Curriculum Vitae
Press releases
Photo gallery
Parliamentary activity
2016-2020 (dep.)
legislative initiatives
questions & interpellations
motions
speaches
voting records
wealth declaration
interest declaration
 
You are here: Home page > Legislature 2016-2020 > Chamber of Deputies > Dumitru Mihalescul > Q & I Versiunea pentru printare

Dumitru MIHALESCUL
Questions & interpellations in legislature 2016-2020

 1. Question no.328A/13-03-2017
  Investiții străine în România.

 2. Question no.500A/28-03-2017
  Măsuri urgente pentru creșterea competitivității capitalului autohton.

 3. Question no.611A/11-04-2017
  Demararea lucrărilor la proiectele de investiții cuprinse în MPGT - Regiunea de Nord-Est.

 4. Question no.612A/11-04-2017
  Modalitatea prin care România își propune să răspundă cerințelor solicitate de către investitorii străini.

 5. Question no.719A/26-04-2017
  Predictibilitatea politicii fiscale - măsuri anticipate pentru agenții economici.

 6. Question no.750A/03-05-2017
  Formarea profesională în domeniul serviciilor din turism.

 7. Question no.786A/09-05-2017
  Copiii/elevii ai căror părinți sunt plecați la muncă în străinătate.

 8. Question no.870A/16-05-2017
  Proiecte demarate în anul 2017 - fonduri de coeziune economică și socială.

 9. Question no.933A/23-05-2017
  Activități economice care depășesc sfera de autorizare.

 10. Question no.934A/23-05-2017
  Deficit de medici specialiști la nivelul Regiunii de Nord-Est.

 11. Question no.1032A/06-06-2017
  Programe privind prezervarea patrimoniului rural construit și a moștenirii rurale.

 12. Question no.1150A/19-06-2017
  Programul privind achiziția noilor manuale școlare în învățământul preuniversitar.

 13. Question no.1381A/12-09-2017
  Noua lege a învățământului din Ucraina - predare în limba română pentru românii din Bucovina de Nord.

 14. Question no.1493A/19-09-2017
  Finanțarea administrațiilor publice locale.

 15. Question no.1533A/25-09-2017
  Solicitare de informații privind învățământul preuniversitar.

 16. Question no.1644A/03-10-2017

 17. Question no.1720A/09-10-2017
  Clarificări privind unele termene depășite din programul de guvernare și unele obiective abandonate.

 18. Question no.1847A/17-10-2017
  Informații privind numărul de absolvenți de liceu.

 19. Question no.1959A/24-10-2017
  Informații privind distribuția ambulanțelor noi

 20. Question no.2041A/31-10-2017
  Implementarea Directivei Europene (UE)2016/1164 a Consiliului din 21 iulie 2016 de stabilire a normelor împotriva practicilor de evitare a obligațiilor fiscale care au incidență directă asupra funcționării pieței interne

 21. Question no.2193A/08-11-2017
  Solicitare informații privind stadiul finanțării și execuției pentru unele obiective de investiții la nivelul jud.Suceava.

 22. Question no.2209A/13-11-2017
  Controlul calității produselor alimentare comercializate în România.

 23. Question no.2330A/21-11-2017
  Impactul impozitul pe cifra de afaceri asupra antreprenorilor mici sau nou înființați

 24. Question no.2536A/05-12-2017
  Stimularea investițiilor străine directe în Regiunea de Nord-Est - investitori germani interesați.

 25. Question no.2537A/05-12-2017
  Efectele Legii 153/2017 și OUG 79/2017 asupra salariilor nete ale angajaților din APIA.

 26. Question no.2736A/05-02-2018
  Mecanism de indexare a alocației de stat pentru copii

 27. Question no.2737A/05-02-2018
  Solicitare informații privind stadiul proiectelor PNDL II -Suceava

 28. Question no.2902A/13-02-2018
  Solicitare informații privind excedentele bugetare înregistrate la nivelul uinităților administrativ-teritoriale de la nivelul jud. Suceava

 29. Question no.2997A/20-02-2018
  Abateri ale administratorilor de drumuri de la obligațiile prevăzute de O.G. nr.43/1997 privind regimul drumurilor

 30. Question no.3079A/26-02-2018
  Activități programate în Bucovina în cadrul Centenarului Marii Uniri

 31. Question no.3212A/06-03-2018
  Plafonul anual al garanțiilor de stat acordate în cadrul programului IMM INVEST românia promovat prin O.U.G. nr.110/2017

 32. Question no.3375A/14-03-2018
  Precizări privind linii de finanțare prin P.O.I.M. - Axa prioritară 3 Dezvoltarea infrastructurii de mediu

 33. Question no.3389A/19-03-2018
  Stadiul de execuție și finanțarea obiectivelor de investiții cuprinse în H.G. nr.558/2017

 34. Question no.3499A/26-03-2018
  Măsuri privind debirocratizarea procesului de adopție.

 35. Interpellation no.1416B/27-03-2018
  Amenințarea integrității morale și psihice a elevilor României de către organizații străine ce promovează minorități sexuale

 36. Question no.3753A/12-04-2018
  Evaluarea utilizării fondurilor de coeziune pentru Regiunea de Nord-Est

 37. Question no.3778A/16-04-2018
  Evaluarea după primul trimestru a sistemului de plată defalcată a TVA

 38. Question no.3937A/25-04-2018
  Reglementarea jocurilor de noroc din mediul online

 39. Question no.4010A/03-05-2018
  Soluții privind creșterea eficacității fondurilor europene utilizate prin POCU

 40. Question no.4024A/07-05-2018
  Informatizarea relațiilor dintre autoritățile fiscale și contribuabili

 41. Question no.4165A/15-05-2018
  Soluții privind acoperirea deficitului de personal medical

 42. Question no.4257A/22-05-2018
  Clarificări privind unele probleme întâmpinate la plata salariilor personalului din unitățile de învățământ preuniversitar

 43. Question no.4367A/29-05-2018
  Precizări privind regimul fiscal al jocurilor de noroc la distanță și festivalurilor de poker organizate în mediul online

 44. Question no.4430A/04-06-2018
  Stadiul respectării planului de investiții de către companiile profitabile de stat

 45. Question no.4541A/11-06-2018
  Stadiul de realizare și clarificări privind obiectivul de investiții - varianta ocolitoare a Municipiului Rădăuți

 46. Question no.4655A/18-06-2018
  Publicitatea pentru jocurile de noroc și respectarea Codului de reglementare a conținutului audiovizual

 47. Question no.4759A/25-06-2018
  Măsuri pe care le va lua Ministerul ca urmare a includerii dependenței de jocurile de noroc în clasificarea internațională a bolilor

 48. Question no.4760A/25-06-2018
  Evaluarea utilizării fondurilor de coeziune pentru Regiunea de Nord-Est

 49. Question no.5018A/04-09-2018
  Clarificări privind situația manualelor pline de greșeli, tipărite pentru clasa a VI-a

 50. Question no.5104A/11-09-2018
  Sancționarea agenților economici pentru lipsa aparatelor de marcat cu jurnal electronic

 51. Question no.5217A/17-09-2018
  Asigurarea stocurilor de energie pentru iarna 2018-2019

 52. Question no.5443A/24-09-2018
  Măsuri privind eliminarea risipei bugetare

 53. Question no.5600A/02-10-2018
  Precizări privind reglemenatrea dreptului la pensie a lucrătorilor români în străinătate

 54. Question no.5677A/08-10-2018
  Măsuri pentru susținerea predării limbii române în comunitățile de români din afara frontierelor țării

 55. Question no.5759A/10-10-2018
  Copiii folosiți în spotul video Papaya Advertising au acceptul părinților pentru a filma în acest videoclip și dacă s-a respectat interesul superior al copiilor?

 56. Question no.5765A/15-10-2018
  Actualizarea valorii tichetelor de vacanță la nivelul salariului minim brut anual din anul 2019

 57. Question no.5957A/29-10-2018
  Termenul negociat privind acordarea subvențiilor pentru agentul termic necesar încălzirii locuințelor

 58. Question no.6084A/06-11-2018
  Dobânzile plătite de statul român pentru proiecte de investiții și finanțarea rambursabilă

 59. Question no.6128A/12-11-2018
  Obiectiv prioritar în MasterPlanul General pentru Transporturi - București - Bacău - Suceava - Siret

 60. Question no.6274A/19-11-2018
  Stadiul plăților pentru proiectele PNDL în derulare - jud. Suceava

 61. Question no.6363A/26-11-2018
  Indexarea anuală a Indicatorului Social de Referință

 62. Question no.6471A/04-12-2018
  Investiții în secțiile de neonatologie din unitățile publice sanitare

 63. Question no.6546A/10-12-2018
  Solicitare privind intrarea în legalitate a Consiliului local Straja, jud. Suceava

 64. Question no.6637A/17-12-2018
  Eliminarea plății defalcate a TVA - declanșarea procedurilor de infringement

 65. Question no.6780A/04-02-2019
  Finanțarea programenlor pentru tineret și sport în aul 2019 - surse bugetare naționale și fonduri europene nerambursabile

 66. Question no.6883A/11-02-2019
  Utilizarea excedentului Bugetului asigurărilor sociale pentru majorarea alocației de stat pentru copii

 67. Question no.7082A/25-02-2019
  Taxa lunară reprezentând 2% calculată la totalul taxelor de participare încasate lunar de organizatorii jocurilor de noroc

 68. Question no.7328A/12-03-2019
  Informații privind finanțarea lucrărilor de construire de autostrăzi, drumuri expres și reabilitarea drumurilor naționale

 69. Question no.7393A/18-03-2019
  Clarificări privind restructurarea rețelei școlare în jud. Suceava

 70. Question no.7568A/02-04-2019
  Eliminarea standardelor de cost pentru lucările publice din România - riscul de degajare a fondurilor europene

 71. Question no.7681A/09-04-2019
  Informații privind tipurile de sprijin de care beneficiază copiii cu handicap- răspunsul conține date cu caracter personal

 72. Question no.7852A/23-04-2019
  Soluții privind criza de medici pediatri la nivel național

 73. Question no.8008A/14-05-2019
  Majorarea plafonului până la care pensionarii beneficiază de compensarea prețului medicamentelor

 74. Question no.8098A/29-05-2019
  Parteneriate între mediul universitar și agenții economici privați

 75. Question no.8294A/12-06-2019
  Turismul balnear pentru copiii diagnosticați cu boli cronice sau handicap

 76. Question no.8319A/18-06-2019
  Clarificări privind cifrele de școlarizare în învățământul liceal și profesional în jud. Suceava

 77. Question no.8616A/10-09-2019
  Măsuri pentru a corecta măsurile din OUG nr.51/2019 privind transportul școlar al elevilor

 78. Question no.8702A/16-09-2019
  Măsuri privind stimularea natalității în România

 79. Question no.9029A/08-10-2019
  Măsuri complementare pentru rezolvarea crizei de citostatice

 80. Question no.9192A/30-10-2019
  Solicitare de infromații privind numărul de secții de votare organizate în străinătate pentru alegerile prezidențiale din luna noimebrie

 81. Question no.9214A/06-11-2019
  Demersuri legislative privind reglementarea jocurilor de noroc din România și inerdicția organizării acestora în proximitatea unităților de învățământ

 82. Question no.9313A/20-11-2019
  Deficitul de personal la nivelul Poliției române și cifra de școlarizare pentru anul 2020

 83. Question no.9487A/10-12-2019
  Alocarea de credite bugetare în anul 2020 pentru finalizarea obiectivului de investiții "Sediul Judecătoriei Rădăuți"

 84. Question no.9582A/17-12-2019
  Soluții privind utilizarea fndurilor aferente instrumentului structural - Inițiativa privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor

 85. Question no.9684A/04-02-2020
  Evaluarea posibilității redeschiderii cabinetelor de medicină școlară

 86. Question no.9765A/11-02-2020
  Măsuri împotriva perturbării liniștii publice provocate de sălile organizatoare de jocuri de noroc

 87. Question no.9923A/25-02-2020
  Majoritatea constribuțiilor la Pilonul II de pensii prin crearea posibilității de viramente voluntare

 88. Question no.10937A/13-07-2020
  Măsuri programate pe termen scurt pentru creșterea ocupării tinerilor

 89. Question no.11146A/15-09-2020
  Soluții pentru creșterea gradulu de ocupare a posturilor vacante din învățământul preuniversitar din Județul Suceava cu profesori titulari

 90. Question no.11229A/29-09-2020
  Încadrarea Spitalului municipal Sfinții Cosma și Damian din Municipiul Rădăuți în categoria "Spital Municipal de Urgență - categoria III"

 91. Question no.11253A/06-10-2020
  Proiecte pentru reabilitarea monumentelor istorice, a obiectivelor aparținând patrimoniului cultural și a sediilor administrative

 92. Question no.11288A/13-10-2020
  Monitorizarea copiilor aflați în risc de abandon școlar

 93. Question no.11325A/27-10-2020
  Precizări privind calendarul de majorare a contribuțiilor individuale la pensiile obligatorii administrate privat - Pilonul 2

 94. Question no.11377A/09-11-2020
  Necesitatea actualizării Codului fiscal cu privire la deducerea personală pentru persoanele fizice și pentru persoanele aflate în întreținere

 95. Question no.11396A/13-11-2020
  Extinderea programului "Masă Caldă" la nivelul unităților de învățământ din județul Suceava

 96. Question no.11427A/02-12-2020
  Asigurarea resurselor financiare pentru finalizarea obiectului de investiții "Sediul Judecătoriei Rădăuți"

 97. Question no.11441A/14-12-2020
  Măsuri pentru crearea lanțurilor alimentare scurte ” de la fermă la consumator”

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania tuesday, 4 october 2022, 19:26
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro