Curriculum Vitæ
Activité parlementaire
2000-2004 (dep.)
initiatives legislatives
commissions de mediation
questions et interpellations
motions
discours
 
Vous êtes ici: Home > Législature 2000-2004 > Chambre des Députés > Doru Dumitru Palade > commissions de médiation Versiunea pentru printare

Doru Dumitru PALADE
Membre des commissions de mediation

No. No. d'enregistrement Titre Statut
1. 1/09-01-2002  Proiect de Lege privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare. Lege 319/2003
2. 10/31-01-2000  Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.129/1992 privind protectia desenelor si modelelor industriale. Lege 585/2002
3. 20/01-02-2003  Proiect de Lege privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr.15/2003 pentru completarea Legii nr.26/1990 privind registrul comertului Lege 183/2004
4. 21/30-01-1999  Proiect de Lege privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr.26/1999 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr.29/1994 aprobata prin Legea nr.136/1994 privind constituirea si utilizarea fondului special pentru dezvoltarea sistemului energetic, cu modificarile ulterioare. Lege 381/2001
5. 26/31-01-2000  Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr.41/2000 privind infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii Nationale de Reglementare in domeniul Gazelor Naturale (A.N.R.G.N.) Lege 791/2001
6. 29/31-01-1998  Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr.39/1998 privind activitatea de standardizare nationala in Romania. Lege 355/2002
7. 35/02-02-2002  Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr.16/2002 privind contractele de parteneriat public-privat. Lege 470/2002
8. 45/02-02-2002  Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr.31/2002 privind serviciile postale. Lege 642/2002
9. 56/22-01-2001  Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.200/2000 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si preparatelor chimice periculoase. Lege 451/2001
10. 61/12-02-2002  Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.3/2002 privind unele masuri de ajutor pentru asigurarea conditiilor minime de subzistenta a echipajelor ambarcate la bordul unor nave maritime de transport si pentru mentinerea in siguranta a unor nave aflate in patrimoniul Companiei de Navigatie Maritima ROMLINE S.A., precum si alocarea unui fond special pentru Santierul Naval Constanta, in vederea achizitionarii de echipamente individuale de protectia muncii. Lege 304/2002
11. 68/16-02-2000  Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr.88/1999 privind stabilirea unor reguli pentru transportul combinat de marfuri. Lege 401/2002
12. 84/26-02-2002  Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.169/2001 privind utilizarea unor sume destinate restructurarii si reorganizarii agentilor economici din sectorul productiei de aparare. Lege 380/2002
13. 96/21-02-2001  Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.68/2000 pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.64/1997 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Dezvoltarea si Implementarea Programelor de Reconstructie a Zonelor Miniere. Lege 394/2001
14. 108/01-04-1999  Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.26/1990 privind registrul comertului. Lege 348/2001
15. 128/28-02-2001  Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.238/2000 privind rambursarea ratelor de capital pentru o cota parte din creditul acordat de Guvernul SUA in baza programului CCC - Legea Publica nr.480 din 1992, precum si achitarea dobanzii si a altor costuri externe aferente acestei cote parti. Lege 588/2001
16. 134/20-03-2002  Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr.130/2000 privind regimul juridic al contractelor la distanta. Lege 51/2003
17. 138/20-03-2002  Proiect de Lege privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.178/2001 pentru completarea anexei la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.36/2001 privind regimul preturilor si tarifelor reglementate, care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurentei. Lege 447/2002
18. 172/26-02-2003  Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr.11/2003 privind gestionarea combustibilului nuclear uzat si a deseurilor radioactive, inclusiv depozitarea finala Lege 320/2003
19. 184/04-03-2003  Propunere legislativa pentru completarea anexei la Ordonanta Guvernului nr.16/1999 privind aprobarea Programului prioritar de constructie a autostrazilor din Romania Lege 451/2003
20. 220/10-05-2000  Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr.48/1999 privind transportul rutier al marfurilor periculoase. Lege 122/2002
21. 221/10-05-2000  Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr.49/1999 privind transportul marfurilor periculoase pe calea ferata. Lege 788/2001
22. 230/17-05-2000  Proiect de Lege privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr.64/1999 pentru aprobarea Programului strategic de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare la Aeroportul International Bucuresti-Otopeni. Lege 220/2002
23. 231/10-06-1999  Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr.22/1999 privind administrarea porturilor si serviciilor in porturi. Lege 528/2002
24. 232/17-05-2000  Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr.111/1999 privind reglementarea transferului unor echipamente specifice sectorului de drumuri, achizitionate din imprumutul acordat de Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare, catre societatile comerciale infiintate prin reorganizarea Regiei Autonome Administratia Nationala a Drumurilor din Romania. Lege 527/2003
25. 233/17-05-2000  Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr.112/1999 privind calatoriile gratuite in interes de serviciu si in interes personal pe caile ferate romane. Lege 210/2003
26. 234/17-05-2000  Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.182/1999 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.12/1998 privind transportul pe caile ferate romane si reorganizarea Societatii Nationale a cailor Ferate Romane. Lege 235/2002
27. 245/14-05-2002  Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.45/2002 privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a cantitatii de 1.100 tone hartie de ziar pentru Societatea Comerciala LETEA - S.A.Bacau. Lege 450/2002
28. 249/20-04-2001  Proiect de Lege privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.10/2001 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.271/2000 privind regimul activitatilor de transport, comercializare si recuperare a titeiului, gazolinei, condensatului si etanului lichid si stabilirea regimului de urmarire si judecare in procedura urgenta a unor fapte penale. Lege 20/2002
29. 254/21-05-2002  Proiect de Lege privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.47/2002 de modificare si completare a Legii minelor nr.61/1998 si a Legii petrolului nr.134/1995. Lege 606/2003
30. 264/18-09-1997  Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr.42/1997 privind navigatia civila. Lege 412/2002
31. 274/30-05-2002  Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.54/2002 privind constituirea si mentinerea stocurilor minime de siguranta pentru titei si produse petroliere. Lege 677/2002
32. 284/14-04-2003  Proiect de Lege pentru aprobarea Programului national de dezvoltare turistica SUPER-SCHI IN CARPATI Lege 526/2003
33. 293/16-05-2001  Proiect de Lege privind evaluarea conformitatii produselor. Lege 608/2001
34. 318/18-06-2002  Proiect de Lege privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.57/2002 pentru recuperarea arieratelor catre principalii furnizori de resurse energetice si apa. Lege 639/2002
35. 328/20-05-2003  Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.184/2001 privind organizarea si exercitarea profesiei de arhitect Lege 43/2004
36. 378/05-07-2000  Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.64/1991 privind brevetele de inventie. Lege 203/2002
37. 383/28-08-2000  Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr.66/2000 privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier in proprietate industriala. Lege 437/2002
38. 394/02-09-2000  Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr.81/2000 privind certificarea incadrarii vehiculelor rutiere, inmatriculate, in normele tehnice privind siguranta circulatiei rutiere, protectia mediului si folosinta conform destinatiei, prin inspectia tehnica periodica. Lege 167/2003
39. 395/02-09-2000  Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr.82/2000 privind autorizarea agentilor economici care presteaza servicii de reparatie, reglare si/sau desfasoara activitate de reconstructie a vehiculelor rutiere. Lege 222/2003
40. 398/02-09-2000  Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr.92/2000 privind organizarea si functionarea serviciilor de reintegrare sociala a infractorilor si de supraveghere a executarii sanctiunilor neprivative de libertate. Lege 129/2002
41. 402/31-08-2002  Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr.56/2002 privind monitorizarea pietei transporturilor rutiere si masurile ce trebuie luate in situatii de criza in domeniul transportului rutier de marfuri. Lege 47/2003
42. 408/15-10-1999  Proiect de Lege privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr.14/1999 privind unele masuri specifice pentru asigurarea resurselor Fondului special al drumurilor publice si executarea silita a creantelor la bugetul acestui fond. Lege 136/2002
43. 410/02-09-2000  Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr.126/2000 privind continuarea realizarii Unitatii 2 din cadrul obiectivului de investitii Centrala Nuclearoelectrica Cernavoda - 5 x 700 MWe. Lege 335/2001
44. 410/01-08-2001  Propunere legislativa privind Legea transportului in regim de taxi. Lege 38/2003
45. 420/10-09-2002  Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.89/2002 privind reglementarea unor datorii ale societatilor comerciale aflate in proces de privatizare, reprezentand penalitati si majorari de intarziere aferente serviciilor de furnizare a energiei electrice, gazelor naturale si energiei termice. Lege 644/2002
46. 426/10-09-2002  Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr.52/2002 privind stabilirea unui sistem de compensare de catre transportatorii aerieni pentru pasagerii carora li s-a refuzat imbarcarea pe curse aeriene regulate. Lege 636/2002
47. 437/26-06-2003  Proiect de Lege privind regimul de control al exporturilor de produse si tehnologii cu dubla utilizare Lege 387/2003
48. 440/12-09-2002  Proiect de Lege pentru acceptarea unor amendamente adoptate la Londra la 26 mai 2000, respectiv la 5 decembrie 2000, la Protocolul din 1988 prin Conventia internationala din 1974 pentru ocrotirea vietii omenesti pe mare, incheiata la Londra la 1 noiembrie 1974. Lege 622/2002
49. 441/12-09-2002  Proiect de Lege pentru acceptarea unor amendamente adoptate la Londra la 18 mai 1998, 26 mai 2000, 5 decembrie 2000 si, respectiv la 6 iunie 2001, la Conventia internationala din 1974 pentru ocrotirea vietii omenesti pe mare, adoptata la Londra la 1 noiembrie 1974, precum si a Codului international pentru instalatiile de protectie contra incendiului (Codul FSS), adoptat de Organizatia Maritima Internationala prin Rezolutia MSC.98 (73) a Comitetului Securitatii Maritime la Londra la 5 decembrie 2000. Lege 624/2002
50. 444/29-12-1998  Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr.95/1998 privind infiintarea unor institutii publice in subordinea Ministerului Transporturilor. Lege 3/2002
51. 476/26-09-2000  Proiect de Lege privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr.110/1999 pentru modificarea si completarea Legii nr.118/1996 privind constituirea si utilizarea Fondului special al drumurilor publice. Lege 310/2003
52. 477/26-09-2000  Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr.38/2000 privind implementarea standardelor internationale pentru siguranta navelor, prevenirii poluarii si asigurarea conditiilor de munca si viata la bordul navelor maritime care utilizeaza porturile romanesti sau care navigheaza in apele nationale. Lege 224/2002
53. 478/19-11-1999  Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.77/1999 privind unele masuri pentru prevenirea incapacitatii de plata. Lege 211/2001
54. 535/25-09-2001  Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr.42/2001 privind aprobarea preluarii de catre Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei a drepturilor si obligatiilor, inclusiv a obligatiilor de plata a cotizatiei anuale, ce decurg din calitatea Romaniei de membru al Organizatiei interguvernamentale pentru transporturile internationale feroviare (OTIF), constituita in conformitate cu prevederile Conventiei cu privire la transporturile internationale feroviare (COTIF). Lege 54/2002
55. 543/20-10-2000  Proiect de Lege privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr.107/1999 privind activitatea de comercializare a pachetelor de servicii turistice. Lege 631/2001
56. 573/11-10-2001  Proiect de Lege privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr.79/2001 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor. Lege 413/2002
57. 579/19-09-2003  Proiect de Lege privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 76/2003 pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 36/2001 privind regimul preturilor si tarifelor reglementate, care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurentei Lege 536/2003
58. 585/02-11-2000  Proiect de Lege privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr.94/2000 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr.19/1997 privind transporturile. Lege 51/2002
59. 593/14-11-2002  Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.152/2002 privind organizarea si functionarea societatilor comerciale de turism balnear si de recuperare. Lege 143/2003
60. 602/22-11-2002  Proiect de Lege privind aprobarea necesitatilor de infrastructura de transport de interes national si european Lege 203/2003
61. 655/11-12-2002  Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr.57/2002 privind cercetarea stiintifica si dezvoltarea tehnologica. Lege 324/2003
62. 656/20-11-2001  Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.149/2001 privind instituirea Tarifului intern de calatori in transportul feroviar. Lege 299/2002
63. 665/24-10-2003  Proiect de Lege privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 85/2003 pentru aprobarea continuarii procedurii de negociere competitiva si finalizare a incheierii contractului de mentenanta de material rulant si feroviar pentru circulatia in tunel, intre Societatea Comerciala de Transport cu Metroul Bucuresti METROREX -S.A si Societatea Comerciala ALSTOM Transport - S.A Lege 602/2003
64. 691/17-12-2002  Proiect de Lege privind energia electrica si termica. Lege 318/2003
65. 696/19-12-2002  Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.189/2002 privind operatiunile compensatorii referitoare la contractele de achizitii pentru nevoi de aparare, ordine publica si siguranta nationala. Lege 354/2003
66. 716/23-12-2002  Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.174/2002 privind instituirea masurilor speciale pentru reabilitarea termica a unor cladiri de locuit multietajate. Lege 211/2003

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie dimanche, 5 février 2023, 7:16
Téléphone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro