Mircea Valer PUȘCĂ
Curriculum Vitae

Date biografice

 • Data și locul nașterii: 06.03.1952, Cluj-Napoca, județul Cluj;
 • Starea civilă: căsătorit, 2 copii.

Studii și specializări

 • 1971 - Liceul "G. Barițiu", Cluj-Napoca, liceu teoretic (secția reală);
 • 1976 - Institutul Politehnic Cluj-Napoca, Facultatea de Electrotehnică, secția electrotehnică;
 • Domeniu de interes profesional:
  • cercetare-dezvoltare și inovare, în domeniul informaticii;
  • activitate didactică, în domeniul automatizări-calculatoare;
  • managementul resurselor umane;
  • strategii politice, dezvoltare instituțională.

Activitate profesională

 • Profesia: Inginer electrotehnic;
 • Ocupația:
  • Președinte al Consiliului de Administrație al Institutului de cercetare "SC Software ITC Cluj SA";
  • cercetător științific principal gradul I și Director științific;
 • Domeniu de activitate: cercetare/informatică; învățământ superior;
 • Ruta profesională:
  • absolvent (1976) al Institutului Politehnic Cluj-Napoca, Facultatea de Electrotehnică, inginer (nota 10 la examenul de diplomă);
  • 11.08.1976-01.05.1980 - inginer de sistem, la Institutul de Cercetare pentru Tehnică de Calcul - Filiala Cluj-Napoca;
  • 01.05.1980-01.02.1990 - cercetător științific, la Institutul de Cercetare pentru Tehnică de Calcul - filiala Cluj-Napoca;
  • 22.12.1989-07.08.1990* - vicepreședinte al Consiliului Județean al Frontului Salvării Naționale Cluj (transformat ulterior în Consiliul Județean Provizoriu de Uniune Națională Cluj);
  • 01.02.1990-01.01.1991 - cercetător științific principal gradul III, la Institutul de Cercetare pentru Tehnica de Calcul - filiala Cluj-Napoca;
  • 01.01.1991-01.02.1997 - cercetător științific principal gradul II, la Institutul de Cercetare S.C. "SOFTWARE ITC" SA - filiala Cluj-Napoca;
  • 1983 - 1996** - cadru didactic asociat, (titularul cursurilor "Limbaje de programare în timp real", "Microprocesoare", "Analiza și sinteza sistemelor logice", "Analiza și sinteza dispozitivelor numerice") al Institutului Politehnic Cluj-Napoca, Facultatea de Automatizari si Calculatoare;
  • 01.02.1997-13.01.1999 - secretar de stat la Ministerul Cercetării și Tehnologiei;
  • 13.01.1999-05.01.2001 - vicepreședinte*** al Agenției Naționale pentru Știință, Tehnologie și Inovare;
  • 05.01.2001-prezent:
   • cercetător științific principal gradul I în domeniul informatic;
   • Director Științific al Institutului de Cercetare S.C "SOFTWARE" ITC Cluj SA Cluj-Napoca;
   • Președinte al Consiliului de Administrație al Institutului de Cercetare S.C "SOFTWARE" ITC Cluj SA Cluj-Napoca.
  * urmare a Revoluției din decembrie 1989, precum și a încrederii de care m-am bucurat din partea cetățenilor;
  ** activitate desfășurată în paralel cu cea de cercetare;
  *** urmare a restructurarii Guvernului (1999) prin care Ministerul Cercetării și Tehnologiei a fost desființat și a fost creată Agenția Națională pentru Știință, Tehnologie și Inovare (care a preluat rolul și responsabilitatea ministerului desființat) în subordinea prim-ministrului.

Funcții, activități într-un partid politic

 • Membru PNL din 20.12.1991;
 • Funcția în PNL:
  • vicepreședinte al Biroului permanent Teritorial Cluj;
  • membru în Delegația Reprezentanților Naționali;
  • președintele comisiei DRN pentru politici publice "Cercetare-Dezvoltare și Inovare".

Funcții, activități într-o organizație sindicală, patronală etc.

 • Membru fondator al Grupului eRomânia;
 • Membru de onoare al Asociației de Standardizare din România;
 • Membru fondator al ASCI Transilvania (ASociația pentru Cercetări Interdisciplinare a specialiștilor din Transilvania).

Funcții, activități într-o organizație din administrația publică centrală sau locală

 • 22.12.1989-07.08.1990 - vicepreședinte al CJFSN Cluj (transformat ulterior în CJPUN Cluj);
 • 01.02.1997-13.01.1999 - secretar de stat la Ministerul Cercetării și Tehnologiei;
 • 13.01.1999-05.01.2001 - vicepreședinte al Agenției Naționale pentru Știință, Tehnologie și Inovare;
 • începând din 06.06.2004 (data alegerilor) - consilier județean în Consiliul Județean Cluj, președinte al Comisiei de validare și secretar al Comisiei de învățământ, cultură, artă și religie, membru al Autorității Teritoriale pentru Ordine Publică a județului Cluj;
 • începând din data de 28.11.2004 (data alegerilor) - deputat de Cluj, din partea Alianței Dreptate și Adevăr PNL-PD, în Camera Deputaților.

Funcții, activități în alte organizații naționale

 • 1997 - 2000 - Vicepreședinte al Consiliului Interministerial pentru Știință, Tehnologie și Inovare;
 • 1997 - 2000 - Membru permanent al Consiliului Interministerial de Avizare Lucrări Publice de Interes Național și Locuințe Sociale;
 • 1999 - 2000 - Vicepreședinte al Consiliului Interministerial pentru Infrastructurile Calității și Armonizarea Reglementărilor Tehnice;
 • 1997 - 2000 - Programme Authorising Officer (PAO) pentru Programul Phare RO 9602;
 • 2001 - 2002 - Membru al Colegiului Consultativ pentru Cercetare-Dezvoltare și Inovare.

Funcții, activități în organizații internaționale

 • 1997 - 2000 - Coordonatorul Național NATO pe probleme de știință;
 • 1999 - 2000 - Membru al Grupului Miniștrilor Cercetării pentru problemele Programului Cadru 5 al științei și tehnologiei în Uniunea Europeană;
 • 1997 - 2000 - Membru în Grupul Înalților Reprezentanți EUREKA;
 • Președinte al Comisiilor Mixte: România - Italia, România - Grecia, România - Comunitatea Flamandă din Belgia, România - Comunitatea Valonă din Belgia.

Activitate publicistică, științifică, în foruri academice

 • Laureat al "Concursului de creație tehnico-științifică a tineretului", 1982 (locul I la faza națională și Diploma de Onoare);
 • Medaliat cu "Medalia de onoare" la cea de-a doua Olimpiadă a Inventatorilor - GENIUS 2000, Budapesta;
 • Principalele lucrări științifice publicate:
  • Dispozitiv de cablaj prin înfășurare semiautomat DCIS-1 M, Informatică pentru conducere, 1981 (coautor);
  • Dispozitiv de cablaj prin înfășurare semiautomat, Editura Didactică și Pedagogică, 1981 (coautor);
  • Dispozitive de ieșire grafică. Trasoare digitale - AMC Vol 37, Editura Tehnică București, 1983 (coautor);
  • Unitate de comandă robot REH-02. Limbaj intermediar, Revista EEA, an 29, nr.4, dec. 1985 (autor);
  • Modul de interfață cu utilizatorul, Revista EEA, an 32, nr.3, aug. 1988 (autor)
  • Multiprocesor hierarchical system for industrial robot command, Revista Sesiunii naționale de comunicări, Institutul Politehnic București, 1988 (coautor);
  • Unitate de comandă pentru robot minier, MERO ’88 al VII-lea Simpozion național de roboți industriali și mecanisme spațiale, 1988 (coautor);
  • Protection of intellectual property in romania; Exploitation of industrial propriety and tehnologicaltransfer; Technology Transfer: From Invention to Innovation, Kluwer Academic Publisher, 1999 (coautor);
  • La terminologie et la societe de l'information multilingue, La terminologie en Roumanie et en republique de Moldova, Union Latina, Terminometro, Hors serie nr.4/2000 (autor);
  • "Probleme actuale ale cercetării științifice, dezvoltării tehnologice și inovării în perspectiva aderării la Uniunea Europeană" în REVISTA DE POLITICA ȘTIINȚEI ȘI SCIENTOMETRIE (vol.2, nr.2-2003), a Consiliului Național pentru Cercetare Științifică din Învățământul Superior (coautor).
 • Cărți:
  • Proiectarea cu microprocesoare, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1984 (coautor).
 • Brevete:
  • Dispozitive de cablaj semiautomat DCIS 1, inovație, brevet nr.87/1979 (coautor);
  • Dispozitiv de cablaj semiautomat DCIS 2, inovație, brevet nr.92/1979 (coautor);
  • Generator de impulsuri de frecvențe predeterminate, invenție, brevet nr.77738/1981 (coautor);
  • Metodă și dispozitiv de interfață om-mașină programabil, cerere de brevet de invenție nr.146367 (autor).

Distincții, decorații

 • La data de 9 ianuarie 1997, prin Hotărâre a Consiliului Municipal Cluj-Napoca, mi s-a conferit titlul de "Cetățean de onoare" al municipiului Cluj-Napoca, cu motivația: "având în vedere că domnia sa reprezintă un simbol, prin poziția ferma prin care a dezavuat public regimul totalitar din România de dinainte de decembrie 1989";
 • La data de 1 Decembrie 2000, prin Decretul nr.556/01.12.2000, am fost decorat cu Ordinul național "Steaua României", în grad de ofițer, cu motivația: "pentru meritele excepționale în dezvoltarea cercetării și în progresul științei și tehnologiei".

Alte activități

 • Membru al Partidului Comunist, între 25 aprilie 1986 și 24 septembrie 1989. Exclus din partid datorită criticilor aduse politicii promovate de partid, prin secretarul său general, și al opoziției față de intenția de realegere în funcție a acestuia. Din septembrie până în decembrie 1989, am fost supus, împreună cu familia, reacției autorităților dictatoriale. Legat de acestea, prin "Concluzii și recomandări ale comisiei de anchetă a Organizației Internaționale a Muncii asupra discriminării în România" cuprinse în Raportul Biroului Internațional al Muncii, dat publicității la Geneva, în 1991, la capitolul "Concluzii și recomandări", art.617, se recomandă Guvernului României să "înlăture toate efectele măsurilor de discriminare și să restabilească în favoarea persoanelor în cauză (spre exemplu dl.Ioan Mânucu din Craiova și dl.Mircea Pușcă din Cluj) egalitatea de șanse și de tratament care a fost încălcată sau denaturată". (Obs.: Cel puțin în ceea ce mă privește, Guvernul nu a respectat această recomandare!);
 • În urma răsturnării regimului Ceaușescu, între 22 decembrie 1989 și 7 august 1990, am ocupat funcția de vicepreședinte al CJFSN Cluj (transformat ulterior în CJPUN Cluj);
 • Ca secretar de stat în Ministerul Cercetării și Tehnologiei și apoi vicepreședinte al Agenției Naționale pentru Știință, Tehnologie și Inovare am acționat pentru stimularea domeniilor cercetării-dezvoltării și inovării, afirmarea pe plan internațional a științei și tehnologiei românești. Pe parcursul celor 4 ani de activitate în Guvernul României mi-am adus contribuția la modificarea reglementărilor domeniului Științei, Tehnologiei și Inovării, ale domeniului Infrastructurii Naționale a Calității, asigurând, pe această cale, armonizarea legislativă, preluarea acquis-ului comunitar și finalizarea (închiderea) capitolului 17 (știință și tehnologie) al Acordului de Aderare a României la Uniunea Europeană.
 • Pe parcursul timpului, presa locală, centrală și, episodic, internațională a reflectat - prin știri, articole personale sau interviuri - activitatea profesională și politică.
08.02.2005