Curriculum Vitæ
Activité parlementaire
2008-2012 (dep.)
initiatives legislatives
questions et interpellations
motions
discours
vote
2004-2008 (dep.)
 
Vous êtes ici: Home > Législature 2008-2012 > Chambre des Députés > Ion Dumitru > Propositions législatives Versiunea pentru printare

Ion DUMITRU
Propositions legislatives lancees dans la legislature 2008-2012

No. No. d'enregistrement Titre Statut
Ch.des Députés Senate
1. 4/01.02.2011 L270/2011 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.111/1996 privind desfasurarea in siguranta, autorizarea si controlul activitatilor nucleare, republicata respinsa
definitiv
2. 17/08.02.2010 L612/2009 Propunere legislativa privind instituirea sistemului de marcare pentru anumite produse petroliere respinsa
definitiv
3. 23/15.02.2010 L613/2009 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr.18/1991 respinsa
definitiv
4. 51/01.03.2010 L635/2009 Proiect de Lege privind transmiterea unei suprafete de teren, proprietate publica a statului, din administrarea Ministerului Apararii Nationale in administrarea Academiei Oamenilor de Stiinta din Romania, in scopul construirii unui sediu si a unei biblioteci Lege 154/2010
5. 66/08.03.2010 L614/2009 Propunere legislativa privind masuri de stimulare a productiei si a valorificarii legumelor si fructelor in Romania respinsa
definitiv
6. 66/10.04.2012 L708/2011 Proiect de Lege pentru modificarea alin.(11) al art.III din Legea nr.169/1997 pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr.18/1991 respins
definitiv
7. 72/02.03.2011 L734/2010 Propunere legislativa privind utilizarea, conservarea si protejarea solului respinsa
definitiv
8. 88/07.03.2011 L733/2010 Proiect de Lege pentru organizarea, administrarea si exploatarea pajistilor Lege 214/2011
9. 90/07.03.2011 L775/2010 Proiect de Lege privind modificarea anexei din Legea nr.174/2010 privind transmiterea unor terenuri din domeniul public al statului si din administrarea Academiei de Stiinte Agricole si Silvice "Gheorghe Ionescu-Sisesti" -Statiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricola Suceava in domeniul public al municipiului Suceava si in administrarea Consiliului Local al Municipiului Suceava, judetul Suceava Lege 203/2011
10. 92/07.03.2011 L776/2010 Propunere legislativa pentru modificarea alineatului (21) din Legea nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 si ale Legii nr.169/1997 respinsa
definitiv
11. 96/24.03.2010 L611/2009 Propunere legislativa pentru abrogarea alin.(2¹) al art.94 din Legea nr.161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei respinsa
definitiv
12. 108/16.03.2011 L774/2010 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.171/2010 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor silvice respins
definitiv
13. 115/30.03.2010 L343/2010 Propunere legislativa "Legea educatiei nationale" respinsa
definitiv
14. 123/07.04.2010 L634/2009 Propunere legislativa pentru modificarea art.10 alin.(1) din Legea nr.46/2008 - Codul Silvic Lege 95/2010
15. 125/07.04.2010 L665/2009 Propunere legislativa pentru completarea Legii apiculturii nr.89/1998 Lege 131/2010
16. 162/13.04.2010 L690/2009 Propunere legislativa pentru modificarea alin.(2) al articolului 67 din Ordonanta Guvernului nr.57/2002 privind cercetarea stiintifica si dezvoltarea tehnologica respinsa
definitiv
17. 192/19.04.2010 L21/2010 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.61/1993 privind alocatia de stat pentru copii, republicata in Monitorul Oficial nr.300 din 7 mai 2009 respinsa
definitiv
18.   L203/22.02.2011 Propunere legislativa privind promovarea inventiilor retrasa
de catre initiator
19. 206/23.03.2009 L173/2009 Propunere legislativa privind infiintarea comunei SCHEIU, prin reorganizarea comunei LUDESTI, judetul Dambovita respinsa
definitiv
20. 211/02.05.2011 L134/2011 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii apelor nr.107/1996 pe ordinea de zi
21. 212/02.05.2011 L133/2011 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.38/2002 privind intocmirea si finantarea studiilor pedologice si agrochimice si finantarea Sistemului national de monitorizare sol-teren pentru agricultura, precum si sol-vegetatie forestiera pentru silvicultura Lege 243/2011
22. 217/02.05.2011 L123/2011 Propunere legislativa pentru modificarea art.97 din Legea nr.267/2004 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale Lege 129/2011
23. 225/03.05.2010 L20/2010 Proiect de Lege pentru completarea art.62 alin.(3) din Legea nr.46/2008 privind Codul Silvic Lege 156/2010
24. 227/03.05.2010 L83/2010 Proiect de Lege privind implementarea programului de incurajare a consumului de fructe proaspete in scoli respins
definitiv
25. 228/03.05.2010 L31/2010 Proiect de Lege pentru modificarea art 64 din Legea educatiei fizice si sportului nr.69/2000 Lege 225/2011
26. 232/03.05.2010 L55/2010 Propunere legislativa privind modificarea si completarea Legii nr.491/2003 a plantelor medicinale si aromatice Lege 239/2010
27. 234/03.05.2010 L49/2010 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr.43/1997 privind regimul juridic al drumurilor respinsa
definitiv
28. 238/03.05.2010 L54/2010 Propunere legislativa pentru aprobarea cadrului general de acordare a ajutoarelor de stat producatorilor agricoli, in conformitate cu Liniile directoare comunitare privind ajutoarele de stat in sectorul agricol si forestier 2007-2013 respinsa
definitiv
29. 242/03.05.2010 L53/2010 Propunere legislativa privind stabilirea cadrului general de acordare a ajutoarelor de stat prevazute de Regulamentul Comisiei Europene (CE) nr.1857/2006 de aplicare a art.87 si 88 din Tratat ajutoarelor de stat pentru intreprinerile mici si mijlocii din domeniul productiei de produse agricole si de modificare a Regulamentului (CE) nr.70/2001 respinsa
definitiv
30. 243/03.05.2010 L24/2010 Propunere legislativa privind modificarea partii introductive a alin.(2¹) al art.140 din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal respinsa
definitiv
31. 243/09.05.2011 L57/2011 Proiect de Lege pentru modificarea alin.(3) al art.67 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul si acvacultura Lege 253/2011
32. 247/03.05.2010 L19/2010 Propunere legislativa privind unele masuri pentru desfasurarea in conditii de legalitate a alegerilor locale, parlamentare, europarlamentare sau prezidentiale, precum si a referendumului respinsa
definitiv
33. 261/09.05.2011 L135/2011 Propunere legislativa pentru completarea art.28 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.109/2005 privind transporturile rutiere respinsa
definitiv
34. 263/09.05.2011 L49/2011 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea art.4 al anexei nr.IX, Reglementari specifice personalului care ocupa functii de demnitate publica si personalului care ocupa functii asimilate cu functii de demnitate publica, din Legea-cadru nr.330/2009 privind salarizarea unitara a personaluli platit din fonduri publice respinsa
definitiv
35. 266/13.05.2009 L105/2009 Propunere legislativa pentru completarea alin.(2) al art.160 din Legea nr.157/2003 privind Codul fiscal respinsa
definitiv
36. 280/25.05.2009 L129/2009 Proiect de Lege pentru modificarea art.7 al Legii apiculturii nr.89/1998 Lege 266/2009
37. 300/10.05.2010 L106/2010 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.321/2009 privind comercializarea produselor alimentare Lege 247/2010
38. 313/17.06.2009 L91/2009 Propunere legislativa pentru completarea art.20 din Legea nr.268/2001 privind privatizarea societatilor comerciale ce detin in administrare terenuri proprietate publica si privata a statului cu destinatie agricola si infiintarea Agentiei Domeniilor Statului Lege 295/2009
39. 325/22.06.2009 L190/2009 Propunere legislativa pentru modificarea lit.q) a alin.(1) al art.9 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.196/2005 privind Fondul pentru mediu respinsa
definitiv
40. 329/24.09.2012 L191/2012 Proiect de Lege privind modificarea alin.(1) al art.25 din Legea nr.214/2011 pentru organizarea, administrarea si exploatarea pajistilor respins
definitiv
41. 334/19.05.2010 L141/2010 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.142/1998 privind acordarea tichetelor de masa respinsa
definitiv
42. 334/16.05.2011 L127/2011 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea art.48 din Legea nr.35/2008 pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului si pentru modificarea si completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale, a Legii administratiei publice locale nr.215/2001 si a Legii nr.393/2004 privind Statutul alesilor locali respins
definitiv
43. 335/19.05.2010 L140/2010 Propunere legislativa pentru modificarea alin.(1) al art.67 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul si acvacultura respinsa
definitiv
44. 356/01.09.2009 L556/2009 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Integritate respinsa
definitiv
45. 383/06.06.2011 L300/2011 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.255/1998 privind protectia noilor soiuri de plante si a Legii nr.186/2000 privind aderarea Romaniei la Conventia internationala pentru protectia noilor soiuri de plante Lege 204/2011
46. 386/07.09.2009 L206/2009 Proiect de Lege pentru modificarea lit.b) a art.29 din Legea pomiculturii nr.348/2003 Lege 325/2009
47. 388/07.06.2011 L284/2011 Proiect de Lege privind promovarea producerii si utilizarii biocarburantilor si a altor carburanti regenerabili pentru transport respins
definitiv
48. 390/28.06.2010 L294/2010 Propunere legislativa privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor silvice Lege 171/2010
49. 413/01.09.2010 L219/2010 Proiect de Lege privind regimul de import al mostrelor de ingrasaminte si al ingrasamintelor Lege 232/2010
50. 416/15.09.2009 L191/2009 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.381/2002 privind acordarea despagubirilor in caz de calamitati naturale in agricultura respinsa
definitiv
51. 439/22.10.2012 L267/2012 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul si acvacultura respins
definitiv
52. 454/27.06.2011 L387/2011 Proiect de Lege privind modificarea Ordonantei Guvernului nr.41/2007 pentru comercializarea produselor de protectie a plantelor, precum si pentru modificarea si abrogarea unor acte normative din domeniul fitosanitar Lege 266/2011
53. 456/27.06.2011 L394/2011 Propunere legislativa pentru completarea Legii nr.523/2003 privind aprobarea Programului National de Dezvoltare a Turismului "Schi in Romania " respinsa
definitiv
54. 460/14.09.2010 L242/2010 Propunere legislativa privind trecerea unor drumuri si cai ferate forestiere din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Padurilor - Romsilva in domeniul public al unor unitati administrative-teritoriale Lege 192/2010
55. 461/14.09.2010 L247/2010 Propunere legislativa pentru modificarea pct.7 al alin.(2) al art.263 din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal respinsa
definitiv
56. 462/14.09.2010 L263/2010 Propunere legislativa pentru reglementarea unor masuri privind exercitarea comertului in zone publice respinsa
definitiv
57. 473/05.10.2009 L294/2009 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.1/2004 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura, precum si pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr.48/2005 privind organizarea pietei laptelui de vaca respinsa
definitiv
58. 480/07.10.2009 L446/2009 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.45/2009 privind organizarea si functionarea Academiei de Stiinte Agricole si Silvice "Gheorghe Ionescu Sisesti" si a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii si industriei alimentare Lege 72/2011
59. 541/11.10.2011 L371/2011 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.283/2010 privind infiintarea si functionarea camerelor pentru agricultura, silvicultura si dezvoltare rurala Lege 122/2012
60. 543/13.10.2010 L368/2010 Propunere legislativa pentru completarea alin.(2) al art.160 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal respinsa
definitiv
61. 544/11.10.2011 L377/2011 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.53/2003 - Codul Muncii, cu modificarile si completarile ulterioare respins
definitiv
62. 545/13.10.2010 L366/2010 Propunere legislativa pentru modificarea alin.(2) al art.6 din Legea creditului agricol pentru productie nr.150/2003 respinsa
definitiv
63. 546/13.10.2010 L367/2010 Propunere legislativa pentru completarea art.5 din Legea nr.381/2002 privind acordarea despagubirilor in caz de calamitati naturale in agricultura respinsa
definitiv
64. 560/04.11.2009 L382/2009 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea art.7 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.168/2001 privind punerea in valoare a constructiilor zootehnice dezafectate, destinate cresterii, ingrasarii si exploatarii animalelor, precum si a fabricilor de nutreturi combinate dezafectate Lege 23/2010
65. 562/04.11.2009 L292/2009 Propunere legislativa privind completarea pct.3 din anexa nr.1 din Legea vanatorii si a protectiei fondului cinegetic nr.407/2006 Lege 80/2010
66. 566/18.10.2010 L357/2010 Propunere legislativa cu privire la numirea managerilor si specialistilor in consiliile de administratie al regiilor autonome, companiilor sau societatilor nationale, institutiilor publice ori al societatilor comerciale, inclusiv al bancilor sau altor institutii de credit, societatilor de asigurare si celor financiare respinsa
definitiv
67. 568/18.10.2010 L375/2010 Propunere legislativa pentru modificarea alin.(1 1) al art.III din Legea nr.169/1997 pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr.18/1991 respinsa
definitiv
68. 573/31.10.2011 L428/2011 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.46/2008 - Codul silvic respins
definitiv
69. 584/07.11.2011 L440/2011 Proiect de Lege privind reorganizarea terenurilor agricole prin comasare respins
definitiv
70. 587/11.11.2009 L290/2009 Propunere legislativa pentru completarea Legii nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 si ale Legii nr.169/1997 respinsa
definitiv
71. 588/11.11.2009 L293/2009 Propunere legislativa pentru modificarea alin.(21) al art.6 din Legea nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr.169/1997 respinsa
definitiv
72. 589/11.11.2009 L291/2009 Propunere legislativa pentru modificarea alin.(3) al art.12 din Legea fondului funciar nr.18/1991 Lege 71/2010
73. 596/16.11.2009 L320/2009 Propunere legislativa pentru prelungirea termenului de aplicare a prevederilor art.II din Legea nr.193/2007 de modificare si completare a Legii nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 si ale Legii nr.169/1997 respinsa
definitiv
74. 597/16.11.2009 L444/2009 Propunere legislativa pentru modificarea lit.a) a alin.(1) al art.73 din Legea nr.295/2004 privind regimul armelor si munitiilor respinsa
definitiv
75. 613/14.12.2009 L453/2009 Propunere legislativa pentru modificarea lit.b) a alin.(1) al art.11 din Ordonanta Guvernului nr.28/2009 privind registrul agricol respinsa
definitiv
76. 616/14.12.2009 L443/2009 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 si ale Legii nr.169/1997 respinsa
definitiv
77. 617/14.12.2009 L417/2009 Propunere legislativa pentru abrogarea alin.(2) si (3) ale art.34 din Legea nr.46/2008 Codul silvic Lege 54/2010
78. 618/14.12.2009 L452/2009 Propunere legislativa pentru abrogarea alin.(3)-(9) ale art.31 din Legea nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 si ale Legii nr.169/1997 respinsa
definitiv
79. 621/15.11.2011 L492/2011 Propunere legislativa privind producerea si comercializarea produselor de morarit, a painii, a produselor de panificatie si a produselor fainoase respinsa
definitiv
80. 706/05.12.2011 L582/2011 Proiect de Lege pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr.25/2010 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat temporare privind asigurarea accesului la finantarea in agricultura respins
definitiv
81. 712/05.12.2011 L590/2011 Proiect de Lege pentru modificarea lit.f) a alin.(1) al art.9 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.196/2005 privind Fondul de mediu respins
definitiv
82. 744/29.11.2010 L552/2010 Propunere legislativa pentru modificarea alin.(1) al art.24 din Legea nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 si ale Legii nr.169/1997 respinsa
definitiv
83. 746/29.11.2010 L553/2010 Propunere legislativa pentru abrogarea alin.(5) al art.4 al Titlului XIII "Accelerarea judecatilor in materia restituirii proprietatilor funciare" din Legea nr.247/2005 privind reforma in domeniul proprietatii si justitiei, precum si unele masuri adiacente respinsa
definitiv
84. 747/29.11.2010 L626/2010 Propunere legislativa pentru modificarea art.18 din Legea vanatorii si a protectiei fondului cinegetic nr.407/2006 respinsa
definitiv
85. 748/29.11.2010 L554/2010 Propunere legislativa pentru modificarea lit.a) a alin.(1) al art.5 din Legea nr.56/2010 privind accesibilizarea fondului forestier national Lege 282/2011
86. 750/29.11.2010 L625/2010 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.289/2002 pivind perdelele forestiere de protectie Lege 213/2011
87. 848/13.12.2010 L686/2010 Propunere legislativa pentru modificarea lit.b) a alin.(3) al art.4 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul si acvacultura respinsa
definitiv
88. 877/21.12.2010 L707/2010 Propunere legislativa pentru completarea art.33 din Legea nr.46/2008 - Codul silvic respinsa
definitiv
89. 878/21.12.2010 L718/2010 Propunere legislativa pentru completarea Legii nr.46/2008-Codul silvic respinsa
definitiv
90. 879/21.12.2010 L721/2010 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.46/2008 -Codul silvic respinsa
definitiv
91. BP202/10.03.2009 L206/2009 Propunere legislativa pentru modificarea lit.a) a art.29 din Legea pomiculturii nr.348/2003 la Senat
92. BP22/02.02.2011 L319/2011 Propunere legislativa pentru abrogarea Legii nr.88/2010 privind aprobarea unor masuri financiare pentru intreprinderile mici si mijlocii din industria berii retrasa
de catre initiator
93. BP386/04.09.2012 B277/11.09.2012 Propunere legislativa privind conservarea arborilor exceptionali din Romania la Senat

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie lundi, 30 janvier 2023, 17:53
Téléphone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro