Ionel MARINECI
Legislative proposals initiated in legislature 1996-2000

No. Recording no. Title Status
Ch.of Deputies Senate
1. 5/13.01.1999   Propunere legislativa privind anularea unor majorari de intarziere calculate la debitele la bugetul de stat si bugetul asigurarilor sociale pentru unii agenti economici care au inregistrat pierderi care au fost asanate prin H.G. nr.1157/1990 si H.G. nr.256/1991. respinsa
definitiv
2. 44/02.02.2000   Propunere legislativa privind protectia tineretului fata de miscarea satanista. retrasa
de catre initiator
3. 63/15.02.2000   Propunere legislativa privind modificarea indicatorului de prioritate intersectoriala pentru invatamant. respinsa
definitiv
4. 138/21.04.1999   Propunere legislativa pentru modificarea art.49 alineatul 2 din Legea nr.128/1997 privind statutul personalului didactic. respinsa
definitiv
5. 141/27.04.1999   Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.44/1994 privind veteranii de razboi precum si unele drepturi ale invalizilor si vaduvelor de razboi. respinsa
definitiv
6. 167/11.05.1999   Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii 108/1998 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.26/1997 privind protectia copilului aflat in dificultate. clasata
cf. art.60 alin.5
din Constitutie
7. 391/11.10.1999   Propunere legislativa pentru modificarea art.26 din Legea 84/1995 asa cum a fost modificat prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.36/1997. respinsa
definitiv