Parliamentary activity
2012-2016 (sen.)
legislative initiatives
speaches
 
You are here: Home page > Legislature 2012-2016 > Senate > Darius Bogdan Vālcov > Legislative proposals Versiunea pentru printare

Darius Bogdan VĀLCOV
Legislative proposals initiated in legislature 2012-2016

No. Recording no. Title Status
Ch.of Deputies Senate
1. 2/02.02.2015 L117/2015 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.1/2011 a educatiei nationale Lege 118/2015
2. 3/02.02.2015 L122/2015 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii administratiei publice locale nr.215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.123 din 20 februarie 2007 respinsa
definitiv
3. 4/02.02.2015 L116/2015 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.1/2011 a educatiei nationale pe ordinea de zi
4. 5/02.02.2015 L126/2015 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.215/2001 a administratiei publice locale Lege 200/2015
5. 33/09.02.2015 L438/2014 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea alin.(1) al art.35 din Legea nr.53/2003 - Codul Muncii respinsa
definitiv
6. 34/09.02.2015 L439/2014 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.53/2003 - Codul Muncii respinsa
definitiv
7. 43/09.02.2015 L441/2014 Proiect de Lege pentru modificarea art.137 alin.(1) din Legea nr.53/2003 - Codul muncii Lege 97/2015
8. 49/17.02.2014 L595/2013 Propunere legislativa privind combaterea consumului de droguri in trafic, precum si in cazul persoanelor care lucreaza in domenii ce prezinta riscuri crescute pentru siguranta, securitatea si sanatatea tertilor respinsa
definitiv
9. 84/25.02.2015 L399/2014 Propunere legislativa de modificare si completare a Legii nr.53/2003 - Codul Muncii respinsa
definitiv
10. 91/03.03.2014 L593/2013 Proiect de Lege pentru modificarea alin.(3) al art.56 din Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul Lege 302/2015
11. 92/03.03.2014 L600/2013 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii serviciilor de transport public local nr.92/2007 respins
definitiv
12. 94/02.03.2015 L507/2014 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta nr. 18/2009 privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte Lege 180/2015
13. 98/02.03.2015 L537/2014 Proiect de Lege pentru completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.70/2011 privind masurile de protectie sociala in perioada sezonului rece Lege 296/2015
14. 100/02.03.2015 L644/2014 Proiect de Lege pentru modificarea art. 31 din Legea nr. 153/2011 privind masuri de crestere a calitatii arhitectural-ambientale a cladirilor Lege 252/2015
15. 117/02.03.2015 L632/2014 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea art. 229 din Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii respinsa
definitiv
16. 127/02.03.2015 L530/2014 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice Lege 325/2015
17. 129/02.03.2015 L538/2014 Proiect de Lege pentru completarea unor acte normative respins
definitiv
18. 131/02.03.2015 L549/2014 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice Lege 155/2015
19. 138/25.03.2014 L695/2013 Propunere legislativa privind organizatiile cooperatiste scolare respinsa
definitiv
20. 151/20.05.2013 L143/2013 Proiect de Lege privind constituirea si functionarea parcurilor industriale Lege 186/2013
21. 169/04.03.2015 L408/2014 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii societatilor nr. 31/1990 respins
definitiv
22. 172/04.03.2015 L416/2014 Proiect de Lege pentru modificarea art.10 din Legea nr.152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte respins
definitiv
23. 189/14.04.2014 L98/2014 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii 53/2003 Codul muncii Lege 12/2015
24. 194/09.03.2015 L645/2014 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului Lege 52/2016
25. 195/09.03.2015 L646/2014 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitati nonprofit de interes general Lege 111/2015
26. 196/09.03.2015 L647/2014 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte respins
definitiv
27. 201/09.03.2015 L631/2014 Propunere legislativa pentru modificarea art.14 si art.142din Legea nr.38/2003 privind transportul in regim de taxi si regim de inchiriere pe ordinea de zi
28. 205/09.03.2015 L683/2014 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr. 53/2003 - Codul Muncii respinsa
definitiv
29. 211/22.04.2014 L48/2014 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii 211/2011 privind regimul deseurilor respinsa
definitiv
30. 228/11.03.2015 L685/2014 Propunere legislativa pentru modificarea articolului 58 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative respinsa
definitiv
31.   L233/07.04.2014 Propunere legislativa privind revizuirea Constitutiei Romaniei retrasa
de catre Senat
32. 240/16.03.2015 L684/2014 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.52/2011 privind exercitarea unor activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri respins
definitiv
33. 243/16.03.2015 L629/2014 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii cetateniei romane nr. 21/1991 respinsa
definitiv
34. 244/16.03.2015 L643/2014 Propunere legislativa pentru modificarea art. 3 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul institutiilor publice de cultura respinsa
definitiv
35.   L253/18.05.2015 Propunere legislativa pentru declararea zilei de 4 iunie Ziua Tratatului de la Trianon retrasa
de catre initiator
36. 255/16.03.2015 L649/2014 Propunere legislativa de modificare si completare a Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor si al altor acte normative respinsa
definitiv
37. 270/02.06.2014 L123/2014 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.75/1994 privind arborarea drapelului Romaniei, intonarea imnului national si folosirea sigiliilor cu stema Romaniei de catre autoritatile si institutiile publice respins
definitiv
38. 272/23.03.2015 L78/2015 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr. 260/2004 privind asigurarea obligatorie a locuintelor impotriva cutremurelor, alunecarilor de teren si inundatiilor la comisii
