Curriculum Vitæ
Activité parlementaire
2000-2004 (dep.)
1996-2000 (dep.)
initiatives legislatives
questions et interpellations
discours
1992-1996 (dep.)
 
Vous êtes ici: Home > Législature 1996-2000 > Chambre des Députés > Petre Naidin > Questions et interpellations Versiunea pentru printare

Petre NAIDIN
Questions et interpellations dans la legislature 1996-2000

 1. Interpellationno.7B/11-02-1997
  Ce intenții aveți în plan decizional sau legislativ privind susținerea sectorului zootehnic din județul Călărași, respectiv fermele Modelu și Ulmeni?

 2. Questionno.16A/12-02-1997
  Care sunt intențiile privind contingentul în acest an și modul de desfășurare a licitațiilor privind exportul de fier vechi.

 3. Interpellationno.18B/25-02-1997
  Referitor la acordarea despăgubirilor pentru producătorii agricoli în cazul suprafețelor calamitate conf. Legii 116/1996.

 4. Questionno.30A/05-03-1997
  Referitor la HG nr.3/1997 privind unele măsuri de constituire a Fondului de Pensii și Asigurări Sociale ale Agricultorilor.

 5. Questionno.31A/05-03-1997
  Referitor la numirea directorilor și a directorilor adjuncți din învățământul preuniversitar (Adresa nr.25962 din 07.02.1997).

 6. Interpellationno.1PM/12-03-1997
  Referitor la reabilitarea sectorului zootehnic care sunt intențiile și strategia de guvernare?

 7. Questionno.49A/19-03-1997
  Care sunt posibilitățile de concretizare a unei dezvoltări durabile a teritoriilor cu aplicare în județul Călărași?

 8. Questionno.50A/19-03-1997
  Care sunt intențiile dvs. privind reparațiile materiale cuvenite celor care au deținut active naționalizate?

 9. Questionno.51A/19-03-1997
  Referitor la relansarea și finanțarea investiției autostrăzii București-Constanța.

 10. Interpellationno.46B/25-03-1997
  Referitor la circulare date de dl. secretar de stat Florin Diaconescu privind numirea directorilor și respectiv adjuncților din învățământul preuniversitar inclusiv al inspectorilor.

 11. Questionno.54A/26-03-1997
  Referitor la procurarea de locuințe pentru tinerii căsătoriți cu o dobândă de max.10%.

 12. Questionno.55A/26-03-1997
  Referitor la epurările politice din județul Călărați (Stelian Paris directorul Direcției Județene Călărași).

 13. Questionno.64A/09-04-1997
  Referitor la strategia de reintegrare profesională a tinerilor, prin micșorarea numărului șomerilor din România.

 14. Questionno.65A/09-04-1997
  Care este strategia dvs. privind relansarea sectorului agricol cu aplicare la SC din Călărași?

 15. Questionno.66A/09-04-1997
  Referitor la memoriul părintelui paroh Aurel Dinu din comuna Dragoș Vodă, județul Călărași.

 16. Interpellationno.58B/15-04-1997
  Referitor la sistemul de finanțare prin distribuirea banilor prin bonuri de valoare direct către producătorii agricoli; bonurile de valoare vor fi echivalentul în lei a 25 dolari/hectar.

 17. Interpellationno.66B/30-04-1997
  Vă rog clarificați poziția dvs. privind împrumutul de 50 milioane dolari de la Banca Mondială cu detalierea principalelor obiective - inclusiv pentru județul Călărași.

 18. Questionno.82A/30-04-1997
  Referitor la semnarea Acordului de proiect privind conservarea energiei termice, unul din cele 8 programe privind reabilitarea și dezvoltarea infrastructurii din colectivitățile locale.

 19. Interpellationno.70B/13-05-1997
  Referitor la calitatea serviciilor medicale și sanitare cu precădere în județul Călărași.

 20. Questionno.98A/14-05-1997
  Care este poziția dvs. referitor la Telefonia rurală ?

 21. Questionno.99A/14-05-1997
  Referitor la programul de reabilitare a Sistemului sanitar din România.

 22. Questionno.112A/21-05-1997
  Referitor la scăderea prețului la gazele naturale pentru consumatorii casnici.

 23. Questionno.113A/21-05-1997
  Care este programul de sprijin a tinerii generații?

 24. Interpellationno.82B/03-06-1997
  Referitor la scăderea consumului de pâine din cauza creșterii prețului.

 25. Interpellationno.88B/24-06-1997
  De ce este nevoie de garanția statului pentru ca producătorii românie să beneficieze de creditul direcționat de la City Bank, aflat integral la decizia finanțatorului?

 26. Questionno.132A/25-06-1997
  Care sunt acțiunile concrete cu aplicare și la modul de aliniere a dezvoltării economico-sociale al județului Călărași?

 27. Questionno.133A/25-06-1997
  Vă rugăm să ne puneți la dispoziție lista actualizată a reprezentanților AGA.

 28. Questionno.173A/24-09-1997
  Referitor la salarizarea specialiștilor agricoli din județul Călărași.

 29. Questionno.174A/24-09-1997
  Solicit anchetă referitor la numirea ca reprezentant al FPS în AGA la IAS Mânăstirea, județul Călărași a medicului uman al comunei, și lista reprezentanților FPS din județ.

 30. Interpellationno.117B/07-10-1997
  Care este politica Guvernului privind sprijinul producătorilor și comercianților de carne de porc și pasăre?

 31. Questionno.197A/08-10-1997
  Când se va organiza licitația internațională pentru atragerea unor firme interesate să investească pentru construcțiile de locuințe și care este situația terenurilor disponibile pentru construcții cu aplicare la județul Călărași?

 32. Questionno.198A/08-10-1997
  Care sunt posibilitățile de reabilitare în județul Călărași a școlilor afectate de seisme sau aflate în stare de degradare (sat Plumbuita, comuna Tămădău)?

 33. Interpellationno.128B/21-10-1997
  Referitor la promovarea Legii Zonelor Libere.

 34. Questionno.214A/29-10-1997
  Solicit clarificări privind asigurarea surselor de finanțare pentru electrificarea satelor (jud. Călărași).

 35. Questionno.219A/29-10-1997
  Referitor la destinația sumelor aflate în contul special de dezvoltare pentru procesul de privatizare.

 36. Interpellationno.139B/04-11-1997
  Care este situația stocurilor de combustibili lichizi?

 37. Questionno.239A/12-11-1997
  Referitor la dezvoltarea regională din țara noastră solicit Statutul de funcționare cu aplicare pentru regiunea Sud-Muntenia.

 38. Interpellationno.13PM/18-11-1997
  Referitor la privatizarea-restructurarea-lichidarea SC COMSUIN Ulmeni.

 39. Questionno.241A/19-11-1997
  Referitor la modernizarea rețelei de căi ferate precum și a Laminorului de șină grea de la Călărași.

 40. Interpellationno.162B/15-12-1997
  Referitor la posibilități de sprijin pentru industria constructoare de mașini (combine, tractoare) și finanțarea pentru producătorii agricoli.

 41. Interpellationno.15PM/12-02-1998
  Referitor la acordarea de către Uniunea Europeană a sumei de 22,9 milioane ECU destinate înlăturării efectelor dezastrelor naturale ce au afectat România în anul 1997.

 42. Questionno.314A/18-02-1998
  Care va fi situația siderurgiștilor în urma restructurărilor și a disponibilizărilor?

 43. Questionno.315A/18-02-1998
  Referitor la construcția de locuințe sociale cu aplicare în județul Călărași.

 44. Interpellationno.19PM/24-02-1998
  Referitor la implicațiile economico-financiare ale aplicării HG nr.61/1998 privind exceptarea temporară de la plata taxelor vamale a importului de șină de cale ferată, care înrăutățește situația societății SIDERCA SA Călărași.

 45. Questionno.328A/04-03-1998
  Care sunt intențiile ministerului în vederea eradicării analfabetizării din țara noastră?

 46. Questionno.329A/04-03-1998
  Care este strategia ROMTELECOM privind conectarea satelor la rețelele telefonice în special în județul Călărași?

 47. Interpellationno.204B/10-03-1998
  Referitor la privatizarea SC COMSUIN Ulmeni județul Călărași.

 48. Questionno.349A/18-03-1998
  Vă rugăm a vă pronunța asupra legalității, respectiv implicațiile financiare ale dispoziției primarului municipiului Călărași, privind selecțiile de oferte pentru reparațiile curente la unitățile de învățământ și sănătate.

 49. Questionno.350A/18-03-1998
  Solicităm o sinteză, cu comentariile și cifrele reale din sistemul sanitar.

 50. Interpellationno.223B/24-03-1998
  Referitor la legalitatea desfășurării licitației cât și onorării obligațiilor conferite de Ordonanța nr.10/1997 Inspectoratului Școlar Călărași.

 51. Interpellationno.233B/22-04-1998
  Referitor la legalitatea desfășurării licitației privind acordarea unor drepturi sociale suplimentare elevilor și studenților din învățământul de stat.

 52. Questionno.369A/29-04-1998
  Solicit să ne puneți la dispoziție lista detaliată pentru județul Călărași a lucrărilor cuprinse în proiectul legii bugetului de stat pe 1998 anexa referitoare la "Amenajarea râului Argeă pentru apărare împotriva inundațiilor, irigații și a

 53. Questionno.370A/29-04-1998
  Referitor la derularea Programului PHARE-SESAM-Servicii sociale, cu referire la deschiderea Centrului regional de informare și documentare București cu referire și pentru județul Călărași.

 54. Interpellationno.241B/05-05-1998
  Referitor la examenul de bacalaureat?

 55. Questionno.384A/13-05-1998
  Referitor la amenajările piscicole din jud. Călărași.

 56. Questionno.385A/13-05-1998
  Referitor la conflictul iscat între cetățeni și Consiliul Local cu primarul Alexandru Ștefan, primarul comunei Curcani, jud. Călărași.

 57. Questionno.386A/13-05-1998
  Referitor la conflictul iscat între cetățeni și Consiliul Local cu Alexandru Ștefan primarul comunei Curcani, jud. Călărași.

 58. Interpellationno.251B/19-05-1998
  Referitor la conflictul din comuna Curcani, jud. Călărași dintre primarul Alexandru Ștefan și viceprimarul Nicolescu Savu.

 59. Questionno.392A/22-05-1998
  Solicită lista completă cu starea profesională a fiecărui membru al AGA și CA.

 60. Questionno.395A/27-05-1998
  Referitor la privatizarea industriei de zahăr prin vânzarea acțiunilor la Sucrerie Cooperative de Bazancourt din Franța.

 61. Interpellationno.263B/02-06-1998
  Referitor la contractele insuficient negociate și în dezavantajul țării pentru agricultură.

 62. Questionno.404A/03-06-1998
  Referitor la literatura pentru copii prin crearea FONDULUI DE AUR.

 63. Questionno.411A/10-06-1998
  Referitor la prefectul de Călărași Ulpiu Traianus Gamulea.

 64. Questionno.412A/10-06-1998
  Referitor la legile 53 și 57 din 1002 privind drepturile persoanelor handicapate.

 65. Questionno.415A/10-06-1998
  Referitor la Proiectul servicii socio-medicale la domiciliul vârstnicilor din jud. Călărași.

 66. Questionno.424A/17-06-1998
  Care este lista cenzorilor din jud. Călărași?

 67. Questionno.429A/17-06-1998
  Referitor la abuzurile unor primari (ex. Rodin Sima - Oltenița și Ion Măturaru - Fundulea).

 68. Interpellationno.275B/08-09-1998
  Care este derularea creditului de 340 milioane dolari destinat proiectării și execuției de locuințe sociale în jud. Călărași?

 69. Questionno.455A/09-09-1998
  Referitor la privatizarea Combinatului Siderurgic din Călărași.

 70. Questionno.456A/09-09-1998
  Referitor la satul Clătești, com. Mitreni, jud. Călărași.

 71. Questionno.471A/16-09-1998
  Referitor la privatizarea SC ROMTRIC SA Lehliu Gară, jud. Călărași.

 72. Questionno.472A/16-09-1998
  Referitor la privatizarea SC ROMTRIC SA Lehliu Gară, jud. Călărași.

 73. Questionno.473A/16-09-1998
  Referitor la cablarea telefonică a satului Clătești, com. Mitreni, jud. Călărași.

 74. Interpellationno.285B/22-09-1998
  Referitor la recuperarea unui prejudiciu de 10 mil. dolari de către TVR din sumele colectate pentru ajutorarea copiilor din orfelinate sau a victimelor inundațiilor.

 75. Questionno.505A/30-09-1998
  Referitor la privatizarea SC PREFAB SA Călărași.

 76. Interpellationno.291B/06-10-1998
  Referitor la legea privind Casa Socială a Constructorilor.

 77. Questionno.515A/14-10-1998
  Referitor la modul cum s-a desfășurat privatizarea SC ROMTRIC Lehliu Gară, jud.Călărași.

 78. Questionno.520A/14-10-1998
  Solicit o informare despre stadiul cercetărilor privind modul de aplicare a Ordonanței nr.10/1997 de acordare a unor drepturi sociale suplimentare elevilor și studenților din învățământul de stat, cursul de zi, anul trecut, de către Inspectoratul Județean pentru Învățământ Călărași.

 79. Interpellationno.310B/20-10-1998
  Referitor la-Conflictul de interese-, ca teză a economiei de piață în com.Vlad Țepeș, jud.Călărași.

 80. Questionno.535A/21-10-1998
  Referitor la comasarea unităților școlare și asigurarea transportului gratuit a elevilor în zonele rurale.

 81. Questionno.545A/28-10-1998
  Referitor la sesizarea firmei Scutol, că nimic la Oltenița nu merge.

 82. Questionno.549A/28-10-1998
  Referitor la acordarea de către Ministerul Agriculturii a autorizației conform art.15 din Legea nr.12/74 privind piscicultura și pescuitul,pentru exploatarea potențialului piscicol-Vlad Țepeș,jud.Călărași.

 83. Interpellationno.322B/03-11-1998
  Referitor la necesitatea aplicării unor măsuri tranzitorii pentru protecția socială a constructorilor în perioada întreruperii activității.

 84. Questionno.577A/04-11-1998
  Referitor la necazul locuitorilor comunei Dragalina, jud.Călărași din cauza inundațiilor.

 85. Interpellationno.330B/17-11-1998
  Referitor la urmărirea propriului program al Ministerului de pietruire a drumurilor comunale și alimentare cu apă a satelor, cf.HG nr.577/1997.

 86. Questionno.607A/25-11-1998
  Referitor la apicultorii români.

 87. Questionno.608A/25-11-1998
  Referitor lapunctul de vedere al Guvernului privind - Eliminarea excesului de umiditate și strămutarea gospodăriilor afectate - din perimetrul com.Dragalina, jud.Călărași.

 88. Questionno.634A/09-12-1998
  Referitor la Compania Națională de Electricitate SA.

 89. Interpellationno.341B/15-12-1998
  Referitor la liderul țărănist Mircea Buzea, directorul gen.al soc.com.INDCOM SA, cunoscut cu bune și rele și larghețe în a dărui spații.

 90. Questionno.643A/16-12-1998
  Referitor la reluarea procedurii pentru adjudecarea câștigătorului în licitația Pietruire drum pământ DC 29 Plevna-Pelinu 3A, din Dor-Mărunt, Călărași.

 91. Interpellationno.351B/29-12-1998
  Referitor la soc.INDCOM, Călărași.

 92. Questionno.654A/30-12-1998
  Referitor la neliniștea doamnei Elena Oprișan, funcționar public al Consiliului Local Lupșanu,jud.Călărași, mediatizată de presa locală.

 93. Questionno.655A/30-12-1998
  Referitor la temerile doamnei Elena Oprișan, funcționar public al Consiliului Local Lupșanu, jud.Călărași.

 94. Questionno.656A/03-02-1999
  Referitor la cazul primarului comunei Curcani, jud.Călărași.

 95. Questionno.657A/03-02-1999
  Referitor la soc. călărășeană cu capital de stat INDCOM SA, care a fost oprită de la tranzacționare pe piața extrabursieră RASDAQ.

 96. Questionno.658A/03-02-1999
  Referitor la cetățenii com.Dragalina, jud.Călărași, greu încercați de inundații.

 97. Questionno.667A/03-02-1999
  Referitor la oportunitatea și necesitatea aplicării Hot.de Guvern nr.15-1998, privind exceptarea temporară de la plata taxelor vamale a unor produse din import.

 98. Questionno.679A/17-02-1999
  Referitor la "trimisa" Prefecturii, soție a directorului PNȚCD-ist, ce descinde în ziua de 5 feb.1999, pe o baltă de pe raza com.Vlad Țepeș, jud.Călărași, unde pescuiește 300kg.pește.

 99. Questionno.680A/17-02-1999
  Referitor la soția directorului Piscicola SC Călărași, care descinde pe balta "Barza" și pescuiește 300kg.pește.

 100. Interpellationno.366B/23-02-1999
  Referitor la lista nr.43 a Fondului Propietății de Stat cu societățile care se scot la vânzare, publicată în cotidianul "Adevărul" din 19.02.1999.

 101. Questionno.684A/24-02-1999
  Referitor la secretarul general al instituției jud.Călărași, doctorul veteriner Marcel Zamfir care nu-și cunoaște atributiile, ori se consideră "deasupra a tot și a toate".

 102. Questionno.685A/24-02-1999
  Referitor la memoriul domnului Nicolae Păvăloiu, din Călărași, bd.Gării nr.1, privind dreptul la speranță.

 103. Questionno.686A/24-02-1999
  Referitor la câteva situații de interpretare a prevederilor unor acte normative,aferente activității instituției Dumneavoastră. "INDCOM SA"

 104. Questionno.687A/24-02-1999
  Referitor la societatea cu capital de stat, INDCOM SA, Călărași.

 105. Questionno.690A/03-03-1999
  Referitor la primarul PNȚCD de la Ileana care a devenit peste noapte "stăpânul" unui bun.

 106. Questionno.692A/03-03-1999
  Referitor la modul cum înțelege a-și exercita atribuțiile, prefectul jud.Călărași, veterinarul Ulpiu Traian Gămulea.

 107. Questionno.691A/04-03-1999
  Referitor la derularea vânzării prin negociere a pachetului de acțiuni gestionat de FPS la SC TRANSDANUBIUS SA Oltenița,jud.Călărași.

 108. Interpellationno.373B/10-03-1999
  Referitor la administrarea societății cu capital de atat "INDCOM" SA.

 109. Questionno.695A/10-03-1999
  Referitor la posibilitatea ca unitățile administrativ-teritoriale să devină propietate ale fostelor islaazuri comunale.

 110. Questionno.716A/17-03-1999
  Referitor la inventarierea bunurilor din domeniul public al unităților administrativ-teritoriale.

 111. Interpellationno.393B/23-03-1999
  Referitor la domnul Ulpiu Traian Gămulea, care a adus societatea SC VIOLORA SRL la faliment în calitate de colaborator, se folosește de actele acesteia.

 112. Questionno.720A/24-03-1999
  Referitor la prioritățile în ordinea cărora pot fi utilizate exclusiv sumele rezultate din vânzarea activelor societăților comeciale cu capital majoritar de stat.

 113. Questionno.730A/31-03-1999
  Solicită lista actualizată a A.G.A., și Comisiilor de Cenzori.

 114. Interpellationno.416B/07-04-1999
  Referitor la descifrarea misterelor privind aplicarea Legii nr.165/1998.

 115. Questionno.735A/14-04-1999
  Referitor la un lider al actualei Puteri care este atât reprezentant al FPS în AGA la SC MINERVA SA cât și "asociat administrator la SC "CRISTALL TRADE" SRL.

 116. Questionno.736A/14-04-1999
  Referitor la prezența, în cadrul Consiliului de Administrație a Casei de asigurări de sănătate a jud.Călărași, a numai puțin de trei consilieri județeni.

 117. Questionno.737A/14-04-1999
  Referitor la insuficiența sau chiar inexistența surselor de finanțare a bugetelor locale pe anul 1999, com.Modelu, jud.Călăreși.

 118. Interpellationno.435B/20-04-1999
  Referitor la com.Curcani și a primarului PNȚ.CD Alexandru Ștefan.

 119. Questionno.751A/28-04-1999
  Referitor la legalitatea contractului de închiriere a 200 ha teren între Consiliul Local al comunei Ileana și SC CRISTAL TRADE SRL Călărași.

 120. Questionno.752A/28-04-1999
  Referitor la SC MINERVA SA Fundeni, jud.Călărași.

 121. Interpellationno.450B/04-05-1999
  Referitor la recentul "bilanț parțial" al programului guvernamental.

 122. Questionno.775A/19-05-1999
  Referitor la modul original de a rezolva restituirea izlazului comunal Consiliului local al comunei Roseți.

 123. Questionno.776A/19-05-1999
  Referitor la proiectul de reabilitare a școlilor.

 124. Questionno.777A/19-05-1999
  Referitor la decizia conducerii SC AGROMIXT SA Roseți,jud.Călărași, de a refuza punerea în aplicare a Hot.Consiliului local de reconstituire a dreptului de propietate asupra izlazului comunal, situat în incinta Călărași Râul.

 125. Questionno.790A/26-05-1999
  Referitor la necesitatea dotării în mediul urban și rural cu electrocardiografe, defibrilatoare, ecografe și microanalizoare la fiecare spital județean.

 126. Interpellationno.477B/01-06-1999
  Referitor la amenajările piscicole apartinând SC "PISCICOLA" SA Călărași.

 127. Interpellationno.478B/01-06-1999
  Solicită lista actualizată a AGA, CA și Comisiilor de cenzori.

 128. Interpellationno.508B/14-06-1999
  Referitor la starea conflictuală dintre primarul și viceprimarul comunei Dor Mărunt, jud.Călărași.

 129. Interpellationno.511B/14-06-1999
  Referitor la lista componenței Consiliilor de Administrație ale societăților călărășene cu capital majoritar de stat.

 130. Questionno.828A/16-06-1999
  Referitor la comportamentul și "preocupările" unor lideri reprezentativi ai organizației PNȚ-CD Oltenița,jud.Călărași.

 131. Questionno.829A/16-06-1999
  Referitor la modul de rezolvare a reconstituirii izlazului comunal din com.Roșeți, jud.Călărași.

 132. Questionno.833A/16-06-1999
  Referitor la satisfacerea cererilor legale ale comunității din Sohatu.

 133. Questionno.834A/16-06-1999
  Referitor la compensarea în suprafață egală cu teren de aceeași calitate de către societățile comerciale cu capital de stat, care în timp au fost "împropietărite", în contul fostelor izlazuri comunale.

 134. Questionno.856A/23-06-1999
  Referitor la contractul de asociere dintre SC AGROZOOTEHNICA Mircea-Vodă, jud.Călărași și firma UNISTYLE SRL.

 135. Interpellationno.523B/29-06-1999
  Referitor la chiriile mari care bat în cuie ușile farmaciilor călărășene.

 136. Interpellationno.524B/29-06-1999
  Referitor la declarația domnului Emanoil Bosch.

 137. Interpellationno.532B/07-09-1999
  Referitor la Legea 99/1999, care conține ambiguități de natură a împiedica justa sa aplicare.

 138. Questionno.885A/08-09-1999
  Referitor la PISCICOLA SA Călărași.

 139. Questionno.886A/08-09-1999
  Referitor la accidentul rutier de pe raza com.Ileana, jud.Călărași și implicarea deputatului Claudiu Tănăsescu în rezolvarea lui.

 140. Questionno.887A/08-09-1999
  Referitor la cazul doamnei Pană Verinica din Călărași, str.Aleea Centrală nr.2, bl.N11, ap.1o.

 141. Questionno.888A/08-09-1999
  Referitor la procesul de privatizare al societății NUTRICOM SA Oltenița.

 142. Questionno.889A/08-09-1999
  Referitor la prefectul Gămulea, Călărași.

 143. Questionno.890A/08-09-1999
  Referitor la descinderea din sat.Fântâna Doamnei, comNicolae Bălcescu, jud.Călărași, cu șeful IJP col.Gabi Șișman.

 144. Questionno.891A/08-09-1999
  Referitor la situația tristă în care se găsesc salariații SC TRANSLOC SA.

 145. Questionno.892A/08-09-1999
  Referitor la "isprăvile" primarului municipiului, Nicolae Dragu.

 146. Questionno.893A/08-09-1999
  Referitor la unele "matrapazlâcuri" ale echipei manageriale de la AGROINDUSTRIALA Lehliu-Gară, jud.Călărași.

 147. Questionno.894A/08-09-1999
  Referitor la "matrapazlâcurile" echipei manageriale de la AGROINDUSTRIALA Lehliu-Gară, jud.Călărași.

 148. Questionno.899A/15-09-1999
  Referitor la cazul doamnei profesoare Grațiela Preda.

 149. Interpellationno.547B/21-09-1999
  Referitor la fostele I.A.S.-uri din jud.Călărași.

 150. Questionno.920A/22-09-1999
  Referitor la decizia de înființare a Centrului de Execuție Bugetară nr.3, în jud.Călărași.

 151. Questionno.921A/22-09-1999
  Referitor la normele metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență 88/1997, cât și Hot.Guv.450/1999.

 152. Interpellationno.569B/05-10-1999
  Referitor la componența listei cu reprezentanții statului în Adunările Generale ale acționarilor, în jud.Călărași.

 153. Questionno.946A/13-10-1999
  Referitor la programele finanțate prin intermediul Fondului Român pentru Dezvoltare Socială, pentru jud.Călărași.

 154. Interpellationno.597B/19-10-1999
  Referitor la efectuarea lucrărilor agricole aferente terenurilor destinate locatarilor, în jud.Călărași.

 155. Questionno.950A/20-10-1999
  Referitor la efectuarea lucrărilor agricole aferente terenurilor destinate locatorilor, în jud.Călărași.

 156. Questionno.959A/27-10-1999
  Referitor la controversata situație patrimonială a SC "OLIMPIA" Călărași.

 157. Questionno.960A/27-10-1999
  Referitor la controversata situație patrimonială a SC "OLIMPIA" Călărași.

 158. Interpellationno.614B/02-11-1999
  Referitor la autoritățile administrației publice locale ale loc. Vlad Țepeș, Lehliu-Sat, Belciugatele, Lupșanu și Ulmu din jud.Călărași,au decis includerea în patrimoniul public sau privat al unităților adm.teritoriale și a terenurilor aflate sub luciu de apă.

 159. Questionno.981A/10-11-1999
  Referitor la situația locatarilor propietari a 1939,4 ha.teren de la SC "A.I.T." Dragalina, jud.Călărași.

 160. Questionno.982A/10-11-1999
  Referitor la afirmația "justițiarului" deputat Claudiu Pavelescu: "În agricultura călărășeană se fură cam mult"!

 161. Interpellationno.628B/15-11-1999
  Referitor la conducerea PISCICOLA SA Călărași, care a acordat întâietate asocierii în partipațiune, vizând activele fermei IEZER; firmei bucureștene "REEN IMPEX" SRL.

 162. Interpellationno.629B/16-11-1999
  Referitor la societățiele comerciale, foste cu capital majoritar de stat, al căror program de postprivatizare nu a fost îndeplinit "ad literam" de noii propietari.

 163. Questionno.993A/17-11-1999
  Referitor la stabilirea patrimoniului propietății publice a statului și, respectiv, a unităților administrativ-teritoriale, în jud.Călărași.

 164. Questionno.1007A/24-11-1999
  Referitor la controversata "asociere" dintre primarul municipiului Călărași, Nicolae Dragu și al său "expert consilier" Gene Bejan.

 165. Questionno.1008A/24-11-1999
  Referitor la șeful de post din comuna Valea Argovei, jud.Călărași.

 166. Questionno.1020A/30-11-1999
  Referitor la "implicarea activă" a unor firme de "talia" REEN IMPEX SRL în controversatele asocieri în participațiune de la "PISCICOLA" SA.

 167. Interpellationno.636B/30-11-1999
  Referitor la Claudiu Pavelescu care a devenit proprietarul fermei cunoscută sub numele de "Casa ciobanilor" și cuprinzând 20ha teren arabil.

 168. Interpellationno.637B/30-11-1999
  Referitor la "dezastrul financiar" în care se află "Insula Mare a Brăilei" SA.

 169. Interpellationno.657B/14-12-1999
  Referitor la o nouă "afacere" de anvergură, "patronată" de conducerea IPJ Călărași, în frunte cu inspectorul șef Gabi Șișman.

 170. Interpellationno.658B/14-12-1999
  Referitor la firma ROMPAC INTERNAȚIONAL din jud.Călărași.

 171. Questionno.1050A/02-02-2000
  Referitor la dezvoltarea infrastructurii, alimentarea cu apă a localităților, pietruiri ale drumurilor comunale și construcția de locuințe.

 172. Questionno.1051A/02-02-2000
  Referitor la "afacerea" PREFAB - ROMERICA INTERNAȚIONAL.

 173. Questionno.1052A/02-02-2000
  Referitor la SC ROMCONSID SA, Călărași.

 174. Questionno.1071A/09-02-2000
  Referitor la situația locuitorilor comunei Dragalina, jud.Călărași.

 175. Questionno.1072A/09-02-2000
  Referitor la un număr impresionant de acționari minoritari ai SC INDCOM SA Călărași, ce au sesizat aspecte nu prea ortodoxe ale conducerii societății.

 176. Questionno.1073A/09-02-2000
  Referitor la doamna Tănase Daniela, merceolog la SC INDCOM SA, Călărași, căreia i s-a sustras suma de 20 milioane lei din autoturism.

 177. Questionno.1074A/09-02-2000
  Referitor la decizia Ministerului Agriculturii de a transfera din domeniul public în cel privat opt unități aparținând Societății Naționale "Cai de Rasă".

 178. Questionno.1075A/09-02-2000
  Referitor la privatizarea combinatului "SIDERCA".

 179. Interpellationno.686B/15-02-2000
  Referitor la controversata asociere în participațiune de la SC PISCICOLA SA Călărași.

 180. Interpellationno.687B/15-02-2000
  Referitor la situația specific românească, în care se află învățământul.

 181. Questionno.1101A/22-02-2000
  Referitor la situația dezastruoasă în care se găsește Stațiunea Didactică Belciugatele, jud.Călărași.

 182. Questionno.1102A/22-02-2000
  Referitor la situația dezastruoasă în care se găsește Stațiunea Didactică Belciugatele, jud.Călărași.

 183. Questionno.1103A/22-02-2000
  Referitor la memoriul domnului Gheorghe V. Petrovici, din jud.Călărași.

 184. Questionno.1104A/22-02-2000
  Referitor la apartamentele aflate în propietatea SC SIDERCA SA, jud.Călărași.

 185. Questionno.1105A/22-02-2000
  Referitor la un eveniment ce a avut loc în comuna Vlad Țepeș,jud.Călărași.

 186. Questionno.1119A/29-02-2000
  Referitor la situația locuitorilor comunei Dragalina, jud.Călărași.

 187. Interpellationno.715B/29-02-2000
  Referitor la SC SIDERCA Călărași.

 188. Questionno.1144A/13-03-2000
  Referitor la stabilirea dreprului de propietate a domnului Ivan Ghe.Florea, din comuna Dorobanțu, jud.Călărași.

 189. Questionno.1145A/13-03-2000
  Referitor la memoriul cetățeanului Chiriță Petre, din Călărași, str.Libertății nr.50.

 190. Interpellationno.735B/14-03-2000
  Referitor la apelul Asociației Armatorilor și Operatorilor Portuari, Fluviali din România.

 191. Interpellationno.736B/14-03-2000
  Referitor la greva personalului din învățământ.

 192. Questionno.1153A/22-03-2000
  Referitor la memoriul membrilor Sindicatului Liber al Taximetriștilor Călărași.

 193. Questionno.1154A/22-03-2000
  Referitor la unele măsuri referitoare la salarizarea magistraților și a celorlalte categorii de personal din organele autorității judecătorești.

 194. Questionno.1156A/28-03-2000
  Referitor la dosarul penal al țărănistului Iorga.

 195. Interpellationno.752B/28-03-2000
  Referitor la nereguli sesizate de Asociația Salariaților PAS - SCUT, Oltenița, jud.Călărași, cu ocazia privatizării acestei societăți.

 196. Interpellationno.753B/28-03-2000
  Referitor la Ordonanța de urgență a Guvernului 155/1999 pentru modificarea art.101 din Legea asigurărilor sociale de sănătate nr.145/1997, modificată și completată prin OUG nr.30/1998.

 197. Questionno.1185A/10-04-2000
  Referitor la concluziile verificării întregii activități a ex-secretarului general al Prefecturii Călărași.

 198. Interpellationno.780B/10-04-2000
  Referitor la manifestările celei mai mari Expoziții Mondiale "Om - Natură - Tehnologie".

 199. Interpellationno.781B/10-04-2000
  Referitor la realitățile din agricultura călărășeană.

 200. Questionno.1191A/11-04-2000
  Referitor la o verificare a faptei prefectului de Călărași, Gămulea.

 201. Questionno.1207A/19-04-2000
  Referitor la presiunile la care sunt supuși unii dintre dascăli de către inspectorii școlari care mai de care mai plini de "zel".

 202. Questionno.1208A/19-04-2000
  Referitor la controversate privatizare a SC "S.U.T." SA Oltenița, jud.Călărași.

 203. Questionno.1209A/19-04-2000
  Referitor la reacția presei locale privitoare la hotărârea primarului mun.Călărași, de a amplasa un nou monument într-o zonă total inadecvată a orașului.

 204. Questionno.1216A/09-05-2000
  Referitor la cazul celor 3 cetățeni ai comunei Valea Argovei, jud.Călărași, Dincă Drăgan, Stan Marian și Duman Emil Marian.

 205. Questionno.1217A/09-05-2000
  Referitor la situația domnului Dan Spiratos, din Călărași, str.Zăvoiului, nr.4, bl.E13, sc.A, ap.17.

 206. Questionno.1218A/09-05-2000
  Referitor la sesizările Sindicatului liber al Taximetriștilor din jud.Călărași.

 207. Questionno.1219A/09-05-2000
  Referitor la cazul doamnei Ioana Dinulescu, din București, str.Liviu Rebreanu nr.9, bl.50, sc.2, ap.67, sector 3.

 208. Interpellationno.803B/16-05-2000
  Referitor la prefectul de Călărași, Ion Ștefănescu.

 209. Interpellationno.804B/16-05-2000
  Referitor la degringolada ce a cuprins fostele IAS-uri.

 210. Questionno.1241A/06-06-2000
  Referitor la situația dificilă în care se află familia domnului Măturaru Tudor din Călărași.

 211. Questionno.1242A/06-06-2000
  Referitor la memoriile cetățenilor Roșu Marin din satul Răzvani, orașul Lehliu-Gară și respectiv Stan Alexandrina.

 212. Interpellationno.818B/20-06-2000
  Referitor la seceta ce a afectat și jud.Călărași.

 213. Questionno.1237A/23-06-2000
  Referitor la memoriul Sindicatului liber al taximetriștilor din Călărași.

 214. Questionno.1238A/23-06-2000
  Referitor la societatea Electrica.

 215. Questionno.1263A/12-09-2000
  Referitor la situația petenților Roșu Marin din satul Răzvani, Stan Alexandrina din Lehliu Gară și Măturaru Tudor din municipiul Călărași.

 216. Interpellationno.830B/12-09-2000
  Referitor la situația de la SC SIDERCS SA, Călărași.

 217. Interpellationno.845B/26-09-2000
  Referitor la intenția FPS de a scoate la vânzare prin negociere, pachetul majoritar de acțiuni deținut la SC "SUGCT" SA Călărași, jud.Călărași.

 218. Questionno.1294A/02-10-2000
  Referitor la încălcarea acquisului comunitar în domeniul acordării ajutorului de stat și al impozitelor și taxelor prin adoptarea Legii 134/2000 privind regimul parcurilor industriale.

 219. Questionno.1295A/02-10-2000
  Referitor la Ordonanța nr.99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață.

 220. Interpellationno.866B/10-10-2000
  Referitor la numărul mare a bolnavilor de tuberculoză în județul Călărași.

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie jeudi, 18 ao?t 2022, 2:02
Téléphone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro