Parliamentary activity
2000-2004 (sen.)
legislative initiatives
mediation committees
motions
speaches
1996-2000 (sen.)
 
You are here: Home page > Legislature 2000-2004 > Senate > Nicolae Pătru > mediation committees Versiunea pentru printare

Nicolae PĂTRU
Member of the mediation committees

No. Recording no. Title Status
1. L90/07-03-2003  Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.209/2002 pentru modificarea si completarea Legii nr.254/2002 privind unele masuri pentru cresterea atractivitatii la privatizare a societatilor comerciale cu capital integral sau partial de stat, ce detin in administrare terenuri agricole proprietate publica sau privata a statului Lege 331/2003
2. L99/07-03-2003  Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.191/2002 privind cresterile salariale ce se vor acorda in anul 2003, personalului bugetar salarizat potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza pentru personalul contractual din sectorul bugetar si personalului salarizat potrivit anexelor II si III la Legea nr.154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza in sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoanele care ocupa functii de demnitate publica Lege 220/2003
3. L102/11-03-2003  Proiect de Lege privind producerea si valorificarea legumelor de camp. Lege 312/2003
4. L126/28-03-2003  Proiect de Lege privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 32/2003 pentru modificarea si completarea Legii nr.203/1999 privind permisele de munca. Lege 274/2003
5. L158/21-04-2003  Proiect de Lege privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 157/2002 pentru completarea Legii arendarii nr.16/1994 Lege 350/2003
6. L161/21-04-2003  Proiectul Legii pomiculturii Lege 348/2003
7. L213/27-05-2003  Proiectul Legii Corpului Agronomic din Romania Lege 459/2003
8. L224/24-04-2002  Propunere legislativa privind organizarea pietei tutunului brut in Romania Lege 236/2003
9. L270/23-06-2003  Proiect de Lege privind producerea si valorificarea legumelor, florilor si plantelor ornamentale, de sera Lege 469/2003
10. L272/31-05-2002  Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.62/2002 pentru modificarea Anexei nr.1 la Legea nr.290/2002 privind organizarea si functionarea unitatilor de cercetare-dezvoltare din domeniul agriculturii, silviculturii, industriei alimentare si a Academiei de Stiinte Agricole si Silvice - "Gheorghe Ionescu - Sisesti" Lege 633/2002
11. L293/14-06-2002  Proiect de Lege privind producerea si comercializarea hameiului Lege 627/2002
12. L308/19-06-2002  Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.71/2002 privind incheierea de catre Regia Nationala a Padurilor a contractelor de vanzare-cumparare pe termen lung, privind masa lemnoasa Lege 654/2002
13. L319/18-08-2003  Proiect de Lege privind fabricarea, depozitarea si comercializarea produselor din tutun Lege 90/2004
14. L395/06-09-2002  Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.101/2002 pentru completarea art.6 din Legea nr.268/2001 privind privatizarea societatilor comerciale ce detin in administrare terenuri proprietate publica si privata a statului cu destinatie agricola si infiintarea Agentiei Domeniilor Statului Lege 32/2003
15. L397/09-09-2002  Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.102/2002 privind unele masuri pentru stimularea cererii de atribuire a folosintei gratuite si a investitiilor in imobilele ce fac obiectul Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.168/2001 privind punerea in valoare a constructiilor zootehnice dezafectate, destinate cresterii, ingrasarii si exploatarii animalelor, precum si a fabricilor de nutreturi combinate dezafectate Lege 78/2003
16. L407/24-09-2003  Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 54/2003 privind interzicerea realizarii de cladiri pe suprafetele de fond forestier national afectat de incendii Lege 38/2004
17. L427/23-10-2003  Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 96/2003 privind protectia maternitatii la locurile de munca Lege 25/2004
18. L446/30-09-2002  Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 118/2002 privind punerea in valoare a plantatiilor vitipomicole abandonate Lege 77/2003
19. L448/02-10-2002  Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 96/1998 privind reglementarea regimului silvic si administrarea fondului forestier national, republicata, modificata si completata prin Legea nr. 75/2002 Lege 120/2004
20. L459/09-10-2002  Propunere legislativa pentru completarea Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societatilor comerciale ce detin in administrare terenuri proprietate publica si privata a statului cu destinatie agricola si infiintarea Agentiei Domeniilor Statului Lege 249/2003
21. L467/10-11-2003  Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 72/2003 privind acordarea in anul agricol 2003-2004 a unui sprijin direct al statului de 2 milioane lei/ha producatorilor agricoli pentru suprafete de teren arabil de pana la 5 hectare, inclusiv. Lege 596/2003
22. L489/18-10-2002  Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 134/2002 pentru completarea art.6 din Legea nr.268/2001 privind privatizarea societatilor comerciale ce detin in administrare terenuri proprietate publica si privata a statului cu destinatie agricola si infiintarea Agentiei Domeniilor Statului Lege 156/2003
23. L497/21-11-2003  Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 98/2003 privind unele masuri de intarire a pazei padurilor proprietatea persoanelor fizice si pentru modificarea art. 31 din Ordonanta Guvernului nr. 96/1998 privind reglementarea regimului silvic si administrarea fondului forestier national Lege 33/2004
24. L598/23-12-2002  Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.141/2002 privind reglementarea depozitarii semintelor de consum, regimul certificatelor de depozit pentru acestea si constituirea Fondului de garantare pentru certificatele de depozit Lege 149/2003
25. L603/23-12-2002  Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2002 privind acordarea gratuita, in anul 2003, a unui ajutor in ingrasaminte chimice, producatorilor agricoli care au in proprietate teren arabil in extravilan, in suprafata totala de pana la 2,5 ha. Lege 133/2003

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania sunday, 29 january 2023, 5:47
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro