Curriculum Vitae
Press releases
Parliamentary activity
2016-2020 (dep.)
legislative initiatives
questions & interpellations
motions
speaches
voting records
wealth declaration
interest declaration
 
You are here: Home page > Legislature 2016-2020 > Chamber of Deputies > Mihaela Huncă > Q & I Versiunea pentru printare

Mihaela HUNCĂ
Questions & interpellations in legislature 2016-2020

 1. Question no.35A/06-02-2017
  Modificarea Hotărârii 251/2016.

 2. Question no.85A/14-02-2017
  Inventarierea și realocarea echipamentelor didactice achiziționate prin Programul Phare 2005 pentru dotarea atelierelor școlare în funcție de profilul și de necesitățile de instruire ale școlilor profesionale din fiecare județ.

 3. Question no.86A/14-02-2017
  Introducerea centrelor județene de excelență cu personalitate juridică ca unități conexe ale Ministerului Educației Naționale.

 4. Question no.87A/14-02-2017
  Implicarea autorităților locale în asigurarea fondurilor pentru premierea elevilor care participă la olimpiade și concursuri școlare.

 5. Interpellation no.26B/21-02-2017
  Identificarea și alocarea de fonduri pentru reabilitarea clădirilor care aparțin Școlii Gimnaziale nr.1 din com.Ungureni, jud.Botoșani.

 6. Interpellation no.27B/21-02-2017
  Calcularea gradației de merit, titlului științific de doctor, sporului de dirigenție.

 7. Question no.236A/28-02-2017
  Care este termenul de începere a programului de investiții pentru reabilitarea unităților de învățământ care nu au aviz de funcționare.

 8. Question no.237A/28-02-2017
  Emiterea unui ordin de ministru pentru echivalarea învățământului universitar de scurtă durată de 3 ani cu ciclul I de studii universitare de licență.

 9. Question no.363A/14-03-2017
  Modificarea OUG 80/2016 și revenirea la legea 64/2015.

 10. Question no.424A/21-03-2017
  Includerea în programul de reabilitare a celor 2000 de unități școlare care în prezent nu dețin autorizație de funcționare, costurile pentru instalarea sistemelor de supraveghere în unitățile de învățământ.

 11. Question no.514A/29-03-2017
  Adoptarea unei hotărâri de guvern pentru reintroducerea specializării: "pregătire specializată într-o ramură de sport".

 12. Question no.515A/29-03-2017
  Recunoașterea cursurilor din cadrul centrului Național de Formare și Perfecționare a Antrenorilor în acord cu cerințele de angajare ale profesorilor de educație fizică din învățământul preuniversitar.

 13. Question no.588A/11-04-2017
  Introducerea posibilității ca unitățile medico-sanitare să închirieze sau să subînchirieze spațiile neutilizate exclusiv pentru furnizarea de servicii medicale.

 14. Question no.654A/19-04-2017
  Reglementarea cadrului legal din domeniul sportiv și alocarea mai multor fonduri pentru dotarea bazelor sportive și salarizarea profesorilor și antreprenorilor.

 15. Question no.692A/25-04-2017
  Creșterea accesului tinerilor din mediul rural la studii superioare.

 16. Question no.740A/03-05-2017
  Termenul la care începe Programul "Garanția pentru tineri".

 17. Question no.794A/09-05-2017
  Comunicarea termenului de începere a programului pentru amenajarea și utilarea cabinetelor pentru medicină școlară în fiecare unitate de învățământ.

 18. Question no.802A/09-05-2017
  Introducerea în lista dotărilor obligatorii pentru autorizarea unităților de învățământ și realizarea sistemelor de camere de luat vederi.

 19. Question no.859A/16-05-2017
  Măsurile adoptate pentru promovarea activităților vocaționale și a stagiilor de practică în rândul tinerilor.

 20. Question no.921A/23-05-2017
  Dezvoltarea sportului de masă prin creșterea numărului de ore de educație fizică și sport în fiecare ciclu de învățământ.

 21. Question no.922A/23-05-2017
  Reglementări privind legea salarizării unitare.

 22. Question no.924A/23-05-2017
  Acordarea indemnizației de conducere învățătorilor care îndeplinesc funcția de director de școală.

 23. Question no.1002A/30-05-2017
  Termenul stabilit pentru creșterea burselor sociale

 24. Question no.1052A/07-06-2017
  Promovarea programelor de educație non-formală în sistemul de învățământ.

 25. Question no.1066A/07-06-2017
  Situația normei didactice pentru profesorii titulari din catedra de Informatică și Tehnologia Informației și Comunicațiilor de la Colegiul Național "Alexandru Ioan Cuza" din Focșani jud.Vrancea.

 26. Question no.1120A/13-06-2017
  Nivelul absolvenților pe fiecare domeniu de specializare care intră pe piața muncii din România.

 27. Question no.1321A/05-09-2017
  Creșterea numărului de ore de sport în fiecare ciclu de învățământ și introducerea probei practice de evaluare a competențelor sportive ca disciplină obligatorie a examenului de bacalaureat.

 28. Question no.1322A/05-09-2017
  Stabilirea zilei de 15 septembrie ca dată fixă pentru începerea cursurilor în învățământul preuniversitar.

 29. Question no.1373A/12-09-2017
  Identificarea de soluții pentru dezvoltarea învățământului profesional dual din România.

 30. Question no.1475A/19-09-2017
  Organizarea unor sesiuni de lucru privind elaborarea noii legi a educației.

 31. Question no.1502A/19-09-2017
  Identificarea unei soluții pentru construirea unei școli noi în localitatea Baranca, com.Hudețti , jud.Botoșani.

 32. Question no.1567A/26-09-2017
  Condiționarea absolvenților de facultate subvenționate de stat să lucreze în țară după absolvirea studiilor

 33. Question no.1682A/04-10-2017
  Derularea de campanii de informare pentru înscrierea într-o formă de învățământ a copiilor din comunitățile aflate în rosc de sărăcie și excluziune socială.

 34. Question no.1684A/04-10-2017
  Acordarea de sprijin financiar pentru dotarea cu mobilier și echipament educațional pentru Școala cu clasele I-VIII din satul Storești, com.Frumușica, jud.Botoșani.

 35. Question no.1750A/11-10-2017
  Modificarea condițiilor de accesare a fondurilor europene pentru POCU, astfel încât să beneficieze și IMM-urile de ajutoarele de stat pentru promovarea formării profesionale a angajaților, nu doar întreprinderile mari.

 36. Question no.1751A/11-10-2017
  Modificarea art.173 din Legea 207/2015.

 37. Question no.1769A/11-10-2017
  Identificarea unei soluții pentru finanțarea lucrărilor de modernizare de la Liceul Tehnologic "Al.Vlahuță" din Șendriceni și reabilitarea drumurilor comunale din localitate.

 38. Question no.1837A/17-10-2017
  Oportunitatea introducerii instituțiilor de învățământ ca excepție de la prevederile alineatului (2) din OUG 60/2017.

 39. Question no.1865A/18-10-2017
  Menținerea structurii CNDIPT, cu o componentă regională realizată cu personal care își desfășoară activitatea în teritoriu.

 40. Question no.1909A/23-10-2017
  Salarizarea personalului bugetar contractual în cadrul proiectelor cu finanțare europeană nerambursabilă la nivelul tarifelor orare prevăzute în Ghidul programului

 41. Question no.2035A/30-10-2017
  Promovarea la nivel local a programelor de antreprenoriat și a locurilor de muncă dedicate absolvențiilor

 42. Question no.2145A/07-11-2017
  Asigurarea cheltuielilor de personal pentru unitățile de învățământ preuniversitar de stat din jud.Botoșani în ultimile două luni din 2017.

 43. Question no.2146A/07-11-2017
  Modificarea și actualizarea Ordinului 520/2007.

 44. Question no.2223A/13-11-2017
  Extinderea atribuțiilor Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor pentru apărarea drepturilor persoanelor juridice.

 45. Question no.2224A/13-11-2017
  Propuneri legislative privind modul de acordare a avizului medical pentru orele de educație fizică și asigurarea asistenței medicale la competițiile sportive.

 46. Question no.2226A/13-11-2017
  Modificarea legislației privind atribuțiile practicienilor în insolvență.

 47. Question no.2307A/20-11-2017
  Modificarea cadrului legal pentru promovarea de atitudini pro incluziune socială și școlară eficientă pentru copiii cu dizabilități

 48. Question no.2406A/27-11-2017
  Sistem integrat de raportare pentru corelarea domeniilor de studiu oferite de universități cu cererea de pe piața muncii

 49. Question no.2407A/27-11-2017
  Oportunitatea introducerii de burse sociale pentru continuarea studiilor și integrarea în sistemul de învățământ a copiilor care provin din grupuri sociale vulnerabile

 50. Question no.2519A/05-12-2017
  Introducerea posibilității cumulării rentei viagere pentru mai multe titluri obținute de același sportiv și a indemnizațiilor pentru campionii din mediul universitar

 51. Question no.2520A/05-12-2017
  Identificarea și alocarea resurselor financiare pentru plata dobânzilor conform hotărârilor judecătorești care trebuiau achitate până la sfârșitul anului 2015 pentu personalul din unitățile de învâțământ preuniversitar din județul Botoșani

 52. Question no.2576A/11-12-2017
  Măsuri și programe concrete pentru reducerea ratei analfabetismului funcțional la nivelul învățământului preuniversitar

 53. Question no.2797A/06-02-2018
  Identificarea unei soluții pentru corelarea implementării master planurilor județene cu serviciile comunitare de utilități publice privind alimentările cu apă și epurarea celor uzate

 54. Question no.2798A/06-02-2018
  Soluții concrete pentru creșterea numărului cabinetelor de medicină școlară și sportivă la nivelul fiecărui județ și unitate de învățământ preuniversitar din țară

 55. Question no.2799A/06-02-2018
  Promovarea unor principii fundamentale în noua lege a educației

 56. Question no.2800A/06-02-2018
  Refacerea legăturii feroviare a municipiului Dorohoi din județul Botoșani cu Bucureștiul, precum și cu alte localități din țară prin introducerea pachetului minim social

 57. Interpellation no.1150B/13-02-2018
  Rezolvarea problemelor care generează neîncadrarea în costul standard per preșcolar/elev în anumite unități de învățământ

 58. Question no.2893A/13-02-2018
  Modificarea modului de calcul al costului standard per preșcolar/elev în acord cu situația și specificul fiecărei unități de învățământ

 59. Question no.2894A/13-02-2018
  Rezolvarea problemelor care generează neîncadrarea în costul standard per preșcolar/elev în anumite unități de învățământ

 60. Question no.2979A/19-02-2018
  Măsuri pentru creșterea gradului de promovare și accesare a serviciilor de consiliere și orientare profesională

 61. Question no.2981A/19-02-2018
  Modificarea Ordinului nr.6.370 din 6 decembrie 2012 privind stabilirea Normelor metodologice pentru stabilirea obligației didactice de predare a personalului de conducere din cadrul unităților de învățământ preșcolar cu program prelungit

 62. Question no.3107A/27-02-2018
  Modificări ale mai multor acte normative din domeniul salarizării personalului din învățământul preuniversitar

 63. Question no.3236A/06-03-2018
  Modificarea criteriilor prevăzute în Ordinul nr. 3392/2017, astfel încât să beneficieze de burse pentru stagii de studii universitare și postuniversitare în țară sau străinătate și studenții înmatriculați la programe de studii universitare cu frecvență redusă și la distanță

 64. Question no.3322A/13-03-2018
  Elaborarea unor standarde didactice profesionale comune

 65. Question no.3358A/14-03-2018
  Modificarea calendarului de desfășurarea a olimpiadelor naționale din acest an

 66. Question no.3430A/20-03-2018
  Realizarea de campanii de conștientizare și educare a publicului pentru acceptarea și integrarea copiilor cu dizabilități și a celor care provin din comunități vulnerabile

 67. Interpellation no.1414B/27-03-2018
  Introducerea la examenul de bacalaureat a probei practice la disciplina educație fizică și sport pentru liceele vocaționale, respectiv cele cu program sportiv

 68. Question no.3556A/27-03-2018
  Comunicarea măsurilor concrete și termenelor pentru reducerea programului săpămânal de ore al elevilor din sistemul de învățământul preuniversitar

 69. Question no.3557A/27-03-2018
  Comunicarea măsurilor și termenelor clare și detaliate pentru dezvoltarea sportului de masa și de performanță la nivelul sistemului de învățământ, conform programului de guvernare 2018-2020, adoptat de Parlament

 70. Question no.3643A/03-04-2018
  Reglementarea organizării și exercitării profesiei de fizioterapeut pentru absolvenții de licență în educație fizică și sport, cu studii postuniversitare în kinetoterapie

 71. Question no.3644A/03-04-2018
  Comunicarea termenului pentru realizarea centrelor educaționale integrate la nivelul comunităților locale

 72. Question no.3645A/03-04-2018
  Susținerea examenului național de bacalaureat pentru filiera vocațională la probele disciplinare specifice profilului

 73. Question no.3740A/11-04-2018
  Modificarea organizării simulărilor examenelor naționale

 74. Interpellation no.1523B/17-04-2018
  Remedierea situațiilor privind evaluările eronate afectuate asupra inspectorilor școlari generali, inspectorilor generali adjuncți și a directorilor Caselor Corpului Didactic

 75. Question no.3815A/17-04-2018
  Care este soluția pe care o veți adopta în cazul unităților de învățământ incluse în Programul-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preșcolari și elevi pentru anul școlar 201-2018 care nu au beneficiat de bugetul alocat

 76. Question no.3816A/17-04-2018
  Modificarea legislației în domeniul protecției consumtorilor prin extinderea atribuțiilor Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor pentrui apărarea drepturilor persoanelor juridice

 77. Question no.3817A/17-04-2018
  Clarificări cu privire la situația executorilor

 78. Question no.3818A/17-04-2018
  Situația jud. Botoșani privind eligibilitatea de a fi inclus în proiectul Ministerului Educației Naționale pentru dotarea școlilor cu echipamente IT și conexiune la internet

 79. Question no.3908A/24-04-2018
  Clarificări cu privire la calendarul mobilității personalului didactic stabilit pentru insituțiile de învățământ de stat și private

 80. Question no.3909A/24-04-2018
  Identificarea de soluții pentru a dreula subproiectul ROSE din schema de Granturi pentru Licee, Acord de grant nr. SGL/R1/59/27.06.2017 de către Liceul Tehnologic Bucecea din jud. Botoșani în cele mai bune condiții

 81. Interpellation no.1578B/03-05-2018
  Situația privind programul de investiții pentru construcția de cămine și cantine studențești

 82. Question no.4066A/08-05-2018
  Identificarea de soluții pentru eliminarea discrepanțelor salariale dintre personalul din inspectoratele școlare și ceilalți salariați din domeniul educației

 83. Question no.4194A/16-05-2018
  Revitalizarea programul ”Euro 200”

 84. Question no.4350A/29-05-2018
  Completarea legii nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului

 85. Interpellation no.1717B/30-05-2018
  Modificarea calendarului admterii în învățământul lideal de stat pentru anul școlar 2019-2020, astfel încât probele de aptitudini pentru liceele vocaționale să se desfășoare după absolvirea clasei a VIII-a de către elevii care doresc să participe la acest examen

 86. Question no.4464A/05-06-2018
  Situația obiectivului de investiții privind racordarea la utilități pentru sala de atletism de la Liceul cu Program Sportiv din municipiul Botoșani

 87. Question no.4473A/05-06-2018
  Oportunitatea impactul majorării nivelului salarial al contabililor din cadrul inspectoratelor școlare prin modificarea OUG nr.41/2018

 88. Question no.4559A/12-06-2018
  Măsuri suplimentare pentru stimularea ocuupării unui loc de muncă imediat după terminarea studiilor

 89. Question no.4681A/19-06-2018
  Alocarea unui buget pentru organizarea cluburilor de vacanță în unitățile de învățământ

 90. Question no.4682A/19-06-2018
  Identificarea unei soluții pentru alocarea unui microbuz școlar nou cu 16+1 locuri pentru Școala Gimnazială nr.1 din comuna Mihălășeni, jud. Botoșani

 91. Question no.4683A/19-06-2018
  Alocarea anuală de sume în bugetul Ministerului Educației Naționale pentru premierea elevilor cu cele mai bune rezultate la învățătură la sfârșitul fiecărui an școlar

 92. Question no.4784A/26-06-2018
  Programul național și campanii de promovare în toate mediile de comunicare pentru a crește interesul pentru lectură, în special la nivelul elevilor și studenților

 93. Question no.5046A/04-09-2018
  Oportunitatea modificării OUG 90/2017, astfel încât și posturile nedidactice să fie introduse ca excepție de la prevederile alin.(1) ale actului normativ

 94. Question no.5047A/04-09-2018
  Comunicarea propunerilor identificate de Consiliul Național pentru Finanțarea Învățământului Preuniversitar cu privire la construirea bugetului pentru anul 2019

 95. Question no.5293A/19-09-2018
  Strategia Ministerului Educației Naționale privind formarea continuă a cadrelor didactice

 96. Question no.5577A/02-10-2018
  Motivarea profesorilor-antrenori din unitățile de învățământ cu program sportiv integrat

 97. Interpellation no.1876B/03-10-2018
  Dezinteresul Guvernului față de cercetarea românească va conduce la pierderea specialiștilor și la imposibilitatea de a face față provocărilor social-economice actuale

 98. Question no.5682A/09-10-2018
  Oportunitatea modificării O.U.G. 90/2017, astfel încât și posturile nedidactice să fie introduse ca excepție de la prevederile art. 14, alin. (1) ale actului normativ

 99. Question no.5719A/10-10-2018
  Posibilități de finanțare a județului Botoșani pentru proiectele de apă și canal

 100. Question no.5767A/15-10-2018
  Oportunitatea modificării OMEN nr.4165/24.07.2018, astfel încât profesorii să nu mai fie voluntarii sistemului de învățământ

 101. Interpellation no.1919B/23-10-2018
  Respectarea hotărârilor judecătorești privind plata personalului din învățământ

 102. Question no.6014A/31-10-2018
  Detașarea în interesul învățământului în funcții de conducere, de îndrumare și control

 103. Question no.6055A/05-11-2018
  Reintegrarea pe piața muncii a românilor întorși din străinătate

 104. Interpellation no.1980B/06-11-2018
  Reintegrarea elevilor remigranți în școală și societate

 105. Question no.6345A/21-11-2018
  Consilierea și orientarea profesională în învățământul preuniversitar

 106. Question no.6555A/10-12-2018
  Sportul de suprasolicitare neuropshică

 107. Question no.6838A/06-02-2019
  Eliminarea inechităților în ceea ce privește acordarea sporului de 10% pentru suprasolicitare neuropsihică în sistemul educațional

 108. Question no.6943A/13-02-2019
  Transfer personal didactic auxiliar

 109. Question no.7062A/20-02-2019
  Soluționarea problemelor în ceea ce privește salarizarea personalului didactic prin plata cu ora, prin eliminarea disfuncționalităților din programul de salarizare din învățământul preuniversitar, EDUSAL

 110. Question no.7155A/26-02-2019
  Respectarea prevederilor legale în vigoare de către Ministerul Educației în ceea ce privește achitarea către persoalul din învățământ a sumelor rezultate din sentințe judecătorești definitive

 111. Question no.7322A/12-03-2019
  Redeschiderea punctului vamal Racovăț, județul Botoșani, de la frontiera cu Ucraina

 112. Interpellation no.2246B/26-03-2019
  Corectarea inechității salarizării chimiștilor, biochimiștilor, biologilor și fizioterapeuților din sistemul sanitar din România comparativ cu salarizarea colegilor din laborator, medici și asisteți medicali

 113. Question no.7625A/03-04-2019
  Reglementarea situației profesorilor care au luat noate mai mari de 7 la examenul de titularizare și care nu mai pot beneficia de prevedrile articolului 253 din legea educației

 114. Question no.7782A/16-04-2019
  Stadiul și evoluția lucrărilor de reabilitare a DN 28B Târgu Frumos - Botoșani

 115. Question no.7877A/24-04-2019
  Plata orelor suplimentare restante pentru angajații din sistemul penitenciar

 116. Question no.7939A/07-05-2019
  Îmbunătățirea condițiilor de muncă pentru angajați din Penitenciarul Botoșani : asugurarea de spații adecvate pentru desfășurarea activităților specifice (birou supravechetori, posturile de pază și grup sanitar)

 117. Question no.7940A/07-05-2019
  Eliminarea dicriminărilor salariale și a aplicării legii cadru a salarizării (L153/2017) și pentru personalul din sectorul de apărare, ordine publică și siguranța națională prin includerea în grila de salarizare din anul 2022

 118. Question no.8193A/05-06-2019
  Eliminarea inechităților privind salarizarea și a facilităților acordate la pensionare personalului bugetar provenind din sistemele de ordine publică, apărare și siguranță națională

 119. Question no.8224A/11-06-2019
  Corectarea inechității salarizării chimiștilor, biochimiștilor, biologilor și fizioterapeuților din sistemul sanitar din România comparativ cu salarizarea colegilor din laborator, medici și asistenți medicali

 120. Question no.8679A/11-09-2019
  Stadiul proiectelor de reabilitare a unităților de învățământ din jud. Botoșani în vederea obținerii autorizațiilor sanitare de funcționare, finanțate prin PNDL, în condițiile în care peste 200 de unități de învățământ preuniversitar din jud. Botoșani nu au, în acest moment, autorizație sanitară de funcționare

 121. Question no.8726A/17-09-2019
  Stadiul actual al lucrărilor la barajul de la Vârful Câmpului, precum și graficul viitor de execuție a obiectivului avizat prin votul Parlamentului în bugetul de investiții al Ministerului Apelor și Pădurilor și considerat una dintre prioritățile de investiții ale anului 2019

 122. Question no.8754A/18-09-2019
  Termenul de la care legea privind înființarea de centre de excelență în fiecare județ va putea fi aplicată prin eleaborarea regulamentului de organizare și funcționare a acestor entități educaționale

 123. Question no.8815A/24-09-2019
  Includerea sintagmei Botoșani în denumirea aeroportului din Salcea prin stabilirea numelui de Aeroportul Suceava - Botoșani "Ștefan cel Mare"

 124. Interpellation no.2427B/08-10-2019
  Stadiul actual l lucrărilor la barajul de la Vârful Câmpului, precum și graficul viitor de execuție a obiectivului avizat prin votul Parlamentului în bugetul de investiții al Ministerului Apelor și Pădurilor și considerat una dintre prioritățile de investiții ale anului 2019

 125. Question no.9280A/18-11-2019
  Reconsiderarea deciziei de desființare a Institutului de Științe ale Educației și repunerrea cercetări educaționale într-un cadrul instituțional apolitic care să susțină importanța acestui domeniu pentru societatea românească

 126. Question no.9367A/27-11-2019
  Stadiul actual al lucrărilor la barajul de la Vârfu Câmpului, precum și graficul viitor de execuție a obiectivului avizat prin votul Parlamentului în bugetul de investiții al fostului Minister al Apelor și Pădurilor și considerat una dintre prioritățile de investiții ale anului 2019

 127. Question no.9368A/27-11-2019
  Prevedrea în bugetul pe anul 2020 al ministerului Eudcației și Cercetării a fondurilor necesare aplicării legii privind înființarea de centre de excelență în fiecare județ

 128. Question no.9517A/11-12-2019
  Prelungirea programului de lucru al vămii cu Republica mOldova de la Rădăuți Prut

 129. Question no.10071A/19-03-2020
  Corectarea inechității salarizării chimiștilor, biochimiștilor și biologilor din sistemul sanitar din România comparativ cu salarizarea colegilor din laborator, medici și asistenți medicali, măcar acum, de urgență, în contextul luptei împotriva răspândirii infecției cu noul corona virus

 130. Question no.10072A/25-03-2020
  Aprovizionarea de urgență a medicilor de familie , fie prin Direcțiile de Sănătate Publică, fie prin Compania Națională Unifarm SA, cu materialele sanitare necesare, astfel încât activitatea medicală, dar și siguranța medicilor să nu aibă de sufeit în contextul pandemiei de COVID 19

 131. Question no.10073A/26-03-2020
  Dotarea spitalelor cu echipamente pentru întreg personalul medical, cu atât mai mult cel care tratează pacienții infectați cu noul coronavirus

 132. Question no.10101A/31-03-2020
  Sprijin financiar urgent pentru fermieri. Acum, activitatea lor este una de bază, ei fiind practic cei care asigură mâncarea pentru populație

 133. Question no.10105A/01-04-2020
  Guvernul trebuie să asigure cazarea gratuită a personalului din spitale care tratează pacienți contaminați cu COVID 19, ai angajaților SMURD și ai serviciilor de ambulanță, în hoteluri sau alte unități de cazare din proximitatea spitalelor, pentru protejarea sănătății familiilor corpului medical

 134. Question no.10130A/13-04-2020
  Actualizarea Programului EURO 200, astfel încât mai mulți beneficiari să poate intra în posesia unui computer, având în vedere că prevederile nu s-au schimbat în ultimii ani

 135. Question no.10143A/14-04-2020
  Comunicarea în regim de urgență a scenariilor de finalizare a anului școlar 2019-2020 și a derulării Examenelor Naționale, în contextul măsurilor extraodrinare de suspendare a cursurilor în unitățile de învățământ din România

 136. Question no.10187A/24-04-2020
  Eliminarea discrepanțelor între personalul medical din subordinea Ministerului Sănătății și subofițerii operativi din cadrul IGSU, paramedici care luptă în linia întâi pentru salvarea vieților românilor în contextul pandemiei de COVID 19

 137. Question no.10214A/28-04-2020
  Stabilirea și comunicarea în regim de urgență a calendarului admiterii în acest an, în clasele a V-a, și a IX -a, în unitățile de învățâmânt vocațional

 138. Question no.10242A/04-05-2020
  Comunicarea calendarului organizării concursului de titularizare și definitivare în învățământ, în condițiile pandemiei COVID-19

 139. Question no.10410A/14-05-2020
  În aceste aproape două luni în care învățământul în România s-a desfășurat exclusiv online, câte cadre didactice au fost formate și care au fost cursurile de formare în vederea perfecționării profesorilor în ceea ce privește metodele de predare/învățare la distanță

 140. Question no.10418A/15-05-2020
  Când vor primi cadrele medicale din linia întâi care lucrează în mod direct cu pacienții confirmați cu noul coronavirus stimulentul finaniar de risc în valoare de aproximati 500 de euro

 141. Question no.10462A/19-05-2020
  În ce condiții vor putea participa elevii din clasa a VIII-a și a XII-a, care locuiesc la o distanță mai mare de 30 de km, Sesiunile de pregătire pentru Bacalaureat și Evaluarea Națională, în condițiile în care mersul la școală nu reprezintă un motiv pentru care o persoană poate părăsii localitatea în perioada 2-12 iunie, iar internatele nu sunt pregătite pentru găzduirea elevilor

 142. Question no.11290A/13-10-2020
  Renunțarea la obligativitatea cardului de sănătate în condiții de pandemie sau luarea altor măsuri pentru reducerea riscului de infectare și a medicilor în cabinetele de medicină de familie

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania tuesday, 4 october 2022, 22:34
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro