Curriculum Vitæ
Activité parlementaire
2012-2016 (dep.)
2008-2012 (dep.)
initiatives legislatives
questions et interpellations
discours
vote
2004-2008 (dep.)
Liens:
www.roasit.ro
www.mirceagrosaru.ro
 
Vous êtes ici: Home > Législature 2008-2012 > Chambre des Députés > Mircea Grosaru > Propositions législatives Versiunea pentru printare

Mircea GROSARU
Propositions legislatives lancees dans la legislature 2008-2012

No. No. d'enregistrement Titre Statut
Ch.des Députés Senate
1. 15/01.02.2012 L580/2011 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii cetateniei romane nr.21/1991, republicata Lege 44/2013
2. 31/15.02.2010 L587/2009 Propunere legislativa privind modificarea si completarea Legii nr.211/2007 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.130/2006 privind Inspectia Sociala respinsa
definitiv
3. 34/15.02.2011 L712/2010 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.330/2009 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice respinsa
definitiv
4. 35/15.02.2011 L714/2010 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.330/2009 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice respinsa
definitiv
5. 39/15.02.2011 L753/2010 Propunere legislativa pentru modificarea Normelor metodologice de punere in aplicare a prevederilor art.III din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.58/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal si alte masuri financiar-fiscale respinsa
definitiv
6. 40/15.02.2011 L758/2010 Propunere legislativa pentru completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal respinsa
definitiv
7. 41/15.02.2011 L755/2010 Propunere legislativa privind scutirea de la plata ratelor imprumutului la banca pentru persoanele sinistrate de pe urma inundatiilor din anul 2010 respinsa
definitiv
8. 42/15.02.2011 L757/2010 Propunere legislativa pentru completarea OUG 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori respinsa
definitiv
9. 43/21.02.2011 L332/2011 Propunere legislativa privind modificarea art.21 alin.(2) din Legea contenciosului administrativ nr.554/2004 Lege 299/2011
10. 55/01.03.2010 L630/2009 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii 571/2003 privind codul fiscal respinsa
definitiv
11. 61/28.02.2011 L706/2010 Propunere legislativa privind protejarea persoanelor care au cumparat un imobil dar nu au intrat in posesia lui respinsa
definitiv
12. 92/16.03.2010 L586/2009 Propunere legislativa privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moasa si a profesiei de asistent medical, precum si organizarea si functionarea ordinului asistentilor medicali generalisti, moaselor si asistentilor medicali din Romania respinsa
definitiv
13. 97/07.03.2011 L754/2010 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii 95/2006 privind sistemul sanitar respinsa
definitiv
14. 109/29.03.2010 L610/2009 Propunere legislativa privind unele masuri prealabile lucrarilor de constructie de retele de transport si distributie energie electrica Lege 210/2010
15. 114/04.05.2012 L766/2011 Proiect de Lege privind constituirea de laboratoare agrementate pentru expertizarea si conformitatea produselor respins
definitiv
16. 118/04.05.2012 L775/2011 Proiect de Lege privind administrarea fondului de sanatate de catre patronate si sindicate respins
definitiv
17. 119/04.05.2012 L776/2011 Proiect de Lege privind administrarea fondului de pensii de catre patronate si sindicate respins
definitiv
18. 120/04.05.2012 L777/2011 Proiect de Lege privind administrarea fondului de somaj de catre patronate si sindicate respins
definitiv
19. 121/04.05.2012 L778/2011 Proiect de Lege privind modificarea si completarea Legii nr.40/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr.53/2003 - Codul muncii respins
definitiv
20. 122/04.05.2012 L779/2011 Proiect de Lege pentru modificarea Ordonantei de urgenta nr.111 din 8/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor respins
definitiv
21. 123/04.05.2012 L780/2011 Proiect de Lege privind completarea OUG nr.58/2010 - modificarea si completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal si alte masuri financiar-fiscale respins
definitiv
22. 133/21.05.2012 L359/2012 Propunere legislativa pentru modificarea art.12 din Legea nr.288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificarile si completarile ulterioare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.614/7 iulie 2004 Lege 49/2013
23. 165/04.04.2011 L102/2011 Proiect de Lege pentru modificarea art.2 alin.(2) din Legea nr.299/2007 privind sprijinul acordat romanilor de pretutindeni Lege 270/2011
24. 191/19.04.2010 L50/2010 Propunere legislativa pentru completarea Legii nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii respinsa
definitiv
25. 226/02.05.2011 L60/2011 Propunere legislativa privind despagubirea persoanelor fizice care au constituit depozite la CEC Bank inainte de anul 1990 si si-au transferat aceste depozite la BRD -Groupe Societe Generale in anul 1991 in vederea achizitionarii de autoturisme DACIA Lege 9/2014
26. 228/29.05.2012 L108/2012 Propunere legislativa privind exercitarea profesiei de logoped respinsa
definitiv
27. 238/09.05.2011 L488/2011 Propunere legislativa privind modificarea art.5 alin.(3) din Legea contenciosului administrativ nr.554/2004 respinsa
definitiv
28. 245/03.05.2010 L51/2010 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.230/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari Lege 175/2010
29. 249/09.05.2011 L169/2011 Propunere legislativa privind modificarea Legii nr.339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substantelor si preparatelor stupefiante si psihotrope respinsa
definitiv
30. 270/18.05.2009 L500/2009 Propunere legislativa privind infiintarea, organizarea si functionarea cresei respinsa
definitiv
31. 274/26.06.2012 L244/2012 Propunere legislativa pentru modificarea alineatului (2) al articolului 30 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.86/2006 privind organizarea activitatii practicienilor in insolventa respinsa
definitiv
32. 278/09.05.2011 L62/2011 Propunere legislativa privind producerea si comercializarea fainii, painii si produselor de panificatie respinsa
definitiv
33. 283/09.05.2011 L86/2011 Propunere legislativa privind modificarea art.18), art.19) si art.20) din Legea nr.356/2001 din 10/07/2001 respinsa
definitiv
34. 284/09.05.2011 L88/2011 Propunere legislativa privind modificarea art.3 alin.(3) si alin.(4) din Legea nr.356/2001 din 10/07/2001 respinsa
definitiv
35. 286/09.05.2011 L80/2011 Propunere legislativa pentru modificarea alin.(4) al art.260 din Legea nr.31/1990 republicata, asa cum a fost modificat prin art.IV din O.U.G. nr.43/2010 respinsa
definitiv
36. 287/09.05.2011 L81/2011 Propunere legislativa pentru modificarea alin.(8) al art.260 din Legea nr.31/1990 republicata, asa cum a fost modificat prin art.IV din O.U.G. nr.43/2010 respinsa
definitiv
37. 288/09.05.2011 L82/2011 Propunere legislativa pentru modificarea alin.(12) al art.260 din Legea nr.31/1990 republicata, asa cum a fost modificata prin art.IV din O.U.G. nr.43/2010 respinsa
definitiv
38. 289/09.05.2011 L84/2011 Propunere legislativa de modificare a alin.(2) al art.260 din Legea nr.31/1990 republicata, asa cum a fost modificat prin art.IV din O.U.G. nr.43/2010 respinsa
definitiv
39. 290/09.05.2011 L85/2011 Propunere legislativa de modificare a alin.(1) al art.260) din Legea nr.31/1990 republicata, asa cum a fost modificat prin art.IV, din O.U.G. nr.43/2010 respinsa
definitiv
40. 291/09.05.2011 L90/2011 Propunere legislativa pentru completarea alin.(3) si (4) ale art.253 din Legea nr.31/1990 republicata respinsa
definitiv
41. 292/09.05.2011 L92/2011 Propunere legislativa pentru completarea art.252 din Legea nr.31/1990 republicata respinsa
definitiv
42. 293/09.05.2011 L94/2011 Propunere legislativa pentru modificarea art.252 din Legea nr.31/1990 republicata respinsa
definitiv
43. 294/09.05.2011 L103/2011 Propunere legislativa de modificare a articolului 291 din Legea nr.31/1990 privind societatile comerciale, republicata in M.O. al Romaniei, Partea I, nr.1.066 din 17 noiembrie 2004, cu modificarile si completarile ulterioare respinsa
definitiv
44. 295/09.05.2011 L104/2011 Propunere legislativa de modificare a articolului 270² din Legea nr.31/1990 privind societatile comerciale, republicata in M.O. al Romaniei, Partea I, nr.1.066 din 17 noiembrie 2004, cu modificarile si completarile ulterioare respinsa
definitiv
45. 296/09.05.2011 L105/2011 Propunere legislativa de abrogare a articolului 270¹ din Legea nr.31/1990 privind societatile comerciale, republicata in M.O. al Romaniei, Partea I, nr.1.066 din 17 noiembrie 2004, cu modificarile si completarile ulterioare respinsa
definitiv
46. 297/09.05.2011 L106/2011 Propunere legislativa de modificare a articolului 260 din Legea nr.31/1990 privind societatile comerciale, republicata in M.O. al Romaniei, Partea I, nr.1.066 din 17 noiembrie 2004, cu modificarile si completarile ulterioare respinsa
definitiv
47. 298/09.05.2011 L107/2011 Propunere legislativa de abrogare a articolului 259 din Legea nr.31/1990 privind societatile comerciale, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.1.066 din 17 noiembrie 2004, cu modificarile si completarile ulterioare respinsa
definitiv
48. 299/09.05.2011 L108/2011 Propunere legislativa de completare a articolului 255 din Legea nr.31/1990 privind societatile comerciale, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.1.066 din 17 noiembrie 2004, cu modificarile si completarile ulterioare respinsa
definitiv
49. 300/09.05.2011 L109/2011 Propunere legislativa de completare a articolului 255 din Legea nr.31/1990 privind societatile comerciale, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.1.066 din 17 noiembrie 2004, cu modificarile si completarile ulterioare respinsa
definitiv
50. 301/09.05.2011 L110/2011 Propunere legislativa de modificare a articolului 255 din Legea nr.31/1990 privind societatile comerciale, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.1.066 din 17 noiembrie 2004, cu modificarile si completarile ulterioare respinsa
definitiv
51. 302/09.05.2011 L111/2011 Propunere legislativa de completare a articolului 253 din Legea nr.31/1990 privind societatile comerciale, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.1.066 din 17 noiembrie 2004, cu modificarile si completarile ulterioare respinsa
definitiv
52. 303/09.05.2011 L112/2011 Propunere legislativa de completare a articolului 252 din Legea nr.31/1990 privind societatile comerciale, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.1.066 din 17 noiembrie 2004, cu modificarile si completarile ulterioare respinsa
definitiv
53. 304/09.05.2011 L113/2011 Propunere legislativa de completare a articolului 252 din Legea nr.31/1990 privind societatile comerciale, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.1.066 din 17 noiembrie 2004, cu modificarile si completarile ulterioare respinsa
definitiv
54. 305/09.05.2011 L114/2011 Propunere legislativa de completare a articolului 252 din Legea nr.31/1990 privind societatile comerciale, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.1.066 din 17 noiembrie 2004, cu modificarile si completarile ulterioare respinsa
definitiv
55. 306/09.05.2011 L115/2011 Propunere legislativa de modificare a articolului 252 din Legea nr.31/1990 privind societatile comerciale, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.1.066 din 17 noiembrie 2004, cu modificarile si completarile ulterioare respinsa
definitiv
56. 307/09.05.2011 L116/2011 Propunere legislativa de modificare a articolului 228 din Legea nr.31/1990 privind societatile comerciale, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.1.066 din 17 noiembrie 2004, cu modificarile si completarile ulterioare respinsa
definitiv
57. 308/09.05.2011 L117/2011 Propunere legislativa de completare a articolului 226 din Legea nr.31/1990 privind societatile comerciale, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.1.066 din 17 noiembrie 2004, cu modificarile si completarile ulterioare respinsa
definitiv
58. 309/09.05.2011 L118/2011 Propunere legislativa de completare a articolului 224 din Legea nr.31/1990 privind societatile comerciale, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.1.066 din 17 noiembrie 2004, cu modificarile si completarile ulterioare respinsa
definitiv
59. 310/09.05.2011 L119/2011 Propunere legislativa de completare a articolului 224 alin.(2) din Legea nr.31/1990 privind societatile comerciale, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.1.066 din 17 noiembrie 2004, cu modificarile si completarile ulterioare respinsa
definitiv
60. 311/09.05.2011 L120/2011 Propunere legislativa de completare a articolului 203 din Legea nr.31/1990 privind societatile comerciale, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.1.066 din 17 noiembrie 2004, cu modificarile si completarile ulterioare respinsa
definitiv
61. 312/10.05.2010 L100/2010 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.514/2003 privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier juridic respins
definitiv
62. 312/09.05.2011 L121/2011 Propunere legislativa de completare a articolului 72 din Legea nr.31/1990 privind societatile comerciale respinsa
definitiv
63. 313/09.05.2011 L79/2011 Propunere legislativa privind modificarea Sectiunii 3 - Intampinarea, Art.201), alin.(1) - Comunicarea intampinarii din Codul de procedura civila respinsa
definitiv
64. 314/09.05.2011 L87/2011 Propunere legislativa privind modificarea si completarea art.129 alin.(5) - Sectiunea 4 - Reprezentarea partilor in judecata - Renuntarea la mandat si revocarea mandatului din Codul de procedura civila respinsa
definitiv
65. 315/09.05.2011 L89/2011 Propunere legislativa privind modificarea Sectiunii 4 - Reprezentarea partilor in judecata - Continutul mandatului Art.86) respinsa
definitiv
66. 316/17.06.2009 L128/2009 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.334 din 31 mai 2002 privind bibliotecile, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.132 din 11 februarie 2005, cu modificarile si completarile ulterioare respinsa
definitiv
67. 316/09.05.2011 L91/2011 Propunere legislativa privind modificarea si completarea art.88 alin.(1) - Sectiunea 4 - Reprezentarea partilor in judecata - Renuntarea la mandat si revocarea mandatului din Codul de procedura civila respinsa
definitiv
68. 317/09.05.2011 L93/2011 Propunere legislativa pentru modificarea art.40 din Codul de procedura civila a Capitolului I - Judecatorul. Incompatibilitatea respinsa
definitiv
69. 318/09.05.2011 L61/2011 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea art.48² Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale respinsa
definitiv
70. 325/16.05.2011 L615/2011 Propunere legislativa pentru completarea art.121 din Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale respinsa
definitiv
71. 337/16.05.2011 L59/2011 Proiect de Lege pentru modificarea alin.(9) al art.7 din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii Lege 269/2011
72. 338/16.05.2011 L83/2011 Proiect de Lege pentru modificarea alin.(6) al art.138 din Legea nr.169/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr.85/2006 privind procedura insolventei respins
definitiv
73. 339/29.06.2009 L205/2009 Proiect de Lege pentru modificarea alin.(4) al art.14 din Legea nr.38/2003 privind transportul in regim de taxi si in regim de inchiriere pe ordinea de zi
74. 353/24.09.2012 L295/2012 Propunere legislativa privind modificarea Legii nr.155 din 12 iulie 2010-Legea politiei locale respinsa
definitiv
75. 367/01.09.2009 L561/2009 Propunere legislativa privind modificarea si completarea Legii nr.188/2000, privind executorii judecatoresti respinsa
definitiv
76. 373/01.09.2009 L223/2009 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.192/2006 privind medierea si organizarea profesiei de mediator Lege 370/2009
77. 393/01.10.2012 L193/2012 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.90/2003 privind vanzarea spatiilor aflate in proprietatea privata a statului sau a unitatilor administrativ- teritoriale, destinate sediilor partidelor politice Lege 48/2013
78. 426/01.09.2010 L212/2010 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii respins
definitiv
79. 430/01.09.2010 L213/2010 Proiect de Lege pentru modificarea pct.12 din Ordonanta Guvernului nr.17/2008 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.115/2004 privind salarizarea si alte drepturi ale personalului contractual din unitatile sanitare publice din sectorul sanitar respins
definitiv
80. 434/01.09.2010 L214/2010 Proiect de Lege privind serviciul de asistent familial respins
definitiv
81. 434/15.10.2012 L277/2012 Propunere legislativa pentru declararea de rezervatie arheologica si bun de utilitate publica de interes national a unor zone din teritoriul localitatilor Sarmizegetusa, Mintia-Vetel si a Complexului cetatilor dacice din Muntii Orastiei-Costesti-Cetatuie; Cetatuia Inalta; Ciocuta; Costesti-Blidaru; Faieragu; Varful lui Hulpe; Fetele Alba; Gradistea Muncelului; Piatra Rosie - judetul Hunedoara. respinsa
definitiv
82. 443/06.09.2010 L693/2010 Propunere legislativa privind promovarea practicii unitare si de modificare si completare a Legii nr.304/2004 privind organizarea judecatoreasca, Codul de Procedura Civila si Codul de Procedura Penala respinsa
definitiv
83. 448/23.09.2009   Propunere legislativa privind infiintarea, organizarea si functionarea instantelor pentru solutionarea litigiilor de munca si asigurari sociale retrasa
de catre initiator
84. 454/28.09.2009 L236/2009 Proiect de Lege pentru completarea art.9 din Legea nr. 112/1995 pentru reglementarea situatiei juridice a unor imobile cu destinatie de locuinte, trecute in proprietatea statului respins
definitiv
85. 461/28.09.2009 L272/2009 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.21/1991 privind cetatenia romana, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare respinsa
definitiv
86. 468/14.09.2010 L244/2010 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea art.44 alin.(5) din Legea nr.119/1996 cu privire la actele de stare civila, republicata Lege 236/2010
87. 474/14.09.2010 L256/2010 Propunere legislativa pentru sustinerea cresterii natalitatii respinsa
definitiv
88. 475/27.06.2011 L357/2011 Propunere legislativa pentru completarea Legii nr.143/2000 privind prevenirea si combaterea traficului si consumului ilicit de droguri respinsa
definitiv
89. 476/14.09.2010 L245/2010 Propunere legislativa pentru completarea Legii nr.329/2009 privind reorganizarea unor autoritati si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeana si Fondul Monetar International respinsa
definitiv
90. 479/14.09.2010 L246/2010 Propunere legislativa pentru modificarea Ordonantei de Urgenta nr.18/2009 privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte respinsa
definitiv
91. 480/27.06.2011 L362/2011 Propunere legislativa privind modificarea art.1) alin.(4) din O.G. nr.9/2004, aprobata prin Legea nr.222/2004 si completarea art.3), alin.(6) respinsa
definitiv
92. 485/27.06.2011 L348/2011 Propunere legislativa privind reglementarea conditiilor de punere pe piata a plantelor, substantelor si preparatelor stupefiante, halucinogene, euforice, psihotrope si derivatilor acestora respinsa
definitiv
93. 515/27.09.2010 L191/2011 Propunere legislativa privind pregatirea practica a studentilor respinsa
definitiv
94. 550/02.11.2009 L381/2009 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.35 /2007 privind cresterea sigurantei in unitatile de invatamant Lege 29/2010
95. 594/11.11.2009 L454/2009 Proiect de Lege pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.86/2006 privind organizarea activitatii practicienilor in insolventa Lege 85/2010
96. 612/14.12.2009 L485/2009 Propunere legislativa privind etichetarea produselor care contin organisme modificate genetic respinsa
definitiv
97. 612/07.11.2011 L471/2011 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea art.32), alin.(1) si alin.(2) din Legea nr.18/1991, republicata privind fondul funciar respinsa
definitiv
98. 623/25.10.2010 L399/2010 Propunere legislativa "Legea Arhivelor" respinsa
definitiv
99. 624/25.10.2010 L401/2010 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.514/28 nov.2003 pentru organizarea si exercitarea profesiei de consilier juridic respinsa
definitiv
100. 627/14.12.2009 L380/2009 Proiect de Lege privind modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociatii si fundatii Lege 145/2012
101. 627/25.10.2010 L400/2010 Propunere legislativa pentru completarea Legii nr.125/2005 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.115/2004 privind salarizarea si alte drepturi ale personalului contractual din unitatile sanitare publice din sectorul sanitar respinsa
definitiv
102. 628/25.10.2010 L398/2010 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.38/2003 privind transportul in regim de taxi si in regim de inchiriere respinsa
definitiv
103. 684/28.11.2011 L542/2011 Propunere legislativa privind modificarea si completarea OUG nr.86/2006 privind organizarea profesiei de practician in insolventa Lege 222/2012
104. 687/28.11.2011 L565/2011 Propunere legislativa pentru modificarea alin.3 al art.17 din Legea nr.44/1994 privind veteranii de razboi, precum si unele drepturi ale invalizilor si vaduvelor de razboi respinsa
definitiv
105. 688/28.11.2011 L568/2011 Propunere legislativa pentru modificarea art.5 alin.(1) lit.h) din Legea recunostintei fata de eroii-martiri si luptatorii care au contribuit la victoria Revolutiei romane din decembrie 1989, precum si fata de persoanele care si-au jertfit viata sau au avut de suferit in urma revoltei muncitoresti anticomuniste de la Brasov din noiembrie 1987 nr.341/2004 respinsa
definitiv
106. 689/28.11.2011 L570/2011 Propunere legislativa privind modificarea si completarea OUG nr.86/2006 privind organizarea profesiei de practician in insolventa respinsa
definitiv
107. 693/16.12.2009 L423/2009 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.514/2003 privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier juridic respins
definitiv
108. 706/22.11.2010 L529/2010 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.330/2009 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice respinsa
definitiv
109. 720/05.12.2011 L587/2011 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.52/2011 privind exercitarea unor activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri respins
definitiv
110. 731/05.12.2011 L566/2011 Proiect de Lege pentru modificarea alin.(3) al art.17 din Legea farmaciei nr.266/2008 respins
definitiv
111. 735/05.12.2011 L601/2011 Proiect de Lege privind constructia si modernizarea cladirilor destinate unitatilor de educatie timpurie anteprescolara respins
definitiv
112. 740/05.12.2011 L544/2011 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr.18/1991 respins
definitiv
113. 746/05.12.2011 L558/2011 Proiect de Lege privind modificarea Decretului-Lege Nr.61 /1990 privind vanzarea de locuinte construite din fondurile statului catre populatie respins
definitiv
114. 752/05.12.2011 L571/2011 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.381/2009 privind introducerea concordatului preventiv si a mandatului ad-hoc respins
definitiv
115. 755/05.12.2011 L567/2011 Proiect de Lege pentru completarea art.5 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia respins
definitiv
116. 765/29.11.2010 L539/2010 Proiect de Lege pentru completarea art.134 alin.(1) din Legea nr.53/2003 -Codul Muncii respins
definitiv
117. 771/19.12.2011 L670/2011 Proiect de Lege privind instituirea zilei limbii romane Lege 53/2013
118. 785/29.11.2010 L581/2010 Propunere legislativa privind modificarea si completarea Legii nr.330/2009 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice respinsa
definitiv
119. 786/29.11.2010 L528/2010 Propunere legislativa pentru modificarea Hotararii nr.1.025/2006 pentru aplicarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.148/2005 privind sustinerea familiei in vederea cresterii copilului, cu modificarile si completarile ulterioare respinsa
definitiv
120. 788/29.11.2010 L580/2010 Propunere legislativa pentru modificarea Ordonantei de Urgenta nr.209/2008 pentru modificarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale respinsa
definitiv
121. 794/29.11.2010 L579/2010 Propunere legislativa privind activitatea de camatarie Lege 216/2011
122. 797/29.11.2010 L585/2010 Propunere legislativa privind modificarea Art.3), pct.(8), pct.(9) si pct.(13) al Legii nr.85/2006, privind procedura insolventei respinsa
definitiv
123. 798/29.11.2010 L586/2010 Propunere legislativa privind modificarea Art.1), alin.(2) pct.e) al Legii nr.85/2006, privind procedura insolventei respinsa
definitiv
124. 799/29.11.2010 L587/2010 Propunere legislativa privind modificarea Art.11), lit.c) a Legii nr.85/2006, privind procedura insolventei respinsa
definitiv
125. 800/29.11.2010 L588/2010 Propunere legislativa privind modificarea Art.121), alin.(1) al Legii nr.85/2006, privind procedura insolventei respinsa
definitiv
126. 801/29.11.2010 L592/2010 Propunere legislativa privind modificarea Art.3), pct.(27) al Legii nr.85/2006, privind procedura insolventei respinsa
definitiv
127. 802/29.11.2010 L593/2010 Propunere legislativa privind modificarea Art.19), alin.(2) al Legii nr.85/2006, privind procedura insolventei respinsa
definitiv
128. 803/29.11.2010 L594/2010 Propunere legislativa privind modificarea Art.31), alin.(3) al Legii nr.85/2006, privind procedura insolventei respinsa
definitiv
129. 807/29.11.2010 L518/2010 Propunere legislativa privind interzicerea cultivarii organismelor modificate genetic si etichetarea unor categorii de produse respinsa
definitiv
130. 809/29.11.2010 L578/2010 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.337/2006 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii respinsa
definitiv
131. 811/29.11.2010 L577/2010 Propunere legislativa privind sprijinirea persoanelor care doresc sa cumpere o casa noua respinsa
definitiv
132. 816/29.11.2010 L527/2010 Propunere legislativa pentru modificarea OUG nr.109/2009 pentru modificarea si completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal respinsa
definitiv
133. 818/29.11.2010 L591/2010 Propunere legislativa privind modificarea Art.160), alin.(2) din O.U.G. nr.109/2009 de modificare a Legii nr.571/2003, privind Codul fiscal clasata cu prevederi
preluate de
alta initiativa
legislativa
134. 831/29.11.2010 L526/2010 Propunere legislativa pentru completarea Legii nr.303 din 3 decembrie 2008 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.7/2008 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr.39/2005 privind cinematografia, precum si pentru modificarea Legii nr.328/2006 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr.39/2005 privind cinematografia respinsa
definitiv
135. 882/21.12.2010 L756/2010 Propunere legislativa privind completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare respinsa
definitiv
136. 883/21.12.2010 L759/2010 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor respinsa
definitiv
137. BP518/25.05.2010 L589/2010 Propunere legislativa privind modificarea Art.252) al Legii nr.31/1990, republicata privind societatile comerciale la Senat
138. BP519/25.05.2010 L590/2010 Propunere legislativa privind modificarea Art.252), alin.(1), al Legii nr.31/1990, republicata privind societatile comerciale la Senat
139. BP168/08.05.2012 L368/2012 Propunere legislativa privind infiintarea, organizarea si functionarea Academiei de Stiinte Juridice din Romania la Senat

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie mardi, 26 septembre 2023, 17:40
Téléphone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro