naționale în administrarea consiliilor locale, în scopul transformării acestora în obiective de utilitate publică, cu caracter social
Horea-Dorin Uioreanu
respinsa
definitiv
77. 435/20-06-2011 privind modificarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.114/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr.265/2006 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2005 privind protecția mediului
Horea-Dorin Uioreanu
respinsa
definitiv
78. 436/20-06-2011 privind modificarea și completarea Hotărârii nr.1.558 din 19 decembrie 2007 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr.230/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari
Horea-Dorin Uioreanu
respinsa
definitiv
79. 437/20-06-2011 privind modificarea Legii nr.325/2006 privind serviciul public de alimentare cu energie termică
Horea-Dorin Uioreanu
respinsa
definitiv
80. 454/27-06-2011 privind modificarea Ordonanței Guvernului nr.41/2007 pentru comercializarea produselor de protecție a plantelor, precum și pentru modificarea și abrogarea unor acte normative din domeniul fitosanitar
Pavel Horj Dan-Ștefan Motreanu
Lege 266/2011
81. 456/27-06-2011 pentru completarea Legii nr.523/2003 privind aprobarea Programului Național de Dezvoltare a Turismului "Schi în România "
Tudor Ciuhodaru
respinsa
definitiv
82. 460/27-06-2011 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor pe piață
Tudor Ciuhodaru Dan-Ștefan Motreanu Horea-Dorin Uioreanu
respinsa
definitiv
83. 465/27-06-2011 pentru modificarea Legii Nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
Victor Paul Dobre
respinsa
definitiv
84. 467/27-06-2011 pentru modificarea art.165 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
Victor Paul Dobre
respinsa
definitiv
85. 472/27-06-2011 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autoritatea Națională pentru Produse Aromatice și de Sinteză
Liviu-Bogdan Ciucă Liviu-Bogdan Ciucă
respinsa
definitiv
86. 475/27-06-2011 pentru completarea Legii nr.143/2000 privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri
Călin Constantin Anton Popescu-Tăriceanu Adriana Diana Tușa Nini Săpunaru Cristina-Ancuța Pocora Viorel Palașcă Titi Holban Alina-Ștefania Gorghiu Horia Cristian Daniel Chițoiu Vasile Berci Cristian Mihai Adomniței Florentin Gust Băloșin Tudor Ciuhodaru Damian Florea Sergiu Andon Liviu-Bogdan Ciucă Liviu-Bogdan Ciucă Gigel-Sorinel Știrbu Călin Potor Mariana Câmpeanu Andrei Dominic Gerea Horea-Dorin Uioreanu Adrian George Scutaru
respinsa
definitiv
87. 480/27-06-2011 privind modificarea art.1) alin.(4) din O.G. nr.9/2004, aprobată prin Legea nr.222/2004 și completarea art.3), alin.(6)
Octavian Bot
respinsa
definitiv
88. 482/27-06-2011 privind modificarea și completarea Legii nr.118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar
Florentin Gust Băloșin
respinsa
definitiv
89. 484/27-06-2011 pentru modificarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.196/2005 privind Fondul pentru Mediu
Mariana Câmpeanu Sergiu Andon Victor Paul Dobre Vasile Berci Daniel-Stamate Budurescu Cristian Buican Mihăiță Calimente Horia Cristian Gheorghe Gabor Grațiela Leocadia Gavrilescu Titi Holban Viorel Palașcă Cornel Pieptea Virgil Pop Octavian-Marius Popa Ionuț-Marian Stroe Lucia-Ana Varga Gheorghe-Eugen Nicolăescu Horea-Dorin Uioreanu Ana Adriana Săftoiu George Ionuț Dumitrică George Ionuț Dumitrică George Ionuț Dumitrică
respinsa
definitiv
90. 486/27-06-2011 pentru modificarea art.29 din Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat
Tudor Ciuhodaru
respinsa
definitiv
91. 489/27-06-2011 privind protecția persoanelor de interes public
