Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Legislatura 2004-2008 > Camera Deputaților > Grupuri > Minoritati Versiunea pentru printare

Grupul parlamentar al minorităților naționale
Propuneri legislative initiate în anul 2008

  P.L. Titlu / Initiatori Minoritati Stadiu
1. 15/04-02-2008 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului
Mircea Grosaru Liana Dumitrescu Varujan Pambuccian
Lege 35/2008
2. 52/20-02-2008 privind înființarea satului Păcălești, în comuna Dragănești, județul Bihor
Adrian-Miroslav Merka
Lege 181/2008
3. 57/25-02-2008 pentru completarea articolului 174 din Legea nr.84/1995 privind învățământul
Mircea Grosaru Ștefan Buciuta Varujan Pambuccian Ovidiu Victor Ganț Miron Ignat Aledin Amet Mihai Radan Niculae Mircovici Sotiris Fotopolos
Lege 143/2008
4. 67/25-02-2008 pentru modificarea Legii nr.26/1990 privind registrul comerțului
Niculae Mircovici
respinsa
definitiv
5. 71/25-02-2008 pentru modificarea 385, alin (1) și (7) din Legea nr. 95 din 14 aprilie 2006 privind reforma din domeniul sănătății
Aledin Amet
respinsa
definitiv
6. 75/25-02-2008 pentru modificarea și completarea Legii notarilor publici și a activității notariale nr.36/1995
Liana Dumitrescu
respinsa
definitiv
7. 97/03-03-2008 pentru modificarea și completarea art.6² din Legea nr.152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe
Aledin Amet
respins
definitiv
8. 100/03-03-2008 privind modificarea art. 25 din O.U.G. nr. 86/2006 privind organizarea profesiei de practician în insolvență
Mircea Grosaru
respinsa
definitiv
9. 126/12-03-2008 privind transformarea cazărmilor dezafectate ale Ministerului Apărării Naționale în locuințe sociale, pentru tineret și locuințe pentru chiriașii evacuați din casele naționalizate
Aledin Amet
respinsa
definitiv
10. 130/12-03-2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 71/2004 privind acordarea unor facilități familiilor de pensionari
Aledin Amet
respinsa
definitiv
11. 131/12-03-2008 privind concordatul preventiv
Mircea Grosaru
Lege 381/2009
12. 133/12-03-2008 pentru modificarea Legii nr. 51/2006 privind serviciile de utilități publice
Niculae Mircovici
respinsa
definitiv
13. 146/17-03-2008 pentru completarea art. 4 din Legea nr. 373/2004 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului
Aledin Amet Mircea Grosaru Gheorghe Firczak Ștefan Buciuta Mihai Radan Iusein Ibram Adrian-Miroslav Merka Liana Dumitrescu Miron Ignat
respins
definitiv
14. 169/08-04-2008 privind modificarea art.6 și art.123 din Legea nr. 85/2006, privind procedura insolvenței
Mircea Grosaru
respinsa
definitiv
15. 179/14-04-2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei electrice din surse regenerabile de energie
Iusein Ibram
Lege 220/2008
16. 190/14-04-2008 privind protecția minorilor ai căror părinți sunt plecați din țară
Aledin Amet
respinsa
definitiv
17. 191/14-04-2008 pentru modificarea Legii nr. 309/2002 privind recunoașterea și acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcției Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950 - 1961
Aledin Amet
respinsa
definitiv
18. 230/22-04-2008 privind completarea și modificarea OUG 202/2002 privind gospodărirea integrată a zonei costiere cu modificările și completările aduse de Legea 280/2003
Iusein Ibram
retrimis
la comisii
19. 235/22-04-2008 pentru modificarea alin.(9) al art.7 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată
Aledin Amet
respins
definitiv
20. 236/22-04-2008 privind modificarea Legii nr.19/2003 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Presă ROMPRES
Slavomir Gvozdenovici Aledin Amet
Lege 155/2008
21. 254/05-05-2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.148 din 3 noiembrie 2005 privind susținerea familiei în vederea creșterii copilului
Oana Manolescu
Lege 257/2008
22. 275/05-05-2008 pentru modificarea și completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale
Gheorghe Firczak Mircea Grosaru Mihai Radan Aledin Amet Oana Manolescu Adrian-Miroslav Merka Slavomir Gvozdenovici Varujan Pambuccian Ghervazen Longher Liana Dumitrescu Ștefan Buciuta
respins
definitiv
23. 280/05-05-2008 pentru modificarea și completarea art.15 alin.(1) din Legea nr.346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii
Aledin Amet
respinsa
definitiv
24. 305/12-05-2008 pentru modificarea art.2 din Ordonanței Guvernului nr.105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România, cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945, din motive etnice
Miron Ignat Aurel Vainer Niculae Mircovici
Lege 176/2008
25. 318/12-05-2008 pentru modificarea Legii nr.189 din 2 noiembrie 2000 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.105/1999 pentru modificarea și completarea Decretului-lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările ulterioare
Aledin Amet
respinsa
definitiv
26. 338/12-05-2008 pentru declararea de rezervație arheologică și bun de utilitate publică de interes național a unor zone din teritoriul localităților Sarmizegetusa, Mintia-Vețel și a Complexului cetăților dacice din Munții Orăștiei-Costești-Cetățuie;Cetățuia Înaltă;Ciocuța;Costești-Blidaru;Faieragu;Vârful lui Hulpe; Fețele Albe;Grădiștea Muncelului;Piatra Roșie - județul Hunedoara
Gheorghe Firczak
respinsa
definitiv
27. 350/17-06-2008 privind organizarea învățământului teologic superior de cult islamic
Ovidiu Victor Ganț Iusein Ibram Varujan Pambuccian
procedura legislativa încetata
28. 388/17-06-2008 privind modificarea și completarea Legii nr.217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței în familie
Liana Dumitrescu Gheorghe Firczak
respins
definitiv
29. 407/17-06-2008 pentru modificarea Legii educației fizice și sportului nr.69/2000
Mihai Radan Miron Ignat
respins
definitiv
30. 408/17-06-2008 pentru modificarea și completarea art.9 alin.(3) din Legea 1/ 2000, actualizată, pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 și ale Legii nr.169/1997
Aledin Amet Miron Ignat Ștefan Buciuta
respins
definitiv
31. 410/17-06-2008 pentru modificarea și completarea Legii nr.295/2004 referitoare la regimul armelor și a munițiilor
Aledin Amet
respinsa
definitiv
32. 429/17-06-2008 pentru completarea unor dispoziții din Codul penal
Nicolae Păun
respinsa
definitiv
33. 446/23-06-2008 pentru modificarea și complectarea Legii nr.346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale
Aurel Vainer
Lege 258/2008
34. 449/23-06-2008 de modificare si completare a Legii nr.571 privind Codul fiscal
Miron Ignat Aledin Amet Ghervazen Longher
respinsa
definitiv
35. 451/23-06-2008 pentru modificarea Legii nr.309/2002 privind recunoașterea și acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcției Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961
Miron Ignat Aledin Amet Ghervazen Longher
respinsa
definitiv
36. 454/23-06-2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.71/2004 privind acordarea unor facilități familiilor de pensionari
Aledin Amet Miron Ignat Ghervazen Longher
respinsa
definitiv
37. 456/23-06-2008 pentru completarea pct.1 al Art.I din Ordonanța de Urgență nr.97/4.X.2007 pentru a se acorda alocația de stat pentru copii și elevilor care au împlinit vârsta de 18 ani
Miron Ignat Aledin Amet Ghervazen Longher
respinsa
definitiv
38. 458/23-06-2008 pentru modificarea art.482 din Legea nr.95 din 14 aprilie 2006 privind reforma din domeniul sănătății
Ghervazen Longher Aledin Amet Miron Ignat
respinsa
definitiv
39. 459/23-06-2008 pentru modificarea și completarea art.I din Ordonanța de Urgență nr.88/2006 pentru modificarea și completarea unor acte normative prin care se acordă drepturi sociale, precum și unele măsuri în domeniul cheltuielilor de personal
Miron Ignat Aledin Amet Ghervazen Longher
respinsa
definitiv
40. 463/23-06-2008 pentru modificarea și completarea Legea nr.387 - Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2008
Miron Ignat
respinsa
definitiv
41. 480/03-09-2008 pentru modificarea și completarea Legii nr.2/2008 privind modificarea Legii învățământului nr.84/1995, republicată
Aledin Amet
clasata
cf. art.63 alin.5
din Constitutia republicata
42. 495/03-09-2008 pentru modificarea alin.(5) și (6) ale art.7 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.4/2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat
Iusein Ibram
Lege 262/2008
43. 499/03-09-2008 privind emiterea, acordarea și utilizarea de tichete pentru stimularea utilizării tehnologiei informației
Varujan Pambuccian
respinsa
definitiv
44. 502/03-09-2008 pentru modificarea și completarea Legii nr.334/2002 bibliotecilor
Ghervazen Longher Aledin Amet Miron Ignat
respinsa
definitiv
45. 503/03-09-2008 pentru modiifcarea și completarea alin.(1) de la art.15 din Legea nr.346/2004 privind sitmularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii
Miron Ignat Aledin Amet
respinsa
definitiv
46. 504/03-09-2008 pentru modificarea și completarea Legii nr.334/2002 bibliotecilor
Aledin Amet
respinsa
definitiv
47. 509/03-09-2008 pentru modificarea și completarea Legii nr.109/2005 privind instituirea indemnizației pentru activitatea de liber-profesionist a artiștilor interpreți sau executanți din România
Miron Ignat
respinsa
definitiv
48. 510/03-09-2008 privind persoanele care au avut de suferit în urma revoltei muncitorești anticomuniste de la Brașov din noiembrie 1987
Gheorghe Firczak Niculae Mircovici
respinsa
definitiv
49. 518/03-09-2008 privind vânzarea spațiilor proprietate privată a statului sau a unităților administrativ-teritoriale, cu destinația de cabinete medicale, precum și a spațiilor în care se desfășoară activități conexe actului medical
Aledin Amet Miron Ignat Ghervazen Longher
respinsa
definitiv
50. 523/03-09-2008 privind vânzarea spațiilor aflate în proprietatea privată a statului sau a unităților administartiv-teritoriale, destinate sediilor editurilor de carte și/sau publicații culturale
Aledin Amet
respinsa
definitiv
51. 525/03-09-2008 privind Statutul personalului aeronautic nenavigant tehnic din aviația civilă din România
Aledin Amet
respinsa
definitiv
52. 527/03-09-2008 pentru modificarea Legii nr.18/1991 privind fondul funciar
Miron Ignat Ghervazen Longher Aledin Amet
respinsa
definitiv
53. 532/10-09-2008 pentru modificarea și completarea Legii învățământului nr.84/1995 și a Legii nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic
Mihai Radan Ovidiu Victor Ganț
Lege 296/2008
54. 550/24-09-2008 pentru completarea art.32 din Legea nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali
Aledin Amet Ștefan Buciuta Iusein Ibram
clasata
cf. art.63 alin.5
din Constitutia republicata
55. 551/24-09-2008 pentru completarea art.30 din Legea nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali
Ștefan Buciuta Aledin Amet Iusein Ibram
clasata
cf. art.63 alin.5
din Constitutia republicata
56. 564/24-09-2008 pentru modificarea Legii Nr.373/2004 privind alegerea Camerei Deputaților și Senatului
Mircea Grosaru
respinsa
definitiv
57. 572/24-09-2008 privind transformarea cazărmilor dezafectate ale Ministerului Apărării Naționale în locuințe sociale, pentru tineret, locuințe pentru chiriașii evacuați din casele naționalizate, școli și gradinițe
Aledin Amet Miron Ignat
respinsa
definitiv
58. 575/24-09-2008 pentru modificarea art.7, alin.9 din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții
Aledin Amet
respinsa
definitiv
59. 593/01-10-2008 privind organizarea și funcționarea Comisiei Naționale a României pentru UNESCO
Gheorghe Firczak
clasata
cf. art.63 alin.5
din Constitutia republicata
60. 594/08-10-2008 privind cooperarea între Parlament și Guvern în domeniul afacerilor europene
Ovidiu Victor Ganț
clasata
cf. art.63 alin.5
din Constitutia republicata
61. 595/08-10-2008 privind înființarea, organizarea și funcționarea creșei
Mircea Grosaru
clasata
cf. art.63 alin.5
din Constitutia republicata
62. 612/08-10-2008 pentru modificarea și completarea Legii nr.21/1991 privind cetățenia română
Miron Ignat Iusein Ibram Aledin Amet
respinsa
definitiv
63. 614/08-10-2008 pentru acordarea de despăgubiri cetățenilor aparținând comunității minorității turce din fosta insulă Ada-Kaleh
Iusein Ibram
respinsa
definitiv
64. 624/08-10-2008 pentru modificarea și completarea Legii nr.26/1990 privind registrul comerțului și a Legii camerelor de comerț din România nr.335/2007
Aurel Vainer Mircea Grosaru
respinsa
definitiv
65. 670/04-11-2008 pentru completarea Legii recunoștinței față de eroii-martiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției române din decembrie 1989, precum și față de persoanele care și-au jertfit viața sau au avut de suferit în urma revoltei muncitorești anticomuniste de la Brașov din noiembrie 1987, nr.341/2004
Niculae Mircovici
respins
definitiv
66. 700/04-11-2008 pentru modificarea Legii nr.192/2001 privind fondul piscicol, pescuitul și acvacultura
Aledin Amet Iusein Ibram
respinsa
definitiv
67. 703/04-11-2008 pentru modificarea și completarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale
Aledin Amet
respinsa
definitiv

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București miercuri, 26 februarie 2020, 3:39
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro