Curriculum Vitae
Parliamentary activity
2004-2008 (dep.)
2000-2004 (dep.)
legislative initiatives
mediation committees
questions & interpellations
motions
speaches
 
You are here: Home page > Legislature 2000-2004 > Chamber of Deputies > Paul Magheru > Q & I Versiunea pentru printare

Paul MAGHERU
Questions & interpellations in legislature 2000-2004

 1. Interpellation no.13B/27-02-2001
  Referitor la disponibilizarea ilegală a 97 de angajați și privatizarea frauduloasă a SC Helios SA Aleșd, jud.Bihor.

 2. Interpellation no.99B/05-06-2001
  Referitor la privatizarea frauduloasă a SC HELIOS SA Aleșd, jud.Bihor.

 3. Interpellation no.117B/19-06-2001
  Referitor la admiterea în școlile sanitare postliceale.

 4. Question no.164A/19-06-2001
  Referitor la universitățile particulare care școlarizează ilegal.

 5. Question no.260A/01-11-2001
  Referitor la memoriul domnului Pop Teodor, din Oradea.

 6. Interpellation no.213B/06-11-2001
  Referitor la soluționarea unor litigii legate de aplicarea defectuoasă a Legii fondului funciar și a actelor normative subsecvente.

 7. Interpellation no.249B/19-02-2002
  referitor la aplicarea defectuoasă a Legii Fondului Funciar.

 8. Interpellation no.250B/19-02-2002
  Referitor la reorganizarea judiciară frauduloasă a SC OLIMPIA SA Oradea.

 9. Interpellation no.251B/19-02-2002
  Referitor la abrogarea HG nr.1011/8 oct 2001.

 10. Question no.520A/22-04-2002
  Referitor la 127 de salariați de la SC Înfrățirea SA Oradea sucursala Fabrica de Mașini - Unelte Beiuș.

 11. Interpellation no.371B/23-04-2002
  Referitor la trecerea în domeniul public al comunei Bratca a secției exterioare Bratca - Spitalul teritorial Aleșd, ca spital comunal de sine stătător cu personalitate juridică.

 12. Interpellation no.444B/18-06-2002
  Referitor la aplicarea defectuoasă și nedezinteresată a legislației în vigoare în ceea ce privește regimul juridic al imobilelor ce au aparținut cultelor religioase la nivelul autorităților administrative autonome și a structurilor descentralizate ale autorităților centrale în mun.Oradea.

 13. Interpellation no.497B/01-10-2002
  Referitor la excepțiile obligativității satisfacerii serviciului militar.

 14. Interpellation no.615B/26-11-2002
  Referitor la gestionarea defectuoasă a banilor publici la nivelul autorităților administrative autonome și a structurilor descentralizate ale autorităților centrale din jud.Bihor.

 15. Interpellation no.699B/18-02-2003
  Situația patrimoniului Camerei de Comerț și Industrie în urma trecerii Registrului Comerțului din subordinea Camerei de Comerț și Industrie în subordinea Ministerului Justiției.

 16. Interpellation no.700B/18-02-2003
  Schimbarea abuzivă a viceprimarului comunei Brusturi.

 17. Interpellation no.766B/12-03-2003
  Referitor la marile "mici compromisuri" pe care le produc sau le girează autoritățile administrative locale.

 18. Interpellation no.34PM/27-03-2003
  Referitor la repunerea în drepturi a vice/primarului Ioan Petruț, comuna Brusturi, jud.Bihor.

 19. Interpellation no.857B/15-04-2003
  Referitor la măsuri privind lichidarea cerșetoriei din trenuri, asigurarea confortului și siguranței călătorilor pe căile ferate.

 20. Question no.1346A/03-06-2003
  Referitor la memoriul domnului Popa Florian din Copăcel, jud.Bihor.

 21. Interpellation no.1024B/09-09-2003
  Interpretarea defectuoasă de către instanțe a actelor normative de stabilire a regimului juridic al imobilelor preluate abuziv în perioada comunistă.

 22. Interpellation no.1102B/07-10-2003
  Referitor la restrângerea libertății de deliberare a instanțelor prin extinderea discreționară a limitelor de acțiune pentru organele cu abilități complementare în înfăptuirea justiției.

 23. Interpellation no.1158B/29-10-2003
  Stabilirea circumstanțelor decesului cetîțeanului român DURNEA GAVRIL și întocmirea corectă a actelor de deces.

 24. Interpellation no.1241B/10-12-2003
  Referitor la neacordarea drepturilor salariale ale unor asistenți personali ai persoanelor cu handicap grav.

 25. Interpellation no.1242B/10-12-2003
  Referitor la sfidarea actelor normative în beneficiul unor minorități privilegiate.

 26. Interpellation no.1243B/10-12-2003
  Punerea în aplicare de către administrația publică locală a unui act NUL ABSOLUT.

 27. Interpellation no.1282B/10-02-2004
  Prejudicierea intereselor comunitare prin adoptarea de către administrația autonomă locală a unei hotărâri netemeinice.

 28. Interpellation no.1283B/10-02-2004
  Neglijențele și superficialitate manifestate în activitatea Comisiei Comunale Borod (și a celei Județene Bihor) pentru stabilirea dreptului de propietate privată asupra terenurilor.

 29. Interpellation no.1284B/10-02-2004
  Neonorarea obligațiilor administrației finanțelor publice a mun.Oradea.

 30. Interpellation no.1285B/10-02-2004
  Referitor la neplata ajutorului social pe lunile noiembrie și decembrie 2003 în comuna Chișlaz, jud.Bihor.

 31. Interpellation no.1390B/23-03-2004
  Repartizarea pe criterii politice a sumelor de bani defalcate de la bugetul de stat afectate pentru protecția socială.

 32. Interpellation no.1394B/25-03-2004
  Despre titulari și incompatibilități în funcțiile de conducere în instituțiile de învățământ superior.

 33. Interpellation no.1465B/28-04-2004
  Incompatibilitatea magistraților cu funcții de conducere în instituțiile de învățământ superior dacă nu au funcția de bază și cartea de muncă la universități.

 34. Question no.2068A/04-05-2004
  Incompatibilitatea magistraților cu funcții de conducere în instituțiile de învățământ superior.

 35. Question no.2138A/09-06-2004
  De ce nu se admit cererile procurorilor de a fi transferați judecători în condițiile în care; - au toate avizele favorabile, - sunt locuri disponibile.

 36. Question no.2178A/30-06-2004
  Referitor la funcționarea Colegiului universitar pedagogic - ID în orașul Marghita, jud.Bihor.

 37. Question no.2179A/30-06-2004
  Referitor la solicitarea domnului Ovidiu Galea.

 38. Interpellation no.1635B/26-10-2004
  Neonorarea obligațiilor Administrației Finanțelor publice a municipiului Oradea.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania friday, 29 september 2023, 18:52
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro