Curriculum Vitae
Activitate parlamentară
2004-2008 (dep.)
inițiative legislative
comisii de mediere
luări de cuvânt în plen
votul electronic
 
Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Legislatura 2004-2008 > Camera Deputaților > Mircea Valer Pușcă > Propuneri legislative Versiunea pentru printare

Mircea Valer PUȘCĂ
Propuneri legislative initiate în legislatura 2004-2008

Nr.
crt.
PL înregistrat la Titlu Stadiu
Camera
Deputatilor
Senat
1. 33/12.02.2007 L870/2006 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.309/2002 privind recunoașterea și acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcției Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961 respinsa
definitiv
2. 42/14.02.2007 L234/2007 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii învățământului nr.84/1995, republicată, cu modificările și completările ulterioare Lege 160/2007
3. 49/14.02.2007 L892/2006 Propunere legislativă pentru completarea art.3 din Decretul - Lege nr.126/1990 privind unele măsuri referitoare la Biserica Română Unită cu Roma (greco-catolică) respinsa
definitiv
4. 55/19.02.2007 L322/2007 Propunere legislativă privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Interceptarea Comunicațiilor respinsa
definitiv
5. 56/19.02.2007 L323/2007 Propunere legislativă "Legea securității naționale a României" respinsa
definitiv
6. 57/19.02.2007 L324/2007 Propunere legislativă privind activitatea de informații, contrainformații și de protecție respinsa
definitiv
7. 57/25.02.2008 L243/2008 Propunere legislativă pentru completarea articolului 174 din Legea nr.84/1995 privind învățământul Lege 143/2008
8. 58/19.02.2007   Propunere legislativă privind statutul profesional și de carieră al ofițerilor de informații procedura legislativa încetata
9. 59/19.02.2007 L325/2007 Propunere legislativă privind organizarea și funcționarea Serviciului Român de Informații respinsa
definitiv
10. 60/19.02.2007 L326/2007 Propunere legislativă privind organizarea și funcționarea Serviciului de Informații Externe respinsa
definitiv
11. 61/19.02.2007   Propunere legislativă privind modificarea și completarea art.101 din Legea nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic procedura legislativa încetata
12. 78/19.02.2007 L891/2006 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Decretului-Lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri respinsa
definitiv
13. 95/21.03.2005 L171/2005 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.104, alin.3 din Legea nr.128/1997 privind statutul personalului didactic respinsa
definitiv
14. 98/03.03.2008 L800/2007 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.10 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare respinsa
definitiv
15. 123/12.03.2007 L1019/2006 Proiect de Lege pentru susținerea financiară de către statul român a Schitului românesc Prodromu - de la Muntele Athos Lege 114/2007
16. 153/04.05.2005 L177/2005 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.441/2001 pentru aprobarea ordonanței de urgență a Guvernului nr.133/2000 privind învățământul universitar și postuniversitar de stat cu taxă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.411/25.VII.2001 Lege 224/2005
17. 191/14.04.2008 L897/2007 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr. 309/2002 privind recunoașterea și acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcției Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950 - 1961 respinsa
definitiv
18. 268/23.04.2007 L89/2007 Propunere legislativă privind modificarea Legii locuinței nr.114/1996 respinsa
definitiv
19. 272/10.04.2006 L165/2006 Propunere legislativă privind clasificarea informațiilor care vizează măsurile de protecție a tinerilor respinsa
definitiv
20. 275/27.06.2005 L126/2005 Propunere legislativă pentru modificarea Legii fondului funciar nr.18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare respinsa
definitiv
21. 281/23.04.2007 L125/2007 Propunere legislativă de modificare și completare a Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale respinsa
definitiv
22. 288/23.04.2007 L147/2007 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 188/1999 privind statutul funcționarilor publici respinsa
definitiv
23. 336/02.05.2007 L105/2007 Propunere legislativă privind înființarea Biroului Unic pentru depunerea formularelor privind obligațiile declarative ale persoanelor fizice autorizate, persoanelor juridice și ale altor entități care au calitatea de angajator respinsa
definitiv
24. 370/07.05.2007 L150/2007 Propunere legislativă privind reglementarea regimului juridic al unor bunuri imobile aflate în folosința unităților de cult Lege 239/2007
25. 382/09.05.2007 L149/2007 Proiect de Lege privind organizarea, funcționarea și finanțarea Academiei de Științe Agricole și Silvice " Gheorghe Ionescu-Șișești" respins
definitiv
26. 407/17.06.2008 L152/2008 Proiect de Lege pentru modificarea Legii educației fizice și sportului nr.69/2000 respins
definitiv
27. 445/04.06.2007 L274/2007 Propunere legislativă privind modificarea și completarea art.101 din Legea nr.128/1997 privind statutul personalului didactic respinsa
definitiv
28. 462/11.06.2007 L231/2007 Proiect de Lege privind promovarea aplicării strategiilor de management de proiect la nivelul unităților administrativ-teritoriale județene și locale Lege 339/2007
29. 507/27.06.2007 L407/2007 Proiect de Lege privind instituirea Zilei Școlii Lege 289/2007
30. 511/31.05.2006 L311/2006 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței nr.43/1997, aprobată prin Legea 82/1998 privind regimul juridic al drumurilor respinsa
definitiv
31. 524/03.09.2008 L269/2008 Propunere legislativă privind modificarea și completarea art.29 din Legea nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.1/1991 și ale Legii nr.169/1997 Lege 261/2008
32. 532/10.09.2008 L581/2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii învățământului nr.84/1995 și a Legii nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic Lege 296/2008
33. 594/08.10.2008   Propunere legislativă privind cooperarea între Parlament și Guvern în domeniul afacerilor europene clasata
cf. art.63 alin.5
din Constitutia republicata
34. 609/24.09.2007 L250/2007 Proiect de Lege privind statutul ofițerilor de informații respins
definitiv
35. 637/02.10.2007 L663/2007 Proiect de Lege privind modificarea și completarea Legii nr.31/2007 privind reorganizarea și funcționarea Academiei Oamenilor de Știință din România Lege 296/2007
36. 641/11.09.2006 L812/2006 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii învățământului nr.84/1995, republicată, cu modificările și completările ulterioare Lege 480/2006
37. 651/11.09.2006 L442/2006 Propunere legislativă pentru modificarea art.174, alin.(3) din Legea învățământului nr.84/1995, republicată, cu modificările și completările ulterioare Lege 428/2006
38. 666/08.10.2007 L429/2007 Proiect de Lege privind organizarea și funcționarea sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii și industriei alimentare Lege 45/2009
39. 669/13.09.2006 L429/2006 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului respins
definitiv
40. 702/22.10.2007 L810/2007 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii învățământului nr.84/1995 Lege 2/2008
41. 709/24.10.2007 L577/2007 Proiect de Lege pentru modificarea Legii tinerilor nr.350/2006 respins
definitiv
42. 711/24.10.2007 L434/2007 Proiect de Lege privind înființarea și funcționarea Academiei de Științe Tehnice din România, prin reorganizarea Asociației "Academia de Științe Tehnice din România", care își încetează activitatea Lege 230/2008
43. 773/23.10.2006 L684/2006 Propunere legislativă privind Programul Național "UN LAPTOP PENTRU FIECARE ELEV ȘI PENTRU FIECARE CADRU DIDACTIC DIN ROMÂNIA" respinsa
definitiv
44. 800/01.11.2006 L568/2006 Proiect de Lege privind reorganizarea și funcționarea Academiei Oamenilor de Știință din România Lege 31/2007
45. 807/28.11.2007 L612/2007 Propunere legislativă pentru completarea art. 126 din Legea 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale respinsa
definitiv
46. 842/03.12.2007 L613/2007 Propunere legislativă privind acordarea unor drepturi salariale specifice personalului nedidactic din învățământ respinsa
definitiv
47. 868/10.12.2007 L578/2007 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 146 din 1 aprilie 2002 privind regimul juridic al fundațiilor județene pentru tineret și a municipiului București la comisii
48. 893/17.12.2007 L642/2007 Proiect de Lege pentru alegerea Camerei Deputaților și Senatului respins
definitiv
49. 931/04.12.2006 L662/2006 Propunere legislativă privind profesiile liberale respinsa
definitiv
50. BP730/17.09.2008 B474/26.09.2008 Propunere legislativă pentru modificarea Legii 571/2003 privind Codul Fiscal la Senat

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti sâmbătă, 25 iunie 2022, 19:25
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro