Ion LUCHIAN
Întrebari si interpelari adresate Guvernului în legislatura 2000-2004

 1. Interpelarea nr.454B/18-06-2002
  Referitor la efectuarea unor lucrări pe DN1.

 2. Interpelarea nr.507B/01-10-2002
  Referitor la criza sistemului sanitar din România.

 3. Întrebarea nr.875A/10-12-2002
  Referitor la vânzarea cabinetelor medicale.

 4. Interpelarea nr.637B/17-12-2002
  Referitor la trecerea institutului Național "Ana Aslan" din patrimoniul Ministerului Sănătății în cel al Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat".

 5. Întrebarea nr.1229A/16-04-2003
  Referitor la medicii de familie.

 6. Interpelarea nr.999B/24-06-2003
  Referitor la pre-contractul semnat între Casa Națională de Asigurări de Sănătate și Centrul de diagnostic imagistic Arad.

 7. Întrebarea nr.1507A/08-10-2003
  Referitor la SC Euromedic SRL.

 8. Interpelarea nr.1160B/11-11-2003
  Referitor la strategia ministerului privind îmbunătățirea condițiilor pentru studenți.

 9. Întrebarea nr.1790A/18-02-2004
  Solicită unele informații de la ministrul sănătății.

 10. Întrebarea nr.1804A/23-02-2004
  Nerespectarea OUG 150/2002 privind introducerea coplății.

 11. Întrebarea nr.1805A/23-02-2004
  Referitor la spitalele desființate în anul 2004 sau cărora le-a fost redus numărul de paturi.

 12. Întrebarea nr.1838A/01-03-2004
  Referitor la numărul societăților care au încălcat prevederile legii prin reținerea contribuției datorate de angajați și utilizarea acestor sume în alte destinații depășește 25% din totalul veniturilor estimate ale Fondului de asigurări sociale.

 13. Întrebarea nr.2283A/13-10-2004
  Solicită procesul verbal al ultimei ședințe a Consiliului Științific al Agenției Naționale a Medicamentului.