39. 273/23.03.2015 L630/2014 Propunere legislativa privind unele masuri pentru reabilitarea centrului istoric respinsa
definitiv
40. 302/23.09.2013 L639/2013 Propunere legislativa pentru modificarea art.65 din Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale Lege 20/2014
41. 312/25.03.2015 L633/2014 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.287/2009 republicata privind Codul civil respinsa
definitiv
42. 313/25.03.2015 L634/2014 Propunere legislativa pentru completarea Legii nr.134/2010 privind Codul de procedura civila si a Legii nr.76/2012 pentru punerea in aplicare a Legii nr.134/2010 privind Codul de procedura civila respinsa
definitiv
43. 315/10.06.2014 L217/2014 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica Lege 224/2016
44. 321/16.06.2014 L219/2014 Propunere legislativa pentru modificarea art.11 din Legea nr.220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie respinsa
definitiv
45. 322/16.06.2014 L281/2014 Propunere legislativa pentru modificarea alin.(8) din Legea nr.220 din 27 octombrie 2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie respinsa
definitiv
46. 327/23.06.2014 L608/2014 Propunere legislativa pentru modificarea si completare a Legii nr.1/2011 a educatiei nationale respinsa
definitiv
47. 345/23.06.2014 L269/2014 Proiect de Lege pentru completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori respins
definitiv
48. 350/07.04.2015 L71/2015 Propunere legislativa pentru completarea Ordonantei Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala respinsa
definitiv
49. 370/02.09.2014 L308/2014 Proiect de Lege pentru completarea art.20 alin.(1) din Legea nr.186/2013 privind constituirea si functionarea parcurilor industriale respins
definitiv
50. 371/02.09.2014 L265/2014 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii societatilor nr.31/1990 respinsa
definitiv
51. 397/08.09.2014 L306/2014 Proiect de Lege privind infiintarea, organizarea si functionarea Consiliului National pentru Evaluare, Formare Profesionala si Autorizarea Interpretilor in Limbaj Mimico-gestual din Romania respins
definitiv
52. 444/22.09.2014 L305/2014 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr.20/1994 privind masuri pentru reducerea riscului seismic al constructiilor existente Lege 282/2015
53. 452/22.09.2014 L218/2014 Propunere legislativa pentru modificarea art.260 alin. (1) lit.e) din Legea nr.53/2003 -Codul Muncii respinsa
definitiv
54. 460/11.11.2013 L399/2013 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii dialogului social nr.62/2011 Lege 1/2016
55. 498/02.12.2014 L311/2014 Proiect de Lege privind modificarea art.2 din Legea nr.61/1991 pentru sanctionarea faptelor de incalcare a unor norme de convietuire sociala, a ordinii si linistii publice respins
definitiv
56. 501/02.12.2014 L295/2014 Propunere legislativa pentru modificarea Ordonantei de Urgenta nr.70 din 31 august 2011 privind masurile de protectie sociala in perioada sezonului rece respinsa
definitiv
57. 503/02.12.2014 L280/2014 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.571/2007 privind Codul Fiscal respinsa
definitiv
58. 507/02.12.2014 L307/2014 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice respinsa
definitiv
59. 508/02.12.2014 L309/2014 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor respinsa
definitiv
60. 509/02.12.2014 L310/2014 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr.55/2002 privind regimul juridic al sanctiunilor prestarii unei activitati in folosul comunitatii respinsa
definitiv
61. 518/02.12.2014 L287/2014 Propunere legislativa privind infiintarea la nivelul administratiei publice locale din comune si orase a compartimentului de pensii si alte drepturi de asigurari sociale respinsa
definitiv
62. 519/27.11.2013 L472/2013 Proiect de Lege pentru modificarea art.31 din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii Lege 82/2014
63. 522/27.11.2013 L474/2013 Proiect de Lege pentru modificarea alin.(2) al art.9 din Legea nr.17/2000 privind asistenta sociala a persoanelor varstnice respins
definitiv
64. 540/02.12.2013 L351/2013 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.84/2012 privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar in anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum si unele masuri fiscal-bugetare respins
definitiv
65. 543/02.12.2013 L473/2013 Proiect de Lege pentru modificarea art.251 alin.(8) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal respins
definitiv
66. 544/02.12.2013 L388/2013 Propunere legislativa pentru modificarea art.27 din Ordonanta Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor respinsa
definitiv
67. 547/02.12.2013 L470/2013 Propunere legislativa pentru completarea art.10 din Legea nr.152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte respinsa
definitiv
68. 576/09.12.2013 L454/2013 Proiect de Lege privind ziua libera pentru ingrijirea sanatatii copilului Lege 91/2014
69. 579/15.12.2014 L370/2014 Proiect de Lege privind insolventa persoanelor fizice Lege 151/2015
70. 580/15.12.2014 L371/2014 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice respins
definitiv
71. 581/16.12.2013 L592/2013 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii respins
definitiv
72. 588/16.12.2013 L387/2013 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal respinsa
definitiv
73. 596/16.12.2013 L599/2013 Propunere legislativa pentru modificarea alin.(1) al art.11 din Legea nr.107/1996-Legea apelor respinsa
definitiv
74. 599/19.12.2014 L398/2014 Propunere legislativa privind instituirea Zilei Nationale a Portului Traditional Lege 102/2015
75. 666/23.12.2013 L598/2013 Propunere legislativa pentru modificarea alin.(4) al art.7 din Legea nr.46/2008 -Codul Silvic respinsa
definitiv

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania tuesday, 31 january 2023, 23:19
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro