Nicolae ZAVICI
Propuneri legislative initiate în legislatura 1996-2000

Nr.
crt.
PL înregistrat la Titlu Stadiu
Camera
Deputatilor
Senat
1. 194/26.05.1999 L354/1998 Proiect de Lege privind declararea ca municipiu a orașului Codlea, județul Brașov. Lege 179/2000
2. 430/27.10.1999 L176/1999 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război. Lege 135/2000
3. 622/17.11.2000 L124/2000 Proiect de Lege pentru schimbarea denumirii satului Cuciulata, județul Brașov, în Aron Pumnul și declararea acestuia comuna Aron Pumnul. respins
definitiv