Ion LUCHIAN
Questions & interpellations in legislature 2000-2004

 1. Interpellation no.454B/18-06-2002
  Referitor la efectuarea unor lucrări pe DN1.

 2. Interpellation no.507B/01-10-2002
  Referitor la criza sistemului sanitar din România.

 3. Question no.875A/10-12-2002
  Referitor la vânzarea cabinetelor medicale.

 4. Interpellation no.637B/17-12-2002
  Referitor la trecerea institutului Național "Ana Aslan" din patrimoniul Ministerului Sănătății în cel al Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat".

 5. Question no.1229A/16-04-2003
  Referitor la medicii de familie.

 6. Interpellation no.999B/24-06-2003
  Referitor la pre-contractul semnat între Casa Națională de Asigurări de Sănătate și Centrul de diagnostic imagistic Arad.

 7. Question no.1507A/08-10-2003
  Referitor la SC Euromedic SRL.

 8. Interpellation no.1160B/11-11-2003
  Referitor la strategia ministerului privind îmbunătățirea condițiilor pentru studenți.

 9. Question no.1790A/18-02-2004
  Solicită unele informații de la ministrul sănătății.

 10. Question no.1804A/23-02-2004
  Nerespectarea OUG 150/2002 privind introducerea coplății.

 11. Question no.1805A/23-02-2004
  Referitor la spitalele desființate în anul 2004 sau cărora le-a fost redus numărul de paturi.

 12. Question no.1838A/01-03-2004
  Referitor la numărul societăților care au încălcat prevederile legii prin reținerea contribuției datorate de angajați și utilizarea acestor sume în alte destinații depășește 25% din totalul veniturilor estimate ale Fondului de asigurări sociale.

 13. Question no.2283A/13-10-2004
  Solicită procesul verbal al ultimei ședințe a Consiliului Științific al Agenției Naționale a Medicamentului.