Vlad-Vladimir GALIN-CORINI
Curriculum Vitae

Date biografice

n. 25 iulie 1941, Galați,județul Galați; căsătorit, doi copii.

Studii

Institutul Politehnic din Iași, Facultatea de Hidrotehnică; doctor în știintă.

Activitate profesională

inginer director de întreprindere; director tehnic în Ministerul Apărării Naționale; cadru universitar, decan al Facultății de Protecția Mediului la Universitatea din Oradea; consilier la Președinția României.

Activitate politică

membru CPUN (l.990); deputat FDSN (septembrie 1992); membru al Grupului parlamentar al PDSR.

Activitate parlamentară

membru al Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice; președintele subcomisiei de anchetă privind aplicarea Legii fondului funciar; inițiator de propuneri legislative privind situația caselor naționalizate si privind acordarea pământului actualilor acționari din fostele IAS-uri; membru al Grupului parlamentar de prietenie cu Federația Rusă.