Curriculum Vitae
Parliamentary activity
2000-2004 (dep.)
legislative initiatives
mediation committees
questions & interpellations
motions
speaches
1996-2000 (dep.)
 
You are here: Home page > Legislature 2000-2004 > Chamber of Deputies > Mihai Baciu > Legislative proposals Versiunea pentru printare

Mihai BACIU
Legislative proposals initiated in legislature 2000-2004

No. Recording no. Title Status
Ch.of Deputies Senate
1. 42/04.02.2003   Propunere legislativa privind modificarea unor prevederi din Ordonanta Guvernului nr.36/2002 privind impozitele si taxele locale respinsa
definitiv
2. 76/21.02.2002   Propunere legislativa privind modificarea si completarea unor prevederi ale Legii nr.215/2001 privind administratia publica locala. respinsa
definitiv
3. 78/21.02.2002   Propunere legislativa pentru modificarea si completarea OUG 108/2001 privind exploatatiile agricole. respinsa
definitiv
4.   L176/07.05.2003 Propunere legislativa pentru modificarea art.5 din Legea 441/2001 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.133/2000 privind invatamantul universitar si postunivesitar de stat cu taxa. respinsa
definitiv
5. 199/06.04.2004 L173/2004 Propunere legislativa privind instituirea Zilei nationale a tineretului Lege 425/2004
6. 205/16.04.2002 L326/2002 Propunere legislativa privind modificarea si completarea Legii nr.461/2001 privind exercitarea profesiunii de asistent medical, infiintarea, organizarea si functionarea Ordinului Asistentilor Medicali din Romania. Lege 496/2002
7. 253/27.03.2003 L204/2003 Propunere legislativa de modificare si completare a Legii nr.84/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare Lege 268/2003
8. 253/21.04.2004 L224/2004 Propunere legislativa privind regimul acordarii burselor private respinsa
definitiv
9. 255/31.03.2003   Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, modificata si completata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.49/2001 aprobata prin Legea nr.338/2002 respinsa
definitiv
10. 269/08.04.2003   Propunere legislativa privind completarea art.135 din Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale respinsa
definitiv
11. 326/25.05.2004 L255/2004 Propunere legislativa privind sprijinul acordat investitorilor pentru construirea unor camine studentesti private respinsa
definitiv
12. 338/26.05.2003   Propunere legislativa privind modificarea si completarea Legii nr.115/1996 privind declararea si controlul averii demnitarilor, magistratilor, functionarilor publici si a unor persoane cu functii de conducere, modificata prin Legea nr.161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei respinsa
definitiv
13. 419/25.06.2003 L481/2004 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii educatiei fizice si sportului nr.69/2000 Lege 472/2004
14. 428/30.06.2004 L339/2004 Propunere legislativa privind regimul juridic al Consiliului Tineretului din Romania respinsa
definitiv
15. 429/30.06.2004 L355/2004 Propunere legislativa "Legea Tineretului" Lege 350/2006
16. 658/20.11.2001   Propunere legislativa privind dreptul consiliilor locale de a vinde tinerilor terenuri din domeniul privat al statului. respinsa
definitiv
17. 660/21.11.2001   Propunere legislativa privind infiintarea unor burse de consiliu local pentru asigurarea invatamantului prescolar si primar din mediul rural cu personal calificat. respinsa
definitiv
18. 660/11.12.2002   Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.400/2002 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.102/2001 privind modificarea si completarea Legii nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 si ale Legii nr.169/1997, precum si modificarea si completarea Legii nr.18/1991, republicata, precum si pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.102/2001. respinsa
definitiv

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania tuesday, 4 october 2022, 19:58
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro