Curriculum Vitae
Parliamentary activity
2008-2012 (dep.)
legislative initiatives
questions & interpellations
motions
speaches
voting records
 
You are here: Home page > Legislature 2008-2012 > Chamber of Deputies > Ciprian-Florin Luca > Q & I Versiunea pentru printare

Ciprian-Florin LUCA
Questions & interpellations in legislature 2008-2012

 1. Question no.107A/02-03-2009
  Finanțarea obiectivului de investiții "sală de sport" în Comuna Șofronea, jud.Arad.

 2. Interpellation no.127B/17-03-2009
  Finanțarea nerambursabilă a obiectivului de investiții "linie automatizată de reciclare a sticlei" prin Ministerul Mediului din fondul pentru mediu a GREEN HOUSE TEAM din jud.Arad.

 3. Interpellation no.128B/17-03-2009
  Reconstituirea dreptului de proprietate pe vechiul amplasament pentru terenurile forestire în suprafață de 118,2 ha aparținătoare Comunei Archiș, jud.Arad.

 4. Interpellation no.173B/17-03-2009
  Aprobarea dispensiei de funcționare la nivelul Comunei Vinga a "Biroului public comunitar de evidență a persoanelor din com.Vinga" pentru un număr de 6700 locuitori ai com.Vinga.

 5. Question no.197A/17-03-2009
  Finanțarea obiectivului de investiții "șanțuri și podețe comunale" din com.Vinga, jud.Arad.

 6. Question no.196A/18-03-2009
  Memoriul domnului Lupsea Vasile.

 7. Question no.245A/18-03-2009
  Finanțarea obiectivului de investiții "piste cicliști în com.Vinga" din jud.Arad.

 8. Interpellation no.213B/31-03-2009
  Aprobarea dispensiei de funcționare la nivelul Comunei Vinga a "Biroului public comunitar de evidență a persoanelor din co.Vinga" pentru un număr de 6700 locuitori ai com.Vinga.

 9. Question no.337A/01-04-2009
  Susținerea reluării rutei de transport trafic combinet "tren RO-LA" pe ruta Glogovăț-Wells și a deschiderii unor noi rute de transport la nivelul Sucursalei CFR Marfă Timișoara.

 10. Interpellation no.346B/13-05-2009
  Stadiul soluționării dosarului de despăgubiri nr.39473/CC a doamnei Precup Paraschiva Ecaterina.

 11. Question no.943A/23-06-2009
  Aradul - oraș al terorii, unde poliția este o unealtă în mâna celor care conduc județul.

 12. Question no.1070A/02-09-2009
  Finanțarea obiectivului de investiții "extinderea Spitalului orășenesc Sântana-Secția de îngrijiri paliative" din jud.Arad.

 13. Interpellation no.599B/15-09-2009
  Referitor la HG 331/2009.

 14. Interpellation no.619B/22-09-2009
  Acordul prealabil condițiilor specifice pentru deschiderea autorizată a unui centru privat de acordare a tratamentului extracorporal la centrele de hemodializă din orașele Arad și Timișoara ale SC M PHARM TRADE SRL.

 15. Interpellation no.620B/22-09-2009
  Măsurile și mijloacele autorităților judiciare în procesul de înstrăinare a suprafeței de teren de 200 ha și 4723 mp pășune a Composesoratului Foștilor Urbariariști Răpsig, cu sediul în Bocsig, Sat Răpsig nr.162, jud.Arad.

 16. Interpellation no.621B/22-09-2009
  Măsuri de protecție a cetățenilor loc.Răspig de menținere a pășunii în suprafața de 200 ha, și 4723 mp.

 17. Interpellation no.622B/22-09-2009
  Viziunea anticriză.

 18. Interpellation no.623B/22-09-2009
  Finanțarea Unității de Asistență Medico Socială din com.Gurahonț.

 19. Interpellation no.624B/22-09-2009
  Protejarea monumentelor istorice.

 20. Interpellation no.625B/22-09-2009
  Finanțarea Unității de Asistență Medico Socială din com.Gurahonț.

 21. Interpellation no.703B/22-09-2009
  Alocarea sumelor necesare plății facturilor restante emise de Cabinetele Medicilor Veterinari de liberă practică către Direcțiile Sanitar Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor județene.

 22. Interpellation no.766B/06-10-2009
  Finanțarea proiectelor de infrastructură școlară inițiate de Primîriile din jud.Arad și finanțate prin Ministerul Educației, Cercetării și Inovării.

 23. Interpellation no.1107B/16-02-2010
  Finanțarea acordului de asistență financiară nerambursabilă de 100 milioane euro destinat Republicii Moldova pentru perioada 2010-2013.

 24. Interpellation no.1154B/23-02-2010
  Finanțarea proiectelor de infrastructură școlară inițiate de primăriile din jud.Arad finanțate prin Ministerul Educației pentru anul 2010 și situația sumelor restante către operatorii ecinomici constructori la 31.12.2009.

 25. Interpellation no.1155B/23-02-2010
  Situația facturilor restante la plată în sold la 31.12.2009 privind medicamentele compensate la nivelul Casei de Asigurări de Sănătate din jud.Arad.

 26. Question no.2053A/02-03-2010
  Dreptul de transmisie a programelor TV ale postului local de televiziune WEST TELEVISION Arad prin rețeaua cablu TV ale societății RCS-RDS.

 27. Interpellation no.1246B/08-03-2010
  Finanțarea acordului de asistență financiară nerambursabilă de 100 milioane euro destinat Republicii Moldova pentru perioada 2010-2013.

 28. Interpellation no.1251B/09-03-2010
  Acțiunile de realizare a resurselor financiare publice a organelor administrației fiscale din subordinea Ministerului Finanțelor Publice.

 29. Interpellation no.1284B/09-03-2010
  Acțiunile rasiste antiromânești promovate de șeful diplomației române ministrul Teodor Baconschi sub viziunea reformistă a domnului președinte Traian Băsescu.

 30. Interpellation no.1438B/30-03-2010
  Guvernul îngroapă inițiativa privată în România iar funcționarii Ministerului Finanțelor șterg datoriile firmelor aflate în procedura insolvenței.

 31. Interpellation no.1439B/30-03-2010
  Acțiunile Guvernul îngroapă inițiativa privată în România prin numărul mare a firmelor intrate în procedura insolvenței în anul 2010.

 32. Interpellation no.1522B/13-04-2010
  Adoptarea aplicațiilor din curriculumul medicilor rezidenți și a celor la a doua specialitate pentru pregătirea teoretică și practică de rezidențiat în anul 2010.

 33. Interpellation no.1598B/27-04-2010
  Misteriosul plan de concedieri al Guvernului.

 34. Interpellation no.1699B/11-05-2010
  Măsurile ministerului de diminuare a efectelor crizei economice și de cuantificare a arieratelor bugetare.

 35. Interpellation no.1700B/11-05-2010
  Măsurile ministerului privind sprijinirea autorităților locale din jud.Arad.

 36. Interpellation no.1774B/26-05-2010
  Finanțarea proiectelor de infrastructură școlară inițiate de primăriile din jud.Arad finanțate prin Ministerul Educației, pentru anul 2010 și situația sumelor restante către operatorii economici contructori la 31.12.2009.

 37. Interpellation no.1775B/26-05-2010
  Situația facturilor restante la plată în sold la 31.12.2009 privind medicamentele compensate la nivelul Casei de Asigurări de Sănătate din jud.Arad.

 38. Interpellation no.1776B/26-05-2010
  Guvernul mizează și pe reducerea cu 5,2 miliarde lei a cheltuielilor cu asistența socială, urmare a scăderii cu 15% a pensiilor și altor drepturi sociale.

 39. Interpellation no.1777B/26-05-2010
  Măsurile de reducere a salariilor bugetarilor și a pensiilor aduce Ministerul Finanțelor a corecție în minus a deficitului bugetar cu 1,3 miliarde euro.

 40. Interpellation no.1803B/26-05-2010
  Măsurile Ministerului Mediului și Pădurilor privind spijinirea autorităților locale din jud.Arad.

 41. Interpellation no.1923B/22-06-2010
  Iluziile Guvernului BOC privind susținerea specialiștilor din mediul rural - loviți de măsurile de austeritate prezise de președintele jucător Băsescu.

 42. Interpellation no.2168B/05-10-2010
  Inechitățile din domeniul salarizării medicilor veterinari în forma propusă de Guvernul României.

 43. Interpellation no.2169B/05-10-2010
  Inechitățile din domeniul salarizării medicilor veterinari în forma propusă de Guvernul României.

 44. Interpellation no.2315B/19-10-2010
  Lipsa medicilor cardiologi din jud.Arad face cele mai multe victime la nivelul Secției de Cardiologie din Spitalul ju.Arad.

 45. Interpellation no.2316B/19-10-2010
  Implementarea sistemului electronic de încasare a taxei de drum - premisă de creștere a numărului de km de șosele în România.

 46. Interpellation no.2407B/09-11-2010
  Starea de sănătate a populației în mâinile unor nepricepuți decidenți ai ANSVSA.

 47. Interpellation no.2473B/09-11-2010
  Regimul de circulație al autoturismelor cetățenilor români înmatriculate în România.

 48. Interpellation no.2474B/09-11-2010
  Tratamentul european al asiguraților români ce plătesc asigurările sociale de sănătae în România.

 49. Interpellation no.2475B/09-11-2010
  Asigurarea românilor la sistemul național de pensii din România pentru perioadele de cotizare din străinătate.

 50. Question no.5494A/07-02-2011
  Manifestările prilejuite de sărbătorirea micii Uniri de la Iași și Focșani din data de 24 ianuarie - evenimente ocolite de grila programelor TVR și de Alexandru Lăzescu.

 51. Interpellation no.2767B/08-02-2011
  Reevaluarea de specialitate a Ministerului Sănătății privind menținerea Spitalului Gurahonț, Sebiș și Sîntana în funcțiune în jud.Arad.

 52. Interpellation no.2838B/22-02-2011
  Războiul crotalierii ovinelor din anul 2011.

 53. Interpellation no.2876B/22-02-2011
  Reconsiderarea capacității procesuale active la nivelul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici.

 54. Question no.5910A/08-03-2011
  Salariile din TVR în anul 2011.

 55. Interpellation no.3010B/23-03-2011
  Salariile cadrelor didactice din Botoșani.

 56. Interpellation no.3043B/29-03-2011
  Distribuirea fondurilor publice de ministrul Elena Udrea pentru realizarea asfaltării drumurilor județene și comunale în anul 2011.

 57. Interpellation no.3155B/27-04-2011
  Reevaluarea unităților administrativ teritoriale eligibile din Pachetul I în cadrul măsurii 214 de sprijin financiar "Plăți de agro-mediu" prin extinderea acesteia și includerea localității Ineu, jud.Arad în lista 4B2.

 58. Interpellation no.3226B/10-05-2011
  Urmare a vizitei ce am întreprins-o alături de alți colegi din cadrul Colegiului Național de Apărare unde am participat la un curs.

 59. Interpellation no.3333B/07-06-2011
  Atestarea restauratorului prof.dr.Țigu Gheorghe Viorel de către Ministerul Culturii și Patrimoniului Național.

 60. Question no.7210A/07-09-2011
  Repunerea în plată a drepturilor de pensii revizuite ce se cuvin domnului lt.col.(r) Tărchilă I.Petru.

 61. Question no.7211A/07-09-2011
  Stadiul aprobării proiectului de finanțare a unei creșe cu un număr de 40 de locuri în orașul Chișineu Criș din jud.Arad prin Programul Național de Dezvoltare a Infrastructurii.

 62. Interpellation no.3480B/14-09-2011
  Modul de distribuire a laptelui praf pentru sugari.

 63. Interpellation no.3661B/18-10-2011
  Modul de respectare a legislației privind interzicerea comercializării produselor nocive sănătății, în chioșcurile din curțile unităților de învățământ.

 64. Question no.8375A/15-02-2012
  Scoaterea din grila de programe ale RCS&RDS a postului de televiziune INFO TV.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania friday, 9 december 2022, 0:44
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro