Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Legislatura 2016-2020 > Camera Deputaților > Grupuri > PMP Versiunea pentru printare

Grupul parlamentar al Partidului Mișcarea Populară
Propuneri legislative initiate în anul 2018

  P.L. Titlu / Initiatori PMP Stadiu
1. 7/01-02-2018 pentru completarea și modificarea art.18 al Legii nr.248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate
Eugen Tomac Corneliu Bichineț Adrian-Mihăiță Todoran Robert-Nicolae Turcescu Constantin Codreanu Doru-Petrișor Coliu Petru Movilă Adrian Mocanu Ionuț Simionca Nicoleta-Cătălina Bozianu Cristian-George Sefer Valeriu-Andrei Steriu Emil-Marius Pașcan
respinsa
definitiv
2. 10/01-02-2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.114 din 11 octombrie 1996 privind locuințele, republicată
Constantin Codreanu Ionuț Simionca
pe ordinea de zi
3. 13/12-02-2018 pentru modificarea și completarea Legii administrației publice locale nr.215/2001
Adrian Mocanu Adrian-Mihăiță Todoran Ionuț Simionca Corneliu Bichineț Emil-Marius Pașcan Cornel-Mircea Sămărtinean Valeriu-Andrei Steriu Nicoleta-Cătălina Bozianu Eugen Tomac Ion Tabugan Ion Tabugan
respinsa
definitiv
4. 22/12-02-2018 privind completarea Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat
Eugen Tomac Cătălin Cristache Adrian Mocanu Cristian-George Sefer Emil-Marius Pașcan Constantin Codreanu Petru Movilă Adrian-Mihăiță Todoran Valeriu-Andrei Steriu Ionuț Simionca Robert-Nicolae Turcescu Nicoleta-Cătălina Bozianu
pe ordinea de zi
5. 38/19-02-2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 - Codul Fiscal în sensul abilitării Consiliilor Locale să poată hotărî scutirea sau reducerea impozitului /taxei pe clădiri pentru clădirile de tip sala polivalentă - sală de sport aflate în proprietatea unității administrativ-teritoriale
Petru Movilă Ionuț Simionca Adrian-Mihăiță Todoran Robert-Nicolae Turcescu
pe ordinea de zi
6. 68/26-02-2018 pentru completarea alin.(1) al art.139 din Legea nr.53/2003 - Codul Muncii
Eugen Tomac
Lege 64/2018
7. 70/26-02-2018 privind protejarea agriculturii și zootehniei în România
Robert-Nicolae Turcescu Adrian Mocanu Cristian-George Sefer Petru Movilă Corneliu Bichineț Ionuț Simionca Cornel-Mircea Sămărtinean Constantin Codreanu Ion Tabugan Adrian-Mihăiță Todoran Ion Tabugan Doru-Petrișor Coliu Cătălin Cristache Nicoleta-Cătălina Bozianu Valeriu-Andrei Steriu Eugen Tomac Emil-Marius Pașcan
pe ordinea de zi
8. 89/12-03-2018 pentru modificarea și completarea Legii audiovizualului nr.504/2002
Petru Movilă Robert-Nicolae Turcescu
Lege 246/2018
9. 113/12-03-2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice
Petru Movilă Constantin Codreanu
respins
definitiv
10. 114/12-03-2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat
Constantin Codreanu Ionuț Simionca Eugen Tomac Adrian Mocanu Cristian-George Sefer Nicoleta-Cătălina Bozianu Emil-Marius Pașcan Doru-Petrișor Coliu Robert-Nicolae Turcescu Cătălin Cristache Adrian-Mihăiță Todoran Petru Movilă Valeriu-Andrei Steriu
respinsa
definitiv
11. 115/12-03-2018 pentru completarea art.15 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice
Valeriu-Andrei Steriu Ionuț Simionca Robert-Nicolae Turcescu Emil-Marius Pașcan Constantin Codreanu Adrian-Mihăiță Todoran Eugen Tomac Cătălin Cristache Cristian-George Sefer Petru Movilă
respinsa
definitiv
12. 123/14-03-2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.104/2011 privind calitatea aerului înconjurător
Constantin Codreanu Robert-Nicolae Turcescu Nicoleta-Cătălina Bozianu
la comisii
13. 148/26-03-2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.53/2003 - Codul muncii
Ion Tabugan Cornel-Mircea Sămărtinean Nicoleta-Cătălina Bozianu Emil-Marius Pașcan Constantin Codreanu Cătălin Cristache Cristian-George Sefer Adrian Mocanu Doru-Petrișor Coliu Robert-Nicolae Turcescu Adrian-Mihăiță Todoran Eugen Tomac Ionuț Simionca Ion Tabugan Petru Movilă Valeriu-Andrei Steriu Corneliu Bichineț
respins
definitiv
14. 158/28-03-2018 pentru modificarea art.17 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.24/2008 privind accesul la propriul dosar și deconspirarea Securității
Eugen Tomac
respinsa
definitiv
15. 169/03-04-2018 pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011
Ionuț Simionca
Lege 48/2019
16. 175/04-04-2018 pentru completarea art.386 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
Petru Movilă
Lege 128/2018
17. 179/04-04-2018 pentru modificarea art.178 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
Corneliu Bichineț Cătălin Cristache Adrian Mocanu Cristian-George Sefer Nicoleta-Cătălina Bozianu Ion Tabugan Ion Tabugan Petru Movilă Eugen Tomac Adrian-Mihăiță Todoran Ionuț Simionca Cornel-Mircea Sămărtinean Constantin Codreanu Doru-Petrișor Coliu
pe ordinea de zi
18. 180/04-04-2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public
Eugen Tomac Doru-Petrișor Coliu Ion Tabugan Constantin Codreanu Cristian-George Sefer Nicoleta-Cătălina Bozianu Ionuț Simionca Cătălin Cristache Valeriu-Andrei Steriu Emil-Marius Pașcan Corneliu Bichineț Ion Tabugan Adrian-Mihăiță Todoran
pe ordinea de zi
19. 187/10-04-2018 pentru modificarea și completarea Legii audiovizualului nr.504/2002 cu modificările și completările ulterioare
Ionuț Simionca Emil-Marius Pașcan Eugen Tomac
respinsa
definitiv
20. 191/10-04-2018 pentru modificarea și completarea art. 16 din Legea nr. 215 din 11 noiembrie 2016 privind ceremoniile oficiale
Cătălin Cristache Corneliu Bichineț Adrian-Mihăiță Todoran Emil-Marius Pașcan Nicoleta-Cătălina Bozianu Doru-Petrișor Coliu
pe ordinea de zi
21. 210/16-04-2018 privind modificarea și completarea Legii nr.62/2011 privind dialogul social
Robert-Nicolae Turcescu Corneliu Bichineț Cătălin Cristache Cristian-George Sefer Emil-Marius Pașcan Nicoleta-Cătălina Bozianu Petru Movilă Eugen Tomac Valeriu-Andrei Steriu Ionuț Simionca
pe ordinea de zi
22. 227/18-04-2018 privind modificarea alin.(2) al art.470 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal
Cristian-George Sefer Nicoleta-Cătălina Bozianu Robert-Nicolae Turcescu Eugen Tomac Emil-Marius Pașcan Doru-Petrișor Coliu Corneliu Bichineț Constantin Codreanu Adrian-Mihăiță Todoran Petru Movilă Ion Tabugan Valeriu-Andrei Steriu Ion Tabugan Ionuț Simionca
pe ordinea de zi
23. 244/23-04-2018 pentru completarea art.31 din Legea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr.241/2006
Corneliu Bichineț
Lege 215/2018
24. 245/23-04-2018 pentru modificarea Legii nr.227/2015 a Codului fiscal
Corneliu Bichineț
respinsa
definitiv
25. 246/23-04-2018 pentru completarea Legii 143/2000 privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri
Doru-Petrișor Coliu Adrian Mocanu
pe ordinea de zi
26. 247/23-04-2018 privind completarea art.5 al Ordonanței de Guvern nr.70/2002 privind administrarea unităților sanitare publice de interes județean și local
Emil-Marius Pașcan Nicoleta-Cătălina Bozianu Ion Tabugan Ion Tabugan Petru Movilă Corneliu Bichineț Eugen Tomac Adrian-Mihăiță Todoran Valeriu-Andrei Steriu Robert-Nicolae Turcescu Ionuț Simionca Cătălin Cristache Adrian Mocanu Cristian-George Sefer
respinsa
definitiv
27. 248/23-04-2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.196/2016 privind venitul minim de incluziune
Robert-Nicolae Turcescu Nicoleta-Cătălina Bozianu Petru Movilă Eugen Tomac Ionuț Simionca Cristian-George Sefer Emil-Marius Pașcan Doru-Petrișor Coliu Constantin Codreanu Adrian Mocanu Corneliu Bichineț
pe ordinea de zi
28. 258/25-04-2018 pentru modificarea și completarea Legii 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați
Adrian-Mihăiță Todoran
Lege 232/2018
29. 261/25-04-2018 pentru modificarea art.2 lit.b) din Legea nr.260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuințelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren și inundațiilor
Adrian-Mihăiță Todoran Robert-Nicolae Turcescu Valeriu-Andrei Steriu Eugen Tomac Petru Movilă Ion Tabugan Ion Tabugan Nicoleta-Cătălina Bozianu Emil-Marius Pașcan Cristian-George Sefer Cătălin Cristache Corneliu Bichineț Constantin Codreanu Cornel-Mircea Sămărtinean
la comisii
30. 276/02-05-2018 pentru completarea art.234 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
Petru Movilă
Lege 165/2019
31. 278/02-05-2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
Eugen Tomac Nicoleta-Cătălina Bozianu Ion Tabugan Ion Tabugan Petru Movilă Constantin Codreanu Adrian-Mihăiță Todoran Ionuț Simionca
respinsa
definitiv
32. 290/07-05-2018 pentru modificarea art.16 al Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
Valeriu-Andrei Steriu Ion Tabugan Nicoleta-Cătălina Bozianu Eugen Tomac Ion Tabugan Ionuț Simionca Adrian Mocanu Constantin Codreanu Robert-Nicolae Turcescu Emil-Marius Pașcan Cătălin Cristache Cristian-George Sefer Petru Movilă Corneliu Bichineț
pe ordinea de zi
33. 292/07-05-2018 pentru completarea alin.(1) al art.456 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal
Adrian Mocanu Cristian-George Sefer Emil-Marius Pașcan Nicoleta-Cătălina Bozianu Valeriu-Andrei Steriu Ionuț Simionca Robert-Nicolae Turcescu Adrian-Mihăiță Todoran Constantin Codreanu Doru-Petrișor Coliu Corneliu Bichineț
pe ordinea de zi
34. 296/07-05-2018 pentru completarea art.257 din Legea nr.286/2009 privind Codul penal
Constantin Codreanu Doru-Petrișor Coliu Adrian-Mihăiță Todoran Ionuț Simionca Cătălin Cristache Petru Movilă
respins
definitiv
35. 320/22-05-2018 pentru completarea Legii nr.1/2011 a educației naționale
Nicoleta-Cătălina Bozianu
respinsa
definitiv
36. 332/23-05-2018 pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011
Adrian Mocanu
respinsa
definitiv
37. 345/29-05-2018 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, republicată
Constantin Codreanu Ionuț Simionca Corneliu Bichineț
pe ordinea de zi
38. 348/04-06-2018 pentru completarea și modificarea articolelor 9 și 101 din Legea educației naționale nr.1/2011
Emil-Marius Pașcan Ionuț Simionca Robert-Nicolae Turcescu Petru Movilă
respinsa
definitiv
39. 356/04-06-2018 pentru modificarea și completarea Ordonanței de Guvern nr.137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare și a Legii nr.202/2002 privind egalitatea de șanse între femei și bărbați
Nicoleta-Cătălina Bozianu Corneliu Bichineț
Lege 167/2020
40. 359/04-06-2018 pentru abrogarea Ordonanței Guvernului nr.20/1997 privind stabilirea orarului de vară și a orei oficiale de vară pe teritoriul României
Adrian-Mihăiță Todoran Doru-Petrișor Coliu Ionuț Simionca Constantin Codreanu Corneliu Bichineț Cătălin Cristache Emil-Marius Pașcan Adrian Mocanu Cristian-George Sefer Nicoleta-Cătălina Bozianu
retrimis
la comisii
41. 367/06-06-2018 privind autorizația sanitară de funcționare pentru cabinetele mobile de medicină dentară
Emil-Marius Pașcan Petru Movilă Eugen Tomac Ionuț Simionca Robert-Nicolae Turcescu Adrian-Mihăiță Todoran Cornel-Mircea Sămărtinean Corneliu Bichineț Cătălin Cristache
pe ordinea de zi
42. 374/18-06-2018 pentru modificarea și completarea art.261 din Legea audiovizualului nr.504/2002
Constantin Codreanu
respinsa
definitiv
43. 384/18-06-2018 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea antisemitismului
Eugen Tomac
Lege 157/2018
44. 387/20-06-2018 pentru modificarea Legii nr.351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național Secțiunea a IV-a - Rețeaua de localități și a Legii administrației publice locale nr.215/2001
Emil-Marius Pașcan Constantin Codreanu Ionuț Simionca Corneliu Bichineț Robert-Nicolae Turcescu Doru-Petrișor Coliu
Lege 190/2019
45. 398/25-06-2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat
Adrian-Mihăiță Todoran Cornel-Mircea Sămărtinean Petru Movilă Cristian-George Sefer Doru-Petrișor Coliu Nicoleta-Cătălina Bozianu Corneliu Bichineț Constantin Codreanu Robert-Nicolae Turcescu Cătălin Cristache Ionuț Simionca Emil-Marius Pașcan Adrian Mocanu
respinsa
definitiv
46. 400/25-06-2018 pentru completarea art.38 din Legea nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
Petru Movilă Constantin Codreanu Eugen Tomac Doru-Petrișor Coliu Nicoleta-Cătălina Bozianu Cristian-George Sefer Ionuț Simionca Emil-Marius Pașcan Adrian Mocanu
pe ordinea de zi
47. 401/25-06-2018 pentru abrogarea alin.(1) al art.3 din Hotărârea Guvernului nr.250/1992 privind concediul de odihnă și alte concedii ale salariaților din administrația publică, din regiile autonome cu specific deosebit și din unitățile bugetare
Petru Movilă
Lege 31/2020
48. 414/03-09-2018 pentru modificarea și completarea articolului 33 din Legea Educației Naționale 1/2011
Robert-Nicolae Turcescu Ionuț Simionca
respinsa
definitiv
49. 431/03-09-2018 pentru completarea Legii 265/2004 privind regimul armelor și al munițiilor
Constantin Codreanu Doru-Petrișor Coliu Corneliu Bichineț Cătălin Cristache Cristian-George Sefer Cornel-Mircea Sămărtinean Ionuț Simionca Nicoleta-Cătălina Bozianu Adrian-Mihăiță Todoran Petru Movilă
respinsa
definitiv
50. 437/03-09-2018 privind exercitarea profesiei de bioinginer medical, precum și înființarea, organizarea și funcționarea Ordinului Bioinginerilor din România
Corneliu Bichineț Doru-Petrișor Coliu Constantin Codreanu Emil-Marius Pașcan Cristian-George Sefer Eugen Tomac Petru Movilă Nicoleta-Cătălina Bozianu Ionuț Simionca Adrian-Mihăiță Todoran
respins
definitiv
51. 440/03-09-2018 privind completarea și modificarea art.10 din Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă
Robert-Nicolae Turcescu Adrian-Mihăiță Todoran Cristian-George Sefer Cornel-Mircea Sămărtinean Corneliu Bichineț Nicoleta-Cătălina Bozianu Petru Movilă Doru-Petrișor Coliu Constantin Codreanu
pe ordinea de zi
52. 441/03-09-2018 pentru modificarea Legii-cadru nr.153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
Nicoleta-Cătălina Bozianu Petru Movilă Eugen Tomac Cătălin Cristache Cristian-George Sefer Emil-Marius Pașcan Cornel-Mircea Sămărtinean Constantin Codreanu Doru-Petrișor Coliu Corneliu Bichineț Adrian-Mihăiță Todoran Ionuț Simionca
la comisii
53. 444/03-09-2018 privind completarea Legii-cadru nr.153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
Robert-Nicolae Turcescu Cristian-George Sefer Corneliu Bichineț Ionuț Simionca Nicoleta-Cătălina Bozianu Adrian-Mihăiță Todoran Cătălin Cristache Emil-Marius Pașcan Eugen Tomac Constantin Codreanu Cornel-Mircea Sămărtinean Petru Movilă Doru-Petrișor Coliu
pe ordinea de zi
54. 446/03-09-2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal cu modificările și completările ulterioare
Ionuț Simionca Eugen Tomac Emil-Marius Pașcan
pe ordinea de zi
55. 450/11-09-2018 pentru completarea Legii 215 din 23 aprilie 2001 privind administrația publică locală
Ionuț Simionca
respinsa
definitiv
56. 457/11-09-2018 pentru modificarea și completarea Legii 75/16.07.1994 privind arborarea drapelului României, intonarea imnului național și folosirea sigiliilor cu stema României de către autoritățile și instituțiile publice
Petru Movilă Emil-Marius Pașcan Adrian-Mihăiță Todoran Cristian-George Sefer Cornel-Mircea Sămărtinean Constantin Codreanu Ionuț Simionca Corneliu Bichineț Eugen Tomac Cătălin Cristache Nicoleta-Cătălina Bozianu
pe ordinea de zi
57. 458/11-09-2018 pentru modificarea alin.(1) și (2) ale articolului 64 din Legea nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului
Nicoleta-Cătălina Bozianu
Lege 286/2018
58. 462/11-09-2018 pentru modificarea Legii nr.208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente
Petru Movilă Nicoleta-Cătălina Bozianu Robert-Nicolae Turcescu Ionuț Simionca Adrian-Mihăiță Todoran Corneliu Bichineț Doru-Petrișor Coliu Constantin Codreanu Cornel-Mircea Sămărtinean Emil-Marius Pașcan Cristian-George Sefer Cătălin Cristache Eugen Tomac
la comisii
59. 465/11-09-2018 pentru modificarea Ordonanței de urgență nr.103/2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul asigurărilor sociale
Ionuț Simionca Petru Movilă Adrian-Mihăiță Todoran Cristian-George Sefer Emil-Marius Pașcan Corneliu Bichineț Cătălin Cristache Nicoleta-Cătălina Bozianu Constantin Codreanu Eugen Tomac Doru-Petrișor Coliu Cornel-Mircea Sămărtinean
pe ordinea de zi
60. 466/11-09-2018 pentru modificarea și completarea art.159 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
Ionuț Simionca Robert-Nicolae Turcescu Nicoleta-Cătălina Bozianu Petru Movilă Eugen Tomac Cătălin Cristache Cristian-George Sefer Emil-Marius Pașcan Cornel-Mircea Sămărtinean Constantin Codreanu Doru-Petrișor Coliu Corneliu Bichineț Adrian-Mihăiță Todoran
respinsa
definitiv
61. 470/17-09-2018 pentru modificarea articolului 16 din Legea educației naționale nr.1/2011
Robert-Nicolae Turcescu
respinsa
definitiv
62. 478/19-09-2018 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernuluinr.195/2005 privind protecția mediului
Ionuț Simionca
Lege 123/2020
63. 489/26-09-2018 pentru modificarea și completarea Legii adopției nr.273/2004
Petru Movilă Ionuț Simionca Adrian-Mihăiță Todoran Cătălin Cristache Robert-Nicolae Turcescu Corneliu Bichineț Emil-Marius Pașcan Constantin Codreanu Doru-Petrișor Coliu
respinsa
definitiv
64. 494/03-10-2018 pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.25/2014 privind încadrarea în muncă și detașarea străinilor pe teritoriul României și pentru modificarea și completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România
Eugen Tomac Cătălin Cristache Cristian-George Sefer Adrian-Mihăiță Todoran Ionuț Simionca Cornel-Mircea Sămărtinean Petru Movilă Corneliu Bichineț Constantin Codreanu Emil-Marius Pașcan Nicoleta-Cătălina Bozianu
pe ordinea de zi
65. 496/03-10-2018 privind instituirea zilei de 11 martie ca Ziua națională a Meseriilor
Robert-Nicolae Turcescu Petru Movilă
Lege 66/2019
66. 513/08-10-2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.370/2004 pentru alegerea Președintelui României
Corneliu Bichineț Cătălin Cristache Adrian-Mihăiță Todoran Ionuț Simionca Nicoleta-Cătălina Bozianu Petru Movilă Eugen Tomac Cristian-George Sefer Emil-Marius Pașcan Cornel-Mircea Sămărtinean Constantin Codreanu Doru-Petrișor Coliu
la comisii
67. 522/10-10-2018 pentru modificarea și completarea Legii bibliotecilor nr.334/2002
Ionuț Simionca Emil-Marius Pașcan Eugen Tomac
la comisii
68. 527/10-10-2018 privind stimularea achiziționării de cărți și cărți în format electronic, necesare pentru elevi, în învățământul preuniversitar
Eugen Tomac Emil-Marius Pașcan Ionuț Simionca
respinsa
definitiv
69. 528/10-10-2018 privind stimularea achiziționării de cărți sau cărți în format electronic, necesare îmbunătățirii calității activității didactice, în învățământul preuniversitar
Ionuț Simionca Eugen Tomac Emil-Marius Pașcan
respinsa
definitiv
70. 532/10-10-2018 pentru modificarea Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat
Adrian-Mihăiță Todoran Constantin Codreanu Robert-Nicolae Turcescu Emil-Marius Pașcan Doru-Petrișor Coliu Eugen Tomac Corneliu Bichineț Cristian-George Sefer Nicoleta-Cătălina Bozianu Ionuț Simionca
respinsa
definitiv
71. 552/17-10-2018 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor
Nicoleta-Cătălina Bozianu Constantin Codreanu
Lege 118/2019
72. 555/17-10-2018 pentru modificarea Legii nr.20/2018 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.71/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, precum și pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.83/2003 privind aprobarea posturilor de inspecție la frontieră organizate în punctele de trecere a frontierei stabilite pentru importul, exportul și tranzitul tipurilor de mărfuri supuse controalelor sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor, precum și condițiile de aprobare a posturilor de inspecție la frontieră responsabile pentru controalele sanitare veterinare ale animalelor vii provenite din țări terțe și pentru controalele sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor ale produselor alimentare și hranei pentru animale provenite din țări terțe
Emil-Marius Pașcan Ionuț Simionca
Lege 85/2019
73. 597/22-10-2018 pentru modificarea art.4 alin.(7) din Legea serviciului de iluminat public nr.230/2006
Corneliu Bichineț Nicoleta-Cătălina Bozianu Doru-Petrișor Coliu Constantin Codreanu Ionuț Simionca Cornel-Mircea Sămărtinean Emil-Marius Pașcan Eugen Tomac
respins
definitiv
74. 603/22-10-2018 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, publicată în Monitorul Oficial nr.410 din 25 iulie 2001 (republicată), cu modificările și completările ulterioare
Ionuț Simionca
respinsa
definitiv
75. 609/22-10-2018 privind reglementarea activităților de sănătate premedicale desfășurate de către grupuri organizate în mod juridic pe teritoriul național al României
Cătălin Cristache Emil-Marius Pașcan Ionuț Simionca Corneliu Bichineț Doru-Petrișor Coliu Cristian-George Sefer Nicoleta-Cătălina Bozianu Petru Movilă Adrian-Mihăiță Todoran Constantin Codreanu Eugen Tomac Cornel-Mircea Sămărtinean
respinsa
definitiv
76. 610/22-10-2018 pentru completarea Ordonaței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice
Emil-Marius Pașcan Constantin Codreanu Doru-Petrișor Coliu Corneliu Bichineț Eugen Tomac Adrian-Mihăiță Todoran Ionuț Simionca Nicoleta-Cătălina Bozianu Petru Movilă Cătălin Cristache
respinsa
definitiv
77. 623/24-10-2018 pentru modificarea art.47 din Legea locuinței nr.114/1996
Petru Movilă Nicoleta-Cătălina Bozianu Eugen Tomac Adrian-Mihăiță Todoran Cristian-George Sefer Emil-Marius Pașcan Ionuț Simionca Doru-Petrișor Coliu Corneliu Bichineț
pe ordinea de zi
78. 631/24-10-2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
Adrian-Mihăiță Todoran Ionuț Simionca
respinsa
definitiv
79. 660/31-10-2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății și pentru completarea Legii privind drepturile pacientului nr.46/2003
Emil-Marius Pașcan
Lege 186/2019
80. 665/31-10-2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal al României, cu modificările și completările ulterioare și a Ordonanței Guvernului nr.105/1999 pentru modificarea și completarea Decretului - nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările ulterioare
Petru Movilă
Lege 185/2019
81. 671/05-11-2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea Băncii de Resurse Genetice pentru Legumicultură, Floricultură, Plante Aromatice și Medicinale Buzău
Ionuț Simionca
respinsa
definitiv
82. 675/05-11-2018 pentru completarea Legii nr.273 din 2006 privind finanțele publice locale
Doru-Petrișor Coliu
respinsa
definitiv
83. 682/05-11-2018 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice
Cristian-George Sefer Corneliu Bichineț Nicoleta-Cătălina Bozianu Emil-Marius Pașcan Petru Movilă Eugen Tomac Constantin Codreanu Doru-Petrișor Coliu
respinsa
definitiv
84. 685/12-11-2018 pentru modificarea unor acte normative privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
Ionuț Simionca
procedura legislativa încetata
85. 690/12-11-2018 pentru modificarea art.75 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
Petru Movilă
Lege 73/2019
86. 693/14-11-2018 pentru modificarea și completarea Legii audiovizualului nr.504/2002, cu modificările și completările ulterioare
Emil-Marius Pașcan
respinsa
definitiv
87. 705/14-11-2018 pentru protecția minorilor și a tinerilor aflați în dificultate, din centrele de ocrotire aflate în administrația Statului
Doru-Petrișor Coliu Eugen Tomac Emil-Marius Pașcan Corneliu Bichineț Petru Movilă Nicoleta-Cătălina Bozianu Ionuț Simionca
respinsa
definitiv
88. 706/14-11-2018 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea antiromânismului
Cătălin Cristache Emil-Marius Pașcan Constantin Codreanu Doru-Petrișor Coliu Corneliu Bichineț Adrian-Mihăiță Todoran Ionuț Simionca Robert-Nicolae Turcescu Nicoleta-Cătălina Bozianu Petru Movilă Eugen Tomac
89. 707/19-11-2018 pentru completarea Legii administrației publice locale nr.215/2001
Petru Movilă Adrian-Mihăiță Todoran Corneliu Bichineț Emil-Marius Pașcan Doru-Petrișor Coliu Nicoleta-Cătălina Bozianu Cătălin Cristache Constantin Codreanu Ionuț Simionca Eugen Tomac
respinsa
definitiv
90. 737/05-12-2018 pentru modificarea Legii nr.351/1994 privind timbrul literar, cinematografic, teatral, muzical, folcloric, al artelor plastice, al arhitecturii și de divertisment
Ionuț Simionca
la comisii
91. 747/12-12-2018 pentru modificarea și completarea articolului 64 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal
Robert-Nicolae Turcescu Ionuț Simionca
respinsa
definitiv

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti marți, 31 ianuarie 2023, 23:22
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro