Dumitru IFRIM
Propositions legislatives lancees dans la legislature 1996-2000

No. No. d'enregistrement Titre Statut
Ch.des Députés Senate
1. 35/13.02.1999 L315/2000 Propunere legislativa pentru declararea comunei Geoagiu oras. Lege 221/2000
2. 79/23.02.2000   Propunere legislativa privind constituirea si utilizarea Fondului national de protejare a producatorilor agricoli impotriva calamitatilor naturale. clasata
cf. art.60 alin.5
din Constitutie
3. 80/08.04.1997   Propunere legislativa privind protectia fondului piscicol, a pescuitului si pisciculturii. respinsa
definitiv
4. 95/15.04.1997 L148/1998 Propunere legislativa pentru modificarea art.19 aliniatul b. din Legea nr.18/1996 privind paza obiectivelor, bunurilor si valorilor. Lege 190/1998
5. 183/12.04.2000   Propunere legislativa privind modificarea si completarea Legii sponsorizarii nr.32/1994 clasata
cf. art.60 alin.5
din Constitutie
6. 184/12.04.2000   Propunere legislativa privind modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.17/2000 privind stabilirea unor masuri pentru stimularea in tara a specialistilor tineri. respinsa
definitiv
7. 282/09.07.1999   Propunere legislativa pentru organizarea cooperatiei agricole. clasata
cf. art.60 alin.5
din Constitutie
8. 341/22.10.1998 L242/1999 Propunere legislativa pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si cu destinatie forestiera in baza dispozitiilor Legii nr.169/1997, cuprinse in Legea fondului funciar nr.18/1991, republicata. Lege 1/2000