Mircea Irimescu Viorel Balcan Vasile Berci Daniel-Stamate Budurescu Mihăiță Calimente Horia Cristian Gheorghe Gabor Cristina-Ancuța Pocora Virgil Pop Octavian-Marius Popa Adriana Diana Tușa Gheorghe-Eugen Nicolăescu Ana Adriana Săftoiu Tudor Ciuhodaru
respinsa
definitiv
92. 506/05-09-2011 pentru modificarea Ordonanței de urgență nr.34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 și reglementarea unor măsuri financiar-fiscale
Ionuț-Marian Stroe Gheorghe Gabor Cristian Buican Mihai Alexandru Voicu Lucia-Ana Varga Radu Bogdan Țîmpău Dan-Ștefan Motreanu Tudor-Alexandru Chiuariu Cornel Pieptea Ionel Palăr Relu Fenechiu
respinsa
definitiv
93. 508/05-09-2011 privind completarea Legii nr.571/2003 Codul Fiscal
Octavian Bot
respinsa
definitiv
94. 510/13-09-2011 pentru modificarea și completarea Legii nr.176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr.144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative
Tudor Ciuhodaru
retrasa
de catre initiator
95. 513/13-09-2011 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.96/2002 privind acordarea de produse lactate și de panificație pentru elevii din clasele I-VIII din învățământul de stat și privat, precum și pentru copiii preșcolari din gradinițele de stat și private cu program normal de 4 ore
Dan Bordeianu
Lege 6/2012
96. 516/13-09-2011 "Legea Arhivelor"
Mircea Irimescu
retrimis
la comisii
97. 539/03-10-2011 pentru completarea Legii nr.393/2004 privind statutul aleșilor locali
Tudor Ciuhodaru
respinsa
definitiv
98. 540/03-10-2011 pentru modificarea și completarea Legii nr.215/2001 a administrației publice locale
Tudor Ciuhodaru
respinsa
definitiv
99. 541/11-10-2011 pentru modificarea Legii nr.283/2010 privind înființarea și funcționarea camerelor pentru agricultură, silvicultură și dezvoltare rurală
Florin Țurcanu Pavel Horj
Lege 122/2012
100. 544/11-10-2011 pentru modificarea și completarea Legii nr.53/2003 - Codul Muncii, cu modificările și completările ulterioare
Nini Săpunaru Mihai-Aurel Donțu Gheorghe Dragomir Grațiela Leocadia Gavrilescu Ana Adriana Săftoiu Victor Paul Dobre Daniel-Stamate Budurescu Mariana Câmpeanu George Ionuț Dumitrică George Ionuț Dumitrică George Ionuț Dumitrică Alina-Ștefania Gorghiu Cristian Buican Mihăiță Calimente
respins
definitiv
101. 545/11-10-2011 privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe Militare
Adrian George Scutaru
Lege 56/2012
102. 560/24-10-2011 privind unele măsuri în domeniul asigurării unor categorii de persoane în sistemul public de pensii
Adriana Diana Tușa Cristina-Ancuța Pocora Damian Florea Mariana Câmpeanu
respinsa
definitiv
103. 573/31-10-2011 pentru modificarea și completarea Legii nr.46/2008 - Codul silvic
Pavel Horj
respins
definitiv
104. 584/07-11-2011 privind reorganizarea terenurilor agricole prin comasare
Florin Țurcanu Pavel Horj
respins
definitiv
105. 585/07-11-2011 pentru completarea art.10 din Legea nr.7/2006 privind statutul funcționarului public parlamentar
Florin Țurcanu
respins
definitiv
106. 586/07-11-2011 pentru completarea Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale
Cristian Buican
respins
definitiv
107. 590/07-11-2011 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii
Mihăiță Calimente
respins
definitiv
108. 592/07-11-2011 privind desfășurarea activității de picnic
Ana Adriana Săftoiu
Lege 54/2012
109. 594/07-11-2011 pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
Liviu-Bogdan Ciucă Liviu-Bogdan Ciucă Damian Florea
respins
definitiv
110. 595/07-11-2011 pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
Liviu-Bogdan Ciucă Liviu-Bogdan Ciucă
respins
definitiv
111. 603/07-11-2011 pentru modificarea și completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
Victor Paul Dobre Mariana Câmpeanu
respinsa
definitiv
112. 607/07-11-2011 pentru modificarea articolului nr.169 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
Victor Paul Dobre
respinsa
definitiv
113. 609/07-11-2011 privind aplicarea unor drepturi ale personalului diplomatic și consular
Victor Paul Dobre
respinsa
definitiv
114. 610/07-11-2011 pentru modificarea și completarea Ordoanței de urgență nr.82 din 2006 pentru recunoașterea meritelor personalului armatei participant la acțiuni militare și acordarea unor drepturi acestuia și urmașilor celui decedat
Gheorghe Gabor Victor Paul Dobre Ioan Țintean Cristina-Ancuța Pocora Mariana Câmpeanu
respinsa
definitiv
115. 615/09-11-2011 pentru modificarea și completarea art.96 alin.(3) din Legea educației naționale nr.1/2011
Gabriel Plăiașu George Ionuț Dumitrică George Ionuț Dumitrică Titi Holban Ana Adriana Săftoiu George Ionuț Dumitrică Adrian George Scutaru
Lege 62/2013
116. 621/15-11-2011 privind producerea și comercializarea produselor de morărit, a pâinii, a produselor de panificație și a produselor făinoase
Pavel Horj Dan-Ștefan Motreanu
respinsa
definitiv
117. 631/16-11-2011 pentru modificarea și completarea Legii nr.26/2008 privind protejarea patrimoniului cultural imaterial
Horea-Dorin Uioreanu
retrimis
la comisii
118. 649/21-11-2011 pentru modificarea și completarea Legii nr.47/1994 privind serviciile din subordinea Președintelui României
Ciprian Minodor Dobre
respinsa
definitiv
119. 679/28-11-2011 pentru declararea municipiului Caransebeș "Oraș - martir al Revoluției din Decembrie 1989"
Daniel-Stamate Budurescu
Lege 7/2012
120. 683/28-11-2011 privind modificarea și completarea Legii nr.255 din 14/ 2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local
Liviu-Bogdan Ciucă Liviu-Bogdan Ciucă Damian Florea
respins
definitiv
121. 687/28-11-2011 pentru modificarea alin.3 al art.17 din Legea nr.44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război
Liviu-Bogdan Ciucă Liviu-Bogdan Ciucă
respinsa
definitiv
122. 688/28-11-2011 pentru modificarea art.5 alin.(1) lit.h) din Legea recunoștinței față de eroii-martiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției române din decembrie 1989, precum și față de persoanele care și-au jertfit viața sau au avut de suferit în urma revoltei muncitorești anticomuniste de la Brașov din noiembrie 1987 nr.341/2004
Liviu-Bogdan Ciucă Liviu-Bogdan Ciucă
respinsa
definitiv
123. 691/28-11-2011 pentru modificarea și completarea Legii nr.284 din 2010 Legea-cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice
Victor Paul Dobre Mariana Câmpeanu
respinsa
definitiv
124. 703/05-12-2011 pentru modificarea art.197 alin.(2) din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
Viorel Balcan
respins
definitiv
125. 705/05-12-2011 pentru modificarea Legii nr.283/2010 privind înființarea și funcționarea camerelor pentru agricultură, silvicultură și dezvoltare rurală
Dan-Ștefan Motreanu
respins
definitiv
126. 712/05-12-2011 pentru modificarea lit.f) a alin.(1) al art.9 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.196/2005 privind Fondul de mediu
Gabriel Plăiașu Pavel Horj
respins
definitiv
127. 714/05-12-2011 privind reglementarea contractelor de împrumut cu ipotecă
Liviu-Bogdan Ciucă Liviu-Bogdan Ciucă
respins
definitiv
128. 721/05-12-2011 privind consacrarea zilei de 10 mai - Ziua Independenței ca zi de sărbătoare națională
Horea-Dorin Uioreanu
respins
definitiv
129. 724/05-12-2011 pentru modificarea și completarea Legii nr.69/2000 privind educația fizică și sportul
Andrei Dominic Gerea Grațiela Leocadia Gavrilescu Titi Holban Adriana Diana Tușa Horea-Dorin Uioreanu Mariana Câmpeanu
Lege 96/2014
130. 725/05-12-2011 pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
Horia Cristian
respins
definitiv
131. 727/05-12-2011 pentru modificarea și completarea art.197 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
Damian Florea Liviu-Bogdan Ciucă Liviu-Bogdan Ciucă
respins
definitiv
132. 729/05-12-2011 pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
Liviu-Bogdan Ciucă Liviu-Bogdan Ciucă
respins
definitiv
133. 730/05-12-2011 pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
Liviu-Bogdan Ciucă Liviu-Bogdan Ciucă
respins
definitiv
134. 731/05-12-2011 pentru modificarea alin.(3) al art.17 din Legea farmaciei nr.266/2008
Liviu-Bogdan Ciucă Liviu-Bogdan Ciucă
respins
definitiv
135. 732/05-12-2011 pentru modificarea și completarea Legii nr.356/2003 privind înființarea, organizarea și funcționarea Institutului Cultural Român
Gheorghe Gabor Horea-Dorin Uioreanu
respins
definitiv
136. 734/05-12-2011 privind reglementarea marketingului substituenților de lapte matern
Victor Paul Dobre Adriana Diana Tușa Cristina-Ancuța Pocora
Lege 207/2016
137. 735/05-12-2011 privind construcția și modernizarea clădirilor destinate unităților de educație timpurie antepreșcolară
Damian Florea
respins
definitiv
138. 737/05-12-2011 pentru modificarea și completarea Legii nr.321/2009 privind comercializarea produselor alimentare
Tudor-Alexandru Chiuariu
respins
definitiv
139. 739/05-12-2011 privind reglementarea activităților de lobby în România
Ana Adriana Săftoiu
respins
definitiv
140. 740/05-12-2011 pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991
Gheorghe Gabor Octavian Bot Liviu-Bogdan Ciucă Ciprian Minodor Dobre Liviu-Bogdan Ciucă
respins
definitiv
141. 743/05-12-2011 pentru modificarea art.2 lit.b) din Legea nr.421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale
Liviu-Bogdan Ciucă Liviu-Bogdan Ciucă
respins
definitiv
142. 746/05-12-2011 privind modificarea Decretului-Lege Nr.61 /1990 privind vânzarea de locuințe construite din fondurile statului către populație
Gheorghe Gabor Liviu-Bogdan Ciucă Liviu-Bogdan Ciucă
respins
definitiv
143. 748/05-12-2011 pentru modificarea și completarea Legii nr.571 din 22 decembrie 2003(Codul fiscal)
Ioan Țintean Gheorghe Gabor
respins
definitiv
144. 750/05-12-2011 privind susținerea financiară a unor măsuri prevăzute în programele de gestionare a calității aerului
Cornel Pieptea Relu Fenechiu Cristian Buican Lucia-Ana Varga
respins
definitiv
145. 753/05-12-2011 pentru modificarea și completarea Legii nr.202 din 1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României, republicată
Mariana Câmpeanu Cristian Buican Mihai Alexandru Voicu Radu Bogdan Țîmpău Ionel Palăr Cristian Mihai Adomniței Alina-Ștefania Gorghiu
respins
definitiv
146. 762/12-12-2011 privind modificarea și completarea Legii nr.341 din 12 iulie 2004 a recunoașterii față de eroii-martiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției române din decembrie 1989, precum și față de persoanele care și-au jertfit viața sau au avut de suferit în urma revoltei muncitorești anticomuniste de la Brașov din noiembrie 1987
Viorel Balcan
respinsa
definitiv
147. 771/19-12-2011 privind instituirea zilei limbii române
Ana Adriana Săftoiu
Lege 53/2013
148. 786/22-12-2011 privind transmiterea unei suprafețe de teren portuar aflată în domeniul public al statului din administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în administrarea Consiliului Local al Municipiului Oltenița, județul Călărași, pentru realizarea obiectivului "Dezvoltarea infrastructurii turistice în zona Oltenița și amenajare port turistic"
Dan-Ștefan Motreanu
respins
definitiv

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti joi, 28 octombrie 2021, 14:23
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro