Florin Aurelian POPESCU
Propuneri legislative initiate în legislatura 2004-2008

Nr.
crt.
PL înregistrat la Titlu Stadiu
Camera
Deputatilor
Senat
1. 45/14.02.2007 L918/2006 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.22/2002 privind executarea obligațiilor de plată ale instrucțiunilor publice, stabilite prin titluri executorii Lege 110/2007
2. 66/25.02.2008 L725/2007 Propunere legislativă privind modificarea și completarea art.176 din Legea 571/2003 privind Codul fiscal respinsa
definitiv
3. 268/23.04.2007 L89/2007 Propunere legislativă privind modificarea Legii locuinței nr.114/1996 respinsa
definitiv
4. 336/02.05.2007 L105/2007 Propunere legislativă privind înființarea Biroului Unic pentru depunerea formularelor privind obligațiile declarative ale persoanelor fizice autorizate, persoanelor juridice și ale altor entități care au calitatea de angajator respinsa
definitiv
5. 370/07.05.2007 L150/2007 Propunere legislativă privind reglementarea regimului juridic al unor bunuri imobile aflate în folosința unităților de cult Lege 239/2007
6. 468/10.10.2005 L234/2005 Propunere legislativă pentru modificarea art.1, 2, 3 și 4 din Legea nr.309/2002 privind recunoașterea și acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcției Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961 respinsa
definitiv
7. 515/03.09.2008 L307/2008 Propunere legislativă privind instituirea "Programului de acordare a unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România" respinsa
definitiv
8. 598/18.09.2007 L450/2007 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal respinsa
definitiv
9. 613/03.07.2006 L444/2006 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal respinsa
definitiv
10. 692/18.09.2006 L502/2006 Propunere legislativă privind internii din administrația publică respinsa
definitiv
11. 696/18.09.2006 L489/2006 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.64/1995 privind procedura reorganizării judiciare și falimentului respinsa
definitiv
12. 867/10.12.2007 L747/2007 Propunere legislativă privind simplificarea modului de accesare a fondurilor comunitare destinate finanțării agriculturii și dezvoltării rurale respinsa
definitiv
13. 927/04.12.2006 L674/2006 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Ordonanței de Urgență nr.45 din 5 iunie 2003 privind finanțele publice locale, publicată în Monitorul Oficial al României nr.431 din 19 iunie 2003 respinsa
definitiv
14.   BP77/15.02.2007 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii administrației publice locale nr.215/2001 cu modificările și completările ulterioare retrasa
de catre Senat